Đặc trưng nghệ thuật truyện ngắn hồ phương (tt)

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ HUỲNH DIỄM ANH ĐẶC TRƯNG NGHỆ THUẬT TRUYỆN NGẮN HỒ PHƯƠNG Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Demo Version - Select.Pdf SDK Mã số: 8.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HOÀNG ĐỨC KHOA Thừa Thiên Huế, năm 2018 Lời Câm Ơn Lời đỉu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồng Đức Khoa– người thỉy tận tình hướng dẫn, góp ý, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng câm ơn Thỉy Khoa Ngữ Văn, Phòng Sau Đäi Học - Trường ĐHSP Huế ủng hộ, giúp đỡ, täo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập thực uån văn Demo Version - Select.Pdf SDK Sau cùng, xin câm ơn người thân gia đình người bän thân thiết lớp ngữ văn K25 dành cho tơi nhiềusự quan tâm, khích lệ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Xin chån thành cám ơn! Huế, tháng9 năm 2018 Học viên Ngô Huỳnh Diễm Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Người thực luận văn Ngô Huỳnh Diễm Anh Demo Version - Select.Pdf SDK MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ƠN MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp phân tích tác phẩm từ lí thuyết thi pháp học 4.2 Phương pháp phân tích – tổng hợp 4.3 Phương pháp so sánh 4.4 Phương pháp hệ thống Đóng góp luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Kết cấu luận văn B NỘI DUNG CHƢƠNG TRUYỆN NGẮN HỒ PHƢƠNG -TỪ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT ĐẾN HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO 1.1.Quan niệm nghệ thuật thuật Hồ Phƣơng 1.2 Q trình sáng tác văn xi Hồ Phƣơng 12 1.2.1 Các tác phẩm văn xuôi Hồ Phương trước 1975 13 1.2.2 Các tác phẩm văn xuôi Hồ Phương sau 1975 15 1.2.3 Truyện ngắn Hồ Phương dòng chảy truyện ngắn đương đại 19 CHƢƠNG CẢM QUAN VỀ CUỘC SỐNG VÀ CON NGƢỜI TRONG TRUYỆN NGẮN HỒ PHƢƠNG 25 2.1 Cảm quan sống 25 2.1.1 Cuộc sống gian lao, nghèo khổ 27 2.1.2 Cuộc sống chung thủy, nghĩa tình 28 2.2 Cảm quan ngƣời 30 2.2.1 Hình tượng người lính chiến tranh 31 2.2.2 Hình tượng người xây dựng xã hội chủ nghĩa 36 CHƢƠNG MỘT SỐ PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN CƠ BẢN TRONG TRUYỆN NGẮN HỒ PHƢƠNG 43 3.1 Kết cấu truyện ngắn Hồ Phƣơng 43 3.1.1 Khái niệm kết cấu 43 3.1.2 Kết cấu theo trình tự thời gian đơn tuyến 44 3.1.3 Kết cấu đan xen khứ 47 3.1.4 Kết cấu với kết thúc bất ngờ bỏ ngỏ 50 3.2 Không - thời gian nghệ thuật 51 3.2.1 Không gian nghệ thuật 51 n n ố n n n 52 ến trườn 55 3.2.2 Thời gian nghệ thuật 57 T n lị sử - k ện 58 Demo Select.Pdf SDK T Version n tâm lý- 61 3.3 Ngôn ngữ 63 3.3.1 Khái niệm ngôn ngữ tác phẩm văn chương 63 3.3.2 Ngôn ngữ người kể chuyện 64 3.3.3 Ngôn ngữ nhân vật 68 3.3.4 Ngôn ngữ đối thoại 73 3.4 Giọng điệu tự 76 3.4.1 Giọng điệu có tính đa 77 3.4.2 Giọng suy tư, khắc khoải mang tính triết lý nhân sinh 79 3.4.3 Giọng điệu trữ tình, hồi niệm 82 3.4.4 Giọng điệu suồng sã tự nhiên 87 C KẾT LUẬN 93 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1Thi pháp học phận thiếu có vai trò lớn việc nghiên cứu tác phẩm văn chương Các lý thuyết thi pháp học liên quan đến thể loại tự không đặt tảng quan trọng cho việc khám phá chiều sâu văn mà giúp cảm nhận sâu sắc giá trị nghệ thuật Tìm hiểu tác phẩm từ phương diện nghệ thuật tượng nhà nghiên cứu, phê bình văn học quan tâm Nghệ thuật phương thức biểu đạt chủ yếu để khám phá, phản ánh đời sống, tạo tính hấp dẫn cho tác phẩm góp phần hình thành phong cách nhà văn Khám phá nghệ thuật, người đọc thấy đặc sắc nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật tổ chức kết cấu, tình truyện, ngơn ngữ,…của nhà văn Nghiên cứu văn chương nói chung truyện ngắn nói riêng cần đặt nghệ thuật lên vị trí quan tâm hàng đầu Nhiều nhà nghiên cứu nhận định kỷ XXI thời đại “lên truyện ngắn” Truyện ngắn thể loại đặc biệt, súc tích, dễ - Select.Pdf đọc, gần gũiDemo với đờiVersion sống ngày, làtrungSDK tâm đời sống văn học đại Nhiều nhà văn đạt tới đỉnh cao nghiệp sáng tạo nghệ thuật chủ yếu truyện ngắn xuất sắc Về phương diện nội dung, xem lát cắt ngang sống Với dung lượng nhỏ, thể loại kết tinh cao ngôn từ Bởi nhà văn viết vừa phải đáp ứng yêu cầu dung lượng mà phải tái sống cách chân thực, khách quan đồng thời biểu suy nghĩ chủ quan Đối sánh với thể loại khác, truyện ngắn có nhiều ưu việc phản ánh phong phú, sinh động đời sống khách quan Một truyện ngắn thành công thiếu nỗ lực, cố gắng nhà văn việc tổ chức, xây dựng nghệ thuật tác phẩm Có nhiều hướng khác để tiếp cận thể loại khai thác từ góc độ nghệ thuật hướng hợp lý để khám phá cách tổ chức tác phẩm cách cảm, cách nghĩ, quan điểm nhà văn sống, từ đánh giá đóng góp to lớn nhà văn phát triển thể loại 1.2 Năm 1945, Lev Tolstoy - nhà văn chuyên viết đề tài chiến tranh Liên Xơ, đốn: "Trong trăm năm tới, chiến tranh sán tạo cho toàn ộ nghệ thuật - từ bi kị sử t o đến c nhữn m hứng t tứ tuyệt, trữ tìn " Trong văn học Việt Nam từ 1945 đến nay, chưa thống kê xác có tác phẩm viết chiến tranh cách mạng có điều chắn, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhiều hệ văn nghệ sĩ Những tính cách cao đẹp xuất chiến tranh không mà thể nhiều khía cạnh nhiều văn, thơ có sức hấp dẫn lớn Một loạt nhà văn, nhà thơ trưởng thành từ sau chiến tranh, thực chiếm lĩnh tin cậy độc giả Đề tài chiến tranh phản ánh tinh tế với nhiều khía cạnh sâu sắc Công việc người cầm bút chiến tranh nói phần sống người thời chiến Dòng văn học sau chiến tranh không nở rộ với khối lượng lớn tác phẩm đủ thể loại mà đánh dấu mặt đề tài, tư tưởng nghệ thuật nghệ thuật xây dựng tác phẩm 1.3 Trong số bút văn xuôi Việt Nam đại, Hồ Phương nhà văn Demo Version - Select.Pdf SDK có nhiều tài Ơng thuộc hệ nhà văn trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp đặc biệt có nhiều thành tựu năm sau hòa bình (từ năm 1954) Bằng lực quan sát tinh tế trí thơng minh sắc sảo, Hồ Phương khám phá vấn đề thời đại, kiểu nhân vật, phong phú, đa dạng hấp dẫn, người tiền tiến giàu tình cảm trách nhiệm nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Cái nhìn thấu suốt thực khám phá sâu sắc trìnnh vận động sống, khuynh hướng sáng tác ln ln tìm tòi phát vấn đề thuộc bình diện tư tưởng vẻ đẹp tinh thần cao quý Lối viết văn vừa truyền thống vừa đại… Tất làm cho tác phẩm Hồ Phương ngày gần gũi với người đọc Các tác phẩm Hồ Phương thấm đẫm cảm hứng trước vấn đề sống, dân tộc, thời đại, nhiệm vụ chủ yếu cách mạng Chính niềm tin nhiệt huyết ơng tạo nên truyện ngắn có tiếng vang văn đàn đương đại như: T n ( 948), Cỏ non ( 959), Xóm mớ (1965), Gử nụ ườ tươ o Huế( 975), …và tảng tạo nên tiểu thuyết có tiếng vang sau như: Yêu t n , N àn dâu, B ển ọ , N ữn rừn đỏ, C án on… Trong số đó, nhiều tác phẩm tặng giải thưởng cao quý Giải thưởng truyện ngắn báo Văn nghệ 1985 cho tác phẩm Cỏ Non, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam Bộ Công an (năm 2001 – tiểu thuyết Yêu t n ); giải thưởng UBTQ Liên hiệp Hội VHNTVN (năm 2003 – tiểu thuyết N àn dâu), giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật (tiểu thuyết N àn dâu, tiểu thuyết N ữn án rừn đỏ) Tác phẩm nghệ thuật ơng đem lại nhìn nghệ thuật độc đáo, mẻ thành tựu quan trọng nước nhà.Xuất phát từ thành tựu đáng ghi nhận truyện ngắnHồ Phương dòng truyện ngắn viết chiến tranh nên chọn đề tài:“Đặc trƣng nghệ thuật truyện ngắn Hồ Phƣơng” để nghiên cứu với mong muốn hiểu sâu sắc hơn, toàn diện truyện ngắn Hồ Phương Để thấy dấu ấn tài ơng gửi gắm đồng thời hình dung phát triển nghệ thuật tác phẩm truyện ngắn Hồ Phương Đó ba lý chủ yếu để tơi chọn đề tài làm luận văn Lịch sử nghiên cứu vấn đề Demo Version - Select.Pdf SDK Cho đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu quy mô nhà văn Hồ Phương truyện ngắn ông Truyện ngắn Hồ Phương thường giới nghiên cứu, phê bình, bàn luận viết đăng báo, tạp chí đăng báo mạng Bài viết Báo tin tức – TTXVN ngày 11/03/2009 Xuân Phong với nhan đề N văn Hồ P ươn : “Vu vẻ tín trờ o” Thông tin rõ Hồ Phương “chủ bút” tờ báo Con ò lười Khi học lớp Nhất trường Bưởi ông viết văn, phong làm “chủ bút” tờ báo Con ò lười chuyên viết câu chuyện hài hước, dí dỏm lớp Chính đức tính “vui vẻ tính trời cho” làm nên Hồ Phương dẻo dai, vui tính, dí dỏm khơng phần nồng hậu, ấm áp cho dù trãi qua hai kháng chiến, chứng kiến bao thăng trầm biến cố lịch sử Thông tin thứ hai viết tiếp khát khao nghiệp sáng tác ơng ơng viết tiểu thuyết vợ Người mà ơng ln “mắc nợ” đời Có lẽ, người văn chương đất Hà thành với nét bút tinh tế, sâu sắc, đậm tính nhân văn lại tơi luyện mơi trường người lính làm nên người Hồ Phương sức sống, sức viết dẻo dai, tràn đầy nhiệt huyết lạc quan Bài viết thứ hai đăng báo điện tử Trung tâm CNTT – Bộ văn hóa, thể thao du lịch ngày 31/10/2011 với nhan đề N văn Hồ P ươn : H uộ trường n , “nợ” òn Bài báo rõ cảm hứng chủ yếu sáng tác ông cảm hứng cách mạng Ơng ln tìm vẻ đẹp đời người lính sống chiến đấu đất nước ngày chiến chinh…Và đến bây giờ, đất nước bình, ơng lại tìm vẻ đẹp, nỗi đau người chinh phụ hậu phương xa xôi thủa nào, phía chiến tranh mà trước chưa có điều kiện để viết Tâm ơng đau đáu với đồng đội, với đất nước ngày yên hàn…Chính tài hoa trận chắp cánh cho cảm hứng cách mạng ông bay xa làm nên tác phẩm văn học tầm cỡ sống thời gian Cỏ non, T n à, B ển gọi, Những tầm cao, Mặt trời ấm sán , N ững tiến sún đầu t ên…và sau Yêu t n , N àn dâu, B ển gọi, Nhữn án rừn đỏ, C on Tiếp báo đăng trang báo điện tử nghethuatquandoi.com.vn với nhan Demo Version - Select.Pdf SDK đề Hồ Phương chuyện kể về“T n à” báo ghi lại trò chuyện nhà báo nhà văn Hồ Phương báo truyện ngắn“T n à” làm nên tên tuổi Hồ Phương nhắc đến ơng khơng thể khơng nhắc đến truyện ngắn Truyện ngắn “T n à” mang tư tưởng nhân đạo đậm chất nhân văn đăng Tạp chí Văn nghệ Hội Văn nghệ Trung ương lúc gây tiếng vang tác động sâu sắc đến nhận thức xã hội lúc động lực để nhà văn Hồ Phương sáng tác tác phẩm sau Ngồi có vấn tác giả Hải Lý đăng báo DânViệt ngày 18/05/2012 Hải Lý với nhan đề N văn, t ếu tướng Hồ P ươn : “Còn xăn , t òn ạy tiếp” Bài báo ghi lại trò chuyện nhà báo Hải Lý với nhà văn Hồ Phương xung quanh vấn đề trao giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật cho hai tiểu thuyết ông N àn dâu Nhữn án rừn đỏ vào ngày 19/05/2015 Qua trò chuyện tìm hiểu thêm vài thơng tin hai tiểu thuyết nêu, thấy đam mê dự định tới người có sức sáng tạo mãnh liệt Ông khẳng định “Trong tay tơi ln có vũ khí, bên súng, bên tay bút Với viết nhiệm vụ, đam mê “cái nợ” đời Tôi viết mà chưa đủ trả nợ đời Món nợ với đồng đội, với đồng bào ln sát cánh lòng.” Sau báo nhà văn, nhà báo Nguyễn Hữu Quý đăng báo Điện tử ngày 08/04/2014 với nhan đề N văn Hồ P ươn : “v ết o n ũn đủ tr nợ uộ đờ ” Bài báo khẳng định sức viết sức sáng tạo dồi dào, không ngừng nghỉ nhà văn Hồ Phương Và từ tác giả cho thấy khuynh hướng sáng tác nhà văn Hồ Phương thông qua tâm ông “Khuynh ướn tron o trùm sán tá uộ đờ n ữn ủ t lu n lu n ướn t ện đẹp on n ườ ân ín ” Một lựa chọn đáng trân trọng có thiện, đẹp cứu rỗi giới có người nói Gần ngày 20/06/2016 trang báo mạng www.baogiaothong.vn đăng báo tác giả Phạm Lý có tựa đề “Vì u q Bác tơi chọn bút danh Hồ Phương” Bài báo trò chuyện phóng viên Phạm Lý nhà văn Hồ Demo Version - Select.Pdf SDK Phương ý nghĩa bút danh Hồ Phương nhà văn “N văn Hồ P ươn tên t ật N uyễn T ế Xươn tủm tỉm o rằn , đơn tên ủ T nt ỏ n , út d n Hồ P ươn t ế vậy? Ôn , tên đượ ép từ tên ủ C ủ tị ạn “x n x n ” mà n t í t đ Hồ C í M n ọ ” Bên cạnh tác giả cho thấy động lực ảnh hưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đại tướng Võ Nguyên Giáp đến khuynh hướng sáng tác nhà văn Hồ Phương “T ếu tướn , n văn Hồ P ươn tâm sự, n ữn lần đượ n ữn ướ n oặc tron n t ểu t uyết C dàn o vị C uộ đờ n Đây ặp Bá làm nên ín độn lự để n v ết t àn on vào năm 007 Tá p ẩm lòn yêu kín dân tộ mà n ằn n ưỡn mộ ủ n ết ơn ” Như vậy, nghiên cứu truyện ngắn Hồ Phương đầu kỷ XXI chưa nhiều chưa thực tập trung Với đề tài này, hướng đến cung cấp cho độc giả nhìn tồn diện truyện ngắn Hồ Phương đầu kỷ XXI nói riêng nghiệp sáng tác ơng nói chung, đóng góp truyện ngắn Hồ Phương đầu kỷ XXI văn xuôi đại Việt Nam phương diện nghệ thuật truyện ngắn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài truyện ngắn Hồ Phương tác phẩm “Truyện Ngắn Hồ Phương” nhà xuất văn học, xuất năm 2013 bao gồm 18 truyện ngắn từ năm 1945 đến truyện ngắn: Một kỷ niệm, Đứ Cỏ non, T n à, H àn t y, An Tân, Xóm mới, Ở hậu p ươn nơ x , Một Chuyện trạm tiếp tế tiền p ươn Đ ện B ên P ủ, Câu đìn , H é ốm, ún t , Hà Nội uyện gia àn t y, G n n ũ, Tr n tìm, Lữa ấm, Gửi nụ ười cho Huế, Trên nươn lú … Ngoài có tác phẩm “Người trở về” đăng báo văn nghệ số 12 tháng 12 năm 1957 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn bình diện thuộc đặc điểm nội Demo Version - Select.Pdf SDK dung phương thức thể truyện ngắn Hồ Phương số phương diện Phƣơng pháp nghiên cứu Thực đề tài này, người viết chủ yếu sử dụng kết hợp phương pháp sau: 4.1 Phƣơng pháp phân tích tác phẩm từ lí thuyết thi pháp học Chúng tơi vận dụng lí luận thi pháp, nghiên cứu số bình diện nội dung lẫn phương thức thể 18 truyện ngắn để thấy giá trị tác phẩm 4.2 Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp Phương pháp vận dụng để phân tích vấn đề cụ thể đặt Qua rút nhận định khái quát 4.3 Phƣơng pháp so sánh Sử dụng phương pháp để có so sánh, đối chiếu nội dung nghệ thuật truyện ngắn viết chiến tranh Hồ Phương với nhà văn giai đoạn trước thời, để thấy kế thừa cách tân, vận động bút pháp riêng ông 4.4 Phƣơng pháp hệ thống Chúng tập hợp dẫn chứng, tư liệu cho đề tài, tạo thống nhằm làm sáng tỏ luận điểm mà người viết đặt Đóng góp luận văn Luận văn tập trung nghiên cứu đặc điểm hình thức nghệ thuật truyện ngắn Hồ Phương nhằm đánh giá cách đầy đủ để có sở đánh giá đóng góp ơng việc vận dụng thể loại phương tiện văn học đồng thời qua hiểu cá tính sáng tạo nhà văn Với luận văn người viết mong góp tiếng nói khẳng định giá trị ngòi bút Hồ Phương, đem đến hướng tiếp cận mới, toàn diện mặt nghệ thuật – yếu tố quan trọng việc Demo Version - Select.Pdf SDK nghiên cứu văn chương Hồ Phương Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận văn gồm ba chương: Chƣơng Truyện ngắn Hồ Phƣơng-Từ quan niệm nghệ thuật đến hành trình sáng tạo Chƣơng Cảm quan sống ngƣời truyện ngắn Hồ Phƣơng Chƣơng Một số phƣơng thức thể truyện ngắn Hồ Phƣơng ... nhận truyện ngắnHồ Phương dòng truyện ngắn viết chiến tranh nên chọn đề tài: Đặc trƣng nghệ thuật truyện ngắn Hồ Phƣơng” để nghiên cứu với mong muốn hiểu sâu sắc hơn, toàn diện truyện ngắn Hồ Phương. .. góp truyện ngắn Hồ Phương đầu kỷ XXI văn xuôi đại Việt Nam phương diện nghệ thuật truyện ngắn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài truyện ngắn Hồ Phương. .. đề Hồ Phương chuyện kể về“T n à” báo ghi lại trò chuyện nhà báo nhà văn Hồ Phương báo truyện ngắn T n à” làm nên tên tuổi Hồ Phương nhắc đến ơng khơng thể khơng nhắc đến truyện ngắn Truyện ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc trưng nghệ thuật truyện ngắn hồ phương (tt) , Đặc trưng nghệ thuật truyện ngắn hồ phương (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay