PGD sông lô thể dục 2018 DŨNG

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:23

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC MÔN THỂ DỤC Lê Quý Dũng – Gv trường THCS Nhạo Sơn Năm học 2018 – 2019 HOẠT ĐỘNG Câu hỏi: Kĩ thuật dự giờ, rút kinh nghiệm dạy? Trả lời: I KĨ THUẬT DỰ GIỜ A.Vị trí quan sát lớp học dự Người dự đứng vị trí thuận lợi để quan sát, ghi chép, quay phim hoạt động học HS cách dễ dàng Quan sát HS học suy ngẫm - Thái độ học HS tham gia học thể qua nét mặt hành vi - Khả thực nhiệm vụ học tập có vừa sức hay khơng? - Hoạt động có hứng thú hay khơng hứng thú? Vì sao? - Hoạt động thu hút HS tham gia đơng nhất? - GV có hút HS tham gia học tập? - Quan sát HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm - Thời gian để HS thực nhiệm vụ giao - GV có khai thác tình thực lớp học để ứng dụng cho hoạt động dạy học thật linh hoạt sống động? Ghi chép theo mẫu quan sát - Sử dụng phiếu quan sát để ghi chép nhanh thông tin cách ngắn gọn dễ dàng đối chiếu tổng hợp thông tin cách hệ thống, khoa học B Một số kĩ thuật chụp ảnh quay video dự Tác dụng: Có lợi buổi thảo luận Việc chụp ảnh quay video cần ý điểm sau: - Không làm ảnh hưởng đến việc dạy học GV HS - Không làm che khuất HS GV - Không lam HS phân tán việc học hay cảm thấy khó chịu - Khơng làm xáo trộn việc HS làm II RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY  Tổ/Nhóm trưởng yêu cầu GV dạy minh họa tự nhận định được/chưa học  Tổ/Nhóm trưởng điều hành thảo luận hoạt động học học theo bước sau: - Bước 1: Mô tả hành động HS Từng GV nêu quan sát ghi Tổ trưởng, nhóm trưởng “chốt” lại - Bước 2: Thảo luận được/chưa dựa chứng hành động HS (ghi vào vở; trình bày, thảo luận được) Tổ/Nhóm trưởng “chốt”, nhấn mạnh được/chưa - Bước 3: Thảo luận nguyên nhân được/chưa dựa mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động thực Tổ/Nhóm trưởng “chốt” nguyên nhân - Bước 4: Thảo luận để bổ sung, hoàn thiện thêm Kế hoạch học Cách thức tổ chức hoạt động học HS (dựa nguyên nhân hạn chế xác định Tổ/Nhóm kết luận, chuyển sang hoạt động Tóm lại: - Khơng đánh giá xếp loại dạy theo tiêu chí -Trao đổi tinh thần chia sẻ mang tính xây dựng, tập trung phân tích vấn đề liên quan đến HS - Người dự tự suy nghĩ rút kinh nghiệm lựa chọn biện pháp áp dụng cho dạy - Khơng đánh giá, xếp loại GV HOẠT ĐỘNG Nghiên cứu Bài học minh họa cho biết: Cấu trúc soạn nào? Có hoạt động học học? Là hoạt động nào? *Cấu trúc soạn gồm nội dung sau: I/ Mục tiêu học II/ Địa điểm phương tiện III/ Tiến trình dạy học *Các hoạt động học: Hoạt động mở đầu: 1.1 Nhận lớp 1.2 Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học 1.3 Khởi động: - Khởi động chung -Khởi động chuyên môn 1.4 Kiểm tra nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng HOẠT ĐỘNG Thảo luận soạn minh họa hoàn thành bảng sau: NỘI DUNG Mức độ phù hợp chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học sử dụng Mức độ rõ ràng mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức sản phẩm cần đạt nhiệm vụ học tập Mức độ phù hợp thiết bị dạy học học liệu sử dụng để tổ chức hoạt động học học sinh Mức độ hợp lí phương án kiểm tra đánh giá trình tổ chức hoạt động học học sinh ƯU ĐIỂM/ HẠN CHẾ - Các chuỗi hoạt động phù hợp với mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học - Hạn chế: Các chuỗi hoạt động không phù hợp thời gian đưa (3.6) - Mục tiêu rõ ràng, cụ thể - Nội dung ngắn gọn (1 nội dung) - Học sinh dễ tiếp thucó thời gian luyện tập nâng cao - Thiết bị dạy học phù hợp với nội dung - Hạn chế CSVC, thiêt bị nhiều trường chưa đáp ứng cho giảng dạy - Việc kiểm tra đánh giá hợp lý, cụ thể cho hoạt động ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC (NẾU CÓ) - Điều chỉnh lượng vận động - Tăng cường CSVC, trang thiết bị cho trường phục vụ học tập môn HOẠT ĐỘNG Đọc tài liệu phần B: Hướng dẫn quan sát phân tích hoạt động học học sinh qua nghiên cứu học - Thảo luận nhóm: + Nêu bước quan sát học qua BH; + Để quan sát học qua BH có hiệu cần tiến hành nào? - Dựa vào bảng quan sát hoạt động học HS theo BH tài liệu để thiết kế bảng quan sát cho phù hợp TRẢ LỜI + Các bước quan sát học qua BH: 1/Quan sát hoạt động 1: Nhận lớp, ổn định tổ chức 2/ Quan sát hoạt động 2: Tiến trình dạy học 3/ Quan sát hoạt động 3: Hoạt động vận dụng HS + Để quan sát học qua BH có hiệu cần tiến hành nào? 1/Quan sát hoạt động 1: -Quan sát cách tổ chức nhận lớp, phổ biến nội dung học GV -Quan sát cách thức kiểm tra cũ 2/ Quan sát hoạt động 2: - Quan sát cách thức tổ chức học nội dung GV học sinh - Quan sát giáo viên thị phạm động tác - Quan sát khả nhận biết kĩ thuật động tác học sinh 3/ Quan sát hoạt động 3: - Quan sát hình thành kĩ cho động tác - Quan sát, đánh giá ý thức, tinh thần luyện tập học sinh - Quan sát sửa động tác sai GV - Quan sát cách tổ chức kiểm tra đánh giá GV học sinh 4/ Quan sát hoạt động 4: Hoạt động vận dụng - Quan sát việc tổ chức giao nhiệm vụ GV - Quan sát báo cáo kết học tập học sinh HOẠT ĐỘNG - Sử dụng phiếu quan sát để thực hành xem video học (dự giờ) - Căn vào kết ghi phiếu quan sát để thực hành phân tích hoạt động học học sinh học minh họa xem video (nhóm) HOẠT ĐỘNG Kế hoạch dạy minh họa CHỦ ĐỀ: MƠN NÉM BĨNG LỚP Tiết 54 : MƠN TỰ CHỌN NÉM BĨNG Nội Dung: Tập giai đoạn chạy đà ném bóng xa hướng I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực số động tác bổ trợ - Hiểu thực kỹ thuật chạy đà ném bóng xa hướng - Nhắc lại bước kỹ thuật chạy đà ném bóng xa hướng Kỹ năng: - Thực động tác chạy đà ném bóng xa hướng - Bước đầu thực động tác chạy đà ném bóng xa hướng Thái độ - Rèn thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia hoạt động rèn luyện thân thể, có ý thức việc đảm bảo an tồn tập luyện II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: - Sân tập luyện TDTT trường vệ sinh kiểm tra an toàn Phương tiện: - Giáo viên: Trang phục thể thao; kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện; Cùng học sinh chuẩn bị bóng cao su, tranh ảnh minh họa, dụng cụ phục vụ học tập có liên quan đến học - Học sinh: trang phục phù hợp, vệ sinh đảm bảo an tồn nơi tập; Chuẩn bị: bóng ném, tranh ảnh minh họa, dụng cụ phục vụ học tập có liên quan đến h III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Nội dung Hoạt động mở đầu 1.1 Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra tình hình lớp học Đ.Lượng phút Hoạt động GV - HS Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Cán lớp báo cáo sĩ số tình hình lớp 1.2 Phổ biến nội dung, yêu phút cầu tiết học - Ôn tập: Các động tác bổ trợ ném bóng Học mới: Tập giai đoạn chạy đà ném bóng xa - Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu hướng học giao nhiệm vụ cho lớp phút - Học sinh lắng nghe để tiếp nhận nội động tác dung yêu cầu học tập 2x8 nhịp 1.3 Khởi động 1.3.1 Khởi động chung - Tập thể dục phất triển chung gồm động tác: Vươn thở, tay, ngực, lườn, bụng, lườn, tồn than, bật nhảy, điều hòa - Khởi động khớp: tay, chân, cổ, hông, ép dây chằng phút lần lần lần 1.3.2 Khởi động chuyên môn - Chạy đá lăng chân trước - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau 1.4 Kiểm tra nội dung học - Chạy đà bước ném bóng xa hướng Đội hình khởi động chung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán lớp điều khiển bạn thực động tác khởi động - Giáo viên quan sát, nhắc nhở động viên học sinh tập động tác cho đẹp - Giáo viên gọi học sinh lên thực động tác chạy đà bước ném bóng hướng - Hs quan sát nhận xét sau giáo viên nhận xét sửa sai Hoạt động hình thành phút kiến thức 2.1 Ném bóng: lần * Ơn tập chạy đà bước chéo ném bóng xa (ném bóng tay Đội hình ơn tập chạy đà bước chéo nắm bóng tay không * * * * * * * * * * * * * * không) * * * * * * * * * * * * * * lần - Yêu cầu thực chạy bước chéo ném bóng lần hướng , kết hợp thực liên tục kỹ học, thực tốt giai đoạn ném bóng Kết hợp lực tồn thân ném bóng xa * GV - Cả lớp ôn lại động tác chạy đà bước chéo ném bóng (ném tay khơng) - Giáo viên quan sát sửa sai động tác - Cho hàng cầm bóng thực bước chéo ném bóng xa - Giáo viên làm mẩu, phân tích kỹ thuật, cho học sinh thực - Đội hình quan sát thị phạm xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Hoạt động luyện tập 20 phút 3.1 Tập luyện chạy đà ném bóng tay khơng - Chạy đà tự ném bóng xa hướng: Thực chạy đà với tốc độ tăng dần đều, cách vạch xuất phát bước thực bước chéo ném bóng xa, yêu cầu thực chạy đà phải liên tục, xác đà - Từng hàng thực chạy đà tự ném bóng xa - Sơ đồ tập luyện hình rưới - Nâng cao thành tích từ lần ném bóng, sữa kỹ thuật yếu - Lớp học quan sát hoạt động học tập học sinh, đưa nhận xét - Các nhom 3.2 Tập luyện chạy đà ném bóng xa hướng - GV yêu cầu nhóm báo cáo kết qua nhóm - Các nhóm khác đánh giá nhận xét hoạt độngcủa học sinh - Gv đưa nhận xét đánh giá hoạt động nhóm - Đội hình báo cáo kết hoạt động 3.3 báo cáo kết * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Học sinh chia lớp thành đội đứng theo hàng dọc, sĩ số Bạn đầu hàng đeo khăn mầu đỏ để rễ phân biệt Cử trọng tài theo dõi thi Học sinh nghe giáo viên nêu tác dụng trò chơi luật chơi 3.4 Trò chơi: đội nhanh Đội hình thả lỏng 10 * * * * 3.5 Thả lỏng hồi tĩnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - HS hít thở sâu, thả lỏng bắp theo điều khiển GV HS nghe GV nhận xét và nhấn mạnh lỗi sai thường mắc động tác chạy đà ném bóng hướng Hoạt động vận dụng - Tập luyện động tác học nhà để tăng cường sức khỏe phút lần - Đội hình giáo viên hướng dẫn tập vận dụng x GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Chú ý đảm bảo an toàn tập luyện nhà - Học sinh tự xếp thời gian tập luyện học đảm bảo an toàn tập luyện Nhao Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018 Người viết : Lê Quý Dũng 11 12 13 ... xếp thời gian tập luyện học đảm bảo an toàn tập luyện Nhao Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018 Người viết : Lê Quý Dũng 11 12 13 ... tiếp nhận nội động tác dung yêu cầu học tập 2x8 nhịp 1.3 Khởi động 1.3.1 Khởi động chung - Tập thể dục phất triển chung gồm động tác: Vươn thở, tay, ngực, lườn, bụng, lườn, tồn than, bật nhảy, điều
- Xem thêm -

Xem thêm: PGD sông lô thể dục 2018 DŨNG , PGD sông lô thể dục 2018 DŨNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay