Đồ án thiệt bị bảo quản, chế biến thủy sản

20 32 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 13:17

ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Mục lục Mở đầu Chương I: Tổng quan môi chất R22 Chương II: Tính tốn thơng số Thông số ban đầu Tính tốn Chương III: Chọn thiết bị cho dàn lạnh .7 Chọn máy nén Thiết bị ngưng tụ Thiết bị bay 10 Tính đường kính ống 11 Chương IV: Bình chứa thiết bị phụ 11 Bình tách lỏng 11 Bình tách dầu 12 Bình chứa dầu 13 Tính chọn tháp giải nhiệt 13 Chương V: Các thiết bị đường ống 15 Van chặn 15 Van tiết lưu tự dộng 15 Van điện từ 16 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Van chiều 17 Chương VI: Tính điện tiêu thụ cơng suất lắp đặt motor máy nén 18 Bảng thông số hệ thống lạnh Freon 18 Kết luận 19 Tài liệu tham khảo 20 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Mở đầu Con người biết làm lạnh sử dụng lạnh cách từ lâu T trước kỷ XV, người ta biết dùng tuyết hang sâu để điều hòa khơng khí Sau người ta biết pha trộn tuyết với nước muối để tr thành bão hòa Nhưng kỹ thuật lạnh phát triển từ năm th ế k ỷ 70, người biết làm lạnh cách bay chất lỏng áp suất th ấp k ể từ đến kỹ thuật đại có bước tiến xa, ph ạm vi nhiệt đ ộ nhiều ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực, lĩnh vực sử dụng rộng rãi bảo quản thực phẩm Mục đích thiết kế đồ án: thiết kế hệ thống lạnh cấp có hồi nhiệt với MCL R22 có suất lạnh Q = 150 kW, ôn lại kiến thức tổng quan tập hợp lại kiến thức học môn h ọc v ề h ệ thống lạnh, đặc biệt môn thiết bị bảo quản chế biến thủy sản giúp chúng em làm quen với thiết kế hệ thống lạnh ban đầu Đồ án môn học nhằm tính tốn thiết kế phần như: xác định hệ số ban đầu; chọn loại máy nén; tính tốn diện tích chọn giàn ngưng; tính tốn lưu lượng giàn ngưng; tính tốn dàn lạnh ch ọn ki ểu dàn lạnh; tính đường kính ống thiết bị phụ; tính điện tiêu th ụ cơng suất lắp đặt motor máy né; tính suất lạnh theo ều kiện cho; lập sơ đồ hệ thống Trong q trình tính tốn thiết có nhiều nguyên nhân dẫn đến nh ững sai số so với bảng trình số thông số nh ư: áp su ất; entronpi; nhiệt độ; thể tích ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Chương I Tổng quan môi chất R22 R22 mơi chất có độ hồn thiện nhiệt động cao, ch ỉ xếp sau NH3, t ừng dùng rộng rãi cho máy lạnh cấp, bị hạn chế ti ến t ới c ấm s dụng thành phần hóa học có Cl phá hủy tầng ozon rò rỉ Các tính chất nhiệt động 1) Nhiệt độ sôi áp suất khí thấp: p = kgf/cm2 ; t = -40,8 2) Ở nhiệt độ môi trường áp suất ngưng tụ vừa phải: t = 40 ; p = 15 at 3) Nhiệt độ tới hạn tương đối cao: tth = 96 ; pth = 50,33 at 4) Nhiệt độ đông đặc điểm pha thấp: tđđ = -160 5) Nhiệt ẩn hóa tương đối lớn, ví dụ -15 r = 217kJ/kg 6)Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải 7) Độ nhớt nhỏ, nhỏ khơng khí nên R22 có th ể rò r ỉ qua khe h mà khơng khí không qua được, độ nhớt R22 lớn h ơn nit m ột chút nên thử kín phải dùng nitơ khơ Các tính chất hóa học 8) Khơng gây cháy 9) Không gây nổ; nhiên nhiệt độ t>450 R22 phân hủy thành chất độc hại HCl, HF (độc hại bảng 1) Do nghiêm cấm v ật có nhiệt độ bề mặt 400 phòng máy 10) Dầu bơi trơn chuyên dụng; khối lượng riêng  dầu nhỏ khối lượng riêng lỏng R22 (Ví dụ -15 lỏng R22 có khối lượng riêng 1335kg/m3 ), độ hòa tan dầu bơi trơn phụ thuộc vào nhiệt độ bão hòa mơi chất R22: nhiệt độ t Qk = 3301.203,43= 671522,43 kj/kg Hệ số   0.7 �0.8 => chọn  = 0.75 theo tài liệu “Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi” => Qk = Cw Mw => Mw = = 24,028 m3/kg Vậy lưu lượng làm mát dàn ngưng Mw =24,028 m3/h Cơng suất đoạn nhiệt: Nk = kW/h ta có: M: lưu lượng khối lượng M=3301 kg/h l: công nén đoạn nhiệt l= 39,9 kJ/kg Công suất động điện: ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Ta chọn Chương III Chọn thiết bị cho dàn lạnh Chọn máy nén Ta có: Vh=247 m3/h = Vtt mà Vlt== 330 m3/h Tra từ bảng 7-5 tài liệu “Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi”) => ta chọn máy nén piston MYCOM cấp nén loại W (hãng Mayekaw Nhật) kí hiệu máy F8WA2 tích hút V lt = 374,2m3/h thông số khác sau: Qo=172,2 kW ; Ne = 54,4 kW Tính chọn số lượng máy nén Z MN  Vlt VMN ZMN: số lượng máy nén Vlt: thể tích hút lý thuyết Vlt= 330 m3/h Vmn: Thể tích máy nén VMN = 374.2 m3/h Zmn= Chọn ZMN = Vậy có hệ thống có máy nén piston MYCOM cấp nén loại W (hãng Mayekaw Nhật) kí hiệu máy F8WA2 tích hút Vlt = 374,2 m3/h Thiết bị ngưng tụ 2.1 Tính tốn lựa chọn thiết bị: Vậy cơng suất nhiệt Qk (kW)là: Qk = 671522,43 kj/kg = 186,5 kW Nước sử dụng cho thiết bị ngưng tụ nước lấy t thành phố Nha Trang: có nhiệt độ trung bình năm t = 26,5 Theo tài liệu “Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh Nguyễn Đức Lợi” ta tính tốn nhiệt độ tw1 tw2 tw1 = t + (3 – 5) = 26,5 + = 30,5 t  tw2 - tw1  50 C tw2 = 35,5 mà nhiệt độ tk  40 C = tngưng theo đề cho Hiệu nhiệt độ trung bình logarit: ttb  tmax  tmin ; tmax ln tmin ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN tmax  40  30,5  9,50 C tmin  40  35,5  4,50 C ttb  9,5  4,5  6, K 9,5 ln 4,5 Diện tích bề mặt truyền nhiệt bình ngưng ống vỏ nằm ngang (k lấy theo bảng 8-6 tài liệu “Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi”) hệ số truyền nhiệt k = 800 W/m2.K Diện tích bề mặt truyền nhiệt là: Theo bảng 8-3 tài liệu “Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi”) ta chọn bình ngưng ống vỏ nằm ngang KTP-35 có bề mặt trao đổi nhiệt 40 m2 Diện tích bề Đường kính Chiều dài ống vỏ, mặ ngồi, m2 ống vỏ, mm m 40 404 Số ống Tải nhiệt max, kW 135 140 Nước tiêu tốn để làm mát bình ngưng: Chọn thiết bị ngưng tụ làm mát nước : Bình ngưng ống v ỏ Freon nằm ngang 1- Nắp bình, 2,6- Mặt sàng; 3- ống TĐN; 4- Lỏng ra; 5- Không gian ống ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN a): Kiểu mặt bích: 1- Vỏ; 2- Mặt sàng; 3- Nắp; 4- Bầu gom lỏng; 5-Van lấy lỏng; 6- Nút an toàn b) Kiểu hàn : 1- ống trao đổi nhiệt có cánh; 2Cánh tản nhiệt; 3- Vỏ; 4- Vỏ hàn vào ống xoắn; 5- Lỏng frêôn ra; 6Hơi frêôn vào Ưu điểm: - Dễ dàng thay đổi tốc độ nước bình để có tốc đ ộ thích h ợp nh ằm nâng cao hiệu trao đổi nhiệt, cách tăng số pass tuần hoàn n ước - Hiệu trao đổi nhiệt ổn định, phụ thuộc vào nhiệt đ ộ môi trường - Cấu tạo chắn, gọn tiện lợi việc lắp đặt nhà, có suất tiêu hao kim loại nhỏ, khoảng 40 45 kg/m2 diện tích bề mặt trao đổi nhiệt, hình dạng đẹp phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ công nghiệp - Dễ chế tạo, lắp đặt, vệ sinh, bảo dưỡng vận hành - Có thể sử dụng phần bình để làm bình ch ứa, đặc bi ệt tiện l ợi hệ thống lạnh nhỏ, ví dụ hệ thống kho lạnh - Ít hư hỏng tuổi thọ cao Nhược điểm: 10 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN - Đối với hệ thống lớn sử dụng bình ngưng khơng thích h ợp đường kính bình q lớn, khơng đảm bảo an tồn N ếu tăng đ ộ dày thân bình khó gia cơng chế tạo Vì nhà máy cơng suất l ớn, s dụng bình ngưng - Kích thước bình gọn, lắp đặt bắt buộc ph ải đ ể dành khoảng không gian cần thiết hai đầu bình để vệ sinh s ửa ch ữa c ần thiết - Quá trình bám bẩn bề mặt đường ống tương đối nhanh, đ ặc bi ệt chất lượng nguồn nước Thiết bị bay hơi: Lựa chọn thiết bị bay hơi: Chọn thiết bị bay kiểu dàn lạnh xương cá Ưu điểm: Các ống góp nối với ống trao đổi nhiệt có dạng uốn cong nên hạn chế chiều cao dàn mà bảo đảm đ ường môi chất đủ lớn để tăng thời gian tiếp xúc diện tích trao đổi nhiệt Cấu tạo gọn, chế tạo theo modun nên dễ dàng tăng công suất dàn Nhược điểm: Chế tạo khó khăn Cấu tạo nguyên lý hoạt động: a Cấu tạo: Dàn lạnh xương cá lỏng tiết lưu vào đường hạ áp ống góp ống trao đổi nhiệt b Nguyên lý hoạt động: Đây thiết bị bay theo kiểu ngập dịch, đặt chìm bên bể muối Lỏng mơi chất cấp vào dàn trao đổi nhiệt v ới nước muối qua ống trao đổi nhiệt, sau mơi chất sơi hóa h hút trở máy nén 11 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN IV Tính đường kính ống Đường kính ống hút máy nén Đường kính ống hút tính: Dhút = = = 0,104 m= 104 mm - M: Lưu lượng gas máy nén; M = 3301kg/h - 1 : Vận tốc môi chất máy nén Chọn sơ 1 = m/s - : Thể tích riêng hút, v1 = 0,075 m3/kg Đường kính ống nén máy nén: Dnén = = = 0,059 m= 59 mm - có M = 3301 kg/h - 2 : Vận tốc gas Chọn sơ 2 = 10 m/s - : Thể tích riêng nén, = 0,03 m3/kg Chương 4: Bình chứa thiết bị phụ: Bình tách lỏng: Hình 3:Bình tách l ỏng Cấu tạo bính tách lỏng 1- ống ga vào; 5- Cửa xả h ơi; 2- Tấm gia cường; 6- Lỏng 3- ống ga ra; 4- Nón chắn - Bình tách lỏng lắp đường hút máy nén đ ể b ảo v ệ máy nén không hút phải lỏng, tránh va đập thủy lực Bình tách lỏng làm việc theo nguyên lý đổi dòng chuyển động giảm tốc độ (xuống m/s) dòng mơi chất nên giọt lỏng bụi lỏng tách - Hơi môi chất từ van tiết lưu tới bình tách lỏng vào ống vào dàn l ạnh Sau bay môi chất hút quay lại bình tách lỏng T ại l ỏng tách rơi xuống vào dàn lạnh v ề máy nén 5.2.1 Tính đường kính bình tách lỏng 12 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Dtách lỏng = = 0,418 m =418mm  M: lưu lượng khối lượng M = 3301kg/h  V1: thể tích riêng MCl qua bình tách lỏng, trạng thái t ương ứng với trạng thái hút máy nén =0,075m3/kg  tốc độ MCL qua bình m/s Bình tách dầu * Khái niệm Các máy lạnh làm việc cần phải tiến hành bôi trơn chi tiết chuy ển động nhằm giảm ma sát, tăng tuổi thọ thiết bị Trong trình máy nén làm việc dầu thường bị theo môi chất lạnh Việc dầu bị theo môi chất lạnh gây tượng: - Máy nén thiếu dầu, chế độ bôi trơn không tốt nên chóng h hỏng - Dầu sau theo mơi chất lạnh đọng bám thi ết bị trao đ ổi nhi ệt thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay làm giảm hiệu trao đ ổi nhiệt, ảnh hưởng chung đến chế độ làm việc toàn hệ thống Để tách lượng dầu bị theo dòng mơi chất máy nén làm vi ệc, đầu đường đẩy máy nén người ta bố trí bình tách d ầu L ượng dầu tách hồi lại máy nén đưa bình thu h ồi d ầu Bình tách dầu làm việc nguyên lý thay đổi đột ngột dòng chuy ển động làm giảm tốc độ dòng mơi chất để tách hạt dầu (dạng sương) có dòng mơi chất giữ lại Tính đường kính bình tách dầu Dtáchdầu = =0,264m= 264 mm  M: lưu lượng khối lượng G = 3301 kg/h  V2: thể tích riêng MCL qua bình tách dầu, trạng thái t ương ứng với trạng thái đầu đẩy máy nén hút m3/kg  1 : tốc độ MCL bình vách 1  0,5 m / s 13 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Bình chứa dầu Bình chứa dầu dùng để gom dầu từ bình tách dầu, từ bầu d ầu thiết bị bình chứa dàu có dạng hình trụ đặt đứng, có đ ường n ối v ới đường xả dầu thiết bị, đường nối với ống hút máy nén đường xả dầu trang bị áp kế dầu xả bình nh chênh l ệch áp suất áp suất bình hút giảm mở van đường nối v ới ống hút Khi xả dầu ngồi, áp suất bình phép cao h ơn áp su ất hi chút Áp suất cao cho phép bình 1,8 MPa, nhi ệt đ ộ t -40 đến 1500C Số lượng bình chứa dầu xác đình theo số lượng kích th ước thiết bị tỏng hệ thống lạnh lớn, nên bố trí bình ch ứa d ầu cho m ỗi hệ thống giàn bay Bình chứa Kích Thể tích Khối dầu thước mm m3 lượng, kg D �S B H 325 �9 300 CM 765 1270 0,07 92 Tính chọn tháp giải nhiệt: a Mụcđích Nhiệm vụ tháp giải nhiệt thải tồn nhiệt l ượng mơi chất lạnh ngưng tụ tỏa nhờ chất tải nhiệt trung gian n ước b Cấu tạo:   13 12 11 10 tháp giải nhiệt 14 14 15 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Động quạt gió; Vỏ tháp; Chắn bụi nước; dàn phun n ước; Khối đệm; Cửa không khí vào; Bể nước; Đường n ước lạnh đ ể làm mát bình ngưng; Đường nước từ bình ngưng; 10 L ọc n ước; 11 Phễu chảy tràn; 12 Van xả đáy; 13 Đường cấp n ước; 14 B ơm nước; 15 Bình ngưng c Nguyên lý hoạt động Nước vào bình ngưng tụ có nhiệt độ ban đầu nhận nhi ệt c môi ch ất ngưng tụ tăng lên khoảng oC, khỏi bình ngưng có nhiệt độ Nước nóng đưa sang tháp giả nhiệt phun thành giọt nh ỏ N ước nóng ch ảy theo khối đệm xuống, trao đổi nhiệt với khơng khí ng ược dòng t d ưới lên nhờ quạt gió cưỡng Nhiệt độ nước giảm nguội nh nhiệt độ ban đầu d Tính chọn thiết bị: Từ tính tốn ta có suất lạnh: Q0 = 150 kW = 150.860 = 129000 kcal/h Theo tiêu chuẩn CTI nhiệt lượng tương đương 3900 kcal/h v ậy: tôn Tra bảng 8-22 sách “HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH” –Nguy ễn Đức Lợi, chọn tháp giải nhiệt ký hiệu FRK60 với thông số kỹ thuật sau: - Lưu lượng định mức:8,67l/s - Chiều cao tháp: 2052 mm - Đường kính ngồi tháp: 1580 mm - Đường kính ống nối nước vào: 80 mm - Đường kính ống nối nước ra: 80 mm - Đường chảy tràn: 25 mm - Đường xả: 25 mm - Đường kính ống van phao: 15 mm - Lưu lượng quạt gió: 290 m3/ph - Đường kính quạt gió : 920 mm - Cơng suất động quạt: 1,5 kW - Khối lượng tĩnh: 128kg - Khối lượng vận hành: 384 kg - Độ ồn quạt: 57 dB V Các thiết bị đường ống 5.1 Van chặn a Mục đích Van khóa, van chặn có nhiệm vụ khóa mở dòng mơi chất lạnh vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống 15 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN b Cấu tạo 10 11 12 Van chặn 1- Thân van; 2- Đế van; 3- Nón van; 4- Nắp van; 5- Đệm kín ti van; 6Ti van; 7- tay van; 8- Chèn đệm 9- Bulông; 10 – Ren ti van; 11- Vòng đệm kín; 12- Đệm kín ngược 5.2 Van tiết lưu tự động a Nguyên lý làm việc van Bầu cảm biến nối với phía màng ngăn nh ống mao Bầu cảm biến có chứa chất lỏng dễ bay h Chất l ỏng đ ược s d ụng thường mơi chất lạnh sử dụng hệ thống Khi bầu cảm biến đốt nóng, áp suất bên bầu c ảm biến tăng, áp suất truyền theo ống mao tác động lên phía màng ngăn ép lực ngược lại lực ép lò xo lên ch ốt K ết qu ả khe hở mở rộng ra, lượng môi chất qua van nhiều h ơn đ ể vào thi ết b ị bay Khi nhiệt độ bầu cảm biến giảm xuống, bầu cảm biến ngưng l ại phần, áp suất bầu giảm, lực lò xo thắng l ực ép h đ ẩy chốt lên phía Kết van khép lại phần lưu lượng môi chất qua van giảm Như trình làm việc van tự động điều chỉnh khe h gi ữa chốt thân van nhằm khống chế mức dịch vào dàn bay vừa đủ trì đầu thiết bay có độ nhiệt định Đ ộ nhi ệt điều chỉnh cách tăng độ căng lò xo, đ ộ căng lò xo tăng, độ nhiệt tăng Van tiết lưu thiết bị quan trọng không th ể thiếu đ ược hệ thống lạnh b Cấu tạo 16 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Cấu tạo chính: Cấu tạo van tiết lưu tự động gồm phận sau: Thân van A, chốt van B, lò xo C, màng ngăn D bầu c ảm bi ến E Van tiết lưu tự động cân : Chỉ lấy tín hiệu nhiệt độ đầu thiết bị bay Van tiết lưu tự động cân có 01 c ửa thông khoang môi chất chuyển động qua van với khoang màng ngăn Hình 6-2: van tiết lưu tự động 5.3 Van điện từ Van điện từ (Solenoid Valve) van hoạt động điện Van điều khiển dòng điện thơng qua tác dụng lực điện từ để đóng m van Cấu tạo: Về van điện từ hoạt động theo nguyên lý chung có cuộn điện, có lõi s lò xo nén vào lõi s đó, lõi sắt lại tỳ vào đầu gioăng cao su Chọn van điên từ tác động gián tiếp dùng cho hệ thống có cơng su ất trung bình lớn 5.3.1 Cấu tạo B A cuộn dây điện từ Hình 6-3: van điện từ 17 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN lõi sắt động clappê van phụ cao su màng cao su clapê van lò xo vít điều chỉnh 5.3.2 Ngun lý hoạt động Khi van khơng có điện, van phụ đóng Mơi chất vào khoang B khơng Khi trọng lượng lỏng màng trọng l ượng thân cụm van với lực lò xo giữ chặt clapê c ửa Van đóng Khi cuộn dây có điện, van phụ mở, môi chất từ khoang B ch ảy qua lỗ nối thông với cửa van Áp suất màng van giảm xuống tác dụng áp suất mơi chất t phía d ưới lên màng thắng lực lò xo nên van mở 5.4 Van chiều Tác dụng: Giữ cho môi chất theo chiều định sẵn khơng có chiều ngược lại Cấu tạo: Chiều ngược bị chặn Chiều thuận VI Tính điện tiêu thụ cơng suất lắp đặt motor máy nén Ta có Nđc = 60,1 kW Tính chọn mơ tơ cho máy nén - Công suất mô tơ lắp đặt, xác định : Nld = k.Nđc Với : Nđc công suất điện tiêu thụ ( Nđc = 60,1 kW) K hệ số an tồn (1,2 ÷ 1,8), chọn k = 1,2 Nld = 1,2 60,1 = 72,12 kW 18 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Vậy công suất lắp đặt motor máy nén Nmt = Nld = 72,12 kW Chọn động điện có kiểu A0π2-94– 4, (theo Bảng – 10, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, Nguyễn Đức Lợi) Với thông số sau: Ký hiệu động điện A0π2-94– Cơng suất 75 kW Vòng quay 1480v/ph Dài 2330 mm Rộng 1215 mm Cao 1300 mm Chiều dài lắp đặt 3010 mm Đường kính ống hút 100 mm Đường kính ống đẩy 100 mm Bảng thơng số hệ thống lạnh R22 STT Thiết bị Quy cách kg/h Máy nén Qk = 186,5 kW F = 40 m2 Vn = 32,4 m3/h D = 404 mm L = 2000 mm Số ống = 135 Số lượng Bình ngưng tụ Bình bay Tiết lưu Bình tách lỏng Bình tách dầu Bình chứa dầu Tháp giải nhiệt 1 D x S =325 x mm Mw = 8,67 l/s H = 2052 mm dngoài tháp = 1580mm 19 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN d ống nối nước = 80 mm Lưu lượng quạt gió = 290 m3/ph Nđc = 1,5 kW Đường kính ống 10 11 12 13 14 15 16 Van áp suất Van chặn bình chứa Van an tồn Van dịch Van chặn nén Van xả dầu Van xả khí  21  21  21 34  21  21  21 Kết luận Như vậy, đồ án em lựa chọn máy thiết bị phù hợp với hệ thống dàn lạnh môi chất R22 Và hệ th ống đ ược ứng dụng tương đối nhiều ngành khác như: chế biến; bảo quản thực phẩm; cơng nghiệp hố chất… Tuy nhiên, hạn chết mặt thời gian hiểu biết, nhi ều chỗ em tính tốn chưa triệt để chưa tính tốn, thiết kế, nh chưa hiểu sâu hết vấn đề Qua em nhận thấy cần cố gắng nhiều để hoàn thiện khả thân q trình nghiên cứu cơng tác sau Nhân đây, lần em xin g ửi l ời cám ơn sâu sắc tới cá nhân Lê Văn Kh ẩn giúp đỡ em, cung cấp cho chúng em kiến thức tài liệu quan trọng để hoàn thành đ án 20 ... vào đồ thị lgp-i R22 tra thông số: ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Sơ đồ có hồi nhiệt chu trình lạnh freon cấp Chu trình máy lạnh Freon cấp hoạt động sau: môi ch ất sinh thiết bị bay... tích ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN Chương I Tổng quan mơi chất R22 R22 mơi chất có độ hoàn thiện nhiệt động cao, ch ỉ xếp sau NH3, t ừng dùng rộng rãi cho máy lạnh cấp, bị hạn chế. .. 10 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỦY SẢN - Đối với hệ thống lớn sử dụng bình ngưng khơng thích h ợp đường kính bình q lớn, khơng đảm bảo an tồn N ếu tăng đ ộ dày thân bình khó gia cơng chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thiệt bị bảo quản, chế biến thủy sản, Đồ án thiệt bị bảo quản, chế biến thủy sản, Chương II. Tính toán các thông số cơ bản, Thông số ban đầu., Chương III. Chọn các thiết bị cho dàn lạnh, Đường kính ống hút máy nén.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay