Kinh nghiem giang day bai phan xa khong dieu kien vaphan xa co dieu kien TD cầm

14 15 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:23

MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài: 1.Cơ sở lí luận: sở thực tiễn 3.Tính cấp thiết Năng lực nghiên cứu thân II Mục đích, chất việc nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu đề tài IV Phương pháp nghiên cứu V Giới hạn không gian đối tượng nghiên cứu VI Phạm vi kế hoạch nghiên cứu PHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3 I : sở lý luận khoa học đề tài II Thực trạng vấn đề nghiên cứu III Mô tả phân tích cụ thể giải pháp IV Giải pháp sáng tạo 12 V Kết áp dụng đề tài 12 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13 I Kết luận 13 II Kiến nghị 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG SÁNG KIẾN 15 SOẠN VÀ DẠY BÀI “PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆNPHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN” (SINH HỌC LỚP 8) THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH I Lí chọn đề tài: 1.Cơ sở lí luận: Sinh học mơn khoa học, vị trí vơ quan trọng Sinh học nghiên cứu tìm hiểu giới sinh vật trái đất Để nguồn khoa học cho hệ trẻ xác lập sở phương pháp dạy học giáo viên Trong trình giảng dạy giáo viên phải vào mục tiêu đào tạo hệ trẻ nhà trường hội chủ nghĩa Nội dung chương trình sinh học giúp em tiếp thu nguồn tri thức sinh học từ vận dụng vào thực tiễn đời sống Để thực tốt việc đổi phương pháp dạy học cấp học nói chung, hay việc đổi phương pháp dạy môn sinh học nói riêng, người giáo viên phải tuân thủ theo nguyên tắc “ thầy thiết kế, trò thi cơng” hay nói cách khác “thầy tổ chức trò hoạt động” Phải cho tiết học lớp trở thành 45 phút say sưa, sôi nổi, hào hứng, chứa chan niềm hi vọng niềm tin người khám phá làm chủ tri thức Trong tiết học đó, học sinh phải phát huy cao độ tính tích cực vốn mình, bộc lộ lực thân khẳng định hoạt động nhóm, hoạt động tập thể Bằng suy nghĩ tích cực, học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức sinh học, sử dụng kiến thức thành cơng cụ suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo Sinh học môn khoa học thực nghiệm , kiến thức môn sinh học chia thành nhiều dạng khác : khái niệm sinh học, trình sinh học, quy luật sinh học… việc giảng dạy dạng kiến thức sinh học phương pháp đặc thù riêng Trong tiết học khơng dạng kiến thức mà tổ hợp nhiều dạng kiến thức khác nhau, đối tượng học sinh lớp khác Trong chương trình sinh học lớp nhiều tiết học nội dung kiến thức tương đối dài, khó nhiều dạng kiến thức Do tiết học giáo viên vừa phải đảm bảo việc truyền đạt hết nội dung kiến thức, vừa phải đảm bảo phương pháp truyền đạt mang tích tích cực phải đạt hiệu cao Việc lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với kiểu , phù hợp với đối tượng học sinh phối hợp nhịp nhàng phương pháp dạy học với cách nhuần nhuyễn vấn đề quan trọng Đó nghệ thuật sư phạm người giáo viên Thực tế trình dạy học thời đại bùng nổ thơng tin đòi hỏi người dạy nói chung dạy mơn Sinh nói riêng cần phải đổi mặt phương pháp dạy học cho phù hợp với yêu cầu lấy học sinh làm trung tâm Do đổi phương pháp giảng dạy môn Sinh, đặc biệt học sinh đại trà yêu cầu cấp bách nhiệm vụ nặng nề người thầy không để thực thị mà nhằm đáp ứng nhu cầu đáng người học cơng tác đào tạo tình hình sở thực tiễn Việc soạn dạy theo phương pháp giảng dạy tích cực học sinh đại trà nhằm phát triển, nâng cao nhận thức cho học sinh Vì cơng việc diễn thường xuyên hàng năm, công tác trọng tâm nhà trường Song khó khăn lớn nhà trường tất học sinh khiếu tuyển chọn vào trường cụm, số lại phần nhiều học sinh trung bình, học sinh yếu Một khó khăn giáo viên vấn đề tài liệu, phương pháp, hình thức giảng dạy Kinh nghiệm chưa bao, chuyên đề vấn đề q Là giáo viên dạy mơn Sinh, tơi trăn trở trước vấn đề nêu nên thân cố gắng sưu tầm qua sách vở, học hỏi kinh nghiệm qua giảng mẫu tổ chun mơn, truyền hình, đợt thao giảng, hội giảng cụm tự rút số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lên lớp theo hướng ''Hai tích'' 3.Tính cấp thiết Bản thân giáo viên dạy môn Sinh học thường xuyên giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8, theo phương pháp giảng dạy tích cực cấp THCS đặc biệt phương pháp giảng dạy tích cực cách hiệu nhất, phát huy niềm đam mê dạy sinh Mặt khác đáp ứng yêu cầu tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngày thân đáp ứng việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà Năng lực nghiên cứu thân Tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ khoa Thể dục – Sinh – Kĩ thuật khóa 1994-1997, thực dạy 17 năm môi trường giáo dục THCS, không ngừng tự học hỏi, Trường THCS Nhạo Sơn giao cho trách nhiệm giảng dạy môn sinh học lớp - theo phương pháp giảng dạy tích cực nên tơi đủ tự tin để nghiên cứu đề tài II Mục đích, chất việc nghiên cứu - Điều thơi thúc nghiên cứu đề tài : Soạn dạyphản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện” theo phương pháp dạy học tích cực Công tác soạn dạy : phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện cơng tác khó khăn phức tạp Vì vậy, tơi nghiên cứu đề tài với mục đích tìm giải pháp, hình thức giảng dạy nhằm đạt hiệu cao Đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên Làm tốt cơng tác này, kích thích mạnh mẽ ý thức tự giác, lòng say mê ý chí vươn lên học tập, tu dưỡng học sinh nói chung III Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài Phương pháp dạy học tích cực mơn sinh học THCS nói chung phương pháp giảng dạy học sinh môn sinh học lớp 8A, B trường THCS Nhạo Sơn nói riêng IV Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, nắm bắt tình hình thực tiễn đúc rút kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy, kết giảng dạy hàng năm để tìm phương pháp chung V Giới hạn không gian đối tượng nghiên cứu Không gian đối tượng nghiên cứu học sinh THCS nói chung, đặc biệt học sinh đại trà môn Sinh học khối trường THCS Nhạo sơn - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng VI Phạm vi kế hoạch nghiên cứu Phương pháp dạy học tích cực việc làm cần thiết tất khối lớp nhà trường THCS, nghiên cứu phạm vi hẹp Đó bàn số biện pháp, hình thức soạn dạy học tích cực Pham vi đối tượng nghiên cứu - Được thực khối học - Học sinh lớp trường THCS Nhạo Sơn Thời gian tiến hành: - Tiến hành thử nghiệm năm học 2017- 2018 , 2018 - 2019 PHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀI I : sở lý luận khoa học đề tài - Bài “phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện” vừa dài, lại vừa khó, kiến thức trình bày dạng kênh chữ kênh hình - Mục tiêu học học sinh phải: phân biệt phản xạ khơng điều kiện khái niệm tính chất, nêu ý nghĩa phản xạ điều kiện đời sống, trình bày trình hình thành phản xạ ức chế phản xạ cũ, nêu điều kiện cần thành lập phản xạ điều kiện Trong năm qua, từ việc thăm lớp dự đồng nghiệp, giáo vên chưa kinh nghiệm, chưa tiếp thu phương pháp dạy theo sách giáo khoa phương pháp dạy học tích cực nên lúng túng dạy này, dạy thường mắc phải số hạn chế sau: - Một phận giáo viên lên lớp nghiên cứu chưa kỹ, không hiểu đồ người viết sách giáo khoa nên họ chưa hiểu sâu, cặn kẽ kiến thức Từ việc dẫn dắt, hình thành kiến thức học cho học sinh đơi thiếu tính hệ thống Khai thác chưa mức thông tin kênh chữ kênh hình, nên dạy biểu như: + Thiếu chặt chẽ, tính áp đặt + Dàn trải, ghi nhiều + Thiếu khắc sâu kiến thức, đồng thời kèm với thiếu củng cố mở rộng kiến thức cấn thiết cho học sinh + Thiếu liên hệ thực tế - Giáo viên không đặt học mối quan hệ với trước nên học thiếu tính hệ thống khó hiểu - Việc hướng dẫn giáo viên chưa rõ ràng, học sinh chưa định hướng khai thác thông tin Mặt khác hệ thống câu hỏi dẫn dắt chưa chọn lọc, thiếu câu hỏi gợi mở từ câu lệnh sách giáo khoa, diễn đạt câu hỏi khơng ý Làm cho học sinh khó hiểu tham gia xây dựng tiết học nặng nề - Khâu kiểm tra đánh giá vừa ôm đồm vừa phiến diện - Giáo viên chưa hướng dẫn học sinh việc chuẩn bị nhà, cách học môn - Từ hạn chế trên, mạnh dạn đưa số đề xuất sau để khắc phục hạn chế tồn không áp dụng cho học mà chương trình mơn sinh học cấp trung học sở II Thực trạng vấn đề nghiên cứu - Để tiết dạy học đem lại hiệu cao giáo án điều kiện cần thiết Nếu giáo án chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trước lên lớp định cách dạy thầy giáo chủ động, tự tin, linh hoạt đạt chất lượng cao Vì năm học, thầy giáo phải thực nghiêm túc việc soạn giáo án theo quy định bước lên lớp phổ biến Trong soạn cần ý vấn đề sau: - Xác định mục tiêu học: Mục tiêu học cần cụ thể mức độ cần đạt chuẩn kiến thức, kỹ phát triển tư học sinh ba mức độ cụ thể là: nhận biết, thông hiểu vận dụng - Xác định hoạt động trình dạy học - Lựa chọn kiến thức bản, nâng cao cập nhật theo cấu trúc hợp lý không thiết phải thực theo sách giáo khoa - Lựa chọn phương pháp phương tiện gắn với nội dung cụ thể giúp học sinh chủ động khai thác tự chiếm lĩnh đơn vị kiến thức đặt - Chuẩn bị nội dung giảng theo hệ thống câu hỏi dạng vấn đề mà giáo viên nêu Để thiết kế câu hỏi giáo viên phải nắm bắt mục tiêu học, ý đồ người viết sách Trong giáo án phải thể phương pháp rõ ràng phù hợp với kiểu bài, đối tượng học sinh làm bật hoạt động thầy trò - Hướng dẫn học sinh học nhà , chuẩn bị học nhà - Đặc điểm từ kiến thức sẵn có, tổ chức hướng dẫn giáo viên để học sinh tự rút kết luận Do để học thành cơng học trước giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh xem lại nội dung kiến thức liên quan học để phục vụ cho học - Bài phản xạ khơng điều kiện phản xạ điều kiện dạng lí thuyết chia thành phần Trong phần dạng kiến thức nguồn cung cấp thông tin cho học sinh khác Ở phần đề cập tới kiến thức khái niệm, nguồn cung cấp thông tin dạng kênh chữ Để dạy phần giáo viên đặt câu hỏi gợi mở nhằm huy động vốn kiến thức sẵn học sinh để hình thành khái niệm mới, cho học sinh xác định ví dụ để khắc sâu kiến thức khái niệm hình thành - Ở phần hai đề cập tới kiến thức trình nguồn cung cấp thơng tin kênh hình Trong ba phần học phần thứ hai phần vừa dài lại tính trừu tượng cao Do giáo viên cần xâu chuỗi kiến thức tạo hoạt động chính, bao quát, tương thích với nội dung chương trình Cuối việc tổng kết hình thành mảng kiến thức cần thu nhận Để làm điều này, giáo viên cần linh hoạt, biết phối hợp hình thức dạy học, biết chớp thời trình học sinh tìm kiến thức Biết lắp ghép để mạch kiến thức cần cho học sinh Cần dự kiến tình xẩy hoạt động, hoạt động giải nhanh hoạt động cần cho học sinh suy nghĩ trao đổi để giải pháp cho kịp thời gian tiết dạy Giáo viên tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội vấn đề cách: nêu vấn đề (dưới dạng câu hỏi) dẫn dắt học sinh kiến thức học để giải đơn vị kiến thức Trong trình giải đơn vị kiến thức giáo viên gọi vài học sinh trả lời câu hỏi thiết phải nhận xét, đánh giá sau câu trả lời học sinh Nếu học sinh trả lời đầy đủ giáo viên nhân mà đặt thêm câu hỏi khác nhận xét tóm tắt cách ngắn gọn nội dung trả lời Giáo viên không nên thuyết trình dài dòng, khơng nên giành lấy quyền kết luận mà học sinh tự kết luận, giáo viên bổ sung hay xác nhận III Mô tả phân tích cụ thể giải pháp - Bàiphản xạ khơng điều kiện phản xạ kiện” gần cuối chương IX: “Thần kinh giác quan” song lại liên quan mật thiết với 6, chương I; 47 chương IX chương trình Sinh học lớp 8, giáo viên khơng chuẩn bị kỹ kiến thức, khơng phương pháp phù hợp dẫn đến tình trạng học sinh hiểu cách hời hợt, không thấy chất, sở khoa học phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện Mục tiêu : Sau học xong, học sinh hiểu trình bày khái niệm phản xạ khơng điều kiện phản xạ điều kiện Trình bày trình hình thành phản xạ kìm hãm phản xạ cũ Nêu rõ điều kiện cần thành lập phản xạ điều kiện, phân biệt phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện mối liên quan hai loại phản xạ Trước vào mới, giáo viên dành khoảng phút để kiểm tra kiến thức cũ giới thiệu chương Hỏi: Em nhắc lại phản xạ gì? Cung phản xạ gì? Giáo viên tóm tắt nhấn mạnh đường luồng xung thần kinh phản xạ , vai trò quan thụ cảm trung ương thần kinh phản xạ chuyển tiếp: “Phản xạ loại nào? Chúng hình thành nào? Hôm nghiên cứu bài: Bài 52: PHẢN XẠ KHƠNG ĐIỀU KIỆNPHẢN XẠĐIỀU KIỆN Hoạt động 1: Hình thành khái niệm phản xạ khơng điều kiện phản xạ điều kiện I-PHÂN BIỆT PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆNPHẢN XẠ KHƠNG ĐIỀU KIỆN: - Thơng thường phần giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin sách giao khoa phần I hoạt động nhóm để hồn thành bảng 52-1 “Các phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện” để từ làm sở để học sinh rút khái niệm phản xạ khơng điều kiện phản xạ điều kiện -Như thấy nghịch lí học sinh chưa kiến thức phản xạ khơng điều kiện, phản xạ điều kiện học sinh lấy sơ để xác định ví dụ phản xạ bảng 52-1 ví dụ thuộc phản xạ khơng điều kiện, ví dụ thuộc phản xạ điều kiện Mặt khác đường để hình thành khái niệm sinh học cho học sinh với cách dạy chưa với phương pháp dạy khái niệm sinh học Để hình thành khái niệm sinh học phải trải qua bước sau: + Bước 1: Xác định nhiệm vụ nhận thức + Bước 2: Quan sát vật thật, vật tượng hình + Bước 3: Phân tích dấu hiệu chung chất khái niệm + Bước : Định nghĩa khái niệm + Bước 5: Đưa khái niệm vào hệ thống khái niệm học Tuy nhiên với dạng khái niệm ta cần thực bước ,bước bước - Mặt khác mục đích việc xác định ví dụ bảng 52-1 để học sinh khắc sâu kiến thức hai loại phản xạ Từ tồn trên, đầu tư suy nghĩ xây dựng cách dạy phần sau: - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu số ví dụ phản xạ, thường học sinh nêu phản xạ khơng điều kiện phản xạ điều kiện học sinh nêu giáo viên nên gợi ý để học sinh nêu ví dụ như: phía sau gọi tên lúc ta phản xạ thầy, giáo vào lớp học sinh phản xạ gì, thầy giáo u cầu xác định phép tính: + ta kết ghi phản xạ bảng theo nhóm, nhóm ghi khoảng phản xạ Nhóm thứ phản xạ khơng điều kiện nhóm thứ phản xạ điều kiện Hỏi: Các phản xạ nhóm điểm giống ? Các phản xạ thuộc nhóm điểm giống nhau? ( Các phản xạ nhóm giống sinh có, khơng cần phải học tập Các phản xạ nhóm giống hình thành đời sống cá thể, kết trình học tập rèn luyện) Giáo viên giới thiệu phản xạ nhóm phản xạ khơng điều kiện phản xạ nhóm phản xạ điều kiện Hỏi: phản xạ khơng điều kiện gì? phản xạ điều kiện gì? (Phản xạ khơng điều kiện phản xạ sinh có, khơng cần phải học tập Phản xạ điều kiện phản xạ hình thành đời sống thể, kết trình học tập, rèn luyện) Giáo viên vừa hỏi vừa ghi khái niệm lên bảng phát phiếu học tập cho học sinh làm tập 52-1 để khắc sâu kiến thức phản xạ Hỏi: Theo em phản xạ tiết nước bọt ăn mơ phản xạ tiết nước bọt nghe nhìn thấy mơ khác điểm nào? Với cách dạy phát huy tính cực học sinh việc tìm kiến thức mới, khắc sâu khái niệm phản xạ đồng thời học sinh dễ dàng nhận biết lấy ví dụ phản xạ Giáo viên chuyển mục cách đặt vấn đề: Vậy phản xạ điều kiện hình thành ? muốn thành lập phản xạ điều kiện cần điều kiện gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thành phản xạ điều kiện II-SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠĐIỀU KIỆN Mục SGK chia thành phần nhỏ Phần hình thành phản xạ điều kiện, phần ức chế phản xạ điều kiện Hình thành phản xạ điều kiện phần kiến thức chứa đựng kênh hình từ hình 52-1→52-3 dạy giáo viên khai thác kênh hình để hình thành kiến thức cho học sinh Đa số giáo viên, đặc biệt giáo viên trường lúng túng chưa biết nên khai thác kiến thức từ hình Ở phần giáo viên giới thiệu cho học sinh là: để hiểu rõ trình thành lập phản xạ điều kiện diễn tìm hiểu thí nghiệm Paplop phản xạ tiết nước bọt với ánh đèn, sau giáo viên giới thiệu thí nghiệm Paplop tranh tranh dạy theo gợi ý với hệ thống câu hỏi sau: Hỏi: Khi cho chó ăn vùng bị hưng phấn? Đây phản xạ khơng điều kiện hay điều kiện? Hỏi: Khi bật đèn trung khu bị kích thích? Đây phản xạ khơng điều kiện hay điều kiện? Hỏi: Phản xạ tiết nước bọt với ánh đèn phản khơng điều kiện hay điều kiện? Hỏi: Bản chất phản xạ điều kiện gì? Hỏi: Để thành lập phản xạ điều kiện cần trải qua bước nào? Với cách dạy giáo viên chưa khai thác hết hệ thống kênh hình sách giáo khoa , việc khai thác kiến thức từ hệ thống kênh hình vụn vặt chưa hệ thống học sinh chưa thể trả lời câu hỏi 4, chưa hiểu rõ thực chất trình thành lập phản xạ điều kiện - Cách dạy mới: Để học sinh hiểu thực chất trình thành lập phản xạ điều kiện Ở mục giới thiệu bước q trình thành lập phản xạ điều kiện Paplop tranh tương ứng với hình đặt câu hỏi định hướng : +Hình 52-1 giới thiệu yếu tố ánh đèn, đường luồng xung thần kinh phản xạ đặt câu hỏi sau: Hỏi: Khi bật đèn không cho chó ăn chó xẩy phản xạ gì? Phản xạ thuộc loại khơng điều kiện hay điều kiện? Hãy mô tả luồng xung thần kinh phản xạ ? (Ở chó xẩy phản xạ định hướng với ánh đèn, phản xạ không điều kiện, ánh sáng tác động vào quan thụ cảm mắt xuất xung thần kinh truyền vùng thị giác thuỳ chẩm làm vùng bị hưng phấn, từ luồng xung thần kinh tới cổ làm co này) +Hình 52-2 giới thiệu yếu tố như: Thức ăn, đường luồng xung thần kinh phản đặt câu hỏi sau: Hỏi: Khi cho chó ăn chó xẩy phản xạ gì? Phản xạ thuộc loại khơng điều kiện hay điều kiện? Hãy mơ tả luồng xung thần kinh phản xạ ? (Ở chó xẩy phản xạ tiết nước bọt với thức ăn, phản xạ không điều kiện, thức ăn tác động vào quan thụ cảm lưỡi xuất xung thần kinh truyền trung khu tiết nước bọt hành não, từ xuất luồng xung thần kinh truyền lên vùng ăn uống vỏ não làm vùng bị hưng phấn luồng xung thần kinh truyền xuống tuyến nước bọt gây tiết nước bọt ) +Hình 52-3A đặt câu hỏi sau: Hỏi: Khi bật đèn đồng thời cho chó ăn vỏ não chó vùng bị hưng phấn ? Nếu bật đèn lại cho chó ăn nhiều lần vỏ não hình thành nên yếu tố nào? (Trên vỏ não hai vùng bị hưng phấn vùng thị giác vùng ăn uống, tượng hưng phấn diễn liên tục hình thành nên đường liên hệ tạm thời nối hai vùng với nhau) Giáo viên liên hệ thực tế : hai nhà cách vùng đất hoang nhiều cối thường xuyên lại hai nhà lâu ngày vùng đất hình thành đường nối hai nhà với +Hình 52-3B đặt câu hỏi sau: Hỏi: Khi đường liên hệ thần kinh tạm thời hình thành bật đèn khơng cho chó ăn chó hình thành phản xạ ? Đây phản xạ khơng điều kiện hay điều kiện? Hỏi: Phản điều kiện hình thành nào? Nhờ vào đâu? Giáo viên nhận xét câu trả lời nhấn mạnh chất phản xạ điều kiện ghi bảng theo sơ đồ sau: Bản chất phản xạ điều kiện : trình học tập rèn luyện→ Hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời nối vùng vỏ não với nhau→ Phản xạ điều kiện thành lập Giáo viên nêu thêm thí nghiệm thành lập phản xạ điều kiện tiết nước bọt với ánh đèn thức ăn kích thích khơng điều kiện ánh đèn kích thích điều kiện Hỏi: Để thành lập phản xạ tiết nước bọt với ánh đèn cần điều kiện gì? Hỏi: Để thành lập phản xạ điều kiện cần trải qua bước nào? (Cần thực ba bước sau: Xác định phản xạ muốn thành lập, tìm kích thích tự nhiên hiệu cao phản xạ ta muốn dạy, kết hợp nhiều lần hai loại kích thích trên) Giáo viên nhận xét câu trả lời nhấn mạnh điều kiện để thành lập phản xạ điều kiện đồng thời ghi bảng điều kiện Giáo viên liên hệ thực tế việc thành lập phản xạ điều kiện động vật người ví dụ xiếc thú Nhấn mạnh số lần kết hợp loại kích thích nhiều tăng sức mạnh kích thích khơng điều kiện phản xạ điều kiện chóng hình thành bền vững Trong giáo dục, 10 dạy thật hấp dẫn kiến thức thật hay, học dễ thuộc, nhớ lâu Đó sở câu: “trăm hay không tay quen” GV chuyển ý sang mục Bên cạnh q trình thành lập phản xạ điều kiện q trình ln tồn song song trình gì? Ức chế phản xạ điều kiện Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin để trả lời câu hỏi sau: Hỏi: Sau phản xạ tiết nước bọt với ánh đèn thành lập bật đèn mà không cho chó ăn sau thời gian xẩy tượng gì? Vì sao? (Chó ngừng tiết nước bọt không củng cố nên đường liên hệ tạm thời dần) Giáo viên thông báo cho học sinh tượng ức chế phản xạ điều kiện dạng tắt dần ngồi dạng ức chế dập tắt lấy ví dụ minh họa cho dạng ức chế Giáo viên kết luận ghi bảng sau liên hệ thêm: học tập thuộc sau mà không xem lại quên Đây sở câu “văn ôn võ luyện” Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày trình thành lập phản xạ điều kiện cũ ức chế phản xạ điều kiện thành lập để thành lập phản xạ người qua ví dụ tự chọn Hỏi: Sự thành lập ức chế phản xạ điều kiện ý nghĩ gì? Giáo viên nhấn mạnh sở để loại bỏ thói hư tật xấu nghiện ma tuý, cờ bạc, trò chơi điện tử để hình thành phản xạ tốt Với cách dạy học sinh dễ dàng nhận thấy chất phản xạ điều kiện gì, dễ dàng lấy ví dụ q trình thành lập phản xạ điều kiện Giáo viên chuyển mục cách đặt vấn đề: Vậy phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện chúng khác điểm mối quan hệ gì? Hoạt động 3: Phân biệt tính chất phản xạ khơng điều kiện với phản xạ điều kiện III.SO SÁNH CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHẢN XẠ KHƠNG ĐIỀU KIỆN VỚI XẠĐIỀU KIỆN Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào phân tích ví dụ mục I hiểu biết qua ví dụ trình bày mục II hoạt động nhóm hồn thành bảng 52-2 Sau phút giáo viên gọi đại diện nhóm điền kết vào bảng phụ, yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ sung giáo viên nhận xét bổ sung hoàn thành bảng 11 Hỏi: Để thành lập phản xạ điều kiện tiết nước bọt với ánh đèn chó cần phải phản xạ khơng điều kiện trước? Giáo viên nhận xét bổ sung Hỏi: Phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện mối quan hệ với nào? Giáo viên nhận xét ghi bảng: Phản xạ không điều kiện sở để thành lập phản xạ điều kiện Để củng cố bài, giáo viên dùng bảng phụ với nội dung bao quát kiến thức học sau: Câu 1: Hãy đánh dấu (x) vào ô tương ứng với nội dung tương ứng bảng sau: Phản xạ Phản xạ Các ví dụ khơng điều điều kiện kiện Khi trời lạnh, da gà Nhắm mắt lại bị ánh sáng mạnh bắt ngờ chiếu vào mắt Ngửi thấy mùi thơm thức ăn, tiết nước bọt Rơi nước mắt nghe câu chuyện cảm động Chảy nước mắt bóc hành khơ Câu 2: Tính chất phản xạ điều kiện: Trả lời kích thích điều kiện Được hình thành sống Khơng bền vững Mang tính cá thể đường liên hệ tạm thời Cung phản xạ đơn giản Số lượng hạn định Trung ương thần kinh trụ não Trung ương thần kinh đại não Tổ hợp là: a) 1, 2, 3, 4, 5, 7, c) 1, 2, 3, 4, 6, 7, b) 1, 2, 3, 4, 5, 7, d) 1, 2, 3, 4, 6, 7, Câu3: Hãy chọn đúng(Đ), sai(S) nội dung sau: Đúng Nội dung Phản xạ không điều kiện không bền vững Sự hình thành phản xạ điều kiện phải đường liên hệ 12 Sai tạm thời Phản xạ khơng điều kiện phản xạ điều kiện liên quan chặt chẽ với Nếu khơng củng cố, phản xạ điều kiện ức chế tắt dần Phản xạ điều kiện dễ thay đổi, tạo điều kiện cho thể thích nghi với điều kiện sống Câu 4: Hãy chọn câu trả lời Những điều kiện khơng với hình thành phản xạ điều kiện a) Phải kết hợp kích thích điều kiện với kích thích khơng điều kiện b) Kích thích điều kiện phải tác động trước c) Kích thích điều kiện phải tác động sau d) Quá trình kết hợp phải lặp lặp lại nhiều lần, thường xuyên đổi IV Giải pháp sáng tạo Như nói trên, khó khăn lớn giáo viên dạy theo phương pháp dạy học tích tài liệu, sách tham khảo nghèo nàn, mà giáo viên phải mày mò sáng tạo phương pháp cho phù hợp với mơn Qua nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, kết hợp với số anh chị em đồng nghiệp, tơi mạnh dạn đưa hình thức, giải pháp dạy học tích cực mới, sáng tạo sau: - Tổ chức kiểm tra lực, khiếu học sinh - Kiểm tra khả nắm kiến thức học sinh - Hướng dẫn học sinh phương pháp, kỹ quan sat kênh hình, kênh chữ - Xây dựng hệ thống câu hỏi, tập để rèn luyện kỹ tư - Thảo luận trao đổi, giải đáp thắc mắc V Kết áp dụng đề tài Để kiểm tra tính thực tiễn đề tài qua năm thực hiện, thu kết so với chưa áp dụng đề tài sau: Chưa áp dụng chuyên đề Tỷ lệ Sĩ số 28 SL (%) Áp dụng chuyên đề Năm 2017-2018 Năm 2018-2019 Tỷ lệ Sĩ số 26 Tỷ lệ Sĩ số 28 SL SL (%) (%) 13 Giỏi Khá Trung bình Yếu 16 7.1 21,5 57.1 14,3 Giỏi Khá Trung bình Yếu 14 17,7 28,6 50,0 3,6 Giỏi Khá Trung bình Yếu 14 15.4 26.9 53.9 3,8 Như với suy nghĩ, cố gắng ban đầu thấy tập trung đầu tư công sức, kiến thức theo phương pháp tích cực vào dạy, học sinh tiếp thu cách tích cực khơng thụ động hứng thú Chính ham học học sinh lại động lực thúc đẩy giáo viên cần phải đổi tư duy, phương pháp dạy học phù hợp với SGK Mỗi học mà em đạt kết cao thể phần tâm huyết người dạy Sau sử dụng phương pháp, nguyên tắc giảng dạy, trường THCS Nhạo Sơn, việc giảng dạy môn gặp nhiều thuận lợi hơn, học sinh hứng thú học tập môn Khi giảng dạy theo phương pháp này, cường độ dạy - học ngày nâng cao, sử dụng tốt quỹ thời gian, học sinh ham học hỏi hơn, xu hướng tìm hiểu, thơng tin kiến thức liên quan đến mơn Nhạo Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018 Người viết Bùi Thị Mỹ Cầm 14 ... xung thần kinh truyền vùng thị giác thuỳ chẩm làm vùng bị hưng phấn, từ có luồng xung thần kinh tới cổ làm co này) +Hình 52-2 giới thiệu yếu tố như: Thức ăn, đường luồng xung thần kinh phản đặt... gì? Cung phản xạ gì? Giáo viên tóm tắt nhấn mạnh đường luồng xung thần kinh phản xạ , vai trò quan thụ cảm trung ương thần kinh phản xạ chuyển tiếp: “Phản xạ có loại nào? Chúng hình thành nào?... luồng xung thần kinh phản xạ đặt câu hỏi sau: Hỏi: Khi bật đèn khơng cho chó ăn chó xẩy phản xạ gì? Phản xạ thuộc loại khơng điều kiện hay có điều kiện? Hãy mô tả luồng xung thần kinh phản xạ ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiem giang day bai phan xa khong dieu kien vaphan xa co dieu kien TD cầm , Kinh nghiem giang day bai phan xa khong dieu kien vaphan xa co dieu kien TD cầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay