THUYẾT TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, THỦY SẢN ƯỚP MUỐI

32 16 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:36

Các biến đổi hóa sinh của thịtSau khi động vật chết, trong thịt xảy ra quá trình biến đổi được gọi là quá trình tự phân của thịt, xảy ra gồm 4 giai đoạn: Trước tê cóng Sự tê cóngSự chín tới Tự phân sâu xa Sự thối rữa của thịtNguyên liệu CáPhân loại theo đạm ( protid) Cá có đạm cao: >300N (>=20% protid) Cá có đạm thấp: =20% protid) Cá có đạm thấp:
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, THỦY SẢN ƯỚP MUỐI, THUYẾT TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, THỦY SẢN ƯỚP MUỐI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay