skkn đa sua THÁI

26 40 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:23

MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: .2 IV PHẠM VI ĐỀ TÀI: V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu: 2 Phương pháp trao đổi Phương pháp nghiên cứu sản phẩm .2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: PHẦN II NỘI DUNG .3 I THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI II NỘI DUNG CẦN GIẢI QUYẾT: III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN .3 Đổi phương pháp dạy học: .3 Đổi theo phương pháp tổ chức hoạt động học tập tích cực Đổi phương pháp từ suy nghĩ: .4 Đổi hoạt động học tập học sinh .6 Đổi hình thức tổ chưc dạy học .6 Đổi kết đánh giá học tập học sinh: Hướng dẫn cho học sinh bước giải tập hóa học: .6 Hướng dẫn học sinh cách cân phương trình hóa học: .6 Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực: .16 10 Sử dụng thí nghiệm làm xuất vấn đề: .16 11 Thí nghiệm để chứng minh vấn đề : 16 12 Thí nghiệm thực hành: .16 13 Soạn đề kiểm tra : .17 14 Bài tập củng cố : 17 15 Kết luận – Đề xuất 17 IV: DIỄN BIẾN KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG .17 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .18 I TÓM LƯỢC GIẢI PHÁP 18 II PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 18 III KIẾN NGHỊ 18 SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Hóa học khoa học thực nghiệm, nghiên cứu chất, biến đổi chất, biến đổi vật chất tự nhiên - Mơn hóa học trang bị cho học sinh, kiến thức để học sinh khơng bối rối, tình gặp phải tự nhiên, giải thích tượng tự nhiên, khơng mê tín dị đoan có niềm tin vào khoa học Mơn hóa học giáo dục cho em học sinh, ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường sống ,trước hiểm họa môi trường, người gây thời kỳ cơng nghiệp hóa - Trường THCS Nhạo Sơn đầu tư trang bị cho mơn hóa học, thiết bị dạy học đầy đủ, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giảng dạy mơn hóa học Giáo viên khai thác phương tiện thiết bị dạy học, để thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành, giúp cho học sinh nắm kiến thức lý thuyết cách chủ động sáng tạo, hứng thú tích cực học tập - Bộ mơn hóa học ,là mơn học coi mơn khó học sinh THCS Nếu tạo cho học sinh có tính tích cực học tập, việc học tập mơn hóa học trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng giúp, học sinh tiếp tục học tốt cấp THPT Vì việc đổi phương pháp đóng vai trò quan trọng chất lượng giảng dạy Chính điều nêu nên năm học 2018-2019 mạnh dạn viết chuyên đề có tên: “ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MƠN HĨA HỌC 8’’ Nhằm kích thích tính tích cực học tập học sinh cao chất lượng học tập mơn hóa học trường THCS II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực cho học sinh lớp trường THCS Nhạo Sơn - Rèn phương pháp vận dụng kiến thức học để giải tập liên quan vận dụng vào thực tiễn - Tác động đến say mê , hứng thú học tập học sinh - Dựa định hướng , dạy học không cung cấp kiến thức cho học sinh mà phải dạy cho học sinh biết cách học, cách tiếp thu kiến thức , cách vận dụng kiến thức vào giải tập cách độc lập, tự chủ Trong , thời gian học trường có hạn, giáo viên khơng thể dạy cho học sinh tất cần thiết cho sống, mà trang bị cho học sinh kiến thức bản, phương pháp nhận thức phương pháp tự học để em học sinh tự học tập suốt đời III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Xuất phát từ nhu cầu đổi phương pháp dạy học, tơi nhận thấy phải làm để đổi phương pháp dạy học mơn Hóa Học, giúp cho học sinh cảm thấy hứng thú học Hóa Học - Đề tài giáo viên giảng dạy mơn Hóa Học thực Qua thực tế giảng dạy trường THCS Nhạo Sơn, tơi nhận thấy kỹ hóa học học sinh hạn chế Vì tơi mạnh dạn nghiên cứu đề tài IV PHẠM VI ĐỀ TÀI: Đề tài nghiên cứu đổi phương pháp dạy học hóa học giúp học sinh tích cực tìm tòi kiến thức cách thụ động Đối tượng nghiên cứu : Là học sinh khối trường THCS Nhạo Sơn V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để thực đề tài đòi hỏi sử dụng số phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu: Đây phương pháp vận dụng thường xuyên lên lớp Phương pháp trao đổi Để biết cách học tập học sinh nhà mức độ tiếp thu học lớp trực tiếp trao đổi với em Phương pháp nghiên cứu sản phẩm Sau áp dụng phương pháp giảng dạy thời gian, tiến hành thống kê kết đạt so sánh với kết học không áp dụng đề tài Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài ( SGK, SGV, SNC, số vấn đề đổi phương pháp dạy hóa học trường THCS giáo dục đào tạo, tâm lí học giáo dục …) “Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì 3” tác giả VŨ ANH TUẤN CAO THỊ THẶNG, “Hình thành kĩ Giải tập hóa học trường Trung Học Cơ Sở CHU KỲ 1997-2000” cùa tác giả CAO THỊ THẶNG, Báo Giáo dục sáng tạo số tài liệu tham khảo khác Tôi cảm nhận đổi phương pháp dạy học vấn đề cấp bách mang tính chiến lược định hiệu giảng dạy giáo dục, mơn hóa học PHẦN II NỘI DUNG I THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI Qua năm giảng dạy Hóa Học 8, tơi gặp nhiều khó khăn việc đổi hoạt động học tập học sinh.Học hóa khơng phải q trình dạy, tiếp nhận cách thụ động tri thức hóa học mà chủ yếu q trình học sinh tự học cách chủ động, khám phá tìm tòi tri thức hóa học - Học sinh chưa quen với mơn học nên mơ hồ ln nghĩ mơn học khó làm em chán nản,khơng thích học - Các em chưa có kỹ học tập nên giáo viên cần hướng dẫn tổ chức phương pháp học tập cho phù hợp ,để học sinh vận dụng làm dạng tập có liên quan II NỘI DUNG CẦN GIẢI QUYẾT: Để giúp học sinh học làm tốt phần thân thấy cần phải giải số nội dung sau: - Rèn phương pháp nghiên cứu thí nghiệm để dự tốn tượng - Cho học sinh học tập cá nhân , học tập theo nhóm nhỏ - Hướng dẫn học sinh nắm vững cách học nêu vấn đề để tìm tri thức hóa học cần lĩnh hội cho tập ví dụ phù hợp với mức độ nhận thức học sinh từ dễ đến khó, từ đến nâng cao - Cho học sinh làm nhiều tập lớp nhà nhằm khắc sâu kiến thức mở rộng nội dung học III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Đổi phương pháp dạy học: - Hóa học khơng phải q trình dạy tiếp nhận cách thụ động tri thức hóa học mà chủ yếu q trình học sinh tự học,tự nhận thức,tự khám phá tìm tòi tri thức hóa học chủ động, tích cực,là trình tự phát giải vấn đề Khi đổi phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học cần phải đa dạng, phong phú cho phù hợp với việc tìm tòi cá nhân, hoạt động theo nhóm tồn lớp Việc học tập học sinh không diễn lớp mà thực hoạt động ngồi lớp,ở ngồi trường,ở nhà; khơng học SGK mà sách báo phương tiện thong tin đại chúng Các hình thức tổ chức nhằm đảm bảo mối liên hệ tương tác hoạt động GV, hoạt động HS môi trường để HStiến hành hoạt động học tập có hiệu quả, chất lượng Ví dụ :Khi cân phương trình hóa học việc viết cơng thức hóa học quan trọng Các em học sinh hay viết sai công thức hóa dẫn đến em cân sai phương trình hóa học Vì giáo viên dạy đến (cơng thức hóa học) sgk trang 32,33 cần ý kỹ cho học sinh ý phương pháp quan sát, nhận xét ,rút kết luận * Cơng thức đơn chất có kí hiệu A Ví dụ: cơng thức hóa học đồng, kẻm, than, lưu huỳnh… Cu, Zn, C, S… Ngoài nhiều phi kim có cơng thức phân tử gồm số ngun tử liên kết với nhau, thường nên thêm số chân kí hiệu Ví dụ: cơng thức hóa học khí hiđrơ, khí nitơ …là H2, N2… * Cơng thức hợp chất gồm kí hiệu hóa học nguyên tố tạo chất kèm theo số chân Công thức dạng chung AxByCz Trong đó: A,B,C kí hiệu hóa học x, y,z số số khơng ghi Ví dụ: cơng thức hóa học hợp chất nước H 2O, kaliclorua KCl, axit sunfuric H2SO4 * Ý nghĩa cơng thức hóa học Mỗi cơng thức hóa học cho ta biết ý nghĩa sau: - Nguyên tố tạo chất - Số nguyên tử nguyên tố phân tử chất - Phân tử khối Đổi theo phương pháp tổ chức hoạt động học tập tích cực Đối với phương pháp GV nêu vấn đề tổ chức cho học sinh hoạt động để phát vấn đề Mỗi cá nhân nhóm học sinh hoạt đơng tích cực đạo giáo viên để giải vấn đề nhằm tìm tri thức hóa học cần lĩnh hội Như từ phương trình hóa học dạng chữ thay tên chất cơng thức hóa học sơ đồ phản ứng Ví dụ 1: Lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo sắt(II)sunfua Phương trình hóa học dạng chữ: Lưu huỳnh + sắt sắt(II)sunfua t0 Sơ đồ phản ứng hóa học: S + Fe -> FeS Ví dụ 2: Kẽm tác dụng với axit clohiđric tạo kẽm clorua giải phóng khí hiđrơ Phương trình hóa học dạng chữ: Kẽm + axit clohiđric  kẽm clorua + khí hiđrơ Sơ đồ phản ứng hóa học: Zn + HCl -> ZnCl + H2 Đổi phương pháp từ suy nghĩ: Bản thân đổi từ suy nghĩ đến đổi hoạt động giáo viên Dạy học theo quan điểm tích cực hóa người học q trình giáo viên thiết kế giáo án, tổ chức điều khiển hoạt động học sinh theo mục tiêu cụ thể chuẩn kiến thức kỹ Khi thiết kế đơn vị kiến thức thường học thiết kế dạy có mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ, trọng tâm, hướng nghiệp lồng ghép Soạn hoạt động 1, 2, 3…của thầy, trò, nội dung học, có hướng dẫn hoạt động nối tiếp nhà cho học sinh tự hoc tập nhà, soạn học sinh phải tự đặt câu hỏi tìm cách trả lời Trước đơn vị kiến thức sử dụng số tình để đánh giá nhu cầu học tập học sinh, từ có cách tác động tạo tình có vấn đề, kích thích tính tò mò ham khám phá chinh phục học sinh, làm cho em tích cực học tập Thí dụ: Bài 37: “ A XÍT-BA ZƠ- MUỐI” Câu hỏi đánh giá nhu cầu học sinh mục B Axit (sách giáo khoa): - Những điều em biết axit ? - Những điều em muốn biết axit ? - Những điều em học axit? - Các em cho biết công thức a xít? Có học sinh trả lời được, có học sinh không trả lời câu hỏi này, Học sinh khơng trả lời câu hỏi có suy nghĩ chưa có kiến thức axit , học sinh kích thích để khám phá học Kế tiếp xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng: - Câu hỏi khái quát - Câu hỏi học - Câu hỏi nội dung Hệ thống câu hỏi định hướng ,giúp học sinh học tập tự định hướng Học tập tự định hướng cách tiếp cận học tập mà học sinh thu thập thơng tin liệu để giải câu hỏi đặt CÂU HỎI NỘI DUNG: Các câu hỏi cụ thể, dựa liệu, có sẵn câu trả lời rõ ràng.Những câu hỏi thường liên quan đến định nghĩa yêu cầu nhớ lại thông tin hỗ trợ trực tiếp cho chuẩn mục tiêu học Việc nắm vững Câu hỏi Nội dung điều cần thiết để giải câu hỏi quan trọng học thí dụ: thành phần a xít gồn có phần? gồm gì? CÂU HỎI BÀI HỌC: Câu hỏi sử dụng để giới thiệu định hướng học cụ thể Đây câu hỏi mở nhằm giúp học sinh thể mức độ tiếp thu em khái niệm quan trọng, xây dựng tảng để hiểu Câu hỏi khái quát So với câu hỏi khái quát câu hỏi học liên quan trực tiếp đến học nhiều hơn, thích hợp để định hướng yêu cầu kiến thức, chuẩn bị cho học sinh tiếp thu câu hỏi khái quát, vốn trừu tượng Thí dụ: Một axit thường gặp sống gọi tên phân loại CÂU HỎI KHÁI QUÁT: Là câu hỏi mở, có phạm vi rộng, nhắm đến khái niệm lớn lâu dài, liên quan đến nhiều học nhiều lĩnh vực môn học.Các câu hỏi khái qt thường có tính chất liên mơn giúp học sinh nhìn thấy mối liên quan mơn học với Thí dụ: Thử tưởng tượng sống sản xuất cơng nghiệp khơng có axit sunfuric? Hệ thống câu hỏi định hướng giúp học sinh tích cực khám phá kiến thức Đổi hoạt động học tập học sinh Dạy học theo hướng tích cực ( quan điểm lấy học sinh làm trung tâm )là trình học sinh tự nhận thức ,tự khám phá ,tìm tòi tri thức hóa học cách chủ động ,tích cực q trình tự phát giải vấn đề thông qua hoạt động học sinh Đổi hình thức tổ chưc dạy học Hoạt động nhóm đến học sinh cử thư ký nhóm - Đề tài thảo luận - Thời gian thảo luận - Các nhóm trình kết thảo luận nhóm - Các nhóm nhận xét cho - Giáo viên nhận xét - Học sinh lĩnh hội kiến thức Đổi kết đánh giá học tập học sinh: - Mục tiêu cần đánh giá - Nội dung đánh giá: Kỹ nghiên cứu, kỹ thực hành, kỹ tư duy, kỹ viết cơng thức hóa học, kỹ giải tập … - Đa dạng phương pháp đánh giá: Học sinh tự đánh giá, học sinh đánh giá lẩn nhau, giáo viên đánh giá, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì Học sinh tự đánh giá: yêu cầu học sinh tự giác trung thực, tập tự giải ghi giải, tập tự giải ghi tập tự giải mà sai phải ghi sai ghi sửa Hướng dẫn cho học sinh bước giải tập hóa học: Thí dụ câu trang sách giáo khoa: Có hỗn hợp khí CO O2 làm để thu khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm viết phương trình hóa học Hướng dẩn: CO2 thuộc loại oxit gì? Có tác dụng với dung dịch Ca(OH) khơng ? KhíO2 có tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 khơng? Nếu cho hỗn hợp khí CO O2 lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư khí bị giữ lại? Khí ra? ta thu lại khí nào? CO2 + Ca(OH)2 > CaCO3 +H2O Hướng dẫn học sinh cách cân phương trình hóa học: TIẾT 23: PHƯƠNG TRÌNH HỐ HỌC (TT) I MỤC TIÊU: Sau tiết HS phải: Kiến thức: Biết được: - Ý nghĩa phương trình hố học: Cho biết chất phản ứng sản phẩm, tỉ lệ số phân tử, số nguyên tử chất phản ứng Kĩ năng: - Xác định ý nghĩa số phương trình hố học cụ thể 3.Thái độ: - u thích mơn học có tinh thần hợp tác nhóm Trọng tâm: - Biết ý nghĩa phương trình hóa học Năng lực cần hướng đến: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống, lực tính tốn II.CHUẨN BỊ: Giáo viên học sinh: a.GV: Bảng phụ có sẵn tập vận dụng b.HS: Xem trước Phương pháp: Thảo luận nhóm – hoạt động cá nhân – đàm thoại III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp(1’): Kiểm tra (15’): Câu 1( 4đ): Nêu bước lập phương trình hố học Câu (6đ): Hãy lập phương trình hóa học: a P + O2 -> P2O5 b Na2CO3 + Ca(OH)2 > NaOH + CaCO3 c Zn + HCl -> ZnCl2 + H2 Đáp án Điểm Câu 1: Có bước lập PTHH đ - B1: Viết sơ đồ phản ứng 1đ - B2: Cân số nguyên tử 1đ nguyên tố - B3: Viết PTHH 1đ Câu 2: Lập phương trình hóa học � 2P2O5 a 4P + 5O2 Lập PT đ b Na2CO3 + Ca(OH)2 � 2NaOH + CaCO3 � ZnCl2 + H2 c Zn + 2HCl Vào mới: a Giới thiệu bài: (1’) Ở tiết trước hoc cách lập phương trình hố học Vậy nhìn vào phương trình hố học biết điều gì? b Các hoạt động chính: Hoạt động GV Nội dung kiến thức Hoạt động Tìm hiểu ý nghĩa phương trình hố học(10’) -GV: Ở tiêt trước học cách II Ý nghĩa phương trình hố học lập phương trình hố học Vậy nhìn vào phương trình biết Phương trình hố học cho biết tỉ lệ số diều gì? -GV: Gọi đại diện nhóm lên trả lời -GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ HS: Thảo luận 3’ trả lời câu hỏi: Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử chất phản ứng -HS: Đại diện nhóm trả lời phân tử, nguyên tử chất cặp chất phản ứng Ví dụ: 2H2 + O2 2H2O Ta có tỉ lệ: Số phân tử H 2, số phân tử O2, số phân tử H2O: 2:1:2 - Tỉ lệ có nghĩa phân tử Hidro tác dụng vừa đủ với phân tử oxi tạo phân tử nước -GV: Vậy em hiểu tỉ lệ nào? -GV: Em cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử chất phân tử tập SGK /54 Hoat động Luyện tập(17’) -GV: Yêu cầu HS lại bước lập Bài 4: phương trình hố học Na2CO3+CaCl2CaCO3+2NaCl -HS: Nêu bước lập phương trình hố Tỉ lệ: 1: 1: 1: học Bài 5: -HS: Thảo luận làm bài: Mg + H2SO4  MgSO4 H2 GV: Chia lớp thành nhóm thảo luận Tỉ lệ: 1: 1: 1: làm tập 4,5,6,7 SGK Bài 6: - HS: Lấy tỉ lệ cặp chất 4P + 5O2 2P2O5 Tỉ lệ: 4: 5: -GV: Yêu cầu đại diện nhóm lên trả lời - GV: Yêu cầu HS lấy tỉ lệ cặp chất có Bài 7: phản ứng - HS: Các nhóm lên bảng thực a Cu + O2 � 2CuO tập b Zn + 2HCl � ZnCl2 +H2 c CaO+ 2HNO3 � Ca(NO3)2 +H2O Củng cố : Yêu cầu HS lập số phương trình hóa học sau: a Fe + Cl2 -> FeCl3 b SO2 + O2 -> SO3 c.Na2SO4 + BaCl2 -> NaCl + BaSO4 Nhận xét, dặn dò(1’): Nhận xét tinh thần thái độ hoc tập học sinh Ơn tập tồn chương _ Khi nắm vững ba Bước lập phương trình hố học SGK lớp Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng Bước 2: Cân số nguyên tử nguyên tố: Tìm hệ số thích hợp đặt trước cơng thức Bước 3: Viết phương trình hố học Để cân nhanh xác hệ số em thực bốn cách sau: Cách 1: Cân theo phương pháp “Hệ số thập phân” Để cân phản ứng theo phương pháp ta cần thực Bước pháp sau Bước1: Đưa hệ số số nguyên hay phân số vào trước cơng thức hố học cho số ngun tử hai vế Bước2: Quy đồng mẫu số khử mẫu để PTHH hồn chỉnh Ví dụ 1: Cân phản ứng sau t0 P + O2 P2O5 Ở phương trình ta thấy vế phải có nguyên tử P nguyên tử vế trái có nguyên tử P nguyên tử O Cách làm: Đưa hệ số vào trước P hệ số vào trước O2 để cân số nguyên tử t0 2P + O2 -  P2O5 Tiếp ta quy đồng mẫu số chung ta 2 t0 P  O2 -  P2O5 2 Khử mẫu0 ta phương trình hóa học hồn chỉnh t 4P + 5O2  2P2O5 Ví dụ 2: Cân phản ứng sau t0 C2H2 + O2 -  CO2 + H2O Ở phương trình ta thấy vế phải có nguyên tử C, bên trái có C Cách làm: 0Đặt hệ số vào trước CO2 t C2H2 + O2 -  2CO2 + H2 O Lúc ta thấy vế trái có nguyên tử O vế bên phải có ngun tử ta thêm hệ số vào O2 t C2H2 + O2 -  2CO2 + H2O Tương tự quy đồng0 khử mẫu số ta phương trình hóa học t 2C2H2 + 5O2  2CO + 2H2O t0 Ví dụ 3: Al2O3 -  Al + O2 Tương tự ta đặt vào trước Al vào trước O2 t0 Ta thấy số nguyên tử Fe Fe2O3 chẵn FeCl3 lẽ ta thêm trước FeCl3 Fe2O3 + HCl -  2FeCl3 +H2O Ta tiếp tục cân clo Fe2O3 + 6HCl -  2FeCl3 +H2O Cuối ta cân phương trình hố học Fe2O3 + 6HCl 2FeCl +3H2O t0 Ví dụ : FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 Ở vế trái có số nguyên tử O2 chẵn với hệ số Ở vế phải, SO , oxi chẵn Fe2O3 oxi lẻ nên phải nhân đôi Từ cân tiếp hệ số lại : t0 Fe2 S2 +11O2 -> 2Fe2O3 + SO2 Đó tự suy hệ chất Thay vào phương trình phẩn ứng ta : t0 4Fe2S2 + 11 O2 > 2Fe2O3 +8 SO2 * Phương pháp xuất phát từ nguyên tố chung Chọn nguyên tố có mặt nhiều hợp chất phản ứng để bắt đầu cân hệ số phân tử : * Nhận xét : Trong trường hợp cụ thể PTHH có nhiều nguyên tố mà số chẵn số bên lẻ ta nên chọn nguyên tố có số lẻ cao để cân t Ví dụ : Al + O2 -  Al2O3 Cả nguyên tố nhôm nguyên tử oxi công thức chẵn cơng thức lẻ oxi có số lẻ cao nên cân oxi trước t0 Al + O2 -0 2Al2O3 t Al + O2 -  2Al2O3 4Al + O2 t -  2Al2O3 Nếu cân nhôm trước hệ số thường lẻ phải quy đồng khử t mẫu: 2Al + O2 - 0Al2O3 t 2Al + O2 -  Al2O3 Nhân hệ số với khử mẫu Al + 3O2 -  2Al2O3 Cuối tta cân ta phương trình hố học Al + 3O2 2Al2O3 * Lưu ý: Với PTHH có tất chất có chất đơn chất sau chọn nguyên tố thích hợp để cân ta tìm bội số chung nhỏ số ngun tố cơng thức hố học để tìm hệ số lúc: 11 Cách làm: Ta chọn nguyên tố clo để cân bội số chung nhỏ số 2, Ta lấy : = điền trước AlCl Lấy : = điền trước Cl2 ta t0 Al +3Cl2 -  2AlCl3 Cân nhôm: t0 2Al + 3Cl2 -  2AlCl3 Cuối cân ta phương trình hố học t0 2Al + 3Cl2 2AlCl3 Cách : Cân phản ứng theo phương pháp “ Đại số” Để cân phương trình hố học theo phương pháp ta cần thực Bước sau: Bước1: Đưa hệ số a, b , c, d, e… vào trước cơng thức hố học vế PTHH Bước2: Cân số nguyên tử vế phương trình hệ phương trình đại số bậc chứa ẩn a, b, c, d, e…(lưu ý để lập phương trình cần nắm vững tổng số nguyên tử nguyên tố vế trái tổng số nguyên tử, nguyên tố vế phải Như với PTHH có tổng số chất n ta ln lập được(n – 1) phương trình) Bước3: Giải hệ phương trình vừa lập để tìm hệ số a, b, c, d, e…(lưu ý hệ phương trình có n ẩn có(n-1) PTHH nên ta chọn giá trị cho ẩn số cho dễ tìm hệ số lại theo giá trị đó, giải tìm hệ số lại) Bước4: Đưa giá trị (a, b, c, d, e…) vừa tìm vào PTHH (nếu hệ số tìm phân số ta quy đồng khử mẫu) Ví dụ 1: Lập phương trình hố học Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O Bước1: Đặt hệ số hợp thức vào PTHH a Cu + b HNO3  c Cu(NO3)2 + d NO2 + e H2O Bước2: Thiết lập hệ phương trình dựa vào mối liên hệ tổng số nguyên tử nguyên tố phải tổng số nguyên tử nguyên tố bên phải: Ta lập PTHH(5 chất nên lập phương trình đại số) Cu : a = c (1) H : b = 2.e (2) N :b=2.c+d (3) O : 3b = 3.2.c + 2d + e  3b = 6c + 2d + e (4) Bước3: Giải hệ phương trình đại số cách: chọn hệ số c = 1(có thể chọn hệ số khác giá trị khác việc tính gặp khó khăn hơn) từ (1)  a = c = 12 Mặt khác ta có: b = 2e  e = b Thay giá trị vào(3) và(4) ta b=2+d b  5b = 12 + 4d Giải hệ phương trình ta được: d = 2; b =  b = thay vào phương trình(2) ta = e  e = Bước4: Đưa hệ số vừa tìm vào PTHH ta phương trình hồn chỉnh: Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Ví dụ 2: Lập PTHH phản ứng: t0 Cu + H2SO4 đ  CuSO4 + SO2 + H2O Bước1: Đưa hệ số hợp thức vào PTHH: t0 a Cu + b H2SO4  c CuSO4 + d SO2 + e H2O Bước2: Cân số nguyên hai vế phản ứng: Cu : a = c (1) S :b=c+d (2) H : 2b = 2e (3) O : 4b = 4c + 2d + e (4) Bước3: Giải hệ PTHH cách từ phương trình (3) chọn e =  b = Tiếp tục giải cách giá trị b e vào phương trình 3, sau giải 1 hệ ta c = d = Thay c = vào phương trình (1) ta a = 2 Bước4 Thay vào PTHH ta t0 1 Cu + H2SO4đ  CuSO4 + SO2 + H2O 2 Quy đồng mẫu 0số với khử mẫu ta PTHH: t Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2 + 2H2O t0 Ví dụ 3: Al + Cl2 -  AlCl3 Cách làm: Ta chọn nguyên tố clo để cân bội số chung nhỏ số 2, Ta lấy : = điền trước AlCl Lấy : = điền trước Cl2 ta t0 Al +3Cl2 -  2AlCl3 Cân nhôm: t 2Al + 3Cl2 -  2AlCl3 Cuối cân ta phương trình hố học t0 2Al + 3Cl20 2AlCl3 3b = + 2d + t 13 Ví dụ 2: P + O2 -  P2O5 Ta chọn oxi để cân Bội số chung nhỏ 10 lấy bội số chung chia cho số ngun tố oxi cơng thức hố học để tìm hệ số 10 : = 50 điền vào trước O2; 10 : = điền vào trước P2O5 ta được: t P + 5O2 -  2P2O5 Sau cân phốt cách thêm vào trước P ta PTHH t0 4P + 5O2 2P2O5 t0 Ví dụ 3: N2 + H2 -  NH3 Ta chọn Hidrô Bội số chung gần số, nguyên tố Hiđrơ lấy bội số chung vừa tìm chia cho số số cơng thức,0 ta tìm hệ số tương ứng t N2 + 3H2 -  2NH3 Cuối ta phương trình hố học N2 + 3H2 t 2NH3 Ghi nhớ : lập hệ phương trình đại số để cân phương trình hóa học ,nếu có chất phương trình hóa học có nhiêu ẩn số có baonhieeu nguyên tố tạo nên hợp chất có nhiêu phương trình * Nhận xét: Ưu điểm phương pháp với phương trình hố học nào, đặc biệt với phương trình khó áp dụng ta ln tìm hệ số thích hợp Nhược điểm phương pháp dài, giải nghiệm phân số việc tính tốn dễ nhầm lẫn thời gian Nếu áp dụng phương pháp cân phương trình khó khơng giới hạn thời gian Cách 4: Đây phương pháp dễ cân phương trình hóa học mà lưu ý cho em học sinh cân Đó lập nhiều phương trình hố học có nhiều phương trình tương tự song em cân phương trình Điều thời gian ảnh hưởng đến kết làm Do cân nên phân loại PTHH tương tự Sau cân xác PTHH lấy hệ số điền vào PTHH tương tự Ví dụ: Cân PTHH sau: a Fe + Cl2 t  FeCl3 b Fe2O3 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + H2O c Al + Br2 t  AlBr3 d Al2O3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2O Ta thấy phương trình (a) giống với phương trình (c) phương trình (b) giống với phương trình (d) ta cân phương trình (a) (b) lấy kết điền vào phương trình giống nhau: t0 Fe + 3Cl2  2FeCl3 t0 14 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 Suy ra: PTHH (c) là: t0 2Al + 3Br2 2AlBr3 Tương tự ta cân PT (b) t0 Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + H2O Fe2O3 + 3H2SO4 t Fe2(SO4)3 + 3H2O Suy PT (d) là: Al2O3 + 3H2SO4 t Al2(SO4)3 + 3H2O *Phương pháp hóa trị tác dụng Hóa trị tác dụng hóa trị nóm nguyên tử nguyên tố chất H Gia tạo thành phản ứng hóa học Áp dụng phương pháp cần tiến hành bước sau : + Xác định hóa trị tác dụng : II-I III- II II – II III-I BaCl2 +Fe2(SO4)3 -> BaSO4 +FeCl3 Hóa trị tác dụng từ trái qua phải : II-I-II-II-II-II-III-I Tìm BSCNN (1,2,3)=6 Thay vào phản ứng : 3BaCl2 +Fe2(SO4)3 > 3BaSO4 + 2FeCl3 Dùng phản ứng củng cố khái niệm hóa trị, cách tính hóa trị ngun tố thường gặp * Phương pháp dùng hệ số phân số Đặt hệ số vào công thức chất tham gia phản ứng không phân biệt số nguyên hay phân số cho số nguyên tử nguyên tố vế sau khử mẫu số0 chung tất hệ số t Ví dụ : P + O2 -> P2O5 t0 + Đặt hệ số để cân 2P +5/2 O2 -> P2 O5 + Nhân hệ số với MSCNN để khử phân số Ở nhân t0 2.2P +2 5/2 O20 > P2O5 t Hay 4P +5 O2 -> P2 O5 *Phương pháp : chẵn, lẻ Một phản ứng sau cân số nguyên tử nguyên tố vế trái số nguyên tử vế phải Vì số nguyên tử nguyên tố vế số chăn số ngun tử ngun tố vế phải chẵn Nếu công thức số ngun tố lẻ phải nhân đơi 15 Ví dụ : FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 Ở vế trái có số nguyên tử O2 chẵn với hệ số Ở vế phải, SO , oxi chẵn Fe2O3 oxi lẻ nên phải nhân đôi Từ cân tiếp hệ số lại : t0 Fe2 S2 +11O2 -> 2Fe2O3 + SO2 Đó tự suy hệ chất Thay vào phương trình phẩn ứng ta : t0 4Fe2S2 + 11 O2 > 2Fe2O3 +8 SO2 * Phương pháp xuất phát từ nguyên tố chung Chọn nguyên tố có mặt nhiều hợp chất phản ứng để bắt đầu cân hệ số phân tử : VD : Cu + HNO3 ->Cu (NO3) + NO+H2O Nguyên tố có mặt nhiều nguyên tố oxi , vế phải có nguyên tử, vế trái có BCNN (8,3)=24 hệ số HNO3 24/3=8 Ta có : 8HNO3 > 4H2O + 2NO (vì số nguyên tử N vế trái chẵn ) ( NO3 )2 -> 3Cu Vậy phản ứng cân : 3Cu + HNO3 -> Cu (NO3)2 + 2NO +4 H2O * Phương pháp cân theo electron nguyên tố tiêu biểu : Nguyên tố tiêu biểu nguyên tố có đặc điểm sau : + có mặt chất phản ứng + liên quan giám tiếp đến nhiều chất phản ứng +chưa thăng nguyên tử vế -Phương pháp cân tiến hành qua bước : a.Chọn nguyên tố tiêu biểu b.Cân nguyên tố tiêu biểu c.Cân nguyên tố khác theo nguyên tố t0 ví dụ : KMnO4 + HCl > KCl +MnCl2 + Cl2 + H2O a Chọn nguyên tố tiêu biểu :O b Cân nguyên tố tiêu biểu KMnO4 >4H2O C Cân nguyên tố khác + cân H : 4H2O -> 8HCl + cân Cl :8HCl >KCl +MnCl2 +5/2Cl2 Ta : KMnO4 + HCl >KCl +MnCl2 + 5/2 Cl2 + 4H2O Sau nhân tất hệ số với mẫu số chung ta có 2KmnO4 +16HCl ->2KCl +2MnCl2 +5Cl2 + 8H2O * Phương pháp cân theo trình tự kim loại –phi kim 16 Theo phương pháp cân số nguyên tử kim loại ,sau đến phi kim cuối H, sau đưa hệ số biết để cân nguyên tử O Ví dụ : NH3 + Ot2 -> NO + H2O Phản ứng khơng có kim loại , ngun tử phi kim N cân Vậy ta cân ln 2NH3 ->3H2O ( tính BSCNN, sau lấy BSCNN chia cho số để hệ số ) + cân N :3NH3 >2NO + cân O thay vào ta có : 2NH3 + 5/2O2 >2NO +3H2O Cuối nhân hệ số với mẫu số chung nhỏ t0 4NH3 + 5O >4NO +2H2O t0 Ví dụ : CuFS2 + O2 > CuO + FeO3 +SO2 Hoàn toàn tương tự Do nguyên tử Cu cân , ta cân Fe ,tiếp theo cân theo thứ tự Cu ->S ->O rồi0 nhân đôi hệ số t 4CuFeS2 +13 O2 -> 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO2 *Phương phát xuất phát từ chất phản ứng để cân t0 Ví dụ : Fe2O3 + CO ->Fe + CO2 Theo phản ứng , CO bị oxi hóa thành CO kết hợp thêm oxi Trong phân tử Fe2O3 CÓ nguyên tử oxi , đủ để biến phân tử CO thành phân tử CO2 Do ta cần đạt hệ số trước cơng thức CO CO sau đặt hệ số trước Fe t0 Fe2O3 +3CO > 2Fe + CO *Phương pháp cân electron Đây phương pháp cân áp dụng cho phản ứng oxi hóa- khử Bản chất phản ứng dựa nguyên tắc phản ứng oxi hóa-khử số electron chất khử nhường phải số electron chất oxi hóa thu Việc cân qua bước : a Xác định thay đổi số oxi hóa b Lập thăng electron c Đặt hệ số tìm vào phản ứng tính hệ số lại Ví dụ : FeS +HNO3 -> Fe(NO3)3 + N2O +H2SO4 + H2O -Xác định thay đổi số oxi hóa Fe + -> Fe + S -2 > S + N + > N + 17 ( viết số oxi hóa phía nguyên tố tương ứng ) -Lập thăng electron Fe + > Fe + + e S – > S + + e 2N + +8 e -> 2N +  Có FeS N2O -Đặt hệ số tìm vào phản ứng tính hệ số lại FeS + 42 HNO3 > Fe (NO3)3 + N2O + H2SO4 +13H2O Cũng qua ví dụ ta thấy phương trình hóa học có nhiều cách cân khác Cuối cùng: Muốn cân nhanh xác đòi hỏi ,các em phải tự giác vận dụng thường xuyên linh hoạt cách cân vào phương trình hóa học cụ thể ,để thục hồn chỉnh kỹ cân thơng qua phương pháp nghiên cứu tài liệu với hướng dẫn giáo viên Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực: Sử dụng thí nghiệm để dạy học phương pháp đặc trưng mơn hóa học Tơi tận dụng triệt để dụng cụ hóa chất có phòng thí nghiệm 10 Sử dụng thí nghiệm làm xuất vấn đề: Thí nghiệm giấy q tím nhúng vào nước cất vẩn tím, nhúng vào dung dịch axit H2SO4 lỗng màu giấy q tím đổi thành đỏ Thí nghiệm giấy q tím nhúng vào Axit HCl lỗng màu giấy q tím đổi thành đỏ Vấn đề đặt phân biệt axit H2SO4 axit HCl ? 11 Thí nghiệm để chứng minh vấn đề : Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch H 2SO4 loãng, ống nghiệm chứa dd H2SO4 (đặc nguội ), điều chứng minh H 2SO4 (đặc nguội)thụ động hóa sắt 12 Thí nghiệm thực hành: - Làm thí nghiệm thực hành,quan sát ,mơ tả tượng,giải thích rút kết luận…… - Phán đoán tượng, suy luận - Đề giả thuyết, - Trả lời câu hỏi - Báo cáo kết thực hành thí nghiện - Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng tri thức kỹ biết để giải thích số tượng biết xảy đời sống sản xuất - Giáo viên cho học sinh tự đánh giá lại việc nắm vững kiến thức kỹ thân qua việc làm thí nghiệm phát vấn đề mẻ 18 13 Soạn đề kiểm tra : Soạn đề kiểm tra tập trung đánh giá đủ bậc nhận thức , nhiên để động viên khuyến khích học sinh yếu học tập trọng điểm cho mức độ biết 60% ,các bậc lại 40% 14 Bài tập củng cố : Sau thực hiên xong phần lý thuyết ví dụ minh họa cho trường hợp, cho học sinh thực số tập nhà Ở sgk hóa học học sinh thực hiên tập sau : (trang 57) ; 3,4,5,6,7 (trang 58) ; 4,5 (trang 61) Ở sách tập hóa học học sinh thực tập sau : 16.2, 16.4, 16.5 ,16.6 , 16.7 (trang 19 ) ; 17.5 (trang 21) 15 Kết luận – Đề xuất Tóm lại việc đổi phương pháp dạy học hóa học 8cho học sinh làm quen cách nhanh chóng phải đòi hỏi thời gian, tính kiên trì thầy lẫn trò Đối với giáo viên nên gần gũi quan tâm đến đối tượng học sinh, bước uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời dù sai sót nhỏ, đặc biệt đối tượng học sinh yếu việc làm cần thiết ; đối tượng học sinh ln có khả tiếp thu kiến thức khác Do thân giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp mang lại hiệu tốt nhất, mơn học có khó riêng khó chịu đầu tư tìm giải pháp thích hợp mang lại hiệu cao Trong hóa học khó rèn cho học sinh cách tự học lĩnh hội tri thức cách rễ ràng đơn giản Với cách làm tơi trình bày em có kĩ học tiếp thu cách nhanh chóng xác IV: DIỄN BIẾN KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG Sau gần thời gian thực biện pháp trên, kết kiểm tra khảo sát kỹ cân phương trình hóa học khối trường THCS Nhạo Sơn sau: Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm < Sĩ Lớp SL TL SL TL SL TL số SL TL 8A1 26 10 38,5% 23% 30,8% 7,7% Khi áp dụng phương pháp đổi trên.Điều đáng mừng em có tiến nhiều so với khóa học trước, cụ thể là: - Học sinh biết cách tự học cân phương trình hóa học lớp, nhà - Học sinh có kỹ làm nhiều dạng tập liên quan đến phương trình hóa học - Kỹ cân phương trình hóa học nhanh xác hơn.Những kết nêu bước đầu cho thấy biện pháp để giúp học sinh lập tốt phương trình hóa học Nhưng thân tơi phải tiếp tục xem 19 xét, học hỏi kinh nghiệm bạn đồng nghiệp huyện bạn huyện PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I TÓM LƯỢC GIẢI PHÁP Để thực thành công đề tài “ đổi phương pháp dạy hóa học 8”, giáo viên Hóa Học cần: a Hướng dẫn học sinh nắm vững phương pháp học tập b Cho tập ví dụ phù hợp với dạng nhận thức học sinh, từ đến nâng cao c Cho học sinh làm nhiều tập lớp nhà nhằm khắc sâu kiến thức mở rộng nội dung học II PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Có thể áp dụng cho học sinh lớp trường THCS III KIẾN NGHỊ - Cần trang bị thêm tài liệu tham khảo, sách tập, sách đổi phương pháp hóa học - Tăng cường phụ đạo học sinh yếu Trên số đổi phương pháp dạy học hóa học trường THCS Nhạo Sơn Đổi phương pháp giúp học sinh cân nhanh, xác PTHH, phù hợp với trình độ nhận thức chung em lớp ,mà áp dụng vào giảng dạy cho em thu kết định Mặt khác SGK không đề cập đến vấn đề chưa tổng hợp thành hệ thống sách tham khảo Mỗi cách cố gắng nêu lên vấn đề đơn giản hay gặp mà học sinh lớp gặp phải thực học Các biện pháp đưa chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp chân thành đồng nghiệp hội đồng khoa học giáo dục cấp để tơi sửa chữa bổ sung nhằm nâng cao hiệu dạy học Chân thành cảm ơn Tôi xin cam đoan sinh hoạt tổ chuyên môn theo phương pháp đổi dạy học mình, khơng chép người khác Nhạo Sơn, ngày tháng năm 2018 Người viết Hà Thị Hồng Thái TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG SÁNG KIẾN 20 - Sách giáo khoa hóa học - Sách giáo viên hóa học - Sách tập hóa học - Sách cao hóa học - Sách hướng dẫn giải tập hóa học - Sách 250 tập hóa học - Sách 400 tập hóa học - Sách tập chọn lọc THCS - Một số vấn đề đổi phương pháp dạy hóa học trường THCS giáo dục đào tạo, tâm lí học giáo dục …) - “Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì 3” tác giả VŨ ANH TUẤN CAO THỊ THẶNG, - “Hình thành kĩ Giải tập hóa học trường Trung Học Cơ Sở CHU KỲ 1997 - 2000” cùa tác giả CAO THỊ THẶNG - Báo Giáo dục sáng tạo số tài liệu tham khảo khác 21 ĐÁNH GIÁ – XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC 1/ Cấp sở: HĐ trường THCS Nhạo Sơn 22 ĐÁNH GIÁ – XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC 2/ Cấp Huyện 23 PHÒNG GD & ĐT SƠNG LƠ TRƯỜNG THCS NHẠO SƠN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP: CƠ SỞ  ; TỈNH :  I Thông tin tác giả đăng ký SKKN: Họ tên:Hà Thị Hồng Thái Ngày sinh:15-06 -1973 Đơn vị công tác: Trường THCS Nhạo Sơn Chuyên mơn: Đại học sư phạm hóa học Nhiệm vụ phân công năm học: 2013 – 2014 + Giảng dạy mơn : Hóa học 8+ + Bồi dưỡng HSG hóa học 8+ + Bồi dưỡng HSG khoa học tự nhiên + Dạy công nghệ + Chủ nhiệm lớp 6B II Thông tin SKKN: 1.Tên SKKN: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MƠN HĨA HỌC 8” Cấp học:Trung học sở Mã lĩnh vực theo cấp học : 33 Thời gian nghiên cứu:Từ tháng 08/2013 đến tháng 04/2014 Địa điểm nghiên cứu:Trường THCS Nhạo sơn – Sông Lô – Vĩnh Phúc Đối tượng nghiên cứu:Học sinh khối 8trường THCS Nhạo Sơn Ngày tháng năm 2013 THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ngày tháng năm 2013 TỔ TRƯỞNG/ NHĨM TRƯỞNG CHUN MƠN (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày 05 tháng10 năm 2013 NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ học tên) Hà Thế Mỹ Hà Thị Hồng Thái 24 25 ... KÝ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP: CƠ SỞ  ; TỈNH :  I Thông tin tác giả đăng ký SKKN: Họ tên:Hà Thị Hồng Thái Ngày sinh:15-06 -1973 Đơn vị công tác: Trường THCS Nhạo Sơn Chuyên môn: Đại học... học 8+ + Bồi dưỡng HSG khoa học tự nhiên + Dạy công nghệ + Chủ nhiệm lớp 6B II Thông tin SKKN: 1.Tên SKKN: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MƠN HĨA HỌC 8” Cấp học:Trung học sở Mã lĩnh vực theo cấp... dung đánh giá: Kỹ nghiên cứu, kỹ thực hành, kỹ tư duy, kỹ viết công thức hóa học, kỹ giải tập … - Đa dạng phương pháp đánh giá: Học sinh tự đánh giá, học sinh đánh giá lẩn nhau, giáo viên đánh giá,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn đa sua THÁI , skkn đa sua THÁI , PHẦN II. NỘI DUNG, Hướng dẫn học sinh cách cân bằng phương trình hóa học:, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay