Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 13

20 4 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- TUẦN 12 Tiếng Việt: Ngày dạy: Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2018 BÀI 12A: CON BIẾT LỖI RỒI Ạ (T1) I.Mục tiêu - Kiến thức: + Đọc hiểu câu chuyện Sự tích vú sữa -Kĩ năng: + Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc từ khó + Mở rộng vốn từ gia đình + Giải nghĩa từ khó - Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: Đọc hay diễn cảm tập đọc * Tích hợp BVMT, KNS -Giáo dục tình cảm đẹp đẽ với cha mẹ -GD KNS: xác định giá trị; thể cảm thông( hiểu cảnh ngộ tâm trạng người khác) II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III.Hoạt động bản: HĐ 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát tranh, miêu tả nội dung bưc tranh theo nội dung câu hỏi + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 2: Giới thiệu gia điình em ( Như tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ học sinh giới thiệu gia đình người thân gia đình + Tiêu chí đánh giá: HS Giới thiệu thành viên gia điình + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 3: Nghe thầy đọc câu chuyện Sự tích vú sữa ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ 4: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa ( Như tài liệu) + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nghĩa từ khó để giải nghĩa cho + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nắm từ giải nghĩa đặt câu với từ “la cà” + PP: vấn đáp + K thut: t cõu hi GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Cùng người thân tìm hát, thơ câu chuyện nói gia đình Tốn: NGÀY, GIỜ THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết ngày 24 - KN: Em biết xem đồng hồ để đọc viết buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm ngày - TĐ: Tích cực hoạt động học - NL: Vận dụng để xem đồng hồ, ngày tháng năm II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT, Mơ hình đồng hồ - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐCB - Điều chỉnh hoạt động: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: Hướng dẫn giúp đỡ HS chơi trò chơi Kể chuyện theo tranh; cách đọc sáng, trưa, chiều, tối, đêm + HS tiếp thu nhanh:Giao thêm tập: Lúc 4h chiều giờ? Lúc 2h chiều giờ? HĐ 1: (Theo tài liệu) + Nội dung : Biết kể công việc em thường làm vào buổi ngày + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ 2: (Theo tài liệu) + Nội dung : Biết quan sát trả lời :BT1: Cảnh buổi sáng BT2: Cảnh buổi trưa.BT3: Cảnh buổi chiều.BT4,5: Cảnh buổi tối + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ 3: (Theo tài liệu) + Nội dung : Biết ngày 24 đọc , viết buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm ngày + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ 4: Trò chơi + Nội dung: Biết nối viết nhanh tranh Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc Số An Thủy 2019 Năm học: 2018- IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT phần ứng dụng: Tiếng Việt: BÀI 12A: CON BIẾT LỖI RỒI Ạ (T2) I.Mục tiêu: - Kiến thức: + Đọc hiểu nội dung câu chuyện Sự tích vú sữa + Hiểu ND câu chuyện: Tình cảm đẹp đẽ mẹ + Mở rộng vốn từ gia đình - Kĩ năng: + Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn + Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: + Vận dụng tìm hiểu qua câu chuyện khác II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, tranh,MT - HS: TLHDH, III.Hoạt động bản: HĐ 5: Nghe thầy đọc mẫu đọc + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS đọc từ khó, ngắt nghỉ câu dài đọc dấu câu + Tiêu chí đánh giá: HS đọc từ khó, ngắt nghỉ câu dài thể giong đọc câu + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐ 6, 7: Đọc ( Như tài liệu) * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS đọc câu dài ngắt nghĩ + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối đoạn đúng, đọc từ ngữ Biểu lộ cảm xúc qua giọng đọc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ 8: Trả lời câu hỏi: Câu chuyện nói ? ( Như tài liệu) - Kể người mẹ đứa ngỗ nghịch + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ 1: Thảo luận, chọn ý trả lời ( Như tài liệu)(HĐTH) 1) b Vì ham chơi, bị mẹ mắng 2) c Gọi mẹ đến khản tiếng ôm lấy xanh vườn mà khóc 3) b Cây xanh run rẩy, hoa, quả, chín, rơi vào lòng cu GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- 4) Cây xòa cành ơm cậu, tay mẹ âu yếm vỗ IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà đọc lại câu chuyện cho người thân nghe Tiếng Việt: BÀI 12A: CON BIẾT LỖI RỒI Ạ (T3) I.Mục tiêu - Kiến thức: + Đọc hiểu nội dung câu chuyện Sự tích vú sữa + Biết đặt dấu phẩy câu - Kĩ năng: + Đọc trôi chảy, lưu lốt tồn + Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: + Hiểu vận dụng vào sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: -GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III.Hoạt động bản: HĐ 2: Theo em , gặp mẹ cậu bé nói - Nếu gặp mẹ cậu bé nói Con xin lỗi mẹ, từ khơng bỏ chơi xa + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi xác + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn HĐ 3: Luyện đọc + Tiêu chí đánh giá: + HS đọc diễn cảm,đúng giọng, từ + Làm việc nhóm tích cực + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn HĐ 4: Đặt dấu phẩy thích hợp - Chăn màn,quần áo xếp gàng - Giường tủ, bàn ghế kê ngắn - Giày dép , mũ nón để chỗ + HS hạn chế: Giúp đỡ HS đặt dấu phẩy ngăn cách phận câu + Tiêu chí đánh giá: + HS điền dấu phẩy từ vật + Làm việc nhóm tích cực + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng ( Như tài liệu) -Đọc tập đọc Sự tích vú sữa Ngày dạy: Thứ ba ngy 13 thỏng 11 nm 2018 GV: Ngô Thị T Hoµng Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Toán: Năm học: 2018- NGÀY, GIỜ THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (T2) I.Mục tiêu - KT: Em biết ngày 24 - KN: Em biết xem đồng hồ để đọc viết buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm ngày - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để làm xem đồng hồ ngày II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐTH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: Hướng dẫn giúp đỡ HS đọc BT 1, xem thời gian đọc BT 2,3,4 + HS tiếp thu nhanh: Đọc xác + Nội dung : Biết đọc (HĐ 1) Điền tranh : tranh 1: giờ, tranh 2:3 chiều hay 15 Tranh 3: tối hay 19 Tranh 4: tối hay 20 giờ.(HĐ 2) Biết nối thời gian thích hợp với tranh (HĐ 3).Thực hành quay kim đồng hồ (HĐ 4) + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT phần ứng dụng: Tiếng Việt: BÀI 12B: CON SẼ LUÔN Ở BÊN MẸ( T1) I.Mục tiêu Kiến thức: + Kể nội dung câu chuyện Sự tích vú sữa theo gợi ý - Kĩ năng: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, giọng nhân vật - Thái độ: Chăm học tập, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: Kể diễn cảm thể giọng đọc nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dungcâu chuyện theo ý II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH , MHTV, MT HS: vở, TLHDH III.Họa động bản: HĐ1 Quan sát tranh , trả lời câu hỏi GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc Số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát tranh, miêu tả nội dung bưc tranh theo nội dung câu hỏi + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ Kể lại đoạn câu chuyện Sự tích vú sữa + HS hạn chế: Giup đỡ HS kể đoạn câu chuyện + HS tiếp thu nhanh: Kể việc theo gợi ý + Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể ,mạch lạc, giọng - Phối hợp tốt thành viên nhóm kể hồn thành nối tiếp câu chuyện + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ Thi kể chuyện + Tiêu chí đánh giá: Kể nội dung câu chuyện thể cảm xúc điệu kể ,ham gia nhiệt tình trò chơi + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi- đáp, nhận xét lời,thang đo IV.Hoạt động ứng dụng - Kể lại câu chuyện Sự tích vú sữa cho người thân nghe Toán: Ngày dạy: Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12- (T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết thực phép trừ 12- 3; 12- 4; 12- 5;…;12- - KN: Em lập thuộc bảng “12 trừ số” - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính 12 trừ số để tính tốn thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH -GV: TLHDH, MHTV, MT -HS: TLHDH, vở, que tính III Hoạt động dạy - học - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học + Nội dung: Biết cách tìm kết ỳng ca phộp 11tr i mt s GV: Ngô Thị T Hoµng Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN 1.Thao tác với que tính Việc 1: Em đọc tốn 1– trang 79 SHD Lấy que tính thực theo hướng dẫn Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu kết quả.Nhận xét, bổ sung cho bạn, báo cáo với GV kết nhóm Nghe thầy hướng dẫn + Nội dung: Biết thao tác que tính đếm số que tính + Phương pháp: Quan sát Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời Lập bảng trừ Việc 1: Em thao tác que tính tìm kết phép tính theo bảng trừ Ghi vào nháp kết em tính Việc 2Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu kết phép tính Nhận xét, bổ sung cho bạn, thống kết chung nhóm Đọc học thuộc lòng bảng trừ Việc 1:Em đọc bảng trừ– trang 79 SHD(2-3 lần) Việc 2: Em đọc thuộc lòng cho bạn nghe bảng trừ Nhận xét, bổ sung cho bạn Việc 3: Nhóm trưởng gọi bạn đọc thuộc lòng bảng trừ.Nhận xét, bổ sung cho bạn * HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học + Nội dung: Học sinh thực việc lập bảng 12 trừ số cách khoa học, nhanh xác -HS học thuộc bảng 12 trừ số lớp + Phương pháp: PP quan sát ,, Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết + Kĩ thuật: N/x lời (hỗ trợ HS lúng túng hoàn thành bảng trừ GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc Số An Thủy 2019 Năm học: 2018- IV Hoạt động ứng dụng: - Đọc bảng “ 11 trừ số” cho bố mẹ nghe Tiếng Việt: BÀI 12B: CON SẼ LUÔN Ở BÊN MẸ( T3) I Mục tiêu: - Kiến thức: - Viết từ chứa tiếng mở đầu ng/ngh; tr/ch - Mở rộng vốn từ gia đình - Kĩ năng: + Viết từ tiếng bắt đầu ng/ngh; tr/ ch - Thái độ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực - Năng lực: Nắm luật tả vận dụng vào viết văn sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: -GV:TLHDH,MHTV MT - HS: TLHDH, III Các hoạt động dạy học: HĐ Điền vào chỗ trống a ng hay ngh - nghé , bé ngủ, bà ngồi nghỉ b tr hay ch - pha trà, chèo thuyền, trèo HS hạn chế: Hỗ trợ HS tìm tiếng bắt đầu băng ng/ ngh ,tr/ ch + Tiêu chí đánh giá: HS tìm tiếng bắt đầu ng/ ngh.tr/ ch - Năm quý tắc viết tả viết ng / ngh + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ Chơi ghép từ ngữ Kính yêu,kính mến, mến thương, quý mến, yêu thương, yêu quý, yêu mến + Tiêu chí đánh giá: HS ghép từ tiếng , ghép nhanh, xác, + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ Tìm từ ngũ điền vào chỗ trống - Cháu kính yêu bà - Con yêu mến mẹ - Em yêu thương anh chị + Tiêu chí đánh giá: HS tìm từ tình cảm gia đình điền hoàn thiên vào chỗ trống - Hoàn thành vào + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng ( Như tài liệu) Về luyện đoạn viết Sự tích vú sa GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc Sè An Thủy 2019 Ơ.L.Tốn: Năm học: 2018- ƠN LUYỆN TIÕT I.Mục tiêu: - KT: Biết thực phép trừ nhớ dạng 31 – 5; dạng 51 – 15.Tìm thành phần chưa biết phép cộng - KN: Biết tính tốn phép tính - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính học để tính tốn giải tốn thực tế II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách luyện, III Các BT cần làm: 1,2,5 -Sách Ô.L T 57,58 * Ôn luyện + Nội dung: Tính thành thạo phép tính trừ dạng 31 -5, 51 – 15 (HĐ2) Tìm thành phần chưa biết phép cộng tính kết (HĐ 3) Biết tính phép tính trừ (HĐ 5) +Phương pháp : Tích hợp + Kĩ thuật: Thực hành IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn Tiếng Việt: Ngày dạy: Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018 Bài 12B: CON SẼ LUÔN Ở BÊN MẸ( T2) I Mục tiêu: Kiến thức:+ Biết viết chữ K theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) + Biết viết từ, câu ứng dụng + Nghe - viết đoạn văn - Kĩ năng: + Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ - Thái độ: ý thức cẩn thận, giữ sạch,luyện viết chữ đẹp II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:tranh, chữ mẫu MH, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy học HĐ 4,5 Viết chữ hoa K + HS hạn chế: Giúp đỡ HS nắm quy trình, điểm bắt đầu kết thúc, kích thước cỡ chữ.Viết cỡ chữ hoa K + Tiêu chí đánh giá: Viết chữ hoa K, viết câu ứng dụng + PP: ỏp Quan sỏt, GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Kĩ thuật: nhận xét lời ,ghi chép ngắn HĐ Nghe - viết : Sự tích vú sữa ( HĐTH) - HS hạn chế: Hỗ trợ HS viết hoàn thành đoạn văn khơng sai lỗi tả - HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: HS viết tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày văn bản, Viết hoa chữ mở đầu số từ + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng Thực theo hướng dẫn Toán: BÀI : 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ:12 - (T2) I.Mục tiêu - KT: Tính nhanh phép tính bảng 12 trừ số, Giải toán sử dụng bảng trừ - KN: Tính tốn Giải tốn sử dụng bảng trừ - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính 12 trừ số để tính tốn giải toán thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:bảng nhóm - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thực hành làm tập dm vảo vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH + Nội dung: Thực hành tính nhẩm phép tính bảng 12 trừ số thành thạo, xác (HĐ 1) Biết tính đúng, nhanh phép tính 12trừ số thành thạo(HĐ 2).Tính nhẩm phép tính cộng trừ (HĐ 3).Biết cách đặt tính phép tính trừ biết số bị trừ, số trừ , hiệu (HĐ 4) Giải thành thạo dạng tốn phép tính trừ(HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Thực phần ng dng ễ.LTV: ễN LUYN TIếT GV: Ngô Thị T Hoµng 10 Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- I.Mục tiêu: - Kiến thức: Tìm từ ngữ tình cảm cảm xúc Viết từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh; tr/ch tiếng iê yê.ya Biết cách giao tiếp gọi điện thoại - Kĩ : Phân biệt tr/ch, ng/ngh, iê, yê,ya giao tếp gọi điện thoại - Thái độ: thái độ tích cực học tập u thích mơn học - Năng lực: Vận dụng giao tiếp gọi điện thoại II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP - HS: Sách em tự ôn luyện TV III Các hoạt động dạy học: Ôn luyện HĐ 5,6: ( Như tài liệu) 5.a) kính b) yêu c) thảo d) thương a) thương b) u, kính c) ruột xót - HS hạn chế: Hỗ trợ em chọn từ điền tìm từ cảm xúc + Tiêu chí đánh giá: Tìm nhanh từ phù hợp điền vào tục ngữ tìm từ cảm xúc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 7,8: ( Như tài liệu) - HS hạn chế: Tiếp cận HS phân biệt tr/ch, iê/ya, ng/ngh - HSHTT: Làm thêm phần ứng dụng + Tiêu chí đánh giá: Nắm phân biệt tr/ch, iê/ya, ng/ngh chọn âm điền + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xét, chia sẻ người thân Tiếng Việt: BÀI 12C CÔNG ƠN CHA MẸ (T1) I Mục tiêu: - Kiến thức: Đọc hiểu thơ Mẹ - Kĩ năng: Biết đọc kéo dài từ ngữ gợi tả âm thanh, đọc với giọng nhẹ nhàng tình cảm Đọc thể thơ lục bát - Thái độ: Học sinh biết cảm nhận vất vả tình thương bao la mẹ dành cho - Năng lực: Đọc hay diễn cảm th GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 11 Trng Tiu hc Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động học - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học A HOẠT ĐỘNG BẢN Xem tranh trả lời câu hỏi Việc 1:Em xem tranh trả lời câu hỏi: Mẹ bé làm gì? Việc 2:Em chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh, nhận xét, bổ sung Việc 3: NT mời bạn nêu câu trả lời.Thống ý kiến chung nhóm, báo cáo với giáo Giáo viên tương tác với học sinh GV dẫn dắt vào thơ Mẹ Nghe đọc - Nghe GV đọc thơ Mẹ - Cả lớp theo dõi, đọc thầm - GV hướng dẫn cách đọc 3.Đọc từ ngữ, lời giải nghĩa + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em quan sát tranh nắm giọng đọc nghĩa cảu từ + Tiêu chí đánh giá: Nắm giọng đọc thơ, đặt câu từ ngữ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Việc 1: Em đọc thầm từ lời giải nghĩa t(2-3 ln) GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 12 Trng Tiu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- Việc 2:Em bạn đố từ lời giải nghĩa từ Việc 3:NT mời bạn đọc từ, lời giải nghĩa.Báo cáo với thầy hồn thành 4.Nghe thầy đọc mẫu thơ Việc 1:GV đọc mẫu thơ., HS lắng nghe Việc 2: Em đọc thơ theo hướng dẫn Việc 3:Đọc cho bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại Cùng luyện đọc Việc 1: Em đọc thơ Mẹ (2-3 lần) Việc 2: Mỗi bạn đọc đoạn, sau đổi lượt, nhận xét, bổ sung cho cách đọc Việc 3: NT tổ chức cho bạn đọc đoạn, nối tiếp đến hết bài.Đổi lượt đọc lại bài.NT tổ chức cho bạn nhóm nhận xét, bình chọn cho bạn đọc hay Thảo luận trả lời câu hỏi - Bài thơ nói mẹ vất vả để ni dành cho tình u thương bao la + Tiêu chí đánh giá: Đọc thơ lục bát, đoc với giọng nhẹ nhàng ,tình cảm, đọc kéo dài từ ngữ gợi tả âm thanh, biết thơ nói mẹ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Việc 1: Em đọc câu hỏi trả lời Việc 2: Em bạn đọc trả lời câu hỏi Việc 3: NT tổ chức bạn chia sẻ nhóm * HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học IV Hoạt động ứng dụng Về nhà đọc Mẹ Ô.LTV: ÔN LUYỆN TIÕT I.Mục tiêu: - Kiến thức: Đọc hiểu Sự tích người cha Chia sẻ hiểu biết cơng lao tình u thương cha mẹ - Kĩ : Đọc hiểu trả lời câu hỏi , hiểu nội dung đọc - Thái độ: Biết quý trng b m GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 13 Trng Tiểu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - Năng lực: Vận dụng câu chuyện vào sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV - HS: Sách em tự ôn luyện TV III Các hoạt động dạy học: Khởi động HĐ 1,2: Như tài liệu - HS hạn chế: Hỗ trợ em kể điều cha mẹ làm cho + Tiêu chí đánh giá: Kể nhanh việc làm cha mẹ làm cho + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời Ôn luyện HĐ 3: Đọc câu chuyện sau TLCH( a đến d) a) Trời tạo người cha - Người cha thân hình cao lớn để đứa ngước nhìn ngưỡng mộ - Người cha đơi bàn tay to thơ ráp để dìu dắt bọn trẻ qua sóng gió, lúc trưởng thành - Người cha đơi vai rộng để người cha cho ngồi lên xa gánh vác gia đình b) Ích thấy người cha khóc vi Trời thêm vài giọt nước mắt chùi c) Câu chuyện nói đến đức tính cao thượng hi sinh tất d)Câu chuyện nói người cha - HS hạn chế: Hỗ trợ em dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu nắm nội dung trả lời xác câu hỏi yêu quý người cha + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4: (Như tài liệu) Trong tranh gồm ông, bà, cha, mẹ hai cháu Mẹ nấu cơm, bố sửa lại ghế, ông bà chơi với cháu, chị phụ mẹ nhặt rau - HS hạn chế: Hỗ trợ em quan sát tranh trả lời công việc tranh + Tiêu chí đánh giá: Quan sát nói nhanh người gia đình họ làm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xột, chia s ngi thõn GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 14 Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Tiếng Việt: Năm học: 2018- Ngày dạy: Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018 BÀI 12C CÔNG ƠN CHA MẸ (T2) I Mục tiêu: - Kiến thức: Đọc hiểu thơ Mẹ Viết từ chứa tiếng hỏi ngã - Kĩ năng: Phân biệt hỏi ngã nắm nội dung Cảm nhận được nỗi vất vả tình thương bao la mẹ dành cho - Thái độ: Biết yêu thương kính trọng mẹ - Năng lực: Vận dụng vào đọc thơ lục bát II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐTH HĐ1 Như HDH 1) Hình ảnh thơ cho biết đêm hè oi bức: Lặng tiếng ve Con ve mệt hè nắng oi 2) Mẹ làm để ngũ ngon giấc: Mẹ ngồi đưa võng, mẹ quạt mát cho 3) Người mẹ so sánh với thức bầu trời, với gió mát lành + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc thơ trả lời câu hỏi +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh nêu nội dung + Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh câu hỏi tìm hiểu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4 Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận em đọc thuộc thơ +HS tiếp thu nhanh: Thuộc thơ thể giọng đọc + Tiêu chí đánh giá: Đọc thuộc thơ ngắt nhịp thơ lục bát Tìm tiếng hỏi ngã + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH Tiếng Việt: BÀI 12C CÔNG ƠN CHA MẸ (T3) I Mục tiêu: - Kiến thức: Viết từ chứa tiếng iê, yê, ya, tìm tiếng bắt đầu r/gi - Kĩ nng: Phõn bit ting cú iờ,yờ,ya, r/gi GV: Ngô Thị T Hoµng 15 Trường Tiểu học Sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- - Thái độ: thái độ tích cực học tập u thích mơn học - Năng lực: Vận dụng nói lời an ủi vào sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ4: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em tìm tiếng hỏi ngã + Tiêu chí đánh giá: Tìm nhanh tiếng hỏi ngã + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận em chọn vần iê/ yê/ya, tìm tiếng bắt đầu r/gi thơ Mẹ + Tiêu chí đánh giá: Chọn nhanh iê/yê/ya điền vào chỗ chấm, tìm tiếng bắt đầu r/gi + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH Toán: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 52 -28 ; 32 -8 NHƯ THẾ NÀO?(T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép trừ dạng 52 -28 ; 32 -8 - KN: Trình bày đặt tính tính thành thạo, xác - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học * Khởi động: + Nội dung: Tìm phép tính 12 trừ số Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN - Điều chỉnh hoạt động: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng 16 Trng Tiu hc Số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS thực trừ nhớ Khi thực qua bước tính, sử dụng bảng 12 trừ số + HS tiếp thu nhanh: Làm thêm tập Điền dấu (>,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 13 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay