Ôn thi Đại học môn Văn theo chuyên đề: tây tiến, quang dũng

96 24 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 13:27

TÂY TIẾN QUANG DŨNG Quang DũngQuang Dũng (1921-1988) tên khai sinh Bùi Đình Diệm, quê Hà TâyQuang Dũng nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc Nhưng uang Dũng đư c iết đến nhiều nh thơ hơ uang Dũng h n h u, ph ng ho ng, đ m chất ng mạn v t i hoa Các tác phẩm chính: Mây đầu ơ, hơ văn Quang Dũng… Hoàn cảnh sáng tác thơ Tây Tiến Quang DũngTây iến vừa hướng hành quân, vừa tên đơn vị quân đội đư c thành p đầu năm 1947 – Tây iến có nhiệm vụ phối h p với ộ đội Lào, ảo vệ biên giới Việt –Lào, đ ng thời đ nh tiêu hao ực ng quân đội Pháp hư ng Lào miền tây Bắc Bộ Việt Nam Địa bàn đ ng quân hoạt động đo n quân TT rộng chủ yếu biên giới Việt – Lào Chiến sĩ Tây iến phần đơng niên, học sinh, trí thức Hà Nội, chiến đấu hoàn cảnh gian hổ thiếu thốn v t chất, ệnh sốt rét hoành hành dội Tuy v y, họ sống ạc quan chiến đấu dũng cảm – Quang Dũng đại đội trưởng đơn vị Tây iến từ đầu năm 1947, r i chuyển sang đơn vị khác Rời đơn vị cũ chưa bao lâu, Phù Lưu Chanh, Quang Dũng viết thơ Nhớ Tây iến Khi in ại, tác giả đổi tên thơ Tây iến Tây iến thơ xuất sắc, xem iệt tác Quang Dũng, xuất thời gian đầu kháng chiến chống thực dân Pháp Đặc điểm t thơ Tây iến – Cảm hứng ng mạn: c phẩm đ tình – n i nhớ n ng n n ao ọc y tỏ mạch cảm x c tr n trề c i trữ i thơ dụng nhiều hình ảnh g y ấn tư ng mạnh, ph t huy cao độ tr tưởng tư ng hiến cho i thơ c nhiều so s nh i n tưởng độc đ o Đối tư ng mi u tả c nhiều n t phi thường, thi n nhi n y Bắc vừa h ng vĩ, dội, vừa thơ mộng trữ tình, hoang sơ m ấm p, người nh iến h o hoa, mộng mơ, ng mạn y dụng rộng r i thủ ph p đối p: đối p hình ảnh, điệu, t nh c ch người nh TT – m hưởng bi tr ng: ― i‖ phẩm c đau u n, ―tr ng‖ hỏe hoắn, mạnh mẽ c m hưởng bi tr ng thường hông n tr nh chuyện x t xa, đau đưa đến x c cảm mạnh mẽ, rắn rỏi ng ao c giả đ nhắc đến h hăn gian hổ h nh qu n, n i đến m c, hi sinh, c i đau thương đ h m chứa n t đ p h ng Bi mà không uỵ Cái bi đư c thể ằng giọng điệu, âm hưởng, màu sắc tráng ệ, hào hùng – Chất lãng mạn hoà h p với chất bi tráng, tạo nên vẻ đ p độc đ o thơ Nội dung nghệ thuật thơ Tây Tiến Quang Dũng a Nội dung: – Bức tranh thiên nhiên vùng Tây Bắc tổ quốc ta vừa tráng ệ, hùng vĩ vừa nên thơ, trữ tình – Khẳng định, ca ng i vẻ đ p đ m chất bi tráng hình ảnh người lính Tây iến: tâm h n lãng mạn, khí phách anh hùng, lí tưởng cao Vẻ đ p chiến sĩ Việt Nam kháng chiến chống Pháp – hể tình u, gắn bó, niềm tự hào tác giả trung đo n Tây iến quê hương Tây Bắc năm kháng chiến chống Pháp * Đoạn 1: N i nhớ tác giả đường hành quân trung đo n Tây iến: ― Sông Mã xa r i Tây iến ơi!…………Mai Châu mùa em thơm nếp xôi‖ – N i nhớ tác giả: Nhà thơ Quang Dũng gắn bó với trung đo n Tây iến, gắn bó với núi rừng Tây Bắc năm kháng chiến Vì mà xa Tây iến, xa Tây Bắc – xa đơn vị ộ đội , xa vùng đất nhiều ỉ niệm kháng chiến tác giả nhớ nhung da diết: Sông Mã xa r i Tây iến ơi! Nhớ rừng núi nhớ chơi vơi – Mở đầu thơ ời gọi tha thiết , ngào Tác giả gọi tên đơn vị ― Tây iến‖ , gọi tên sông vùng Tây Bắc ― sông M ‖ mà thân thiết , dạt cảm tình gọi tên người thân thương đời mình.Phải trung đo n Tây iến, núi rừng Tây Bắc gần gũi , thân thương với tác giả xa Tây Bắc, Tây iến trở thành ― mảnh tâm h n‖ tác giả – Tác giả thành công việc s dụng nghệ thu t điệp từ ― nhớ ― từ láy ― chơi vơi‖, tác giả ― nhớ chơi vơi‖ n i nhớ không xác định đư c hết đối tư ng , nhớ sông Mã , nhớ Tây ến, nhớ núi rừng Tây Bắc , … nhớ tất Những nơi trung đo n Tây iến đ qua, đ ng đội gắn ,…tất trở thành ỉ niệm qn.Chính mà xa Tây iến, xa Tây Bắc tâm h n tác giả trào dâng n i nhớ da diết, mãnh iệt – Con đường hành quân trung đo n Tây iến: Qua n i nhớ da diết nhà thơ , đường hành quân trung đo n Tây iến nơi Tây Bắc lên rõ nét – rước hết vùng đất mà đo n quân đ qua, gắn bó, m i vùng đất với nét riêng khơng dễ quên: Sài Khao sương ấp đo n quân mỏi Mường Lát hoa đ m … Nhà Pha Luông mưa xa … Đ m đ m Mường Hịch cọp trêu người …… Mai Châu mùa em thơm nếp xơi + Ở Sài Khao sương nhiều muốn che ấp đo n quân hiến cho đo n quân mỏi mệt Đ gian hổ mà chiến sĩ phải vư t qua + Nếu Sài Khao đo n quân phải vất vả, mệt nhọc Mường Lát th t ấm áp, lãng mạn ởi ― hoa đêm hơi‖ ― Hoa‖, ― hơi‖ hai hình ảnh làm cho ức tranh Mường Lát thêm gần gũi, trìu mến + Về Pha Lng mưa rừng th t thú vị, vừa hành quân vừa ngắm cảnh v t mưa th t lãng mạn, trữ tình + Có ẽ ―ấm ng‖ hành quân vùng Mai Châu , hương vị đặc sản ― nếp xôi‖của vùng đất hiến anh chiến sĩ có xa khơng thể qn + Còn ghê r n Mường Hịch, âm phát từ núi rừng th t hiến cho người cảm giác ất an : ―cọp trêu người‖ M i vùng đất trung đo n Tây iến qua để ại dấu ấn tâm h n, có nhiều gian nan, vất vả lãng mạn, trữ tình – Con đường hành quân trung đo n Tây iến đư c tác giả khái quát rõ qua đoạn thơ: Dốc lên khúc huỷu dốc thăm thẳm Heo hút c n mây súng ng i trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống … Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đ m đ m Mường Hịch cọp trêu người Đoạn thơ ngắn thể nét bút tài hoa Quang Dũng Ơng thành cơng việc s dụng ngơn từ, hình ảnh, bút pháp,… + Hàng oạt từ láy g i hình ảnh, cảm xúc ― h c huỷu‖, ― thăm thẳm‖, ― Heo h t‖ + Hình ảnh vừa thực vừa táo ạo, phi thường dốc cao hiến súng chạm trời – ― súng ng i trời‖, dốc lên xuống nhiêu ― ngàn thước lên cao , ngàn thước xuống‖ + Kết h p hình ảnh với âm đặc sắc ― thác gầm th t‖, ― cọp trêu người‖ + dụng nhiều rắc + Đoạn thơ đ m khuynh hướng s thi cảm hứng lãng mạn Nét bút tài hoa Quang Dũng đ vẽ ại đường hành quân- chiến đấu trung đo n Tây iến năm kháng chiến chống Pháp , đường th t gian hổ, hiểm nguy với đèo cao , dốc hiểm thú rừng t n th t lãng mạn, khó quên – Sau hàng oạt câu thơ s dụng rắc tác giả phóng bút câu thơ tồn Bằng độc đ o ― Nhà Pha Luông mưa xa hơi‖ Phải sau đoạn đường hành quân, chiến đấu vất vả chiến sĩ Tây iến đư c thưởng thức nét lãng mạn mưa rừng, đư c thưởng thức nét đ p nhà thấp thoáng mưa Những giây phút lãng mạn , thơ mộng đường hành quân ngu n sức mạnh để chiến sĩ vư t qua gian lao, th thách Qua đường hành quân trung đo n Tây iến ta cảm nh n đư c vẻ đ p riêng núi rừng Tây Bắc trung đo n Tây iến Tây Bắc vừa hùng vĩ, tráng ệ vừa nên thơ, trữ tình Chiến sĩ Tây iến kiên cường, ất huất, sẵn sàng vư t gian lao th thách để thực nhiệm vụ hồn cảnh đất nước có chiến tranh – Và đường hành quân, chiến đấu , có chiến sĩ khơng đủ sức để tiếp tục nhiệm vụ, lí tưởng mình: Anh ạn dãi dầu không ước Gục lên súng mũ ỏ quên đời! Hai câu thơ g i bi, mác , đau thương Nhưng anh ― khơng ước nữa‖, ― ỏ qn đời ― tư cầm súng Một số chiến sĩ Tây iến khơng tiếp tục nghiệp , lí tưởng ởi ẽ sức đ điều iệt Các anh sống chiến đấu iện thiếu thốn thuốc men, ương thực, ại ị sốt rét rừng hoành hành nên khơng đủ sức để tiếp ước Đ y thực đau thương khó tránh hỏi năm kháng chiến nên Quang Dũng không ngần ngại nhắc đến đ ng đội mác quên đại đội trưởng Quang Dũng Tác giả nhắc đến để tưởng nhớ, u n thương , tự hào đ ng đội thơi thúc tinh thần chiến đấu để giành bình yên, hạnh phúc, độc p, tự Đoạn mở đầu thơ ― Tây iến‖ da diết n i nhớ đ ng đội , nhớ núi rừng Tây Bắc tác giả Quang Dũng Qua n i nhớ, đường hành quân trung đo n Tây iến ức tranh núi rừng Tây Bắc rõ nét Đ ― ình ― mà Quang Dũng dành cho Tây iến ,Tây Bắc : Yêu mến, gắn bó tự hào ( Chế Lan Viên : Khi ta , nơi đất Khi ta đi, đất ng hóa tâm h n ) * Đoạn 2: Những ỉ niệm đ p trung đo n Tây iến năm kháng chiến chống Pháp ―Doanh trại ừng lên hội đuốc hoa……… rơi dòng nước ũ hoa đong đưa‖ * Kỷ niệm đ p thời tr n mạc đ trở thành hành trang người lính Tây iến Đ ng v y, chiến sĩ Tây iến tác giả quên ỉ niệm năm kháng chiến đ ng đội, quân dân Kỉ niệm khó quên có ẽ đ m liên hoan a trại: Doanh trại ừng lên hội đuốc hoa…….Nhạc Viên Chăn xây h n thơ + Đ m ― hội đuốc hoa‖ đ m liên hoan a trại chiến sĩ Tây iến với đ ng bào ( Tây Bắc, Lào) ― Doanh trại ừng lên ― – tác giả s dụng từ ― ừng n‖ th t hay, làm ừng sáng tỏa ấm cho không gian đ m hội Đ m hội có ánh sáng, ấm ― đuốc hoa‖, có tiếng khèn, điệu nhạc có ―em‖ trang phục xiêm áo yểu điệu , thướt tha , e ấp, dịu dàng ― Em‖ đ y gái, gái miền núi Tây Bắc nước ta, cô gái Lào ự xuất cô gái làm cho đ m hội thêm vui vẻ, ấm áp quyến rũ, say lòng người + Chiến sĩ Tây iến đa phần chàng trai Hà Nội hào hoa, lãng mạn có chút đa tình nên cô gái xuất ánh a, tiếng khèn điệu nhạc hiến anh ngạc nhiên , thích thú, say mê Niềm vui, thái độ thích thú anh đư c tác giả diễn tả từ ― Kìa‖ Phải anh ngạc nhiên nơi núi rừng ại có ― đ a hoa‖ say lòng người đến + Say mê , thích thú đ m hội để ― xây h n thơ‖ chiến sĩ xây mộng với cô gái Các chiến sĩ th t lãng mạn + Tài hoa Quang Dũng đoạn thơ ết h p hài hòa hình ảnh, âm thanh, ánh s ng,… Đoạn thơ ức tranh đ m hội đuốc hoa th t vui vẻ ,ấm áp , lãng mạn Và đ ỉ niệm quên trung đo n Tây iến, minh chứng cho tình cảm đ ng đội, tình quân dân n ng nàn, thắm thiết Giây phút vui vẻ, hạnh phúc đ ng bào, tình cảm quân dân thắm thiết hành trang chiến sĩ chiến trường ác iệt * Trung đo n Tây iến qua nhiều vùng đất nơi Tây Bắc, m i vùng đất với nét đ p riêng khó quên Nếu Sài Khao có sương nhiều che ấp đo n quân Tây iến , Mường Hịch có tiếng cọp hiến người ghê s , vùng Mai Châu có hương vị cơm nếp th t hấp dẫn ,…thì Châu Mộc th t lãng mạn, trữ tình Người Châu Mộc chiều sương ấy… rơi dòng nước ũ hoa đong đưa Bốn câu thơ theo dòng h i tưởng ―trơi‖ miền đất ạ, đ Châu Mộc thuộc tỉnh ơn La, nơi có bãi cỏ bát ngát mênh mơng, có dãy núi Pha Lng cao 1884 mét , nơi có ản Pha Lng sầm uất người Thái Quang Dũng đ khám phá bao vẻ kì thú miền Châu Mộc Năm tháng đ qua miền đất trở thành mảnh tâm h n bao người ― Khi ta ở, nơi đất Khi ta đi, đất ng hóa tâm h n‖ ( Chế Lan Viên ) + ―Chiều sương ấy‖ chiều thu năm 1947 , sương trắng phủ mờ núi rừng chiến khu làm cho cảnh, người thêm thơ mộng, trữ tình Buổi chiều thu đầy sương in đ m h n người hiến cho hoài niệm thêm mênh mang Chữ ―ấy‖ vần với chữ ― thấy‖ tạo nên vần ưng giàu âm điệu, tiếng hẽ hỏi ―c thấy‖ cất lên lòng + ― H n au‖ h n mùa thu, hoa lau nở trắng, lau xào xạc gió thu nơi sơng suối―nẻo ến ờ‖ Với tâm h n thi sĩ tài hoa, Quang Dũng đ cảm nh n vẻ đ p thơ mộng thiên nhiên Châu Mộc qua cảnh sắc ― chiều sương‖ ― h n lau nẻo ến ờ‖ + Điệp ngữ ― có thấy‖, ― có nhớ‖ làm cho hồi niệm chiều sương Châu Mộc thêm phần man mác, bâng khng Trong chia phơi có nhớ , nhớ cảnh r i nhớ đến người ― Có nhớ‖ thuyền độc mộc dáng người chèo thuyền độc mộc? ― Có nhớ‖ hình ảnh ―hoa đong đưa‖ dòng nước ũ ? ― Hoa đong đưa‖ hoa rừng đong đưa làm dun dòng nước hình ảnh ẩn dụ g i tả cô gái miền Tây Bắc xinh đ p lái thuyền duyên dáng, uyển chuyển hoa rừng đong đưa dòng suối? Và hình ảnh g i tả gái Tây Bắc gái phải có ―tay lái hoa‖ ― đong đưa‖ đư c v y Quang Dũng th t tài tình người Tây Bắc th t tài hoa! Bốn câu thơ dòng h i tưởng cảnh sắc người nơi Tây Bắc, nơi cao nguyên Châu Mộc.Với bút pháp tài hoa tâm h n lãng mạn , Quang Dũng vẽ ại ức tranh tuyệt đ p thiên nhiên người Tây Bắc + huở ấy, núi rừng Tây Bắc th t hoang vu, chốn rừng thiêng nước độc tác giả đ khám phá đư c nét đ p th t thơ mộng, lãng mạn cảnh người Nhà thơ gắn bó với cảnh v t, với người Tây Bắc, vào sinh t với đ ng đội có ỉ niệm đ p sâu sắc v y, viết nên vần thơ sáng giá đến Bức tranh chiều sương Châu Mộc đ m hội đuốc hoa ức tranh sơn mài danh họa mang vẻ đ p màu sắc cổ điển lãng mạn, ết h p hài hòa tính thời đại đại máu a chiến tranh Bức tranh chiều sương Châu Mộc đ m hội đuốc hoa tài , tâm h n gắn bó sâu nặng Quang Dũng với trung đo n Tây iến, với núi rừng Tây Bắc với quê hương đất nước năm kháng chiến chống Pháp * Đoạn : chân dung chiến sĩ Tây iến với khí phách anh hùng, tâm h n lãng mạn máu a chiến tranh y iến đo n binh không mọc t c……… ông Mã gầm lên khúc độc hành * Trên nẻo đường hành quân , chiến đấu , vư t qua bao đèo cao dốc hiểm , đo n quân Tây iến núi rừng trùng trùng điệp điệp vừa kiêu hùng vừa cảm động Người chiến binh với quân trang màu xanh rừng, với nước da phong sương sốt rét rừng, thiếu thuốc men, ương thực,… y iến đo n binh khơng mọc tóc Qn xanh màu oai hùm – Hai câu thơ trần trụi hiên thực chiến tranh năm tháng kháng chiến chống Pháp Hình ảnh đo n qn ― khơng mọc t c‖ vừa g i nét bi hài vừa phản ánh hốc iệt chiến tranh Cái hình hài khơng làm đ p ― hơng mọc t c‖, ― xanh màu ‖ tương phản với n t― oai h m‖ Với bút pháp tài hoa, Quang Dũng làm t chí khí hiên ngang , tinh thần cảm xung tr n chiến binh Tây iến làm quân giặc hiếp s – ― Dữ oai h m‖ hình ảnh ẩn dụ nói lên chí khí người lính Tây iến , chiến sĩ có gầy, xanh khơng yếu, chí khí người lính hổ nơi rừng xanh Cái tài Quang Dũng hắc họa chân dung bên chiến sĩ Tây iến gầy , xanh toát lên đư c oai phong, khí phách người lính cụ H * Các chiến sĩ Tây iến hành quân, chiến đấu muôn vàn gian hổ, thiếu thốn, ệnh t t,…nhưng có giấc mơ, giấc mộng đ p: Mắt trừng g i mộng qua biên giới…….Đ m mơ Hà Nội dáng iều thơm Các chiến sĩ Tây iến mộng mơ g i hai phía chân trời : biên giới Hà Nội, biên giới nơi đầy bóng giặc, Hà Nội nơi đ ỉ niệm, người thân thương,… – Mắt trừng – hình ảnh g i tả nét dội, oai phong ẫm iệt, tinh thần cảnh giác, tỉnh táo người lính khói a ác iệt , ―g i mộng qua biên giới‖ mộng tiêu diệt ẻ th , ảo vệ biên cương , p nên chiến công nêu cao truyền thống anh hùng đo n quân Tây iến, chiến sĩ cụ H – Các chiến sĩ Tây iến ại có giấc mộng đ p Hà Nội ,về ― dáng iều thơm‖ Chiến sĩ Tây iến vốn niên Hà Nội ― Xếp bút nghiên theo việc đao, cung‖, họ chàng niên trẻ hào hoa, lãng mạn có chút đa tình Khi xa Hà Nội, tiến Tây Bắc để thực nhiệm vụ chiến sĩ ―Ng n năm thương nhớ đất hăng Long‖ ống chiến trường ác iệt tâm h n anh hướng Hà Nội , mơ Hà Nội Đ ng v y, anh quên đư c hàng me, hàng sấu, phố cổ trường xưa? ,… Làm anh quên đư c tà áo trắng, cô gái thân thương,… ―d ng iều thơm‖ đ hò h n,…? Hình ảnh ― dáng iều thơm‖ Quang Dũng đem đến cho người đọc nhiều điều thú vị , ngôn từ vốn có thơ lãng mạn thời ―tiền chiến‖ ngòi bút Quang Dũng trở nên có h n, đặc tả đư c chất lính trẻ trung, hào hoa, lãng mạn binh đo n Tây iến tr n mạc Viết ―mộng‖ ― mơ ― trung đo n Tây iến , Quang Dũng đ ca ng i tinh thần ạc quan, yêu đời đ ng đội Đ nét khám phá nhà thơ vẽ chân dung người lính cụ H xuất thân từ tầng ớp tiểu tư sản năm kháng chiến chống Pháp 10 người th đơn mà Một nh s ng t c đ ch thực thành cơng phong cách sáng tạo người đ c ng độc đ o, đặc sắc Đ ng L Đạt viết i thơ ―V n Chữ‖ ―M i công d n có dạng vân tay M i người nghệ sĩ thứ thiệt có dạng vân chữ Không trộn lẫn‖ M i người sinh có dấu vân tay riêng, mang đường nét, hình dạng đặc thù, khơng giống với bất ì cho d đ Vân tay dấu hiệu, anh chị em đ ng sinh sở chuẩn x c để xác minh danh tính cơng d n, đư c ưu trữ để xác thực nhân thân, phân biệt với người khác Với cách nói đầy hình ảnh g i liên hệ tương đ ng với v n tay, L Đạt đ d ng ―v n chữ‖ để hình thức sáng tạo ngơn từ độc đ o, hiểu rộng nét riêng, cá tính sáng tạo nh thơ Đ ng thời, để nhấn mạnh đ yếu tố quan trọng để tạo nên ―người nghệ sĩ thứ thiệt‖ – người nghệ sĩ ch n ch nh, c t i v c tư chất ng t c thơ qu trình tạo nên tác phẩm nghệ thu t ngôn từ nhằm truyền tải cảm xúc hay nội dung ý nghĩa n o đ Nhưng đặc tính khơng nằm thơng điệp tác giả g i gắm mà nằm lớp vỏ ngơn từ Ngơn từ vừa phương hiện, vừa chất tác phẩm thi ca Một xuất sắc i thơ i thơ m việc bớt đi, th m v o hay thay đổi dù chữ m giảm gi trị Bởi v y chắt lọc s dụng ngôn từ đạt đến tinh hoa thẩm mỹ việc mà nh thơ n o phải hướng tới, hi đ muốn khẳng định trì t n văn học Khơng v y, việc chắt lọc s dụng đ c n cần mang cá tính sáng tạo riêng, phong cách không trùng lặp, đ ch nh ―v n chữ‖ m L Đạt nhắc đến Từ lịch s văn học giới nói chung lịch s văn học Việt Nam nói riêng, thấy hi nh thơ đ p 82 ứng đư c đ i hỏi đ , t c phẩm tên tuổi họ trường t n với thời gian Tiêu biểu cho văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 hai tác giả uang Dũng v ố Hữu, cho dù viết n i nhớ tha thiết địa danh cơng tác, gắn bó suốt tháng ngày gian khổ mà hào hùng dân tộc tham gia kháng chiến chống Pháp, song m i nh thơ có n t đ p riêng, độc đ o s ng t c, thể qua đoạn trích hai i thơ ― y Tiến‖ v ― Việt Bắc‖ m c u thơ đầu i thơ ― y iến‖ đ thể n i nhớ da diết Quang Dũng qua việc miêu tả rừng núi miền Tây, nhắc nhở kỷ niệm chặng đường hành quân gian khổ m i n cường, anh dũng: ― ông M xa r i Tây Tiến ! Nh Pha Luông mưa xa hơi‖ Mở đầu b i thơ tiếng gọi tha thiết ― ông M xa r i Tây Tiến ơi!‖- ta cảm nh n đư c d n nén c u thơ ảy chữ ngắn ngủi n i nhớ c n cào, da diết khôn nguôi Vần ―ơi‖ ng n nga, khiến n i nhớ dường o d i mi n man V n i nhớ lại trải rộng thêm ra, trùm phủ khắp không gian núi rừng miền Tây chữ ―nhớ‖ đư c lặp lại hai lần c u thơ thứ hai Cái tài tình uang Dũng đ mi u tả n i nhớ đ ―nhớ chơi vơi‖ – hình ảnh thơ đầy sáng tạo, độc đ o v đem ại hiệu vô c ng đắt giá Từ ―chơi vơi‖ c ng từ ―ơi‖ c u tr n vang v o thơ tiếng vọng, tạo âm vang, g i n c i phi u di u, c i ―chơi vơi‖ nh thơ hình ảnh rừng núi trở về, lên sống động r n ng p khắp không gian Một người ngồi hẳn khơng thể có n i nhớ Chỉ c uang Dũng với n i lòng có n i nhớ m thơi hơng thường, người ta thường nhớ kỷ niệm để lại dấu ấn sâu sắc với Đối tư ng n i nhớ uang Dũng nhớ rừng núi: 83 ―Nhớ rừng n i…‖ Có lẽ suốt h nh qu n c ng inh đo n y iến, rừng núi khung cảnh đặc trưng nhất, quen thuộc uang Dũng v đ ng đội Rừng n i in đ m bao niềm vui n i bu n người nh Hơn hết, tác giả người thấm thía h hăn đ trải qua: ― i Khao sương ấp đo n qu n mỏi Mường Lát hoa đ m Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Ng n thước n cao, ng n thước xuống Nh Pha Luông m a xa hơi‖ uang Dũng hông mi u tả thẳng h hăn gian hổ người lính mà miêu tả hoang vu khắc nghiệt vùng rừng n i hoang d ; song đọc đoạn thơ hiểu, c thể tưởng tư ng sống chiến đấu người lính Tây Tiến Những địa danh ― i Khao‖, ―Mường L t‖, ―Pha Luông‖ xa làm cho núi rừng trở nên xa ngái, hoang vu, mà đ , ỷ niệm ùa nhà thơ ch nh hành quân: ― i Khao sương ấp đo n qu n mỏi‖ C u thơ ch ng xuống, đều, g i lên mỏi mệt, bải hoải, nặng nề, khiến ta tưởng chừng đo n inh y iến ngã xuống, bị lấp chìm sương n i Những hông, m điệu i thơ c u thơ nhiều bằng: ―Mường Lát hoa đ m hơi‖ 84 ng trở nên nh bâng, b ng bềnh Đ hương hoa đ m núi rừng đưa hương ng o ngạt, hình ảnh đuốc hoa tr n tay người lính cầm hành quân đ m d i? C ẽ hiểu theo nghĩa n o đ ng, hình ảnh n o hay, đ p, lãng mạn lên không gian mờ ảo, phiêu b ng ―đ m hơi‖ C u thơ đ x a tan mỏi mệt đo n qu n y iến để đo n qu n ước tiếp, tiếp tục vư t qua chặng đường gian khổ: ―Dốc lên khúc khủy dốc thăm thẳm Ng n thước n cao, ng n thước xuống‖ Hình ảnh ― h c huỷu‖ lên làm ta cảm gi c đường h ―Dốc thăm thẳm‖ ại làm cho h hăn, vất vả hăn dài thêm ra, sâu hút xuống, v tôn vị tr người nh đứng lên cao vòi vọi, sau hi đ vư t lên đường ngoằn ngoèo, uốn h c Đọc c u thơ n ta cảm nh n rõ ước chân nặng nề gắng gư ng, thở nặng nhọc người lính hi vư t qua hết dốc n y đến dốc khác, dốc ch ng lên dốc, hết dốc lên cao lại dốc lao xuống vô vô t n Thiên nhi n, địa hình khắc nghiệt Tây Bắc n rõ n t, sinh động qua nét bút bạo, khỏe, gân guốc, ngơn ngữ có tính chạm khắc với loạt từ y ― h c huỷu‖, ―thăm thẳm‖? Song, dù thiên nhiên có khắc nghiệt đến đ u, chặng đường có gian khổ cách người lính Tây Bắc hi n ngang, oai dũng vơ c ng qua hình ảnh: ―Heo h t c n mây súng ngút trời‖ Giữa xa xôi, hiu hắt, vòi vọi độ cao, nơi nguy hiểm ch ng chất dựng lên thành dốc, thành c n, người nh đứng đ , m i đầu v đầu s ng chạm vào mây trời, ngang tàng, hiên ngang khí phách Hình ảnh thơ tếu t o ―s ng ng i trời‖ đ nhấn đ m thêm vào vẻ đ p người lính Ta thấy người v c y s ng đ làm chủ đư c thiên nhiên, làm chế ngự đư c khắc nghiệt, th thách gian lao v ng sơn cước u minh uang Dũng đ s dụng hình ảnh sáng tạo, v vô c ng đắc địa Chỉ từ ―ng i‖ đ n i n đư c ngông, ngang 85 tàng người lính trẻ Đ hơng phải ―chạm trời‖, hay ―chọc trời‖ m c y s ng đ y ại ―ng i trời‖? Bao nhi u gian ao hi vư t dốc, ăng đường, trở thành việc vô c ng đơn giản, dễ dàng, cỏn con, để người nh ―ng i‖ xem trời mà ―Ng n thước n cao, ng n thước xuống‖ giống c u thơ: ―Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm‖ c nhịp ngắt 4/3 với điệp từ hai vế đối đ ẻ g p câu thơ, vẽ nên không gian đường gấp khúc rừng núi Tây Bắc : lên cao ngút trời, sâu xuống vô cùng, hun hút không thấy đ y Ấy v y m hi vư t qua chặng đường h nh qu n v y, dường người lính lại chẳng mệt mỏi, dường ao nặng nhọc đ vơi hết c u thơ to n ằng độc đ o: ―Nh Pha Luông mưa xa hơi‖ Đ ch nh c i t i thơ uang Dũng C u thơ đ g i n c i phi u di u, chơi vơi, bay bổng nh không gian rộng mở Những mỏi mệt đ i hết phía sau, vương ại nơi khấp khểnh đường m người nh đ vư t qua Người lính thấy khung cảnh trước mắt trải ngút ngàn: nhà xa xôi, chìm khuất ẩn m n mưa, g i lên bâng khuâng thoáng thầm lặng n i nhớ quê nhà m c u thơ mở đầu ― y iến‖ đ g i toàn cảnh vất vả, gian lao, chặng đường hành quân thiên nhiên khắc nghiệt, r n ng p Đ c ẽ ấn tư ng sâu sắc v đ m nét kỷ niệm Tây Tiến nh thơ Xuyên suốt đoạn thơ, ta cảm nh n đư c n i nhớ dâng lên ạt, mãnh liệt, lại tr n m nh mang s u ắng qua c u thơ, vần xen câu thơ vần trắc, m hưởng thơ tr ng điệp, lên bổng lúc xuống trầm, lãng mạn h o h ng hôn tả Cũng n i nhớ nơi đ gắn bó năm th ng hoạt động Cách mạng, song ta lại bắt gặp phong c ch thơ ho n to n h c với ― 86 y iến‖, đ ng thời mang vẻ đ p ri ng, đ i ―Việt Bắc‖ Tố Hữu Nếu ― y iến‖ đư c viết theo thể thất ngơn trường thi n ―Việt Bắc‖ đư c Tố Hữu viết theo thể thơ ục bát, mang nhiều m hưởng ca dao, dân ca Có lẽ v y mà n i nhớ i thơ đặc biệt n i nhớ tha thiết, c n cào mà sâu lắng, đằm thắm, ngào, đoạn thơ: ―Nhớ nhớ người yêu n đầu n i, trăng chiều ưng nương Nhớ h i c ng sương Sớm khuya bếp l a người thương rề Nhớ rừng nứa bờ tre Ngơi thia sông Đ y suối L vơi đầy a ta nhớ ngày Mình đ y, ta đ đắng cay i…‖ Đọc đoạn thơ, ta thấy ―Việt Bắc‖ Tiến‖ Cả đoạn thơ ―v n chữ‖ ho n to n h c với ― y khúc ca êm ái, ngào, chứa chan tình cảm với lời thơ mở đầu: ―Nhớ nhớ người y u‖ N i nhớ người yêu n i nhớ nào? Đ n i nhớ mà có người trải qua cảm giác yêu r i hiểu rõ đư c Tố Hữu đ tâm với Moselle Gansel – nhà nghiên cứu văn học người Pháp, ông đ phải ng đất nước mình, v y ơng nhớ đất nước mình, y u đất nước nhớ, y u hai người đ n tr i tim ơng Chính mà Tố Hữu viết c u thơ ng mạn đến v y để miêu tả n i nhớ Việt Bắc ― Nhớ nhớ người y u‖ Đ n t ri ng sáng tạo, hình ảnh thơ m có Tố Hữu hiểu rõ viết đầy tình cảm khiến ta i n tưởng đến câu ca dao: 87 ―Nhớ bổi hổi b i h i‖ Như đứng đống l a ng i đống than‖ Đ n i nhớ khung cảnh thơ mộng đầy thi vị vùng Tây Bắc ― n đầu núi, trăng chiều ưng nương‖ Hai vế c u thơ thời gian đơi ứa hò h n Người Việt Bắc cần mẫn, lam ũ, n n thời gian nghỉ ngơi ng y gặp gỡ hi trăng đ ít, chàng trai gái n ngang tầm đỉnh n i, ho ng đ ng ưng chừng nương rẫy mà thơi Có lẽ v y khung cảnh hi đ đ p nhất, lãng mạn ng y, n n đ để lại ấn tư ng Tố Hữu cách rõ nét sâu sắc Nằm bình yên n i cao v nương rẫy ng người dân tộc vùng cao Khói bếp thổi cơm đưa n h a c ng với sương sớm v sương chiều buông phủ xa mờ, tạo nên tranh n n thơ, ng mạn mơ m ng: ―Nhớ h i c ng sương‖ Trong ng i nhà chìm khuất h i sương hình ảnh thơn nữ tảo tần ― ớm khuya bếp l a người thương về‖ Những cô gái Việt Bắc thao thức chờ đ i bên bếp l a g i lên không gian ấm áp tình người tình đời, ưu giữ lại tác giả hình ảnh th n thương, ấm áp Việt Bắc có vùng bạt ngàn tre nứa, mang đầy sức sống v mang ng dáng người nơi đ y v vẻ đ p giản dị, mộc mạc mà thẳng, i n cường bất khuất Tác giả nhớ rừng tre nứa nhớ phẩm chất người nơi đ y: ―Nhớ rừng nứa bờ tre‖ Nhớ từ ng, người cán đưa tầm nhìn n i nhớ rộng sang rừng tre nứa, r i suối, dòng sơng len lỏi núi rừng: 88 ―Ng i hia, sông Đ y, suối L rơi đầy‖ Hai chữ ―vơi đầy‖ hông miêu tả d ng nước m c n để ấm áp nghĩa tình gắn bó cán Cách mạng v người dân Việt Bắc suốt 15 năm d i h ng chiến Như v y, m i i thơ có phong cách ri ng, g i n sắc thái cảm x c h c Đ ch nh giá trị riêng cho m i ng độc giả ―v n chữ‖ m i tác giả, tạo nên i thơ, m n n tiếng sức sống lâu bền cho tác phẩm Viết đư c lời thơ v y nhờ vào không t i m c n khả đ o s u tìm t i điều mẻ cảm xúc, cảm nh n riêng tác giả Có thể nói Tố Hữu v uang Dũng người nghệ sĩ thứ thiệt với m i ―dạng vân chữ‖ độc t n, ― hông trộn lẫn‖ riêng Lời thơ L Đạt ho n to n đ ng đắn nh n định có giá trị đ nh gi người nghệ sĩ s ng t c văn học Một nh thơ đ ch thực, nh thơ th nh công nh thơ iết tạo dấu ấn riêng biệt, độc đ o t c phẩm Bài làm : (Bài viết học sinh) Cõi đời cõi hữu hạn Nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven dừng chân kiếp sống n y v để lại cho đời onata ―Ánh trăng‖- giao hưởng định mệnh Nh văn Banzac trước với đất m dấu y u ghi ại t n tr n tư ng đ i văn học với ― ấn tr đời‖ Sự đời ―thương hải tang điền‖, r i ng y ia d ng sông năm th ng tất Những th nh qu ch u đ i, kì quan tạo hóa r i dần phơi pha… hế nhưng, dòng chảy nghiệt ngã ấy, người đời nhớ đến ngòi t uang Dũng t i hoa, tiếng thơ thiết tha Tố Hữu, đ ng L Đạt viết: ―M i cơng d n có dáng vân tay M i người nghệ sĩ thứ thiệt có dạng vân chữ 89 Không trộn lẫn‖ ( Vân chữ) uan điểm n y đ đư c thể rõ qua đoạn thơ nh thơ uang Dũng ― y iến‖ ― ông M xa r i Tây Tiến ? …Nh Pha Luông mưa xa hơi? V đoạn thơ nh thơ ố Hữu ―Việt Bắc‖ ―Nhớ nhớ người yêu ….Ng i hia, sông Đ y, suối L rơi đầy‖ Nh thơ danh hiệu cao quý mà c , d cho ― ản chất m i người nghệ sĩ‖ (M.Garti), d cho ai c nh thơ ẩn khuất tâm h n Hai chữ t i đ u phải nhà thơ n o c đư c Chỉ có nhà thơ th t xuất ch ng m theo L Đạt c ―v n chữ‖ ri ng xứng đ ng với tiếng gọi ―t i năng‖ n y Với L Đạt, ―v n tay‖ đường nét có m i người, dựa v o đ để phân biệt người với người khác để phân biệt nghệ sĩ thứ thiệt với người nghệ sĩ tầm thường, ―v n chữ‖ công cụ đắc lực Rất nhiều nh thơ đ sinh v lại đời nhờ v o ―v n chữ‖ – giọng nói riêng, phong cách nghệ thu t độc đ o v ri ng biệt Cũng giống v n tay, phong c ch nghệ thu t m i người h c Đ y lý cốt yếu tạo nên đa dạng cho văn chương Khổ thơ đầu i thơ ― y iến‖ minh chứng rõ n t cho ―v n chữ‖ t i tình uang Dũng Bằng n i nhớ đ ng đội, chiến trường năm n o, nh thơ b t lên tiếng gọi tha thiết, ng hu ng hi đứng trước kỷ niệm đ xa: ― ông M xa r i Tây Tiến ơi! Nhớ rừng núi nhớ chơi vơi‖ Nhịp thơ m đềm, giàu cảm xúc biểu cảm đư c người thi sĩ trở với cảnh thiên nhiên Tây Bắc, với dòng sơng Mã hiền hòa chảy qua Việt Nam r i trở với biển 90 xanh thẳm Đ d ng sông in dấu bao dấu chân đo n qu n ― y iến‖, chứng nhân bao kỷ niệm bu n vui người lính trẻ i n cường, người bạn tiễn đưa ao anh lính trẻ với đất m , với cõi vĩnh Với Quang Dũng, sông Mã Tây Tiến đ ―xa r i‖ Hai tiếng ―xa r i‖ h c đ u tiếng thở dài, nuối tiếc hình ảnh dòng sơng lại kỷ niệm, ký ức người đi, thức d y lòng thi nhân n i nhớ: ―Nhớ rừng núi, nhớ chơi vơi‖ Đ n i nhớ núi non Tây Bắc h ng vĩ năm n o, quân Tây Tiến, nơi chôn ao ớp x c qu n th v địa bàn hoạt động đo n người bạn đ ng hành, chở che cho anh nh tr n đoạn đường h nh qu n đầy gian khổ: ―Nhớ giặc đến giặc lùng Rừng c y n i đ ta c ng đ nh y N i giăng th nh ũy sắt dày Rừng che đội rừng vây quân thù ( Việt Bắc – Tố Hữu) Một c u thơ thơi m iết cao tình cảm d n n n điệp từ ―nhớ‖, lớp sóng n i nhớ dạt, mạnh mẽ dâng trào tâm h n hướng phương xa để r i thúc giục ngòi bút viết lên d ng thơ đong đầy cảm xúc, gọi tên n i nhớ vơ hình: ―nhớ chơi vơi‖ Đ y hơng phải lần đầu ti n người đọc bắt gặp n i nhớ thơ, đ ng nghĩa với việc trước uang Dũng đ c người gọi tên n i nhớ r i Ca dao xưa nói: ― a nhớ bạn chơi vơi‖ Đến Xuân Diệu, nh thơ giãi bày: ― ương tư n ng ng n chơi vơi Khác với n i nhớ người, n i nhớ tình riêng ấy, n i ―nhớ chơi vơi‖ uang Dũng ết thúc hai âm mở mang m hưởng vọng dài, lan tỏa Tiếng gọi vọng từ v ch đ núi rừng Tây Bắc, vọng từ cõi nhớ ngàn 91 trùng nh thơ C u thơ đọc lên nh t nh, vơ hình vơ ng ại có sức ám ảnh vơ Dòng cảm xúc bắt nhịp thời gian v hông gian đưa nh thơ trở với địa danh gắn liền với kỉ niệm: ― i Khao sương ấp đo n qu n mỏi Mường Lát hoa đ m hơi‖ Hai địa danh đứng đầu d ng thơ dẫn dắt người đọc hướng miền đất xa xôi, hoang dã, nghe m đ thấy ch n chân mỏi gối r i Riêng từ ―mỏi‖ đủ để tái lại thực gian nan, vất vả đời người lính năm tháng chiến đấu Trong thời binh l a tao loạn người lính rộng mở tâm h n, tinh tế đ n nh n vẻ đ p ―hoa đ m hơi‖ h t đ p hai chữ ―hoa về‖! Đ hoa rừng Tây Bắc rung rinh ch o đ n người ưu t dân tộc Đ đuốc hoa người d n n i cao đ n ộ đội với rừng, với bản! Từ thơ uang Dũng h m chứa tất cả, làm ấm lòng người chiến sĩ ngày tháng gian lao Hình ảnh thơ tư ng trưng cho lạc quan, y u đời tâm h n người lính trẻ, vẻ đ p lãng mạn người ni n đất Hà Thành N i nhớ dựng kỉ niệm thành tranh Tây Bắc h ng vĩ, dội, b t với chân dung người lính Tây Bắc ―Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút c n mây, súng ng i trời‖ C u thơ c ảy chữ mà có tới trắc nghe th t nhọc nhằn, vất vả Trở lại gần a trăm năm trước, miêu tả đường đưa Kiều đến lầu xanh, đại thi hào Nguyễn Du viết: ―V c u hấp khểnh bánh xe g p ghềnh‖ (Truyện Kiều) 92 Cũng Nguyễn Du, uang Dũng đ s dụng trắc để làm b t đường Tây Tiến gian khổ hiểm trở Lời thơ g i cho người đọc hình dung địa hình khắc nghiệt trước khơng gian bao la đất trời Bằng từ y ― h c khuỷu‖, ―heo h t‖ c ng ―dốc‖ nối ―dốc‖, uang Dũng đ mở không gian ba chiều khiến hình ảnh thơ đư c chạm thành tranh ph u tạo hóa nơi n i rừng Tây Bắc h ng vĩ Nhưng đ p thay, hình ảnh người nh trước không gian bao la không nhỏ bé, hữu hạn Trung tâm thần hứng đoạn thơ d n vào ba chữ ―s ng ng i trời‖ uang Dũng hơng n i người lính mà ta thấy người lính, từ ―ng i‖ vẽ hình ảnh người nh ch t v t tr n đỉnh núi, nhân hóa tinh nghịch g i vẻ đ a tếu hóa Nếu ―s ng chạm trời‖ c u thơ làm vẻ ngang tàng ĩnh anh nh từ thủ đô hoa lệ Họ đ vư t qua chinh phục đư c thiên nhiên với vẻ đ p riêng ―Rất đ p hình anh lúc nắng chiều‖ Đến đ y nh thơ tiếp tục nhớ lại chặng đường hành quân gian khổ người lính từ đ m b t vẻ đ p tâm h n họ: ―Ng n thước lên cao, ng n thước xuống Nh Pha Luông, mưa xa hơi‖ C u thơ ngắt nhịp 4/3 với điệp từ ―ng n‖ vế thơ ết h p với động từ hướng ― n‖ ―xuống‖tạo nên nét g p gẫy đầy ấn tư ng, g i hình dung dốc đột ngột dựng đứng r i đột ngột hạ xuống đầy hiểm trở Thế ước chân người nh đ vư t qua đư c tất cả, chinh phục đư c thiên nhiên cảm nh n vẻ đ p đất trời Tây Bắc : ―Nh Pha Luông, mưa xa hơi‖ C u thơ giai điệu bng thả mở hình ảnh người lính dừng chân, phóng tầm mắt xa để thấy m i nh nơi ản làng thấp thoáng, mờ ảo m n mưa trắng x a đất trời C u thơ thể thảnh thơi, nh nhõm, thể chất lãng mạn, bay bổng – n t đ p tâm h n người lính Tây Tiến 93 Đoạn thơ c thể tái lại chặng đường đầy gian khổ vẻ đ p người lính Tây Tiến nhờ bút pháp lãng mạn Những gian khó, nhọc nhằn đư c tái lại th t sắc nét qua hình ảnh ―dốc‖, ―n i‖, ―c n m y‖… Ngo i thủ pháp đối l p tạo nên chơng chênh, chót vót hình ảnh người tr n đỉnh núi cheo eo Cũng c thể n i, đoạn thơ phần đặc trưng cho phong c ch nghệ thu t uang Dũng: Viết hay người lính vệ quốc, giới nghệ thu t ơng ln có ngòi bút giàu chất lãng mạn, có khả diễn tả tinh tế vẻ đ p thi n nhi n, người Đến với đoạn thơ ―Việt Bắc‖ Tố Hữu, người đọc lại có dịp khám phá ―v n chữ‖ ― hông trộn lẫn‖ Tố Hữu- nh thơ, h n thơ dân tộc Trong gi y ph t chia tay đầy bịn rịn, luyến tiếc, hình ảnh Việt Bắc h i tưởng cán Cách mạng dần n thước phim quay ―ch m về‖ sống ―mười ăm năm ấy‖ C ẽ chẳng c ―th t‖ ố Hữu so sánh ―Nhớ nhớ người y u‖ C ch i n tưởng n y tơ đ m thêm lòng nặng tình, nặng nghĩa, trước sau người d nh cho người lại! Đ u c người lại mang n i nhớ nặng ng, người nhớ ngày tháng chia sẻ bùi, vẻ đ p ―Việt Bắc‖ hông nơi đ u c : ― n đầu n i, trăng chiều ưng nương‖ Khung cảnh thơ mộng, thi vị có vùng chiến khu Việt Bắc lịch s ― răng‖ v ―nắng‖ hai hình ảnh thơ hơng c n xa ho t ng thơ Việt Nam H Chủ tịch có hình ảnh trăng thơ mộng, y n tĩnh: ―Khuya t ng t, trăng ng n đầy thuyền‖ (Rằm tháng riêng) Thế hai hình ảnh n y đư c đặt hơng gian đặc trưng Việt Bắc lại mang vẻ đ p riêng, g i c i thơ mộng vẻ hoang dã rừng n i Đ y thời gian hò h n lứa đơi Bóng dáng chàng trai cô gái 94 e ấp, h n h đôi ứa tự đ trở thành phẩm chất cảnh Việt Bắc bình, ký ức khơng thể qn cán cách mạng xuôi chia tay Việt Bắc Họ mang theo dư m khung cảnh thi vị mang theo hình ảnh làng chìm khuất h i sương hư ảo ―Nhớ h i c ng sương Sớm khuya bếp l a người thương về‖ C n cảnh làng cố gái Việt Bắc thao thức chờ đ i bên bếp l a Trong n i nhớ khứ, ta thấy đư c ấm tình người, tình đời mà quân dân dành cho suốt mười ăm năm trường kì kháng chiến Hình ảnh đặc trưng núi rừng Việt Bắc h i ức mà cán cách mạng không quên: ―Nhớ rừng nứa, bờ tre Ngòi Thia, sơng Đ y, suối L vơi đầy‖ Ngày đến, tre nứa trải dài, bát ngát sức sống mang ng d ng người nơi đ y Ng y họ đi, tre nứa biểu tư ng cho tâm h n đ ng bào sắt son, thủy chung tình nghĩa ởi nhớ đến loài tre, họ nhớ đến tháng ngày chung sống miền núi phía Bắc Những địa danh ―ng i hia, sông Đ y, suối L ‖ hông nơi ưu dấu chiến công m c n nơi ưu giữ kỉ niệm Cho n n c i ―ăm ắp‖ ia hơng hình ảnh d ng nước mà ăm ắp nghĩa tình Hình ảnh Việt Bắc h i tưởng nhiều thể đư c tình cảm gắn bó tha thiết sâu nặng cán xuôi dành cho người ho c ― o ch m‖ Khác với i thơ ― y iến‖, đoạn tr ch ―Việt Bắc‖ s dụng ngôn từ mộc mạc, giản dị, mang giá trị tạo hình Thể thơ truyền thống cách so sánh, diễn đạt ca dao dâm ca khiến i thơ trở nên quen thuộc, dễ gần gũi với độc giả Điều n y mang n t ti u iểu cho phong cách nghệ thu t Tố Hữu, đ m đ tính dân tộc 95 Hai đoạn thơ viết giai đoạn hào hùng dân tộc: 1945 – 1954- giai đoạn kháng chiến chống Ph p, n cạnh chủ đề h c c n đư c thể theo hai phong cách nghệ thu t khác Một bên lãng mạn, tinh tế, bên đ m đ tình d n tộc với huynh hướng thơ trữ tình trị Sự khác phong cách Tố Hữu uôn song h nh c ng c c giai đoạn đấu tranh cách mạng dân tộc, lại người y u nước, vui sướng hi đư c Đảng để góp sức cho nước nhà ― bừng nắng hạ Mặt trời ch n ý ch i qua tim‖ Vì v y m thơ ố Hữu đ m tính dân tộc v huynh hướng thơ trữ tình trị C n uang Dũng vốn nh thơ mang ng i lại trực tiếp tham gia v o đo n inh họa lại vô chân thực Hai t với vẻ đ p hào hoa, lịch, y iến nên kỉ niệm đư c khắc i thơ với hai ―v n chữ‖ h c mang vẻ đ p riêng, vẻ đ p làm nên h n thơ ― uang Dũng‖, m nên Tố Hữu người Việt Nam, sông Việt Nam, đất nước Việt Nam Sedrin nói: ―Văn học vư t qua quy lu t ăng hoại thời gian Chỉ khơng thừa nh n chết‖ ― y iến‖ uang Dũng v ―Việt Bắc‖ Tố Hữu minh chứng hùng h n cho nh n định muôn thuở Nhưng vần thơ m i ng n vang, ay xa tr n thi đ n văn học nước nh để m i người dân Việt Nam có quyền tự hào nói ch ng ta đ có Tố Hữu thế, uang Dũng thế! 96 ... Nghị lu n ý kiến bàn Tây Tiến- Quang Dũng Dạng : So sánh đoạn thơ Tây iến- Quang Dũng với đoạn thơ thơ khác có chủ đề có điểm tương đ ng nội dung Với Tây iến- Quang Dũng, đề thi yêu cầu so sánh... tráng Nét bút tài hoa Quang Dũng ÔN TẬP BÀI TÂY TIẾN NHƯ THẾ NÀO ? Có dạng đề thi sau : Dạng :Cảm nh n đoạn thơ Tây Tiến- Quang Dũng Bài em ý cho cô khổ 1-2-3 nhé, khổ không quan trọng Dạng :... ng đội , nhớ núi rừng Tây Bắc tác giả Quang Dũng Qua n i nhớ, đường hành quân trung đo n Tây iến ức tranh núi rừng Tây Bắc rõ nét Đ ― ình ― mà Quang Dũng dành cho Tây iến ,Tây Bắc : Yêu mến, gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi Đại học môn Văn theo chuyên đề: tây tiến, quang dũng, Ôn thi Đại học môn Văn theo chuyên đề: tây tiến, quang dũng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay