CHUYEN DE TU VUNG cúc

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:23

PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠNG LƠ TRƯỜNG THCS NHẠO SƠN CHUYÊN ĐỀ: “DẠY VÀ LUYỆN TẬP TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH BẬC THCS – TEACHING AND PRACTISING ENGLISH VOCABULARY” Giáo viên thực hiện: Lê Thị Cúc TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI Năm học 2018- 2019 CHUYÊN ĐỀ: “DẠY VÀ LUYỆN TẬP TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH BẬC THCS – TEACHING AND PRACTISING VOCABULARY” A.MỞ ĐẦU 1.Lý chọn chuyên đề: Hiện nay, tiếng Anh trở thành ngơn ngữ phổ biến tồn giới bốn mươi quốc gia sử dụng ngơn ngữ gần 400 triệu người dùng ngôn ngữ thứ hai giao tiếp Ở Việt Nam, tiếng Anh xem ngoại ngữ trường phổ thông Là giáo viên dạy môn Tiếng Anh, mong muốn học sinh hiểu cách nhanh nhất, chủ động nhất, đặc biệt em vận dụng kiến thức học vào giao tiếp thực tế Muốn vậy, cần phải đổi phương pháp giảng dạy cho tiết lên lớp học sinh hứng thú học tập tích cực rèn luyện nhớ lớp Chúng ta biết thứ tiếng giới, muốn giao tiếp với nó, đòi hỏi phải có vốn từ từ vựng thành phần thiếu ngôn ngữ Trong tiếng Anh rèn luyện phát triển bốn kỹ nghe, nói, đọc, viết học sinh mà không dựa vào tảng từ vựng Thật vậy, khơng có số vốn từ cần thiết, em phát triển tốt kỹ nghe, nói, đọc, viết cho dù em có nắm vững mẫu câu kiến thức ngữ pháp Do vậy, giúp học sinh nắm vững từ học để vận dụng vào việc rèn luyện kỹ việc làm quan trọng khiến trăn trở định thực chuyên đề : “DẠY VÀ LUYỆN TẬP TỪ VỰNG – TEACHING AND PRACTISING VOCABULARY” Đối tượng nghiên cứu: - Các tiết học mơn Tiếng Anh có giới thiệu ngữ liệu - Khách thể: Học sinh khối trường THCS Nhạo Sơn Phạm vi nghiên cứu : - Do thời gian điều kiện giảng dạy có hạn nên chuyên đề áp dụng giảng dạy cho sinh trường THCS Nhạo Sơn Phương pháp nghiên cứu : a Phương pháp nghiên cứu tài liệu: - Tham khảo sách giáo viên, sách bồi dưỡng thường xuyên loại sách tham khảo - Quán triệt công văn, đạo Bộ, Sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo, kế hoạch hoạt động trường tổ chuyên môn b Phương pháp điều tra, đối chiếu : - Kết hợp dự giờ, thực nghiệm, kiểm tra đối chiếu kết học tập học sinh rút phương pháp dạy tốt cho em B NỘI DUNG : I CƠ SỞ LÝ LUẬN : Như biết, năm học 2018-2019 năm học mà toàn ngành giáo dục ta tiếp tục thực vận động “Hai không” với bốn nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Ở trường trung học sở giáo viên dạy học sinh môn học khác sở trang bị cho học sinh hệ thống kỹ , kỹ xảo cần thiết, nhằm đào tạo đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có kỹ thực hành, động sáng tạo … Với mục tiêu giáo dục phổ thông “ Giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc” Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/05/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu:“Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh , phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh” II CƠ SỞ THỰC TIỄN : Thuận lợi : - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất tài liệu chuyên môn phục vụ cho việc giảng dạy môn : máy cassette, máy chiếu phòng nghe… - - Bản thân giáo viên mơn nhận hỗ trợ từ giáo viên tổ chuyên môn đồng nghiệp - Đa số em học sinh lớp yêu thích học Tiếng Anh chuẩn bị tốt sách vở, đồ dùng cho việc học tập - Phần lớn phụ huynh học sinh quan tâm tạo điều kiện để em học tập Khó khăn: - Đa số em chưa có phương pháp học từ vựng thật hiệu Về phía phụ huynh, khó khăn việc kiểm tra hướng dẫn em tự học nhà môn ngoại ngữ, phụ huynh biết - Một số học sinh học sinh nam thường xao nhãng quan tâm đến việc học tập học từ vựng - Một số học sinh có thời gian học nhà ngồi học em phải phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, việc đồng … - Các em có điều kiện để giao tiếp tiếng Anh em ngại giao tiếp, trao đổi tiếng Anh học - Đa số học sinh lớp có hồn cảnh khó khăn nên em có sách tham khảo để nâng cao vốn từ từ vựng mà sách giáo khoa cung cấp III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 1.Vấn đề đặt ra: Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh học tập, cần tổ chức q trình dạy học theo hướng tích cực hố hoạt động người học, q trình dạy học, giáo viên người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt kiến thức đó, em phải tự học hoạt động Phương pháp chủ đạo dạy học ngoại ngữ lồng ghép, nghĩa từ cần dạy ngữ cảnh, ngữ cảnh đọc, đoạn hội thoại hay khoá Tuy nhiên, nói đến việc dạy học ngoại ngữ việc dạy từ nào? Dạy cấu trúc câu để học sinh biết cách sử dụng từ cấu trúc giao tiếp tiếng nước Ngay từ đầu, giáo viên cần xem xét thủ thuật khác cho bước xử lý từ vựng ngữ cảnh mới: gợi mở, dạy từ, kiểm tra củng cố từ vựng - Có nên dạy tất từ không? Dạy từ tiết vừa? - Dùng sẵn mẫu câu học học để giới thiệu từ - Dùng tranh ảnh, dụng cụ trực quan để giới thiệu từ - Đảm bảo cho học sinh nắm cấu trúc, vận dụng từ vựng vào cấu trúc để hoàn thiện chức giao tiếp, thiết lập mối quan hệ cấu trúc vốn từ có - Khắc sâu vốn từ trí nhớ học sinh thông qua mẫu câu qua tập thực hành Giải pháp thực : a Lựa chọn từ để dạy: Tiếng Anh mơn học có tầm quan trọng, cơng cụ để giao tiếp với nước giới Muốn giao tiếp tốt đòi hỏi phải có vốn từ phong phú Ở môi trường phổ thông nay, nói đến ngữ liệu chủ yếu nói đến ngữ pháp từ vựng, từ vựng ngữ pháp ln có mối quan hệ khăng khít với nhau, dạy phối hợp để làm rõ nghĩa Tuy nhiên dạy giới thiệu từ vựng vấn đề cụ thể Thông thường học xuất từ mới, xong từ cần đưa vào để dạy Để chọn từ cần dạy, giáo viên cần xem xét vấn đề: - Từ chủ động (active vocabulary) - Từ bị động (passive vocabulary) Chúng ta biết cách dạy hai loại từ khác Từ chủ động có liên quan đến bốn kỹ (nghe – nói – đọc – viết) Đối với loại từ giáo viên cần đầu thời gian để giới thiệu hướng dẫn học sinh luyện tập nhiều Với từ bị động giáo viên cần dừng mức nhận biết, không cần đầu thời gian vào hoạt động ứng dụng Giáo viên cần biết lựa chọn định xem dạy từ từ chủ động từ từ bị động - Khi dạy từ cần làm rõ ba yếu tố ngôn ngữ là: + Form + Meaning + Use Đối với từ chủ động ta cho học sinh biết chữ viết định nghĩa từ điển chưa đủ, học sinh biết cách dùng chúng giao tiếp, giáo viên cần cho học sinh biết cách phát âm, không từ riêng lẻ, mà biết phát âm từ chuỗi lời nói, đặc biệt biết nghĩa từ - Số lượng từ cần dạy tuỳ thuộc vào nội dung trình độ học sinh Khơng dạy tất từ mới, khơng có đủ thời gian thực hoạt động khác Tuy nhiên, tiết học nên dạy tối đa từ - Trong lựa chọn từ để dạy, bạn nên xem xét đến hai điều kiện sau: + Từ có cần thiết cho việc hiểu văn khơng ? + Từ có khó so với trình độ học sinh khơng ? - Nếu từ cần thiết cho việc hiểu văn phù hợp với trình độ học sinh, thuộc nhóm từ tích cực, bạn phải dạy cho học sinh - Nếu từ cần thiết cho việc hiểu văn khó so với trình độ học sinh, khơng thuộc nhóm từ tích cực, bạn nên giải thích cho học sinh hiểu nghĩa từ - Nếu từ khơng cần thiết cho việc hiểu văn khơng khó bạn nên u cầu học sinh đoán b Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới: Giáo viên dùng số thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới, giúp em học sinh tiếp thu từ cách chủ động như: * Visual (nhìn) : * Mine (điệu bộ): Thể qua nét mặt, cử chỉ, điệu * Realia (vật thật) Dùng dụng cụ trực quan mà thực tế có * Situation / Explanation: Dùng tình giải thích để học sinh nắm bắt từ cách hiệu * Example : Đưa ví dụ cụ thể có liên quan đến từ học tạo tò mò hấp dẫn học sinh * Synonym \ antonym:( từ đồng nghĩa \ trái nghĩa): Giáo viên dùng từ học có nghĩa tương đương để giúp học sinh nhận biết nghĩa cuả từ học * Translation (dịch): Giáo viên dùng từ tương đương tiếng Việt để cung cấp nghĩa từ tiếng Anh - Giáo viên sử dụng thủ thuật khơng cách khác, thủ thuật thường dùng để dạy từ trừu tượng, để giải số lượng từ nhiều thời gian không cho phép, giáo viên gợi ý học sinh tự dịch từ * True or False statements: Giáo viên cung cấp số câu yêu cầu học sinh chọn lựa câu trả lời có liên quan đến từ học c Các thủ thuật kiểm tra củng cố từ mới: Chúng ta biết giới thiệu từ chưa đủ, mà phải thực bước kiểm tra củng cố từ lớp Các thủ thuật kiểm tra củng cố khuyến khích học sinh học tập tích cực hiệu CHECKING TECHNIQUES FOR VOCABULARY Rub out and Jumbled words Ordering Matching Slap the board Bingo What and where d Biện pháp tổ chức thực hiện: * Các bước tiến hành giới thiệu từ mới: Để giới thiệu từ mới, giáo viên dạy cho học sinh theo bốn kỹ : + Nghe: Giáo viên đọc mẫu, học sinh lắng nghe + Nói: Giáo viên đọc từ, học sinh đọc lại + Đọc: Giáo viên viết từ lên bảng, học sinh đọc từ mắt, miệng + Viết: Học sinh viết từ vào - Bước giới thiệu bài, giới thiệu chủ đề: bước quan trọng việc dạy từ vựng Bước định thành cơng tiết học, gợi mở cho học sinh liên tưởng đến từ học qua chủ điểm vừa giới thiệu Điều quan trọng giới thiệu từ phải thực theo trình tự: nghe, nói, đọc, viết Đừng hoạt động khác “nghe” Hãy nhớ lại trình học tiếng mẹ đẻ chúng ta, bắt đầu nghe, bắt chước phát âm tới hoạt động khác Hãy giúp cho học sinh có thói quen học từ cách tốt nhất: - Bước 1: “nghe”, bạn cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần bạn yêu cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh nhắc lại , bạn cần ý cho lớp nhắc lại trước, sau gọi cá nhân - Bước 3: “đọc”, bạn viết từ lên bảng cho học sinh nhìn vào để đọc Cho học sinh đọc lớp, đọc cá nhân sửa lỗi cho học sinh tới chừng mực mà bạn cho đạt yêu cầu - Bước 4: “viết”, sau học sinh đọc từ cách xác bạn yêu cầu học sinh viết từ vào - Bước 5: bạn hỏi xem có học sinh biết nghĩa từ khơng u cầu học sinh nói lên bảng viết nghĩa từ tiếng Việt - Bước 6: đánh trọng âm từ: phát âm lại từ yêu cầu học sinh nhận diện âm tiết có trọng âm đánh dấu - Bước 7: cho câu mẫu yêu cầu học sinh xác định từ loại từ học * Trong dạy từ phải ghi nhớ điểm sau: Nên giới thiệu từ mẫu câu cụ thể Ở tình giao tiếp khác nhau, giáo viên kết hợp việc làm cách thiết lập quan hệ từtừ mới, từ vựng phải củng cố liên tục Giáo viên thường xuyên kiểm tra từ vựng vào đầu cách cho em viết từ lên bảng giấy nháp, với cách giáo viên quan sát toàn học sinh lớp, bắt buộc em phải học nên nhớ cho học sinh vận dụng từ vào mẫu câu, với tình thực tế giúp em nhớ từ lâu hơn, giao tiếp tốt mang lại hiệu cao Để học sinh tiếp thu tốt đòi hỏi dạy từ mới, giáo viên cần phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp, cần chọn cách ngắn nhất, nhanh nhất, mang lại hiệu cao nhất, sau học xong từ vựng em đọc được, viết biết cách đưa vào tình thực tế * Hướng dẫn học sinh học từ vựng nhà: Thời gian học trường ít, đa phần thời gian lại gia đình em phải tự tổ chức hoạt động học tập Vì thế, từ đầu năm học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt động học tập nhà thật hiệu Làm điều đó, chắn hoạt động dạy học ngày hoàn thiện Kết thực hiện: Qua trình áp dụng chuyên đề vào thực tế giảng dạy, nhận thấy học sinh ngày có nhiều tiến học tập: - Học sinh có hứng thú tích cực hoạt động - Các tiết học trở nên sôi sinh động - Học sinh thuộc gần hết từ lớp học - Vốn từ vựng em tăng lên rõ rệt - Các em học sinh yếu sử dụng từ vựng vào câu đơn giản Những học sinh sử dụng từ vựng câu phức tạp Sau bảng thống kê chất lượng học tập cuối học kì II năm học: 2017 - 2018 cuả học sinh khối trường THCS Nhạo Sơn áp dụng chuyên đề : KHỐI LỚP TSHS GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM 27 12 11 Với kết cụ thể thấy chất lượng học tập học sinh cao áp dụng chun đề Điều cho thấy chun đề mà tơi nghiên cứu phần mang lại hiệu trình giảng dạy thực tế Đánh giá rút kinh nghiệm: Theo phân phối chương trình nay, mơn tiếng Anh tiết có từ học kể tập Nếu muốn dạy tốt từ vựng để tiết học sinh động hơn, giáo viên cần phải tìm tranh ảnh, đồ dùng để minh hoạ, tạo điều kiện cho em nhớ từ dễ dàng hướng ý em vào chủ đề hay trọng tâm học Trong tiết chương trình giáo viên cần lựa chọn - từ để dạy Các từ phải thuộc loại hoạt động (active vocabulary) – nghĩa từ học sinh sử dụng thường xuyên lớp nhằm rèn luyện kỹ Các từ cần có tần suất cao nghĩa chúng xuất thường xuyên văn Giáo viên không nên phiên âm từ dạy trình độ học sinh hạn chế phải học thêm ký hiệu phiên âm học sinh nhầm lẫn chữ viết ký hiệu phiên âm từ Ngoài ra, cách học từ vựng học sinh điều đáng quan tâm, học sinh thường học từ vựng cách đọc từ tiếng Anh cố nhớ nghĩa tiếng Việt, có viết tập viết để đối phó với giáo viên, chưa có ý thức tự kiểm tra lại mình, để khắc sâu từ vốn từ sẵn có Vì thế, em mau quên dễ dàng lẫn lộn từ với từ khác Do vậy, nhiều học sinh đâm chán học bỏ quên, giáo viên cần ý đến tâm lý học sinh Tôi thực chuyên đề phần tiết học, nhiên đóng vai trò quan trọng cho việc thực hành mẫu câu, việc đối thoại có trơi chảy, lưu lốt hay khơng phải phụ thuộc vào việc học thuộc lòng từ vựng phát âm có chuẩn hay không Nhưng để thực giảng dạy tốt từ vựng, khơng cần có đầu vào giảng, vào bước lên lớp giáo viên, mà phụ thuộc nhiều vào hợp tác học sinh C.KẾT LUẬN Trên phương pháp dạy học với thực tế giảng dạy thân tơi Tơi nhận thấy q trình dạy học, giáo viên cần cố gắng áp dụng phương pháp cách linh hoạt cho phù hợp với nội dung phù hợp với đối tượng học sinh Bên cạnh đó, giáo viên cần khéo léo sử dụng thủ thuật sư phạm nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh giúp cho em học tập có kết Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh học tập, cần tổ chức trình dạy học theo hướng tích cực hố hoạt động người học, trình dạy học, giáo viên người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt kiến thức đó, em phải tự học hoạt động Về phía học sinh, bên cạnh số em học hành nghiêm túc, có khơng học sinh học qua loa, không khắc sâu từ vựng vào trí nhớ, khơng tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều nên giáo viên cần khuyến khích hướng em tích cực tham gia vào trình học tập Để đáp ứng tốt yêu cầu đổi phương pháp giáo dục cấp THCS, yếu tố ngoại cảnh chương trình, thời gian, trình độ học sinh, khả chuyên môn giáo viên Điều quan trọng phương thức tổ chức giáo viên tiết dạy Để hưởng ứng phong trào đổi phương pháp dạy học trường phổ thông, với cách giáo viên dạy môn ngoại ngữ mong muốn đóng góp phần nhỏ bé với thầy giáo bạn đồng nghiệp xây dựng phương pháp dạy học ngày chuẩn mực, có hiệu giúp cho em học sinh ngày thích học ngoại ngữ, học tập chủ động, giao tiếp tự tin khả Sơng Lơ , ngày 17 tháng 10 năm 2018 Người thực Lê Thị Cúc ... đặc biệt biết nghĩa từ - Số lượng từ cần dạy tu thuộc vào nội dung trình độ học sinh Không dạy tất từ mới, khơng có đủ thời gian thực hoạt động khác Tuy nhiên, tiết học nên dạy tối đa từ - Trong... đạo dạy học ngoại ngữ lồng ghép, nghĩa từ cần dạy ngữ cảnh, ngữ cảnh đọc, đoạn hội thoại hay khố Tuy nhiên, nói đến việc dạy học ngoại ngữ việc dạy từ nào? Dạy cấu trúc câu để học sinh biết cách... từ vựng, từ vựng ngữ pháp ln có mối quan hệ khăng khít với nhau, ln dạy phối hợp để làm rõ nghĩa Tuy nhiên dạy giới thiệu từ vựng vấn đề cụ thể Thông thường học xuất từ mới, xong từ cần đưa vào
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN DE TU VUNG cúc , CHUYEN DE TU VUNG cúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay