Giáo trình Word 2010 tiếng việt

116 5 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:25

Tương tự như Word 2007, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2010 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New, nhấn đúp chuột vô mục Blank document.Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New. Mục lục Word 2010 Chương 1: Thao tác Word 2010 1.Tạo văn 2.Mở văn tạo sẵn .4 3.Lưu văn soạn thảo 4.Thao tác với chuột bàn phím 5.Chọn khối thao tác khối 11 Chương 2: Thực định dạng văn 12 1.Định dạng văn .12 2.Định dạng cột, tab, Numbering 20 3.Drop Cap 27 4.Watermark (nền bảo vệ văn bản) 28 5.Tạo tiêu đề (Header and Footer) cho văn .29 6.Đánh số thứ tự cho trang văn 34 7.Định dạng trang văn 36 Chương 3: Thực chèn đối tượng .40 1.Chèn kí tự đặc biệt 40 2.Chèn ClipArt hình ảnh 40 3.Chèn hiệu chỉnh hình vẽ .41 4.Chèn hiệu chỉnh lưu đồ 42 5.Vẽ hiệu chỉnh biểu đồ 43 6.Lập hiệu chỉnh biểu thức toán học .47 Chương 4: Thao tác với bảng biểu 48 1.Thao tác tạo hiệu chỉnh bảng 48 2.Định dạng đường viền cho bảng 51 3.Chèn cơng thức tốn học vào bảng 52 4.Chuyển bảng thành văn ngược lại 54 Chương 5: Hỗ trợ xử lý Word 2010 57 1.Auto Correct Macro 57 2.Tạo ghi bảo vệ tài liệu Word 62 3.Tìm kiếm, thay .67 4.Kiểm tra tả, ngữ pháp, từ đồng nghĩa, tự động chỉnh sửa, từ điển mặc định công cụ đếm từ 71 5.In tài liệu Word 77 6.Trộn tài liệu (Mail Merge) 80 Chương 6: Các phím tắt Word 89 1.Các loại phím tắt: .89 2.Duyệt Ribbon Access Key (phím truy cập) 90 3.Các phím tắt thơng dụng: 93 Chương 7: Một số mẹo hay Word 2010 94 1.Các công cụ đồ họa Word 2010 94 1.Sử dụng Word 2010 để viết Blog 98 .98 Tạo mục lục Word 2010 100 2.Tạo trang bìa Word 2010 .106 3.Tìm nhanh từ đồng nghĩa Word 107 4.Gởi file qua Email từ môi trường Word 108 5.Thủ thuật dùng máy tính Word .110 6.Thủ thuật tránh in văn ý muốn 112 7.Mẹo in hình khổ giấy lớn máy in nhỏ 115 Nội dung Chương 1: Thao tác Word 2010 Tạo văn Tương tự Word 2007, phím tắt để tạo tài liệu Word 2010 Ctrl+N Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New, nhấn đúp chuột vô mục Blank document Tạo tài liệu từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New Nhấn nút Create để tạo tài liệu từ mẫu chọn Mở văn tạo sẵn Tương tự Word 2007, phím tắt mở tài liệu có sẵn Ctrl+O Bạn vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Open Lưu văn soạn thảo Lưu tài liệu Phím tắt để lưu tài liệu Ctrl+S (giống Word 2007) Cách khác: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Save Nếu file tài liệu trước chưa lưu lần nào, bạn yêu cầu đặt tên file chọn nơi lưu Để lưu tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Save As (phím tắt F12, tương tự Word 2007) Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở trước Muốn Word 2010 mặc định lưu với định dạng Word 2003, bạn nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Word Options để mở hộp thoại Word Options Trong khung bên trái, chọn Save Tại mục Save files in this format, bạn chọn Word 97-2003 Document (*.doc) Nhấn OK Giảm thiểu khả liệu chương trình bị đóng bất ngờ Để đề phòng trường hợp treo máy, cúp điện làm liệu, bạn nên bật tính lưu tự động theo chu kỳ Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), Word Options, chọn Save Thao tác với chuột bàn phím 4.1 Thao tác với chuột: a Sao chép dạng văn bản: Một công cụ định dạng hữu ích Word Format Painter (nút hình cọ cơng cụ Standard) Bạn dùng để chép dạng từ đoạn văn đến nhiều đoạn khác để thực chức này, dùng chuột tiện lợi Đầu tiên đánh khối văn có dạng cần chép, bấm lần vào nút Format Painter (nếu muốn dán dạng vào đoạn văn khác) bấm kép nút (nếu muốn dán dạng vào nhiều đoạn văn khác) Tiếp theo, để dán dạng vào đoạn văn cần đánh khối chúng xong (nhấn thêm phím Esc để tắt chức trước bạn bấm kép nút Format Painter) b Sao chép di chuyển dòng cột table: Trong table, bạn muốn chép thêm hay di chuyển hay nhiều dòng cột dùng cách kéo thả chuột sau: chọn dòng cột cần chép di chuyển, kéo khối chọn (nếu chép trước nhấn giữ phím Ctrl) đặt vị trí mà bạn muốn c Dùng thước để xem khoảng cách văn trang: Thông thường bạn dùng thước để định vị dòng văn bản, đặt khoảng cách lề trang hay đặt tab dừng Nhưng cơng dụng khác không phần thú vị tiện lợi, xem xác (thể trực quan số) khoảng cách văn so với lề, cạnh trang tab Để biết khoảng cách phần nào, bạn bấm giữ chuột vị trí thước ngang, đồng thời bấm giữ tiếp nút chuột phải thấy khoảng cách phần d Sao chép di chuyển văn bản: Cũng tương tự table hay đối tượng khác tài liệu, bạn dùng cách kéo thả việc chép di chuyển văn Ở khơng cần phải nói thêm phương pháp (vì hầu hết biết cách làm này), lưu ý điều để dùng cách tuỳ chọn Drag-and-drop text editing (menu Tools-Options-thẻ Edit) phải đánh dấu e Phóng to thu nhỏ tài liệu: Khi cần phóng to thu nhỏ tài liệu, thơng thường bạn chọn từ nút Zoom Standard, bất tiện phải qua hai ba thao tác Nếu chuột bạn có nút nhanh chóng phóng to hay thu nhỏ tài liệu từ nút chuột giữa, cách nhấn giữ phím Ctrl đẩy nút chuột lên (phóng to) xuống (thu nhỏ) f Mở nhanh hộp thoại Tabs Page Setup: Khi cần chỉnh sửa chi tiết dấu tab dừng đoạn văn bản, bạn phải nhờ đến hộp thoại Tabs, hay thay đổi thiết lập trang giấy bạn lại phải dùng đến hộp thoại Page Setup Thay mở hộp thoại từ menu Format-Tabs hay menu File-Page Setup, bạn nhanh chóng mở chúng cách bấm kép chỗ thước ngang (trong khoảng cách nhập văn bản, hàng số để mở hộp thoại Tabs hàng số để mở hộp Page Setup) g Đánh khối toàn tài liệu: Trước cung cấp dạng cho tồn văn bản, điều mà bạn làm đánh khối tồn chúng bạn dùng cách bấm menu Edit-Select All nhấn Ctrl+A Nhưng bạn thử cách xem, cần đưa chuột lề trái văn (mũi tên trỏ chuột nghiêng phải) bấm nhanh lần chọn tồn tài liệu 4.2 Thao tác với bàn phím Các phím thường dùng Winword gồm phím: Các phím di chuyển trỏ: Phím ↑: Di chuyển trỏ lên dòng Phím ↓: Di chuyển trỏ xuống dòng Phím →: Di chuyển trỏ sang phải ký tự Phím ←: Di chuyển trỏ sang trái ký tự Các phím xố ký tự: Phím Delete: Xố ký tự ví trí trỏ (bên phải trỏ) Phím Backspace: Xố ký tự liền trái vị trí trỏ Phím Insert: Để chuyển đổi chế độ chèn (Insert) thay (Overwrite) ký tự Các phím điều khiển: Phím Home: Chuyển vị trí trỏ đầu dòng văn chứa trỏ Phím End: Chuyển vị trí trỏ cuối dòng văn chứa trỏ Phím Page Up: Chuyển vị trí trỏ lên trang hình Phím Page Down: Chuyển vị trí trỏ xuống trang hình Muốn đầu văn bản: ấn đồng thời Ctrl+Home Muốn cuối văn bản: ấn đồng thời Ctrl+End Thao tác nhanh văn với phím tắt thơng dụng TT Phím tắt Tác dụng Ctrl+1 Giãn dòng đơn (1) Ctrl+2 Giãn dòng đơi (2) Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 Ctrl+0 (zero) Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn Ctrl+L Căn dòng trái Ctrl+R Căn dòng phải Ctrl+E Căn dòng Ctrl+J Căn dòng chữ dàn bên, thẳng lề Ctrl+N Tạo file 10 Ctrl+O Mở file có 11 Ctrl+S Lưu nội dung file 12 Ctrl+P In ấn file 13 F12 Lưu tài liệu với tên khác 14 F7 Kiểm tra lỗi tả tiếng Anh 15 Ctrl+X Cắt đoạn nội dung chọn (bôi đen) 16 Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung chọn 17 Ctrl+V Dán tài liệu 18 Ctrl+Z Bỏ qua lệnh vừa làm 19 Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) 20 Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động 21 Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ 22 Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ 23 Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ 24 Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm 25 Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng 26 Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân đơn 27 Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc định 1,27cm) 28 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab 29 Ctrl+T 30 Ctrl+Shift+T 31 Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) tồn nội dung file 32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Lùi dòng khơng phải dòng đầu đoạn văn vào tab Lùi dòng khơng phải dòng đầu đoạn văn lề tab 33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự 35 Ctrl+K Tạo liên kết (link) 36 Ctrl+] Tăng cỡ chữ 37 Ctrl+[ Giảm cỡ chữ 38 Ctrl+W Đóng file 39 Ctrl+Q Lùi đoạn văn sát lề (khi dùng tab) 40 Ctrl+Shift+> Tăng cỡ chữ 41 Ctrl+Shift+< Giảm cỡ chữ 42 Ctrl+F2 Xem hình ảnh nội dung file trước in 43 Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 44 Ctrl+enter Ngắt trang 45 Ctrl+Home Về đầu file 46 Ctrl+End Về cuối file 47 Alt+Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc 48 Start+D Chuyển hình Desktop 49 Start+E Mở cửa sổInternet Explore, My computer 50 Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word dạng Outline 51 Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word dạng Normal 52 Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word dạng Print Layout 53 Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự động 54 Ctrl+Alt+F Đánh ghi (Footnotes) chân trang 10 Cập nhật Table of contents Sau tạo bảng mục lục cho tài liệu, bạn phải trì Bảng mục lục tự động cập nhật tài liệu mở; hay tự cập nhật bạn thêm tên chương tiêu đề vào làm thay đổi số trang tài liệu Chỉ cần thực bước sau: Bạn cập nhật mục lục cách Click vào tab References sau chọn Update Table nhóm Table of Contents 102 Khi cập nhật bảng mục lục bạn hỏi bạn muốn cập nhật toàn mục lục hay muốn điều chỉnh số trang Chọn điều chỉnh số trang bạn thêm nội dung làm tăng số trang tài liệu mà khơng thêm tiêu đề mới, bạn thêm thay đổi nội dung tiêu đề nên chọn Update entire table Bạn nên tránh việc sửa chữa trực tiếp vào bảng mục lục, bạn cập nhật bảng mục lục bạn liệu thay đổi Để thay đổi nội dung bảng mục lục, chỉnh sửa tài liệu, không sửa trực tiếp bảng mục lục, sau click Update Table Xóa mục lục tự động Để xóa mục lục tự động: • Chọn tab Referencs nhóm Ribbon • Chọn Table of Contents • Chọn Remove Table of contents Điều chỉnh mục lục Bạn có bảng mục lục rồi, bạn lại muốn thay đổi chúng Ví dụ tiêu đề tài liệu bạn có màu xanh bảng mục lục khơng Bạn thích màu xanh muốn bảng mục lục có màu trùng với tiêu đề tài liệu Có thể bảng mục lục dài bạn muốn làm ngắn bớt 103 Hoặc bạn hài lòng bảng mục lục muốn có thay đổi nhỏ Chẳng hạn bạn muốn thay đỗi đường chấm đứt quãng đề mục số trang Hoặc bạn muốn số trang nằm gần đề mục Thiết kế lại bảng mục lục Bạn có bảng mục lục, trơng ổn, bạn muốn màu sắc tương tự tiêu đề Đây cách thực hiện: Trên Tab References, chọn Table of Contents nhóm Table of Contents sau chọn Insert Table of Contents Trong hộp thoại Table of Contents, chắn mục From template đánh dấu hộp Formats, sau chọn Modify Chọn TOC hộp thoại Style để chọn cấp độ cao Level 1, bảng mục lục TOC sau chọn Modify Hộp thoại Modify Style mở ra, sử dụng hộp màu Font phần Formatting để chọn màu xanh Sau click OK hai lần, xem mục Print Preview hộp thoại Table of Contents bạn thấy Table of Contents, hay viết tắt TOC (hay Level 1), màu xanh Nếu bạn muốn thay đổi TOC (Level 2) hay TOC (Level 3) thành màu xanh, bạn làm theo quy trình việc chọn TOC TOC hộp thoại Style trước đến hộp thoại Modify Style Sau click OK, hộp thoại xuất với nội dung hỏi bạn có muốn thay đổi bảng mục lục hay khơng, click OK kết thành màu xanh ý muốn bạn Bạn muốn thay đổi nhiều nữa? Word 2010cho người dùng nhiều tùy chọn để chọn lựa hộp thoại Modify Style, nhớ chọn Style mà bạn muốn thay đổi hộp thoại Style trước thực chức Modify Style Chú ý click Format, bạn có lựa chọn thay đổi Font, Paragraph, Tabs, … bạn thay đổi cài đặt phần xem lại chúng mục Preview trước áp dụng cho bảng mục lục Cách làm ngắn kéo dài bảng mục lục 104 Bảng lục lục dài, có lẽ cần hai cấp độ TOC TOC phù hợp với tài liệu bạn Mục Show levels hộp thoại Table of Contents nơi bạn chọn phân cấp bạn muốn thể bảng mục lục Word 2010có đến cấp độ khác Làm ngắn bảng mục lục cách giảm cấp độ, muốn kéo dài bảng mục lục bạn tăng cấp độ lên Bạn xem Print Preview Web Preview để xem điều chỉnh mình, nhận thấy hợp lý, click OK hai lần Cách thay đổi đơn giản bảng mục lục Bạn thực thay đổi nhỏ mà không cần rời khỏi hộp thoại Table of Contents Chẳng hạn thay đổi gạch đứt quãng giữ đề mục số trang (gọi Tab Leader), thay đổi canh dòng (align) số trang 105 Để thay đổi Tab Leader, chọn mục Tab leader để xem lại kiểu gạch ngang dòng Nếu bạn xóa hộp Right align page numbers, số trang di chuyển lại gần đến bảng mục lục tab leaders khơng hiệu lực Nếu bạn muốn xóa bỏ tồn số trang bỏ dấu chọn hộp Show page numbers Tạo trang bìa Word 2010 a Thêm trang bìa Word 2010 cung cấp sẵn cho bạn sưu tập trang bìa đẹp mắt Các trang bìa chèn vào đầu tài liệu, không phụ thuộc vào vị trí trỏ tài liệu - Trong thẻ Insert, nhóm Pages, bạn nhấn nút Cover Page - Trong menu xuất hiện, bạn nhấn chọn kiểu trang bìa thích Trang bìa áp dụng vào tài liệu bạn sửa đổi nội dung dòng chữ mặc định dòng chữ thích 106 b Xóa trang bìa Để xóa trang bìa, bạn nhấn chuột vào thẻ Insert, nhấn nút Cover Page nhóm Pages, sau nhấn Remove Current Cover Page Tìm nhanh từ đồng nghĩa Word Tra từ đồng nghĩa, phản nghĩa: Sử dụng tính Research, bạn tra từ đồng nghĩa từ phản nghĩa - Trong thẻ Review, nhóm Proofing, bạn nhấn nút Thesaurus - Giữ phím Alt nhấn chuột vào từ cần tra Kết hiển thị khung Research bên phải 107 - Để chèn từ đồng nghĩa phản nghĩa vào tài liệu hành, nơi trỏ đứng, bạn đưa chuột vào từ danh sách kết quả, nhấn chuột vào mũi tên bên cạnh từ, chọn Insert - Để tìm tiếp từ đồng nghĩa / phản nghĩa từ danh sách tìm được, bạn nhấn chuột vào từ danh sách kết Ghi chú: Bạn tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa ngơn ngữ khác (ngoài tiếng Anh) cách nhấn chuột vào hộp danh sách bên khung nhập liệu Search for chọn ngơn ngữ, ví dụ tiếng Pháp (French) chẳng hạn Gởi file qua Email từ môi trường Word Dù hay mở hòm thư, chọn chức tạo đính kèm file văn để gửi cho đối tác, bạn thay đổi thói quen cách gửi môi trường Word Điều kiện máy tính bạn cài Outlook Express Microsoft Express 108 Khi có hòm thư e-mail máy chủ hỗ trợ (theo giao thức IMAP POP3), bạn dùng Outlook Express, Microsoft Express Hòm thư webmail Google (Gmail) hay Yahoo hỗ trợ giao thức POP3 (nhưng Yahoo dùng tính đóng phí) Các bước thực sau: - Mở tập tin muốn gửi - Vào menu File > Share > Send Using E-mail Chọn tiếp kiểu để gởi email Như nói trên, lệnh thành công Word phát hệ thống e-mail tương thích hoạt động chương trình cài đặt - Lúc giao diện gửi thư với dòng To , CC , Subject Nếu không nhớ e-mail người gửi, bạn nhấn vào biểu tượng hình để đọc sổ địa chọn > OK - Biểu tượng có dấu mũi tên màu xanh dấu chấm than giúp bạn đặt e-mail gửi cấp độ ưu tiên (thấp, bình thường, cao) Bạn đính kèm file khác môi trường Word cách nhấn vào biểu tượng kẹp ghim - Sau đó, nhấn vào mục Send a copy 109 Chú ý vào lần gửi thư theo cách này, bạn yêu cầu nhập ID, password domain Lúc này, bạn cần gõ lại khai báo hòm thư Outlook Microsoft Express tạo trước Thủ thuật dùng máy tính Word Mặc dù cơng Microsoft Word soạn thảo văn bản, song cho phép người dùng thực phép tính thơng qua máy tính làm tích hợp với tên gọi Tools Calculate (khá giống với tiện ích Calculator thư mục Accessories hệ điều hành Windows) Để khai thác công cụ bí mật Microsoft Word, trước tiên, bạn cần đặt biểu tượng Tools Caculate tab cửa sổ soạn thảo văn cách: Tạo Tab Ribbon: click phải lên Ribbon, chọn Customize the Ribbon: Hộp thoại Word Options hiển thị 110 Chọn New Tab, đổi tên thành Tab Caculator, group Tinh Toan Ở cột Choose commands from, chọn All commands, di chuyển chọn Tools Calculate Nhấn nút Add để thêm vào biểu tượng vào Tab Caculator Kế tiếp, bạn nhập vào phép tính, chẳng hạn ((90+10)*2)/50 Hãy đánh dấu khối phép tính nhấp chuột lên nút Tools Calculate Kết phép tính trình bày góc trái cửa sổ soạn thảo văn (nằm sau dòng chữ The sesult of the calculation is) 111 Thủ thuật tránh in văn ngồi ý muốn Có thể hàng ngày bạn soạn thảo tài liệu chương trình Word, u cầu an tồn thơng tin mà bạn tuyệt đối không in chưa cần thiết Tuy nhiên, chức Print công cụ Word thường trực sẵn sàng để thực lệnh in cho dù bạn nhỡ tay bấm nhầm Để khống chế chức in tức thời không cần xác nhận Word, bạn thiết lập tùy chọn thông báo trước thi hành lệnh in Tùy chỉnh cần thiết trường hợp bạn thường xuyên xử lý hay xem lại trang tài liệu bí mật văn phòng sử dụng máy in nối mạng Trước hết bạn cần nhấn vào nút Office có biểu tượng đặt góc đỉnh phía trái hình Chọn nút Word Options, chọn Trust Center danh sách, chọn nút Trust 112 Center Settings Và nhấn vào Privacy Options Sau nhấn chuột đánh dấu mục Warn before printing bấm nút OK 113 Ngồi có cách định dạng khác tài liệu mang nội dung riêng tư, đơn giản giải pháp khơng cho in văn giấy Bạn cần lựa chọn toàn trang văn (Ctrl+A), sau bấm nút chuột phải chọn mục Font trình đơn thả, đánh dấu vào mục Hidden ấn nút OK Kết thúc bước này, nội dung văn bạn ẩn Để lại hình, bạn vào Tab File/Options, nhấn đánh dấu mục Hidden text sau đừng quên nhấn nút OK 114 Hoàn thành bước này, toàn nội dung văn hiển thị trở lại hình nhiên in bạn kết trang giấy trắng Mẹo in hình khổ giấy lớn máy in nhỏ Bạn có máy in màu in cỡ giấy A4 lại muốn in ảnh có kích thước “khổng lồ” để trang trí gia đình? Cơng cụ mang tên “The Rasterbator” giúp bạn thực điều tưởng bất khả thi Chương trình khéo léo “cắt” ảnh số bạn thành nhiều phần nhỏ với kích thước phần khổ giấy A4 Bạn việc in tồn phần này, sau ghép lại với cho xác trò chơi ghép hình trẻ em dán lên nơi chuẩn bị sẵn, bạn có ảnh “to đùng” khơng thua so với poster quảng cáo Sau chọn ngôn ngữ cho mình, thường tiếng Anh, bạn nhấn vào “Continue” để vào bước: Nhấn vào “Browse” để tìm đến ảnh cần in nhấn “Open” để đường dẫn đến ảnh nhấn “Continue” Chọn khổ giấy máy in -> ảnh khổ đứng chọn “Portrait”, khổ ngang chọn “Landscape” Ở ô “sheets”, bạn thoải mái lựa chọn số tờ mà bạn cần “The Rasterbator” cắt cho Lưu ý số tờ nhiều ảnh bạn lớn đến mức khổng lồ 115 Nên tính tốn kỹ mặt dán ảnh trước lệnh cho “The Rasterbator” cắt hình Số tờ tối đa mà “The Rasterbator” cắt cho bạn đến 1.000 tấm, đủ sức tạo nên bảng quảng cáo kinh khủng! Bản chương trình “Rasterbator Standalone 1.2” tải miễn phí http://arje.net/files/Rasterbator_Standalone_1.21.zip dạng file nén ZIP có dung lượng 866 KB Khi tải máy xong, bạn việc bung thư mục chứa chương trình vào ổ cứng nhấp đúp vào file Rasterbator.exe để chương trình tự động chạy, khơng 116 ... 1.Các công cụ đồ họa Word 2010 94 1.Sử dụng Word 2010 để viết Blog 98 .98 Tạo mục lục Word 2010 100 2.Tạo trang bìa Word 2010 ... F12, tương tự Word 2007) Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở trước Muốn Word 2010 mặc định lưu với định dạng Word 2003, bạn nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Word Options... giấy lớn máy in nhỏ 115 Nội dung Chương 1: Thao tác Word 2010 Tạo văn Tương tự Word 2007, phím tắt để tạo tài liệu Word 2010 Ctrl+N Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Word 2010 tiếng việt, Giáo trình Word 2010 tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay