Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 15

21 7 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Tuần 15 Từ ngày /12 đến ngày 7/12/2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 3//12 Chiề u Sáng Ba 4/12 Chiề u Sáng Tư 5/12 Chiề u Sáng Sáu 7/12 3 3 Tên dạy Chào cờ Toán Tiếng Việt Chia số chữ số cho số chữ số ( T1) Bài 15A Người cha già mong điều cậu trai ( T1) Tiếng Việt Tiếng Việt Bài 15A Người cha già mong điều cậu trai ( T2) Bài 15B Hai bàn tay quý vàng bạc (T1) TNXH Toán Tiếng Việt Cuộc sống xung quanh em ( T3) Chia số chữ số cho số chữ số (T2) ĐH Bài 15B Hai bàn tay quý vàng bạc (Tiết 2) Toán Tiếng Việt TNXH Giới thiệu bảng nhân, bảng chia (T 1) Bài 15B Hai bàn tay quý vàng bạc (T3) Hoạt động thơng tin liên lạc (T1) Tốn Tiếng việt Tiếng việt ÔLT Tiếng việt Giới thiệu bảng nhân, bảng chia (T2) Bài 15C Nhà rông người tây Nguyên (T1) Bài 15C Nhà rông người tây Nguyên ( t2) Luyện Tuần 15 Bài 15C Nhà rông người tây Ngun ( T3) Tốn ƠLTV Luyện tập Luyện Tuần 15 Đọc sách SHTT Sinh hoạt lớp Ghi Chiề u Sáng Năm 6/12 Môn Chiề u 4 Tuần 15 GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2018 Buổi sáng: Tốn: CHIA SỐ CĨ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CHỮ SỐ (T1) I Mục tiêu: - Em hiểu chia số ba chữ số cho số chữ số trường hợp; dư khơng dư; trường hợp thương chữ số hàng đơn vị - Rèn kỹ tính giải tốn - NL: Vận dụng để Tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng gam II.Chuẩn bị ĐD DH: GV:TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học A.HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ : Trò chơi « Tìm nhà » Theo TLHDH) * Nội dung: Tìm thẻ nội dung phù hợp với kết phép tính ngơi nhà * Phương pháp: Quan sát,vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng HĐ 2,3: Em nói cho bạn nghe cách đặt tính tính: 648 : = ?; 632 : = ? - HS biết cách đặt tính thực phép chia số ba chữ số cho số chữ số( chia hết chia dư) xác Hợp tác tốt với bạn, khả tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi Nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực đặt tính thực phép tính bố mẹ, anh chị mình: ****** Tiếng Việt: BÀI 15A:NGƯỜI CHA MONG ĐIỀU GÌ Ở CẬU CON TRAI ? (T1) I Mục tiêu: - Đọc hiểu câu chuyện Hũ bạc người cha - HS hiểu ý nghĩa câu chuyện : Câu chuyện cho ta thấy hai bàn tay lao động người nguồn tạo nên cải Kĩ năng: Đọc đảm bảo tốc độ, đọc lưu loát; bước đầu diễn cảm Thái độ: Giáo dục cho HS phải biết quý trọng sức lao động chăm lao động Năng lực: Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu loát II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, máy chiếu HS: SHD, III Hoạt động dạy học: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1.Xem tranh trả lời câu hỏi( Theo TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời tranh vẽ ai, họ làm nói gì? GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 * Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp * Kỹ thuật: Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc câu chuyện Hũ bạc người cha (Theo TLHDH) - Em lắng nghe đọc câu chuyện HĐ3 Thay đọc lời giải nghĩa; đọc từ ngữ "(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Đọc đúng, trôi chảy, hiểu từ ngữ nêu nghĩa từ: Người chăm, hũ, dúi, thản nhiên, dành dụm… * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ4 Nghe Thầy hướng dẫn đọc "(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Đọc đúng, trơi chảy từ ngữ câu theo yêu cầu * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ5 Luyện đọc"(Theo TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, biết phân biệt giọng đọc nhân vật * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc hạn chế đọc từ khó bài, đọc trơi chảy tồn hiểu ND học - HS HTT: Tiếp cận giúp em đọc diễn cảm HĐ6 Trả lời câu hỏi"(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi:Người cha mong muốn trai trở thành người chăm chỉ, tự kiếm bát cơm Trình bày mạch lạc * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Đọc cho người thân nghe - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt tập đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng ****** Buổi chiều: Tiếng Việt: BÀI 15A:NGƯỜI CHA MONG ĐIỀU GÌ Ở CẬU CON TRAI? (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc hiểu câu chuyện Hũ bạc người cha - Nói dân tộc anh em - HS hiểu ý nghĩa câu chuyện : Câu chuyện cho ta thấy hai bàn tay lao động người nguồn tạo nên cải Kĩ năng: Đọc đảm bảo tốc độ, đọc lưu lốt; bước đầu diễn cảm GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thái độ: Giáo dục cho HS phải biết quý trọng sức lao động chăm lao động Năng lực: Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu loát II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH,vở III Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp Đọc đoạn trả lời câu hỏi : Việc 1: Em đọc thầm, chọn câu trả lời cho câu hỏi sau - Khi trai đưa tiền, ông lão vứt xuống ao để làm gì? - Người làm lụng vất vả tiết kiệm nào? - Khi ông lão vứt tiền xuống đống lửa, người làm sao? - Tìm câu truyện nói lên ý nghĩa câu chuyện? - HSKT hỗ trợ em trả lời câu hỏi Việc 2: - Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh để đánh giá bổ sung Việc 3: NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp - GD giáo dục HS biết tôn trọng yêu quý người thân - *Đánh giá: - Tiêu chí : Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh: -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời ? Ơng lão vứt tiền xuống ao để làm gì? ?Người làm lụng vất vả tiết kiệm nào? ? Khi ông lão vứt tiền vào đống lửa người làm gì? ?Câu chuyện câu chuyện cổ dân tộc nào? ? Hãy tìm câu truyện nói lên ý nghĩa truyện này? HS nắm nội dung bài: Hai bàn tay lao động người nguồn làm cải - Trả lời to, rõ ràng, lưu loát mạnh dạn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thi đọc đoạn nhóm Việc 1: Em chọn đoạn đọc Việc 2: Em bạn đọc cho nghe Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu bạn nhóm thi đọc - CTHĐTQ tổ chức thi đọc nhóm, bình chọn nhóm đọc tốt 3.Kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết Việc 1: Em kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết - HSKT hỗ trợ em kể số dân tộc Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ, nhận xét - CTHĐTQ tổ chức thi đọc nhóm, bình chọn nhóm đọc tốt * Đánh giá: + Tiêu chí : đánh giá kĩ đọc diễn cảm đọc phân vai HS - Đọc diễn cảm, biết ngắt , nhấn giọng từ ngữ thể tính cách nhân vật - Đọc hay, đọc diễn cảm + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Nói dân tộc mà em biết theo gợi ý Việc 1: Em nói dân tộc em biết - Nơi sinh sống - Trang phục - Nhạc cụ Việc 2: Em bạn nói cho dân tộc mà em biết Việc 3: NT yêu cầu nhóm chia sẻ BHT chia sẻ trước lớp Đánh giá: * Tiêu chí: - Biết kể ác dân tộc thiểu số nước ta - Biết nơi sinh sốn, trang phục, nhạc cụ số dân tộc dựa vào gợi ý + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hỏi người thân nơi sinh sống , trang phục, nhạc cụ …của dân tộc anh em ****** BÀI 15B: HAI BÀN TAY QUÝ HƠN VÀNG BẠC(T1) Tiếng việt: I Mục tiêu: - Kể câu chuyện Hũ bạc người cha -KN: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung - Giáo dục HS phải biết quý trọng sức lao động chăm lao động - NL: Vận dụng thể hành động tỏ lòng biết ơn người anh hùng đất nước II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, MH MT HS: SHD III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1,2: Sắp xếp tranh theo nội dung câu chuyện(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Sắp xếp tranh theo nội dung câu chuyện * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ3 Kể chuyện(Theo TLHDH) * Tiêu chí: quan sát tranh dựa theo gợi ý, kể đoạn câu chuyện Hũ bạc người cha, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: kể chuyện, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em kể đoạn câu chuyện - HSHTT: Tiếp cận giúp em kể toàn câu chuyện ,kết hợp thêm điệu kể hiểu ý nghĩa câu chuyện IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Hũ bạc người cha - Tiêu chí đánh giá: Kể lại tồn câu chuyện - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : Kể chuyện, nhận xét lời ****** Thứ ba, ngày tháng 12 năm 2018 GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 TN-XH : BÀI 11: CUỘC SỐNG XUNG QUANH EM (T3) I Mục tiêu: Sau học, em: -Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin :Quan sát, tìm kiếm thơng tin nơi sống -Sưu tầm ,tổng hợp,sắp xếp thơng tin nơi sống - Kể tên số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, tỉnh( thành phố) nơi em sống - Nêu số đặc điểm làng quê đô thị - Thêm yêu gắn bó với quê hương - Nhận khác biệt môi trường sống làng quê môi trường sống đô thị 1.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH, Tranh TLHDH, HS: TLHDH, B HOẠT ĐỘNG THƯC HÀNH HĐ1: Lần lượt hỏi trả lời (Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu quan nơi em sống ,xác định điền quan địa theo bảng * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Giúp học sinh nêu quan gần nơi em - HSHTT: Hỗ trợ bạn chưa hoàn thành HĐ2 Chơi trò chơi: em thích sống làng q hay thị(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: Chơi nêu lí em thích soosngs làng quê hay đô thị * Phương pháp: quan sát, tích hợp * Kỹ thuật: nhận xét HĐ3 Triễn lãm vẽ tranh(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: vễ tranh thể nơi em sống * Phương pháp: quan sát, tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS chậm tiến bộ: Giúp học sinh vẽ - HSHTT: Giup bạn yếu IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Tiêu chí: nêu phong cảnh, đường phương tiện, nghề nơi em sống - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời TOÁN: CHIA SỐ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CHỮ SỐ (T2) I Mục tiêu: - Em hiểu chia số ba chữ số cho số chữ số trường hợp; dư khơng dư; trường hợp thương chữ số hàng đơn vị - Rèn kĩ tính giải tốn liên quan đến phép chia GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - GD HS chăm học toán - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 : Tính Đánh giá TX.* Tiêu chí: - HS biết đặt tính thực phép chia số ba chữ số cho số chữ số(chia hết dư) BT1 Hợp tác tốt với bạn, khả tự giải vấn đề - Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời, TB miệng, ghi chép ngắn HĐ 2: Giải toán Đánh giá TX.* Tiêu chí: - HS nắm đề tốn cách giải tốn phép chia hết ,có dư đúng, xác Biết hợp tác với bạn để giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Phân tích ;Nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 3: Đ/ S Đánh giá TX.* Tiêu chí: - HS nắm cách đặt tính thực phép chia số ba c/s cho số chữ số( chia hết chia dư) xác Xác định phép tính đ/ s * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tìm hiểu thêm phép chia số ba c/s cho số chữ số tính chia sẻ cách làm người thân, bạn bè ***** TIẾNG VIỆT: BÀI 15B: HAI BÀN TAY QUÝ HƠN VÀNG BẠC(T2) I Mục tiêu: - KT: Củng cố cách viết chữ hoa L - Mở rộng vốn từ dân tộc miền núi - KN: Thực viết chữ mẫu - TĐ: Biết cẩn thận, viết - NL: - Rèn phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề, hợp tác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT HS: SHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Viết chữ hoa(Theo TLHDH) * Tiêu chí: viết chữ hoa L viết tên riêng Lê Lợi câu ứng dụng: GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Lời nói chẳng Lựa lời lòng Chữ viết rõ ràng, nét thẳng hàng * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời, viết - HS hạn chế:Hỗ trợ em cố cấu tạo chữ hoa kĩ đặt dấu viết tên riêng câu ứng dụng -HSHTT: Viết đẹp, chữ hoa từ, câu ứng dụng viết HĐ 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống * Đánh giá * Tiêu chí đánh giá: - HS đọc câu văn sau chọn cá từ bậc thang, nhà rơng, nhà sàn, Chăm để điền thứ tự vào câu cho hợp lý - HS kĩ phán đốn nhanh, trình bày to,lưu lốt - Tích cực tự giác làm - PP: vấn đáp, - KT: nhận xét lời - Kĩ thuật: Nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Luyện viết chữ hoa - Tiêu chí đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời ***** Thứ tư, ngày tháng 12 năm 2018 Buổi sáng : TOÁN : BÀI 40: GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA (t1) I Mục tiêu: - Biết cách sử dụng bảng nhân, bảng chia - Vận dụng rèn KN tính giải tốn liên quan - Giáo dục học sinh tính cẩn thận làm tốn, trình bày khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH,vở III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học CTHĐTQ tổ chức trò chơi “Ai nhanh, đúng” - Chia sẻ sau trò chơi Qua TC em cảm thấy nào? GV: Hà Thị Hương Giang Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp Đánh giá TX * Tiêu chí: - HS nhẩm nhanh bảng nhanh 2,3, ,9 trả lời kết quả, * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm, * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi;Nhận xét lời a)Quan sát bảng nhân - Em quan sát bảng nhân b) GV giới hướng dẫn thực bước(HDH) c Trả lời câu hỏi Việc 1: Em đọc quan sát bảng nhân trả lời câu hỏi - HSKT Hỗ trợ em sử dụng bảng nhân Việc 2: Em bạn chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ Đánh giá TX * Tiêu chí: - HS biết cách quan sát sử dụng bảng nhân để thực phép nhân theo hướng mũi tên SHD trang 90 trả lời câu hỏi bảng nhân mà gv đưa Hợp tác tốt với bạn tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi;Nhận xét lời a) Quan sát bảng chia Việc 1: Em quan sát bảng chia đọc HDH thực bước - HSKT Hỗ trợ em sử dụng bảng chia Việc 2: Em bạn chia sẻ bảng chia Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ bảng chia - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ GV: Hà Thị Hương Giang 10 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 c Trả lời câu hỏi: Việc 1: Em đọc quan sát bảng chia trả lời câu hỏi Việc 2: Em bạn chia sẻ CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ * Tiêu chí: - HS biết cách quan sát sử dụng bảng chia để thực phép chia theo hướng mũi tên SHD trang 91và trả lời câu hỏi bảng chia mà gv đưa Hợp tác tốt với bạn tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi;Nhận xét lời - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ bạn bè, người thân cách sử dụng bảng nhân học Tiếng Việt: BÀI 15B HAI BÀN TAY QUÝ HƠN VÀNG BẠC (T3) I Mục tiêu: -KT: Nghe viết đoạn văn - Viết từ ngữ bắt đầu s/x vần ui, i - KN: Thực viết đoạn văn theo yêu cầu, viết từ - TĐ: - Giáo dục H tính cẩn thận viết bài, trình bày đẹp, giữ sạch, viết chữ đẹp -NL: Rèn lực tự học hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ3: Viết tả (Theo TLHDH) * Tiêu chí: Viết từ dễ viết sai: sưởi lửa, thọc, chính, làm lụng Nắm quy tắc viết hoa chữ đầu dòng + Viết đảm bảo tốc độ, chữ viết mềm mại, đẹp * Phương pháp: viết, vấp đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó nghe-viết tả đoạn văn Chữ viết mẫu chữ quy định Trình bày - HSHTT: Viết đẹp, dò lỗi cho bạn HS hạn chế HĐ4 : Tìm từ ngữ vần âc/ât (Theo TLHDH) * Tiêu chí: Điền tìm từ ngữ vần âc/ât * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: GV: Hà Thị Hương Giang 11 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Biết chọn vần âc/ât để điền vào bảng nhóm thích hợp - HSHTT: Tìm thêm từ chứa vần âc/ât HĐ 5: ThẢO luận viết vào từ vần ui i * Đánh giá: *Tiêu chí đánh giá: - HS điền vào chỗ trống vần ui hay i - Kĩ tư tìm từ - HS ý thức tự giác làm - Tự học , hợp tác IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: ghi tìm thêm từ ngữ vần âc/ât - Tiêu chí đánh giá: tìm nêu thêm từ ngữ vần âc/ât - Phương pháp: vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời ***** TNXH: BÀI 12: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN LIÊN LẠC (T1) I Mục tiêu: Sau học, em: - Kể tên số thông tin liên lạc -Nêu ích lợi số hoạt động thông tin liên lạc đời sống - ý thức giữ gìn bảo vệ phương tiện thông tin liên lạc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH, Tranh TLHDH TLHDH, III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THƯC HÀNH HĐ1 Liên hệ thực tế(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: Trả lời câu hỏi: địa phương em bưu điện khơng * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS chậm tiến bộ: Giúp học sinh, biết liên hệ thực tế địa phương - HSHTT: Nêu hoạt động bưu điện HĐ1: Điền thông tin vào bảng (Nhất trí TLHDH) * Nội dung: xác định điền thành viên gia đình bạn * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Giúp học sinh nêu thành viên gia đình - HSHTT: Hỗ trợ bạn chưa hoàn thành HĐ2 Quan sát trả lời(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu hoạt động lợi ích hoạt động * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HĐ3 Cùng thảo luận(Nhất trí TLHDH) GV: Hà Thị Hương Giang 12 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 * Nội dung: thảo luận nêu em nói với nhân viên bưu điện nhận bưu phẩm * Phương pháp: quan sát,tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HĐ4 liên hệ thực tế (Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu phương tiện để biết thông tin * Phương pháp: quan sát vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Tiêu chí: nêu phương tiên thơng tin liên lạc cho bố mẹ - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời, *********************** Thứ năm ngày tháng 12 năm 2018 Buổi sáng : TOÁN: GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA (T2) I Mục tiêu: - Biết cách sử dụng bảng nhân, bảng chia - Vận dụng kĩ tính giải tốn để hồn thành BT 1( cột a,c) ,2( cột a,b,c), 3, - HS tích cực, tự giác tham gia vào hoạt động học tập - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, BP HS: TLHDH,vở B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 : Dùng bảng nhân chia để tìm số thích hợp bơng hoa Đánh giá TX * Tiêu chí: - HS biết cách sử dụng bảng nhân, chia để thực phép nhân, chia theo hướng mũi tên để tìm kết Hợp tác tốt với bạn tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi;Nhận xét lời HĐ : Số Đánh giá TX * Tiêu chí: - HS biết cách quan sát cột nắm quy tắc tìm SBC,SC… để điền KQ vào trống Rèn KN tính cẩn thận, xác Hợp tác tốt với bạn tự giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát trình, QS sản phẩm,vấn đáp gợi mở Viết * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi;Nhận xét lời Ghi chép ngắn HĐ3:Giải toán: GV: Hà Thị Hương Giang 13 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Đánh giá TX.* Tiêu chí: - HS nắm đề tốn cách giải tốn hai phép tính Rèn KN tính trình bày đúng, xác Biết hợp tác với bạn để giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Phân tích ;Nhận xét lời, ghi chép ngắn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ bạn bè, người thân cách sử dụng bảng chia học đọc thuộc TIẾNG VIỆT: ***** BÀI 15C: NHÀ RÔNG CỦA NGƯỜI TÂY NGUYÊN (T1) I Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu Nhà rông Tây Nguyên - KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ sau câu - Hiểu đặc điểm nhà rông Tây Nguyên sinh hoạt cộng đồng người Tây Nguyên gắn với nhà rông ( TL câu hỏi SGK ) - Giáo dục học sinh biết quan tâm đến cộng đồng, đoàn kết dân tộc anh em - Năng lực: rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu Thể tình cảm quý mến quê hương, II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1 Quan sát tranh trả lời câu hỏi(Theo TLHDH) * Tiêu chí: nêu tranh vẽ cảnh Nhà rơng , khác biệt nhà rông nhà khác * Phương pháp: quan sát,vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc bài: Nghe thầy/cô đọc HĐ3 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Đọc nêu nghĩa từ, trình bày rõ ràng, mạch lạc * Phương pháp: vấp đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng HĐ4,5: Luyện đọc(TheoTLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc tiếng, từ,câu, đoạn ,bài hiểu số từ ngữ ,nắm ND Nhà Rông tây Nguyên TLCH tìm hiểu GV: Hà Thị Hương Giang 14 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - HSHTT: Giúp em đọc hay đọc diễn cảm văn hiểu văn HĐ6 Trả lời câu hỏi"(Theo TLHDH) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung đọc học sinh - Trả lời câu hỏi ? Vì nhà rơng phải cao ? - Vì nhà rông phải để dùng lâu dài, chịu gió bão ? Gian đầu nhà rơng trang trí nào? - Gian đầu nơi thờ thần làng nên trí trang nghiêm Vì nói gian trung tâm nhà rơng ? Vì gian nơi bếp lửa, nơi già làng thường tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách làng - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm ND thơ TLCH Nhớ Việt Bắc - HSHTT:Giúp em đọc thuộc đọc diền cảm thơ hiểu thơ HĐ7: Thi đọc(TheoTLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG : - Chia sẻ đọc cho người thân nghe ***** Chiều: Tiếng việt BÀI 15C: NHÀ RÔNG CỦA NGƯỜI TÂY NGUYÊN (T2) I Mục tiêu: - Nói câu hình ảnh so sánh - Viết từ ngữ bắt đầu s x - Rèn cho học sinh kĩ áp dụng biện pháp so sánh làm văn - GD HS yêu thích học Tiếng việt, ý thức làm cẩn thận, xác, tích cực hoạt động học tập - Rèn phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng GV: Hà Thị Hương Giang 15 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 III HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Thi ghép từ (Theo TLHDH) * Tiêu chí: tìm tiếng co thể ghép với tiếng cột bên trái để tạo thành từ ngữ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét lời HĐ 2,3: Chọn ưi/ươi với chỗ trống * Đánh giá: *Tiêu chí đánh giá: - HS chọn điền vào chỗ trống vần ưi/ ươi * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét lời HĐ4: Quan sát viết câu hình ảnh so sánh vật tranh ( Theo TLHDH) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS quan sát tranh vẽ nói lên cặp vật so sánh với tranh - Trình bày to rõ ràng, lưu lốt -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời - Hợp tác; phát triển ngôn ngữ; tự học *Phương pháp: quan sát, vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ học với người thân câu hình ảnh so sánh vật ***** Ơ.L.Tốn: TUẦN 15 I Mục tiêu: - Thuộc bảng chia 9; biết đặt tính tính chia số hai chữ số cho số chữ số (chia hết chia dư lượt chia) - Biết so sánh khối lượng; biết làm phép tính với số đo khối lượng vận dụng vào giải tốn - Biết tìm phần số giải tốn liên quan dến phép chia - Biết đặt tính tính chia số ba chữ số cho số chữ số (chia hết, chia dư) II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ƠLT HS: Vở ÔLT III.Điều chỉnh hoạt động: 1.Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; GV: Hà Thị Hương Giang 16 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 + HS hạn chế - Tiếp cận hoạt động ,2, 3, 4, 7,8 tuần 14 1,2,3,4 tuần 15 giúp hs hoàn thành tập + HS HTT: Hoàn thành tốt tập Hỗ trợ giúp đỡ bạn hạn chế V Hoạt động ứng dụng; ************ Tiếng việt: BÀI 15C: NHÀ RÔNG CỦA NGƯỜI TÂY NGUYÊN (T3) I Mục tiêu: - Viết đoạn văn giới thiệu tổ em - Rèn kĩ dùng từ đúng, viết câu hay, súc tích - Giáo dục HS biết cư xử tốt người xung quanh - Rèn lực tự học giải vấn đề ; hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ5,6: Viết vào lời giới thiệu tổ em theo gợi ý (Theo TLHDH) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS viết đoạn văn dựa theo gợi ý, đoạn văn mạch lạc, chân thực dùng từ đặt câu - HS giới thiệu cách mạnh dạn, tự tin nói điểm tốt điểm riêng tính nết bạn - Giọng kể lưu loát, hấp dẫn,biết dùng từ gợi tả ,sử dụng hình ảnh so sánh tả ,bộc lộ ý nghĩ +Phương pháp: vấn đáp +Kĩ thuật: kể chuyện; nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng: HS kể lại tổ em cho người thân nghe ******** Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Em biết làm tính nhân, tính chia( với cách viết gọn) giải tốn hai phép tính II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, BP HS: SHD, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1 Đặt tính tính(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: Đặt tính tính phép tính * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS vận dụng cách đặt tính xác HĐ2: Đặt tính tính( theo mẫu)(Nhất trí với TLHDH) GV: Hà Thị Hương Giang 17 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 * Nội dung: Biết cách chia rút gọn theo mẫu cách nhanh gọn theo mẫu * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS vận dụng cách đặt tính xác HĐ giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: Giải trình bày giải tốn hai phép tính xác * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS vận dụng cách giải trình bày tốn hai phép tính , củng cố gấp số lần 1: Muốn tính quảng đường từ A đến C dài km em phải tính gì? Em phải tính đoạn đường nào? Vì sao? 2: Muốn biết Hòa phải mang bó rau em phải tìm trước? - HSHTT: Bt bổ sung Bài 1: Bao gạo thứ cân nặng 35 kg, bao gạo thứ gấp bốn lần bao gạo thứ kg Hỏi hai bao cân nặng ki-lô-gam? IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải tốn + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời ÔLTV: TUẦN 15 I Mục tiêu : - Đọc hiểu truyện Hươu Rùa Hiểu sống phải biết giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn, coi anh em nhà;Tìm từ ngữ nói dân tộc Nói, viết câu hình ảnh so sánh;Viết từ chứa tiếng bắt đầu x/s ( tiếng vần ât/ âc); Viết câu chuyện ngắn - Rèn kĩ suy ngẫm tìm phương án trả lời câu hỏi xác Trình bày lưu lốt * Giáo dục HS sống khiêm tốn, không nên kiêu căng - Rèn lực tự học giải vấn đề ; hợp tác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III Hoạt động học: HĐ1 - Khời động (Nhất trí) - Tiêu chí đánh giá: - Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét HĐ3 : Đọc truyện « Hươu rùa » trả lời câu hỏi *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : GV: Hà Thị Hương Giang 18 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - HS suy nghĩ tư duy, tìm phương án trả lời Câu 1: Vì nói Hươu Rùa đơi bạn thân?(H: Vì hai bạn thường trò chuyện bảo vệ lúc hoạn nạn) Câu 2:Khi trúng bẫy người, Hươu làm gì?(H: Cố giãy giụa khơng thoát khỏi bẫy, kêu ang rừng) Câu 3: Rùa làm nghe thấy tiếng kêu cứu Hươu?(H: Bình tĩnh nghĩ cách cứu Hươu) Câu 4: Khi thoát khỏi bẫy người, Hươu làm gì?(H: Quay lại tìm Rùa nghĩ cách cứu Rùa) Câu 5: Truyện Hươu Rùa muốn ca ngợi đức tính đơi bạn(H:Qn bạn) - Thơng qua câu chuyện khun sống phải biết giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn, coi anh em nhà + Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép nhắn; hỏi đáp, trình bày miệng; nhận xét lời HĐ : Viết câu hình ảnh so sánh để miêu tả mặt trời hình vẻ: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS viết câu hình ảnh so sánh để miêu tả mặt trời rong hình như: Ơng mặt trời vui Ông mặt trời buồn Ông mặt trời giận - HS ý thức học tập tốt -Tự học giải vấn đề, hợp tác + Phương pháp: Viết + Kĩ thật: Trình bày miệng; viết nhận xét IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị - Tiêu chí đánh giá: Viết lời giới thiệu ngắn lớp em - Phương pháp: tích hợp - Kĩ thuật: viết,Trình bày miệng HĐ 5:Nêu tên dân tộc thiểu số mà em biết: * Đánh giá: * Tiêu chí đánh giá : - HS đọc đoạn văn nhắc đến dân tộc thiểu số viết dân tộc là: Xê đăng; Ba - na; Gia lai, Ê - đê; Xrê, Mạ, Xtiêng - Điền nhanh trình bày -Tự học giải vấn đề, hợp tác * PP: Vấn đáp * KT: Trình bày miệng; nhận xét lời HĐ6: Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng bắt đầu x/s ( tiếng vần ât/ âc): * Đánh giá: * Tiêu chí đánh giá : GV: Hà Thị Hương Giang 19 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - HS chọn từ điền vào chỗ trống thích hợp là: núi rừng, bn àng, nương rẫy - Điền nhanh trình bày -Tự học giải vấn đề, hợp tác * PP: Vấn đáp * KT: Trình bày miệng; nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - VN: Chia sẻ với người thân BT ứng dụng: Đóng vai khỉ kể lại câu chuyện Voi, Hổ Khỉ cho bạn bè, người thân nghe Buổi chiều: SHTT: SINH HOẠT LỚP I/ MỤC TIÊU: Giúp HS - Nhận xét, đánh giá hoạt động lớp tuần 15 - Thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động lớp tuần 16 - GD HS biết kính yêu quan tâm đến thầy, Đồng thời ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích để tuần tới đạt KQ cao - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II CHUẨN BỊ: - GV: + Nhận xét mặt hoạt động lớp tuần 15 + Kế hoạch tuần 16 + Một số nội dung tổ chức trò chơi - HS: + Hội đồng tự quản trưởng ban CB đầy đủ nhận xét, đánh giá + Các nhóm chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo chủ điểm tháng 12 II CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1.Khởi động: - TB VN điều hành lớp hát Nhận xét tuần qua: Hoạt đông 1: Tổng kết, đánh giá, nhận xét công tác tuân 15: * Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành trưởng ban báo cáo kết hoạt động mà ban phụ trách tuần qua + Các trưởng ban báo cáo + Phó chủ tịch HĐTQ nhận xét mặt + Chủ tịch HĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua + GV nhận xét chung: -Ưu điểm: + HS thành phần HĐTQ nhiệm vụ + HS chuẩn bị đủ sách + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, HĐ đầu nghiêm túc, hiệu GV: Hà Thị Hương Giang 20 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 + Lớp thi đua HT thực nhiều HĐ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 + Nhiều HS ý thức học tập tốt, chuẩn bị sách đầy đủ theo thời khóa biểu, biết tự quản, tích cực, tự giác học tập (Linh, Nhung, Trường, Thế, Nhật Bảo … ) - Một số tồn tại:+ Một số HS làm cẩu thả, quên dụng cụ học tâp Nhắc nhở: (T Hồng, Kim ,…) Hoạt đơng 2: Kế hoạch công tác tuần đến: - Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm nêu ý kiến xây dựng kế hoạch tuần tiếp nối ( - ý kiến dựa tồn mà GV nêu tuần trước) - Tìm hiểu ngày lễ tháng: 22 - 12 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam * Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ - GV bổ sung thống kế hoạch lớp tuần tới ( Ghi bảng - gọi HS nhắc lại) - Tiếp tục củng cố nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Nhóm bàn thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước - Tham gia hoạt động Đội nghiêm túc chất lượng - Đề nghị HĐTQ ghi kế hoạch vào sổ theo dõi - CTHĐTQ điều hành tổng kết sinh hoạt GV: Hà Thị Hương Giang 21 ...Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2 018 Buổi sáng: Tốn: CHIA SỐ CĨ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ CHỮ SỐ (T1) I Mục tiêu: - Em hiểu chia số có ba chữ... GV: Hà Thị Hương Giang 16 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 + HS hạn chế - Tiếp cận hoạt động ,2, 3, 4, 7,8 tuần 14 1, 2,3,4 tuần 15 giúp hs hoàn thành tập + HS HTT: Hoàn thành tốt... - Tiêu chí đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời ***** Thứ tư, ngày tháng 12 năm 2 018 Buổi sáng : TOÁN : BÀI 40: GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA (t1) I Mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 15 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay