Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 15

22 4 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- TN 15 : CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC : 20182019 Thứ ngày Buổi Tiết Môn Tên dạy Sáng Chào cờ Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Chiều Bài 15A:Anh em yêu thương ( T1) Em thùc hiÖn phép tính dạng 54-18; 34-8 nh nào?T2) Bi 15A:Anh em yêu thương ( T2) Bài 15A Anh em yờu thng ( T3) Toỏn Em ôn lại học Ting Vit Bi 15B Anh em yêu thương hạnh phúc( T1) Toán 15,16,17,18 trõ ®i mét sè ( T1) Tiếng Việt Bài 15B Anh em yêu thương hạnh phúc( T2) Ôn luyện tiết 1( tuần 15) Bài 1,2,3, Hai 3/12 Ghi Sáng Ba 4/12 Chiều Sáng Tư 5/12 3 ÔLT Tiếng Việt Tốn Ơ LTV Bài 15B Anh em yêu thương hạnh phúc( T3) 15,16,17,18 trừ số ( T2) Ôn luyện tiết 1( tuần 15) Bài 1,2,3, Tiếng Việt ÔLTV Bài 15C Chị yêu em bé (T1) Ôn luyện tiết ( tuần 15) Bài 6,7, 8,9 Chiều Sáng Năm 6/12 Chiều Sáng Sáu Tiếng Việt Bài 15C Chị yêu em bé ( T2) Tiếng Việt Bài 15C Chị yêu em bé ( T3) Em thùc phép tính dạng Toỏn GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm hc: 2018- 55,56,57,58 trừ số nh nào? ( T1) 7/12 Chiều ÔLTV Đọc sách SHTT Luyện viết: Bài 15 Sinh hoạt lớp GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học số An Thủy 2019 Năm học: 2018- TUẦN 15 Tiếng Việt: Ngày dạy: Thứ hai, ngày tháng 12 năm 2018 BÀI 15A: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU (T1) I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu câu chuyện Hai anh em - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc từ khó + Giải nghĩa từ khó -TĐ: HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Đọc hay diễn cảm tập đọc - TH BVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ anh em gia đình, biết yêu thương đùm bọc lẫn -GD KNS: xác định giá trị;tự nhận thức thân thể cảm thông( hiểu cảnh ngộ tâm trạng người khác) II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, tranh,MT - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy - học: A Hoạt động HĐ1 Kể cho bạn nghe từ đến câu anh ( chị, em mình) + Tiêu chí đánh giá: HS kể anh , chị em cho bạn nghe + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2 Nghe giáo đọc câu chuyện Hai anh em + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc chậm rải, tình cảm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ3 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa sau + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nghĩa từ khó để giải nghĩa cho + Tiêu chí đánh giá: HS đọc lời giải nghĩa::Cơng bằng: Hợp lẽ phải, Kì lạ: Lạ đến mưc không ngờ đặt câu hai từ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hi GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- HĐ4.Nghe thầy đọc mẫu đọc theo + Đối với HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận HS giúp từ ngắt nghỉ chỗ, + Tiêu chí đánh giá: HS đọc từ khó: lấy lúa, đỗi, kì lạ, nghĩ, vất vả, đỗi, ngạc nhiên + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ5 Đọc + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS hợp tác với bạn để hồn thành đọc nối tiếp + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối đoạn đúng, đọc từ ngữ, giọng + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi.ghi chép ngắn - GDHS anh em phải yêu thương đùm bọc lẫn thông cảm cho B Hoạt động ứng dụng Đọc câu chuyện Hai anh em cho người thân nghe Tốn: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 54 - 18; 34-8 NHƯ THẾ NÀO?(T2) I.Mục tiêu - KT: Luyện tập thực phép trừ dạng 54- 18; 34- - KN: Tính tốn rèn kĩ giải tốn liên quan đến phép trừ nhớ - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HĐTH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế :HĐ1,2:Hướng dẫn HS đặt tính tính, tìm thành phần chưa biết số hạng, số bị trừ, nhận dạng toán giải + HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập: Tìm x: 36 + x = 49 + x + 10 = 54 - + Nội dung: Thực hành tính phép tính trừ nhớ thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2) Tìm kết tìm x( a, số hạng chưa biết, b, tìm số bị trừ) (HĐ 3) Giải thành thạo dạng tốn GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học số An Thủy 2019 Năm học: 2018- phép tính trừ(HĐ 4).Thực phép tính điền kết vào ô trống (HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng Tiếng Việt: BÀI 15A: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU (T2) I.Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu nội dung Hai anh em + Hiểu ND câu chuyện: Anh em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, thể giọng nhân vật + Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Trả lời câu hỏi, anh em biết yêu thương sống II Chuẩn bị ĐDDH: GV: TLHDH, MH,MT HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 thảo luận, chọn ý trả lời + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nội dung để chọn ý + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời nắm nội dung Lúc đầu hai anh em chia lúa nào? a) Chia thành hai đống để đồng 2) a - b - 3) Việc xảy hai anh em cubgf đồng vào sáng hôm sau b) Hai đống lúa 4) Tên gọi nêu ý nghĩa câu chuyện b) Tình anh em + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐ 2: Đọc bài: + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối đoạn đúng, đọc từ ngữ, giọng + PP: ỏp GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Kĩ thuật: đặt câu hỏi C Hoạt động ứng dụng Đọc Câu chuyện Hai anh em cho người thân nghe Tiếng Việt: BÀI 15A: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU (T3) I.Mục tiêu - KT: Mở rộng vốn từ đặc điểm: tính tình , màu sắc, hình dáng Kể ngắn anh chị em - KN: Sắp xếp từ đặc điểm : tính tình, màu sắc, hình dáng - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Vận dụng từ đặc điểm để miêu tả người, vật, đồ vật sống II: Chuẩn bị ĐDDH: -GV:bảng nhóm - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học HĐ3: Dựa vào tranh chọn từ thích hợp để hồn thành câu + Tiêu chí đánh giá: HS chọn từ hồn thành câu theo yêu câu a) Em bé dễ thương b) Con voi khỏe c) Những nhiều màu d) Những cau cao + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 4: Chơi trò chơi tìm từ nhanh + Tiêu chí đánh giá: HS chơi tích cực, chọ từ đặc điểm tính tình người , màu sắc vật, hình dáng người, vật - Đặc điểm tính tình người: hiền, tốt, ngoan, lười,chăm, - Đặc điểm màu sắc vật: trắng, đỏ, xanh, tím, hồng - Đặc điểm hình dáng người, vật: tròn, vng, gầy, cao, mập - Làm việc nhóm tích cực + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng Nói với ơng bà Cha mẹ em làm để thể tình yêu thương anh (chị em) em Ngày dạy: Thứ ba, ngày tháng 12 năm 2018 Tốn: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I.Mục tiêu: Em ơn lại: GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học số An Thủy 2019 Năm học: 2018- - KT: Em ôn lại cách sử dụng bảng bảng 11, 12, 13,14 trừ số, thực phép trừ nhớ - KN: Tính tốn phép tính - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tính tốn phép tính trừ nhớ thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP, Hình gà ghép - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học *Khởi động : + Nội dung: Nói đựơc nhanh phép tính bảng 13 trừ số + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: Giúp đỡ, yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách tính ( BT 2,3); xác định cách tìm số hạng phép tính? + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm tập Đặt tính tính 37 + 16 25 + 17 54 + 35 + 18 + Nội dung: Thực hành tính phép tính trừ nhớ thành thạo, xác (HĐ 2) Đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 3).So sánh vế đặt dấu (HĐ 4) Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng trừ ( HĐ 4) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn B HOẠT ĐỘNG ÚNG DỤNG -Về làm BT phần ứng dụng: Tiếng Việt: BÀI 15B:ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU LÀ HẠNH PHÚC (T1) I.Mục tiêu -KT: Kể nội dung câu chuyện Hai anh em theo giợi ý + Biết viết chữ N theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) + Biết viết từ, câu ứng dụng - KN: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, giọng nhân vật Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ - TĐ: Chăm học tập, hoạt động nhóm tớch cc GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - NL: Kể diễn cảm thể giọng đọc nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dung câu chuyện theo ý II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH , MHTV, MT HS: vở, TLHDH III.Họa độngdạy - học: HĐ1 Kể đoạn câu chuyện Hai anh em theo gợi ý - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: + HS hạn chế: Giúp đỡ HS kể đoạn câu chuyện theo gợi ý + HS tiếp thu nhanh: Kể việc theo gợi ý + Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể ,mạch lạc, giọng - Phối hợp tốt thành viên nhóm kể hồn thành nối tiếp câu chuyện + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ 2.3 Viết chữ hoa N( Như tài liệu) Nghe thầy hướng dẫn viết chữ hoa N - Chữ N cao ly? Rộng ly? Gồm nét? + HS hạn chế: Giúp đỡ HS nắm quy trình, điểm bắt đầu kết thúc, kích thước cỡ chữ.Viết cỡ chữ hoa N + Tiêu chí đánh giá: Viết chữ hoa N, viết câu ứng dụng + PP: vấn đáp Quan sát, + Kĩ thuật: nhận xét lời ,ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng - Về nhà kể lại câu chuyện, viết chữ hoa N Ngày dạy: Thứ tư, ngày5 tháng 12 năm 2018 Toán: 15;16;17;18 TRỪ ĐI MỘT SỐ (T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép trừ dạng 15; 16;17;18 trừ số - KN: Em lập thuộc bảng “15,16,17,18 trừ số” - TĐ: Tích cực họạt động học tập - NL: Vận dụng phép tính 15,16,17,18 trừ số để tính tốn thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH,MHTV, MT, que tính - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HCB H1.Thao tỏc vi que tớnh GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS thành lập bảng 15,16,17,18 trừ số; cách xếp que tính thao tác bớt để hình thành phép tính; học thuộc bảng trừ + Nội dung: Biết thao tác que tính đếm số que tính + Phương pháp: Quan sát Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ2,3 (Theo tài liệu) + HS tiếp thu nhanh ( em Linh, Loan, Hà ) Làm thêm tập Điền số: 45 - … < = 38 - 12 = 89 - = 100 + Nội dung: Học sinh thực việc lập bảng 15,16,17,18 trừ số cách khoa học, nhanh xác -HS học thuộc bảng 15,16,17,18 trừ số lớp + Phương pháp: PP quan sát ,, Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết + Kĩ thuật: N/x lời (hỗ trợ HS lúng túng hoàn thành bảng trừ),ghi chép ngắn B Hoạt động ứng dụng: -Đọc bảng “ 15,16,171,8 trừ số” cho bố mẹ nghe Tiếng Việt: BÀI 15B: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU LÀ HẠNH PHÚC ( T2) I Mục tiêu: -KT: Mở rộng vốn từ đặc điểm + Nghe - viết đoạn văn + Đặt câu theo mẫu Ai nào? - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ + Đặt mẫu câu Ai nào? + Tìm từ đặc điểm - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ sạch,luyện viết chữ đẹp - NL: Viết chữ đẹp, vận dụng từ đặc điểm vào viết văn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:TLHDH, mẫu chữ, Bp - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy- học B Hoạt động thực hành HĐ 1.Tìm từ nhanh khơng thuộc nhóm dãy từ sau ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS tìm từ đặc điểm, - Hoạt động nhóm tích cực a) Từ đức tính tốt: chăm chỉ, ngoan ngoãn, hiền lành b) Từ màu sắc : trắng tinh, xanh ngắt, đỏ ối c) Từ hình dáng: tròn trĩnh , vng vắn, thẳng d) Từ mùi hương: ngào ngạt, sực nức,ngan ngát GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 2,3 Chọn từ đặc điểm đặt câu với từ + Tiêu chí đánh giá: HS chọn từ để đặt câu hoàn chỉnh.Đặt mẫu câu Ai theo mẫu.Chép vào câu vừa đặt a) Mái tóc ơng bạc trắng b) Tính tình bố vui vẻ c) Bàn tay em bé mũm mĩm d) Nụ cười anh tươi tắn + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 4: Chép vào đoạn văn - HS hạn chế: Hỗ trợ HS viết hồn thành đoạn văn khơng sai lỗi tả - HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: HS viết tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày văn bản, Viết hoa chữ mở đầu số từ + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn C.Hoạt động ứng dụng Kể lại câu chuyên Hai anh em cho người thân nghe viết đoạn văn viết Ơ.L.Tốn: ƠN LUYỆN TIÕT I.Mục tiêu: - KT: Thực phép trừ nhớ dạng 54 -18; 34 – 8.Biết tìm x tập dạng: x – a = b; x + c = d (a,b,c,d chữu số khơng q hai chữ số) Biết giải tốn phép trừ( dạng 54 -18;) - KN: Tính tốn giải toán gọi tên thành phần phép cộng, phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng phép tính dạng tốn học để tính tốn sống II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách luyện, III Các BT cần làm: 1,2,3,4 -Sách Ô.L 65,66 -Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nêu cách đặt tính tính BT2,3, cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết BT3; cách xác định dạng toán BT4 - HS tiếp thu nhanh: Biết cách nêu đặt tính tính? Nêu nhanh xác định dạng tốn + Nội dung: Đặt tính tính phép tính trừ dạng 54 – 18: 34 -8 thành thạo xác (HĐ2,3) Vận dụng để tìm số hạng, số bị trừ thành thạo (HĐ 3).Xác định dạng tốn phép tính trừ dạng 54 – 18; 34 - (H4) GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 10 Trng Tiu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- +Phương pháp : Tích hợp + Kĩ thuật: Thực hành IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn Ngày dạy: Thứ năm , ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 15B: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU LÀ HẠNH PHÚC ( T3) I Mục tiêu: -KT: Viết từ chứa tiếngcó vần ai/ ay, , từ chứa tiếng bắt đầu s / x, , từ chứa tiếng vần ât/ âc + Nói lời chức mừng , chia vui - KN: + Viết từ chứa tiếngcó vần ai/ ay, , từ chứa tiếng bắt đầu s / x, , từ chứa tiếng vần ât/ âc + Nói lời chúc mừng , chia vui - TĐ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực - NL: Phát âm từ tiếng bắt đầu s/ x sống II Chuẩn bị ĐDDH: • GV:TLHDH,MHTV MT • - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học HĐ 5.Thi viết nhanh từ tiếng chứa vần ai, ay ( Như tài liệu) máy bay, cày, gà mái.cây mai HS hạn chế: Hỗ trợ HS tìm từ theo u cầu + Tiêu chí đánh giá: HS tìm từ tiếng chứa vần ai, ay + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 6.Tìm từ ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS tìm từ theo yêu cầu.phân biết từ chứa tiếng bắt đầu s/ x - Hoàn thành vào a, xồi, bác sĩ, sóc b, gấc, bật lửa, tất + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ7.Đóng vai nói lời chúc mừng.( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HSnói lời chúc mừng bn c cụ giỏo khen GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 11 Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời C.Hoạt động ứng dụng ( Như tài liệu) Thực phần ứng dụng Toán: 15;16;17;18 TRỪ ĐI MỘT SỐ ( T2) I.Mục tiêu - Tính nhanh phép tính bảng 15,16,17,18 trừ số - KN: Tính tốn Giải tốn sử dụng bảng trừ - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính 15,16,17,18 trừ số để tính tốn giải toán thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:bảng nhóm - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS làm tập vận dụng bảng 15;16;17;18 trừ số, cách đặt tính, cách tính, cách tìm số bị trừ, nhận dạng tốn + HS tiếp thu nhanh : Làm thêm tập Tìm x x + 19 = 88 x + 16 = 57 + Nội dung: Thực hành tính nhẩm phép tính bảng 15,16,17,18 trừ số thành thạo, xác (HĐ 1) Tính phép tính 15,16,17,18 trừ số thành thạo(HĐ 2).Tính nhẩm phép tính cộng, trừ (HĐ 3) Tìm kết phép tính nối số(HĐ 4).Giải tốn phép tính trừ (HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Thực phần ứng dụng Ô.LTV: ÔN LUYỆN TIếT I.Mc tiờu: GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 12 Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - KT: Đọc hiểu Đi chợ Hiểu ngốc nghếch cậu bé câu chuyện Tìm từ đặc điểm tính chất người vật - KN : Đọc hiểu trả lời câu hỏi, biết từ đặc điểm - TĐ: u thích mơn học - NL: Vận dụng tìm từ đặc điểm vào viết văn sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV - HS: Sách em tự ôn luyện TV III Các hoạt động dạy học: Khởi động HĐ 1: Như tài liệu - HS hạn chế: Hỗ trợ em quan sát trnh + Tiêu chí đánh giá: Nắm nội dung tranh + PP: vấn đáp.quan sát + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời Ôn luyện HĐ 2: Đọc câu chuyện sau TLCH( a đến d) - HS hạn chế: Hỗ trợ em dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu nắm nội dung trả lời xác câu hỏi biết câu chuyện vui a) Cậu bé chợ mua tương mắm b) Cậu bé đến chợ quay khơng biết bát mua tương bát mua mắm c) Lần thứ hai cậu bé quay khơng biết đồng mua tương đồng mua mắm d) Theo em bà cậu bé nói cậu bé quay lần thứ hai Cháu bà ngốc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ3: (Như tài liệu) - HS hạn chế: Hỗ trợ em tìm từ đặc điểm + Tiêu chí đánh giá: Nêu nhanh từ đặc điểm tính chất người vật - Từ đặc điểm hình dáng người , vật: cao, gầy, vng, thấp,ngắn, tròn xoe, dong dỏng - Từ đặc điểm màu sắc vật: trắng mt, hồng nhạt,tím than, vàng tươi, đỏ - Từ đặc điểm tính tình người: khiêm tốn, lười biếng, kiêu căng, dịu dàng, vui vẻ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhn xột bng li thang o GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng 13 Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- IV.HD phần ứng dụng: Chia sẻ học người thân Tiếng Việt: BÀI 15C: CHỊ YÊU EM BÉ (T1) I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu Bé Hoa - KN: Hiểu từ ngữ Đọc lưu lốt tồn Ngắt nghĩ sau dấu câu, cụm từ Đọc giọng tình cảm nhẹ nhàng - TĐ: HS biết yêu thương em bé - NL: Đọc hay tập đọc II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV,MT - HS: TLHDH, III Các hoạt động dạy - học - Ban học tập tổ chức cho lớp trò chơi khởi động tiết học: Chơi trò chơi “Tìm từ nhanh” Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Cả lớp chia thành đội cử bạn làm chủ trò Bạn chủ trò nêu từ vật Các đội chơi nói nhanh từ đặc điểm, tính chất vật Đội nêu từ trước tính Sau phút, đội nêu nhiều từ đội thắng Việc 2: Thực chơi Việc 3: Cả lớp tuyên dương bạn nêu Việc 4: TBHT cho bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu - Ban học tập gọi 1HS đọc mục tiêu trước lớp - Tiêu chí đánh giá: Nêu nhanh từ vật đặc điểm vật - Phương pháp: Tích hợp - Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN 2.Nghe thầy (cô) đọc bài: Bé Hoa Việc 1:GV đọc mẫu, lớp lắng nghe Việc 2: GV nêu giọng đọc, cách ngắt giọng, nội dung GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng 14 Trng Tiu học số An Thủy 2019 Năm học: 2018- Hỏi đáp giải nghĩa từ Việc 1: Em tìm từ cần hỏi, suy nghĩ câu trả lời Việc 2:Hai bạn đổi lượt hỏi đáp nghĩa từ Việc 3:NT mời bạn nêu nghĩa từ hỏi.Báo cáo với thầy hồn thành - CTHĐTQ u cầu nhóm chia sẻ + Tiêu chí đánh giá: Nắm nghĩa từ đặt câu hỏi cho nghĩa từ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn 4.Luyện đọc từ ngữ Việc 1:Em đọc từ ngữ Việc 2:Một bạn đọc từ ngữ - bạn nhận xét sau ngược lại - CTHĐTQ yêu cầu số HS đọc trước lớp + Tiêu chí đánh giá: Đọc từ khó + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn Cùng luyện đọc Việc 1:Em đọc Bé Hoa ( 2-3 lần) Việc 2:Mỗi bạn đọc đoạn, sau đổi lượt, nhận xét, bổ sung cho cách đọc Việc 3: NT tổ chức cho bạn đọc đoạn, nối tiếp đến hết bài.Đổi lượt đọc lại bài.NT tổ chức cho bạn nhận xét, đánh giá góp ý cho * HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học + Tiêu chí đánh giá: Đọc câu dài ngắt nghĩ dấu câu đọc giọng đọc nhẹ nhàng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng Đọc Bé Hoa cho người thân nghe Ô.LTV: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUN 15(Tit 2) I.Mc tiờu: GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 15 Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - KT: Đặt câu theo mẫu Ai nào? Viết vần ai/ay, từ chứa tiếng bắt đầu s/x Nói lời chia vui(chúc mừng) hơph với tình giao tiếp - KN : Phân biệt s/x, đặt câu Ai nào?, nói lời chia vui - TĐ: thái độ tích cực học tập u thích mơn học - NL: Vận dụng nói lời chúc mừng vào sống II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP - HS: Sách em tự ôn luyện TV III Các hoạt động dạy học: Ôn luyện HĐ 4: ( Như tài liệu) - HS hạn chế: Hỗ trợ em đặt câu + Tiêu chí đánh giá: Đặt câu theo mẫu Ai nào? 1)Em bé đơi mắt tròn xoe 2)Bơng hoa huệ trắng muốt 3) Bố em vui vẻ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo HĐ 5,6: ( Như tài liệu) - HS hạn chế: Tiếp cận HS phân biệt s/x, ay - HSHTT: Làm thêm phần ứng dụng + Tiêu chí đánh giá: Phân biệt s/x, ai/ay nói lời chúc mừng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xét, chia sẻ người thân Tiếng Việt: Ngày dạy: Thứ sáu , ngày tháng 12 năm 2018 BÀI 15C: CHỊ YÊU EM BÉ (T2) I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu Bé Hoa Viết từ chứa tiếng vần ai/ay - KN: Nắm nội dung Hoa yêu thương em, biết chăm sóc giúp đỡ bố mẹ - TĐ: HS biết yêu thương em bé - NL: Vận dụng học vào sống hàng ngày II Chuẩn bị DDH: - GV: TLHDH GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 16 Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐCB HĐ6,7 Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc trả lời câu hỏi +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh nêu nội dung + Tiêu chí đánh giá: Chọn nhanh ý trả lời nội dung nài 1(c) Em Nụ mơi đỏ hồng, mắt to, tròn, đen láy 2(c) Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ 3(b) Hoa kể em Nụ, mong bố dạy em thêm hát 4(b) Gia đình hoa bốn người: bô, mẹ, Hoa em Nụ, Bố mẹ công tác xa + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo HĐ8 Như HDH(HĐTH + HS hạn chế: Hỗ trọ em tìm tiếng +HS tiếp thu nhanh: Tìm nhanh tiếng vần ai/ay + Tiêu chí đánh giá: tìm tiếng vần nhanh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn C Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ học với người thân Tiếng Việt: BÀI 15C: CHỊ YÊU EM BÉ (T3) I Mục tiêu: - KT: Viết từ chứa tiếng bắt đầu s/x Viết đoạn văn ngắn anh, chị, em ruột(hoặc anh chị em họ) - KN: Viết tín nhắn - TĐ: thái độ u thích mơn học - NL: Viết đoạn văn sáng tạo * Tích hợp - TH BVMT: Để bết tình cảm, chăm sóc, quan tâm lẫn thành viên gia đình với - GD KNS: Thể cảm thông; xác định giá trị, tự nhận thức thân II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH,MT - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ2,3: Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em phõn bit s/x GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 17 Trng Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Tiêu chí đánh giá: Tìm nhanh từ hoạt động bắt đầu s/x + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ4,5: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận em kể anh chị viết đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: Kể anh chị câu văn trọn ý diễn đạt trôi chảy nội dung + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, thang đo - Giáo dục HS anh chị em cần phải yêu thương thông cảm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH Toán: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN BÀI : EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 55; 56; 57; 58 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO?(T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép trừ dạng 55; 56; 57; 58 trừ số - KN: Trình bày đặt tính tính thành thạo, xác - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH GV: TLHDH, MHTV, MT HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học Chơi trò chơi truyền điện “ 15,16,17,18 trừ số ” Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Bạn tham gia chơi nêu phép tính bảng “15,16,17,18 trừ số” quyền truyền điện đến bạn tiếp theo, bạn nhiệm vụ phải nêu nhanh kết phép tính; sau đó, tiếp tục nêu phép tính khác định bạn khác, bạn sai dừng lại Việc 2: Thực chơi Việc 3: Cả lớp tuyên dương bạn nêu Việc 4: TBHT cho bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi - Giáo viên giới thiệu bài, em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu bài(2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trc lp GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 18 Trng Tiu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- *Khởi động: + Nội dung: Tìm phép tính 15,16,17,18 trừ số Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN Tính 55- 38=? * Cách đặt tính tính Việc 1: Em suy nghĩ cách thực phép tính 55- 38 Viec 2: Giải thích cho bạn nghe thơng tin vừa nắm Đổi vai thực hiện, nhận xét, bổ sung cho bạn * GV bổ sung, củng cố kiến thức cho HS Nêu cách đặt tính, tính 55 - Việc 1: Em suy nghĩ cách thực phép tính 55 – Nêu cách đặt tính, cách tính phép tính 55 - Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu cách đặt tính tính phép tính 55 – 8.Nhận xét, bổ sung cho bạn * GV bổ sung, củng cố kiến thức cho HS + Nội dung: Biết cách thực phép tính trừ nhớ nhanh xác Biết so sánh khác phép tính + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời 4.Tính Việc 1:Em thực tính kết phép tính 35- 16; 75 – theo cột dọc Việc 2: NT cho bạn chia sẻ kết quả.Nhóm nhận xét, thống kết ghi vào bảng nhóm báo cáo giáo - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học + Nội dung: Biết vận dụng tính thành thạo Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề toán học + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dng GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 19 Trng Tiu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- Về nhà làm tập, ơn lại cách đặt tính, cách tính Ô.L.T Việt LUYỆN VIẾT BÀI 15 I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ: - KT: Biết viết chữ N theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) +Biết viết từ, câu ứng dụng luyện chữ - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ – luyện viết chữ đẹp - NL: Viết mẫu chữ hoa nhanh đẹp II Đồ Dùng dạy học: GV: Bảng phụ, chữ mẫu HS: Bảng con, III.Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG BẢN Hướng dẫn viết chữ hoa N Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, nét chữ M Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: N Việc 3: Cho HS viết bảng - GV chỉnh sửa Hướng dẫn viết từ câu ứng dụng: Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng Giải thích nghĩa từ vựng Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết từ, câu Những chữ cao 2, ly; chữ cao ly; chữ coa 1,5 ly? Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết Chú ý khoáng cách giữ chữ nửa chữ o, k/c chữ ghi tiếng 1con chữ o Việc 4: Cho HS viết bảng - GV sửa sai + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ N + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, chữ + Tiêu chí đánh giá: Nắm quy trình viết chữ hoa N + PP: Vấn đáp Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết Luyện viết Việc 1: HS Nêu yêu cầu viết tư ngồi viết Việc 2: GV Cho học sinh viết viết theo lệnh Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn thu số nhận xét * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết tả + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp + Tiêu chí đánh giá: Nắm câu ứng dụng, nghĩa câu câu ứng dụng + PP: ỏp, hi ỏp GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng 20 Trường Tiểu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Kĩ thuật: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét Luyện viết chữ nghiêng HĐTT: SINH HO¹T LíP I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phương hướng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể - Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh III Các hoạt động dạy học: * HĐ1: Sinh hoạt văn nghê Ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể - HS xung phong hát cá nhân * HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động tuần qua - CTHĐTQ mời bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động nhóm tuần - CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua + Trong tuần qua nhiều bạn gắng Trong học nhiều nhóm tích cực hoạt động hiệu + Tuy nhiên học hay nói chuyện riêng, chưa ý thức tự giác vệ sinh, nghịch -Mời HS phát biểu ý kiến * HĐ3: Đề kế hoạch hoạt động tuần tới + CTHĐTQ đa số kế hoạch tuần tới: + Chăm học tập + Khơng nói chuyện học, xếp hàng vào lớp nhanh chóng Thực tốt cơng tác tự quản đầu + Thực trang phục học quy định * HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh - CTHĐTQ tổ chức cho bạn giao tiếp với tiếng anh chủ điểm tuần * Dặn dò - HS nhà chuẩn bị cho tuần tới, tham gia trò chơi an tồn ngày nghỉ, ATGT, ATN GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 21 Trng Tiu häc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 22 ... dạy: Thứ tư, ngày5 tháng 12 năm 2 018 Toán: 15 ;16 ;17 ;18 TRỪ ĐI MỘT SỐ (T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép trừ dạng 15 ; 16 ;17 ;18 trừ số - KN: Em lập thuộc bảng 15 ,16 ,17 ,18 trừ số” - TĐ: Tích... Thủy 2 019 Năm học: 2 018 - 55,56,57,58 trừ số nh nào? ( T1) 7 /12 Chiều ÔLTV Đọc sách SHTT Luyện viết: Bài 15 Sinh hoạt lớp GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học số An Thủy 2 019 Năm học: 2 018 - TUẦN 15 ... tháng 12 năm 2 018 Tốn: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I.Mục tiêu: Em ơn lại: GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học số An Thủy 2 019 Năm học: 2 018 - - KT: Em ôn lại cách sử dụng bảng bảng 11 , 12 , 13 ,14
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 15 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay