Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp cho HS trung học thông qua dạy học hình học lớp 9 (tt)

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THỊ PHƯƠNG OANH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC THƠNG QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Chuyên ngành: Lý luận & Phương pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 60140111 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HOÀNG NAM HẢI Thừa Thiên Huế, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết ngiên cứu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả LÊ THỊ PHƯƠNG OANH Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Hoàng Nam Hải, người thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, bảo động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn quý Thầy giáo, Cô giáo giảng dạy chúng tơi suốt khóa học lớp Cao học K25 Lý luận Phương pháp dạy học Tốn trường ĐHSP Huế Luận văn hồn thành nhờ tạo điều kiện Ban Giám hiệu, Học sinh trường THCS Duy Tân, với đồng nghiệp, người thầy tạo điều kiện ủng hộ trình triển khai ý tưởng nghiên cứu Tôi xin gửi lời cám ơn đến khoa Tốn, phòng Sau đại học, anh chị bạn bè lớp Cao học Toán K25, đặc biệt học viên chuyên ngành LL & PPDH mơn Tốn trường Huế -đãSelect.Pdf giúp đỡ tơi SDK trình học tập thực DemoĐHSP Version luận văn Tơi mong nhận góp ý nhận xét để bổ sung cho thiếu sót khơng thể tránh khỏi luận văn Xin trân trọng cám ơn! iii iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu: Giả thuyết khoa học: .9 Nhiệm vụ nghiên cứu: .9 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Demo Version - Select.Pdf SDK Phương pháp nghiên cứu: 10 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận: 10 6.2 Phương pháp điều tra: .10 Cấu trúc luận văn 10 Chương 13 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 13 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 13 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi .13 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước .14 1.2 Đặc điểm tâm lý HS THCS 14 1.3 Đặc điểm phát triển trí tuệ HS lớp 15 1.4 Cấu trúc nội dung Hình học lớp 17 1.5 Các dạng tốn chương trình Hình học lớp .18 1.6 Mục tiêu dạy học Toán trường THCS 18 1.7 Tư thao tác tư 20 1.7.1 Tư 20 1.7.2 Các thao tác tư 21 Chương 24 NĂNG LỰC PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CỦA HS THCS 24 2.1 Năng lực lực toán học 24 2.1.1 Năng lực 24 2.1.2 Năng lực toán học .25 2.2 Năng lực phân tích, tổng hợp .29 2.3 Khung đánh giá lực phân tích tổng hợp HS mơn Hình học lớp Demo Version - Select.Pdf SDK .33 2.4 Nhiệm vụ đổi dạy học Tốn phổ thơng 34 2.5 Kết luận chương 36 Chương 38 THỰC TRẠNG VỀ DẠY HỌC HÌNH HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP CHO HS LỚP 38 3.1 Mục đích khảo sát 38 3.2 Nội dung khảo sát .38 3.3 Tổ chức khảo sát 38 3.4 Phân tích kết khảo sát 39 3.4.1 Đối với giáo viên 39 3.4.2 Đối với HS 42 3.5 Kết luận chương 44 Chương 45 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP CHO HS THCS THƠNG QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP .45 4.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 45 4.2 Định hướng đề xuất biện pháp 46 4.3 Một số biện pháp sư phạm 46 4.3.1 Biện pháp 1: Tạo động lực cho HS học Hình học nhằm nâng cao lực phân tích, tổng hợp 46 4.3.2 Biện pháp 2: Khai thác BT Hình học có nội dung thuận lợi cho thao tác phân tích, tổng hợp HS 52 4.3.3 Biện pháp 3: Rèn luyện hoạt động phân tích, tổng hợp giải tập Hình học theo quy trình bước Pơlya 58 4.3.4 Biện pháp 4: Rèn luyện thao tác phân tích, tổng hợp thông qua khai Demo Version - Select.Pdf SDK thác công nghệ thông tin (Như Sơ đồ tư duy, phần mềm hình học động…) .63 4.3.5 Biện pháp 5: Rèn luyện thao tác tư thuận nghịch hoạt động giải tập hình học cho HS (sử dụng suy luận ngược để phân tích tìm cách chứng minh) .66 4.4 Kết luận chương 72 Chương 73 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 73 5.1 Mục đích, yêu cầu thực nghiệm sư phạm 73 5.1.1 Mục đích 73 5.1.2 Yêu cầu thực nghiệm sư phạm 73 5.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm 73 5.3 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 74 5.4 Phân tích kết thực nghiệm 74 5.4.1 Đánh giá ban đầu thực nghiệm: 74 5.4.2 Phân tích định tính: 74 5.4.2 Phân tích định lượng: 75 5.5 Kết luận chương 78 KẾT LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .79 Về lí luận: 79 Về thực tiễn: 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ BT : Bài toán HS : Học sinh THCS : Trung học sở ĐCCM : Điều cần chứng minh GV : Giáo viên PP : Phương pháp PPDH : Phương pháp dạy học NXB : Nhà xuất ĐHSP : Đại học Sư phạm ĐHQG : Đại học Quốc gia KT- KN : Kiến thức – Kĩ NL PT & TH : Năng lực phân tích tổng hợp NL : Năng lực Demo Version - Select.Pdf SDK SGK : Sách giáo khoa TTN : Trước thực nghiệm STN : Sau thực nghiệm BGDĐT : Bộ Giáo dục Đào tạo DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Khung đánh giá lực phân tích tổng hợp HS mơn Hình học lớp 33 Bảng 4.1 Thống kê điểm số kiểm tra 77 Bảng 4.2 Kết tổng hợp 79 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Sự phát triển khơng ngừng xã hội, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đòi hỏi người phải phát triển toàn diện Và giáo dục đường để đạt mục đích Chương trình giáo dục nói chung ln thay đổi để phù hợp với xã hội, phù hợp với định hướng phát triển lực HS, lấy HS làm trung tâm, điều khẳng định vai trò HS ngày nâng cao Bên cạnh môn học khác, nhiệm vụ dạy học Tốn khơng ngừng đổi đáp ứng yêu cầu đề ra, làm cho HS nắm vững hệ thống tri thức sở, đại, phù hợp với thực tiễn nước ta mà rèn luyện cho HS hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng Phát triển HS lực hoạt động trí tuệ hoạt động thực hành, đặc biệt lực tư sáng tạo Như ta biết, nhu cầu thực tiễn tảng phát triển tốn học Ngược lại tốn học có tác dụng mạnh mẽ thực tiễn đời sống Ngày nay, toán học ngày trừu tượng, phạm vi ứng dụng ngày rộng lớn, ví dụ xây Demo dựng cơng trình, đo đạc, quySDK trình sản xuất, chế tạo vật liệu Version - Select.Pdf khí,… Việc ứng dụng Tốn học vào giải vấn đề thực tiễn không đơn giản, đặc biệt Hình học Từ lâu Hình học ln coi mơn u thích khám phá mẻ từ định luật, định lý hình học cho thấy nhiều khó khăn tư logic đầy tính trừu tượng Do việc dạy học Hình học theo định hướng phát triển lực HS đặc biệt lực phân tích, tổng hợp cần thiết Phân tích tổng hợp hai thao tác trình thống biện chứng: phân tích tiến hành theo hướng tổng hợp tổng hợp thực theo kết phân tích Đây hai lực q trình tư Nhưng lực phân tích, tổng hợp HS chưa rèn luyện cách có hệ thống chương trình giáo dục nay, chưa nắm phương pháp học tập để phát huy lực Nội dung chương trình Hình học phong phú đa dạng tạo nên sức hấp dẫn Toán học bên cạnh đặt cho HS trở ngại tri thức Trong trình làm tập hoạt động học tập, HS tự rèn luyện cho kỹ xác, hợp lí sáng tạo khơng quy trình mà tư duy, HS biết đặt BT ngữ cảnh khác nhau, tìm giống khác lớp BT, mối quan hệ giả thiết kết luận, đặt BT mối quan hệ giải đặt quan hệ khác lại có cách giải đơn giản hay khơng Từ đưa cách giải chung, phân loại dạng tập sáng tạo tập dựa kiến thức, tập sẵn có thấy em chiếm lĩnh tri thức cách trọn vẹn Do HS nhìn nhận vấn đề sống cách tổng quan hơn, lực giải dẫn đến chất lượng giáo dục đào tạo nâng cao, hướng tới đào tạo nguồn lực có chất lượng Để giúp em, cụ thể HS lớp 9, lứa tuổi mà trình độ nhận thức khả phân tích, tổng hợp vấn đề nhiều hạn chế, thơng qua phương pháp dạy học hiểu, nắm vững lí thuyết sau giải BT cụ thể mở rộng BT Qua đó, thúc đẩy niềm u thích học tập mơn Tốn, Hình học từ rèn luyện cho HS giải vấn đề cách tổng quan để đưa Demo Version - Select.Pdf SDK cách giải phù hợp Những phân tích cho thấy lực phân tích, tổng hợp lực quan trọng cần thiết HS, phù hợp với phát triển lực trí tuệ, tảng cho trình tư em để hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội cần nguồn lực có chất lượng khơng phải số lượng Năng lực phân tích, tổng hợp quan trọng để nâng cao lực khơng dễ dàng Và nghiên cứu gần cho thấy lợi ích mang lại việc đưa biện pháp cần thiết để phát triển cách hiệu quan tâm Vì phân tích trên, chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Phát triển lực phân tích, tổng hợp cho HS trung học thơng qua dạy học Hình học lớp 9” Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn dạy học Hình học phát triển lực phân tích, tổng hợp cho HS lớp - Đề xuất số biện pháp sư phạm hiệu vận dụng vào dạy học Hình học nhằm phát triển NL phân tích, tổng hợp cho HS Giả thuyết khoa học: Trên sở lý luận thực tiễn, đề xuất vận dụng biện pháp sư phạm cách hợp lý khơng nâng cao lực phân tích, tổng hợp cho HS THCS thơng qua dạy học Hình học lớp mà góp phần đổi dạy học theo định hướng phát triển lực sau năm 2018 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lí luận đặc điểm tâm sinh lí, đặc điểm phát triển trí tuệ HS - Nghiên cứu chương trình, mục đích u cầu, cấu trúc nội dung Hình học - Nghiên cứu lí luận lực phân tích, tổng hợp HS lớp Demo Version - Select.Pdf SDK - Khảo sát thực trạng dạy học Hình học phát triển lực phân tích, tổng hợp - Đề xuất số biện pháp để phát triển lực phân tích, tổng hợp - Thực nghiệm sư phạm, phân tích kết để đưa kết luận - Kiểm nghiệm tính hiệu quả, khả thi đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5.1 Đối tượng nghiên cứu: - Quá trình dạy học Toán trường THCS nhiệm vụ phát triển lực phẩm chất cho HS 5.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất biện pháp phát triển lực phân tích, tổng hợp cho HS thơng qua dạy học Hình học lớp 9 Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận: - Nghiên cứu tài liệu giáo dục học, tâm lí học, phương pháp dạy học mơn Tốn mơn Hình học - Tìm hiểu phân tích nội dung, cấu trúc chương trình Hình học 6.2 Phương pháp điều tra: - Tìm hiểu thực trạng việc dạy học giáo viên HS nhằm phát triển lực phân tích, tổng hợp HS thơng qua Hình học - Dự tiết dạy Hình học trình thực nghiệm sư phạm 6.2 Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức thực nghiệm số biện pháp sư phạm để xem xét tính khả thi tính hiệu chúng nêu đề tài Cấu trúc luận văn Ngoài Demo phần mởVersion đầu, tài -liệu tham khảoSDK phụ lục, Luận văn bố cục Select.Pdf thành chương sau: Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 1.2 Đặc điểm tâm lý HS THCS 1.3 Đặc điểm phát triển trí tuệ HS lớp 1.4 Cấu trúc nội dung Hình học lớp 1.5 Các dạng tốn chương trình Hình học lớp 1.6 Mục tiêu dạy học Tốn trường THCS 1.7 Tư thao tác tư Chương Năng lực phân tích tổng hợp HS THCS 2.1 Năng lực lực toán học 2.2 Năng lực phân tích, tổng hợp 2.3 Khung đánh giá lực phân tích tổng hợp 10 2.4 Nhiệm vụ đổi dạy học Tốn phổ thơng 2.5 Kết luận chương Chương Thực trạng dạy học Hình học phát triển lực phân tích, tổng hợp cho HS lớp 3.1 Mục đích khảo sát 3.2 Nội dung khảo sát 3.3 Tổ chức khảo sát 3.4 Phân tích kết khảo sát 3.5 Kết luận chương Chương Một số biện pháp phát triển lực phân tích, tổng hợp cho HS THCS thơng qua dạy học Hình học lớp 4.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 4.2 Định hướng đề xuất biện pháp 4.3 Một số biệnVersion pháp Demo - Select.Pdf SDK 4.4 Kết luận chương Chương Thực nghiệm sư phạm 5.1 Mục đích, yêu cầu thực nghiệm sư phạm 5.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm 5.3 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 5.4 Phân tích kết thực nghiệm 5.5 Kết luận chương KẾT LUẬN CỦA ĐỀ TÀI TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 11 ... Phát triển lực phân tích, tổng hợp cho HS trung học thơng qua dạy học Hình học lớp 9 Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn dạy học Hình học phát triển lực phân tích, tổng hợp. .. trình dạy học Tốn trường THCS nhiệm vụ phát triển lực phẩm chất cho HS 5.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất biện pháp phát triển lực phân tích, tổng hợp cho HS thơng qua dạy học Hình học lớp. .. 24 NĂNG LỰC PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CỦA HS THCS 24 2.1 Năng lực lực toán học 24 2.1.1 Năng lực 24 2.1.2 Năng lực toán học .25 2.2 Năng lực phân tích, tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp cho HS trung học thông qua dạy học hình học lớp 9 (tt) , Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp cho HS trung học thông qua dạy học hình học lớp 9 (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay