Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 17

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Tuần 17 Từ ngày 17 /12 đến ngày 21/12/2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 17//12 Chiề u Sáng Ba 18/12 Chiề u Sáng Tư 19/12 Chiề u Sáng Sáu 21/12 3 3 Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tên dạy Tính giá trị biểu thức ( Tiếptheo) T1 Bài 17A Chàng mồ côi vùng quê ( T1) Bài 17A Chàng mồ côi vùng quê ( T2) Bài 17B Những người dân thơn q (T1) TNXH Tốn Tiếng Việt Hoạt động nơng nghiệp ( T2) Tính giá trị biểu thức ( Tiếptheo) T2 Bài 17B Những người dân thơn q (Tiết 2) Tốn Tiếng Việt TNXH Luyện tập chung Bài 17B Những người dân thôn quê (T3) Tốn Tiếng việt Tiếng việt ƠLT Tiếng việt Tính giá trị biểu thức ( tiếp ) (T1) Tốn ƠLTV Hình chữ nhật Hình vng (T2) Hoạt động cơng nghiệp thương mại( T1) Chiề u Sáng Năm 20/12 Môn Chiề u 4 Đọc sách SHTT Bài 17C Bài 17C Nét đẹp làng quê(T1) Nét đẹp làng quê(T2) Luyện Tuần 17 Bài 17C Nét đẹp làng quê(T3) Luyện Tuần 17 Sinh hoạt lớp Hà Thị Hương Giang Gh ch Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 TUẦN 17 Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018 Sáng: TOÁN BÀI 44: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TT (T1) I Mục tiêu: - KT-KN: biết tính giá trị biểu thức chứa dấu ngoặc - TĐ: Phân biệt cách tính giá trị biểu thức chứa dấu ngoặc với dạng tính giá trị biểu thức không chứa dấu ngoặc - NL: Vận dụng để giải toán II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH,vở III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học CTHĐTQ tổ chức trò chơi “kết bạn" - Chia sẻ sau trò chơi * ĐGTX:-Nội dung: nêu ghép phép tính - Phương pháp:trò chơi - Kỹ thuật:trò chơi HĐ2,3: Giải tốn (Nhất trí TLHDH) * ĐGTX_ - Nội dung : nêu cách giải toán + Số hộp bánh bán ngày : 15 + 25 + Muốn tính số bánh, phải tính trước số hộp bánh 15 + 25, nhân với Để thực pheps cộng 15 + 25 trước, nhân với 4, viết phép cộng dấu ngoặc viết (15 + 25 ) x - Phương pháp:tích hợp - Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng + HS hạn chế: : Giúp HS nắm quy tắc tính giá trị biểu thức dấu ngoặc ta thực phép tinh ngoặc trước thực phép tính ngồi ngoặc sau Biết vận dụng tính giá trị biểu thức cho HĐ3: Quy tắc tính (Nhất trí TLHDH) * ĐGTX: - Nội dung: nêu quy tắc tính giá trị biểu thức chứa dấu ngoặc - Phương pháp:vấn đáp - Kỹ thuật:nhận xét lời HĐ4 Tính giá trị biểu thức (Nhất trí TLHDH) Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * ĐGTX:- Nội dung: nêu tinh giá trị biểu thức chứa dấu ngoặc - Phương pháp:vấn đáp - Kỹ thuật:nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng TIẾNG VIỆT: BÀI 17A: CHÀNG MỒ CÔI Ở VÙNG QUÊ (T1) I.Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu câu chuyện Mồ Côi xử kiện -KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ:Có ý thức bảo vệ lẽ phải - NL: Đọc tốt, vận dụng điều học qua tập đọc vào sống *THKNS - Tư sáng tạo - Ra định, giải vấn đề - Lắng nghe tích cực II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH III.Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1.Quan sát tranh, TLCH( trí với TLHDH) * ĐGTX:- Tiêu chí: dự đoán người tranh - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật: Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc câu chuyện Mồ Côi xử kiện (Nhất trí với TLHDH) - Em lắng nghe đọc câu chuyện HĐ3,4 Thay đọc lời giải nghĩa; đọc từ ngữ "(Nhất trí với TLHDH) * ĐGTX: - Tiêu chí: Đọc đúng, trôi chảy từ ngữ nêu nghĩa từ: công đường, bồi thường, giãy nảy, phiên xử, miếng cơm nắm, - Phương pháp: vấn đáp - Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ5.Luyện đọc"(Nhất trí với TLHDH) * ĐGTX:- Tiêu chí: Đọc đúng, trơi chảy từ ngữ Đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, biết phân biệt giọng đọc nhân vật - Phương pháp: vấn đáp - Kỹ thuật: trình bày miệng + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc hạn chế đọc từ khó bài, đọc trơi chảy tồn - HS HTT: Tiếp cận giúp em đọc diễn cảm câu chuyện Mồ Côi xử kiện Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HĐ6.Tìm hiểu nội dung bài(Nhất trí TLHDH) * ĐGTX:- Tiêu chí: Trả lời câu hỏi, Nêu nội dung bài, Trả lời to rõ ràng, phong thái tự tin Chủ quán kiện bác nơng dân việc khơng trả tiền hít mùi thơm thức ăn Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn cơm nắm, khơng mua Mồ Cơi nghĩ cách nghe tiếng xóc hai đồng bạc xóc mười lần - Phương pháp: Viết, vấn đáp - Kỹ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + HS hạn chế: Tiếp cận nhóm quan sát, giúp em em Trường, Ngọc đọc câu hỏi dựa vào trả lời câu hỏi lựa chọn câu trả lời +HSHTT: Tiếp cận giúp em đọc hiểu ý nghĩa câu chuyện Mồ Côi xử kiện +TH: Trong sống cần mối quan hệ với cộng đồng nào? Cách giải cộng đồng? IV Hoạt động ứng dụng Đọc cho người thân nghe Chiều: Tiếng Việt: BÀI 17A: CHÀNG MỒ CÔI Ở VÙNG QUÊ (T2) I.Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu câu chuyện Mồ Côi xử kiện.Củng cố nội dung kể thành thị nông thôn -KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ:Có ý thức bảo vệ lẽ phải - NL: Đọc tốt, vận dụng điều học qua tập đọc vào sống II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH III Hoạt động dạy học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Đọc theo vai(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Đọc đoạn 2, theo vai: người dẫn chuyện, Mồ Côi, bác nông dân, chủ quán; diễn tả lời nhân vật * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Đặt tên khác cho truyện(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đặt tên khác cho truyện: Vị quan tòa thơng minh/ Phiên xử thú vị/ Bex mặt kẻ tham lam/ Ăn " hơi" trả " tiếng" * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận nhóm quan sát, giúp em đặt tên phù hợp -HSHTT: Tiếp cận giúp em đặt tên hay, phù hợp HĐ3: kể thành thị nông thơn (Nhất trí TLHDH) Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Tiêu chí: kể điều thành thị/ nơng thơn, em thích điều * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng; Cùng với người thân thực hoạt động: nghe kể cảnh đẹp di tích lịch sử văn hóa q em TIẾNG VIỆT: BÀI 17B: NHỮNG NGƯỜI DÂN Ở THÔN QUÊ (T1) I Mục tiêu: - KT: Kể câu chuyện Mồ Côi xử kiện.Sử dụng dấu phẩy viết câu -KN: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung -TĐ: ý thức bảo vệ lẽ phải, sử dụng dấu phẩy câu - NL: Kể chuyện hấp dẫn, thu hút người nghe II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Nói cảnh đẹp( di tích) quê em( Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Nói đươc cảnh đẹp( di tích) q em: tên/ điều bật/ em làm để bảo vệ cảnh đẹp( di tích) * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ2: Thảo luận nội dung tranh( Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: nêu nơi dung tranh * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật:,nhận xét lời HĐ3 Kể chuyện(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: kể đoạn câu chuyện Mồ Côi xử kiện.; biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: kể chuyện, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em kể đoạn câu chuyện Mồ Côi xử kiện - HSHTT: Tiếp cận giúp em kể toàn câu chuyện ,kết hợp thêm điệu kể hiểu ý nghĩa câu chuyện HĐ4: Điền dấu phẩy Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: điền vị trí dấu phẩy câu * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:,nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 Sáng: TN-XH: BÀI 13: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP (T2) I Mục tiêu: - KT:Kể tên số hoạt động nông nghiệp -KN: Nêu ích lợi hoạt động nơng nghiệp - TĐ: ý thức tham gia vào hoạt động nơng nghiệp phù hợp với lứa tuổi - NL: Vận dụng tham gia vào hoạt động nông nghiệp phù hợp với lứa tuổi * Tích hợp KNS,BVMT - Biết hoạt động nơng nghiệp, cơng nghiệp, lợi ích số tác hại( thực sai ) hoạt động -Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin:Quan sát, tìm kiếm thơng tin hoạt động nơng nghiệp nơi sống -Tổng hợp ,sắp xếp thơng tin hoạt động nơng nghiệp nơi sống II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Đọc trả lời(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: đọc thông tin điền nọi dung * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét HĐ2 Làm tập(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nối hoạt động nơng nghiệp lợi ích chúng * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Giúp học sinh hoạt động nơng nghiệp lợi ích chúng - HSHTT : nêu thêm hoạt động nông nghiệp lợi ích chúng HĐ3 Trò chơi " Ai nhanh, đúng"(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: thục trò chơi theo yêu cầu * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét IV Hoạt động ứng dụng: Liên hệ địa phương hoạt động nơng nghiệp TỐN BÀI 44: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TT (T2) I Mục tiêu: - KT-KN: biết tính giá trị biểu thức chứa dấu ngoặc - TĐ: Phân biệt cách tính giá trị biểu thức chứa dấu ngoặc với dạng tính giá trị biểu thức không chứa dấu ngoặc - NL: Vận dụng để giải toán Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH,vở: III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1,2,3,4,5 Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: thực nhân/chia , cộng, trừ giá trị biểu thức, vận dụng giải toán * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS Vận dụng quy tắc tính giá trị biểu thức dấu ngoặc vào thực hành tính Nêu cách tính bài? Bài tốn cho biết gì? Hỏi gì? Muốn biết hộp táo em phải biết gì? ( số táo mẹ chị hái được) - HSHTT: Bt bổ sung Tính giá trị biểu thức sau: ( 356- 123) +345 213 x (36 : 6) IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng TIẾNG VIỆT: BÀI 17B: NHỮNG NGƯỜI DÂN Ở THÔN QUÊ (T2) I Mục tiêu: - KT: Viết từ ngữ vần ui/ ươi.Củng cố cách viết chữ hoa N - KN: Thực viết chữ mẫu, tìm đọc từ - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL:: Viết đúng, viết đẹp Chữ hoa N văn viết II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT HS: SHD,vở III Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Quan sát tranh, tìm từ vần ui i điền vào phiếu học tập Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Việc 1: Em quan sát tranh tìm vần ui i vào phiếu Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ - CTHĐTQ u cầu nhóm chia sẻ * Tiêu chí: chọn điền từ vần ui i * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: trình bày miêng Viết vào theo mẫu: Việc 1: Nêu lại quy trình viết chữ N, nghĩa tên riêng câu ứng dụng Em đọc yêu cầu TLHDH viết vào - lần chữ hoa N cỡ nhỏ - lần tên riêng Ngô Quyền cỡ nhỏ - lần câu tục ngữ Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc tranh họa đồ Việc 2: Em bạn đổi chéo kiểm tra Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ quy trình chữ hoa N * Tiêu chí: viết chữ hoa N viết tên riêng Ngô Quyền câu ứng dụng Chữ viết rõ ràng, nét thẳng hàng * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời, - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Luyện viết chữ hoa Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 TOÁN: I Mục tiêu: LUYỆN TẬP CHUNG Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 -KT: Em ơn tập tính giá trị biểu thức ba dạng - KN:Thực tính giá trị biểu thức ba dạng - TĐ: Phân biệt tính giá trị biểu thuưc dạng - NL: Vận dung vào giaỉ toán II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH,vở III Các hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HD1,2,3,4 Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: xác định biểu thức giá trị biểu thức, dạng * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS Vận dụng quy tắc tính giá biểu thức học để tính giá trị biểu thức trường hợp học - HSHTT: Cho biểu thức thực tính giá trị biểu thức đó? IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng TIẾNG VIỆT: BÀI 17B: NHỮNG NGƯỜI DÂN Ở THÔN QUÊ (T3) I.Mục tiêu: -KT-KN: Nghe viết đoạn văn.Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu d/gi/r - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: Viết tả, đẹp trình bày khoa học * THBVMT - HS yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên nước ta, từ thêm u q mơi trường xung quanh, ý thức BVMT II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ3,4: Viết tả (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Viết từ dễ viết sai: lũy tre, nồm nam,óng ánh, vầng trăng, Nắm quy tắc viết hoa chữ đầu dòng, tên riêng * Phương pháp: vấp đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó nghe-viết tả đoạn văn Chữ viết mẫu chữ quy định Trình bày - HSHTT: Viết đẹp, dò lỗi cho bạn HS hạn chế Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HĐ5: Tìm viết từ(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu d/gi/r * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: nhận xét IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ cách viết TN-XH: BÀI 14: HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI (T1) I Mục tiêu: - KT-KN: Kể tên số hoạt động cơng nghiệp thương mại Nêu ích lợi hoạt động công nghiệp thương mại - TĐ: ý thức tham gia vào hoạt động cơng nghiệp thương mại phù hợp với lứa tuổi - NL: Vận dụng tham gia vào hoạt động công nghiệp thương mại phù hợp với lứa tuổi * Tích hợp BVMT, KNS - Biết hoạt động công nghiệp thương mại, lợi ích số tác hại( thực sai ) hoạt động -Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin:quan sát tìm kiếm thơng tin hoạt động cơng nghiệp thương mại nơi sinh sống -Tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động công nghiệp thương mại nơi sinh sống II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHD,vở III Hoạt động học A : HOẠT ĐỘNG BẢN Quan sát trả lời * Nội dung: nêu hoạt động hình lợi ích chúng * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét Liên hệ thực tế * Nội dung: liên hệ địa phương kể hoạt động công nghiệp * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HSCHT: Hỗ trợ em kể hoạt động công nghiệp thương mại - HS HTT: Giúp học sinh Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin:Quan sát, tìm kiếm thơng tin hoạt động công nghiệp thương mại nơi sinh sống Hà Thị Hương Giang 10 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Trưng bày sản phẩm * Nội dung: nêu hoạt động sản phẩm phù hợp với hoạt động * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét IV Hoạt động ứng dụng: Liên hệ địa phương hoạt động cơng nghiệp Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018 Sáng: TỐN BÀI 47 HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VNG(T1) I Mục tiêu: - KT-KN: Em nhận biết hình chữ nhật hình vng qua đặc điểm cạnh, góc hình - TĐ: Phân biệt hình chữ nhật hình vng - NL: Vận dụng để giải toán II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH,vở III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học Trò chơi “Ai nhanh , đúng” - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG BẢN Cho hình chữ nhật ABCD Việc 1: Đọc dùng êke kiểm tra góc vng, góc khơng vng - Đo độ dài cạnh hình chữ nhật ghi kết vào chỗ chấm - Đọc nôi dung khung màu xanh Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu bạn trình bày nêu lại ghi nhớ + CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ - Hình chữ nhật góc, cạnh * Nội dung :nêu hình chữ nhật ABCD góc đỉnh A, B, C, D góc vng cạnh gồm: cạnh dài AB CD, cạnh ngắn AD BC, AB= CD; AD= BC Hình chữ nhật góc vng, cạnh dài cạnh ngắn Hà Thị Hương Giang 11 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng Cho hình vng ABCD: Việc 1: Đọc dùng êke kiểm tra góc vng, góc khơng vng - Đo độ dài cạnh hình vuông ghi kết vào chỗ chấm - Đọc nôi dung khung màu xanh Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu bạn trình bày nêu lại ghi nhớ + CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ - Hình vng góc, cạnh? * Nội dung :nêu hình vng ABCD góc đỉnh A, B, C, D góc vng cạnh độ dài AB= BC= CD= DA Hình vng góc vng cạnh * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng Trong hình đây, hình hình chữ nhật, hình vng? Việc 1: Em quan sát hình a,b nêu hình hình chữ nhật, hình hình vng Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu bạn trình bày - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ, nêu lại đặc điểm hình chữ nhật hình vng * Nội dung :nêu hình vng, hình chữ nhật * Phương pháp:vấn đáp * Kỹ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: kể tên đồ vật hình chữ nhật, hình vng TIẾNG VIỆT: BÀI 17C: NÉT ĐẸP Ở LÀNG QUÊ (T1) I Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu thơ Anh Đom Đóm - KN: Học sinh đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ sau câu - TĐ:Có ý thức u q bảo vệ lồi vật - NL: Đọc đúng, trôi chảy văn II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, Hà Thị Hương Giang 12 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1 Quan sát tranh trả lời câu hỏi(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: nêu tranh vẽ đàn đom đóm * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc bài: Nghe thầy/cô đọc HĐ3 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc nêu nghĩa từ, trình bày rõ ràng * Phương pháp: vấp đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng HĐ4,5: Luyện đọc(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc tiếng, từ: gác núi, lan dần, long lanh, ru hời, ru hỡi, quay vòng ngắt nghỉ câu, đoạn,bài hiểu số từ ngữ -HSHTT: Tiếp cận giúp em trôi chảy đọc diễn cảm thơ HĐ6 Trả lời câu hỏi"(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi: Trình bày mạch lạc Anh Đóm lên đèn gác co người ngủ yên Thấy chị bợ ru con, thím Vạc lặng lẽ mò tôm bên sông * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm ND thơ TLCH tho Anh đom đóm - HSHTT:Giúp em đọc thuộc đọc diền cảm thơ hiểu HĐ6 Chọn khổ thơNhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Chọn dược khổ thơ hình ảnh đẹp anh đom đóm viết vào * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng:Đọc thơ Anh Đom Đóm.cho người thân nghe Chiều: TIẾNG VIỆT: BÀI 17C: NÉT ĐẸP Ở LÀNG QUÊ (T2) I Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu thơ Anh Đom Đóm Ôn từ đặc điểm; câu kiểu Ai Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu d/gi/r - KN: Thực tìm từ đặc điểm; câu kiểu Ai Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu d/gi/r - TĐ: Phân biệt từ đặc điểm; câu kiểu Ai nào? Hà Thị Hương Giang 13 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - NL:vận dụng Nói viết từ đặc điểm; câu kiểu Ai Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu d/gi/r * THBVMT - GD tình cảm người thiên nhiên đất nước II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ Thi đọc thuộc(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc thuộc lòng 2-3 khổ thơ Anh đom đóm * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét HĐ2 Xem tranh, đọc tên nhân vật, viết từ ngữ đặc điểm (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: chọn viết tên nhân vật, viết từ ngữ đặc điểm nhân vật * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét HĐ3 Đặt câu mẫu Ai( gì, gì) nào? (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đặt câu theo mẫu Ai( gì, gì) nào? bác nông dân, bầu trời vào ngày đầy nắng, hoa vườn * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Biết đặt câu theo mẫu Ai với vật cho.Làm BT 4a - HSHTT: Đặt chép vào câu theo mẫu Ai nào? HĐ4 Phân biệt d/gi/r (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: chọn viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu d/gi/r * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Hỗ trợ em Tìm điề từ - HSHTT: Tìm thêm từ ngữ chứa tiếng mở đầu d/gi/r IV Hoạt động ứng dụng Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ từ tìm với người thân ƠL TỐN: TUẦN 17 I Mục tiêu: - KT:- KN: Biết cách tính giá trị biểu thức.Biết làm tính giải tốn hai phép tính -TĐ: ý thức cẩn thận làm bài, giữ gìn sách - NL: vận dụng để giải tốn lời văn Hà Thị Hương Giang 14 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III Hoạt động học HĐ khởi động : (Nhất trí với TLHDH) - Nội dung ĐG : + HS nêu cách tính giá trị biểu thức phếp tính cộng, trừ, nhân, chia dấu ngoặc + Tự tin, mạnh dạn trình bày - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật : Đặt câu hỏi HĐ 1,2,3,4 - Ơn luyện: (Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: thực tính giá trị biểu thức, xác định giá trị biểu thức * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Tiếp cận hoạt động giúp em tính phép tính - HSHTT: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ, giúp đỡ bạn chậm nhóm HĐ 5,6,7,8- Ơn luyện: (Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: xác định dạng tốn, giải tốn cho trình bày rõ ràng; * Phương pháp: viết * Kỹ thuật:viết - HS hạn chế - Tiếp cận hoạt động 5,6,7 để nối kết giải tốn - HS HTT: Hồn thành tốt tập Hỗ trợ giúp đỡ bạn hạn chế IV Hoạt động ứng dụng; Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình:giải tốn ứng dụng TIẾNG VIỆT: BÀI 17C: NÉT ĐẸP Ở LÀNG QUÊ (T3) I Mục tiêu: -KT- KN :Viết thư ngắn kể thành phố nông thôn - TĐ:Phân biệt thành phố nông thôn - NL:vận dụng thực vào viết II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ5: Viết thư (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: viết thư kể điều nông thôn thành phố theo gợi ý * Phương pháp: vấn đáp Hà Thị Hương Giang 15 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 *Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế :Tiếp cận giúp HS viết thư ngắn cho bạn kể điều em biết thành phố nông thôn theo gợi ý Biết dùng từ đặt câu - HSHTT: Viết thư hay, dùng từ hình ảnh IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ thư với người thân Thứ sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018 Sáng: TỐN BÀI 47 HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VNG(T2) I Mục tiêu: - KT-KN: Em nhận biết hình chữ nhật hình vng qua đặc điểm cạnh, góc hình - TĐ: Phân biệt hình chữ nhật hình vng - NL: Vận dụng để giải tốn II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH,vở: III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1,2,3 Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: thực xác định nêu hình chữ nhât hình vng, vẽ hình theo yêu cầu * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét -HS hạn chế: Giúp HS đo độ dài cạnh vẽ hình chữ nhật, hình vng Nêu đặc điểm HCN? Đặc điểm HV? - HSHTT: Bt bổ sung Vẽ hình chữ nhật chiều dài cm chiều rộng 5cm Nêu tên đỉnh ,cạnh IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng ƠLTV: TUẦN 17 I Mục tiêu : - KT: Đọc hiểu Thành phố 300 tuổi Nhận biết kiểu câu theo mẫu Ai ?, biết sử dụng dấu phẩy.Viết từ chứa tiếng bắt đầu d/gi/r.Nói, viết cảnh vật, sống, người thành thị, nông thôn - KN: Thực Đọc hiểu nội dung bài, trình bày đẹp, trình bày lưu lốt -TĐ: Biết u q, gắn bó với cảnh vật nơi sinh sống Hà Thị Hương Giang 16 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - NL: vận dụng thực hoạt động thể tình cảm thân với quê hương II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III Hoạt động học: HĐ1 - Khời động (Nhất trí) - Tiêu chí đánh giá: vẽ thêm chi tiết phù hợp với búc tranh làng quê/ thành phố - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét HĐ2,3,4,5, – Ôn luyện (Nhất trí) * Tiêu chí: Đọc hiểu Thành phố 300 tuổi.Nhận biết kiểu câu theo mẫu Ai ?, biết sử dụng dấu phẩy.Viết từ chứa tiếng bắt đầu d/gi/r.Nói, viết cảnh vật, sống, người thành thị, nông thơn * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: phân tích, phản hồi - BT 1,2, 3,4,5,6 Giúp học sinh đọc hiểu trả lời câu hỏi Biết u q, gắn bó với cảnh vật nơi sinh sống.Nhận biết kiểu câu theo mẫu Ai ?, biết sử dụng dấu phẩy.Viết từ chứa tiếng bắt đầu d/gi/r.Nói, viết cảnh vật, sống, người thành thị, nơng thơn - HSHTT:Hồn thành tập 1,2,3,4,5,6, 7,8 Biết yêu quý, gắn bó với cảnh vật nơi sinh sống.Nhận biết kiểu câu theo mẫu Ai ?, biết sử dụng dấu phẩy.Viết từ chứa tiếng bắt đầu d/gi/r.Nói, viết cảnh vật, sống, người thành thị, nông thôn - IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị viết đoạn văn tả cảnh làng quê HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Môc tiêu: - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phơng hớng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể - T chc giao tip Tiếng anh cho học sinh II Các hoạt động: HĐ1: CTHĐTQ tổ chức đánh giá hoạt động tuần qua: - Hs ý kiến HĐ2: CTHĐTQ tổ chức triển khai kế hoạch tuần tới: - CTHĐTQ triển khai KH - Các ban, toàn lớp thảo luận xây dựng KH HĐ3: Y kiến phát biểu nhận xét,hướng dẫn ND trọng tâm GVCN: - Cần ý thức tự giác tốt việc trực nhật vệ sinh phong quang ngày, Ban LĐ, VS cần kiểm tra đốc thúc bạn Hà Thị Hương Giang 17 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - Thực nghiêm túc nếp tự quản ôn đầu giờ, tăng cường hoạt động nhóm, đơi bạn tiến giúp đỡ bạn nhiều hạn chế Toán, TLV, đọc hiểu - Đi học chấm dứt trò chơi nguy hiểm, chạy đuổi nhau, gây gỗ, đánh với bạn H§4: Ban văn nghệ tổ chức Sinh hoạt văn nghệ HĐ 5: Giao tiếp Tiếng Anh - CTHĐTQ tổ chức cho bạn ôn tập sử dụng nội dung tiếng anh học tuần Hà Thị Hương Giang 18 ...Trường TH số An Thủy Năm học : 2 018 -2 019 TUẦN 17 Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2 018 Sáng: TỐN BÀI 44: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC TT (T1) I Mục tiêu: - KT-KN: biết tính giá trị... anh chị mình: Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2 018 -2 019 Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2 018 Sáng: TN-XH: BÀI 13 : HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP (T2) I Mục... chị mình: Luyện viết chữ hoa Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2 018 TOÁN: I Mục tiêu: LUYỆN TẬP CHUNG Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2 018 -2 019 -KT: Em ơn tập tính giá trị biểu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 17 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay