Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 16

23 6 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC : 20182019 Tuần 16 : Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/ 2018 Thứ ngày Buổi Tiết Môn Tên dạy Sáng Chào cờ Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Chiều 3 Ting Vit Những ngời bạn nhỏ đáng yêu ( T1) Tốn Em thùc hiƯn phÐp tÝnh d¹ng 100 trừ số nh nào? ( T1) Ting Vit ễLT Những ngời bạn nhỏ đáng yêu ( T2) ễn luyn tit 1( tun 16) Bài 1,2,3, Tiếng Việt Toán ễ LTV Những ngời bạn nhỏ đáng yêu ( T3) Em thực phép tính dạng 100 trừ sè nh thÕ nµo? ( T2) Ơn luyện tiết 1( tuần 16) Bài 1,2,3, Tiếng Việt ÔLTV BÐ thËt chăm ngoan (T1) ễn luyn tit ( tun 16) Bi 6,7, 8,9 Ting Vit Ting Vit Bé thật chăm ngoan ( T2) Bé thật chăm ngoan ( T3) Hai 10/12 Ghi chỳ Bạn thân bé ( T1) Em thực phép tính dạng 55,56,57,58 trừ số nh nào? T 2) Bạn thân bé ( T2) Bạn thân bé ( T3) Em ôn lại bảng trừ Toỏn Sỏng Ba 11/12 Chiu Sỏng T 12/12 Chiều Sáng Năm 13/12 Chiều Sáng GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiểu học sè An Thủy 2019 Sáu 14/12 Chiều Tốn - T×m sè trõ ( T1) ÔLTV Đọc sách SHTT Luyện viết: Bài 16 Nm hc: 2018- Sinh hot GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- TUẦN 16 Tiếng Việt: Ngày dạy: Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (T1) I.Mục tiêu - Kiến thức: Đọc hiểu câu chuyện Con chó nhà hàng xóm -Kĩ năng: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc từ khó Giải nghĩa từ khó - Thái độ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: Đọc hay diễn cảm tập đọc - GD KNS: Kiểm soát cảm xúc, thể cảm thơng, trình bày suy nghĩ, tư sang tạo, phản hồi lắng nghe tích cực, chia sẻ - II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MT, MH - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy - học: Khởi động Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi cho lớp chơi trò chơi khởi động tiết học GV giới thiệu bài, tiết học - Các em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp A Hoạt động HĐ1 quan sát tranh trả lời câu hỏi: Việc 1: Em quan sát tranh trả lời theo gợi ý cho Việc : Hai bạn thay hỏi đáp theo gợi ý, nhận xét, bổ sung Việc 3: NT tổ chức cho bạn chia sẻ.Báo cáo giáo hồn thành + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát trả lời câu hỏi theo gợi ý , + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2 Nghe giáo đọc câu chuyn Con nh hng xúm GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- Thầy giáo đọc mẫu, lớp lắng nghe + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ3 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa sau Việc 1: Em đọc từ ngữ lời giải nghĩa( lần) Việc 2: Em đọc từ cho bạn bên cạnh nghĩa từ ( đổi ngược lại ) Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc lại nghĩa từ NT thống ý kiến báo cáo với thầy giáo + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nghĩa từ khó để giải nghĩa cho đúng: tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động + Tiêu chí đánh giá: HS đọc lời giải nghĩa nắm nghĩa từ đặt câu từ: tung tăng, bất động + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - GDHS biết yêu quý động vật - Cùng người thân tìm hát, thơ câu chuyện nói vật Tốn: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 55; 56; 57; 58 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO?(T2) I.Mục tiêu - Luyện tập thực phép trừ dạng 55, 56, 57, 58 trừ số - KN: Tính tốn rèn kĩ giải tốn liên quan đến phép trừ nhớ - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HĐTH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + HS hạn chế :HĐ1,2:Hướng dẫn HS đặt tính tính, tìm thành phần chưa biết số hạng, số bị trừ, nhận dạng toán giải + HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập: Tìm x: 19 + x = 43 + x + 20 = 75 – + Nội dung: Thực hành tính phép tính trừ nhớ thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2) Tìm kết tìm số hạng chưa biết (HĐ 3) Thực phép tính điền kết vào ô trống (HĐ 4) Giải thành thạo dạng tốn phép tính trừ(HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng Tiếng Việt: BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (T2) I.Mục tiêu: - Kiến thức: + Đọc hiểu nội dung câu chuyện Con chó nhà hàng xóm + Hiểu ND câu chuyện: Tình yêu thương em bé chó nhỏ - Kĩ năng: + Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, thể giọng nhân vật + Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: + Đọc hay diễn cảm tập đọc II Chuẩn bị ĐDDH: GV: TLHDH, MH,MT HS: TLHDH, III.Các hoạt động dạy - học: HĐ4.Nghe thầy đọc mẫu đọc theo + Đối với HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận HS giúp từ ngắt nghỉ chỗ, + Tiêu chí đánh giá: HS đọc từ khó + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ5 Đọc * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS hợp tác với bạn để hồn thành đọc nối tiếp GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối đoạn đúng, đọc từ ngữ, giọng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ6:Thảo luân câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu - Tên phù hợp với câu chuyện Con chó nhà hàng xóm: Tình bạn đặc biệt + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1.Thảo luận, trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: HS nắm nội dung trả lời câu hỏi biết tình yêu thương, em bé chó nhỏ a, Bạn bé nhà ai? - Cún bông, chó nhà hàng xóm b,Cún làm giúp Bé Bé bị đau? - Cún chạy tìm người giúp c Vì nhiều người tới thăm bé buồn? - Vì Bé nhớ cún d,Cún làm cho bé vui cách nào? Cún mang cho bé tờ b hay bút chì, búp bê e, Bác sĩ nghĩ Bé mau lành nhờ ai? - Là nhờ Cún + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Đọc Con chó nhà hàng xóm cho người thân nghe Tiếng Việt: BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (T3) I.Mục tiêu - Kiến thức: + Nghe nói tên gọi đặc điểm vật nuôi Viết câu theo mẫu Ai nào? - Kĩ năng: + Kể tên đặc điểm vật + Phân biệt mẫu câu Aithế nào? - Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: Vận dụng viết văn kể vật nuôi II: Chuẩn bị ĐDDH: -GV:MHTV, phiếu trò chơi MT -HS: TLHDH, v GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- III: Các hoạt động dạy - học HĐ 2: Chơi: Tìm tên vật + Tiêu chí đánh giá: Hs chơi trò chơi tích cực, nêu tên vật hào hứng chơi gà trống 2, vịt 3, ngan 4, ngỗng 5, bồ câu 6, dê 7, cừu 8, thỏ 9, bò 10, trâu + PP: trò chơi + Kĩ thuật: tích hợp HĐ 3: Kể thêm tên vật ni khác + Tiêu chí đánh giá: HS kể tên vật khác gia đình, sống Mèo, chó, hỗ, lạc đà, đà điễu, hươi, nai + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 4: Viết kiểu câu Ai( gì, ) ? để khen vật tranh + Tiêu chí đánh giá: HS đặt mẫu câu theo yêu cầu - Chú cừu lơng mượt mà - Chú gà trống màu đỏ chót + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Kể tên ích lợi vật ni cho người thân nghe Toán: Ngày dạy: Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018 EM ÔN LẠI CÁC BẢNG TRỪ I.Mục tiêu:Em ôn lại: - KT: Em ôn lại cách sử dụng bảng bảng trừ học - KN: Tính tốn phép tính trừ nhớ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tính tốn phép tính trừ nhớ thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học *Khởi động : + Nội dung: Nói đựơc nhanh phép tính bảng trừ học + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- HĐ 2: ( Theo tài liệu) + Nội dung: Thực hành điền bảng trừ học + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: Giúp đỡ, yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách tính ( BT1, 2); xác định cách tìm số hạng phép tính?(BT3) + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm tập Tìm x biết : 34 + x = 86 – 20 x + 12 = 65 – 16 + Nội dung: Thực hành tính phép tính nhớ (HĐ 1) Đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2) Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng trừ ( HĐ 3).Giải tốn phép tính trừ (HĐ 4) Xếp que tính để tạo thành hình giống mẫu cho (HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT phần ứng dụng: Tiếng Việt: BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU(T1) I.Mục tiêu Kiến thức: + Kể nội dung câu chuyện Con chó nhà hàng xóm theo gợi ý + Biết viết chữ O theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) + Biết viết từ, câu ứng dụng - Kĩ năng: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, giọng nhân vật Mẹ Bé Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ - Thái độ: Chăm học tập, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: Kể diễn cảm thể giọng đọc nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dung câu chuyện theo ý II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH , MHTV, MT HS: vở, TLHDH III.Họa độngdạy - học: HĐ1: Giải câu đố: + Tiêu chí đánh giá: Hs giải câu đố , nêu tên vật nhanh xác a thỏ GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- b.con gà trống + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ2: Chọn câu phù hợp với tranh câu chuyện Con chó nhà hàng xóm + Tiêu chí đánh giá: Biết quan sát tranh chọn nội dung phù hợp - d , - a, - b , - c, - e + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ3 Kể đoạn câu chuyện Con chó nhà hàng xóm theo tranh + HS hạn chế: Giúp đỡ HS kể đoạn câu chuyện theo gợi ý + HS tiếp thu nhanh: Kể việc theo gợi ý + Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể ,mạch lạc, giọng - Phối hợp tốt thành viên nhóm kể hồn thành nối tiếp câu chuyện + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ 4,5 Viết chữ hoa O( Như tài liệu) - Chữ O cao ly? Rộng ly? Gồm nét? + HS hạn chế: Giúp đỡ HS nắm quy trình, điểm bắt đầu kết thúc, kích thước cỡ chữ.Viết cỡ chữ hoa O + Tiêu chí đánh giá: Viết chữ hoa O, viết câu ứng dụng + PP: vấn đáp Quan sát, + Kĩ thuật: nhận xét lời ,ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng - Về nhà kể lại câu chuyện, viết chữ hoa O Toán: Ngày dạy: Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO?(T1) I Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép tính dạng 100 trừ số - KN: Trình bày đặt tính tính thành thạo, xác - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH,MHTV, MT, que tính - HS: TLHDH, II Hoạt động dạy - hc GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - Ban học tập tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học Chơi trò chơi “ Kết bạn- tổng 100” Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Các bạn đeo thẻ ghi số, thẻ ghi số Mỗi người tìm bạn cho tổng số thẻ hai 100.Ai khơng tìm bạn thua Việc 2: Thực chơi Việc 3: Cả lớp tuyên dương bạn ghép nhanh Việc 4: TBHT cho bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học + Nội dung: Nói đựơc nhanh phép tính tổng 100 + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A.HOẠT ĐỘNG BẢN Tính 100 - 36 = ? Nghe thầy, hướng dẫn Đọc giải thích cho cách thực phép tính 100- Việc 1: Em đọc nội dung HĐ3 sách HDH Suy nghĩ nêu cách đặt tính, cách tính phép tính 100 -5 Việc 2: Thay hỏi đáp cách đặt tính, cách tính phép tính 100 – Hai bạn nhắc lại cách đặt tính, cách tính Việc 3: NT yêu cầu 1- bạn nhắc lại bước tính NT mời bạn nhận xét,thống ý kiến nhóm + Nội dung: Biết cách thực phép tính 100 trừ nhớ nhanh xác Biết so sánh khác phép tính + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời Tính Việc 1: Đọc lần yêu cầu HĐ – SHD Thực tính viết phép tính vào v GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 10 Trng Tiu hc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- Việc 2: Đổi trao đổi kết quả, nhận xét làm bạn Việc 3: Nhóm trưởng hỏi, bạn đọc kết nhóm thống nhất.Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo giáo - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học + Nội dung: Biết vận dụng tính thành thạo Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề toán học + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng - Thực giải toán phần ứng dụng Tiếng Việt: BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU ( T2) I Mục tiêu: Kiến thức: +Luyện tập dùng từ trai Nghĩa + Nghe - viết đoạn văn + Đặt câu theo mẫu Ai ( gì, ) nào? - Kĩ năng: + Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ + Đặt mẫu câu Ai ( gì, gì) nào? + Tìm từ trái nghĩa - Thái độ: ý thức cẩn thận, giữ sạch,luyện viết chữ đẹp - Năng Lực: Viết chữ đẹp II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:TLHDH, mẫu chữ, Bp, MH,MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy- học B Hoạt động thực hành HĐ Chơi :Tìm từtrái nghĩa ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS chơi tích cực, HS tìm từ trái nghĩa nhanh ,chính xác hoạt động nhóm tích cực Vui- buồn, chăm - lười, yếu- khỏe, nhanh- chậm, khóc - cười + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ Chọn từ ngoặc phù hợp với chỗ trống hồn thành câu + Tiêu chí đánh giá: HS chọn từ để đặt câu hoàn chỉnh.Đặt mẫu câu Ai theo mẫu.Chép vào câu vừa đặt a) Con chó vui GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng 11 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- b) Con thỏ nhanh c) Con bò khỏe + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 3: Chép vào đoạn văn - HS hạn chế: Hỗ trợ HS viết hồn thành đoạn văn khơng sai lỗi tả - HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: HS viết tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày văn bản, Viết hoa chữ mở đầu số từ + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng Kể lại câu chuyện Con chó nhà hàng xóm cho người thân nghe viết đoạn văn viết Ơ.L.Tốn: ƠN LUYỆN TIÕT 1( TUẦN 16) I.Mục tiêu: -KT: Thực phép trừ nhớ dạng 55 -8 , 56 – 7, 37 – 8; 65 – 38 ; 46 – 17, 57 – 28; 78 – 29 Biết giải tốn phép trừ dạng - KN: Tính tốn, giải tốn gọi tên thành phần phép cộng, phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng phép tính dạng tốn học để tính toán sống II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách ôn luyện, III Các BT cần làm: 1,2,3,4- S.Ô.L trang 71,72 -Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nêu cách đặt tính tính BT1,2, 4.cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết BT3; cách xác định dạng toán BT4 - HS tiếp thu nhanh: Biết cách nêu đặt tính tính? Nêu nhanh xác định dạng tốn + Làm thêm tập + Nội dung: Vận dụng bảng trừ để thực đúng, xác (HĐ1,2) Biết cách giải dạng tốn phép tính trừ đơn vị đo(HĐ 3).Tìm thành phần phép tính cộng trừ (HĐ 4) +Phương pháp : Tích hợp + Kĩ thuật: Thực hành IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 12 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Tiếng Việt: Năm học: 2018- Ngày dạy: Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2018 BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU ( T3) I Mục tiêu: Kiến thức: +Viết từ chứa tiếngcó vần au/ ao, , từ chứa tiếng bắt đầu ch/ tr, , từ chứa tiếng hỏi / ngã - Nói số vật - Kĩ năng: Viết từ chứa tiếngcó vần au/ ao, , từ chứa tiếng bắt đầu ch/ tr, , từ chứa tiếng hỏi / ngã - Nói số vật - Thái độ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực - Năng lực: Phát âm từ tiếng chứa hỏi/ ngã sống II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:TLHDH,MHTV MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học HĐ 4,5Chơi : Thi tìm tiếng ( Như tài liệu) HS hạn chế: Hỗ trợ HS tìm từ theo u cầu + Tiêu chí đánh giá: HS tìm từ tiếng chứa vần ao/ au, tiếng bắt đầu tr/ ch, hỏi, ngã Viết vào tiếng vừa tìm + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS hát giai điệu, lời hát + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ7.Nói điều em biết vật ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS nói vật, nêu hiểu biết theo gợi ý + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng ( Như tài liệu) Hỏi người thân để biết thêm vật ni Tốn: BÀI 44: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NO?(T2) GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 13 Trng Tiu hc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- I Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép tính dạng 100 trừ số - KN: Tính tốn rèn kĩ giải toán liên quan đến phép trừ nhớ - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HĐTH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH + Nội dung: Thực hành tính phép tính 100 trừ sơ thành thạo, xác (HĐ 1) Tính nhẩm kết phép tính 100 trừ số tròn chục (HĐ 2) Thực phép tính điền kết vào trống (HĐ3) Tìm kết tìm số hạng chưa biết, số hạng chưa biết (HĐ 4) Giải thành thạo dạng tốn phép tính trừ (HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng Ô.LTV: ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TIÕT 1(TUẦN 16) I.Mục tiêu: - Kiến thức: Đọc hiểu truyện chủ khơng biết q tình bạn Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ai khơng biết q tình bạn, người độc Tìm từ trái nghĩa với từ cho trước - Kĩ : Đọc hiểu trả lời câu hỏi, biết từ trái nghĩa - Thái độ: u thích mơn học - Năng lực: Vận dụng tìm từ trái nghĩa II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV - HS: Sách em tự ôn luyện TV III Các hoạt động dạy học: Khởi động HĐ 1: Như tài liệu + Tiêu chí đánh giá: Kể nhanh vật ni mà em thích + PP: ỏp.quan sỏt GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 14 Trng Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời Ôn luyện HĐ 2: Đọc câu chuyện sau TLCH( a đến d) - HS hạn chế: Hỗ trợ em dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu nắm nội dung trả lời xác câu hỏi biết câu chuyện nói khơng biết q tình bạn độc a)Tên người bạn Gà trống,Gà Mái, Vịt, Chó Con b) A Gà Trống B.đánh thức bé dậy vào buổi sáng A Gà Mái B đẻ trưng cho ăn A Vịt B bé sông tắm, nhắc đừng xa c) Vì Chó Con khơng muốn kết bạn với bé.Vì chủ khơng biết q tình bạn d)Câu chuyện muốn nói với em phải quý tình bạn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ3: (Như tài liệu) - HS hạn chế: Hỗ trợ em tìm từ trái nghĩa + Tiêu chí đánh giá:Hiểu nghĩa cảu từ tìm nhanh từ trái nghĩa - siêng năng- lười biếng;tròn- méo; u - ghét; thơng minh- ngốc nghếch; dũng cảm- hèn nhát; gầy - béo + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời thang đo IV.HD phần ứng dụng: Chia sẻ học người thân Tiếng Việt: BÀI 16C BÉ THẬT CHĂM NGOAN (T1) I Mục tiêu: - Kiến thức: Đọc hiểu Thời gian biểu - Kĩ năng: Đọc số Biết nghĩ sau dấu câu, cột dòng Đọc chậm rải, rõ ràng, rành mạch - Thái độ: Biết thực thời gian biểu hợp lý - Năng lực: Vận dụng thời gian biểu vòa sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 15 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- HĐ1,2: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em quan sát tranh nêu thời gian biểu + Tiêu chí đánh giá: Nêu nhanh thời gian biểu, đọc giọng chậm rõ ràng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ3: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm nghĩa từ +HS tiếp thu nhanh: Đặt câu + Tiêu chí đánh giá: Nắm giọng đọc,nắm nghĩa từ đặt câu đến từ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ4,5: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc đọc trả lời câu hỏi +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh câu hỏi biết cách lập thời thời gian biểu ch hoạt động a) Buổi sáng bạn Phương Thảo học lúc b) Buổi chiều bạn Phương Thảo học lúc 14 giờ- 15 30 c) Buổi tối, bạn Phương Thảo chơi từ 18 30- 19 30 d) Bạn Phương Thảo ngủ lúc 21 Thời gian biểu dùng để giúp làm việc tuần tự, hợp lý khơng bỏ sót cơng việc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Về nhà đọc Thời khóa biểu cho người thân nghe Ơ.LTV: ƠN LUYỆN TIẾNG VIỆT TIÕT 1( TUẦN 16) I.Mục tiêu: - Kiến thức: Đặt câu vỡi từ cặp từ trái nghĩa theo mẫu Ai nào? Viết từ vần ao/au, từ chứa tiếng bắt đầu tr/ch dấu hỏi dấu ngã Viết số câu vật nuôi nhà Lập thời gian biểu ngày - Kĩ : Phân biệt hỏi ngã, đặt câu theo mẫu Ai nào? - Thái độ: thái độ tích cực học tập u thích mơn học - Năng lực: Vận dụng phân biệt hỏi ngã vào viết tả II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP - HS: Sách em tự ôn luyện TV GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 16 Trng Tiu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- III Các hoạt động dạy học: Ôn luyện HĐ 4: ( Như tài liệu) - HS hạn chế: Hỗ trợ em đặt câu + Tiêu chí đánh giá: Đặt câu theo mẫu Ai nào? 1)Con gấu béo 2)Chú mèo lười biếng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo HĐ 5,6,7: ( Như tài liệu) - HS hạn chế: Tiếp cận HS phân biệt tr/ch, hỏi ngã - HSHTT: Làm thêm phần ứng dụng + Tiêu chí đánh giá: Phân biệt tr/ch, hỏi ngã + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xét, chia sẻ người thân Tiếng Việt: Ngày dạy: Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 BÀI 16C BÉ THẬT CHĂM NGOAN (T2) I.Mục tiêu - Kiến thức: Nghe nói lợi ích vật ni Viết từ chứa tiếng vần ui/uy - Kĩ năng: Phân biệt ui/uy, kể vật nuôi - Thái độ: HS biết yêu quý động vật - Năng lực: Vận dụng học vào sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐTH HĐ1 Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em phân biệt ui/uy +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh nêu t cú GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 17 Trng Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Tiêu chí đánh giá: Tìm nhanh tiếng vần hào hứng tham gia chơi + PP: trò chơi + Kĩ thuật: tích hợp HĐ2,3 Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trọ em giải câu đố +HS tiếp thu nhanh: Giải câu đố nhanh + Tiêu chí đánh giá: Giải nhanh câu đố + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ4 Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trọ em kể vật nuôi +HS tiếp thu nhanh: Kể vật nuôi lời kể mạch lạc + Tiêu chí đánh giá: Kể vật nuôi câu văn trọn ý diễn đạt trôi chảy - Em thích - Con vật lơng, đơi mắt, tai - Nó ích lợi giữ nhà, bắt chuột + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ học với người thân Tiếng Việt: BÀI 16C BÉ THẬT CHĂM NGOAN (T3) I Mục tiêu: - Kiến thức: Viết đoạn văn ngắn vật nuôi - Kĩ năng: Câu văn diễn đạt trọn ý câu văn mạch lạc - Thái độ: thái độ u thích mơn học - Năng lực: Viết đoạn văn sáng tạo * Tích hợp -TH BVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ lồi động vật, khơng đánh đập, bỏ đói chúng - GD KNS: Kiểm sốt cảm xúc, quản lý thời gian, lắng nghe tích cực II Chuẩn bị DDH: - GV: TLHDH, MH,MT GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 18 Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ5,6 Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trợ em kể vật nuôi +HS tiếp thu nhanh: Kể vật nuôi lời kể mạch lạc + Tiêu chí đánh giá: Kể vật ni câu văn trọn ý diễn đạt trơi chảy - Nhà em nuôi mèo tên Mimi Chú gần bốn tháng Mimi ngoan bắt chuột giỏi Em quý Mimi ường chơi với lúc rảnh rổi Mimi quý em Em xem Mimi người bạn em + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo - GDHS bảo vệ động vật IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH Tốn: TÌM SỐ TRỪ (T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách tìm số trừ chưa biết biết số bị trừ hiệu - KN: Gọi tên thành phần phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép trừ vào thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy- học: - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp + Nội dung: Tìm phép tính trừ nhanh, xác Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ 2,3: (Theo tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ HS tìm số trừ phép tính trừ - Muốn tìm số trừ ta làm nào? - Giúp đỡ em tập, vận dụng quy tắc vào tìm số trừ +Nội dung: Biết cách gọi tên thành phần phép trừ cách tìm số trừ chưa biết + Phương pháp: Quan sỏt.Vn ỏp GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 19 Trng Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ (Theo tài liệu) + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm tập Tìm x, biết: 76 - x = 34 + 23 19 - x = 13 + + Nội dung: Biết vận dụng tìm thành thạo thành phần chưa biết phép trừ Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề toán học + Phương pháp:.Vấn đáp.Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng - Thực phần ứng dụng, Ô.L.T Việt LUYỆN VIẾT BÀI 16 I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ: - Kiến thức: + Biết viết chữ O theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) +Biết viết từ, câu ứng dụng luyện chữ - Kĩ năng: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình - Thái độ: ý thức cẩn thận, giữ – luyện viết chữ đẹp - Năng lực: Viết mẫu chữ hoa nhanh đẹp II Đồ Dùng dạy học: GV: Bảng phụ, chữ mẫu HS: Bảng con, III.Hoạt động dạy - học: A.HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1:Hướng dẫn viết chữ hoa O Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, nét chữ O Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: O Việc 3: Cho HS viết bảng - GV chỉnh sửa HĐ2: Hướng dẫn viết từ câu ứng dụng: Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng Giải thích nghĩa từ vựng Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết từ, câu Những chữ cao 2, ly; chữ cao ly; chữ coa 1,5 ly? Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết Chú ý khoáng cách giữ chữ nửa chữ o, k/c chữ ghi tiếng 1con chữ o Việc 4: Cho HS viết bảng - GV sửa sai + Tiêu chí đánh giá: Nắm quy trình viết chữ hoa O + PP: Vấn đáp Quan sát, hỏi đáp + K thut: Nhn xột bng li GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng 20 Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết Luyện viết Việc 1: HS Nêu yêu cầu viết tư ngồi viết Việc 2: GV Cho học sinh viết viết theo lệnh Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn thu số nhận xét + Tiêu chí đánh giá: Nắm câu ứng dụng, nghĩa câu câu ứng dụng + PP: vấn đáp, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét Luyện viết chữ nghiêng HĐTT: SINH HO¹T SAO I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phương hướng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể - Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh III Các hoạt động dạy học: * HĐ1: Sinh hoạt văn nghê Ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể - HS xung phong hát cá nhân * HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động tuần qua - CTHĐTQ mời bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động nhóm tuần - CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua + Trong tuần qua nhiều bạn gắng Trong học nhiều nhóm tích cực hoạt động hiệu + Tuy nhiên học hay nói chuyện riêng, chưa ý thức tự giác vệ sinh, nghịch -Mời HS phát biểu ý kiến * HĐ3: Đề kế hoạch hoạt động tuần tới + CTHĐTQ đa số kế hoạch tuần tới: + Chăm học tập + Chuẩn bị cho chuẩn bị thi cuối học kì + Khơng nói chuyện học, xếp hàng vào lớp nhanh chóng Thực tốt cơng tác tự quản đầu + Các bạn đơn thúc thành viên + Thực trang phục học quy định + Giữ ấm thể mùa đông * HĐ 4: Giao tip Ting Anh GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 21 Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - CTHĐTQ tổ chức cho bạn giao tiếp với tiếng anh chủ điểm tuần * Dặn dò - HS nhà chuẩn bị cho tuần tới, tham gia trò chơi an tồn ngày nghỉ.ATĐN,ATGT, ATTP Ơ.L.Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TOÁN TUẦN 15, 16 (T2) I.Mục tiêu: - KT: Nhận biết số trừ, số bị trừ.Nhận dạng gọi tên đoạn thẳng, đường thẳng, đường thẳng qua hai điểm ghi tên đường thẳng.Thực phép trừ nh phm vi 100 GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 22 Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - KN: Tính tốn, giải tốn gọi tên thành phần phép cộng, phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng phép tính dạng tốn học để tính tốn sống II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách ôn luyện, III Các BT cần làm: 1,2,3,4- S.Ô.L trang 75,76 -Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS hạn chế: Hướng dẫn em hoàn thành tập, cách đặt tính thực tính BT 1,2 vận dụng bảng trừ đê hoàn thành tập - HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập + Nội dung: Vận dụng để tính phép tính 100 trừ số để thực đúng, xác (HĐ1) Điền số vào trống ((HĐ 2).Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ (HĐ 3).Vẽ đường thẳng, đoạn thẳng qua điểm (HĐ 4) +Phương pháp : Tích hợp + Kĩ thuật: Thực hành IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 23 ... An Thủy 2 019 Sáu 14 /12 Chiều Tốn - T×m sè trõ ( T1) ÔLTV Đọc sách SHTT Luyện viết: Bài 16 Nm hc: 2 018 - Sinh hot GV: Ngô Thị T Hoµng Trường Tiểu học sè An Thủy 2 019 Năm học: 2 018 - TUẦN 16 Tiếng... sách hướng dn GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 12 Trng Tiu hc sè An Thủy 2 019 Tiếng Việt: Năm học: 2 018 - Ngày dạy: Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2 018 BÀI 16 B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU ( T3) I Mục tiêu: Kiến... nhận xét lời HĐ2 Nghe cô giáo đọc cõu chuyn Con nh hng xúm GV: Ngô Thị T Hoµng Trường Tiểu học sè An Thủy 2 019 Năm học: 2 018 - Thầy cô giáo đọc mẫu, lớp lắng nghe + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 16 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay