Vận dụng các mức độ hiểu để tạo nâng đỡ cho việc học toán có chất lượng (tt)

18 4 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG VẬN DỤNG CÁC MỨC ĐỘ HIỂU ĐỂ TẠO NÂNG ĐỠ CHO VIỆC HỌC TỐN CĨ CHẤT LƯỢNG Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Huế, 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG VẬN DỤNG CÁC MỨC ĐỘ HIỂU ĐỂ TẠO NÂNG ĐỠ CHO VIỆC HỌC TỐN CĨ CHẤT LƯỢNG - Select.Pdf SDKPHÁP DẠY HỌC TỐN ChuyênDemo ngành:Version LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN VUI Huế, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung Demo Version - Select.Pdf SDK LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Vui, người thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, bảo động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn quý Thầy giáo, giáo giảng dạy suốt thời gian học tập trường ĐHSP Huế, Ban giám hiệu, học sinh trường THPT Phú Bài, THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến khoa Tốn, phòng Sau đại học, anh chị bạn bè lớp Cao học Toán K25, đặc biệt học viên chun ngành LL&PPDH mơn Tốn trường ĐHSP Huế giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè sát cánh bên tôi, tạo điều kiện, ủng hộ tạo động lực cho tơi suốt q trình học tập thực luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Tôi mong nhận góp ý nhận xét để bổ sung cho thiếu sót khơng thể tránh khỏi luận văn Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAPS Curriculum and Assessment Policy Statement MATH Mathematical Assessment Task Hierarchy NCTM National Council Of Teachers Of Mathematics OECD Organization for Economic Cooperation and Development PISA Programme for International Student Assessment SGK Sách giáo khoa SOLO Structure of the Observed Learning Outcome SPUR Skill, Properties, Uses, Representations THPT Demo Trung học Phổ thông Version - Select.Pdf SDK TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study MỤC LỤC CHƯƠNG : MỞ ĐẦU .1 Đặt vấn đề Các mức độ hiểu toán nâng đỡ vừa sức học tập 3 Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .8 Tiểu kết chương CHƯƠNG 2: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MỨC ĐỘ HIỂUCHẤT LƯỢNG HỌC TOÁN .10 Các mức độ hiểu toán 11 1.1 Phân loại tư Bloom 11 1.1.1 Phân loại tư Bloom nguyên (1956) .11 1.1.2 Phân loại tư Bloom sửa đổi (2001) 12 1.1.3 Đánh giá kiến thức toán với Bloom 13 1.2 Phân loại tư Marzano 14 1.3 Phân loại tư MATH .16 - Select.Pdf SDK 1.4 TiếpDemo cận đa Version chiều SPUR 18 1.4.1 Tiếp cận đa chiều SPUR .18 1.4.2 Tiếp cận đa chiều SPUR với phân loại tư MATH .20 1.4.3 Tiếp cận đa chiều SPUR với phân loại tư Bloom 21 1.4.4 Tiếp cận đa chiều SPUR với phân loại tư CAPS 22 Học tốn chất lượng .23 Mối liên hệ mức độ hiểu tốn học tốn chất lượng 24 Tiểu kết chương 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU .31 Thiết kế nghiên cứu 31 Công cụ nghiên cứu 31 2.1 Nhiệm vụ mức độ Tái tạo .33 2.2 Nhiệm vụ mức độ Liên kết .36 2.3 Nhiệm vụ mức độ Suy luận 38 Tiểu kết chương 41 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU .42 Định hướng phân tích kết 42 Phân tích kết nhiệm vụ .42 2.1 Kết nhiệm vụ 44 2.2 Kết nhiệm vụ 45 2.3 Kết nhiệm vụ 46 2.4 Kết nhiệm vụ 48 2.5 Kết nhiệm vụ 51 2.6 Kết nhiệm vụ 53 Tiểu kết chương 54 CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN 55 Thảo luận câu hỏi nghiên cứu 55 1.1 Câu hỏi nghiên cứu thứ 55 1.2 Câu hỏi nghiên cứu thứ hai 56 Hướng phát triển đề tài .57 Tiểu kết chương 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại mục tiêu Bloom sửa đổi .13 Bảng 2.2 Phân loại mục tiêu Marzano 16 Bảng 2.3 Phân loại tư MATH (Smith nnk, 1996) 17 Bảng 2.4 Ma trận trình nhận thức MATH hiểu khái niệm toán theo Usiskin 20 Bảng 2.5 Ma trận trình nhận thức Bloom hiểu khái niệm toán theo Usiskin 21 Bảng 2.6 Ma trận gồm q trình nhận thức tốn hiểu khái niệm toán cụ thể 22 Bảng 3.1 Ma trận khung đánh giá với nội dung toán cụ thể .32 Bảng 3.2 Bài toán đánh giá thơng hiểu tính chất biểu diễn .33 Bảng 3.3 Bài toán đánh giá việc sử dụng quy trình quen thuộc 34 Bảng 3.4 Bài toán đánh giá khả biểu diễn thông tin theo yêu cầu .36 Bảng 3.5 Bài toán đánh giá khả sử dụng phương pháp phù hợp 37 Bảng 3.6 Bài toán đánh giá khả vận dụng, đặt giả thuyết so sánh 38 Bảng 3.7 Bài toán đánh giá khả kiểm chứng chuyển thể 40 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Phân loại tư Bloom ngun (1956) .11 Hình 2.2 Phân loại tư Bloom sửa đổi (2001) .12 Hình 2.3 Bốn chiều hiểu tốn theo tiếp cận SPUR .18 Hình 2.4 Sơ đồ bốn chiều hiểu tốn Phương trình bậc hai 19 Hình 2.5 Hiểu toán chất lượng học toán 29 Hình 3.1 Thang mức độ nhận thức theo SPUR – MATH 32 Demo Version - Select.Pdf SDK CHƯƠNG MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Ngày nay, nước đổi giáo dục toán để phù hợp với xu tồn cầu, khơng thể phủ nhận tụt hậu ngày xa giáo dục toán Việt Nam so với nước xung quanh so với yêu cầu tất yếu xã hội Những thay đổi không hợp lý dẫn đến giáo dục toán dần phương hướng, chất lượng học tốn khơng dấu hiệu cải thiện tốt Để giải vấn đề đó, đưa giáo dục toán nước ta vươn lên sánh vai với giáo dục nước phát triển khác, giáo dục toán nước ta cần đổi chương trình dạy học, phương pháp dạy học chương trình đánh giá chất lượng học toán tiên tiến Khi nhắc đến giáo dục tiên tiến phát triển hàng đầu, người ta nghĩ tới giáo dục Singapore Bởi lẽ Singapore quốc đảo nhỏ bé đứng đầu bảng xếp hạng giáo dục giới Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế PISA với học sinh thông minh xuất sắc vượt xa cường quốc Mỹ, Demo Version - Select.Pdf SDK Anh, Pháp hay Đức Là quốc gia giáo dục phát triển hàng đầu giới với mức độ đồng cao nhất, Singapore áp dụng thành công phương pháp giáo dục “Từng bước một” (“Step – By – Step”) Phương pháp giúp học sinh phát triển tối đa khả tư logic, hướng dẫn học sinh giải toán theo phương pháp tư không theo khuôn mẫu, quy trình định sẵn Các tập tốn vận dụng gần gũi với thực tế khiến việc giải tốn trở nên thú vị, tạo hứng thú tìm kiếm câu trả lời mà giúp học sinh áp dụng tốn vào thực tiễn sống, khẳng định Tốn học khơng xa rời thực tế Những nhà giáo dục quan tâm đến chất lượng học Chất lượng học thể trình học Để đánh giá chất lượng học học sinh, nhà giáo dục cần phải đánh giá hai khía cạnh: định lượng (học bao nhiêu) định tính (học tốt nào) (Trần Vui, 2018) Mọi người thừa nhận đánh giá định tính chiếm ưu Nhưng thực tế, vấn đề phải đối mặt đánh giá lực học sinh tốn học, giáo viên thường xuyên đánh giá phần giới hạn hiểu biết học sinh (Barmby nnk, 2007) Giáo viên xu hướng quan tâm nhiều đến “bao nhiêu điểm” “bài làm tốt nào” đánh giá lực học sinh Nhiều giáo viên để giúp học sinh đạt thành tích học tập cao tâm rèn luyện cho học sinh kỹ năng, quy trình, thuật tốn thường áp dụng vào q trình giải vấn đề dạng quen thuộc Chúng ta cần phải biết rằng, việc hiểu thường đánh giá từ câu trả lời cho nhiệm vụ, nhiệm vụ cá nhân thực học sinh mà không thực hiểu kiến thức (Hiebert Carpenter, 1992) Việc đánh giá lực học sinh dựa vào số toán học sinh giải đúng, số kỹ năng, quy trình thuật tốn học sinh sử dụng mà quan tâm đến trình học, trình tư học sinh không phù hợp Học sinh ngày đặt nặng vấn đề thành tích, việc học xu hướng “học số lượng” “học chất lượng” Nhiều học sinh học vẹt cơng thức nhớ cách tính tốn mà khơng hiểu ý nghĩa chất khái niệm tốn học liên quan Chúng ta thường nghe học sinh làm tốn lại khơng hiểu làm Việc vận dụng kỹ tốn học để giải Demo - Select.Pdf SDK toán thực Version tế lạ mà học sinh chưa gặp, chắn đòi hỏi học sinh phải hiểu kiến thức mang tính khái niệm với nội dung toán cụ thể Học sinh cần phải nắm bắt hiểu sâu khái niệm sở đằng sau kỹ toán với nội dung toán cụ thể Học sinh Việt Nam dừng lại thành thạo kiến thức toán bản, nên cần phải hiểu sâu sắc khái niệm liên quan đến kiến thức toán biết sử dụng kiến thức, kỹ giải vấn đề thực tế đòi hỏi tư tốn học bậc cao (Trần Vui, 2018) Thể Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế PISA 2012 (Programme for International Student Assessment), Việt Nam đạt 511 điểm Toán/494 OECD-TB, xếp thứ 17 64 nước phát triển phát triển tham gia Tỉ lệ học sinh đạt mức lực cao 14,2% tỉ lệ học sinh mức lực thấp 13,3%, lại mức trung bình Bước sang PISA 2015, Việt Nam đạt 495 điểm Toán/490 OECD-TB xếp thứ 22 72 nước Trong năm này, Việt Nam lộ rõ giảm sút tỉ lệ học sinh đạt chất lượng cao giảm 13%, tỉ lệ mức thấp lại tăng lên 14% Từ kết thấy học sinh Việt Nam trang bị tốt kỹ toán để giải câu hỏi mang tính quy trình lại khơng thể vận dụng kiến thức toán vào giải vấn đề gần gũi sống, mang bối cảnh xã hội, tích hợp khoa học khác Đó thua học sinh nước ta so với học sinh nước phát triển Những kỹ nhận thức toán học mức cao học sinh Việt Nam tảng cần thiết để phát triển giáo dục toán theo hướng giải vấn đề thực tế lạ cách sáng tạo (OECD, 2016) Từ vấn đề trên, số câu hỏi đặt ra:  Làm để học sinh hiểu nội dung toán?  Học sinh học toán để hiểu sâu kiến thức?  Làm để học sinh vận dụng kiến thức học vào giải tốn lạ, dạng khơng quen thuộc?  Làm để thiết kế hoạt động toán phù hợp tạo nâng đỡ vừa sức giúp phát triển khả toán học học sinh?  Làm thếDemo để tạo nâng đỡ- vừa sức giúp học sinh học tốn chất lượng, từ Version Select.Pdf SDK nâng cao chất lượng học toán? Cần xem xét câu hỏi để đưa giải pháp nâng cao chất lượng học tốn cho học sinh Thơng thường kết thi cử kiểm tra học sinh mang lại cho giáo viên thông tin cần thiết để thiết kế hoạt động dạy học phù hợp, phát triển tối đa khả học tốn học sinh (Trần Vui, 2018) Do hoạt động tốn, đề kiểm tra đóng vai trò quan trọng việc đánh giá lực tạo nâng đỡ cho việc học tốn chất lượng học sinh Từ vấn đề đó, cần giúp cho học sinh hiểu sâu kiến thức tốn, để từ em giải tốt vấn đề lạ, vượt qua kiến thức tích lũy sáng tạo Giáo viên cần thiết kế hoạt động toán phù hợp với lực học sinh đề kiểm tra đánh giá mức độ hiểu biết tốn, lực học tốn học sinh Vì vậy, chọn vấn đề “Vận dụng mức độ hiểu để tạo nâng đỡ cho việc học toán chất lượng” làm đề tài nghiên cứu luận văn Các mức độ hiểu toán nâng đỡ vừa sức học tập Để phân loại mức độ hiểu tốn, người ta tích hợp q trình nhận thức với chiều hiểu tốn Từ tạo mức độ tư tốn theo chiều hiểu toán khác Dựa vào mức độ hiểu tốn đó, q trình dạy học tốn, giáo viên đưa các hướng dẫn, nâng đỡ vừa sức với lực học sinh Những nâng đỡ phân bậc theo mức độ nhận thức chiều hiểu toán khác Chúng giúp học sinh bước tiếp cận kiến thức, kỹ hay ý tưởng hiểu chúng dễ dàng Các nâng đỡ vừa sức học tập giống việc bạn tập xe đạp, từ đầu bạn khơng thể xe hai bánh mà phải tập sử dụng xe đạp hai bánh phụ sau Học tập với nâng đỡ vừa sức cung cấp khung lý thuyết mà từ học sinh học tốn chất lượng hơn, theo nghĩa phù hợp với mức độ nhận thức tốn cá nhân học sinh Nó thu hẹp khoảng cách học tập giúp học sinh thành công (Math Solutions Professional Learning Team, 2016) Maybin, Mercer Stierer (1992) đưa định nghĩa nâng đỡ vừa sức học Demo Version - Select.Pdf SDK tập: Đó giúp đỡ cho phép người học hồn thành nhiệm vụ mà họ khơng thể tự làm được, trợ giúp nhằm đưa người học đến gần với toán khả đó, cuối cho phép em tự hồn thành nhiệm vụ Hay Gibbons (2002) định nghĩa nâng đỡ vừa sức học tập hỗ trợ tạm thời, chủ ý, đáp ứng hỗ trợ giúp người học di chuyển theo hướng kỹ năng, khái niệm mức độ hiểu Van de Pol nnk (2010) xem xét ba đặc trưng chủ yếu nâng đỡ vừa sức học tập, là:  Sự ngẫu nhiên: giáo viên hỗ trợ thích hợp cho học sinh Các phương án chẩn đốn coi cơng cụ cho ngẫu nhiên  Rút dần: giảm dần hỗ trợ  Chuyển giao trách nhiệm: cách làm mờ dần hỗ trợ, giáo viên chuyển giao trách nhiệm cho học sinh, bàn giao để đánh lạc hướng Tất nhiên, hành động giáo viên thực học sinh chịu nhận trách nhiệm Trong lớp học tốn, giáo viên nhiều cách để tạo nâng đỡ vừa sức cho học sinh tiếp cận kiến thức Sau vài cách để tạo giá đỡ học tập giúp học sinh bước hiểu kiến thức toán cách sâu sắc:  Đặt câu hỏi: Đây không kỹ thuật tạo giá đỡ, bạn làm điều nói chuyện tốn học Các câu hỏi hay giúp học sinh phân tích khái niệm mà giáo viên trình bày suy nghĩ cách đưa câu trả lời Các câu hỏi giáo viên phân bậc theo mức độ hiểu toán, thay đổi thể khác biệt theo mức độ Chẳng hạn, “Bạn nghĩ cách khác để giải tốn khơng?” câu hỏi dẫn dắt học sinh suy nghĩ, tìm hiểu sâu kiến thức toán  Sử dụng chiến lược đọc: Các chiến lược đọc sử dụng tốn học phân loại thành ba phương pháp khác nhau, thử, kết nối tự hỏi “Bạn làm số nhỏ hơn?” ví dụ tự hỏi Nó thu hút học sinh tham gia vào giả định mới, giúp em suy nghĩ số theo cách  Hợp tác giúp đỡ: Anghileri (2006) cho việc xếp chỗ ngồi xếp Demo - Select.Pdf theo nhóm Version tổ chức môi trường SDK tạo nâng đỡ học tập Học sinh cung cấp hỗ trợ cho giáo viên cung cấp công cụ chiến lược Ví dụ, học sinh làm toán theo cặp với bút để em phải làm việc thay phiên Hoặc nhóm vẽ hình ảnh thể hiểu biết em khái niệm tốn học Trong q trình dạy học, giáo viên đưa vào nhận xét, khuyến khích hoạt động học sinh Tạo điều kiện để học sinh thể hiện, phát triển hiểu biết tốn học Khi học sinh tham gia vào nhiệm vụ tốn, khơng phải lúc em xác định khía cạnh thích hợp với ý tưởng toán học vấn đề cần giải Do đó, giáo viên giúp tập trung ý học sinh vào khía cạch thích hợp giá đỡ học tập Anghileri (2006) đưa năm hoạt động mà giáo viên làm điều đó, đồng thời tạo thêm hội để học sinh phát triển hiểu biết thân, là:  Yêu cầu học sinh nhìn, chạm vào nói họ thấy suy nghĩ: Việc làm mang đến câu trả lời khác tùy thuộc vào giác quan khác học sinh Khuyến khích học sinh xử lý thao tác, phản ánh em thấy, cảm nhận Việc tạo điều kiện cho học sinh cố gắng thể suy nghĩ lời nói giúp học sinh tự làm rõ xếp ý tưởng  Yêu cầu học sinh giải thích biện minh: Trái ngược với việc dạy học xây dựng dựa giải thích giáo viên, học sinh thể suy nghĩ, ý tưởng em vấn đề Giáo viên tổ chức thảo luận nhóm tốn lớp, mơi trường giúp học sinh tích cực tham gia thể suy nghĩ em lắng nghe suy nghĩ người khác, đặt câu hỏi để hiểu rõ  Diễn giải hành động học sinh nhận xét: Trong dạy học toán, việc giáo viên đưa nhận xét sau hành động học sinh thu hút ý em đến khía cạnh thích hợp, tạo điều kiện để học sinh phát triển mở rộng ý tưởng thân Select.Pdf  Sử dụngDemo câuVersion hỏi thúc -đẩy thăm dò:SDK Việc sử dụng câu hỏi thúc đẩy liên quan đến kiến thức làm cho học sinh cố gắng đoán câu trả lời mà giáo viên mong muốn thay đưa suy nghĩ thân Do đó, giáo viên nên sử dụng câu hỏi thăm dò, che dấu yêu cầu câu trả lời mong muốn Những câu hỏi nên đáp ứng suy nghĩ học sinh, hỗ trợ em mở rộng theo suy nghĩ  Mơ hình song song: Học sinh giữ nhiệm vụ ban đầu hội nhìn thấy nhiệm vụ song song giải chuyển giao hiểu biết Cho phép học sinh phát triển ý nghĩ riêng theo cách lợi ích lâu dài việc nâng cao niềm tin độc lập học tập Ngoài việc giải vấn đề độc lập, học tốn học sinh nên phát triển khái niệm thơng qua việc tổng quát, ngoại suy trừu tượng hóa Giáo viên tạo giá đỡ giúp học sinh phát triển tư khái niệm hoạt động sau đây:  Phát triển công cụ biểu diễn: Phần lớn việc học toán học liên quan đến việc biểu diễn sử dụng hệ thống hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu khơng thể tách rời với lý luận toán học Với hướng dẫn giáo viên, trình bày tính ký hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho thảo luận đại diện trở thành công cụ để suy nghĩ Các nâng đỡ vừa sức giáo viên liên quan đến học sinh ghi biểu diễn giải pháp đểhiệu sau tạo thành nguồn tài nguyên mà học sinh sử dụng để thể hiện, giao tiếp phản ánh hoạt động toán học thân  Tạo kết nối: Kết nối chiến lược để hỗ trợ việc học toán Trong nghiên cứu dạy toán số hiệu quả, thuật ngữ kết nối sử dụng để mô tả phương pháp tiếp cận nhấn mạnh cho liên kết ý tưởng khác tốn học, học sinh khuyến khích phát triển chiến lược giải vấn đề vẽ hiểu biết toán học em (Askew nnk, 1997) Nghiên cứu phát giáo viên đạt hiệu cao tin tưởng học sinh phát triển chiến lược mạng lưới ý tưởng thử thách để giải thích suy nghĩ lắng nghe suy nghĩ người khác Demo Version - Select.Pdf SDK  Tạo giảng khái niệm: Trong giảng khái niệm, giáo viên nâng cấp giá đỡ, hướng dẫn thay đổi phản xạ cho nói thực hành động, sau trở thành chủ đề thảo luận rõ ràng Bài giảng khái niệm trung tâm việc phát triển tư tốn học giúp học sinh phát triển niềm tin giá trị tốn học đóng góp vào phát triển quyền tự chủ trí tuệ Hai đặc điểm giảng lớp liên quan đặc biệt đến việc học toán định mức tiêu chuẩn cho tính giải thích tốn học chấp nhận (khái niệm khơng tính tốn) nội dung thảo luận lớp Hiện giới nhiều mơ hình phân loại tư duy, khung chương trình thiết kế đề kiểm tra sử dụng số nước phát triển: Mơ hình phân loại mục tiêu Marzano, Phân loại mức độ hiểu SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome: Cấu trúc Kết Học tập Quan sát được) (Biggs & Collis, 1982), Thứ bậc Nhiệm vụ Đánh giá Toán với tên viết tắt MATH (Mathematical Assessment Task Hierarchy) (Smith, 1996), Khung chương trình mục đích thiết kế kiểm tra theo TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) (TIMSS, 2015), Khung chương trình thiết kế kiểm tra theo CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statement) (DBE, 2011)… Những mơ hình dùng để đánh giá mức độ hiểu toán học sinh, thiết kế hoạt động toán, đề kiểm tra phù hợp với mức độ hiểu học sinh Nâng cao chất lượng học toán học sinh vấn đề cấp thiết để cải thiện giáo dục toán nước ta, vươn tới giáo dục tốn tiên tiến Việc lựa chọn mơ hình thiết kế hoạt động tốn phù hợp góp phần quan trọng nâng đỡ việc học tốn chất lượng học sinh Mục đích nghiên cứu Trong luận văn này, chúng tơi cố gắng tìm hiểu nghiên cứu khung chương trình thiết kế kiểm tra, dựa vào thiết kế hoạt động toán, đề kiểm tra phù hợp với tư duy, lực học sinh để nâng cao chất lượng học tốn Theo đó, luận văn sâu nghiên cứu vấn đề cụ thể sau: - Làm rõ từ khóa: mức độ hiểu toán,SDK nâng đỡ vừa sức việc học tốn Demo Version - Select.Pdf chất lượng - Giới thiệu số Khung chương trình thiết kế kiểm tra sử dụng vài nước giáo dục toán tiên tiến - Định hướng thiết kế hoạt động toán phù hợp với lực học sinh để nâng đỡ học sinh học tốn chất lượng - Đề xuất đề kiểm tra để đánh giá lực học toán học sinh Câu hỏi nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu trên, luận văn này, chúng tơi tìm kiếm câu trả lời cho hai câu hỏi sau đây: i Khi thiết kế hoạt động toán học dựa theo mức độ hiểu phù hợp với học sinh đánh giá tạo nâng đỡ cho việc học toán học sinh nào? ii Những hoạt động toán nâng đỡ cho học sinh học tốn chất lượng? Tiểu kết chương Trong chương này, chúng tơi trình bày lý chọn đề tài mục đích nghiên cứu Đồng thời, phát biểu hai câu hỏi nghiên cứu sở lý thuyết định hướng nghiên cứu trình bày chương Demo Version - Select.Pdf SDK ... toán phù hợp với lực học sinh đề kiểm tra đánh giá mức độ hiểu biết toán, lực học tốn học sinh Vì vậy, chọn vấn đề Vận dụng mức độ hiểu để tạo nâng đỡ cho việc học tốn có chất lượng làm đề tài... cho hai câu hỏi sau đây: i Khi thiết kế hoạt động toán học dựa theo mức độ hiểu phù hợp với học sinh đánh giá tạo nâng đỡ cho việc học toán học sinh nào? ii Những hoạt động toán nâng đỡ cho học. .. Các mức độ hiểu toán nâng đỡ vừa sức học tập Để phân loại mức độ hiểu tốn, người ta tích hợp q trình nhận thức với chiều hiểu tốn Từ tạo mức độ tư toán theo chiều hiểu toán khác Dựa vào mức độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng các mức độ hiểu để tạo nâng đỡ cho việc học toán có chất lượng (tt) , Vận dụng các mức độ hiểu để tạo nâng đỡ cho việc học toán có chất lượng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay