Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh thừa thiên huế (tt)

13 4 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:44

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ LIÊN CHI BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 i ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ LIÊN CHI BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Demo Version - Select.Pdf8140114 SDK Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHÙNG ĐÌNH MẪN Thừa Thiên Huế, năm 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Liên Chi Demo Version - Select.Pdf SDK iii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phùng Đình Mẫn - người trực tiếp hướng dẫn khoa học, dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn suốt trình thực nghiên cứu hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học sư phạm – Đại học Huế, tồn thể q Thầy, Cơ giáo ngồi trường tận tình truyền đạt kiến thức q báu, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln khích lệ, động viên giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu khoa học Tuy có nhiều cố gắng, đề tài nghiên cứu khoa học khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q Thầy, Cô, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Demo Version - Select.Pdf SDK Thừa Thiên Huế, tháng 12 năm 2018 iv MỤC LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ii LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN MỞ ĐẦU .6 Lý chọn đề tài .6 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK Phạm vi nghiên cứu 8 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN .10 1.1.Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề .10 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Quản lý .12 1.2.2 Quản lý giáo dục .13 1.2.3 Quản lý trung tâm GDNN-GDTX 14 1.2.4 Quản lý ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX .16 1.2.5 Phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX 17 1.3 Vai trò nhiệm vụ, yêu cầu giáo viên trung tâm GDNN-GDTX 18 1.3.1 Vai trò giáo viên 18 1.3.2 Nhiệm vụ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX 19 1.3.3 Yêu cầu giáo viên trung tâm GDNN-GDTX .19 1.4 Nội dung công tác phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX 20 1.4.1 Đội ngũ giáo viên .20 1.4.2 Phát triển ĐNGV 25 1.5 Nhiệm vụ trung tâm GDNN-GDTX vai trò giám đốc công tác phát triển ĐNGV 27 1.5.1 Nhiệm vụ trung tâm GDNN-GDTX 27 1.5.2 Vai trò giám đốc công tác phát triển đội ngũ giáo viên 28 1.6 Tiểu kết chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 30 2.1 Khái Demo quát tìnhVersion hình kinh-tếSelect.Pdf - xã hội giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế 30 SDK 2.1.1.Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 30 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 31 2.2 Mơ tả q trình khảo sát thực trạng .34 2.2.1 Mục đích q trình khảo sát .34 2.2.2 Đối tượng trình khảo sát 35 2.2.3 Nội dung trình khảo sát .35 2.2.4 Các phương pháp trình khảo sát .35 2.3 Thực trạng phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 35 2.3.1 Thực trạng ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 35 2.3.2 Thực trạng phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 47 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế .52 2.4.1 Những ưu điểm 52 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân .53 2.4.3 Những khó khăn chủ yếu thực biện pháp phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 55 2.5 Tiểu kết chương 57 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .58 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp 58 3.1.1 Định hướng phát triển giáo dục đào tạo nước ta giai đoạn 58 3.1.2 Định hướng phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian đến .58 3.2 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 62 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 62 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 62 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan 63 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 63 3.3 Các biện pháp phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 63 3.3.1 Nâng cao nhận thức cho CBQL, ĐNGV vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX 63 3.3.2 Xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 65 3.3.3 Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng, cải thiện cấu ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 68 3.3.4 Xây dựng quy trình tuyển chọn sử dụng hợp lý ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 70 3.3.5 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho ĐNGV trung tâm GDNNGDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 71 3.3.6 Tạo môi trường thuận lợi, thực tốt chế độ, sách GV 74 3.7.8 Mối quan hệ biện pháp .77 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất .78 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 Kết luận .83 1.1 Về lý luận 83 1.2 Về thực tiễn 83 Khuyến nghị 84 2.1 Đối với Bộ GD-ĐT 84 2.2 Đối với Sở GD-ĐT, Sở LĐTB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế .84 2.3 Đối với UBND huyện, thị xã thành phố Huế 85 - Select.Pdf SDK 2.4 Đối Demo với Version trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 85 2.5 Đối với giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GDTX : Giáo dục thường xuyên ĐNGV : Đội ngũ giáo viên GV : Giáo viên GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GD : Giáo dục QL : Quản lý CBQL : Cán quản lý CNTT : Công nghệ thông tin UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân NCKH : Nghiên cứu khoa học CĐCS : Cơng đồn sở Demo Version - Select.Pdf QLGD : QuảnSDK lý giáo dục SKKN : Sáng kiến kinh nghiệm TBDH : Thiết bị dạy học PCGD : Phổ cập giáo dục MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong văn kiện Đại hội Đảng cấp, Đảng ta ln nhấn mạnh vai trò giáo dục nghiệp phát triển đất nước Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đề mục tiêu nhiệm vụ tổng quát giáo dục: “Giáo dục quốc sách hàng đầu Phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, với tiến khoa học - công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực thị trường lao động.”; “Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo.” Trong thời đại ngày nay, đội ngũ giáo viên đóng vai trò vơ quan trọng, họ người trực tiếp làm cơng tác giáo dục - đào tạo hệ tương lai Version Select.Pdf SDK NgàyDemo nay, trước xu -đổi giới- thời đại khoa học- công nghệ đại, đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới- xã hội công nghiệp, đại, văn minh, cơng bằng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ nhà trường, người giáo viên có thay đổi Người giáo viên kỷ XXI phải đào tạo trình độ cao học vấn, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn khoa học giáo dục; phải nắm vững phương pháp dạy học theo xu dạy học lấy học sinh làm trung tâm; phải trang bị tri thức công nghệ thông tin ứng dụng vào trình dạy học Người giáo viên khơng thực chức dạy học, giáo dục mà nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà đạo đức, nhà hoạt động xã hội Muốn có đội ngũ giáo viên vậy, cần phát triển đội ngũ nhà giáo, đó, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý giáo dục phải xem nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Cùng với trường trung học toàn tỉnh, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cấp huyện, thị xã thành phố tỉnh Thừa Thiên Huế thực chức giáo dục nhiều lĩnh vực: dạy bổ túc văn hóa khối THPT THCS; dạy nghề phổ thơng cho học sinh khối khối 11 địa bàn; đào tạo nghề ngắn hạn (hệ sơ cấp) cho lao động xã hội lao động nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia; thực cơng tác phổ cập giáo dục –xóa mù chữ Trung tâm thành lập từ việc sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp (KTTH-HN) trung tâm dạy nghề cấp huyện, thị xã, thành phố Giáo viên tuyển dụng với nhiều trình độ chun mơn khác nhau: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, trung cấp, nghệ nhân Mỗi mơn, nghề đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chun mơn phù hợp đảm bảo chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu người học yêu cầu xã hội Qua hai năm học, đội ngũ giáo viên trung tâm dần vào ổn định phát triển chất lượng Tuy nhiên, nhiều bất cập, hạn chế việc quản lý phát triển đội ngũ số trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế Trong nhà trường, chất lượng giảng dạy học tập phụ thuộc phần lớn Demo Version - Select.Pdf SDK vào chất lượng đội ngũ nhà giáo, trung tâm GDNN-GDTX Vì vậy, việc nghiên cứu tìm biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế Chính vậy, tơi chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: hoạt động quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX 3.2 Đối tượng nghiên cứu: biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế Giả thuyết khoa học Công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua có nhiều bất cập số lượng, cấu lẫn chất lượng Nếu đề xuất áp dụng hợp lý biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế, chất lượng đội ngũ giáo viên nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian đến Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNNGDTX Demo Version Phương pháp nghiên cứu - Select.Pdf SDK 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái qt hóa tài liệu, văn có liên quan nhằm xây dựng sở lý luận công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: gồm phương pháp điều tra, quan sát, khảo sát thực tiễn, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 6.3 Các phương pháp hỗ trợ khác: phương pháp thống kê tốn học nhằm phân tích, xử lý kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế năm trở lại (2015-2017, trước sau sáp nhập), 05 năm trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế Gồm: thành phố Huế, huyện Hương Thủy, huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Hương Trà 8 Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần mở đầu, chương, kết luận khuyến nghị Ngồi ra, có danh mục tài liệu tham khảo, danh mục ký hiệu, chữ viết tắt bảng phụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK ... đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn Khách... tác phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ. .. yếu thực biện pháp phát triển ĐNGV trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế 55 2.5 Tiểu kết chương 57 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh thừa thiên huế (tt) , Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay