Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho HS khi dạy học chương “lượng tử ánh sáng” lớp 12 THPT (tt)

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:44

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN QUỐC VIỆT BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 12 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn vật lí Mã số: 8140111 U N V N THẠC S HO HỌC GI O Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG TH NH Huế, năm 2018 i C ỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Huế, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Quốc Việt Demo Version - Select.Pdf SDK ii ỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng Sau Đại học, khoa Vật lí Bộ mơn phương pháp giảng dạy vật lí trường Đại học Sư phạm Huế Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tác giả suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu thầy Nguyễn Tiến Vũ trường THPT Cao Thắng – TP Huế giúp đỡ tác giả trình thực nghiệm sư phạm Demo Version - Select.Pdf SDK Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân giúp đỡ, động viên tác giả trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Huế, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Quốc Việt iii M C C Tên mục lục Trang phụ bìa Trang i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii M C C MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn 9 NỘI UNG Chương 1: Cơ sở lí luận việc bồi dưỡng lực giải vấn đề cho học sinh dạy học vật lí Demo Version - Select.Pdf SDK 1.1 Năng lực 1.1.1 Khái niệm lực 10 10 1.1.2 Phân loại lực 1.1.3 Các lực chuyên biệt dạy học Vật Lí 11 12 1.1.4 Vấn đề phát triển bồi dưỡng lực 14 1.2 Năng lực giải vấn đề 15 1.2.1 Khái niệm lực giải vấn đề 1.2.2 Các lực thành tố NLGQVĐ 15 15 1.2.3 Biểu NLGQVĐ 1.2.4 Ý nghĩa việc hình thành phát triển NLGQVĐ cho HS 17 17 1.3 Phương pháp dạy học giải vấn đề 1.3.1 Khái niệm 17 17 1.3.2 Cấu trúc dạy học giải vấn đề 19 1.3.3 Các mức độ dạy học giải vấn đề 21 1.4 Các biện pháp bồi dưỡng NL GQVD cho HS trongdạy học chương LTAS 1.4.1 Biện pháp 1: Định hướng học sinh huy động tri thức, tiếp cận, nhận biết tình có vấn đề 1.4.2 Biện pháp 2: Định hướng học sinh phân tích thơng tin, vấn đề đề xuất giả thuyết, chiến lược giải vấn đề 1.4.3 Biện pháp 3: Định hướng học sinh thực kế hoạch theo giải pháp đề ra, điều chỉnh kế hoạch, thực 1.4.3 Biện pháp 4: Tạo động cơ, hứng thú học tập cho HS nhằm tăng cường tham gia tích cực học sinh vào trình giải vấn đề 23 23 24 25 25 1.5 Dạy học GQVĐ loại kiến thức vật lí đặc thù 1.6 Xây dựng Rubric đánh giá lực giải vấn đề 1.6.1 Xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubric) 1.6.2 Nguyên tắc thiết kế Rubric 1.6.3 Quy trình thiết kế Rubric 1.6.4 Rubric đánh giá lực giải vấn đề 26 29 29 30 30 31 Kết luận chương Chương 2: Thiết kế tiến trình dạy học theo hướng bồi dưỡng lực GQVĐ vào dạy học chương “ ượng tử ánh sáng” Vật lí 12 2.1 Mục tiêu dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” 33 2.1.1 Yêu cầu chung chương - Select.Pdf SDK 2.1.2 MụcDemo tiêu cụ Version thể chương 34 34 35 2.2 Cấu trúc logic chương 2.3 Các thành tố lực giải vấn đề phát triển chương LTAS 2.4 Quy trình biên soạn tiến trình dạy học chương LTAS theo định hướng bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS 36 2.5 Xây dựng số tiến trình dạy học theo hướng GQVĐ 42 37 40 2.5.1 Giáo án 2.5.2 Giáo án 42 53 2.5.3 Giáo án 2.5.4 Giáo án 63 73 Kết luận chương 82 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 84 3.1.1 Mục đích 84 3.1.2 Nhiệm vụ 3.2 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 84 84 3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 84 3.3.1 Chọn mẫu thực nghiệm sư phạm 84 3.3.2 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 85 3.4 Nội dung thực nghiệm sư phạm 85 3.5 Kết thực nghiệm sư phạm 86 3.5.1 Đánh giá định tính 86 3.5.2 Đánh giá định lượng 87 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK NH M C C M TỪ VIẾT TẮT TRONG U N V N GQVĐ Giải vấn đề DHGQVĐ Dạy học giải vấn đề NL Năng lực GV Giáo viên HS Học sinh TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng LTAS Lượng tử ánh sáng Demo Version - Select.Pdf SDK NH M C C C BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ anh mục bảng Bảng 1.1 Bảng lực chung mơn Vật lí 12 Bảng 1.2 Dạy học giải vấn đề loại kiến thức vật lí đặc thù 28 Bảng 1.3 Rubric đánh giá lực GQVĐ 18 Bảng 2.1 Chuẩn kiến thức, kĩ chương “Lượng tử ánh sáng” vật lí12 36 Bảng 3.1 Bảng Số liệu HS nhóm TN ĐC 86 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số kiểm tra 88 Bảng 3.3 Bảng thống kê số % HS đạt điểm Xi 89 Bảng 3.4 Bảng thống kê số % HS đạt điểm từ Xi trở xuống 90 Bảng 3.5 Bảng Các thông số thống kê … 91 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cấu trúc lực giải vấn đề 17 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức theo kiểu dạy học giải vấn đề mơn Vật lí 22 Demo Version - Select.Pdf SDK“Lượng tử ánh sáng” 38 trúc logic nội dung dạy học chương Sơ đồ 2.1 Cấu anh mục biểu đồ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phân bố điểm hai nhóm 89 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phân phối tần suất 89 Biểu dồ 3.3 Biểu đồ phân phối tần suất lũy tích 91 anh mục đồ thị Đồ thị 3.1 Đồ thị phân phối tần suất 89 Đồ thị 3.2 Đồ thị phân phối tần suất lũy tích 90 MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Xu hướng chung giới bước vào kỉ XXI tiến hành đổi mạnh mẽ cải cách giáo dục, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển nhảy vọt xã hội chuyển từ kinh tế cơng nghiệp – tự động hóa sang kinh tế tri thức Ở nước ta, thập niên kỉ XXI, công đổi giáo dục đào tạo tất cấp học, bậc học mang lại kết định, song chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn nguồn lực người Nền giáo dục nhìn chung nặng tính hàn lâm ứng thí, với quan điểm tiếp cận chương trình giáo dục tiếp cận nội dung Từ dạy học đến thi kiểm tra đánh giá nhấn mạnh người học biết người học làm gì, có NL gì, góc độ vĩ mơ, chất lượng nguồn nhân lực (sản phẩm giáo dục đào tạo nước ta) thấp so với nước khu vực, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước thời kì hội nhập quốc tế Ở nước có giáo dục tiên tiến, trẻ em dạy GQVĐ từ sớm Nói vai trò lực GQVĐ, Raja Roy Singh - nhà giáo dục học Demo Version - Select.Pdf SDK tiếng n Độ kh ng định: “Để đáp ứng n n ứ l p GQVD ộ n GQVĐ n ứ ng đ , ần l đ p ả p n y ng n ển l uy, ể uy g n l “năng l [25] Ở nước ta, Đảng Nhà nước coi trọng việc phát triển người, người coi nhân tố quan trọng “ l động l , l ụ cho phát triển bền vững xã hội Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khoá XI Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện GD & ĐT xác định nhiệm vụ đổi là: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, NL người học”, “cuộc cách mạng phương pháp giáo dục phải hướng vào người học, rèn luyện phát triển khả GQVĐ cách động, độc lập sáng tạo trình học tập nhà trường phổ thông Áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho HS NL sáng tạo, NLGQVĐ”Về mục tiêu giáo dục phổ thông, Luật Giáo dục rõ: “G p ng l g p ng g ển ản, p n n n n p y đ án V đứ , p ụ ả u u , ể n, n động ộ u n ị ng n ển l n ngư n; n ng , lên y , ng đ uộ ụ ng l , n động, [2] Về phương pháp giáo dục phổ thơng , Điều 28.2 Luật Giáo dục có viết: “ ng p áp g ;p p ng p áp n ụ p p , ứ ng p ả p đ uy n để ả l ng l p , ; n luy n l n n n; động đ n n , ả ,đ n gá , động, ; ng u , ứng n ụng p cho HS [2] Để đạt mục tiêu trên, đổi phương pháp dạy học (PPDH) nhiệm vụ quan trọng ngành Giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Việc đổi PPDH trường phổ thông làm thay đổi lối dạy học truyền thụ chiều sang “ u y ch nhằm giúp HS phát huy tính tích cực, tự giác, Demo Version - Select.Pdf SDK chủ động sáng tạo, rèn luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kỹ vận dụng kiến thức vào tình khác học tập thực tiễn Làm cho “học” q trình kiến tạo HS tìm tòi khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác xử lí thơng tin tự hình thành phẩm chất lực cá nhân cho thân Việc dạy học trường phổ thông từngbước tiếp cận kỹ thuật dạy học tích cực Hình thành, phát triển lực phát GQVĐ quan tâm đến nhiệm vụ cấp bách để bước đầu trang bị cho HS cách học, cách suy nghĩ, cách GQVĐ cách thơng minh, độc lập sáng tạo Vật lí học mơn học có tính trừu tượng, chứa đựng nhiều tiềm để bồi dưỡng cho HS lực GQVĐ Nội dung Vật lí lớp 12 chương “Lượng tử ánh sáng” thực thử thách HS Trung học phổ thơng (THPT) kiến thức hồn tồn dần bước khn khổ vật lí học cổ điển Những sở lý luận thực tiễn nói đặt yêu cầu tạo điều kiện cho việc nghiên cứu lực GQVĐ bình diện đề xuất biện pháp sư phạm, để bồi dưỡng lực dạy học Vật lí trường THPT nói chung dạy học chương "Lượng tử ánh sáng" lớp 12 nói riêng Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học chương "Lượng tử ánh sáng" lớp 12 trường THPT phát triển khả GQVĐ cho HS Vì lí trên, chúng tơi chọn đề tài: Bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” lớp 12 THPT Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp nhằm bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS vận dụng biện pháp đề xuất vào việc thiết kế số dạy học cụ thể chương “Lượng tử ánh sáng” cho HS lớp 12 THPT Giả thuyết khoa học u đề xuất số biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS vận dụng biện pháp vào q trình dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” lớp 12 góp phần bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS hách thể đối tượng nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK - Khách thể nghiên cứu: hoạt động học học sinh lớp 12 THPT hoạt động dạy giáo viên dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS trình dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” lớp 12 Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi đề tài, tập trung nghiên cứu Các biện pháp bồi dưỡng lực GQVĐ trình dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” lớp 12 dựa dung sách giáo khoa (SGK) Vật lí 12 - chương trình chuẩn Bên cạnh đó, có minh họa thêm số ví dụ khác chương trình vật lí THPT nhằm làm sáng tỏ thêm sở lý luận đề tài Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu số văn bản, tài liệu liên quan đến PPDH, lực GQVĐ tài liệu liên quan đến đề tài Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách tập, sách hướng dẫn giảng dạy chương “Lượng tử ánh sáng” Vật lí 12 THPT - Phương pháp thực tiễn: Dự giờ, vấn, điều tra, thu thập ý kiến giáo viên (GV) số trường THPT dạy học Thực nghiệm sư phạm - Phương pháp nghiên cứu thống kê toán học: Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết thực nghiệm sư phạm kiểm định giả thuyết thống kê khác kết học tập hai nhóm thực nghiệm đối chứng Nhiệm vụ nghiên cứu 7.1 Tìm hiểu lực nói chung, lực GQVĐ nói riêng HS q trình học tập mơn vật lí 7.2 Xác định định hướng việc hình thành phát triển lực học tập nói chung, lực GQVĐ nói riêng q trình dạy học vật lí 7.3 Đề xuất số biện pháp nhằm bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS lớp 12 THPT qua trình dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” 7.4 Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm xem x t tính khả thi phương án đề xuất tìm hiểu khả triển khai thực tiễn Những đóng góp đề tài Demo Version - Select.Pdf SDK - Đề xuất quy trình dạy học theo hướng bồi dưỡng lực giải vấn đề cho học sinh dạy học vật lí - Thiết kế số dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” Vật lí 12 THPT theo hướng bồi dưỡng lực giải vấn đề Cấu trúc luận văn Ngoài phần “Mở đầu”, “Kết luận” “Danh mục tài liệu tham khảo”, luận văn gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận việc bồi dưỡng lực giải vấn đề học sinh dạy học vật lí Chương 2: Thiết kế tiến trình dạy học theo hướng bồi dưỡng lực GQVĐ vào dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” Vật lí 12 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm ... số dạy học cụ thể chương “Lượng tử ánh sáng” cho HS lớp 12 THPT Giả thuyết khoa học u đề xuất số biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS vận dụng biện pháp vào q trình dạy học chương “Lượng. .. hoạt động dạy giáo viên dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp bồi dưỡng lực GQVĐ cho HS trình dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” lớp 12 Phạm vi nghiên cứu Trong... Đề xuất quy trình dạy học theo hướng bồi dưỡng lực giải vấn đề cho học sinh dạy học vật lí - Thiết kế số dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” Vật lí 12 THPT theo hướng bồi dưỡng lực giải vấn đề Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho HS khi dạy học chương “lượng tử ánh sáng” lớp 12 THPT (tt) , Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho HS khi dạy học chương “lượng tử ánh sáng” lớp 12 THPT (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay