Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông lâm nghiệp ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế (tt)

16 5 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:51

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUỲNH THỊ DIỄM VỮNG ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNGLÂM NGHIỆP THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành : ĐỊA LÝ SDK TỰ NHIÊN Demo Version - Select.Pdf Mã số : 60 44 02 17 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN THÁM Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập thân Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Thị Diễm Vững Demo Version - Select.Pdf SDK ii Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo – PGS.TS Nguyễn Thám, hướng dẫn tận tình trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn q thầy giáo phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm Huế quan tâm, giúp đỡ nhiều mặt cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu Xin cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi cục Thống kê, phòng Kinh tế, UBND Demo Version - Select.Pdf SDK thị Hương Thủy, cung cấp nhiều thông tin, liệu thực tiễn đặc điểm tự nhiên, kinh tế – hội, hoạt động sản xuất nônglâm nghiệp địa phương để tác giả có thêm nhiều thơng tin hữu ích, bổ sung vào đề tài Cám ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè, giúp đỡ, động viên tác giả q trình hồn thành luận văn Xin trân trọng cám ơn! Tác giả Huỳnh Thị Diễm Vững iii MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 10 Tính cấp thiết đề tài 10 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .11 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 12 Version - Select.Pdf SDK Ý nghĩaDemo khoa học thực tiễn 13 Cấu trúc luận văn .13 NỘI DUNG 14 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP 14 1.1 Một số khái niệm sử dụng đề tài 14 1.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 14 1.1.1.1 Điều kiện tự nhiên .14 1.1.1.2 Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) 14 1.1.2 Đánh giá điều kiện tự nhiên 14 1.1.3 Cảnh quan sinh thái cảnh quan 15 1.1.3.1 Cảnh quan 15 1.1.3.2 Sinh thái cảnh quan 17 1.1.4 Mối liên hệ điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên với cấu trúc cảnh quan 17 1.1.5 Mối liên hệ cảnh quan hoạt động nông - lâm nghiệp 18 1.1.6 Phát triển phát triển bền vững 19 1.1.6.1 Phát triển 19 1.1.6.2 Phát triển bền vững 19 1.2 Tổng quan có chọn lọc cơng trình nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên có liên quan đến đề tài 20 1.2.1 Trên giới 20 1.2.2 Việt Nam 21 1.3 Quan điểm phương pháp đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông - lâm nghiệp 23 1.3.1 Quan điểm tiếp cận 23 1.3.1.1 Quan điểm tổng hợp 23 1.3.1.2 Quan điểm lãnh thổ 23 1.3.1.3 Quan điểm hệ thống 23 1.3.1.4 Quan điểm sinh thái - kinh tế 24 Demo Version - Select.Pdf SDK 1.3.1.5 Quan điểm phát triển bền vững .24 1.3.2 Phương pháp đánh giá phân hạng thích nghi 24 1.4 Quy trình đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông- lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế .27 Chương ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 30 2.1 Đặc điểm nhân tố sinh thái hình thành đơn vị cảnh quan thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 30 2.1.1 Các nhân tố sinh thái tự nhiên 30 2.1.1.1 Vị trí địa lý 30 2.1.1.2 Địa chất, địa hình 30 2.1.1.3 Khí hậu 32 2.1.1.4 Thủy văn 34 2.1.1.5 Thổ nhưỡng .34 2.1.1.6 Thảm thực vật 36 2.1.2 Các nhân tố sinh thái nhân văn 36 2.1.2.1 Khái quát tình hình kinh tế - hội thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế .37 2.1.2.2 Dân cư nguồn lao động 38 2.1.2.3 Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ sản xuất nơng nghiệp 41 2.1.3 Sự phân hố tự nhiên hình thành đơn vị cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu 43 2.1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến phân hoá lãnh thổ 43 2.1.3.2 Các đơn vị cảnh quan thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 44 2.1.4 Phân vùng sinh thái cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu 49 2.2 Đánh giá tổng hợp ĐKTN phục vụ định hướng sản xuất nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế .52 2.2.1 Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên theo đơn vị cảnh quan thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 52 2.1.1.1 Lựa chọn loại hình sử dụng nông - lâm nghiệp phục vụ mục tiêu Demo Version - Select.Pdf SDK đánh giá 52 2.1.1.2 Lựa chọn đơn vị đánh giá 52 2.1.1.3 Nguyên tắc phương pháp lựa chọn tiêu đánh giá 52 2.2.2 Đánh giá, phân hạng thích nghi loại sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng sản xuất nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế58 2.2.2.1 Xác định nhu cầu sinh thái số loại hình sử dụng nơng - lâm nghiệp chủ yếu thị Hương Thủy .58 2.2.2.2 Kết đánh giá phân hạng thích nghi .61 Chương ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 64 3.1 Cơ sở khoa học việc đề xuất 64 3.1.1 Hiện trạng sử dụng đất 64 3.1.2 Hiện trạng phát triển nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy 65 3.1.2.1 Nông nghiệp 65 3.1.2.2 Lâm nghiệp 65 3.1.3 Định hướng phát triển nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy đến năm 2020 67 3.1.4 Phân tích hiệu kinh tế - hội mơi trường loại hình sử dụng nông - lâm nghiệp chủ yếu 70 3.1.4.1 Hiệu kinh tế - hội 70 3.1.4.2 Hiệu môi trường 73 3.1.4.3 Kết đánh giá hiệu kinh tế - hội mơi trường loại hình sử dụng nơng - lâm nghiệp chủ yếu thị Hương Thủy .74 3.2 Đề xuất quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp bền vững thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 76 3.2.1 Đề xuất quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ theo loại hình STCQ 76 3.2.2 Đề xuất quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ theo tiểu vùng sinh thái cảnh quan 77 3.2.2.1 Hiện trạng phát triển số mơ hình kinh tế sinh thái nông hộ tiểu vùng 77 3.2.2.2 Đề xuất quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ theo tiểu vùng sinh Demo Version - Select.Pdf SDK thái cảnh quan 79 3.3 Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 80 3.3.1 Giải pháp khoa học công nghệ 80 3.3.2 Giải pháp vốn 81 3.3.3 Giải pháp sách 82 3.3.4 Giải pháp bảo vệ môi trường 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 Những kết luận văn 85 Tồn 86 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chú thích ĐKTN Điều kiện tự nhiên TNTN Tài nguyên thiên nhiên PTBV Phát triển bền vững HST Hệ sinh thái NLKH Nông - lâm kết hợp LNKH Lâm - nông kết hợp GIS Hệ thống thơng tin Địa lí (Geographic Information System) KT- XH Kinh tế - hội UBND Ủy ban nhân dân FAO Demo Version - Select.Pdf SDK Tổ chức Nông lương giới (Food and Agriculture Organization World) STCQ Sinh thái cảnh quan CQ Cảnh quan CNNN Công nghiệp ngắn ngày CNDN Cơng nghiệp dài ngày DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang 2.1 Bản đồ hành thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 32 2.2 Bản đồ độ cao địa hình thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.3 Bản đồ độ dốc thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 33 Chương 2.4 2.5 2.6 2.7 Bản đồ lượng mưa trung bình năm thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ mạng lưới thủy văn thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ thổ nhưỡng thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ thành phần giới thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 35 35 36 37 2.8 Bản đồ độ dày tầng đất thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 37 2.9 Bản đồ trạng rừng thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 38 2.10 Bản đồ đơn vị cảnh quan thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 65 Demo Version - Select.Pdf SDK Bản đồ phân hạng thích nghi cho lúa nước vụ có tưới thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ phân hạng thích nghi cho trồng cạn ngắn ngày thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ phân hạng thích nghi cho cơng nghiệp dài ngày ăn thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ phân hạng thích nghi cho nông - lâm kết hợp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ phân hạng thích nghi cho loại hình trồng rừng thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ đề xuất định hướng sử dụng lãnh thổ theo loại hình STCQ thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ tiểu vùng STCQ thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 78 78 78 78 78 81 81 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang 1.1 Mơ hình địa - hệ sinh thái 17 1.2 Mơ hình đánh giá tự nhiên hoạt động kinh tế 21 1.3 Các bước đánh giá tổng hợp ĐKTN phục vụ định hướng sản xuất nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 29 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 So sánh yếu tố tự nhiên cấu trúc cảnh quan 18 Bảng 1.2 Quan hệ cảnh quan hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp 19 Bảng 2.1 Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng bình qn năm (0C) 33 Bảng 2.2 Lượng mưa tháng bình quân năm (mm) 33 Bảng 2.3 Thống kê sở chế biến nông - lâm - thủy sản thị Hương Thủy 43 Bảng 2.4 Hệ thống tiêu phân loại cảnh quan thị Hương Thủy 47 Bảng 2.5 Bảng giải ma trận đồ sinh thái cảnh quan thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 51 Bảng 2.6 Phân cấp tiêu đánh giá tổng hợp ĐKTN phục vụ định hướng phát triển nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy 54 Bảng 2.7 Nhu cầu sinh thái số loại hình sử dụng nơng - lâm nghiệp chủ yếu thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 59 Bảng 2.8 Kết đánh giá phân hạng thích nghi theo loại hình sử dụng thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 62 Demo - Select.Pdf SDK Bảng 3.1 Hiện trạng Version sử dụng đất thị Hương Thủy năm 2016 64 Bảng 3.2 Diện tích, suất, sản lượng số trồng thị Hương Thủy năm 2016 65 Bảng 3.3 Lâm nghiệp thị Hương Thủy năm 2016 66 Bảng 3.4 Phân cấp tiêu đánh giá kinh tế thị Hương Thủy 71 Bảng 3.5 Hiệu kinh tế số loại trồng thị Hương Thủy 72 Bảng 3.6 Phân cấp số tiêu đánh giá theo loại hình sử dụng chủ yếu thị Hương Thủy 74 Bảng 3.7 Kết đánh giá hiệu kinh tế - hội mơi trường loại hình sử dụng chủ yếu thị Hương Thủy 75 Bảng 3.8 Đề xuất định hướng sử dụng lãnh thổ theo loại hình STCQ thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 76 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra trạng sử dụng đất Phụ lục 2: Giá vật nông nghiệp số mặt hàng nông sản thị trường xã, phường thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2017) Phụ lục Đặc điểm loại sinh thái cảnh quan thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Phụ lục 4: Kết đánh giá phân hạng thích nghi cho lúa nước vụ có tưới thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Phụ lục 5: Kết đánh giá phân hạng thích nghi cho trồng cạn ngắn ngày thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Phụ lục 6: Kết đánh giá phân hạng thích nghi cho cơng nghiệp dài ngày ăn thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Phụ lục 7: Kết đánh giá phân hạng thích nghi cho nơng - lâm kết hợp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Phụ lục 8: Kết đánh giá phân hạng thích nghi cho trồng rừng thị Demo Select.Pdf SDK HươngVersion Thủy, tỉnh- Thừa Thiên Huế Phụ lục 9: Một số hình ảnh loại hình sản xuất nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên nhằm xác định tiềm tự nhiên làm tiền đề phục vụ mục tiêu quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, giúp cho nhà quản lý đưa định hướng khai thác tài nguyên theo hướng bền vững vấn đề quan tâm Thị Hương Thủy có tổng diện tích 45.465,98 ha, nằm khu vực gần trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, có đường sắt Bắc - Nam, đường quốc lộ 1A, đường tránh phía tây ngang qua địa bàn thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với vùng tỉnh tỉnh nước Đây vùng có nhiều tiềm cho phát triển nơng - lâm nghiệp Tuy nhiên, điều kiện sinh thái tự nhiên lãnh thổ có phân hố đa dạng phức tạp Do đó, việc đánh giá tiềm tự nhiên phục vụ quy hoạch nông - lâm nghiệp hợp lý, đảm bảo yêu cầu phòng hộ, bảo tồn sản xuất cho toàn khu vực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) vấn đề mang tính cấp thiết Demo - Select.Pdf SDK hậu chiến tranh trước Do trình Version khai thác lâu dài ảnh hưởng dẫn đến tiềm tự nhiên thị Hương Thủy suy giảm Đây biểu cân sinh thái Vì vậy, việc tổ chức sản xuất nơng - lâm nghiệp cần định hướng có sở khoa học nhằm bố trí loại hình sử dụng theo mục tiêu phát triển lâu bền Hơn 70% cư dân địa phương hoạt động lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp Tuy nhiên, hiệu kinh tế hoạt động chưa tương xứng với tiềm sinh thái tự nhiên lãnh thổ, việc chuyển đổi cấu kinh tế nhiều vướng mắc, đời sống người dân nói chung gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có hình thức tổ chức sản xuất lãnh thổ mơ hình nơng - lâm nghiệp phù hợp với phân hoá tự nhiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - hội (KT - XH), nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ môi trường 10 Xuất phát từ thực tiễn mong muốn góp phần vào phát triển kinh tế- hội địa phương theo hướng sử dụng hợpđiều kiện tự nhiên (ĐKTN) tài nguyên thiên nhiên (TNTN), góp phần PTBV thúc đẩy tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá điều kiện tự nhiên nhằm xác lập sở khoa học phục vụ quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển bền vững 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác lập sở khoa học quy trình nghiên cứu, đánh giá ĐKTN phục vụ quy hoạch phát triển bền vững nông - lâm nghiệp - Xác định tính chất đặc thù lãnh thổ, nghiên cứu phân hóa tự nhiên theo đơn vị sinh thái cảnh quan, xây dựng đồ cảnh quan thị Hương Thủy phục vụ mục tiêu đánh giá - Đánh giá tổng hợp ĐKTN phục vụ mục tiêu quy hoạch phát triển nông Demo Version - Select.Pdf SDK - lâm nghiệp thị Hương Thủy theo hướng phát triển bền vững - Phân tích trạng sử dụng đất, đánh giá hiệu kinh tế, hội mơi trường số loại hình sử dụng nông - lâm nghiệp - Đề xuất sử dụng hợp lý lãnh thổ theo đơn vị cảnh quan (CQ) theo tiểu vùng sinh thái cảnh quan (STCQ); kiến nghị giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông - lâm nghiệp bền vững khu vực nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3.1 Giới hạn phạm vi lãnh thổ: Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu - Đánh giá ĐKTN nhằm xác định tiềm tự nhiên lãnh thổ, trọng yếu tố mang tính đặc thù khu vực nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến sản xuất nông - lâm nghiệp - Nội dung đánh giá phục vụ mục tiêu quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp đề tài xét quan điểm địa lý ứng dụng 11 - Trong đánh giá đề xuất quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp khu vực, đề tài trọng đến ĐKTN kỹ thuật canh tác đề cập cách khái quát - Đề tài trọng loại hình sử dụng nơng - lâm nghiệp, loại hình sử dụng khác khơng đề cập đến - Trên sở khảo sát mơ hình nơng - lâm nghiệp có hiệu kinh tế, hội môi trường, đề tài đề xuất số mô hình đặc trưng cho vùng nhằm góp phần sử dụng hợp lý lãnh thổ Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập, phân tích, xử lí số liệu Bao gồm liệu đồ ĐKTN như: địa chất - địa mạo, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật Các thơng tin dân cư, KT - XH xã, phường địa bàn nghiên cứu (dân số, lao động, tập quán canh tác, sản xuất nông - lâm nghiệp ) Một số tài liệu thuộc chương trình, dự án phát triển KT XH khu vực Bắc Trung Bộ tỉnh Thừa Thiên Huế 4.2 Phương pháp đồ GIS Phương pháp đồ áp dụng việc xây dựng đồ thành Demo Version - Select.Pdf SDK phần tự nhiên đơn tính, đồ cảnh quan, đồ phân vùng cảnh quan, đồ đánh giá tiềm sinh thái cảnh quan, đồ phân hạng thích nghi cho loại hình nơng - lâm nghiệp, đồ đề xuất quy hoạch nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy Đề tài sử dụng hệ thống thông tin Địa lý (GIS) để chồng xếp đồ, xây dựng sở liệu, xử lý, phân tích đồ Phần mềm sử dụng Mapinfo 4.3 Phương pháp ma trận Được áp dụng việc xây dựng giải ma trận cho đồ cảnh quan thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tỉ lệ 1/50.000 Đồng thời, phương pháp ma trận sử dụng việc phân hạng thích nghi cho đơn vị STCQ 4.4 Phương pháp so sánh địa lí Vận dụng đánh giá phân hạng mức độ thích nghi loại sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng sản xuất số loại hình nơng - lâm nghiệp chủ yếu địa bàn nghiên cứu 12 4.5 Phương pháp khảo sát thực địa Đây phương pháp truyền thống thiếu nghiên cứu địa lý học đại, thực địa giúp kiểm tra điều chỉnh giá trị nghiên cứu, thu thập Đề tài tiến hành khảo sát thực địa tuyến dựa phương pháp khảo sát cho mục tiêu đề tài đặt ra: Tuyến: + Thủy Bằng, Dương Hòa, Phú Sơn + Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài + Thủy Vân, Thủy Thanh, Thủy Lương, Thủy Tân, Thủy Phù 4.6 Phương pháp chuyên gia Được vận dụng trình nghiên cứu nhằm lấy ý kiến nhà khoa học việc lựa chọn tiêu xác định mức độ thích nghi đơn vị cảnh quan quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp Đồng thời, đề tài tham khảo ý kiến nhà quản lý ban ngành có liên quan, cán nhân dân địa phương Ý nghĩa khoa học thực tiễn 5.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài góp phần vào việc hoàn thiện sở lý luận đánh giá tổng hợp ĐKTN làm phong phú thêm hướng nghiên cứu địa lý cảnh quan ứng dụng phục vụ mục tiêu định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ theo hướng bền vững Demo Version - Select.Pdf SDK 5.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề tài góp phần cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc định hướng loại hình sản xuất nơng - lâm nghiệp phù hợp với tiềm STCQ thị Hương Thủy - Kết nghiên cứu đề tài làm tài liệu tham khảo cho nhà quản lý địa phương việc hoạch định sách phát triển nông - lâm nghiệp bảo vệ mơi trường Cấu trúc luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông - lâm nghiệp Chương 2: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Đề xuất hướng phát triển nông - lâm nghiệp bền vững thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 13 ... xuất nông - lâm nghiệp Chương 2: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Đề xuất hướng phát triển nông - lâm nghiệp. .. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông - lâm nghiệp thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá điều kiện. .. 1.3.2 Phương pháp đánh giá phân hạng thích nghi 24 1.4 Quy trình đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông- lâm nghiệp thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông lâm nghiệp ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng sản xuất nông lâm nghiệp ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay