Sự hậu thuẫn của tây ban nha đối với cách mạng mỹ từ năm 1776 đến năm 1783 (tt)

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - - LÊ THỊ ÁI PHƢƠNG SỰ HẬU THUẪN CỦA TÂY BAN NHA ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG MỸ TỪ NĂM 1776 ĐẾN NĂM 1783 Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Mã số : 60 22 03 11 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THÀNH NAM Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Họ tên tác giả LÊ THỊ ÁI PHƢƠNG Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau Đại học; Quý Thầy cô khoa Lịch sử, tổ Lịch sử Thế giới, trường Đại học phạm – Đại học Huế giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hồn thành khóa học Đặc biệt, tơi muốn bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo: PGS.TS Lê Thành Nam, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè quan tâm, khích lệ giúp đỡ tơi suốt khóa học Mặc dù cố gắng song lực hạn chế, kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong góp ý chân thành quý thầy cô, bạn bè Demo Version - Select.Pdf SDK Tác giả luận văn Lê Thị Ái Phƣơng iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG 14 Chƣơng NHỮNG NHÂN TỐ THÚC ĐẨY TÂY BAN NHA CAN DỰ CÁCH MẠNG MỸ TỪ NĂM 1776 ĐẾN NĂM 1783 14 1.1 Những xung đột Tây Ban Nha với Anh quan hệ quốc tế 14 1.2 Cuộc chiến tranh giành độc lập cư dân thuộc địa Anh Bắc Mỹ 21 1.3 Sự tìm kiếm ủng hộ quốc tế cách mạng Mỹ 28 Chƣơng SỰ HẬUVersion THUẪN -CỦA TÂY BAN NHA ĐỐI VỚI Demo Select.Pdf SDK CÁCH MẠNG MỸ TỪ NĂM 1776 ĐẾN NĂM 1783 36 2.1 Hoạt động hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ từ năm 1776 đến năm 1779 36 2.1.1 Thái độ triều đình Madrid tình hình cách mạng Mỹ 36 2.1.2 Những hoạt động Tây Ban Nha trợ giúp cho cách mạng Mỹ 41 2.2 Hoạt động hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ từ năm 1779 đến năm 1783 50 2.2.1 Con đường dẫn Tây Ban Nha tới chiến tranh với nước Anh 50 2.2.2 Hoạt động hỗ trợ vật chất quân chiến tranh cách mạng Mỹ 56 2.2.3 Quá trình thương lượng chấm dứt chiến tranh Tây Ban Nha Anh 63 Chƣơng MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ SỰ HẬU THUẪN CỦA TÂY BAN NHA ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG MỸ TỪ NĂM 1776 ĐẾN NĂM 1783 66 3.1 Sự dính líu Tây Ban Nha chiến tranh Bắc Mỹ: từ bí mật đến công khai 66 3.2 Nhân tố nước Pháp dẫn dắt triều đình Madird tham gia vào cách mạng Mỹ 68 3.3 Thái độ lấp lững người Tây Ban Nha tiến trình hậu thuẫn cho người Mỹ da trắng 71 3.4 Sự huy động tối đa nguồn lực đế Tây Ban Nha hoạt động cho cách mạng Mỹ 73 3.5 Hiệu ứng nội đế chế Tây Ban Nha quan hệ quốc tế cách mạng Mỹ kết thúc 76 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 90 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nhận định “Trên giới khơng có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn có lợi ích vĩnh viễn” (Thủ tướng Anh Lord Palmerston, 1784-1865) hồn tồn nói quan hệ quốc tế châu Âu thời cận đại, Bởi chủ thể tham gia vào ván cạnh tranh quyền lực đặt quyền lợi quốc gia lên hàng đầu áp đặt sức mạnh, ý chí lên bên lại Châu Âu kỉ XVIII trở thành trung tâm mối quan hệ đan xen, chằng chéo tạo nên liên minh phức tạp, hợp tác cạnh tranh che đậy ngoại giao khéo léo Trong vận động quan hệ đó, lên cường quốc hàng đầu Anh, Pháp Tây Ban Nha Đó tranh đấu Pháp Anh lục địa châu Âu, ganh đua Anh Tây Ban Nha giành thống trị biển, tất đẩy mạnh bành trướng thuộc địa, gồng vươn lên vị trí minh chủ châu Âu, bá chủ giới Trong nửa đầu kỷ XVIII, châu Âu trở thành bãi chiến trường cho bên phô diễn tiềm lực, sức mạnh thân Kết Anh người chiến Demo Version - Select.Pdf SDK thẳng, kẻ cầm cờ trắng, chấp nhận thua thiệt Pháp Tây Ban Nha Do vậy, sau trắng hai chiến tranh Thừa kế Tây Ban Nha (1701-1714) chiến tranh Bảy năm (1756-1763), uất hận tràn ngập lòng giới hai nước, tạo nên chất xúc tác giúp hai cường quốc xích lại gần ni ý chí phục thù Anh Tình hình quốc tế diễn theo hướng có lợi cho Pháp Tây Ban Nha Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ nổ Nắm bắt rạn nứt quan hệ Anh thuộc địa Bắc Mỹ, Pháp Tây Ban Nha xem hội “trả đũa ngào” bỏ qua Từ dẫn dắt đó, Pháp bước lơi kéo Tây Ban Nha tham gia vào chiến chống kẻ thù chung – Anh Tuy nhiên, khác với Pháp, Tây Ban Nha vô quan ngại trước dậy người dân thuộc địa Bắc Mỹ, thành cách mạng mà thuộc địa có mối nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng làm phá vỡ hệ thống thuộc địa Tây Ban Nha Trung Nam Mỹ Song trước thương thượng ngoại giao với lợi ích béo bở đầy hứa hẹn từ Pháp, Tây Ban Nha định không đồng minh Mỹ mà tham gia vào chiến chống Anh với cách đồng minh Pháp, gián tiếp hậu thuẫn dậy người Mỹ da trắng với phong thái ngoại giao đầy toan tính thận trọng Chính thế, bước tiến nghiệp tiến nhân dân Mỹ mang dấu ấn đậm nét nước Pháp, ngược lại, vai trò đóng góp khơng thể thiếu Tây Ban Nha cho thắng lợi cách mạng Mỹ lại sử sách đề cập Cho tới việc làm rõ hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ khoảng trống nhận thức giới nghiên cứu sử học Việt Nam Sự tìm hiểu cách thấu triệt vấn đề đặt khoảng mở cần thiết để tác giả luận văn có hội thực Chính lẽ đó, việc tìm hiểu chủ đề “Sự hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ từ năm 1776 đến năm 1783” vừa có ý nghĩa mặt khoa học lẫn ý nghĩa thực tiễn: Về ý nghĩa khoa học, thông qua việc nghiên cứu đề tài giúp hiểu rõ mâu thuẫn Anh Tây Ban Nha quan hệ quốc tế cận đại; hiểu rõ vận động ngoại giao nước Pháp nhằm lôi kéo Tây Ban Nha trở thành Demo - Select.Pdf SDK đồng minh, đứng vềVersion phía Mỹ chiến chống Anh; hiểu hoạt động hỗ trợ bí mật tài quân trình tham chiến Tây Ban Nha nghiệp tiến cư dân Mỹ; hiểu rõ đặc điểm mối quan hệ Tây Ban NhaMỹ chiến tranh giành độc lập nhân dân Mỹ; hiểu rõ tác động hai chủ thể tham gia chiến tuyến bình diện quốc tế Về ý nghĩa thực tiễn, ngày đất nước ta trình hội nhập quốc tế, có việc đẩy mạnh quan hệ với nhiều quốc gia giới Tây Ban Nha Mỹ hai quốc gia mà Đảng Nhà nước ta tăng cường quan hệ, hợp tác với nhiều nhiều lĩnh vực Do đó, kiện lịch sử hai quốc gia mối quan hệ họ trở thành nguồn tham khảo quý giá cho quan nhà nước việc hoạch định, thực thi quan hệ với hai đối tác Hơn nữa, vấn đề trình bày luận văn trở thành học cho việc phân biệt đối tác/đối tượng (tùy theo hoàn cảnh) để từ giúp cho đất nước chọn lựa đắn q trình thực cơng đổi đất nước, hội nhập sâu rộng bối cảnh tồn cầu hóa diễn cách mạnh mẽ Bởi xu tất yếu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Là mối quan hệ đặc biệt lịch sử quan hệ quốc tế thời cận đại, quan hệ Tây Ban NhaMỹ chiến tranh giành độc lập người Mỹ da trắng thu hút quan tâm, ý khơng nhà nghiên cứu, học giả với nhiều cơng trình xuất bản, nhiều ấn phẩm khác đời 2.1 Ở nước, tức Việt Nam, vấn đề nhiều đề cập nhóm cơng trình sau: Nhóm thứ cơng trình mang tính chất giáo trình, như: “Lịch sử giới cận đại” “Lịch sử quan hệ quốc tế, Tập 1” Vũ Dương Ninh chủ biên (Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2002 & 2005); “Lịch sử giới cận đại, Tập 1” Phan Ngọc Liên chủ biên (Nxb Đại học phạm, Hà Nội, 2008) Trong cơng trình trình bày đấu tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ vào cuối kỷ XVIII, tác giả đề cập tới liên minh Tây Ban Nha – Pháp năm 1779 - Select.Pdf SDK Sự kiện Demo cácVersion tác giả xâu chuỗi tiến trình cách mạng Mỹ Trên phương diện rộng lớn hơn, Tây Ban Nha tham gia vào cách mạng Mỹ với cách đồng minh Pháp đề cập cơng trình thơng sử nước Mỹ, như: “Lịch sử Hoa Kỳ từ độc lập đến chiến tranh Nam Bắc” Nguyễn Thế Anh (Lửa Thiêng xuất bản, Sài Gòn, 1969); Nhìn chung, nhóm cơng trình dừng lại việc trình bày kiện tiêu biểu liên quan tới vấn đề mà tác giả quan tâm, nghiên cứu Nhóm thứ hai cơng trình dạng chun khảo Tiêu biểu cho thể loại là: “Liên bang Mỹ - đặc điểm xã hội văn hóa” Nguyễn Thái Yên Hương (Viện Văn hóa Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội, 2005); “Nước Mỹ với q trình Tây tiến: Chính sách ngoại giao mở rộng lãnh thổ (1787-1861)” Lê Thành Nam (Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016) trình bày quan hệ ngoại giao thuộc địa Bắc Mỹ đấu tranh giành độc lập sách đối ngoại nhà nước cộng hòa non trẻ buổi đầu vừa đời Là quốc gia đối trọng với nước Anh kiện chiến tranh thuộc địa Bắc Mỹ tiến hành, vương quốc Tây Ban Nha nhận mối lưu tâm từ phía cư dân Bên cạnh các cơng trình chun khảo luận văn Thạc sĩ hoàn thành bảo vệ gần thập kỷ trở lại đây, đáng ý: “Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ từ lập quốc (1776) đến trước Nội chiến (18611865)” Lê Thành Nam (Luận văn Thạc sĩ Sử học, Trường Đại học phạm – Đại học Huế, 2007) Ở cơng trình này, tác dành hẳn mục nhỏ chương thứ nhất: “Ngoại giao mục tiêu độc lập” để phân tích vận động ngoại giao đại diện thuộc địa Bắc Mỹ Tây Ban Nha nhằm thuyết phục giới dư luận quốc gia ủng hộ nghiệp nghĩa họ Một luận văn Thạc sĩ khác đề cập nhiều tới chủ đề mà tác giả nghiên cứu là: “Sự tham gia cường quốc châu Âu cách mạng Mỹ từ năm 1775 đến năm 1783)” Trịnh Nam Giang (Trường Đại học phạm Hà Nội, 2008) Trong cơng trình này, tác giả trình bày tham gia, góp mặt ủng hộ cường quốc châu Âu cho từ hai phía chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ Điều có nghĩa là, cường Demo quốc châu Âu có Version phân định -rõSelect.Pdf nét thành haiSDK chiến tuyến Một bên ủng hộ cư dân thuộc địa Bắc Mỹ đấu tranh thoát khỏi ách áp thực dân Anh, bao gồm: Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển Đan Mạch Bên lại ủng hộ quyền London theo đuổi sách đàn áp dậy cư dân Bắc Mỹ, nhiệt tình tiểu quốc Đức vương quốc Phổ Bên cạnh đó, luận văn đề cập đến thái độ trung lập số cường quốc châu Âu trước kiện cách mạng diễn phía bên bờ Đại Tây Dương Sa hoàng Nga Áo hoàng nhân vật thể quan điểm rõ rệt Dĩ nhiên, trung lập hai lực phong kiến có tác động theo chiều hướng thuận nghịch cho Anh cư dân Bắc Mỹ Do trình bày dàn trải thái độ cường quốc châu Âu cách mạng Mỹ nên đề cập tới nước Pháp, luận văn dành dung lượng số trang vừa phải Cùng với Luận văn Thạc sĩ, năm gần trở lại đây, cơng trình Luận án Tiến sĩ chủ thể Tây Ban Nha lịch sử số học giả lưu tâm Điều cần ý rằng, cơng trình tập trung làm rõ chi phối Tây Ban Nha tới khu vực, quốc gia khác khắp giới, góc độ thương mại, trị xã hội v.v… Có thể tìm thấy thơng tin cơng trình: “Q trình hoạt động thương mại Tây Ban Nha thuộc địa Mỹ latinh (thế kỷ XVI – đầu kỷ XIX)” Phạm Thị Thanh Huyền (Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Trường Đại học phạm Hà Nội, 2016); “Chính sách đóng cửa mở cửa Tây Ban Nha thuộc địa Philippines từ cuối kỷ XVI đến cuối kỷ XIX” Trần Thị Quế Châu (Luận án Tiến sĩ Lịch sử Thế giới, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2018) Nói tóm lại, chừng mực định, chun khảo nhóm cơng trình đề cập cụ thể thái độ vương quốc Tây Ban Nha cách mạng Mỹ Nhóm thứ ba báo khoa học đăng tải tạp chí khoa học chuyên ngành Viện Nghiên cứu châu Mỹ, chẳng hạn như: “Ngoại giao Hoa Kỳ chiến tranh giành độc lập (1773-1783)” “Nước Pháp với chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ (1775-1783)” Lê Thành Nam (Châu Mỹ ngày nay, số 3(108)2007 số 8(137)2009) Trong viết đầu Demo tiên, tác giả trình bàyVersion nghệ thuật- Select.Pdf ngoại giao củaSDK phái đồn ngoại giao Đại hội lục địa gửi sang triều đình phong kiến châu Âu (Pháp, Nga, Phổ) để lơi giới lưu tâm tới nghiệp nghĩa nhân dân Bắc Mỹ Mục đích phái đồn nhằm lập kẻ thù, tức nước Anh, đồng thời mở rộng liên kết với quốc gia Cựu lục địa Bài viết lại phân tích nỗ lực triều đình nước Pháp việc ủng hộ nhân dân Bắc Mỹ chiến đấu chống lại thực dân Anh Sự chiến đấu khơng dừng lại chiến trường mà biểu thông quan vận động ngoại giao triều đình Pháp số triều đình phong kiến nước châu Âu Có thể nói, hai viết lướt qua việc giới Pháp lơi kéo Tây Ban Nha, nước vốn mâu thuẫn với Anh sở hữu vùng Gibrantar Minorque, tạo thành liên minh chống Anh 2.1 Ở nước ngồi, cơng trình liên quan tới chủ đề nghiên cứu phong phú Có thể phân chia thành nhóm sau: Nhóm thứ cơng trình liên quan trực tiếp tới đề tài, như: “Spain and the independence of the United States: An Intrinsic gift” (Tây Ban Nha độc lập nước Mỹ: quà nội tại) Thomas E Chavez (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2002) trình bày rõ vai trò Tây Ban Nha đời nước Mỹ, khía cạnh nhắc đến q trình giành độc lập nước Mỹ non trẻ Thông qua chiến đấu thực tế, Tây Ban Nha hậu thuẫn, cung cấp tài quân sự, người lính tuyển mộ từ khắp đế chế Tây Ban Nha, từ Tây Ban Nha thuộc địa Tây Ban Nha Trung Nam Mỹ, tất nổ lực Tây Ban Nha giúp thuộc địa non trẻ giành thắng lợi chiến chống lại mẫu quốc Anh Một cơng trình khác: “The role of Spain in the American Revolution: An Unavoidable Strategic Mistake” (Vai trò Tây Ban Nha cách mạng Mỹ: chiến lược sai lầm không tránh khỏi) Major Jose I Yaniz (spain) (Master of military studies, Marine Corps University, Virginia, 2009) Đây cơng trình bàn q trình Tây Ban Nha trở thành đồng minh Pháp tham gia vào cách mạng Mỹ với mục đích trã đũa nước Anh sau thất bại chiến tranh Bảy năm (1756-1763) Song, bất ngờ thay, “hạt giống” thuộc địa Bắc Demo Version Select.Pdf Mỹ nảy mầm đe dọa đến -hệ thống thuộcSDK địa khu vực Trung Nam Mỹ Đây chiến lược sai lầm không tránh khỏi Hay “The Spanish Army in North America 1700–1793 (Men-at-Arms)” (Quân đội Tây Ban Nha Bắc Mỹ 1700-1793) René Chartrand (2011); “From Across the Spanish Empire: Spanish Soldiers Who Helped Win the American Revolutionary War, 1776-1783 Arizona, California, Louisiana, New Mexico, and Texas Military Rosters” (Từ khắp Đế chế Tây Ban Nha: Những người lính Tây Ban Nha giúp Chiến thắng Cách mạng Hoa Kỳ, 1776-1783 Arizona, California, Louisiana, New Mexico Texas Paper Rosters) Leroy Matinez (2015); “Galvez / Spain - Our Forgotten Ally In The American Revolutionary War: A Concise Summary of Spain's Assistance” (Galvez / Tây Ban Nha – đồng minh bị lãng quên Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ: Bản tóm tắt ngắn gọn trợ giúp Tây Ban Nha) Sr Judge Edward F Butler (2015), hầu hết cơng trình nêu rõ vai trò đóng góp mặt quân Tây ban Nha cách mạng Mỹ Nhóm thứ hai, cơng trình liên quan tới lịch sử ngoại giao nước Mỹ từ quốc gia phần đế chế Anh thời đại Mặc dù tác phẩm trình bày ngoại giao nước Mỹ theo tiến trình lịch sử nội dung ngoại giao thời kỳ cách mạng, tác giả ý tới việc làm rõ toan tính, hoạt động Tây Ban Nha can thiệp gián tiếp vào cách mạng Mỹ Có thể tìm thấy nội dung tác phẩm như: “A Diplomatic History of the United States” (Lịch sử ngoại giao nước Mỹ) Samuel Bemiss (Henry Holt and Company, New York, 1951); "A Diplomatic History of the American People” (Lịch sử ngoại giao nhân dân Mỹ) Thomas A Bailey (Appleton-Century-Crofts, Inc, New York, 1958); “American Diplomacy A History” (Lịch sử ngoại giao Mỹ) Robert H Ferrell (W.W Norton & Company Inc, New York 1975); “A History of American Foreign Policy, Vol (Growth to World Power 1700-1914)” (Lịch sử sách đối ngoại Mỹ, Tập (Sự phát triển tới cường quốc giới 1700 – 1914) Alexander DeConde (Charles Scribner’s Sons, New York, 1978); “A Companion to American Foreign Relations” (Sự đồng hành quan hệ đối ngoại Mỹ) Robert D Schulzinger (Blackwell Publishing Ltd).v.v… - Select.Pdf SDKtới lịch sử nước Mỹ, như: “The NhómDemo thứ baVersion cơng trình liên quan Reinterpretation of the American Revolution 1763-1789” (Diễn giải lại cách mạng Mỹ 1763-1789) Jack P Greene (Harper & Row Publisher, 1968); “The American Republic to 1865, Vol 1” (Cộng hòa Mỹ tới năm 1865) Richard Hofstadter (Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1959); “The American Reconstruction through the 20th century” (Tái xây dựng nước Mỹ suốt kỷ XX) Gerald A Danzer… (McDouglas Little Inc, A Houghton Miffin Company, 1999); “American History: A Survey” (Khái quát lịch sử Mỹ) Alan Brinkley (McGraw-Hill Higher Education, 2003) v.v… Đây cơng trình thơng sử nước Mỹ trình bày tất lĩnh vực quốc gia từ thuộc địa thực dân Anh Vấn đề ngoại giao thời kỳ chiến tranh độc lập đề cập tương đối chừng mực với kiện tiêu biểu, song chưa lý giải chất tượng vấn đề đối ngoại nước Mỹ thời cận đại Nhóm thứ cơng trình tác giả nước dịch sang tiếng Việt bàn lịch sử nước Mỹ, như: “Lịch sử Hoa Kỳ vấn đề khứ” Irwin Unger (Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2009); “Lịch sử dân tộc Mỹ” Howard Zinn (Nxb Thế giới, Hà Nội, 2010) trình bày kiện liên quan tới nước Mỹ Vấn đề tác giả tìm hiểu nêu cách sơ lược Tóm lại, qua việc điểm qua cơng trình mà chúng tơi tiếp cận rút số nhận xét sau: Thứ nhất, Việt Nam, chủ đề luận văn xâu chuỗi cơng trình mang tính giáo trình phần trình bày chun khảo Các cơng trình bước đầu đề cập đến việc Tây Ban Nha trở thành đồng minh Pháp, đứng phía thuộc địa chống mẫu quốc cách mạng Mỹ Một cơng trình với tên gọi đề tài luận văn vắng bóng tác phẩm chuyên biệt Thứ hai, nước ngoài, Mỹ, chủ đề thể phong phú với nguồn sử liệu có giá trị Có tác phẩm đề cập cách trực tiếp gián tiếp tới vấn đề đặt Do tiếp cận hai chiều hướng, tức khuynh hướng ủng hộ khuynh hướng phản đối Tây Ban Nha can dự vào chiến tranh giành Version - Select.Pdf độc lập Demo cư dân Bắc Mỹ nên có chằng SDK chéo cách trình bày cách giải thích kiện Mặt khác, nhiều kiện cách nhìn nhận chưa thực khách quan nên đánh giá cao ngoại giao nước Mỹ Mặc dù vậy, cơng trình nêu cung cấp cho tác giả luận văn nhiều liệu có giá trị, giúp người viết hồn thành cơng việc đặt Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận văn khơi phục cách hệ thống hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ từ năm 1776 đến năm 1783 Trên sở đó, luận văn làm rõ hoạt động bật: giai đoạn Tây Ban Nha với cách đồng minh Pháp gián tiếp viện trợ bí mật tài quân cho thuộc địa (1776-1778) giai đoạn Tây Ban Nha tham chiến trực tiếp (1779-1783), góp phần giúp đỡ thuộc địa Bắc Mỹ chiến chống lại mẫu quốc – nước Anh Để thực mục tiêu nêu trên, đề tài luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: 10 Thứ nhất, hệ thống hóa trình Tây Ban Nha trở thành đồng minh Pháp, ủng hộ chiến tranh giành độc lập cư dân Bắc Mỹ sở liệu có Thứ hai, phân tích nhân tố bên bên thúc đẩy Tây Ban Nha can dự vào cách mạng Mỹ Thứ ba, phân tích tổng hợp hoạt động hỗ trợ tài quân Tây Ban Nha thuộc địa Bắc Mỹ (1776-1783) Thứ tư, rút nhận xét, đánh giá hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ khung thời gian đặt Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ Tây Ban Nha chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ, thể lĩnh vực: tài quân 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về phạm vi không gian, địa bàn trọng tâm mà luận văn tập trung chủ yếu châu Mỹ châu Âu – nơi thể tương tác, kết Tây Ban Nha Demo Version Select.Pdf SDK việc tham gia ủng hộ cách- mạng Mỹ Về phạm vi thời gian, mốc mở đầu năm 1776, cụ thể ngày 27-6-1776, hoàng đế Tây Ban Nha – Carlos III bí mật chuyển cho cơng ty Roderique Hortalez et Compagnie (công ty Pháp) số tiền 270.000 pesos (1.000.000 france) để hỗ trợ cho cách mạng Mỹ Mốc kết thúc năm 1783, cụ thể là, 3-9-1783, nước Mỹ kí kết hòa ước Paris chấm dứt chiến tranh với Anh Sự kiện đồng thời chấm dứt hậu thuẫn vương quốc Tây Ban Nha cách mạng Mỹ Hai mốc thời gian nêu cố nhiên phân định máy móc, tùy tiện mà khơng cho phép luận văn đẩy phía trước lùi dần phía sau làm rõ chủ đề nghiên cứu Các nguồn tƣ liệu Để thực mục đích nhiệm vụ đề tài, luận văn tập trung khai thác sử dụng nguồn liệu chủ yếu sau đây: 11 - Các hiệp ước, công hàm ngoại giao, thư từ trao đổi, hồi ký Bộ trưởng Ngoại giao, công sứ Tây Ban Nha, đại diện ngoại giao Mỹ châu Âu, Madrid Đây liệu gốc in cơng trình, như: “Spanish Correspondence Concerning the American Revolution” James A Robertson – 1918; “Spanish Observers and the American Revolution, 1775-1783” Light Townsend Cummins – 1991; ,… - Các công trình có phản ánh trực tiếp tới việc ủng hộ Tây Ban Nha cách mạng Mỹ, như: “Spain and the independence of the United States: An Intrinsic gift” Thomas E Chavez - 2002; “Galvez/ Spain - Our Forgotten Ally In The American Revolutionary War: A Concise Summary of Spain's Assistance” Sr Judge Edward F Butler – 2015 ,… - Các cơng trình có nội dung phản ánh trực tiếp đến lịch sử ngoại giao Mỹ, như: “A Diplomatic History of The United States” Samuel Bemis – 1951; “A History of American Foreign Policy, Vol (Growth to World Power 1700 – 1914)” Alexander DeConde – 1979; “The History of American Foreign Policy” Jerald Combs Athur Combs – 1986 “The Cambridge History of DemoRelations, VersionVol - Select.Pdf SDKof a Republican Empire 1776 – American Foreign 1: The Creation 1865” Bradford Perkins – 1993 v.v - Ngoài ra, luận văn sử dụng cơng trình chun khảo lịch sử giới, lịch sử quan hệ quốc tế, lịch sử ngoại giao nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài công bố tạp chí chuyên ngành Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu - Về phương pháp luận: Luận văn quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu khoa học lịch sử Những quan điểm xem kim nam trình xử lý, hệ thống liệu hình thành luận văn - Về phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lịch sử phương pháp để thực đề tài Theo đó, luận văn vận dụng linh hoạt phương pháp nghiên cứu chuyên ngành: Sưu tầm, chọn lọc, phân loại, tổng hợp, so sánh, đối chiếu,… Bên cạnh đó, phương pháp logic vận dụng Là đề tài thuộc 12 chuyên ngành Lịch sử Thế giới nên tác giả ý tới phương pháp nghiên cứu quốc tế phân tích khái quát vấn đề đặt Đóng góp luận văn Thứ nhất, luận văn cơng trình Việt Nam hệ thống hóa tài liệu liên quan tới hậu thuẫn triều đình phong kiến Mardid cho đấu tranh giành độc lập cư dân Bắc Mỹ Thứ hai, luận văn nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên ngành lịch sử, quốc tế học học viên cao học chuyên ngành lịch sử giới, đồng thời quan tâm tới vấn đề Cuối cùng, luận văn chừng mực định góp thêm liệu, khuyến nghị cho quan ban ngành việc hoạch định, thực thi đường lối đối ngoại trình hội nhập cách sâu rộng quan hệ quốc tế đương đại Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu (11 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (5 trang) phụ lục, nội dung luận văn kết cấu chương: Chương Những nhân tố thúc đẩy Tây Ban Nha can dự cách mạng Mỹ từ Demo Version - Select.Pdf SDK năm 1776 đến năm 1783 (21 trang) Chương Sự hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ từ năm 1776 đến năm 1783 ( 30 trang) Chương Một số nhận xét hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ từ năm 1776 đến năm 1783 ( 14 trang) 13 ... nhân tố thúc đẩy Tây Ban Nha can dự cách mạng Mỹ từ Demo Version - Select.Pdf SDK năm 1776 đến năm 1783 (21 trang) Chương Sự hậu thuẫn Tây Ban Nha cách mạng Mỹ từ năm 1776 đến năm 1783 ( 30 trang)... Sự tìm kiếm ủng hộ quốc tế cách mạng Mỹ 28 Chƣơng SỰ HẬUVersion THUẪN -CỦA TÂY BAN NHA ĐỐI VỚI Demo Select.Pdf SDK CÁCH MẠNG MỸ TỪ NĂM 1776 ĐẾN NĂM 1783 36 2.1 Hoạt động hậu thuẫn Tây. .. cách mạng Mỹ 56 2.2.3 Quá trình thương lượng chấm dứt chiến tranh Tây Ban Nha Anh 63 Chƣơng MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ SỰ HẬU THUẪN CỦA TÂY BAN NHA ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG MỸ TỪ NĂM 1776 ĐẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hậu thuẫn của tây ban nha đối với cách mạng mỹ từ năm 1776 đến năm 1783 (tt) , Sự hậu thuẫn của tây ban nha đối với cách mạng mỹ từ năm 1776 đến năm 1783 (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay