Đồ án tốt nghiệp Khoan khai thác Dầu Khí

125 11 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 15:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤTNGUYỄN VĂN TOẢN LỚP: KHOAN – KHAI THÁC BK58ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG CKB 714 GIÀN MSP7 Ở MỎ BẠCH HỔHÀ NỘI, 5 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN TOẢNLỚP: KHOAN KHAI THÁC B –K58ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG CKB714 GIÀN MSP7 Ở MỎ BẠCH HỔGIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNTh.SLÊ QUANG DUYẾNGIÁO VIÊN CHẤMGVC. TS DOÃN THỊ TRÂMHÀ NỘI , 52018 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN6LỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I3TỔNG QUAN VỀ MỎ BẠCH HỔ31.1.Đặc điểm địa lý và khí hậu vùng mỏ.31.2.Đặc điểm kinh tế xã hội nhân văn51.3.Lịch sử tìm kiếm thăm dò và khai thác mỏ Bạch Hổ51.4.Địa tấng – Thạch Học61.4.1.Trầm tích Neogen và Đệ Tứ81.4.2.Trầm tích Paleogen –kỉ Kainozoi91.4.3.Đá móng kết tinh trước Kazozoi101.5.Đặc điểm kiến tạo mỏ Bạch Hổ111.6.Các tầng sản phẩm dầu khí của mỏ Bạch Hổ121.7.Tình hình khai thác ở mỏ Bạch Hổ131.7.1. hình khai thác tầng Mioxen131.7.2Tình hình khai thác tầng Oligoxen131.7.3Tính hình khai thác tầng Móng13CHƯƠNG II14LÝ THUYẾT DÒNG CHẢY TRONG VỈA DẦU VÀ TRONG GIẾNG KHAI THÁC142.1. Dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng.142.1.1. Mục đích và cơ sở nghiên cứu.142.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy của chất lỏng và khí từ vỉa vào đáy giếng.172.2. Dòng chảy của hỗn hợp dầu khí trong ống đứng và ống nghiêng262.2.1 Phương trình phân bố áp suất dọc theo thành ống khai thác.262.2.2 Xác định các thông số cơ bản của hỗn hợp lỏng – khí.272.2.3. Phương pháp tính áp suất phân bố của dòng chất lỏng – khí trong ống khai thác30CHƯƠNGIII33CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CƠ HỌC PHỔ BIẾN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHỌN PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO MỎ BẠCH HỔ333.1. Các phương pháp khai thác cơ học phổ biến.333.1.1. Phương pháp khai thác dầu bằng máy bơm pitton cần và máy bơm guồng xoắn:333.1.2. Khai thác dầu bằng máy bơm thuỷ lực ngầm :353.1.3. Phương pháp khai thác dầu bằng máy bơm điện ly tâm điện ngầm:363.1.4. Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift :383.2. Cơ sở lý luận chọn phương pháp gaslift cho giếng thiết kế.39CHƯƠNG IV45CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT454.1. Phương pháp tính toán sự phân bố áp suất trong ống khai thác bằng gaslift454.1.1. Xác định mật độ454.1.2. Xác định lưu lượng454.2. Cấu trúc của hệ thống ống khai thác bằng phương pháp gaslift464.2.1. Nguyên lý hoạt động của phương pháp gaslift.464.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của phương pháp Gaslift.474.3. Các phương pháp khai thác dầu bằng gaslift.474.3.1. Phương pháp gaslift liên tục:474.3.2. Phương pháp Gaslift định kỳ:484.4. Các cấu trúc cơ bản của hệ thống ống nâng khi khai thác dầu bằng gaslift484.4.1. Sơ đồ cấu trúc hệ thống khai thác dầu bằng Gaslift484.4.2. Cấu trúc hệ vành xuyến494.4.3.Cấu trúc trung hệ trung tâm ( hình 4.2b)514.4.4. Lựa chọn hệ thống ống nâng cho giếng CKB714 giàn MSP7524.4.5. Tính toán cột ống nâng524.5 Xác định độ sâu đặt van bằng phương pháp giải tích:564.6. Phương pháp khởi động giếng và cơ sở lựa chọn phương pháp khởi động giếng thiết kế.584.6.1. Qúa trình khởi động giếng584.6.2. Các phương pháp làm giảm áp suất khởi động:594.7. Cấu tạo của van gaslift624.7.1. Chức năng và phân loại van gaslift624.7.2.Cấu tạo của van gaslift624.7.3.Nguyên lý hoạt động của van gaslift63CHƯƠNG V64THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG CKB714 GIÀN MSP7 MỎ BẠCH HỔ645.1.Các thông số của vỉa và giếng thiết kế645.2. Tính toán cột ống nâng cho giếng thiết kế655.2.1. Xác định chiều dài cột ống nâng L655.2.2Xác định đường kính cột ống nâng665.3.Thiết lập biểu đồ tính toán độ sâu đặt van Gaslift bằng đồ thị Camco665.3.1.Xác định đường cong phân bố áp suất lỏng khí trong cột ống nâng (đường số 1)675.3.2. Xây dựng đường phân bố áp suất thủy tĩnh ( đường số 2)675.3.3. Xây dựng đường phân bố áp suất khí nén ngoài cần ( đường số 3)675.3.4.Xây dựng đường gradient nhiệt độ của khí nén ngoài cần ( đường số 4)685.3.5. Xây dựng đường gradient nhiệt độ của chất lỏng trong cần (đường số 5)695.4. Xác định độ sau đặt van và các đặc tính của van695.4.1. Van số 1695.4.2. Van số 2715.4.3. Van số 3745.4.4. Van số 4755.4.5. Van số 5765.5. Các thông số kỹ thuật của các van khởi động775.5.1. Áp suất mở van và đóng van khởi động775.5.2. Đường kính lỗ van78CHƯƠNG VI88HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHÍNH TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT886.1.Thiết bị bề mặt886.1.1.Thiết bị miếng giếng886.1.2. Cụm phân dòng916.1.3. Các thiết bị tách và chứa916.1.4. Các thiết bị chính trong hệ thống phân phối khí916.2. Thiết bị ngầm926.2.1.Van gaslift936.2.2. Mandrel966.2.3.Các loại ống HKT và cấu trúc của nó:976.2.4. Phễu định hướng986.2.5. Ống đục lỗ986.2.6.Nhipen986.2.7.Van cắt sâu986.2.8.Packer.986.2.9.Van tuần hoàn986.2.10. Thiết bị bù trừ nhiệt98CHƯƠNG VII100SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT1007.1Sự hình thành nút cát ở đáy giếng khai thác1007.1.1.Nguyên nhân phát sinh1007.1.2.Biện pháp phòng ngừa1007.1.3. Biện pháp khắc phục1007.2.Sự lắng đọng parafin trong ống khai thác1017.2.1. Nguyên nhân phát sinh1017.2.2. Biện pháp phòng ngừa1017.2.3. Biện pháp khắc phục1027.3. Sự thành tạo những nút rỉ sắt trong đường ống khai thác1027.3.1. Nguyên nhân phát sinh1027.3.2. Biện pháp khắc phục1037.4. Sự lắng tụ muối trong ống nâng1037.4.1. Nguyên nhân phát sinh1037.4.2. Biện pháp ngăn ngừa1037.4.3. Biện pháp khắc phục1037.5. Sự tạo thành nhũ tương trong giếng1047.5.1. Nguyên nhân phát sinh1047.5.2. Biện pháp khắc phục1047.6. Các sự cố về sự hoàn thiện của thiết bị1047.6.1. Sự rò rỉ của các thiết bị chịu áp lực1047.6.2. Các thiết bị hư hỏng1047.7. Sự cố về công nghệ1057.7.1. Áp suất nguồn cung cấp không ổn định1057.7.2. Sự cố cháy105CHƯƠNG VIII107AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG1078.1. Vai trò của công tác an toàn trong khai thác dầu khí1078.2. Các yêu cầu đối với công tác an toàn lao động trên giàn khoan1078.2.1. Yêu cầu đối với người lao động1078.2.2. Yêu cầu đối với các thiết bị máy móc1088.2.3. An toàn cháy1088.2.4. An toàn trong sửa chữa và các công việc khác1088.3. An toàn lao động trong công tác khai thác dầu bằng phương pháp gaslift1098.3.1. Yêu cầu chung1098.3.2. Yêu cầu an toàn khi khai thác1098.4. Bảo vệ môi trường110KẾT LUẬN111TÀI LIỆU THAM KHẢO112 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁNSTTSỐ HÌNH VẼTÊN HÌNH VẼTRANG1Hình 1.1Sơ đồ vị trí mỏ Bạch Hổ42Hình 1.2Cột địa tầng tổng hợp của mỏ Bạch Hổ phần lát cắt chứa sản phẩm83Hình 2.1Đường cong áp suất xung quanh giếng164Hình 2.2Các dạng không hoàn thiện thủy động lực của giếng175Hình 2.3Đồ thị xác định C1206Hình 2.4Đồ thị xác định C2217Hình 4.1Nguyên lý hoạt động của phương pháp khai thác gaslift468Hình 4.2Sơ đồ cấu trúc cột ống khai thác499Hình 4.3Sơ đồ cấu trúc vành xuyến một cột ống5110Hình 4.4Đồ thị xác định Pde theo L và Rotp5511Hình 4.5Sơ đồ nguyên tắc tính toán chiều sâu đặt van5712Hình 4.6Sơ đồ biến thiên áp suất theo thời gian khi khởi động5913Hình 4.7Sơ đồ phương pháp hóa khí vào chất lỏng6114Hình 4.8Cấu tạo của van gaslift sử dụng khí nén6315Hinh 5.2Biểu đồ phân bố áp suất chất lỏng trong ống khai thác8016Hình 5.3Biểu đồ xác định chiều sâu đặt van gaslift8117Hình 5.4Biểu đồ xác định hệ số nén Z8218Hình 5.5Biểu đồ lưu lượng khí8319Hình 5.7Mô hình cấu trúc giếng8720Hình 6.1Sơ đồ cây thông chạc 389 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN TOẢN LỚP: KHOANKHAI THÁC B-K58 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG CKB -714 GIÀN MSP7 Ở MỎ BẠCH HÔ HÀ NỘI, 5- 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN TOẢN LỚP: KHOAN- KHAI THÁC B –K58 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG CKB-714 GIÀN MSP7 Ở MỎ BẠCH HÔ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN CHẤM Th.S-LÊ QUANG DUYẾN GVC TS DOÃN THỊ TRÂM HÀ NỘI , 5-2018 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TÔNG QUAN VỀ MỎ BẠCH HÔ .3 1.1.Đặc điểm địa lý khí hậu vùng mỏ .3 1.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội nhân văn 1.3.Lịch sử tìm kiếm thăm khai thác mỏ Bạch Hổ .5 1.4.Địa tấng – Thạch Học .6 1.4.1.Trầm tích Neogen Đệ Tứ 1.4.2.Trầm tích Paleogen –kỉ Kainozoi 1.4.3.Đá móng kết tinh trước Kazozoi 10 1.5.Đặc điểm kiến tạo mỏ Bạch Hổ .11 1.6.Các tầng sản phẩm dầu khí mỏ Bạch Hổ .12 1.7.Tình hình khai thác mỏ Bạch Hổ .13 1.7.1 hình khai thác tầng Mioxen 13 1.7.2Tình hình khai thác tầng Oligoxen 13 1.7.3Tính hình khai thác tầng Móng .13 CHƯƠNG II 14 LÝ THUYẾT DÒNG CHẢY TRONG VỈA DẦU VÀ TRONG GIẾNG KHAI THÁC 14 2.1 Dòng chảy chất lưu từ vỉa vào giếng 14 2.1.1 Mục đích sở nghiên cứu .14 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy chất lỏng khí từ vỉa vào đáy giếng 17 2.2 Dòng chảy hỗn hợp dầu khí ống đứng ống nghiêng 26 2.2.1 Phương trình phân bố áp suất dọc theo thành ống khai thác 26 2.2.2 Xác định thông số hỗn hợp lỏng – khí 27 2.2.3 Phương pháp tính áp suất phân bố dòng chất lỏng – khí ống khai thác 30 CHƯƠNGIII 33 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CƠ HỌC PHÔ BIẾN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHỌN PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO MỎ BẠCH HÔ 33 3.1 Các phương pháp khai thác học phổ biến 33 3.1.1 Phương pháp khai thác dầu bằng máy bơm pitton cần máy bơm guồng xoắn: 33 3.1.2 Khai thác dầu bằng máy bơm thuỷ lực ngầm : .35 3.1.3 Phương pháp khai thác dầu bằng máy bơm điện ly tâm điện ngầm: .36 3.1.4 Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift : 38 3.2 Cơ sở lý luận chọn phương pháp gaslift cho giếng thiết kế 39 CHƯƠNG IV 45 CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 45 4.1 Phương pháp tính toán phân bố áp suất ống khai thác gaslift 45 4.1.1 Xác định mật độ 45 4.1.2 Xác định lưu lượng .45 4.2 Cấu trúc hệ thống ống khai thác phương pháp gaslift .46 4.2.1 Nguyên lý hoạt động phương pháp gaslift .46 4.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu phương pháp Gaslift .47 4.3 Các phương pháp khai thác dầu gaslift 47 4.3.1 Phương pháp gaslift liên tục: 47 4.3.2 Phương pháp Gaslift định kỳ: .48 4.4 Các cấu trúc hệ thống ống nâng khai thác dầu gaslift 48 4.4.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống khai thác dầu bằng Gaslift 48 4.4.2 Cấu trúc hệ vành xuyến 49 4.4.3.Cấu trúc trung hệ trung tâm ( hình 4.2b) .51 4.4.4 Lựa chọn hệ thống ống nâng cho giếng CKB714 giàn MSP7 52 4.4.5 Tính tốn cột ống nâng 52 4.5 Xác định độ sâu đặt van phương pháp giải tích: 56 4.6 Phương pháp khởi động giếng sở lựa chọn phương pháp khởi động giếng thiết kế 58 4.6.1 Qúa trình khởi động giếng 58 4.6.2 Các phương pháp làm giảm áp suất khởi động: 59 4.7 Cấu tạo van gaslift 62 4.7.1 Chức phân loại van gaslift .62 4.7.2.Cấu tạo van gaslift 62 4.7.3.Nguyên lý hoạt động van gaslift .63 CHƯƠNG V 64 THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG CKB-714 GIÀN MSP7 MỎ BẠCH HÔ 64 5.1.Các thông số vỉa giếng thiết kế 64 5.2 Tính tốn cột ống nâng cho giếng thiết kế 65 5.2.1 Xác định chiều dài cột ống nâng L .65 5.2.2Xác định đường kính cột ống nâng 66 5.3.Thiết lập biểu đồ tính tốn độ sâu đặt van Gaslift đồ thị Camco 66 5.3.1.Xác định đường cong phân bố áp suất lỏng khí cột ống nâng (đường số 1) 67 5.3.2 Xây dựng đường phân bố áp suất thủy tĩnh ( đường số 2) 67 5.3.3 Xây dựng đường phân bố áp suất khí nén ngồi cần ( đường số 3) 67 5.3.4.Xây dựng đường gradient nhiệt độ khí nén ngồi cần ( đường số 4) .68 5.3.5 Xây dựng đường gradient nhiệt độ chất lỏng cần (đường số 5) 69 5.4 Xác định độ sau đặt van đặc tính van 69 5.4.1 Van số 69 5.4.2 Van số 71 5.4.3 Van số 74 5.4.4 Van số 75 5.4.5 Van số 76 5.5 Các thông số kỹ thuật van khởi động .77 5.5.1 Áp suất mở van đóng van khởi động .77 5.5.2 Đường kính lỗ van 78 CHƯƠNG VI 88 HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHÍNH TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 88 6.1.Thiết bị bề mặt 88 6.1.1.Thiết bị miếng giếng 88 6.1.2 Cụm phân dòng 91 6.1.3 Các thiết bị tách chứa 91 6.1.4 Các thiết bị hệ thống phân phối khí 91 6.2 Thiết bị ngầm 92 6.2.1.Van gaslift 93 6.2.2 Mandrel 96 6.2.3.Các loại ống HKT cấu trúc nó: 97 6.2.4 Phễu định hướng 98 6.2.5 Ống đục lỗ 98 6.2.6.Nhipen 98 6.2.7.Van cắt sâu 98 6.2.8.Packer 98 6.2.9.Van tuần hoàn 98 6.2.10 Thiết bị bù trừ nhiệt 98 CHƯƠNG VII 100 SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 100 7.1Sự hình thành nút cát đáy giếng khai thác .100 7.1.1.Nguyên nhân phát sinh 100 7.1.2.Biện pháp phòng ngừa 100 7.1.3 Biện pháp khắc phục 100 7.2.Sự lắng đọng parafin ống khai thác 101 7.2.1 Nguyên nhân phát sinh .101 7.2.2 Biện pháp phòng ngừa 101 7.2.3 Biện pháp khắc phục 102 7.3 Sự thành tạo nút rỉ sắt đường ống khai thác .102 7.3.1 Nguyên nhân phát sinh .102 7.3.2 Biện pháp khắc phục 103 7.4 Sự lắng tụ muối ống nâng 103 7.4.1 Nguyên nhân phát sinh .103 7.4.2 Biện pháp ngăn ngừa 103 7.4.3 Biện pháp khắc phục 103 7.5 Sự tạo thành nhũ tương giếng 104 7.5.1 Nguyên nhân phát sinh .104 7.5.2 Biện pháp khắc phục 104 7.6 Các cố hoàn thiện thiết bị 104 7.6.1 Sự rò rỉ thiết bị chịu áp lực 104 7.6.2 Các thiết bị hư hỏng 104 7.7 Sự cố công nghệ .105 7.7.1 Áp suất nguồn cung cấp không ổn định 105 7.7.2 Sự cố cháy 105 CHƯƠNG VIII 107 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 107 8.1 Vai trò cơng tác an tồn khai thác dầu khí .107 8.2 Các u cầu cơng tác an tồn lao động giàn khoan 107 8.2.1 Yêu cầu người lao động 107 8.2.2 Yêu cầu thiết bị máy móc 108 8.2.3 An toàn cháy .108 8.2.4 An toàn sửa chữa công việc khác 108 8.3 An tồn lao động cơng tác khai thác dầu phương pháp gaslift 109 8.3.1 Yêu cầu chung 109 8.3.2 Yêu cầu an toàn khai thác .109 8.4 Bảo vệ môi trường .110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN ST T SỐ HÌNH VẼ TÊN HÌNH VẼ TRANG Hình 1.1 Sơ đờ vị trí mỏ Bạch Hở Hình 1.2 Cột địa tầng tổng hợp mỏ Bạch Hổ phần lát cắt chứa sản phẩm Hình 2.1 Đường cong áp suất xung quanh giếng 16 Hình 2.2 Các dạng khơng hồn thiện thủy động lực giếng 17 Hình 2.3 Đờ thị xác định C1 20 Hình 2.4 Đờ thị xác định C2 21 Hình 4.1 Nguyên lý hoạt động phương pháp khai thác gaslift 46 Hình 4.2 Sơ đờ cấu trúc cột ống khai thác 49 Hình 4.3 Sơ đờ cấu trúc vành xuyến cột ống 51 10 Hình 4.4 Đồ thị xác định Pde theo L Rotp 55 11 Hình 4.5 Sơ đờ ngun tắc tính tốn chiều sâu đặt van 57 12 Hình 4.6 Sơ đờ biến thiên áp suất theo thời gian khởi động 59 13 Hình 4.7 Sơ đờ phương pháp hóa khí vào chất lỏng 61 14 Hình 4.8 Cấu tạo van gaslift sử dụng khí nén 63 15 Hinh 5.2 Biểu đồ phân bố áp suất chất lỏng ống khai thác 80 16 Hình 5.3 Biểu đờ xác định chiều sâu đặt van gaslift 81 17 Hình 5.4 Biểu đờ xác định hệ số nén Z 82 18 Hình 5.5 Biểu đờ lưu lượng khí 83 19 Hình 5.7 Mơ hình cấu trúc giếng 87 20 Hình 6.1 Sơ đờ thơng chạc 89 21 Hình 6.2 Sơ đờ thng kiểu chạc 89 22 Hình 6.3 Sơ đờ thiết bị miệng giếng 90 23 Hình 6.5 Sơ đồ nguyên lý cấu tạo van gaslift điều khiển 95 98 Cho phép dòng sản phẩm liên tục vào ống khai thác tiến hành thao tá bằng kỹ thuật tời paker Ống lắp sau phễu nhipen , ống có chiều dài khoảng 300mm ( có số loại dài , tùy theo yêu cầu cụ thể), ống có tất 68 lỗ với đường kính 100mm , cho phép chất lỏng qua dễ dàng 6.2.6.Nhipen Được lắp đặt hai đầu ống đục lỗ , có tác dụng đặt thiết bị đo sau trình khảo sát giéng , ngồi để đặt loại van tùy theo mục đích q trình khai thác Tác dụng lắp đặt để khóa , giữ liên kết thiết bị điều khienr dòng chảy ống 6.2.7.Van cắt sâu Van cắt sâu nằm phía packer thủy lực , có chức để mở packer , đưa packer vào làm việc áp suất đạt giá trị tính trước 6.2.8.Packer Được sử dụng hâu hết giếng , làm phận quan trọng thiết bị lòng giếng , dùng để giữ HKT , cách ly vùng không gian vành xuyến cách ly tầng sản phẩm 6.2.9.Van tuần hoàn Van tuần hoàng dùng để tạo liên hệ tuần hồn tạm thời giữa vùng khơng vành xuyến với bên cột ống khai thác mà không cần phải tháo thiết bị đầu giếng hay kéo cột ống khai thác với packer lên Nhằm mục đích thay chất lỏng nặng bằng chất lỏng có tỷ trọng nhẹ áp dụng phương pháp gọi dòng hay dập giếng bằng chất lỏng có tỷ trọng nặng , bơm hóa chất chuyên dụng Có thể thả nhiều van tuần hồn giếng hoạt động chúng dựa nguyên tắc chọn lọc 6.2.10 Thiết bị bù trừ nhiệt Thiết bị bù trừ giãn nở nhiệt có nhiệm vụ cân bằng sự thay đổi độ dài cột ống khai thác tác động áp suất nhiệt độ môi trường suốt trình giếng làm việc Trong suốt q trình giếng làm việc tở hợp thiết bị lòng giếng chịu nhiều tác động thay đởi áp suất nhiệt độ Những sự thay đổi áp suất nhiệt độ làm cho toàn cột ống khai thác với tở hợp thiết bị lòng giếng thay đổi chiều dài so với trạng thái ban đầu vừa thả vào giếng , trình bơm ép mở packer thủy lực.Do hai đầu cột ống khai thác cố định nên lực co chuyển sang ứng suất kéo tác động lên vít vòng cắt ren vặn cốt ống khai thác.Nếu không trang bị thiết bị bù trừ 99 nhiệt ứng suất kéo làm hỏng cột ống khai thác tở hợp thiết bị lòng giếng 6.2.11.Van an toàn sâu Van an toàn sâu giếng khai thác có áp suất vỉa lớn , đóng vai trò quan trọng q trình ngăn dòng sản phẩm phun trào lên khỏi mặt đất có sự cố hở miệng giếng CHƯƠNG VII SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 100 7.1SỰ HÌNH THÀNH NÚT CÁT Ở ĐÁY GIẾNG KHAI THÁC 7.1.1.Nguyên nhân phát sinh Hiện tượng xảy khai thác dầu số giếng mà sản phẩm có chứa nhiều cát vật liệu vụn học , chúng bị tích tụ đáy giếng khai thác hình thành nên nút cát Cơ chế hình thành nút cát xuất phát từ việc dòng chảy có vận tốc nhỏ khơng có khả thắng lực hút trọng lực dẫn đến cát bị lắng đọng xuống đáy giếng Một nguyên nhân khác không phầm quan trọng trình khởi động giếng khai thác gaslift , thường xuyên xuất những xung lực áp suất đáy thay đởi đột ngột Đó ng̀n cung cấp vật liệu tích tụ đáy giếng tạo thành nút , nút theo thời gian khai thác ngày dày bịt kín khoảng mở vỉa sản phẩm gây tắc giếng No gây hậu lớn ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác 7.1.2.Biện pháp phòng ngừa Để phòng ngừa tượng chúng phải hạn chế nguyên nhân gây nút cát , cần phải thực biện pháp sau : - Thả ống nâng có cấu trúc thích hợp cho phù hợp với lưu lượng giếng - Đưa giếng vào khai thác cách có điều hòa để tránh sự làm việc không ổn định giếng - Điều chỉnh lưu lượng khai thác cho phù hợp để giếng làm việc ổn định - Hạ thấp ống nâng sử dụng hệ thóng ống nâng phân bậc để tăng khả vét cát ống nâng - Thường xuyên chuyển chế độ khai thác từ chế độ vành khuyên sang chế độ trung tâm ngược lại - Tăng lưu lượng khai thác cho hợp lý 7.1.3 Biện pháp khắc phục Khi nút cát thành tạo lấp đầy phần mở vỉa , gây tắc ống nâng làm giảm đột ngột hệ thống khai thác giếng , ta cần phải phá bỏ nút cát Việc phá bỏ nút cát sử dụng biện pháp nhằm tăng tốc độ dòng chảy đáy ống nâng để dòng sản phẩm vét hết cát đáy giếng khai thác Nếu dòng chảy giếng bị ngừng lại mà áp suất bơm ép khí tăng lên đột ngột ngun nhân nút cát đóng ống nâng Trong trường hợp người ta thường sử dụng biện pháp ép hỗn hợp khí chất lỏng vào ống nâng để loại bỏ nút cát.Khi biện pháp thực không mang lại hiệu cần phải ngừng khai thác tiến hành sửa chữa giếng 101 Mặt khác cát dính kết với keo Parafin thành khối , ta cần sử dụng biện pháp sau : - Dùng máy bơm hút cát - Dùng máy thổi khí để phá nút cát - Phá nút cát bằng dụng cụ thủy lực chuyên dụng không cần khoan - Rửa bút cát bằng tia bơm - Phá nút cát bằng ống múc có lắp cảnh phá cát 7.2.SỰ LẮNG ĐỌNG PARAFIN TRONG ỐNG KHAI THÁC 7.2.1 Nguyên nhân phát sinh Chúng ta thường biết hàm lượng parafin dầu mỏ Bạch Hở tương đối cao, trung bình 12%, thường xuyên xảy tượng lắng đọng parafin ống khai thác đường ống vận chuyển Nguyên nhân chủ yếu tượng nhiệt độ dầu ống giảm xuống nhiệt độ kết tinh parafin Ngoài tượng tách khí khỏi dầu dẫn đến áp xuất giảm làm dung mơi hồ tan parafin tăng hàm lượng dầu, làm cho parafin lắng đọng Cát gây lên tượng lắng đọng parafin, hạt cát thường tâm kết tinh parafin Tại những cấp đường kính thay đởi, sự lắng đọng parafin ngày trầm trọng, làm giảm lưu lượng khai thác 7.2.2 Biện pháp phòng ngừa Để ngăn chặn tượng lắng đọng parafin, chúng ta cần phải giữ nhiệt độ cho dầu trình vận chuyển nâng lên ống nâng, bằng cách gia nhiệt cho đường ống nhiệt độ dầu lớn nhiệt kết tinh parafin Người ta thực biện pháp sau để giảm sự lắng đọng parafin: + Tăng áp lực đường ống (từ 10 – 15at), làm cho khí khó tách khỏi dầu để tạo điều kiện cho parafin hoà tan + Giảm độ nhám đường ống hạn chế sự thay đởi đột ngột đường kính ống nâng đường ống vận chuyển + Tăng nhiệt độ dòng khí ép xuống giếng Nó làm cho nhiệt độ dòng dầu lên ởn định + Dùng hóa phẩm chống đơng đặc parafin, với hố phẩm khác cần dùng nồng độ khác nhau, nhiều parafin dùng từ 0,2–0,3% Các chất hố học gờm loại xăng dầu nhẹ làm dung mơi hồ tan parafin chất chống đông đặc chất hoạt tính bề mặt (hàm lượng từ 1–5%) + Bơm dầu nước làm giảm tổn thất thuỷ lực, bơm dầu nhờ nút đẩy phân cách ( bơm xen kẽ đoạn dầuđộ nhớt nhỏ) 102 7.2.3 Biện pháp khắc phục Để phá vỡ nút parafin người ta sử dụng phương phác sau: + Phương pháp nhiệt học: bơm dầu nóng nóng vào ống để kéo parafin + Phương pháp học: dùng thiết bị cát nạo parafin thành ống khai thác Hệ thống thiết bị lắp đặt vào dụng cụ cáp tời, thả vào giếng để đóng giếng cắt gọt parafin Dụng cụ cắt gọt phải có đường kính tương xứng với đường kính ống khai thác, sau kéo thiết bị từ từ khỏi giếng để tránh trường hợp rơi ngạnh cặn + Phương pháp hóa học: phương pháp người ta ép chất lưu HC (hidrocacbon) nhẹ chất hoạt tính bề mặt vào giếng khai thác qua khoảng không vành xuyến HC nhẹ hồ tan parafin làm giảm sự kết tinh parafin Chất hoạt tính bề mặt đưa vào dòng chảy dầu giếng để hấp thụ thành phần nhỏ parafin để làm giảm ngừng kết tinh parafin Các chất hoá học thường dùng tác nhân phân tán, tác nhân thấm ướt phổ biến công nghiệp khai thác dầu khí nước Tác nhân thấm ướt có khả phủ lên bề mặt ống lớp màng mỏng, điều ngăn ngừa sự tích tụ parafin giữ phần tử parafin phân tán dính lại với từ đáy giếng đến hệ thống xử lý dầu thô Ngồi đưa vào ống chất Polyme ( sản phẩm Mỹ) Chất sử dụng Nircomat natri – Na 2Cr2O7.2H2O (10%) đưa vào buồng trộn với nhiệt độ 80 – 900C Nó có tác dụng phá dần nút parafin 7.3 SỰ THÀNH TẠO NHỮNG NÚT RỈ SẮT TRONG ĐƯỜNG ỐNG KHAI THÁC 7.3.1 Nguyên nhân phát sinh Sự tạo thành nút rỉ sắt khoảng không gian vành xuyến kim loại thành ống bị ăn mòn hóa học, bị ơxi hóa 4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3 Sự ăn mòn mạnh dòng khí ép có độ ẩm từ 70-80% Các kết nghiên cứu khẳng định rằng: áp suất ống khí ảnh hưởng tới sự ăn mòn, áp suất tăng sự hình thành rỉ sắt tăng lên Nút rỉ sắt chủ yếu ôxit sắt (chiếm 50%) lại bụi đá vôi cát Hiện tượng biểu áp suất đường khí vào tăng mà lưu lượng khai thác giảm 7.3.2 Biện pháp khắc phục - Xử lý mặt ống bằng chất lỏng đặt biệt nhằm tăng độ bền ống chống ăn mòn 103 - Đảm bảo khoảng không gian giữa hai ống ép khí ống nâng đủ lớn khoảng 20mm - Lắp đặt bình ngưng đường dẫn khí, dầu khơng khí, thơng thường lắp vị trí cao ống dốc cao lên - Lắp đặt phận làm khí khỏi bụi ẩm: bình tách, bình sấy khơ - Thay đởi thường xun chế độ khai thác từ vành khuyên sang trung tâm ngược lại Mục đích để xúc rửa rỉ sắt bám đường ống - Rửa định kỳ vành ống bằng nhũ tương không chứa nước - Làm khí trước đưa vào sử dụng bằng phương pháp lý hóa - Để phá huỷ nút kim loại đóng chặt, người ta thường bơm dầu nóng vào khoảng khơng vành xuyến, biện pháp khơng đạt kết phải kéo ống lên để tiến hành cạo rỉ 7.4 SỰ LẮNG TỤ MUỐI TRONG ỐNG NÂNG 7.4.1 Nguyên nhân phát sinh Sự lắng tụ muối trình khai thác nước vỉa có hàm lượng muối cao Muối bị tách khỏi chất lỏng lắng đọng, bám vào thành ống thiết bị lòng giếng Sự lắng tụ muối gây tắc ống nâng 7.4.2 Biện pháp ngăn ngừa Để hạn chế tượng muối lắng đọng, người ta dùng hóa chất có pha thêm số phụ gia Nó có tác dụng tạo tinh thể muối những màng keo bảo vệ, ngăn trở muối kết tinh lại với khơng cho muối bám vào thép Ngồi người ta dùng nước theo phương pháp, tức bơm liên tục định kỳ nước xuống đáy giếng Mục đích giữ cho muối suốt trình lên thiết bị xử lý trạng thái chưa bão hòa để khơng xảy q trình lắng đọng 7.4.3 Biện pháp khắc phục Tích tụ muối giếng Gaslift ống nâng chủ yếu độ sâu 150m đến 300m từ miệng giếng Nếu muối bám vào ống nâng chiếm phần đường kính ta dùng nước để loại bỏ tịch tụ muối cacbonat Đối với muối CaCo3, MgCO3, CaSO4, MgSO4 dùng dung dịch NaPO3 Na5P3O10 ép vào khoảng không gian vành xuyến Tinh thể cacbonat sunfat nhanh chóng hấp thụ NaPO3 Na5P3O10 để hình thành lớp vỏ keo tinh thể giữ chúng khơwwng dính lại với dính vào ống nâng Sự lắng đọng muối ống nâng vùng cận đáy giếng nhanh chóng loại bỏ bằng cách dùng 104 từ 1,2-1,5% dung dich axit HCl CaCo3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2  Để loại bỏ tích tụ muối sunfat thực tế người ta bơm ép dung dịch NaOH CaSO4 + 2NaOH = Ca(OH)2 + Na2SO4 + H2O 7.5 SỰ TẠO THÀNH NHŨ TƯƠNG TRONG GIẾNG 7.5.1 Nguyên nhân phát sinh Trong trình khai thác, nước vỉa chuyển động với dầu khí tạo thành nhũ tương bền vững, làm tăng giá thành sản phẩm phí tách nước khỏi dầu 7.5.2 Biện pháp khắc phục Một những biện pháp có hiệu để ngăn ngừa sự tạo thành nhũ tương việc sử dụng dầu làm nhân tố làm việc, sử dụng chất phụ gia bơm vào với khí nén Để thu nhận dầu có hiệu cao hơn, người ta khử nhũ tương giếng Chất dùng để khử ngăn chặn sự hình thành nhũ tương AB HK Nếu chúng ta trộn chúng với khí ép theo tỉ lệ 1-2% hỗn hợp khử nhũ tương tương đối tốt 7.6 CÁC SỰ CỐ VỀ SỰ HOÀN THIỆN CỦA THIẾT BỊ 7.6.1 Sự rò rỉ thiết bị chịu áp lực Các thiết bị chịu áp lực như: đương ống, van chặn, mặt bích… Sau thời gian làm việc bị mòn ảnh hưởng độ rung mặt bích nới lỏng, gioăng làm kín bị lão hóa, tất tượng gây tượng rò rỉ dầu khí Khi phát có dầu khí ò rỉ, người ta phải khắc phục kịp thời, trường hợp yêu cầu sửa chữa phải dừng khai thác giếng 7.6.2 Các thiết bị hư hỏng - Van điều khiển mực chất lỏng không làm việc: Khi phát hiện tượng ta phải kịp thời xử lý bằng cách điều chỉnh bằng van tay Đóng đường điều chỉnh tự động, khắc phục sửa chữa thiết bị Sau đưa hệ thống làm việc trở lại - Hệ thống báo mức chất lỏng khơng xác: Trong trương hợp bình quan trọng người ta thường làm thiết bị để theo dõi mức chất lỏng, nhờ người ta sửa chữa hai thiết bị - Máy bơm vận chuyển dầu bị sự cố: Trong trường hợp người ta lắp đặt máy bơm dự phòng Khi máy bơm bị sự cố khơng bơm tắt máy 105 bật máy dự phòng Sau sửa chữa hư hỏng máy bơm - Các thiết bị báo tín hiệu khơng tốt: Khi phát sự sai lệch thông tin phải tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh thay thiết bị đảm bảo độ tin cậy cao - Thiết bị bảo vệ điều khiển không tốt: Cần phải có kế hoạch kiểm tra định kì Trường hợp có sự cố phải sửa chữa kịp thời Nói chung sự hoàn hảo thiết bị yêu cầu gắt gao q trình khai thác dầu khí Những người làm việc trực tiếp luôn theo dõi sự làm việc thiết bị, phát kịp thời có biện pháp khắc phục… Sao cho đảm bảo dòng dầu liên tục khai thác lên vận chuyển đến tàu chứa 7.7 SỰ CỐ VỀ CÔNG NGHỆ 7.7.1 Áp suất nguồn cung cấp khơng ổn định Khi giếng làm việc không ổn định liên tục Hệ thống tự động tự ngắt giếng người theo dõi công nghệ phải biết để thao tác - Nguyên nhân: Do máy nén khí bị hỏng đột suất, lượng khí tiêu thụ lớn, lượng khí cung cấp cho máy nén không đủ phải giảm bớt tổ máy nén - Biện pháp khắc phục: Cân đối lại lượng khí vào khí Có kế hoạch tiêu thụ cụ thể tránh tượng khởi động nhiều giếng thời điểm Các máy nén dự phòng ln sẵn sàng hoạt động cần Việc ởn định ng̀n khí cấp ảnh hưởng đến q trình khai thác giếng người ta hạn chế việc dừng giếng áp suất ng̀n khí 7.7.2 Sự cố cháy Sự cố cháy cực kì nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn toàn khu mỏ Vì người ta lắp đặt thiết bị tự động cầm tay, có sự cố cháy thiết bị cảm nhận báo hệ thống xử lý làm lệch cho van điều khiển ngắt ng̀n khí tồn hệ thống (SVD), lượng khí lại bình chứa, đường ống xả vòi đốt Các giếng khai thác dừng làm việc đờng thời đóng van tự động miệng giếng Trong trường hợp van tự động làm việc không tốt ta đóng van bằng tay Trong thực tế việc xảy cháy giàn cố định trình khai thác bất cẩn người Khi phát cháy người ta dập đám cháy bằng thiết bị cứu hoả trang bị giàn, tàu cứu hộ… 106 107 CHƯƠNG VIII AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG 8.1 VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC AN TỒN TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ Khai thác dầu khí cơng việc nặng nhọc độc hại Công nhân viên phải làm việc điều kiện nguy xảy tai nạn cao Hàng ngày họ phải đối mặt với nguy hiểm hóa chất độc hại việc xử lý vùng cận đáy giếng, chất nở, chất khí độc rò rỉ từ phận thu gom, vận chuyển Dầu lại chất có khả gây nở, dù hành động không tuân theo qui tắc an tồn gây cháy nở giàn nguy hiểm Cùng với nguy hiểm gây hóa chất trình khai thác thiết bị máy móc ng̀n có khả gây tai nạn cao Do phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm vậy, để đảm bảo không xảy tai nạn đáng tiếc gây thiệt hại cải người, cơng tác an tồn đặt lên hàng đầu q trình khai thác Thực tốt cơng tác an tồn khơng những mang lại những lợi ích kinh tế mà đảm bảo sống an lành cơng nhân viên làm việc giàn khoan Nó khơng những giúp chúng ta bảo vệ những thành lao động đạt được, mà mang lại cho chúng ta những sức lực ý chí để lao động ngày tốt 8.2 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠNG TÁC AN TỒN LAO ĐỘNG TRÊN GIÀN KHOAN 8.2.1 Yêu cầu người lao động Người lao động làm việc điều kiện đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, bệnh tật Yêu cầu quan trọng lớn người lao động phải nắm vững quy tắc lao động Muốn người lao động cần phải tổ chức học quy tắc an toàn trung tâm an tồn xí nghiệp liên doanh Cần phải ghi nhớ tiến hành thi lấy chứng trước làm việc giàn khoan Công tác phải thực cách nghiêm ngặt, có mang lại hiệu cao Người lao động cần phải có trình độ chun mơn vững vàng để làm việc tránh khỏi những sai sót dẫn đến tai nạn Họ cần nắm vững nhiệm vụ cơng việc thực quy trình an tồn Đó trách nhiệm tồn thể cơng nhân giàn thiết bị khai thác Cùng với việc thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức tự giác thực quy tắc an tồn, nâng cao trình độ hiểu biết an tồn lao động tở chức đợt thực hành công tác chống cháy nổ Tổ chức kiểm tra thường xun thiết bị an tồn x̀ng cứu sinh phao cứu 108 sinh, đường cứu hỏa, thiết bị cháy nở, lập kế hoạch phòng chống sự cố phương pháp giải có cháy nổ 8.2.2 Yêu cầu thiết bị máy móc Đối với thiết bị máy móc có nguy cháy nổ cao cần phải kiểm tra kĩ độ an toàn thiết bị trước sử dụng Thiết bị phải đặt vị trí mà cháy không ảnh hưởng đến phận khác Trên thiết bị có phận an tồn van an toàn (đối với thiết bị chịu áp lực), đồng hồ báo cháy tự động (thiết bị dễ cháy) Như thiết bị đóng góp đáng kể vào cơng tác an tồn lao động Theo thống kê những tai nạn nguyên nhân chủ quan người lao động khơng tn thủ quy tắc an tồn tai nạn xảy không kiểm tra kĩ thiết bị bảo đảm an toàn Vậy vấn đề cần đặt phải kiểm tra tính an tồn thiết bị (thiết bị dễ cháy, nở, đường dây điện, dụng cụ treo vật nặng .) Kiểm tra số lượng, chất lượng loại dụng cụ đảm bảo an toàn cho phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa Thiết bị phải thường xuyên bảo dưỡng những chỗ hỏng, cần đặt thiết bị nguy hiểm xa khu vực sinh sống bố trí tàu cứu hộ thường xuyên túc trực nơi làm việc An toàn giếng khai thác: Để tránh tượng phun tự người ta có quy định áp suất ống chống cho phép Thông thường áp suất giữa ống chống bằng không Trường hợp áp suất ống chống lớn ta phải xác định nguyên nhân Nếu vượt qua số cho phép phải có biện pháp khắc phục kịp thời Để an tồn công tác khai thác người ta lắp hệ thống K.O bao gờm: Paker, van an tồn sâu, van an toàn miệng giếng điều khiển qua hệ thống TKS 8.2.3 An toàn cháy Cháy sự cố nguy hiểm gây hậu nghiêm trọng, trước ta phải đề phòng khơng để xảy cháy Nguyên nhân cháy gồm yếu tố: chất cháy, ôxi, nguồn cháy Thiếu ba yếu tố đám cháy khơng thể xuất trì Như ta biết dầu khí có thành phần C nHm dễ bắt cháy phát triển đám cháy Do trước tiên phải ngăn ngừa sự rò rỉ Cacbuahiđrơ mơi trường bên ngồi Mặt khác hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn cháy Chỉ phép sử dụng nơi an toàn 8.2.4 An tồn sửa chữa cơng việc khác Việc sửa chữa thiết bị yêu cầu quy tắc an tồn nghiêm ngặt Đối với nội dung cơng việc khác có quy chế an tồn khác Như thực 109 tốt cơng tác an tồn người làm chủ máy móc thiết bị Ý thức tầm quan trọng công tác an tồn ln ln thực đúng quy chế an tồn ban hành 8.3 AN TỒN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 8.3.1 Yêu cầu chung Công việc khai thác dầu khí bằng phương pháp Gaslift có những u cầu an tồn sau: Miệng giếng tự phun ép khí phải lắp đặt thiết bị đầu giếng theo tiêu chuẩn quốc tế, áp suất làm việc phải tương ứng với áp suất cho phép thiết bị miệng giếng Sơ đồ thiết bị miệng giếng cần phải phê duyệt chánh kĩ sư xí nghiệp khai thác với sự đồng ý phận chống phun trung tâm an toàn 8.3.2 Yêu cầu an toàn khai thác Trước lắp đặt thiết bị đầu giếng phải ép thử bằng áp suất làm việc tối đa (theo lí lịch thiết bị), mỏ Bạch Hở 350at Sau lắp đặt xong thiết bị miệng giếng lại tiến hành thử lần nữa trước đưa giếng vào khai thác Kết những ép thử ghi vào văn hồ sơ lưu trữ giếng Cần lắp đặt thiết bị đầu giếng với tất ốc vít vòng đệm khơng phụ thuộc vào áp suất làm việc dự kiến Để đo áp suất bình Bufe ngồi giữa ống chống, đầu ống chống cần lắp đặt đồng hồ van chạc Trước thay côn hộp số cần hạ áp suất sau tới áp suất khí bằng van lắp đường dẫn Thởi rửa giếng, đường ống, bình tách can tiến hành qua block công nghệ Chỉ phép lắp đặt toàn hệ thống từ thông đến Manhêphôn bằng đọan ống cong đoạn ống nối chạc nhà máy chế tạo Đồng hồ đo thiết bị đo khác lắp đặt làm cho thợ vận hành dễ thấy Đồng hồ đo áp suất lắp đặt cho kim áp suất làm việc vào khoảng 1/3 giữa thang chia độ Khi thay đổi đồng hồ đo phải đảm bảo ren vặn chặt, tháo lắp đồng hồ đo bằng thiết bị chuyên dụng Phải kiểm tra khả làm việc van ngắt lòng giếng van ngắt theo lịch 110 Không cho phép xuất áp suất ống chống khai thác giếng lắp đặt paker Khi áp suất tăng lên phải tìm cách loại bỏ Nghiêm cấm giảm áp suất đường khí qua mặt bích bằng cách nới lỏng bulơng cuối áp suất Đóng mở van chặn bằng tay, không phép sử dụng dụng cụ khác Để dừng giếng ép khí trước hết cần tiến hành đóng van đường khí vào giếng sau đóng van đường Manhêphơn Vì khai thác gaslift hệ thống ln có áp suất khí nén cao nên cơng nhân làm việc phải học tập quy tắc vận hành an toàn phải kiểm tra định kì Khi làm việc phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc vận hành phê duyệt để đảm bảo an toàn cho người giàn khoan 8.4 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Trong trình khai thác cần đảm bảo quy tắc bảo vệ môi trường sau: + Thu gom dầu vào bình thải sau bơm theo đường ống đến bình chứa chuyển vào bờ + Chỉ thải nước đạt tiêu chuẩn xuống biển + Dầu nguyên liệu bị tràn phải thu gom vào bể + Dầu điezen nhớt rò rỉ thu gom bể chuyển bờ để tái sinh + Hệ thống tách làm khí phải đảm bảo hệ số tách 99% sau đưa phakel để đốt + Phải có bình chứa Bart hay Bentonit để tránh nhiễm mơi trường + Đặt van an tồn sâu van an tồn trung tâm để tự động đóng mở trường hợp áp suất cao q thấp Tóm lại, cán cơng nhân viên phải thực đầy đủ yêu cầu quy trình , quy phạm an toàn lao động , bảo đảm an toàn cho cá nhân , tập thể nơi làm việc sinh sống Mọi người phải chịu trách nhiệm sự an tồn cơng trình 111 KẾT LUẬN Bằng những kiến thức học trường q trình làm việc xí nghiệp LDDK Vietsoptro , kết hợp với việc tham tài liệu liên quan đến khai thác dầu khí đặc biệt sự bảo tận tình thầy Lễ Quang Duyến , cán giảng dạy trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội , kỹ sư thuộc xí nghiệp Khai thác dầu khí Em định chọn đề tài: “ Thiết kế khai thác gaslift liên tục cho giếng CKB-714 giàn MSP7 mỏ Bạch Hổ’’ Trong trình vừa học vừa làm việc xí nghiệp em tiếp cận số tài liệu , qua cho thấy sản lượng dầu khí ngày giảm , độ ngập nước vỉa ngày tăng, số giếng tự phun , đa số giếng dầu chuyển sang khai thác bằng phương pháp gaslift Phương pháp khai thác bằng gaslift đóng vai trò quan trọng cho việc ởn định trì sản lượng khai thác Do việc tính tốn tối ưu khí nén cho giếng giàn hêt sức cần thiết Tuy cố gắng điều kiện vừa học vừa làm nên việc tính tốn , nghiên cứu số liệu chưa xác lắm Em mong sự đóng góp quý báu quý thầy cô , bạn bè để đồ án tốt Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh Viên Nguyễn Văn Toản 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Lê Phước Hảo: Cơ sở khoan khai thác dầu khí , NXB Đại học Quốc gia TP HCM 2006 PGS.TS Lê Xuân Lân, Giáo trình Kỹ thuật khai thác mỏ DầuKhí PGS TS Cao Ngọc Lâm (2002), Bài giảng Công nghệ khai thác Dầu – Khí, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội Báo cáo kết thăm địa chất vùng mỏ Bạch Hổ Một số đồ án tốt nghiệp những sinh viên khóa trước ... an toàn khai thác .109 8.4 Bảo vệ môi trường .110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN ST T SỐ HÌNH VẼ TÊN HÌNH VẼ... 1.4.3.Đá móng kết tinh trước Kazozoi 10 1.5.Đặc điểm kiến tạo mỏ Bạch Hổ .11 1.6.Các tầng sản phẩm dầu khí mỏ Bạch Hổ .12 1.7.Tình hình khai thác mỏ Bạch Hổ ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN VĂN TOẢN LỚP: KHOAN- KHAI THÁC B –K58 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Khoan khai thác Dầu Khí, Đồ án tốt nghiệp Khoan khai thác Dầu Khí, TỔNG QUAN VỀ MỎ BẠCH HỔ, Sản lượng khai thác của mỏ hiện nay trung bình 17-18 nghìn tấn/ ngày đêm. Khối lượng nước bơm ép vỉa trung bình khoảng 37 -38 nghìn m3/ ngày đêm., LÝ THUYẾT DÒNG CHẢY TRONG VỈA DẦU VÀ TRONG GIẾNG KHAI THÁC, Hình 2.4 Đồ thị xác định C2, CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CƠ HỌC PHỔ BIẾN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHỌN PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO MỎ BẠCH HỔ, Nguyên lý truyền động, Mật độ hỗn hợp được xác định theo công thức :, Hình 4.3 Sơ đồ cấu trúc vành xuyến một cột ống, 5 Xác định độ sâu đặt van bằng phương pháp giải tích:, Tuy nhiên trong quá trình khai thác mực nước động hạ xuống, lưu lượng khai thác giảm dần. Để nâng cao hiệu quả của quá trình khai thác và giảm chi phí cho việc nâng thả sau này, khi thiết kế người ta đặt ống nâng đến tận nóc vỉa, cách nóc vỉa khoảng 20 50, Đường kính của cột ống nâng khi giếng làm việc ở chế độ tối ưu được các định theo công thức sau :, Hình 5.2: Biểu đồ phân bố áp suất chất lỏng trong ống khai thác, HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHÍNH TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT, SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT, 1Sự hình thành nút cát ở đáy giếng khai thác, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay