Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 16

24 5 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Tuần 16 Từ ngày 10 /12 đến ngày 14/12/2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 10//12 Chiề u Sáng Ba 11/12 Chiề u Sáng Tư 12/12 3 3 Chào cờ Toán Tiếng Việt Ghi Tên dạy Luyện tập chung Bài 16A Nông thôn thành thị ( T1) Tiếng Việt Tiếng Việt Bài 16A Nông thôn thành thị ( T2) Bài 16B Bạn sống nông thôn hay thành thị (T1) TNXH Tốn Tiếng Việt Hoạt đợng thơng tin liên lạc ( T2) Làm quen với biểu thức.Tính giá trị biểu thức( T1) Bài 16B Bạn sống nông thôn hay thành thị (Tiết 2) Toán Tiếng Việt TNXH Làm quen với biểu thức.Tính giá trị biểu thức (T 2) Bài 16B Bạn sống nông thôn hay thành thị (T3) Hoạt đợng nơng nghiệp (T1) Tốn Tiếng việt Tiếng việt ƠLT Tiếng việt Tính giá trị biểu thức ( tiếp ) (T1) Bài 16C Về thăm quê ngoại Bài 16C Về thăm quê ngoại Luyện Tuần 16 Bài 16C Về thăm q ngoại Tốn ƠLTV Tính giá trị biểu thức ( tiếp ) T2 Luyện Tuần 116 Chiề u Sáng Năm 13/12 Môn Chiề u Sáng Sáu 14/12 Chiề 4 Đọc sách GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy u SHTT Năm học : 2018 -2019 Sinh hoạt Tuần 16 Thứ hai ngày 10 thỏng 12 nm 2018 Sáng: TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: - Củng cố KN thực tính nhân, chia số ba chữ số với số chữ số Tìm thừa số chưa biết Giải dạng toán học - Rèn KN tính giải tốn cho HS Làm BT1,2,3, 4( cột 1,2,4) - GD HS chăm học tốn - Phát triển NL tư duy, tính tốn, tự giải số vấn đề, mạnh dạn chia sẻ bạn nhóm, trước lớp II: CHUẨN BỊ: GV : Bảng phụ HS: SGK III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: TBVN tổ chức cho lớp hát Giới thiệu - Ghi đề Hình thành kiến thức: B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài Số: Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu làm nháp Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh kết làm Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ nhóm để thống kết Việc 4: Báo cáo với giáo kết làm xong.Nhận xét, chốt cách tìm thừa số Đánh giá TX * Tiêu chí: - HS biết cách quan sát vận dụng quy tắc tìm thừa số, tích để tính kết BT1 Rèn KN tính cẩn thận, xác Hợp tác tốt với bạn tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi;Nhận xét lời Bài Đặt tính tính: GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu làm nháp Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh kết làm Việc 3: HĐTQ điều hành bạn chia sẻ nhóm để thống kết Việc 4: GV nhận xét, chốt: Chốt cách đặt tính: Tính từ trái sang phải Đánh giá TX.* Tiêu chí: - HS biết cách tính:Tính từ trái sang phải.Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin * Phương pháp: vấn đáp, thực hành * Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi Bài Giải toán: Việc 1: Cá nhân đọc nội dung toán Việc 2: Trao đổi cách giải với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ nhóm để thống kết Việc 4: Báo cáo với giáo kết làm xong NX* Chốt lời giải đúng: Bài giải Số máy bơm bán là: 36 : = 4( cái) Số máy bơm lại là: 36 - = 32( cái) Đáp số: 32 máy bơm Đánh giá TX.* Tiêu chí: + Nắm cách giải tốn phép tính + Tích cực, chăm lắng nghe bạn nêu KQ Mạnh dạn, tự tin trả lời * Phương pháp: vấn đáp, thực hành * Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích phản hồi, tôn vinh Bài 4: Số Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu làm nháp Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh kết làm Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ nhóm để thống kết Việc 4: Báo cáo với giáo kết làm xong Đánh giá TX.* Tiêu chí: - HS biết cách quan sát số chovà vận dụng cách giải dạng toán gấp, giảm… dã học để tính kết BT4 Rèn KN tính cẩn thận, xác Hợp tác tốt với bạn tự giải vấn đề GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Phương pháp: Quan sát sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi;Nhận xét lời,phân tích phản hồi, tơn vinh C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Hãy chia sẻ người thân, bạn bè dạng toán liên quan đến TIẾNG VIỆT: BÀI 16A : THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN (T1) I MỤC TIÊU A Tập đọc Kiến thức - Đọc hiểu câu chuyện Đôi bạn Kĩ năng: Đọc đảm bảo tốc độ, đọc lưu lốt; bước đầu diễn cảm Thái độ: Giáo dục cho h/s ý thức yêu quý tôn trọng người thành phố Năng lực: Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu loát II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: - TB HT yêu cầu lớp hát tập thể 2.Hình thành kiến thức: - Nhóm đơi QS tranh, nêu ND tranh - Giới thiệu tranh, đọc - Gọi 1HS đọc tốt đọc toàn bài- HS theo dõi - GV nêu cách đọc chung: a Hoạt động 1: Luyện đọc đúng: Việc 1: Đọc từ ngữ giải nghĩa từ "(Nhất trí với TLHDH) - GV gọi đọc nối tiếp từ nhóm Sóc Nâu đến nhóm Thỏ Trắng Việc 2: Đọc lần 1: Luyện phát âm + HS luyện đọc câu nối tiếp từ nhóm Nai Vàng đến nhóm Họa Mi - Luyện đọc từ khó (HS tìm từ khó đọc từ mà bạn nhóm đọc chưa để luyện đọc, sửa sai + GV theo dõi - Hỗ trợ HS phát âm từ khó - Luyện đọc câu + GV ghi lại từ HS phát âm sai phổ biến (nếu có) lên bảng HD cho HS cách đọc: Thành, Mến, dẫn, lấp lánh, thất thanh, tuyệt vọng Việc 3: Luyện đọc từ khó đọc "(Nhất trí với TLHDH) + Tìm luyện đọc câu dài; câu khó đọc - Kết hợp đọc toàn GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - Luyện đọc đoạn trước lớp - Chia sẻ cách đọc bạn - em đọc Việc 4: Đọc nối tiếp đoạn câu chuyện Đơi bạn"(Nhất trí với TLHDH) * Đánh giá: + Tiêu chí : - Đọc trơi chảy lưu lốt, biết nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ - Rèn kĩ phát triển ngôn ngữ ;tự học - Năng lực: tự học, hợp tác + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời b Hoạt động 2: Tìm hiểu Thành sống đâu? Mến sống đâu? * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi: Thành sống thành phố, Mến sống nông thôn * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời B Hoạt động ứng dụng Đọc cho người thân nghe - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt tập đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng *************************** Chiều : TIẾNG VIỆT: BÀI 16A : THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN (T2) I MỤC TIÊU A Tập đọc Kiến thức - Đọc hiểu câu chuyện Đôi bạn - Kể thành thị nông thôn - H NK Tiếng Việt trả lời câu hỏi Kĩ năng: kể thành thị nông thôn cách rành mạch Thái độ: Giáo dục cho h/s ý thức u q tơn trọng người thành phố Năng lực: Trả lời câu hỏi tốt kể vaf thành thị nông thơn cách lưu lốt II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: b Hoạt động 1: Tìm hiểu Việc 1: Cá nhân đọc lướt để trả lời câu hỏi Việc 2: Cùng trao đổi câu TL tìm hiểu nội dung câu chuyện - Yêu cầu HS đọc thầm đọc to đoạn + GV nhóm trưởng ĐH tìm hiểu - Yêu cầu HS đọc đoạn TLCH Thành Mến kết bạn vào dịp nào?+ Từ ngày giặc mỹ ném bom miền Bắc Mến thấy thị xã lạ?+ nhiều phố, phố nhà ngói san sát Mến hành động đáng khen? + Nghe tiếng kêu cứu Mến lao xuống hồ Em hiểu câu nói bố nào? + Ca ngợi người sống làng quê tốt bụng Tìm chi tiết nói lên tình cảm thuỷ chung + Gia đình Thành thị xã nhớ Việc 3: - GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm rút nội dung chính, ghi bảng: - GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính: ND chính: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người nơng thơn tình cảm thuỷ chung người thành phố với người giúp lúc gian khổ, khó khăn *Đánh giá: + Tiêu chí : Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh: -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời 5câu hỏi SGK - HS nắm nội dung bài: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người nơng thơn tình cảm thuỷ chung người thành phố với người giúp lúc gian khổ, khó khăn - Trả lời to, rõ ràng, lưu loát mạnh dạn - Giáo dục cho học h/s phải biết quý trọng sức lao động chăm lao động - Hợp tác; tự học + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời b Hoạt động 2: Kể điều em biết thành thị nơng thơn - Tiêu chí: Kể thành thị: nhà cao, đèn điện, nhà cao tầng, cơng viên Nơng thơn: Nhà ngói, đồng ruộng, sơng, hồ, ao - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể lại câu chuyện cho người thân, bạn bè nghe GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 +Phương pháp: vấn đáp ************************ TIẾNG VIỆT: BÀI 16B : BẠN SỐNG Ở THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN (T1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Kể lại câu chuyện Đôi bạn Kĩ năng: HSNK kể lại toàn câu chuyện Thái độ: Giáo dục HS ý thức yêu quý tôn trọng người thành phố Năng lực: Tự học; hợp tác II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: - TB HT yêu cầu lớp hát tập thể Hoạt động 1: Hỏi nơi sống "(Nhất trí với TLHDH) - Tiêu chí: hỏi trả lời sống đâu - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Hoạt động 2: Quan sát tranh xếp thứ tự - Tiêu chí: xwps theo thứ tự - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Hoạt động : Kể chuyện bạn"(Nhất trí với TLHDH) *Đánh giá: + Tiêu chí : - Dựa vào tranh minh hoạ SGK kể lại đoạn câu chuyện - thói quen kể chuyện tự nhiên, - Hợp tác, tự học +Phương pháp: vấn đáp +Kĩ thuật: kể chuyện; nhận xét lời c Hoạt động 5: HĐ nhóm Việc 1: HS kể chyện nhóm NT điều hành cho bạn kể GV khuyến khích kể điệu bợ, cử Việc 2: Các nhóm thi kể trước lớp Việc 3: Cả lớp bình chọn học sinh kể hay GV chia sẻ HS * GV củng cố, liên hệ giáo dục HS: - Câu chuyện cho ta thấy điều ? - Chia sẻ nội dung - Liên hệ - giáo dục *Đánh giá: GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 + Tiêu chí : - HS kể nội dung đoạn câu chuyện - Giọng kể lưu loát, hấp dẫn , hay, diễn xuất tốt bộc lộ tính cách nhân vật - Tự học, hợp tác +Kĩ thuật: kể chuyện; tôn vinh học tập, nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể lại câu chuyện cho người thân, bạn bè nghe +Phương pháp: vấn đáp ************************ Thø ba ngµy 11 tháng 12 năm 2018 TN-XH 3: BÀI 12: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN LIÊN LẠC (T2) I Mục tiêu: Sau học, em: - Kể tên số thông tin liên lạc - Nêu ích lợi số hoạt động thông tin liên lạc đời sống - ý thức giữ gìn bảo vệ phương tiện thông tin liên lạc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH, Tranh TLHDH, HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1 Đọc tù theo yêu cầu(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời từ dùng để sở thông tin liên lạc, nêu sở TTLL nơi em * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS chậm tiến bộ: Giúp học sinh, biết nêu sở TTLL địa pương HĐ2 Suy nghĩ trả lời câu hỏi: * Tiêu chí: ghép số cột A sang cột B * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HĐ3: Chơi trò chơi * Tiêu chí: Chơi trò chơi theo yêu cầu * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét IV Hoạt động ứng dụng; -Liệt kê phương tiện thơng tin gia đình em GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 -Nêu ích lợi chúng ******************* TỐN: LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨCTÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC I Mục tiêu: - Giúp HS làm quen với biểu thức giá trị biểu thức - Biết tính giá trị biểu thức đơn giản - Rèn KN tính giá trị biểu thức HS làm BT 1,2 - GD HS chăm học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị ĐD DH: GV:TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học 1.Khởi động: Chơi trò chơi: Ghép thành phép tính (Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: nêu ghép số thành phép tính * Phương pháp:trò chơi * Kỹ thuật:trò chơi *Hình thành kiến thức: HĐ1: Đọc nội dung (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc kĩ nội dung( theo mẫu) xác * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật: viết,trả lời miệng - HS hạn chế: Giúp HS biết biểu thức - HS tiếp thu nhanh: Hỗ trợ bạn nhóm HĐ3: Đọc nội dung (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc kĩ nội dung viết tiếp vào chỡ trống( theo mẫu) xác * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật: viết,trả lời miệng - HS hạn chế: Giúp HS nắm cách so sánh số bé phần số lớn - HS tiếp thu nhanh: Hỗ trợ bạn nhóm HĐ4: Đọc nội dung (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc kĩ nội dung viết tiếp vào chỡ trống( theo mẫu) xác * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật: viết,trả lời miệng GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HĐ5: Đọc nội dung (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc kĩ nội dung viết tiếp vào chỗ trống( theo mẫu) xác * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật: viết,trả lời miệng HĐ6: Nghe thầy giáo hướng dẫn Nhận xét, chốt cách tính giá trị biểu thức * Nêu ví dụ biểu thức * Tính giá trị biểu thức 126 +51 = 177 Giá trị BT 126 +51 là177 125 + 10 – = 131 Giá trị BT 125 + 10 – 131 * Tiêu chí: - HS biết làm quen với biểu thức giá trị biểu thức; biết cách tính giá trị biểu thức xác Hợp tác tốt với bạn, khả tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hãy chia sẻ người thân, bạn bè biểu thức giá trị biểu thức ******************* TIẾNG VIỆT: BÀI 16B : BẠN SỐNG Ở THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN (T2) I Mục tiêu: - KT: Củng cố cách viết chữ hoa M Nhận biết từ địa phương - KN: Thực viết chữ mẫu, tìm đọc từ - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng Biết nối nét chữ viết hoa chữ viết thường chữ ghi tiếng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT HS: SHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Viết chữ hoa(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: viết chữ hoa Mviết tên riêng Mạc Thị Bưởi câu ứng dụng: Một làm chẳng nên Chữ viết rõ ràng, nét thẳng hàng * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời, viết - HS hạn chế:Hỡ trợ em cố cấu tạo chữ hoa kĩ đặt dấu viết tên riêng câu ứng dụng -HSHTT: Viết đẹp, chữ hoa từ, câu ứng dụng viết IV.Hoạt động ứng dụng: GV : Hà Thị Hương Giang 10 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Luyện viết chữ hoa - Tiêu chí đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời ***************** Thø tư ngµy 12 tháng 12 năm 2018 TOÁN: LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC- TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC(T2) I Mục tiêu: Giúp HS làm quen với biểu thức giá trị biểu thức - Biết tính giá trị biểu thức đơn giản - Rèn KN tính giá trị biểu thức HS làm BT 1,2 - GD HS chăm học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị ĐD DH: GV:TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HD1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): * Tiêu chí: - HS biết điền kết vào chỡ chấm( tính nhẩm viết KQ); Viết giá trị biểu thức BT - Phát triển NL tư duy, tính tốn * Phương pháp: Quan sát sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi Nhận xét lời, ghi chép ngắn HD2: Mỗi số sau giá trị biểu thức ? * Tiêu chí: - HS biết quan sát biểu thức, tính nhẩm để tìm giá trị BT - Nắm cách tính giá trị BT để thực hành đúng, nhanh - Hợp tác tốt với bạn, tự giải vấn đề, mạnh dạn tự tin trình bày * Phương pháp: Quan sát sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi Nhận xét lời, phân tích, tơn vinh HD3: Tính giá trị biểu thức sau: - Tiêu chí đánh giá: tính giá trị biểu thức - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp GV : Hà Thị Hương Giang 11 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - Kỹ thuật : Vấn đáp,viết ngắn HD4 giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nợi dung: Nêu cách tính hai hộp sữa gói mì cân nặng kg vận dụng vào giải toán * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hãy chia sẻ người thân, bạn bè tính độ dài đường gấp khúc *************************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 16B : BẠN SỐNG Ở THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN (T3) I MỤC TIÊU: - Nghe viết tả; trình bày hình thức văn xuôi - Làm BT ( BT2b) - Giáo dục HS tính cẩn thận viết bài, trình bày đẹp, giữ sạch, viết chữ đẹp - Rèn lực tự học hợp tác II ĐỒ DÙNG: - GV : T: Bảng phụ, BT2b - HS : Vở tả, tập, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: 1.Khởi động: * Ban Học tập cho lớp hát tập thể 2.Hình thành kiến thức: - Giới thiệu - ghi đề Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập: Bài 2b : viết từ (Nhất trí với TLHDH) * Đánh giá: *Tiêu chí đánh giá: - HS điền vào chỗ trống dấu hỏi hay dấu ngã giải câu đố - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kỹ thuật : Vấn đáp,viết ngắn Hoạt động 2: Hướng dẫn tả (Nhất trí với TLHDH) *Đánh giá: *Tiêu chí đánh giá - Viết tả, viết từ dễ viết sai: sẻ nhà, sẻ cửa, ngần ngại + Viết đảm bảo tốc độ, chữ viết mềm mại, đẹp + Tự học tốt hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn * PP: vấn đáp GV : Hà Thị Hương Giang 12 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * KT: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà viết lại đôi bạn cho người thân ************************ TNXH: BÀI 13: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP (T1) I Mục tiêu: Sau học, em: -Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin:Quan sát, tìm kiếm thơng tin hoạt đợng nơng nghiệp nơi sống -Tổng hợp ,sắp xếp thông tin hoạt đợng nơng nghiệp nơi sống - Kể tên số hoạt động nơng nghiệp - Nêu ích lợi hoạt động nơng nghiệp - ý thức tham gia vào hoạt động nông nghiệp phù hợp với lứa tuổi - Biết hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, lợi ích mợt số tác hại( thực sai ) hoạt đợng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH, Tranh TLHDH, HS: TLHDH, III Hoạt động học: HĐ1 Quan sát trả lời(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: nêu hoạt động lợi ích hoạt động * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HĐ2 Xếp hình vào bảng(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: xếp theo yêu câug * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HĐ3 Liên hệ thực tế(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Kẻ HDDNN, mang lại lợi ích gì? * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS chậm tiến bộ: Giúp học sinh, biết liên hệ thực tế địa phương - HSHTT: Nêu hoạt động nông nghiệp HĐ4, Trưng bày nhận xét sản phẩm(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Trưng bày sản phẩm sưu tầm * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét GV : Hà Thị Hương Giang 13 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HĐ6: Đọc trả lời (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Đọc , kể tên số hoạt động nông nghiệp * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HT Tốt:Tổng hợp ,sắp xếp thơng tin hoạt đợng nơng nghiệp nơi sống IV Hoạt động ứng dụng; Tổng hợp, xếp thơng tin hoạt đợng nơng nghiệp nơi sống **************************** Thø năm ngµy 13 tháng 12 năm 2018 Sáng: TỐN: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (TT)(T1) - MỤC TIÊU: KT:HS biết thực tính giá trị biểu thức phép tính cộng , trừ ,nhân , chia Áp dụng cách tính giá trị biểu thức để xác định giá trị đúng, sai biểu thức KN: Rèn KN tính giá trị biểu thức giải toán HS: Làm BT 1,2,3 -GD: GD HS chăm học toán NL: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV : Bảng phụ HS : SGK, III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: HĐ1: * HĐ khởi động (Nhất trí TLHDH) - Quản trò lên tổ chức trò chơi Kết bạn - Chia sẻ sau trò chơi * Tiêu chí: ghép thẻ theo yêu cầu * Phương pháp:trò chơi * Kỹ thuật:trò chơi HĐ2: Thảo luận cách tính giá trị biểu thức + x (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: nêu cách tính giá trị biểu thức * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng -HS hạn chế:Giúp HS nắm cách tính giá trị biểu thức - HSHTT: Nắm nêu cách tính giá trị biểu thức HĐ3: Đọc kĩ nội dung nghe gv hướng dẫn (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: nắm nêu quy tắc tính giá trị biểu thức * Phương pháp:vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng IV Hoạt động ứng dụng; Về nhà đọc lại cách tính giá trị biểu thức cho người thân nghe GV : Hà Thị Hương Giang 14 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 TIẾNG VIỆT : BÀI 16C : VỀ THĂM QUÊ NGOẠI (T1) I Mục tiêu : - Đọc hiểu thơ Về quê ngoại II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MC, MT HS: TLHDH, III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1 Kể lại cho bạn nghe thành phố, thị xã, vùng quê mà em biết(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí : kể tành phố * Phương pháp : vấn đáp * Kỹ thuật :Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc : Nghe thầy/cô đọc HĐ3 Đoc từ ngữ lời giải nghĩa(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí : Chọn, đọc nêu nghĩa từ, trình bày rõ ràng * Phương pháp : vấp đáp * Kỹ thuật : trình bày miệng HĐ4 : Mõi bạn đọc hai dòng thơ tiếp nối(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí : đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, sau mỡi dòng thơ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc tiếng, từ: ríu rít, mát rợp, bóng tre, vầng trăng ngắt nghỉ câu, hiểu số từ ngữ -HSHTT: Tiếp cận giúp em trôi chảy đọc diễn cảm HĐ5 :Tìm hiểu + Tiêu chí : - Trả lời câu hỏi SGK; - Nắm nội dung đọc : Bạn nhỏ thăm quê ngoại, thấy yêu thêm cảnh đẹp quê, yêu người nơng dân làm lúa gạo - Trình bày lưu loát to, rõ ràng + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn; hỏi đáp; nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Hoạt động ứng dụng: - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt Về quê ngoại - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng GV : Hà Thị Hương Giang 15 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Chiều : TIẾNG VIỆT : BÀI 16C : VỀ THĂM QUÊ NGOẠI (T2) I Mục tiêu : - Đọc thuộc 10 dòng đầu thơ Về quê ngoại - Nêu số từ ngữ nói chủ điểm Thành thị nông thôn( BT1, BT2);Đặt dấu phẩy vào chỡ thích hợp đoạn văn( BT3) - Rèn cho học sinh kĩ sử dụng vốn từ thành thị nông thôn để viết văn rèn sử dụng dấu phẩy - Giáo dục H ý thức dùng từ ngữ nông thôn, thành thị, dùng dấu phẩy - Rèn phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề, hợp tác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MC, MT HS: TLHDH, III Hoạt động học a Hoạt động 1: Thi đọc thuộc lòng 10 òng đầu (Nhất trí TLHDH) - Hướng dẫn cách + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, thuộc, rõ ràng lưu lốt 10 dòng đầu Đọc diễn cảm, biết ngắt nghỉ -Tích cực đọc Phát triển lực tự học + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời, tôn vinh học tập a Hoạt động 2: Hãy kể tên vật cơng việc: (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí đánh giá: - HS kể vật công việc thành thị nông thôn cho phù hợp nhiw thành phố đường phố, nhà cao tầng, kinh doanh, chế tạo máy móc, Ở nơng thơn có:đường làng, nhà ngói, nhà lá, cấy lúa, cày bừa, - HS kĩ phán đốn nhanh, trình bày to,lưu lốt - Tích cực tự giác làm - PP: vấn đáp, - Kĩ thuật: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Vào tiết học sau thi đua bạn lớp kể tên thành phố, vùng miền đất nước ta mà em biết GV : Hà Thị Hương Giang 16 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 ƠN LUYỆN TỐN: TUẦN 16 I.MỤC TIÊU: - Làm quen với biểu thức giá trị biểu thức - Biết cách tính giá trị biểu thức phép tính cộng, trừ, nhân, chia - Rèn KN tính giá trị Btvà giải tốn hai phép tính HS làm BT1,2,3,4,5,7 HSNK làm BT6,8 - Giáo dục HS u thích học tốn - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II CHUẨN BỊ: - Bảng phụ, bảng con, VBT III HOẠT ĐỘNG HỌC: A Hoạt động : Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức trò chơi: Khởi động * Đánh giá TX - TC: +Biết dựa vào phép tính để tính nhẩm KQ nối phép tính nhanh, xác + Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin - PP: vấn đáp, tích hợp - Kĩ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, tơn vinh - Giới thiệu nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: *Bài trang 79 Vở ôn luyện a, Em bạn đặt tính tính Đánh giá TX.* Tiêu chí: - HS biết thực phép chia số ba chữ số cho số chữ số(chia hết dư) BT1đúng, xác Hợp tác tốt với bạn, khả tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời, TB miệng, ghi chép ngắn Bài 2: trang 79 Vở ôn luyện Em bạn ghi Đ (đúng) S (sai) vào ô trống: * Đánh giá TX - TC: +Nắm cách tính giá trị biểu thức phép tính +, -, x, : để điền Đ S vào ô trống + Hợp tác tốt với bạn, Tự GQVĐ, mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: vấn đáp, tích hợp - Kĩ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, tơn vinh Bài 3: trang 80 Vở ôn luyện Em bạn tính giá trị biểu thức: * Đánh giá TX GV : Hà Thị Hương Giang 17 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - TC: +Nắm quy tắc, cách tính giá trị biểu thức phép tính (+,-) ( x,  để tính kết đúng, xác + Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin - PP: Quan sát,vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, phân tích, ghi chép ngắn Bài 4: trang 80 Vở ôn luyện a, Em bạn điền dấu (>, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 16 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay