Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 13

20 5 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Tuần 13 Từ ngày 19 /11 đến ngày 23/11/2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 19//11 Chiều Sáng Ba /11 Chiều Sáng Tư /11 3 3 Tên dạy Chào cờ Toán Tiếng Việt So sánh số bé phần số lớn (T1) Bài13A.Người anh hùng Tây Nguyên Tiếng Việt Tiếng Việt Bài13A.Người anh hùng Tây Nguyên (T2) Bài 13B Kể chuyện anh hùng Núp (T1) TNXH Toán Tiếng Việt Hoạt động chúng em trường (T2) So sánh số bé phần số lớn (T2) Bài 13B Kể chuyện anh hùng Núp (Tiết 2) Toán Tiếng Việt TNXH Bảng nhân (Tiết 1) Bài 13B Kể chuyện anh hùng Núp Tiết Hoạt động chúng em trường (T3) Ghi Chiều Sáng Năm /11 Môn Chiều Sáng Sáu /11 Chiều Tốn Tiếng việt Tiếng việt ƠLT Tiếng việt Tốn ƠLTV Đọc sách SHTT Bảng nhân (Tiết 2) Bài 13C.Cửa Tùng, sông Bến Hải miền ? ĐH (T1) Bài 13C.Cửa Tùng, sông Bến Hải miền ? ( T2) Luyện Tuần 13 Bài 13C.Cửa Tùng, sông Bến Hải miền ? (T3) Gam (T1) Luyện Tuần 13 ĐH Sinh hoạt lớp TUẦN 13 GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018 Sáng: TOÁN: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN(T1) I Mục tiêu: -KT: Em biết so sánh số bé phần số lớn vận dụng vào giải toán - KN: Thực so sánh số bé phần số lớn - TĐ: phân biệt so sánh số bé phần số lớn so sánh số lớn gấp lần số bé - NL: Vận dụng vào giải toán III Tài liệu phương tiện: - GV: TLHDH, BP - HS: Vở, TLHDH III Hoạt động học ( ĐC: HĐ HĐCB đưa lên làm HĐ khởi động cho tiết học) * HĐ khởi động (Nhất trí TLHDH) - Quản trò lên tổ chức trò chơi gâp giấy - Chia sẻ sau trò chơi * Nội dung: nêu cách xác định độ dài mẩu giấy so sánh số lớn gấp lần số bé * Phương pháp:trò chơi * Kỹ thuật:trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ2: Đọc nội dung (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc kĩ nội dung viết tiếp vào chỗ trống( theo mẫu) xác * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật: viết,trả lời miệng - HS hạn chế: Giúp HS nắm cách so sánh số bé phần số lớn - HS tiếp thu nhanh: Hỗ trợ bạn nhóm HĐ3: Giải tốn (Nhất trí TLHDH) * Nội dung: đọc giải toán tuổi 1/5 tuổi mẹ * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS nắm cách so sánh số bé phần số lớn trình bày giải - HSHTT: Bt bổ sung Bài 1: Bao gạo thứ cân nặng kg, bao gạo thứ hai 25 kg Hỏi bao gạo thứ phần bao gạo thứ hai? HĐ4: Viết tiếp vào chỗ trống (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc kĩ nội dung viết tiếp vào chỗ trống( theo mẫu) xác * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật: viết,trả lời miệng IV Hoạt động ứng dụng; GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: giải toán ứng dụng - Nội dung ĐG : giải tốn ứng dụng - Phương pháp : tích hợp - Kỹ thuật : viết, nhận xét TIẾNG VIỆT: BÀI 13A: NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA TÂY NGUYÊN (T1) I.Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu câu chuyện Người Tây Nguyên Nói người, vùng đất sản vật Tây Nguyên -KN: Học sinh đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ:Có ý thức biết ơn, tơn trọng anh hùng công với đất nước - NL: Vận dụng thực hoạt động thể lòng biết ơn, tơn trọng anh hùng cơng với đất nước II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH III.Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1.Xem ảnh Tây Ngun( trí với TLHDH) * Tiêu chí: nói điều em biết Tây Nguyên * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc câu chuyện Người Tây Ngun (Nhất trí với TLHDH) - Em lắng nghe đọc câu chuyện HĐ3 Thay đọc lời giải nghĩa; đọc từ ngữ "(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Đọc đúng, trôi chảy từ ngữ nêu nghĩa từ: Núp, Bok, kêu, coi, càn quét, lũ làng, Sao Rua, mạnh hung, * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ4 Nghe Thầy hướng dẫn đọc "(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Đọc đúng, trơi chảy từ ngữ câu theo yêu cầu * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ5 Luyện đọc"(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, biết phân biệt giọng đọc nhân vật * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc hạn chế đọc từ khó bài, đọc trơi chảy tồn hiểu ND học - HS HTT: Tiếp cận giúp em đọc diễn cảm hiểu câu chuyện Người Tây Nguyên HĐ6 Trả lời câu hỏi"(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi: Câu chuyện ca ngợi anh hùng Núp dân làng koong Hoa đánh Pháp giỏi.Trình bày mạch lạc * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Đọc cho người thân nghe - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu loát tập đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Chiều: TIẾNG VIỆT: BÀI 13A: NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA TÂY NGUYÊN (T2) (Dạy vào tiết chiều thứ tư, ngày 21/11) I.Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu câu chuyện Người Tây Nguyên -KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ:Có ý thức biết ơn, tơn trọng anh hùng cơng với đất nước - NL: Vận dụng thực hoạt động thể lòng biết ơn, tơn trọng anh hùng cơng với đất nước II.Tài liệu PTDH: GV: TLHDH, MC, MT HS: Vở, TLHDH III Hoạt động dạy học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Tìm hiểu nội dung bài(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi, Nêu nội dung bài, Trả lời to rõ ràng, phong thái tự tin 1.Anh hùng Núp dự địa hội thi đua Núp kể với dân làng đất nước mạnh lăm, người đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi Đại hội mời anh hùng Núp kể chuyện làng Kông Hoa cho đại hôị nghe, nghe xong người mừng biết bao, đặt Núp vai cõng khắp nhà Đại hội tặng cho dân làng Kông Hoa ảnh bác Hồ vác cuốc làm rẫy, áo quần lụa Bác Hồ, mơtj cờ thêu chữ, hn chương cho làng huân chương cho Núp GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Mọi người coi thứ đại hội tặng cho thiêng liêng nên trứoc xem rửa tay thật sạch, sau cầm lên thứ, coi đi, coi lại nửa đêm * Phương pháp: Viết, vấn đáp * Kỹ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận nhóm quan sát, giúp em em Trường, Thương đọc câu hỏi dựa vào trả lời câu hỏi lựa chọn câu trả lời -HSHTT: Tiếp cận giúp em đọc hiểu ý nghĩa câu chuyện Người Tây Nguyên HĐ2: Sắp xếp trình tự câu chuyện Người Tây Nguyên (Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: xếp nêu thứ tự câu chuyện * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em xếp trình tự câu chuyện - HSHTT: Tiếp cận giúp em nói suy nghĩ thân qua câu chuyện IV Hoạt động ứng dụng; Cùng với người thân thực hoạt động: tìm thơ, hát Tây Ngun - Tiêu chí: tìm thơ, hát Tây Nguyên - Phương pháp: tích hợp - Kĩ thuật: Thực hành TIẾNG VIỆT: BÀI 13B: KỂ CHUYỆN ANH HÙNG NÚP (T1) (Dạy vào tiết chiều thứ 6, ngày 23/11) I.Mục tiêu: - KT: Kể lại câu chuyện Người Tây Nguyên.Luyện tập dùng dấu chấm dấu phẩy -KN: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung -TĐ:Có ý thức đồn kết với người - NL: Vận dụng thực hoạt động thể tình đồn kết với thiếu nhi miền II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, MH MT HS: SHD III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Hát, đọc thơ Tây Nguyên( Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: hát đọc hát/ thơ Tây Nguyên * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ2 Kể chuyện(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: kể đoạn câu chuyện Người Tây Nguyên; biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: kể chuyện, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em kể đoạn câu chuyện Người Tây Nguyên - HSHTT: Tiếp cận giúp em kể toàn câu chuyện ,kết hợp thêm điệu kể hiểu ý nghĩa câu chuyện HĐ3: Điền dấu phẩy( Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: đọc điền dấu phẩy đoạn văn Đêm trăng Hồ Tây * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết,nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Kể lại câu chuyện Người Tây Nguyên - Tiêu chí đánh giá: Kể lại tồn câu chuyện Người Tây Nguyên - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : Kể chuyện, nhận xét lời Thứ tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018 (Dạy TKB thứ 3- tuần 13) Sáng : TN-XH: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG EM Ở TRƯỜNG (T2) I Mục tiêu: - KT: Nói tên, ích lợi hoạt động trường - KN: thực nêu tên, ích lợi hoạt động trường -TĐ: ý thức học tập tốt, hoạt động, vui chơi khỏe mạnh an tồn - NL: Tích cực tham gia hoạt động trường, thái độ hợp tác, giúp đỡ với bạn lớp trường *Tích hợp BVMT,PTTNBM,KNS - Biết hoạt động trường ý thức tham gia hoạt động trường góp phần BVMT làm vệ sinh, trồng tưới - Sử dụng thời gian nghỉ hợp lý cho vui vẻ, khỏe mạnh an tồn Khơng chơi trò chơi nguy hiểm cho thân cho người khác - Biết hợp tác nhóm để chia sẻ, đưa cách giúp đỡ bạn học - Biết bày tỏ suy nghĩ, cảm thông, chia sẻ với người khác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHD,vở III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HĐ4 Liên hệ thực tế(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu hoạt động trường, hoạt dộng em đạt kết tốt * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Giúp học sinh biết hoạt động diễn trường.Biết liên hệ thực tế kể số hoạt động trường học - HSHTT: Em thích hoạt động trường? Vì sao? HĐ5 Quan sát thảo luận(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu hoạt động bạn tranh, trò chơi gây nguy hiểm, trò chơi gây mệt mỏi, qua sức * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét HĐ6 Liên hệ thực tế(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu trò chơi em thường chơi, trò nên chơi, trò khơng nên chơi * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét HĐ7 Đọc trả lời(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: Nắm nôị dung hoạt động trường học * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Giúp học sinh nêu hoạt động trường - HSHTT: hỗ trợ bạn chưa hoàn thành IV Hoạt động ứng dụng: - Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình:;thực việc làm đảm bảo an toàn cho nguời thân bạn bè - Tiêu chí: thực việc làm đảm bảo an toàn cho nguời thân bạn bè - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời TOÁN: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN(T2) I Mục tiêu: -KT: Em biết so sánh số bé phần số lớn vận dụng vào giải toán - KN: Thực so sánh số bé phần số lớn - TĐ: phân biệt so sánh số bé phần số lớn so sánh số lớn gấp lần số bé - NL: Vận dụng vào giải toán II.Chuẩn bị ĐD DH: GV:TLHDH HS: TLHDH,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HD1,2,3 Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: Nêu cách tính so sánh số bé phần số lớn vận dụng vào giải toán * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS vận dụng cách so sánh số bé phần số lớn làm số tập điền số giải toán - HSHTT: Bt bổ sung Bài 1: Con năm 15 tuổi, Bố năm 45 tuổi Hỏi tuổi phần tuổi bố? Cả hai bố tuổi? IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải toán + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời TIẾNG VIỆT: BÀI 13B: KỂ CHUYỆN ANH HÙNG NÚP (T2) I Mục tiêu: - KT: Củng cố cách viết chữ hoa I Nhận biết từ địa phương - KN: Thực viết chữ mẫu, tìm đọc từ - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng Biết nối nét chữ viết hoa chữ viết thường chữ ghi tiếng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT HS: SHD,vở III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ4,Xếp từ vào nhóm thích hợp(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: tìm viết từ dùng miền Bắc từ dùng miền Nam * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết,trình bày miêng - HS hạn chế: Giúp HS nắm cách dùng từ Miền Bắc miền Nam xếp , viết chữ hoa I từ, câu ứng dụng - HSHTT: Tìm thêm số từ ngữ dùng Miền Bắc Miền Nam B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Viết chữ hoa(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: viết chữ hoa I viết tên riêng Ơng Ích Khiêm câu ứng dụng: Ích chắt chiu nhiều phung phí Chữ viết rõ ràng, nét thẳng hàng * Phương pháp: viết, vấn đáp GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Kỹ thuật: nhận xét lời, viết - HS hạn chế:Hỗ trợ em cố cấu tạo chữ hoa kĩ đặt dấu viết tên riêng câu ứng dụng -HSHTT: Viết đẹp, chữ hoa từ, câu ứng dụng viết IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Luyện viết chữ hoa - Tiêu chí đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời Sáng thứ năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018 Dạy TKB sáng thứ 4, tuần 13 BẢNG NHÂN (T1) TOÁN: I Mục tiêu: -KT: Em học thuộc bảng nhân - KN: Thực lập đọc bảng nhân - TĐ:Có ý thức cẩn thận tính tốn -NL: vận dụng bảng nhân vào giải toán II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Bộ học Tốn HS: SHD,vở, thẻ chấm tròn HS: SHD, III Hoạt động học ( ĐC: HĐ HĐCB đưa lên làm HĐ khởi động cho tiết học) * HĐ khởi động (Nhất trí TLHDH) - Quản trò lên tổ chức trò chơi đố bạn ôn lại bảng nhân, chia học - Chia sẻ sau trò chơi * Nội dung: nêu phép nhân bảng nhân, chia học * Phương pháp:trò chơi * Kỹ thuật:trò chơi HĐ2: Lập bảng nhân 9(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: thao tác lập phép nhân bảng nhân * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng -HS hạn chế:Giúp HS nắm bảng nhân học thuộc bảng nhân - HSHTT: Nắm nêu đặc điểm bảng nhân HĐ3: Trò chơi" đếm thêm 9" (Nhất trí TLHDH) * Nội dung: nêu cách đếm dãy số thêm 9, điền vào dãy số * Phương pháp:trò chơi * Kỹ thuật:trò chơi IV Hoạt động ứng dụng; GV : Hà Thị Hương Giang Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ bảng nhân - Nội dung ĐG : + HS đọc bảng nhân - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời TIẾNG VIỆT: BÀI 13B: KỂ CHUYỆN ANH HÙNG NÚP (T3) I.Mục tiêu: -KT: Nghe viết đoạn văn.Viết từ ngữ chứa tiếng mở đầu r/d, từ ngữ dấu hỏi dấu ngã - KN: Thực viết đoạn văn theo yêu cầu, tìm từ - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2,3: Viết tả (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Viết từ dễ viết sai: thuyền, hương, chiều, vắt, mênh mông, Nắm quy tắc viết hoa chữ đầu dòng * Phương pháp: viết, vấp đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó nghe-viết tả đoạn văn Chữ viết mẫu chữ quy định Trình bày - HSHTT: Viết đẹp, dò lỗi cho bạn HS hạn chế HĐ4: giải câu đố (Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: tìm nêu lời giải câu đố: * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HĐ5, Tìm từ ngữ đúng(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Điền tìm từ ngữ vần it/uyt * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế:Biết chọn vần it/uyt để điền vào chỗ chấm thích hợp - HSHTT: Tìm thêm từ chứa vần it/uyt IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: tìm hiểu cảnh đẹp nơi em sống - Tiêu chí đánh giá: tìm hiểu cảnh đẹp nơi em sống - Phương pháp: vấn đáp GV : Hà Thị Hương Giang 10 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - Kỹ thuật : nhận xét lời TN-XH: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG EM Ở TRƯỜNG (T3) I Mục tiêu: - KT: Nói tên, ích lợi hoạt động trường - KN: thực nêu tên, ích lợi hoạt động trường -TĐ: ý thức học tập tốt, hoạt động, vui chơi khỏe mạnh an toàn - NL: Tích cực tham gia hoạt động trường, thái độ hợp tác, giúp đỡ với bạn lớp trường *Tích hợp BVMT,PTTNBM,KNS - Biết hoạt động trường ý thức tham gia hoạt động trường góp phần BVMT làm vệ sinh, trồng tưới - Sử dụng thời gian nghỉ hợp lý cho vui vẻ, khỏe mạnh an tồn Khơng chơi trò chơi nguy hiểm cho thân cho người khác - Biết hợp tác nhóm để chia sẻ, đưa cách giúp đỡ bạn học - Biết bày tỏ suy nghĩ, cảm thông, chia sẻ với người khác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Hoàn thành sơ đồ(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: đọc hồn thành hoạt động trường theo sơ đồ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét - HS hạn chế: Giúp học sinh quan sát hình nêu hoạt động trường - HSHTT: hỗ trợ bạn chưa hồn thành HĐ2 Đóng vai xử lý tình huống(Nhất trí TLHDH) * Nội dung: chọn tình xử lý tình * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét -HS hạn chế: Giúp học sinh thực hành ghi lại số hoạt động trường Biết hợp tác với bạn xử lý số tình cụ thể - HSHTT: Tích cực tham gia họt động trường IV Hoạt động ứng dụng: - Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: GDHS trồng nhiều xanh bảo vệ mơi trường, tránh xa nơi bom mìn Biết chia GV : Hà Thị Hương Giang 11 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 sẻ thơng cảm với người hồn cảnh khó khăn;thực việc làm đảm bảo an toàn cho nguời thân bạn bè - Tiêu chí: nêu vào bảng việc nên/khơng nên làm để phòng chống cháy nổ gia đình - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời Chiều thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2018 Dạy TKB sáng th nm-tun 13 TON: Bảng nhân (t2) I Mc tiêu: -KT: Em học thuộc bảng nhân - KN: Thực lập đọc bảng nhân - TĐ:Có ý thức cẩn thận tính tốn -NL: vận dụng bảng nhân vào giải toán II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HD1,2,3,4 Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: Nêu cách tính tính nhẩm phép tính liên quan đến bảng nhân 9, vận dụng giải toán * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS thuộc bảng nhân , biết vận dụng bảng nhân vào thực hành tính giải tốn - HSHTT: Bài 1: Tính x – 25 67 – x 78 + x IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải tốn + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời TIẾNG VIỆT: BÀI 13C:CỬA TÙNG, SÔNG BẾN HẢI Ở MIỀN NÀO? (T1) I Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu Cửa Tùng GV : Hà Thị Hương Giang 12 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ sau câu - TĐ:cảm nhậnđược vẻ đẹp non sông, đất nước - NL:vận dụng thục hành động thể tình cảm quý mến quê hương, *THBVMT - HS cảm nhận nội dung thấy ý nghĩa : Mỗi vùng đất nước ta cảnh thiên nhiên tươi đẹp ; cần phải giữ gìn bảo vệ cảnh vật Từ đó, HS thêm yêu quý mơi trường thiên nhiên ý thức BVMT II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1 Nói cảnh đẹp địa phương(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: nêu cảnh đẹp địa phương * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng HĐ2 Nghe thầy đọc bài: Nghe thầy/cô đọc HĐ3 Chọn từ ngữ lời giải nghĩa(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Chọn nêu nghĩa từ, trình bày rõ ràng * Phương pháp: vấp đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng HĐ4,5: Luyện đọc(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc tiếng, từ: lịch sử, cứu nước, đôi bờ, lũy tre làng, ngắt nghỉ câu, đoạn,bài hiểu số từ ngữ -HSHTT: Tiếp cận giúp em trôi chảy đọc diễn cảm HĐ6 Trả lời câu hỏi"(Nhất trí với TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi: Trình bày mạch lạc Hai bên bờ sơng Bến Hải thơn xóm với lũy tre xanh mướt, rặng phi lao rì rào gió thổi Cửa Tùng cửa sông Bến Hải chảy biển Là bãi tắm đẹp nhât bãi tắm 4, Cửa Tùng ba sắc màu nước biển * Phương pháp: Vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm ND thơ TLCH Cửa Tùng - HSHTT:Giúp em đọc thuộc đọc diền cảm thơ hiểu IV Hoạt động ứng dụng:Đọc Cửa Tùng cho người thân nghe GV : Hà Thị Hương Giang 13 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt Cửa Tùng - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018 Dạy TKB chiều thứ năm- tuần 13 TIẾNG VIỆT: BÀI 13C:CỬA TÙNG, SÔNG BẾN HẢI Ở MIỀN NÀO? (T2) I Mục tiêu: - KT: Viết thư theo mẫu.Mở rộng vốn từ địa phương - KN: Thực Viết thư theo mẫu.Nêu vốn từ địa phương - TĐ: ý thức đọc viết - NL:vận dụng viết thư gửi bạn.Mở rộng vốn từ địa phương phù hợp II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ Tìm từ ngữ nghĩa(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Nêu từ nghĩa với từ chi, rứa, nờ, hắn, tui * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS biết tìm số từ thường dùng Miền Nam, miền Bắc để thay số từ thơ - HSHTT: Tìm thêm số từ mà Miền Bắc, Miền Nam thường dùng mà em biết HĐ2 Tìm nội dung thiếu(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: đọc thư nêu, viết ược từ thiếu thư * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS Biết thảo luận nêu ND thiếu thư - HSHTT: Hoàn thiện nội dung thư IV Hoạt động ứng dụng Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ từ tìm với người thân - Nội dung ĐG : HS chia sẻ từ tìm với người thân - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời ƠL TỐN: TUẦN 13 I Mục tiêu: - KT: Thuộc bảng chia Biết đọc kết cân vật cân đĩa cân đồng hồ; cộng , trừ , nhân , chia với số đo khối lượng gam Biết so sánh cac khối lượng, biết làm phép tính với số đo khối lượng vận dụng vào giải toán GV : Hà Thị Hương Giang 14 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 -KN: Thực tính tính chia phép tính bảng chia cộng , trừ , nhân , chia với số đo khối lượng gam -TĐ: ý thức cẩn thận làm bài, giữ gìn sách - NL: vận dụng để giải tốn lời văn II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ƠLT HS: Vở ÔLT III Hoạt động học HĐ khởi động : (Nhất trí với TLHDH) - Nội dung ĐG : + HS đọc số lớn/số bé + Tự tin, mạnh dạn trình bày - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật : Đặt câu hỏi HĐ 1,2,3,4 - Ơn luyện: (Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: thực tính kết phép tính, Biết đọc kết cân vật cân đĩa cân đồng hồ; cộng , trừ , nhân , chia với số đo khối lượng gam * Phương pháp: viết * Kỹ thuật: viết - HS hạn chế: Tiếp cận hoạt động giúp em tính phép tính - HSHTT: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ, giúp đỡ bạn chậm nhóm HĐ 5,6,7,8- Ơn luyện: (Nhất trí với TLHDH) * Nội dung: xác định dạng tốn, giải tốn cho trình bày rõ ràng; * Phương pháp: viết * Kỹ thuật:viết + HS nhiều hạn chế: - Tiếp cận hoạt hướng dẫn HS giải tốn - HSHTT: Hồn thành HĐ IV Hoạt động ứng dụng; Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: - Nội dung ĐG: giải tốn ứng dụng - Phương pháp: PP tích hợp - Kỉ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng TIẾNG VIỆT: BÀI 13C: CỬA TÙNG SÔNG BẾN HẢI Ở MIỀN NÀO?(T3) I Mục tiêu: -KT: Viết thư theo mẫu _KN: thực viết thư theo mẫu - TĐ:Có ý thức học tập, chia sẻ với bạn bè - NL:vận dụng viết thư hình thức *THKNS: - Giao tiếp ứng xử văn hóa - Thể cảm thơng GV : Hà Thị Hương Giang 15 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 - Tư sáng tạo II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Viết thư cho bạn - Em dựa vào HĐ2 viết thư cho bạn để làm quen hẹ bạn thi đua học tốt - Em đọc lại thư sốt chữa lỗi * Tiêu chí: dựa vào nội dung HĐ2, viết thư cho bạn để làm quen hẹn bạn thi đua học tốt * Phương pháp: viết *Kỹ thuật: viết Đọc thư em viết trước nhóm Việc 1: Em bạn đọc thư cho nghe, nhận xét Việc 2: NT yêu cầu bạn đọc trước nhóm nhận xét * Tiêu chí: đọc thư viết * Phương pháp: tích hợp *Kỹ thuật: nhận xét, trả lời Thi đọc thư nhóm - NT bạn nhóm bình chọn bạn thư hay chia sẻ trước lớp - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm thi, bình chọn nhóm thư hay * Tiêu chí: đọc tốt, diễn đạt tốt thư gửi cho bạn * Phương pháp: tích hợp *Kỹ thuật: nhận xét, trả lời - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học GV : Hà Thị Hương Giang 16 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GDHS viết thư cho bạn cách xưng hô cảm thơng bạn gặp hồn cảnh Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ thư với người thân - Nội dung ĐG : chia sẻ thư với người thân - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018 Sáng: TOÁN: BÀI 36: GAM (T1) I Mục tiêu: - KT: Biết Gam đơn vị đo khối lượng biết liên hệ gam ki - lô - gam Đọc kết cân vật bàng cân hai đĩa cân đồng hồ Tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng gam - KN: Thực xác định đại lượng gam đổi gam với đon vị khác - TĐ: ý thức phận biệt đại lượng, tính cẩn thận - NL: Vận dụng để Tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng gam II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Quả cân, cân đĩa, MC,MT HS: TLHDH, III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG BẢN Quan sát tranh nói cho nghe tranh vẽ Việc 1: Em quan sát tranh nói tranh vẽ gì? Việc 2: Em bạn chia sẻ, nhận xét Việc 3: NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ, nhận xét - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ * Nội dung: nêu đồ vật tranh: cân dĩa, cân bàn, tạ kg, bao gạo kg, boọt canh 100g, đường 1kg * Phương pháp: tích hợp GV : Hà Thị Hương Giang 17 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 * Kỹ thuật:trả lời, nhận xét a)Nghe thầy giáo hướng dẫn Việc 1:Em đọc thơng tin HDH - Gam đơn vị đo gì? - Gam viết tắt gì? Việc 2: Em bạn chia sẻ thông tin Việc 3: NT yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp Gam đơn vị đo khối lượng Gam viết tắt g * Nội dung: nêu hiểu biết đại lượng gam * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:trình bày miệng, nhận xét 1000g = 1kg b) Quan sát tranh đọc theo mẫu: Việc 1: Em quan sát tranh đọc theo mẫu Việc 2: Em bạn chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ trước lớp * Nội dung: nêu cân nặng vật theo yêu cầu * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:trình bày miệng, nhận xét Thực hành - Nhóm trưởng tổ chức nhóm thực hành cân - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm thực hành cân lớp, nhận xét * Nội dung: dùng cân cân khối lượng số vật: sách, bút, vở, * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật:viết, nhận xét - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Nói đơn vị đo khối lượng em học - Nội dung ĐG : Nói đơn vị đo khối lượng em học - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời GV : Hà Thị Hương Giang 18 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 ÔLTV: TUẦN 13 I Mục tiêu : - KT: Đọc hiểu tích sơng hồ Tây Ngun Hiểu cách giải thích người xưa đời sơng hồ Tây Ngun.Tìm số từ thường dùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam ; dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm than câu.Viết từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi, tiếng dấu hỏi dấu ngãViết thư cho bạn tỉnh xa để làm quen - KN: thực Đọc hiểu nội dung bài, trình bày đẹp, trình bày lưu lốt -TĐ: ý thức giữ gìn, sử dụng thiên nhiên - NL: vận dụng thể hoạt dộng giữ gìn, sử dụng thiên nhiên II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III Hoạt động học: HĐ1 - Khời động (Nhất trí) - Tiêu chí đánh giá: nói cảnh đẹp quê hương - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét HĐ2,3,4,5, – Ôn luyện (Nhất trí) * Tiêu chí: Đọc hiểu tích sơng hồ Tây Ngun.Tìm viết số từ thường dùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam ; dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm than câu.Viết từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi, tiếng dấu hỏi dấu ngã * Phương pháp: viết, * Kỹ thuật: phân tích, phản hồi - HS hạn chế : - BT 1,2 (a,b,c), BT 3,4,5,6: Giúp học sinh đọc hiểu trả lời câu hỏi Thực HĐ 3,4,5 Tiếp cận giúp đỡ em hoàn thành tập Hiểu cách giải thích người xưa đời sơng hồ Tây Ngun - Tìm số từ thường dùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam ; dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm than câu - Viết từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi, tiếng dấu hỏi dấu ngã - HSHTT:Hồn thành tập 1,2,3,4,5,6 Giúp đỡ bạn hạn chế hoàn thành tập thực phần vận dụng.Hiểu cách giải thích người xưa đời sơng hồ Tây Ngun - Tìm số từ thường dùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam ; dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm than câu - Viết từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi, tiếng dấu hỏi dấu ngã IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị - Tiêu chí đánh giá: Viết thư cho bạn tỉnh xa để làm quen - Phương pháp: tích hợp - Kĩ thuật: viết,Trình bày miệng GV : Hà Thị Hương Giang 19 Trường TH số An Thủy Năm học : 2018 -2019 HĐTT : SINH HOẠT LỚP Mục tiêu: - Nhận xét, đánh giá HĐ lớp tuần vừa qua - Đề kế hoạch HĐ tuần tới - GD HS ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích để tuần tới đạt KQ cao Các HĐ *Tổng kết, đánh giá, nhận xét công tác tuần qua: +/ YC ban thảo luận HĐ ban: Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh… +/Các trưởng ban báo cáo +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua *Ưu điểm: + Các nhóm ổn định tốt nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa + Nhiều bạn ý thức học tập tốt: Linh, Thế, Trường, Gia Bảo… + Các bạn nề nếp việc tạo khơng gian lớp học, bố trí chỗ ngồi hợp lí + Đã lập thành tích chào mừng ngày 20 - 11 -*Một số tồn tại: + Một số bạn chưa tích cực trong hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực hay nói chuyện riêng học: Hoàng, Kim +/ GV nhận xét chung: *Kế hoạch công tác tuần đến: HĐTQ đưa kế hoạch hoạt động tuần sau - Phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt - Tiếp tục củng cố nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc HT - Nhóm trưởng, HĐTQ thường xuyên nhắc nhở, thức đẩy bạn nhóm, lớp thực tốt nhiệm vụ giao - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ, vệ sinh phong quang trường sẽ.Thường xuyên chăm sóc bồn hoa - Trưởng ban thư viện thưỡng xuyên tổ chức cho ban đọc sách vào buổi - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước * Các trưởng ban ban thảo luận, góp ý việc cần làm để hoàn thiện kể hoạch cho ban tuần tới - HĐTQ tổ chức cho lớp giao lưu với tiếng anh theo chủ đề tuần học *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể GV : Hà Thị Hương Giang 20 ... Thủy Năm học : 2 018 -2 019 Thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2 018 Sáng: TOÁN: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN(T1) I Mục tiêu: -KT: Em biết so sánh số bé phần số lớn vận dụng vào giải toán -... chữ hoa - Tiêu chí đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời Sáng thứ năm, ngày 22 tháng 11 năm 2 018 Dạy TKB sáng thứ 4, tuần 13 BẢNG NHÂN (T1) TOÁN: I Mục tiêu: -KT:... Thị Hương Giang 13 Trường TH số An Thủy Năm học : 2 018 -2 019 - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt Cửa Tùng - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2 018 Dạy TKB
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 13 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô GIANG tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay