Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 14

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Tuần 14 Từ ngày 26 /11 đến ngày 30/11/2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 26//11 Chiều Sáng Ba 27/11 Chiều Sáng Tư 28/11 3 3 Tên dạy Ghi Chào cờ Toán Tiếng Việt Gam (T2) Bài 14A Người liên lạc mưu trí ( T1) Tiếng Việt Tiếng Việt Bài 14A Người liên lạc mưu trí ( T2) Bài 14B Chuyện anh Kim Đồng ĐH (T1) TNXH Toán Tiếng Việt Cuộc sống xung quanh em (T1) Bảng chia (T1) Bài 14B Chuyện anh Kim Đồng Toán Tiếng Việt TNXH Bảng chia (Tiết 2) Bài 14B Chuyện anh Kim Đồng Cuộc sống xung quanh em (T2) Toán Tiếng việt Tiếng việt ƠLT Tiếng việt Chia số chữ số cho số chữ số (T1) Bài 14C : Quê hương cách mạng Việt Bắc( T1) Bài 14C : Quê hương cách mạng Việt Bắc Luyện Tuần 14 Bài 14C : Quê hương cách mạng Việt Bắc Tốn ƠLTV Chia số chữ số cho số chữ số (T2) Luyện Tuần (Tiết 2) Tiết Chiều Sáng Năm 29/11 Môn Chiều Sáng Sáu 30/11 Chiều 4 Đọc sách SHTT Sinh hoạt TUẦN 14 GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Thứ hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 Sáng: TOÁN: BÀI 36: GAM (T2) I Mục tiêu: - KT: Biết Gam đơn vị đo khối lượng biết liên hệ gam ki - lô - gam Đọc kết cân vật bàng cân hai đĩa cân đồng hồ Tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng gam - KN: Thực xác định đại lượng gam đổi gam với đon vị khác - TĐ: ý thức phận biệt đại lượng, tính cẩn thận - NL: Vận dụng để Tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng gam II.Chuẩn bị ĐD DH: GV:TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HD1,2,3,4 Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: Nêu cân nặng vật, tính phép cộng trừ, nhân chia liên quan đơn vị gam vận dụng vào giải toán * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS tính cộng, trừ, nhân, chia, giải tốn với số đo khối lượng gam mối quan hệ gam ki lơ gam Khi tính đơn vị đo khối lượng kèm em cần ý điều gì? ( ghi tên đơn vị ) Bài tốn cho biết gì? Hỏi gì? Bài tốn b: Lưu ý điều gì?( Đổi kg = 1000g) - HSHTT: Tính: 456 g – 254g + 69 g = 55 g : = 68 g x = IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải toán ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải toán + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời Tiếng Việt: BÀI 14A: NGƯỜI LIÊN LẠC MƯU TRÍ(T1) I.Mục tiêu: -KT: -Đọc hiểu câu chuyện Người lên lạc nhỏ -KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ:.Có ý thức tơn trọng, biết ơn người anh hùng đất nước GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - NL: Vận dụng thể hành động tỏ lòng biết ơn người anh hùng đất nước II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MT, MC HS: SHD,vở III Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG BẢN Nghe thầy giới thiệu nơi sinh sống, nhạc cụ, trang phục số dân tộc đất nước ta Quan sát tranh, đọc thầm tin sau: Việc 1: Em quan sát tranh đọc tin sau Việc 2: Em hỏi đáp qua quan sát tranh nhận xét Việc 3: Nhóm trưởng u cầu bạn trình bày đánh,giá nhận xét * Tiêu chí: Nêu cảnh tranh người tranh làm * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng Nghe thầy đọc câu chuyện sau - Em lắng nghe đọc sau Đọc lời giải nghĩa Việc 1: Cá nhân đọc từ ngữ lời giải nghĩa Việc 2: Hai bạn bạn hỏi bạn trả lời nghĩa từ ngữ HDH sau ngược lại * Tiêu chí: Đọc đúng, trôi chảy từ ngữ nêu nghĩa từ: Kim Đồng, ông ké, Nùng, Tây đồn, thầy mo, thong manh * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Nghe thầy hướng dẫn đọc - Em đọc từ khó: gậy trúc, lững thững, suối, huýt sáo, to lù lù, tráo trưng, nắng sớm - CTHĐTQ điều hành đọc từ khó lớp, nhận xét Luyện đọc Việc 1: Em bạn đọc nối tiếp đoạn, nhận xét bổ sung cho Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc nối tiếp đoạn, ý đổi lượt đọc lại,trong nhóm nhận xét, đánh giá Chú ý đọc giọng đọc dấu chấm câu - Chủ tịch HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ với * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, biết phân biệt giọng đọc nhân vật * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng Cùng thảo luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi sau: Việc 1: Em đọc câu hỏi trả lời câu hỏi Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: Nhóm trưởng u cầu bạn trình bày, nhận xét * Tiêu chí: nêu bài, anh Kim Đồng người liên lạc nhỏ, làm nhiệm vụ đưa thư * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Đọc cho người thân nghe - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu loát tập đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Chiều: Tiếng Việt: BÀI 14A: NGƯỜI LIÊN LẠC MƯU TRÍ(T2) I.Mục tiêu: -KT: -Đọc hiểu câu chuyện Người lên lạc nhỏ -KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ:.Có ý thức tơn trọng, biết ơn người anh hùng đất nước - NL: Vận dụng thể hành động tỏ lòng biết ơn người anh hùng đất nước GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH III Hoạt động dạy học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1,2: Tìm hiểu nội dung bài(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi, Nêu nội dung bài, Trả lời to rõ ràng, phong thái tự tin 1.Dẫn đường cho cán cách mạng 2.Vì muốn che mắt địch an toàn Đi nhanh nhẹn Kim Đồng đeo túi nhanh nhenj trước qng Ơng Ké lững thững đằng sau Gặp điều bất ngờ, Kim Đòng huýt sáo làm hiệu để ông ké kịp tránh vào ven đường Gặp địch không hè bối rối, huýt sáo báo hiệu * Phương pháp: Viết, vấn đáp * Kỹ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận nhóm quan sát, giúp em em Ngọc, Trang đọc câu hỏi dựa vào trả lời câu hỏi lựa chọn câu trả lời -HSHTT: Tiếp cận giúp em đọc hiểu ý nghĩa câu chuyện Người lên lạc nhỏ HĐ3: Thi đọc(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc đúng, hay Người lên lạc nhỏ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng; Cùng với người thân thực hoạt động: hát hát anh Kim Đồng - Tiêu chí: hát hát anh Kim Đồng - Phương pháp: tích hợp - Kĩ thuật: Thực hành Tiếng Việt: BÀI 14B: CHUYỆN VỀ ANH KIM ĐỒNG(T1) I.Mục tiêu: - KT: Kể câu chuyện Người liên lạc nhỏ -KN: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung -TĐ:.Có ý thức tơn trọng, biết ơn người anh hùng đất nước - NL: Vận dụng thể hành động tỏ lòng biết ơn người anh hùng đất nước II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, MH MT HS: SHD III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Hát hát anh Kim Đồng( Nhất trí với TLHDH) GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Tiêu chí: Hát hát anh Kim Đồng * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ2 Kể chuyện(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: quan sát tranh dựa theo gợi ý, kể đoạn câu chuyện Người liên lạc nhỏ, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: kể chuyện, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em kể đoạn câu chuyện Người liên lạc nhỏ - HSHTT: Tiếp cận giúp em kể toàn câu chuyện ,kết hợp thêm điệu kể hiểu ý nghĩa câu chuyện IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ - Tiêu chí đánh giá: Kể lại toàn câu chuyện Người liên lạc nhỏ - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : Kể chuyện, nhận xét lời Thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm 2018 BÀI 11: CUỘC SỐNG XUNG QUANH EM (T1) TNXH: I Mục tiêu: - KT- KN: Kể tên số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, tỉnh( thành phố) nơi em sống Nêu số đặc điểm làng quê thị - TĐ: Thêm u gắn bó với quê hương - NL: Phân biệt số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, tỉnh( thành phố) nơi em sống - Tích hợp KNS, BVMT - KN tìm kiếm xử lí thơng tin - Sưu tầm tổng hợp, xếp thông tin nơi sống - Nhận khác biệt môi trường sống làng quê môi trường sống đô thị II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở, III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG BẢN GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Chúng tìm hiểu xem hình vẽ gì? Việc 1: Em quan sát kĩ hình - Chỉ nói với bạn em thấy hình - Chỉ nói tên quan hình Việc 2: Em bạn chia sẻ, nhận xét Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu bạn nhóm trình bày, nhận xét - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp * Nội dung: nêu tên quan, đơn vị tranh * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét Quan sát trả lời Việc 1: Em quan sát đọc thơng tin hình nói tên quan hành chính, giáo dục, văn hóa, y tế Việc 2: Em bạn chia sẻ, nhận xét * Nội dung: nói tên quan hành chính, giáo dục, văn hóa, y tế mõi tranh * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét Phân biệt làng quê đô thị Việc 1: Em quan sát hình 6,7 hình thể cảnh thị, hình thể cảnh làng q? - Nêu khác biệt làng quê đô thị + Phong cảnh, nhà cửa + Đường sá, hoạt động giao thông + Hoạt động sinh sống chủ yếu nhân dân - Giúp đỡ HS xử lí thơng tin chủ đề cần phải tìm kiếm nhận khác biệt Việc 2: Em bạn chia sẻ, nhận xét - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp nhận xét - Mỗi cần làm để mơi trường thêm đẹp? * Nội dung: nêu khác biệt làng quê đô thị * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: tìm hiểu nơi em sống - Tiêu chí: tìm hiểu nơi em sống - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời TOÁN: BẢNG CHIA (T1) I Mục tiêu: - KT: Em lập Học thuộc bảng chia - KN: Thực phép chia sử dụng bảng chia - TĐ: Tính tốn cẩn thận - NL: Vận dụng bảng chia vào thực hành II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Bộ học Tốn HS: SHD,vở, thẻ chấm tròn HS: SHD, III Hoạt động học ( ĐC: HĐ HĐCB đưa lên làm HĐ khởi động cho tiết học) * HĐ khởi động (Nhất trí TLHDH) - Quản trò lên tổ chức trò chơi tiếp sức đọc bảng nhân - Chia sẻ sau trò chơi * Nội dung: nêu phép nhân bảng nhân * Phương pháp:trò chơi * Kỹ thuật:trò chơi HĐ2,3: Lập bảng chia 9(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: thao tác lập phép chia bảng chia * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng - HS hạn chế: Giúp HS dựa bảng nhân lập bảng chia 9,học thuộc bảng chia 9, nắm mối quan hệ bảng chia bảng nhân - HSHTT: Nắm nêu đặc điểm bảng chia HĐ4: Tính nhẩm (Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu kết phép chia * Phương pháp:vấn đáp * Kỹ thuật:nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng; Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ bảng chia - Nội dung ĐG : + HS đọc bảng chia - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 TIẾNG VIỆT: BÀI 14B: CHUYỆN VỀ ANH KIM ĐỒNG(T2) I Mục tiêu: - KT: Củng cố cách viết chữ hoa K.Luyện tập từ đặc điểm cách nói so sánh - KN: Thực viết chữ mẫu, tìm đọc tên chữ - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng Biết nối nét chữ viết hoa chữ viết thường chữ ghi tiếng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT HS: SHD,vở III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ3,4:Tìm phận trả lời cho câu hỏi Ai ? gì?(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: hồn thành câu theo gợi ý, gạch chéo phận trả lời cho câu hỏi Ai ? gì? * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết,trình bày miêng - HS hạn chế: Giúp HS chọn từ ngoặc thích hợp với chỗ trống để câu Biết tách câu điền thành hai phận Ai Thế nào?Tìm cách nói so sánh để điền vào bảng nhóm , viết chữ hoa K từ, câu ứng dụng - HSHTT: - Đặt thêm hai câu theo mẫu Ai nào? HĐ5::Tìm cách n so sánhNhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: hồn thành bảng theo yêu cầu: tìm vật * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết,trình bày miêng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Viết chữ hoa(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: viết chữ hoa Y viết tên riêng Yết Kiêu câu ứng dụng: Khi đói chung Khi rét chung lòng Chữ viết rõ ràng, nét thẳng hàng * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời, viết - HS hạn chế:Hỗ trợ em cố cấu tạo chữ hoa kĩ đặt dấu viết tên riêng câu ứng dụng -HSHTT: Viết đẹp, chữ hoa từ, câu ứng dụng viết IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Luyện viết chữ hoa - Tiêu chí đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời *************************** Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018 GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 TOÁN: B¶ng CHIA (t2) I Mục tiêu: Em ơn lại: - KT: Vận dụng bảng chia vào thực hành tính giải tốn - KN: Thực phép nhân giải toán liên quan đến bảng chia - TĐ: Tính tốn cẩn thận - NL: Vận dụng kiến thức để giải toán, liên quan đến bảng chia II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1,2,3,4 Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: Nêu cách tính tính nhẩm phép tính liên quan đến bảng chia 9, vận dụng giải toán * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS biết vận dụng bảng chia vào thực hành tính giải tốn lời văn,tìm phần số ô vuông - HSHTT: Bài 1: Đàn vịt nhà bạn Hoa 72 Bố bạn Hoa nhốt vịt vào lồng để đem bán, lồng vịt Hỏi cần lồng để nhốt hết số vịt trên? IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải toán + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời Tiếng Việt: BÀI 14B: CHUYỆN VỀ ANH KIM ĐỒNG (T3) I.Mục tiêu: -KT: Nghe viết đoạn văn.Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu ay/ ây - KN: Thực viết đoạn văn theo yêu cầu, tìm từ - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2 : Tìm từ ngữ vần ay/ây (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Điền tìm từ ngữ vần ay/ây GV : Hà Thị Hương Giang 10 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Biết chọn vần ay/ây để điền vào chỗ chấm thích hợp - HSHTT: Tìm thêm từ chứa vần ay/ây HĐ3,4: Viết tả (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Viết từ dễ viết sai: Kim Đồng, Đức Thanh, lững thững, gậy trúc, bợt Nắm quy tắc viết hoa chữ đầu dòng * Phương pháp: viết, vấp đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó nghe-viết tả đoạn văn Chữ viết mẫu chữ quy định Trình bày - HSHTT: Viết đẹp, dò lỗi cho bạn HS hạn chế IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: ghi tìm thêm từ ngữ vần ay/ây - Tiêu chí đánh giá: tìm nêu thêm từ ngữ vần ay/ây - Phương pháp: vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời ****************** TNXH: BÀI 11: CUỘC SỐNG XUNG QUANH EM (T2) I Mục tiêu: - KT- KN: Kể tên số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, tỉnh( thành phố) nơi em sống Nêu số đặc điểm làng quê đô thị - TĐ: Thêm yêu gắn bó với quê hương - NL: Phân biệt số quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, tỉnh( thành phố) nơi em sống - Tích hợp KNS, BVMT - KN tìm kiếm xử lí thơng tin - Sưu tầm tổng hợp, xếp thơng tin nơi sống - Nhận khác biệt môi trường sống làng quê môi trường sống đô thị II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở, III Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ4 Liên hẹ thực tế(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu hiểu biết em địa phương sống theo gợi ý * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nêu quan nơi em sống thông tin địa liên hệ địa phương - HSHTT: Kể thêm quan hành ngoại tỉnh GV : Hà Thị Hương Giang 11 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HĐ5 Đọc, viết trả lời(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: đọc hoàn thành nội dung theo yêu cầu * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: thực hành, nhận xét - HS hạn chế: Giúp học sinh phân biệt đô thị nông thôn - HSHTT: hỗ trợ bạn chưa hoàn thành IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: tìm hiểu nơi em sống - Tiêu chí: tìm hiểu nơi em sống - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 Sáng : TỐN: CHIA SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ MỘT CHỮ SỐ (T)( T1) I Mục tiêu: - KT: Chia số hai chữ số cho số chữ số - KN:thực tính phép Chia số hai chữ số cho số chữ số - TĐ: Phân biệt dạng Chia số hai chữ số cho số chữ số -NL: Vận dụng chia số hai chữ số cho số chữ số II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, Que tính cho nhóm - HS: TLHDH III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học TC: “Ai nhanh đúng” - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp - CTHĐTQ yyêu cầu nhóm chia sẻ MT Nghe thầy hướng dẫn cách đặt tính tính 72 : Việc 1: Em đọc cách đặt tính tính HDH 72 : 78 : Việc 2: Em bạn chia sẻ cách đặt tính tính Việc 3: NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ cách đặt tính tính + CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ đặt tính tính cách thực GV : Hà Thị Hương Giang 12 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Nội dung: nêu cách đặt tính cách tính phép tính 72 : 3; * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật:viêt, nhận xét 78 : Đặt tính tính Việc 1: Em thực đặt tính tính vào nháp Việc 2: Em bạn chia sẻ cách đặt tính tính + CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ đặt tính tính cách thực * Nội dung: nêu cách đặt tính cách tính phép tính 65: * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật:viêt, nhận xét - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải tốn + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời TIẾNG VIỆT: BÀI 14C: QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG VIỆT BẮC (T1) I Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu thơ Nhớ Việt Bắc - KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ sau câu - TĐ:cảm nhận vẻ đẹp đất người Việt Bắc - NL:vận dụng thục hành động thể tình cảm quý mến quê hương, II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1 Quan sát tranh trả lời câu hỏi(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: nêu tranh vẽ cảnh núi rừng Việt Bắc * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc bài: Nghe thầy/cô đọc HĐ3 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Đọc nêu nghĩa từ, trình bày rõ ràng GV : Hà Thị Hương Giang 13 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Phương pháp: vấp đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng HĐ4,5: Luyện đọc(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc tiếng, từ: giang, phách, aan tình, thủy chung ngắt nghỉ câu, đoạn,bài hiểu số từ ngữ -HSHTT: Tiếp cận giúp em trôi chảy đọc diễn cảm HĐ6 Trả lời câu hỏi"(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi: Trình bày mạch lạc 1.Cảnh rừng đẹp: hoa chuối đỏ tươi, mơ nở trăng rừng, rừng đổ vàng, rừng thu trăng rọi cảnh người đánh giặc giỏi * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm ND thơ TLCH Nhớ Việt Bắc - HSHTT:Giúp em đọc thuộc đọc diền cảm thơ hiểu thơ HĐ7: Thi đọc(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng IV Hoạt động ứng dụng:Đọc thơ Nhớ Việt Bắc cho người thân nghe - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu loát Nhớ Việt Bắc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Chiều: Tiếng việt: BÀI 14C: QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG VIỆT BẮC (T2) I Mục tiêu: -KT: Nghe viết 10 dòng đầu thơ Nhớ Việt Bắc Tìm phận cho câu trả lời Ai (cái gì, gì) ? Thế ? Điền l hay n vào chỗ chấm - KN: Thực viết đoạn thơ theo yêu cầu, tìm từ - TĐ: Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2,3: Viết tả (Nhất trí với TLHDH) GV : Hà Thị Hương Giang 14 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Tiêu chí: Viết từ dễ viết sai: nắng ánh, thắt lưng chuột, giang Nắm quy tắc viết hoa chữ đầu dòng cách trình bày thơ lục bát * Phương pháp: viết, vấp đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó nghe-viết tả đoạn văn Chữ viết mẫu chữ quy định Trình bày - HSHTT: Viết đẹp, dò lỗi cho bạn HS hạn chế HĐ4: gạch từ đặc điểm em vừa viết (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: tìm gạch từ đặc điểm * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét IV Hoạt động ứng dụng: Về nhà đọc thuộc lòng đoạn thơ Nhớ Việt Bắc - Tiêu chí đánh giá: đọc thuộc đoạn - Phương pháp: vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời ƠL TỐN: TUẦN 14 I Mục tiêu: - KT: Thuộc bảng chia Biết đặt tính tính chia số hai chữ số cho số chữ số( chia hết chia dư lượt chia) -So sánh khối lượng -Tìm phần số giải toán liên quan tới phép chia -KN: Thực tính tính chia phép tính bảng chia cộng , trừ , nhân , chia -TĐ: ý thức cẩn thận làm bài, giữ gìn sách - NL: vận dụng để giải tốn lời văn II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III Hoạt động học HĐ khởi động : (Nhất trí với TLHDH) - Nội dung ĐG : + HS biết gam đơn vị đo khối lượng, ki- lô- gam bằng1000g + Tự tin, mạnh dạn trình bày - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật : Đặt câu hỏi HĐ 1,2,3,4,5,6 - Ơn luyện: (Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: thực tính kết phép tính, Biết điền dấu bé , lớn, Biết 1/6 phút Tìm số chia, số bị chia, thương * Phương pháp: viết, miệng * Kỹ thuật: viết - HS hạn chế: Tiếp cận hoạt động giúp em tính phép tính GV : Hà Thị Hương Giang 15 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - HSHTT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ, giúp đỡ bạn chậm nhóm HĐ : 6,7,8- Ơn luyện: (Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: xác định dạng toán, giải tốn cho trình bày rõ ràng; * Phương pháp: viết * Kỹ thuật:viết + HS nhiều hạn chế: - Tiếp cận hoạt hướng dẫn HS giải toán - HSHTT: Hoàn thành HĐ IV Hoạt động ứng dụng; Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: - Nội dung ĐG: giải toán ứng dụng - Phương pháp: PP tích hợp - Kỉ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng Tiếng việt: BÀI 14C: QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG VIỆT BẮC (T3) I Mục tiêu: -KT: Tìm phận cho câu trả lời Ai (cái gì, gì) ? Thế ? Điền l hay n vào chỗ chấm - KN: tìm điền từ - TĐ: Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Tìm phận trả lời (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Tìm phận trả lời cho câu hỏi nào? * Phương pháp: viết, vấp đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó nghe-viết tả đoạn văn Chữ viết mẫu chữ quy định Trình bày - HSHTT: Viết đẹp, dò lỗi cho bạn HS hạn chế HĐ2: chơi trò vấn (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: học sinh hỏi trả lời * Phương pháp: quan sát, vấp đáp * Kỹ thuật: nhận xét HĐ3, Điền vào chỗ trống l hay n (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Điền trưa nay, nấu cơm, vừa lát, lần * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét, miệng IV Hoạt động ứng dụng: Về nhà kể cho người thân nghe số bạn tổ GV : Hà Thị Hương Giang 16 Trường TH số An Thủy - Tiêu chí đánh giá: kể - Phương pháp: vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời Năm học : 2018 -2019 ************************** Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 Sáng: TỐN: CHIA SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CHỮ SỐ (T2) I Mục tiêu: KT: - Vận dụng chia số hai chữ số cho số chữ số vào giải tốn - KN:thực tính phép Chia số hai chữ số cho số chữ số - TĐ: Phân biệt dạng Chia số hai chữ số cho số chữ số -NL: Vận dụng chia số hai chữ số cho số chữ số II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, BP, Hình tam giác cho nhóm HS: SHD, III Điều chỉnh hoạt động : HĐ1,:Tính Nhất trí với TLHDH) Không điều chỉnh - KT –KN học: Đặt tính tính : 77 : ; 87 : ; 92 : ; 65 : - Tiêu chí đánh giá: đặt tính - Phương pháp: quan sát,vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét , viết HĐ2,3, Giai tốn (Nhất trí với TLHDH) Khơng điều chỉnh - Tiêu chí đánh giá: giải hai toán - Phương pháp: quan sát,vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét , viết * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; - HS TTC: Giúp HS vận dụng cách chia số hai chữ số cho số chữ số ( chia hết chia dư) qua BT : Tính; Tìm 1/?; giải tốn lời văn BT1: Tính từ đâu? ( Từ hàng cao SBC) BT2: Muốn tìm phần số ta làm nào? BT3: Bài toán cho biết gì: Hỏi gì? Cách làm nào? - HS TTN: Bt bổ sung Một truyện 78 trang, em đọc nửa số trang Hỏi em đọc trang? V Hoạt động ứng dụng; Thực theo sách HDH ÔLTV: TUẦN 14 I Mục tiêu : - KT: Đọc hiểu Cao nguyên đá Đồng Văn Hiểu vẻ đẹp cao nguyên đá Đồng Văn.Tìm từ đặc điểm ; tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai nào?Viết từ chứa tiếng bắt đầu l/n (hoặc tiếng i /iê).Viết lời giới thiệu ngắn lớp em - KN: thực Đọc hiểu nội dung bài, trình bày đẹp, trình bày lưu lốt GV : Hà Thị Hương Giang 17 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 -TĐ: ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản - NL: vận dụng thể hoạt dộng giữ gìn, bảo vệ di sản II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III Hoạt động học: HĐ1 - Khời động (Nhất trí) - Tiêu chí đánh giá: nói cảnh đẹp quê hương - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét HĐ2,3,4,5, – Ôn luyện (Nhất trí) * Tiêu chí: Đọc hiểu Cao nguyên đá Đồng Văn Hiểu vẻ đẹp cao nguyên đá Đồng Văn.Tìm từ đặc điểm ; tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai nào?Viết từ chứa tiếng bắt đầu l/n (hoặc tiếng i /iê) * Phương pháp: viết, * Kỹ thuật: phân tích, phản hồi - Hs hạn chế : BT (a,b,c, d): Giúp học sinh đọc hiểu trả lời câu hỏi đúng.Tiếp cận giúp đỡ em hoàn thành tập BT 3: Chọn từ ngữ đặc điểm cho ngoặc đơn điền vào chỗ trống BT4 :Tìm vật so sánh với viết vào bảng BT : Cùng bạn xếp phận vào cột - HSHTT:Hoàn thành tập 2,3,4,5,6,.Giúp đỡ bạn hạn chế hồn thành tập.Viết một đoạn văn ngắn cảnh vật quê hương mà em thích IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị - Tiêu chí đánh giá: Viết lời giới thiệu ngắn lớp em - Phương pháp: tích hợp - Kĩ thuật: viết,Trình bày miệng Chiều : SHTT: SINH HOẠT SAO Mục tiêu: Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần qua Triển khai sinh hoạt Sao theo chủ điểm 1, Ổn định tổ chức: Kiểm tra vệ sinh Hát hát truyền thống: Sao em 2, Nhận xét mặt hoạt động tuần qua - Ơn đầu buổi, vai trò điều hành nhóm, ban, HĐTQ Nề nếp đầu giờ, giờ, cuối buổi Vệ sinh theo khu vực, chăm sóc bồn hoa - Các Sao báo cáo kết học tập tuần qua - GV nhận xét hoạt động cá nhân, nhóm, lớp 3, Triển khai nội dung sinh hoạt GV : Hà Thị Hương Giang 18 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - Tổ chức trò chơi học tập cho Sao - Tập hát theo chủ điểm - Nhắc HS thực tốt ATGT, AT đuối nước 4, Nhận xét sinh hoạt Sao GV : Hà Thị Hương Giang 19 ... Hương Giang 16 Trường TH số An Thủy - Tiêu chí đánh giá: kể - Phương pháp: vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời Năm học : 2 018 -2 019 ************************** Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2 018 Sáng:...Trường TH số An Thủy Năm học : 2 018 -2 019 Thứ hai, ngày 26 tháng 11 năm 2 018 Sáng: TOÁN: BÀI 36: GAM (T2) I Mục tiêu: - KT: Biết Gam đơn vị đo khối lượng... đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời *************************** Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2 018 GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2 018
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 14 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay