Nghiên cứu mật độ, biến động số lượng và xác suất phát hiện loài nhông cát sọc (leiolepis guentherpetersi) ở vùng cát ven biển huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế (tt)

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM CAO THỊ THANH NGUYÊN NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ, BIẾN ĐỘNG SỐ LƢỢNG XÁC SUẤT PHÁT HIỆN LỒI NHƠNG CÁT SỌC (Leiolepis guentherpetersi) VÙNG CÁT VEN BIỂN Demo PHÚ Version - Select.Pdf HUYỆN LỘC, TỈNH SDK THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM CAO THỊ THANH NGUYÊN NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ, BIẾN ĐỘNG SỐ LƢỢNG XÁC SUẤT PHÁT HIỆN LOÀI NHÔNG CÁT SỌC (Leiolepis guentherpetersi) VÙNG CÁT VEN BIỂN HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Động vật học Demo Version Mã - Select.Pdf số: 60 42 SDK 01 03 Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS NGƠ VĂN BÌNH GS.TS NGƠ ĐẮC CHỨNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Ngơ Văn Bình GS.TS Ngô Đắc Chứng Các số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Cao Thị Thanh Nguyên Demo Version - Select.Pdf SDK i Lời Cảm Ơn Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo GS.TS Ngô Đắc Chứng thầy giáo TS Ngơ Văn Bình tận tình hướng dẫn, trang bị cho kiến thức, kỹ cần thiết giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm khoa Sinh học; thầy giáo, cô giáo Bộ môn Động vật học quý thầy cô khoa Sinh học phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kon Tum; Ban Giám hiệu quý thầy tổ Hóa - Sinh trường PT DTNT Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập thực đề tài Trong q trình thực luận văn, tơi nhận giúp đỡ bà Demo - Select.Pdf nhân dân sốngVersion huyện Phú Lộc SDK - nơi thực đề tài mặt thông tin điều kiện để thực điều tra, khảo sát; bạn lớp Động vật học Khóa 25 hỗ trợ, giúp đỡ tơi q trình thu mẫu Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ q báu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt gia đình ln quan tâm, chia sẻ khó khăn, động viên tạo điều kiện cho yên tâm học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Huế, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Cao Thị Thanh Nguyên iiii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những vấn đề nghiên cứu giống Leiolepis giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu giống Leiolepis Việt Nam 13 1.1.3 Những nghiên cứu liên quan đến tỷ suất chiếm điểm chương trình giám sát động vật quy mô lớn 17 1.2 Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu 20 1.2.1 Giới hạn khu vực nghiên cứu 20 1.2.2 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 20 Demo Version Select.Pdf SDKNGHIÊN CỨU 25 CHƢƠNG VẬT LIỆU -PHƢƠNG PHÁP 2.1 Vật liệu nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 25 2.2.2 Đối tượng nghiên cứu 27 2.2.3 Phương pháp khảo sát thực địa 27 2.2.4 Phương pháp xác định đặc điểm hình thái lồi 28 2.2.5 Phương pháp nghiên cứu việc sử dụng vi môi trường sống 29 2.2.6 Phương pháp nghiên cứu phương thức hoạt động 29 2.2.7 Phương pháp ước tính mật độ quần thể 29 2.2.8 Phương pháp nghiên cứu xác suất phát tỷ suất chiếm điểm 30 2.2.9 Phương pháp điều tra, vấn 34 2.2.10 Xử lý số liệu phân tích thống kê .34 CHƢƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 3.1 Đặc điểm hình thái lồi Nhơng cát sọc Leiolepis guentherpetersi 35 3.1.1 Đặc điểm hình thái 35 3.1.2 Mối quan hệ số số đo hình thái 37 3.2 Vi môi trường sống phương thức hoạt động Nhông cát sọc .40 3.2.1 Sử dụng vi môi trường sống 40 3.2.2 Phương thức hoạt động 43 3.3 Ước tính mật độ quần thể, biến động số lượng cá thể Nhông cát sọc 45 3.3.1 Ước tính mật độ quần thể 45 3.3.1.1 Ước tính mật độ quần thể theo tiêu chuẩn 45 3.3.1.2 Ước tính mật độ hang 47 3.3.1 Ước tính mật độ quần thể 458 3.4 Xác suất phát tỷ suất chiếm điểm 50 3.4.1 Xác suất phát tỷ suất chiếm điểm loài hai môi trường sống mùa mưa 50 3.4.2 Xác suất phát tỷ suất chiếm điểm hai môi trường sống mùa khô 55 Demo Version SDK 3.5 Sử dụng bền vững Nhông- Select.Pdf cát sọc 59 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 62 Kết luận .62 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AICc ∆AICc AIC weight ML K : Tiêu chuẩn thông tin Akaike kích thước mẫu nhỏ : Sự khác biệt tuyệt đối giá trị AIC so với mô hình tốp : Tầm ảnh hưởng mơ hình : Model Likelihood = Khả xảy mô hình : Thơng số mơ hình suy luận GB : Các điểm nghiên cứu thuộc môi trường sống gần biển XB : Các điểm nghiên cứu thuộc môi trường sống xa biển N : Nhiệt độ DA : Độ ẩm M : Tình hình nắng, mưa nắng mưa khơng xác định M1 : Nắng M2 : Mưa M3 : Tình hình nắng mưa khơng xác định Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các số đo hình thái Nhơng cát sọc 28 Bảng 2.2 Dự đoán chi tiết đánh giá tỷ suất chiếm điểm lồi 32 Bảng 3.1 Đặc điểm hình thái lồi Nhơng cát sọc 36 Bảng 3.2 Nhiệt độ độ ẩm vi mơi trường sống nơi phát lồi Nhơng cát sọc Leiolepis guentherpetersi vùng nghiên cứu 41 Bảng 3.3 Ước tính mật độ quần thể trung bình qua 18 khảo sát Lộc Vĩnh Vinh Hiền 46 Bảng 3.4 Ước tính mật độ hang quần thể Nhơng cát sọc dựa vào số lượng hang ô tiêu chuẩn .47 Bảng 3.5 Tóm tắt hai mơ hình để kiểm tra mức ý nghĩa thống kê khả phát lồi Nhơng cát sọc mùa mưa vùng nghiên cứu 51 Bảng 3.6 Tóm tắt q trình chọn lọc mơ hình AIC lồi Nhơng cát sọc thơng qua 50 điểm với khảo sát thuộc mùa mưa vùng nghiên cứu 53 Bảng 3.7 Tóm tắt mơ hình ứng cử viên để suy luận mức độ ảnh hưởng yếu Demo Version - Select.Pdf SDK tố thời tiết đến khả phát loài L guentherpetersi vùng nghiên cứu 54 Bảng 3.8 Tóm tắt q trình chon lọc mơ hình AIC lồi Nhơng cát sọc thông qua 50 điểm với khảo sát thuộc mùa khô vùng nghiên cứu 57 Bảng 3.9 Tóm tắt mơ hình ứng cử viên để suy luận mức độ ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ thời tiết đến khả phát loài L guentherpetersi vùng nghiên cứu 58 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ khu vực nghiên cứu, thu mẫu, giám sát .26 Hình 2.2 Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế .27 Hình 2.3 Mơ tả cách quan sát giám sát điểm 31 Hình 3.1 Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế .35 Hình 3.2 Hồi quy khơng tuyến tính chiều dài thân với khối lượng thể .37 Hình 3.3 Hồi quy khơng tuyến tính chiều dài với khối lượng thể .38 Hình 3.4 Hồi quy tuyến tính chiều dài thân với dài đầu 38 Hình 3.5 Hồi quy tuyến tính chiều dài thân với rộng đầu .39 Hình 3.6 Hồi quy tuyến tính chiều dài thân với khoảng cách nách - háng .40 Hình 3.7 Tỷ lệ phần trăm Nhông cát sọc vi môi trường sống nhiệt độ tương ứng vi mơi trường sống 42 Hình 3.8 Tỷ lệ phần trăm Nhông cát sọc vi môi trường sống độ ẩm tương ứng vi môi trường sống 42 Hình 3.9 Mối quan hệ nhiệt độ khơng khíSDK với số lượng cá thể hoạt động .43 Demo Version - Select.Pdf Hình 3.10 Thời gian hoạt động Nhông cát sọc 44 Hình 3.11 Phương thức hoạt động L guentherpetersi .44 Hình 3.12 Mật độ quần thể Nhông cát sọc vùng Lộc Vĩnh vùng Vinh Hiền hai mùa nghiên cứu 46 Hình 3.13 Số lượng cá thể Nhông cát sọc L guentherpetersi theo thời gian ngày môi trường sống 48 Hình 3.14 Số lượng cá thể Nhơng cát sọc theo thời gian ngày mùa mưa mùa khô .49 Hình 3.15 Xác suất phát lồi Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) từ mơ hình [ψ(.),p(survey)] vùng nghiên cứu mùa mưa 52 Hình 3.16 Xác suất phát lồi Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) từ mơ hình [ψ(.),p(survey)] vùng nghiên cứu mùa khô 56 Hình 3.17 Hoạt động đốt khai thác gỗ phi lao vùng cát ven biển huyện Phú Lộc (A, B); đào hang bắt Nhông cát sọc (C); xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển huyện Phú Lộc (D) 60 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi Darevsky & Kupriyanova, 1993) loài đặc hữu Việt Nam, có vùng phân bố hẹp từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Ngãi [45], [32] Chúng chủ yếu phân bố dải cát ven biển Loài có phương thức sinh sản trinh sinh (parthenogenetic species), tất cá thể quần thể [29], [33] Nhơng cát sọc có giá trị thực phẩm dược liệu Chúng có kích thước tương đối lớn, thịt thơm ngon bổ dưỡng Đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người đau ốm dùng thịt Nhông cát sọc để nâng cao thể lực Đồng thời, thịt Nhông cát sọc chế biến thành ăn đặc sản cho người vùng du khách số tỉnh miền Trung Người ta dùng rượu ngâm Nhơng cát sọc để hỗ trợ chữa bệnh tê liệt, đau nhức xương khớp bắp, hen suyễn [11] Mặt khác, nhông cát sọc ăn nhiều loại trùng có hại cho hệ sinh thái nông nghiệp cào cào, châu chấu, bọ xít, ruồi, bướm,… Do chúng mắt xích quan trọng chuỗi thức ăn đóng vai trò định việc cân hệ sinh thái Version - Select.Pdf SDK vùng cát venDemo biển [10] Hiện nay, việc mở rộng khu du lịch ven biển, xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái, mở rộng vùng đất canh tác, nuôi trồng thủy sản,…đang diễn quy mô lớn vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế làm môi trường sống tự nhiên lồi nhơng cát Hơn nữa, việc người thường xuyên săn bắt khiến loài bị giảm mạnh số lượng cá thể quần thể, làm giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến cân sinh học hệ sinh thái Các nghiên cứu Nhông cát sọc (L guentherpetersi) giới nước chủ yếu tập trung vào phân loại, ghi nhận phân bố, mô tả đặc điểm hình thái, sinh thái điều kiện ni phân tích kiểu nhân [9], [10], [12], [29], [32], [33], [45] Các khía cạnh khác lại sinh học sinh thái học Nhông cát sọc điều kiện tự nhiên thiếu Vì vậy, nghiên cứu phân bố theo không gian thời gian, xác suất phát tỷ suất chiếm điểm (site occupancy) loài liên kết với yếu tố ảnh hưởng cần thiết, góp phần bổ sung hiểu biết lồi Nhơng cát sọc Việt Nam, cung cấp thông tin khoa học làm sở khoa học để bảo tồn, phát triển khai thác bền vững quần thể loài tự nhiên Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu mật độ, biến động số lƣợng xác suất phát lồi Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích nghiên cứu Đánh giá mật độ cá thể thông qua mùa môi trường sống khác xác suất phát lồi Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo sở khoa học để đề xuất môi trường sống cần ưu tiên bảo tồn Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Mơ tả đặc điểm hình thái lồi Nhơng cát sọc - Mơ tả đặc điểm hình thái Nhông cát sọc qua mẫu thu từ vùng Version - Select.Pdf SDK cát ven biển Demo huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Nội dung 2: Sử dụng vi môi trường sống phương thức hoạt động Nhông cát sọc - Đánh giá khả sử dụng vi mơi trường sống lồi - Đánh giá phương thức hoạt động loài Nội dung 3: Ước tính mật độ, biến động số lượng cá thể quần thể Nhơng cát sọc - Ước tính mật độ quần thể theo tiêu chuẩn - Ước tính mật độ hang quần thể phương pháp đếm số hang theo tiêu chuẩn - Phân tích biến động số lượng cá thể Nhông cát sọc theo khoảng thời gian ngày hai môi trường sống khác theo mùa Nội dung 4: Xác suất phát tỷ suất chiếm điểm loài - Đánh giá xác suất phát tỷ suất chiếm điểm loài vùng nghiên cứu mùa mưa - Đánh giá xác suất phát tỷ suất chiếm điểm loài vùng nghiên cứu mùa khô Ý nghĩa đề tài Kết nghiên cứu đề tài góp phần bổ sung dẫn liệu hình thái, mật độ quần thể, biến động số lượng, xác suất phát tỷ suất chiếm điểm lồi Nhơng cát sọc vùng cát ven biển huyện Phú Lộc Đồng thời kết nghiên cứu tài liệu có giá trị tham khảo tốt, giúp nhà quản lý, nhà nghiên cứusở khoa học cho việc quy hoạch, quản lý, xây dựng chiến lược bảo tồn, phát triển khai thác bền vững quần thể loài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Demo Version - Select.Pdf SDK ... HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM CAO THỊ THANH NGUYÊN NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ, BIẾN ĐỘNG SỐ LƢỢNG VÀ XÁC SUẤT PHÁT HIỆN LỒI NHƠNG CÁT SỌC (Leiolepis guentherpetersi) Ở VÙNG CÁT VEN BIỂN HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH... Nghiên cứu mật độ, biến động số lƣợng xác suất phát lồi Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục đích nghiên cứu Đánh giá mật độ cá thể thông... mùa môi trường sống khác xác suất phát lồi Nhơng cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo sở khoa học để đề xuất môi trường sống cần ưu tiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mật độ, biến động số lượng và xác suất phát hiện loài nhông cát sọc (leiolepis guentherpetersi) ở vùng cát ven biển huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Nghiên cứu mật độ, biến động số lượng và xác suất phát hiện loài nhông cát sọc (leiolepis guentherpetersi) ở vùng cát ven biển huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay