trắc nghiệm TÂM LÝ HỌC VÀ BỆNH LÝ

22 15 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:35

Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus TÂM HỌC BỆNH Tâm học y học: A Có mối liên hệ với B Đó hai lĩnh vực tách biệt @C Có mối liên hệ mật thiết với D Y học ngày phát triển không cần quan tâm đến tâm người bệnh E Tâm học lệ thuộc vào phát triển y học Khi khám bệnh điều trị vấn đề cần tìm hiểu người bệnh: A Sinh B Sinh dược C Sinh tâm @D Sinh ly,ï tâm xã hội E Sinh xã hội Nắm vững sinh lý, tâm xã hội giúp cho thầy thuốc: A Điều trị cho bệnh nhân qua hiểm nghèo bệnh tật B Tư vấn cho bệnh nhân tự điều trị bệnh tật C Tư vấn cho người bệnh giải khó khăn sống @D Điều trị người bệnh cách tồn diện E Thơng cảm với sống người bệnh Ngày thầy thuốc chữa trị tốt cho người bệnh do: A Sự tiến kỷ thuật y học B Sự phát triển y học dự phòng C Mạng lưới y tế rộng khắp D Có đầy đủ thuốc men bác sĩ giỏi @E Các thầy thuốc sâu vào sinh điều tra kỹ tâm xã hội người bệnh Trong yếu tố sinh lý, tâm xã hội thì: A Sinh yếu tố quan trọng B Tâm yếu tố quan trọng C Sinh tâm yếu tố quan trọng @D Không phân biệt mặt quan trọng nhất, yếu tố tác động qua lại lẫn E Xã hội tâm quan trọng Trong trình khám chữa bệnh thầy thuốc phải tác động đến: A Sinh chủ yếu B Tâm chủ yếu C Sinh tâm chủ yếu D Tác động đồng thời sinh lý, tâm xã hội @E Cần phân tích mặt, nhiên trường hợp cụ thể mà có định tác động mặt trước Một trường hợp vào viện thủng dày loét kéo dài, nguyên nhân mâu thuẫn kéo dài với đồng nghiệp quan, thứ tự ưu tiên mặt cần can thiệp nào? @A Sinh yếu tố cần can thiệp trước sau tâm lý- xã hội B Tâm yếu tố cần can thiệp trước sau sinh wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 10 11 12 13 Cactus C Xã hội yếu tố cần can thiệp trước sau sinh lý- tâm D Xã hội yếu tố cần can thiệp trước sau tâm E Xã hội tâm quan trọng cần can thiệp trước sau sinh Một thầy thuốc sau khám bệnh, vui vẻ kê đơn khơng nói thêm ngồi bảo bệnh nhân uống thuốc theo đơn, bạn có ý kiến thầy thuốc này? A Làm với quy định B Làm hoàn thành nhiệm vụ người thầy thuốc @C Cần tìm hiểu người bệnh qua tư vấn chăm sóc sức khoẻ, tâm xã hội, tạo sống tốt, niềm tin người bệnh D Cần phải hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc nào? E Cần hẹn bệnh nhân đến ngày tái khám lại Để điều trị tốt bệnh mãn tính thầy thuốc cần: A Điều trị dài ngày B Điều trị thuốc đặc hiệu C Ứng dụng kỹ thuật y học đại D Động viên người bệnh @E Phối hợp thuốc, kỷ thuật y học lòng người thầy thuốc Ngoài trang thiết bị phục vụ người bệnh, vấn đề tác động tâm người bệnh họ đến khám bệnh bệnh viện A Trình độ cán chuyên môn @B Tổ chức quy định bệnh viện, tác phong, thái độ thầy thuốc nhân viên y tế C Số lượng cán y tế đông D Bệnh nhân trả tiền E Bệnh nhân khám bệnh cấp thuốc đầy đủ Quan niệm tâm tượng phụ, thể chất tâm tách rời dẫn đến vấn đề y học: @A Chỉ tìm nguyên nhân thực thể mà bỏ qua tượng tâm cho vơ hình B Khơng có ảnh hưởng y học C Thuận lợi chẩn đoán D Thuận lợi điều trị E Gặp khó khăn điều trị Nhờ bao hàm tri thức sinh tâm y họcbệnh chứng, người ta : A Hiểu rõ sinh bệnh học @B Tìm cách xác định phần thuộc thể chất, phần thuộc tâm cần tác động thể chất hay tâm C Ứng dụng kỹ thuật y học đại điều trị D Sử dụng thuốc hợp E Kết hợp điều trị đông tây y Đôi thuốc men tỏ vô hiệu bệnh mãn tính, vì: @A Bệnh nhân có nhiều rối loạn tâm B Đề kháng thuốc sử dụng dài ngày C Vì bệnh nhân khơng tn thủ phác đồ điều trị wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 14 15 16 17 18 19 Cactus D Bệnh nhân không tin chẩn đoán thầy thuốc E Bệnh nhân sử dụng nhiều loại thuốc Vấn đề quan trọng để người thầy thuốc nghỉ đến bệnh tâm -thể : @A Người bệnh có hay nhiều nguyên tâm hay khởi B Giao tiếp tốt C Xét nghiệm để loại trừ bệnh thể chất D Hỏi bệnh đầy đủ E Tinh thần thái độ người thầy thuốc Căn nguyên tâm xã hội gây số bệnh chứng mãn tính, bênh chứng : A Khơng cần điều trị @B Kết hợp điều trị tâm C Điều trị kéo dài thuốc D Điều trị triệu chứng thuốc E Điều trị y học cổ truyền dân tộc Có thể xác định bệnh chứng tâm- thể : @A Người bênh có hay nhiều nguyên tâm đóng vai trò hay khởi căn, bệnh nhân có kiểu nhân cách riêng, dùng tâm pháp có tác dụng rõ B Bệnh nhân có triệu chứng mơ hồ C Khơng tìm triệu chứng thực thể D Điều trị kéo dài thuốc không lành E Bệnh nhân có trạng thái bất thường giao tiếp, giấc ngũ So sánh bệnh có nguyên tâm trẻ em với người lớn : @A Ở người lớn phức tạp có nhiều nguyên, tạo tiền sử phức tạp B Bệnh người lớn đa số bệnh mãn tính C Ở trẻ em phức tạp D Tuỳ trường hợp cụ thể E Ở trẻ em người lớn phức tạp Khi người bị tác động nguyên tâm bệnh tâm thể xuất : A Đúng nhận định B Tuỳ theo độ tuổi mà có bị mắc bệnh hay khơng @C Tuỳ theo yếu tố gien, kinh nghiệm sống, khả đáp ứng với nguyên tâm tác động đến tâm người mà có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh D Tuỳ thuộc vào thể lực cá nhân mà bị bệnh hay không E Tuỳ theo loại nguyên tác động tâm mà bị bệnh hay khơng Bệnh tật có liên quan với phát triển xã hội, người thầy thuốc : @A Phải có kiến thức tâm xã hội bên cạnh kiến thức y học đại B Chỉ cần có kiến thức y học C Chỉ cần có đầy đủ kiến thức tâm xã hội D Đi sâu vào lĩnh vực tâm xã hội E Tiếp cận kịp thời phát triển y dược học song song với phát triển xã hội wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus 20 Làm nghề thầy thuốc tìm cách tác động trực tiếp lên người thầy thuốc cần có cách nhìn tồn diện để tránh sai lầm đáng tiếc @A Đúng B Sai 21 Tấm lòng người thầy thuốc, lời nói, cử chỉ, thái độ vị thuốc quý người bệnh @A Đúng B Sai 22 Thể chất tâm tách rời nhau, không ảnh hưởng lẫn A Đúng @B Sai 23 Căn nguyên tâm xã hội luôn gây bệnh A Đúng @B Sai 24 Mỗi nguyên tâm nguyên nhân loại bệnh đặc hiệu A Đúng @B Sai wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus TÂM NGƯỜI BỆNH Theo Alma- Ata: "Sức khoẻ trạng thái thoải mái (A) thể chất tâm thần xã hội .(B) thể thay đổi bên bên thể" Cụm từ (A) (B) là: @A A:" hồn tồn", B: "khả thích nghi cao nhất" B A: "hồn tồn", B:" thích nghi" C A: Khơng thêm từ nào, B:" thích nghi" D A: Khơng thêm từ nào, B:" Khả thích nghi" E A:" hoàn toàn", B: " đáp ứng tốt nhất" Bệnh tổn thương (A) phận hay nhiều phận thể ảnh hưởng (B ) người, làm cho người khó chịu, đau đớn Bổ sung cụm từ A B: A A: " Thực thể", B: " sinh hoạt" @B A: " Thực thể hay năng", B: " sinh hoạt" C A: Không thêm từ nào, B: " sinh hoạt" D A: " Thực thể", B: " sức khoẻ" E A: " Thực thể", B: " hoạt động của" "Điều trị người bệnh khơng phải điều trị bệnh", có nghĩa : @A Điều trị toàn diện B Điều trị bệnh mắc C Điều trị quan bị bệnh người mắc bệnh D Điều trị triệu chứng người mắc bệnh E Điều trị theo yêu cầu người bệnh Khi mắc bệnh, bệnh gây ảnh hưởng đến nhiều quan, : @A Hệ thần kinh bị ảnh hưởng sớm nặng nề B Hệ tim mạch bị ảnh hưởng sớm C Hệ hô hấp bị ảnh hưởng sớm D Hệ tiết niệu bị ảnh hưởng sớm E Tuỳ theo bệnh mắc phảI Tinh thần nhận thức người bệnh sẻ mắc bệnh thuộc tâm lý: A Bình thường B Bị rối loạn nhẹ C Bị rối loạn nặng @D Có bình thường có bị rối loạn E Tuỳ theo bệnh mắc phải mà có rối loạn hay khơng Những bệnh nhân mắc bệnh mà nhận thức trạng thái bình thường: @A Họ nhận thức đắn bệnh tật, chịu ảnh hưởng tốt thầy thuốc B Thường hay đòi hỏi C Thường thờ lạnh nhạt, thiếu hợp tác điều trị D Nôn nóng, muốn mau lành bệnh E Hoang mang lo sợ Trong điều trị, nhóm bệnh nhân có nhận thức đắn, bình thường, thầy thuốc phát huy để: A Giúp đở cho bác sĩ wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 10 11 12 13 14 Cactus B Giúp đở cho Điều dưỡng @C Truyền thông giáo dục sức khoẻ D Thực số hoạt động khoa phòng E Tự chăm sóc cho thân Đối với bệnh nhân có nhận thức đắn bình thường, thầy thuốc cần phải: @A Chứng minh thực tế tài năng, thái độ phong cách B Khơng cần quan tâm C Giải thích sâu bệnh họ D Cần quan tâm nhiều E Sử dụng liệu pháp tâm Những bệnh nhân cường nhận thức có đặc điểm là: A Bình tĩnh, tự tin @B Thường nghiêm trọng hố vấn đề sức khoẻ, dễ nỗi nóng, nơn nóng lành bệnh C Hiểu biết nhiều bệnh tật D Yên tâm điều trị E Thiếu hợp tác với bác sĩ khám bệnh Bệnh nhân cường nhận thức, tích cực thực dẫn thầy thuốc, họ thường: A Nhận thức bệnh tật @B Quá đà, mức đáng cư xử C Không hợp tác với thầy thuốc D Bình tỉnh, tin tưởng thầy thuốc E Thường cân nhắc, suy tư Chăm sóc bệnh nhân trạng thái cường nhận thức, cần phải: A Bác sĩ chuyên môn giỏi B Điều dưỡng chuyên môn giỏi @C Phối hợp tốt bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, thân nhân D Động viên người nhà giúp đỡ cho bệnh nhân E mềm dẽo với người bệnh Khi gặp bệnh nhân cường nhận thức, thầy thuốc cần phải: @A Bình tĩnh, khơng tự ái, khơng vội vàng phải niềm nở kịp thời B Cho thuốc an thần C Không cần quan tâm, thực bệnh nhân khác D Động viên người nhà giúp đỡ thêm cho bệnh nhân E Trấn áp cách la mắng người bệnh Khi gặp bệnh nhân vô kỷ luật, càn quấy, thầy thuốc cần phảI @A Cương thoải mái, ơn hồ B Cho thuốc an thần C Không cần quan tâm, thực bệnh nhân khác D Động viên người nhà giúp đỡ thêm cho bệnh nhân E Động viên người bệnh Đặc điểm bệnh nhân nhận thức yếu: @A Coi thường bệnh tật B Hiểu biết bệnh tật C Yên tâm điều trị wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 15 16 17 18 19 20 21 Cactus D Hợp tác tốt với bác sĩ khám bệnh điều trị E Lo lắng cho bệnh tật Bệnh nhân nhận thức yếu thường: A Quan tâm đến khám điều trị B Lo lắng cho bệnh tật @C Ít quan tâm khám điều trị D Kể lể dài dòng triệu chứng khám bệnh E Nơn nóng khám chữa bệnh Đối với bệnh nhân nhận thức yếu, thầy thuốc cần phải: @A Động viên tinh thần lạc quan, giải thích thêm bệnh tật B Nghiêm trọng hoá vấn đề sức khoẻ C Hạn chế tiếp xúc D Khám điều trị bệnh nhân khác E Sử dụng thuốc kích thích thần kinh Đặc điểm bệnh nhân nhận thức khơng ổn định: @A Tính khí thất thường B Thường nghiêm trọng hố vấn đề sức khoẻ, dễ nỗi nóng, nơn nóng lành bệnh C Không tin thầy thuốc D Yên tâm điều trị E Thiếu hợp tác với bác sĩ khám bệnh Đối với bệnh nhân nhận thức không ổn định, thầy thuốc cần phải: @A Tuỳ theo trạng thái tâm lý, phải kiên trì để có xử trí thích hợp B Xử trí cường nhận thức C Khám điều trị bệnh nhân khác D Hạn chế tiếp xúc E Cho thuốc ngũ Trước bệnh nhân coi thường bệnh tật, hợp tác với thầy thuốc, thầy thuốc cần phải: @A Đề cao công tác điều dưỡng, giúp đỡ tinh thần lạc quan cho người bệnh B Nói cho bệnh nhân biết vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng C Khám điều trị bệnh nhân khác D Thầy thuốc phải thận trọng E Cho làm đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng Những bệnh nhân có nhận thức đứng đắn bình thường, họ thường A Ln ln lo lắng cho bệnh tật @B Hợp tác tốt với thầy thuốc, lắng nghe ý kiến thầy thuốc C Thường nghiên cứu kỷ ý kiến thầy thuốc D Thường chạy chữa lung tung E không yên tâm điều trị Để biết trạng thái nhận thức người bệnh, thầy thuốc phải @A Nghiên cứu kỷ tâm người bệnh lúc bình thường, trước mắc bệnh B Thực số trắc nghiệm tâm C Nghiên cứu kỷ ý kiến bệnh nhân D Theo dõi người bệnh E Giao tiếp tốt với người bệnh wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus 22 Bệnh nhân có phãn ứng nội tâm A Thường hốt hoảng lo lắng cho bệnh tật B Ít tin tưởng thầy thuốc @C Thường tiếp thu có nghiên cứu ý kiến bác sĩ D Thầy thuốc nói làm E Hay phãn đối nhân viên y tế 23 Một số bệnh nhân hay nghi ngờ chẩn đoán điều trị, thầy thuốc cần: @A Nêu điển hình chẩn đốn điều trị có kết B Cho làm nhiều xét nghiệm cận lâm sàng C Động viên người bệnh D Điều trị tốt triệu chứng E Thương yêu người bệnh 24 Khi người bệnh không phản đối ý kiến thầy thuốc, không sốt sắng tiếp thu ý kiến thầy thuốc, bệnh nhân thuộc nhóm: A Phản ứng hợp tác B Phản ứng nghi ngờ @C Phản ứng bàng quan D Phản ứng tiêu cực E Phản ứng tích cực 25 Khi khám bệnh, thầy thuốc giải thích cho người bệnh bệnh nặng hay nhẹ: A Đúng, để người bệnh yên tâm, @B Khơng nên giải thích vội vàng chưa đủ sở để xác định chẩn đoán tiên lượng C Đúng, để bệnh nhân tin tưởng thầy thuốc D Đúng để thể tài thầy thuốc E Khơng đúng, thầy thuốc cần bí mật bệnh tật người bệnh 26 Người bệnh nhóm phãn ứng bàng quan @A Ít kêu la, âm thầm chịu đựng B Kêu la nhiều C Đòi hỏi khám điều trị D Thường thắc mắc, góp ý thầy thuốc E Khám điều trị lung tung 27 Những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, điều trị lâu khơng khỏi, @A Họ thường yên tâm bệnh tật B Tâm bệnh nhân thường bị ảnh hưởng nhỏ C Không cần điều trị D Tâm bệnh nhân bị rối loạn E Phải giải thích cho bệnh nhân biết bệnh khó điều trị 28 Bệnh nhân hay nghi ngờ, tốt thầy thuốc phải: A Giải thích đầy đủ @B Nêu điển hình chẩn đoán điều trị C Làm nhiều xét nghiệm D Điều trị tâm E Giáo dục sức khoẻ wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus 29 Khi khám chữa bệnh, giao tiếp tốt : A Là không cần thiết B Giúp cho người bệnh quan hệ tốt với thầy thuốc C Rất quan trọng để bệnh nhân yên tâm @D Một yếu tố định hiệu hoạt thầy thuốc E Giúp cho thầy thuốc phát triển chuyên môn 30 Người bệnh mắc bệnh nhẹ hốt hoảng lo sợ, thầy thuốc phải: A Sử dụng thuốc an thần B Điều trị bệnh nhân khác C Giải thích cho bệnh nhân @D Sử dụng giải pháp trị liệu tâm E Chứng minh ca bệnh điển hình 31 Mơi trường có tác động đến tâm người bệnh: A Bao gồm vấn đề thời tiết khí hậu B Khơng có tác động tâm lý, có tác động đến thể chất người bệnh @C Bao gồm vấn đề tâm hoàn cảnh sống người bệnh môi trường tự nhiên xã hội D Do ảnh hưởng đến sinh hoạt người bệnh E Do thay đổi nhận thức người bệnh 32 Người bệnh thường muốn biết bệnh nặng hay nhẹ, thầy thuốc cần phải A Nói cho bệnh nhân biết bệnh họ nặng hay nhẹ để họ yên tâm B Nói cho họ biết họ mắc bệnh nặng @C Khơng nên nói bệnh nặng hay nhẹ mà giải thích bệnh tật cho người bệnh diễn biến bệnh tật phức tạp, tiên lượng khó D Chỉ nói họ mắc bệnh nhẹ E Khơng nói tình hướng 33 Trước thái độ thận trọng phân vân thầy thuốc, người bệnh : @A Có trạng thái tâm lo lắng, băn khoăn bệnh nặng B Tin tưởng thầy thuốc C Không tin tưởng thầy thuốc D Người bệnh hốt hoảng E Yên tâm điều trị 34 Khi bệnh hay tái tái lại, người bệnh thường rơi vào @A Trạng thái bi quan lo lắng B Trạng thái cường nhận thức C Không tin tưởng thầy thuốc D Người bệnh hốt hoảng E Yên tâm điều trị 35 Khi bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, thầy thuốc phải A Nói cho bệnh nhân biết B Khơng nói cho bệnh nhân biết @C Giải thích cho bệnh nhân đừng để bệnh nhân bị tuyệt vọng D Không cần điều trị E Cho bệnh nhân nhà 36 Người bệnh muốn người thầy thuốc khám chữa bệnh cho họ : A Thầy thuốc giỏi wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 37 38 39 40 41 42 43 Cactus B Thầy thuốc tốt bụng @C Thầy thuốc vừa giỏi vừa tốt bụng D Thầy thuốc lớn tuổi E Thầy thuốc trẻ Một khổ tâm người bệnh, phải nằm viện là: @A Thái độ lạnh nhạt nhân viên y tế B Tốn chi phí C Mơi trường xa lạ D Bỏ cơng việc nhà E Bệnh nặng Giao tiếp với người bệnh yếu tố đinh A Chất lượng điều trị B Nhân cách thầy thuốc C Thời gian điều trị @D Hiệu hoạt động thầy thuốc E Lòng tin người bệnh thầy thuốc Muốn khám chữa bệnh, tư vấn cho bệnh nhân có kết tốt, thầy thuốc giao kiểu: A Trực tiếp B Giáng tiếp C Chính thức @D Phối hợp kiểu E Khơng thức Phương tiện giao tiếp hoàn thiện khám chữa bệnh là: A Lời nói B Chử viết C Tín hiệu phi ngơn ngữ @D Phối hợp tín hiệu ngơn ngữ phi ngơn ngữ E Thái độ, cử Giai đoạn giao tiếp khám chữa bệnh là: A Khám bệnh B Thực thủ thuật C Chẩn đoán kê đơn @D Gặp gỡ, trao đổi, tạo tình cảm ban đầu E Hỏi trình điều trị Mối quan hệ tốt thầy thuốc bệnh nhân có tác dụng điều trị tốt vì: A Người bệnh cảm thấy thoải mái B Người bệnh tin tưởng thầy thuốc C Hợp tác tốt bệnh nhân thầy thuốc D Có tác dụng tâm thuốc @E Tất Mong muốn lớn bệnh nhân vào viện @A Muốn mau lành bệnh để nhà khơng có biến chứng B Muốn thuốc tốt C Muốn quan tâm thầy thuốc wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 44 45 46 47 48 49 Cactus D Muốn chăm sóc tốt E Muốn điều trị sớm Một ứng dụng môi trường điều trị tâm là: @A Liệu pháp màu sắc B Lời nói thầy thuốc C Dưỡng sinh D Ám thị giác ngũ E Giữ bí mật cho người bệnh Do muốn trình bày hết vấn đề bệnh tật đơi bệnh nhân kể lễ dài, mặt tâm thầy thuốc : A Phải ngắt lời bệnh nhân B Không bệnh nhân tự kể dài dòng bệnh tật minh @C Thầy thuốc kiên nhẫn lắng nghe, chọn lọc triệu chứng khéo lái trọng tâm suy nghĩ để trở thành tài liệu cho chẩn đoán điều trị tâm D Ghi chép tất triệu chúng người bệnh kể E Thầy thuốc không cần lắng nghe mà dựa xét nghiệm cận lâm sàng Muốn chữa bệnh tốt thầy thuốc phải tiếp xúc gần gũi với người bênh, Tiếp xúc phải thực từ: A Các phòng khám B Các khoa điều trị C Phòng đón tiếp @D Cổng bệnh viện, đến phòng đón tiếp, phòng khám khoa phòng khác E Khoa khám bệnh Để tác động tốt tâm bệnh nhân, thầy thuốc cần phải: A Có kiến thức tâm B Lời nói phải nhỏ nhẹ @C Nghiên cứu kỹ tâm bệnh nhân, để nắm rối loạn trình tâm bệnh nhân D Thăm khám hàng ngày E Giải thích đầy đủ bệnh cho người bệnh Quá trình tác động tâm lý: A Phải tiến hành để giải nhanh rối loạn tâm @B Phải từ từ, liên tục, từ vào viện đến viện cách C Diễn lúc D Càng nhanh tốt E Tác động tâm diễn sau bệnh nhân điều trị khỏi bệnh cho xuất viện Gây cho bệnh nhân phấn khởi dùng thuốc, có tác động tốt đến điều trị: @A Có tác động tốt cho điều trị thông qua tác động tâm B Chỉ cần thuốc tốt hiệu điều trị cao C Chỉ cần định điều trị D Chỉ cần cho liều lượng E Cho nhiều loại thuốc phối hợp điều trị wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus 50 Bệnh nhân cường nhận thức dễ nóng, đòi hỏi nhiều thầy thuốc @A Đúng B Sai 51 Đối với bệnh nhân coi thường bệnh tật, thầy thuốc phải nghiêm trọng hoá vấn đề sức khoẻ họ để họ tích cực khám chữa bệnh A Đúng @B Sai 52 Người bệnh có phãn ứng nghi ngờ, thường chạy chữa lung tung @A Đúng B Sai 53 Ngoài việc lo lắng bệnh nặng hay át tính, người bệnh thường lo lắng bệnh chữa lâu hay mau @A Đúng B Sai TÂM HỌC TRONG KHÁM BỆNH ĐIỀU TRỊ Khám lâm sàng tâm thực chất là: @A Quan tâm cá tính nhân cách người bệnh thơng qua đối thoại B Quan tâm đến triệu chứng mơ hồ, chưa tìm dấu chứng thực thể wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus C Quan tâm đến hồn cảnh gia đình xã hội bệnh nhân D Giống khám lâm sàng y học E Đánh giá bệnh nhân cách trực giác, cảm tính Thơng tin hành bệnh nhân tuổi, quê quán, quan hệ gia đình, nghề nghiệp, kinh tế , văn hoá, giúp cho thầy thuốc điều tâm : A Theo dõi quản bệnh nhân B Tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân C Dự đoán số bệnh có liên quan @D Tìm hiểu nguồn gốc đặc điểm tâm để hình thành quan hệ tốt tâm E Tìm hiểu yếu tố liên quan bệnh Khi khám người mắc bệnh có rối nhiễu tâm lý, thầy thuốc phải @A Hỏi thêm người thân, bạn bè đặc điểm tâm lý, cá tính, nhân cách người bệnh B Cho làm xét nghiệm để loại trừ bệnh thực thể C Hỏi bệnh tỷ mỹ D Tìm hiểu nguồn gốc đặc điểm tâm E Tìm hiểu yếu tố liên quan bệnh Đặc điểm thăm khám tâm @A Quá trình đàm thoại phải diển nhiều lần B Đàm thoại diển vào viện C Hỏi bệnh tỷ mỹ D Đánh giá trạng thái tâm cách chủ quan E Đánh giá tâm thông qua số đặc điểm bên bệnh nhân Đặc điểm đàm thoại thăm khám tâm A Bệnh nhân tự kể, thầy thuốc ghi chép lại để đánh giá @B Bệnh nhân tự kể, thầy thuốc ý tính tình, ham muốn, tình cảm C Thầy thuốc đặt câu hỏi, bệnh nhân trả lời D Nếu bệnh nhân nói lang man, thầy thuốc phải ngắt lời E Thầy thuốc đánh giá qua lời nói người bệnh Tiền sử cá nhân có ý nghĩa tâm lý: A Đánh giá mức độ bệnh tật @B Có ý nghĩa quan trọng nghiên cứu nhân cách người bệnh C Biết lịch sử bệnh tật D Biết lịch sử đời sống E Đánh giá trình bệnh Để đánh giá tốt tâm người bệnh, khai thác tiền sử bệnh tật thầy thuốc cần: A Lưu ý tiền sử bệnh nặng @B Lưu ý đến bệnh nặng triệu chứng xem nhẹ C Lưu ý bệnh kéo dài D Lưu ý bệnh tái diễn nhiều lần E Lưu ý triệu chứng hữu Đặc điểm tâm khám bệnh A Phòng khám yên tĩnh, trật tự B Người thầy thuốc không ngồi gần không xa wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 10 11 12 13 14 15 Cactus C Không nên trực diện mà nên né bên @D A,B,C E A B Quan sát, hỏi, khám thử nghiệm ba thao tác khám bệnh tâm A Theo trình tự quan sát, hỏi han, khám thử nghiệm B Theo trình tự Hỏi, quan sát, khám thử nghiệm @C Không theo trình tự , thao tác quyện vào D Tuỳ theo bệnh nhân E Chỉ cần hỏi quan sát người bệnh Đàm thoại khám bệnh tâm kỷ thuật nghệ thuật A Thầy thuốc cần chuẩn bị câu hỏi trước B Tập trung vào câu hỏi liên quan phận nghi ngờ bệnh C Thầy thuốc người hỏi, bệnh nhân trả lời @D Bao gồm đối đáp cách linh động kết hợp tâm điều thầm kín E Bệnh nhân mắc bệnh giống nhau, câu hỏi giống Trong mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân thì: A Bệnh nhân người lệ thuộc vào thầy thuốc B Thầy thuốc người ban ơn C Thầy thuốc có quyền giúp hay khơng giúp người bệnh @D Bệnh nhân có quyền đòi hỏi giúp đỡ thầy thuốc E Bệnh nhân khơng có quyền đòi hỏi thầy thuốc Để khai thác tốt triệu chứng bệnh liên quan đến tâm lý, khám bệnh thầy thuốc cần: A Thăm khám kỹ lâm sàng cận lâm sàng B Ln ln khám với có mặt người thân C Khi khám có đồng nghiệp phòng D Phối hợp 2, bác sĩ để khai thác hết triệu chứng @E Có cần có người thân, có bệnh nhân thầy thuốc Đối thoại nhiều lần với người bệnh giúp cho thầy thuốc: A Xử trí tốt diễn biến bệnh B Khai thác hết triệu chứng @C Tạo tình cảm bệnh nhân nói hết điều thâm kín gây rối loạn tâm D Thầy thuốc có quan hệ tốt với bệnh nhân E Bệnh nhân yên tâm điều trị Vấn đề sau phương pháp tác động giáng tiếp đến tâm người bệnh: A Cho bệnh nhân nhiều thuốc B Cho bệnh nhân làm nhiều xét nghiệm C Mời nhiều chuyên khoa thăm khám bệnh nhân @D Tạo vườn hoa cảnh, phòng bệnh đẹp, thoáng mát E Điều trị theo yêu cầu người bệnh Vấn đề sau phương pháp tác động trực tiếp tâm người bênh: @A Thực tốt chế độ tâm tiếp xúc bệnh nhân, điều trị nhóm B Thăm khám nhiều lần ngày wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD C Cho nhiều thân nhân bên cạnh bệnh nhân D Giải tốt quan hệ bệnh nhân với đồng nghiệp gia đình E Trang thiết bị đại TÂM BỆNH NHÂN CÁC CHUYÊN KHOA Rối loạn tâm bệnh nội khoa thường do: A Bệnh nhân đau dội B Bệnh khó điều trị wWw.Yhocduphong.neT Cactus Trắc nghiệm TLYH - YD @C Bệnh thường kéo dài có nhiều rối loạn chức sinh D Bệnh nhân lớn tuổi E Bệnh nhân gặp khó khăn đời sống Thái độ thầy thuốc trước bệnh nhân nội khoa có rối loạn tâm lý: A Giữ bí mật cho người bệnh B Mời chuyên khoa tâm thần hội chẩn C Cho thuốc an thần để bệnh nhân thấy dễ chịu D Chữa triệu chứng @E Quan sát cẩn thận để nhận biết phãn ứng, cảm xúc người bệnh để tác động cụ thể Phãn ứng bệnh nhân nội khoa thường A Giống B Mãnh liệt C Âm thầm chịu đựng D Bình tĩnh @E Khơng giống nhau, tuỳ theo trạng thái tâm người Các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm (Lao) trạng thái tâm chung xã hội là: A Lo lắng khơng có tiền để điều trị dài ngày B Sợ chết C Sợ không điều trị khỏi D Sợ biến chứng @E Sợ người xa lánh Đối với bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, thầy thuốc nhân viên y tế nên: A Thăm khám cẩn thận, tỷ mỷ B Điều trị phác đồ C Gần gũi, không xa lánh bệnh nhân D Cả A, B, C @E B C Rối loạn tâm bệnh nhân nội khoa điều trị kéo dài thường là: A Hoang mang lo lắng B Nghi ngờ tính xác chẩn đốn C Tự cách li @D A, B, C E A, B Tất người già có rối loạn tâm A Đúng @B Sai Người già khoẻ mạnh hoạt động tâm tư lúc trẻ @A Đúng B Sai 10 Cactus Người già bệnh tật mức hoạt động tâm tinh thần giảm rõ rệt @A Đúng B Sai Người già có biến đổi giải phẫu so với trẻ: A Các tổ chức thần kinh có biến đổi lớn wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 11 12 13 14 15 16 17 Cactus B Tổn thương nhiều nơ ron thần kinh C Xơ hoá nhiều động mạch nhỏ @D Các tổ chức thần kinh giữ cấu trúc giải phẫu bình thường, tổn thương nhẹ số nơ ron E Tổn thương đáng kể nhiều quan Một số biến đổi sinh ảnh hưởng hoạt động tinh thần tâm trực tiếp hay giáng tiếp: A Rối loạn nội tiết tố B Lo lắng cho tuổi già @C Giảm tính linh hoạt dẫn truyền xung động, giảm khả thụ cảm D Giảm khả vận động E Thương tổn hệ thần kinh Về hoạt động thần kinh cao cấp, kiểm soát vỏ não giảm gây nhiều rối loạn thực vật tâm @A Đúng B Sai Một thay đổi tính tình người già thể suy yếu là: A Quan tâm người xung quanh B Sống hòa đồng vui vẻ C Khơng khác trẻ D Khơng quan tâm đến bệnh tật @E Đơi kích thích nhỏ làm cho họ khó chịu phãn ứng mức Trí nhớ người giá hoạt động trí óc thường là: A Khơng khác trẻ B Quên chuyện củ @C Nhớ chuyện củ tốt đối việc trình bày, vấn đề trừu tượng thường giảm D Có khả tư tốt E Thương tổn hệ thần kinh Đặc điểm tâm chung người già mắc bệnh là: A Không quan đến người khác B Rất quan tâm đến người @C Dễ tự ái, dễ giận hờn, lo lắng, quan tâm đến diễn biến bệnh tật, sợ chết D Không quan tâm đến bệnh tật E Tiếp thu nhanh ý kiến bác sĩ Thái độ thầy thuốc khám bệnh tâm người già: A Như khám bệnh người trẻ B Triệu chứng khơng điển hình chủ yếu dựa vào xét nghiệm cận lâm sàng @C Khám hỏi bệnh thật tỷ mỉ, tác phong thái độ nghiêm túc D Chỉ thăm khám phận điểm bệnh E Hạn chế thăm khám hỏi bệnh nhiều bệnh nhân dễ mệt Về tâm người già có biến đổi tính tình, trí nhớ @A Đúng wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD Cactus B Sai 18 19 20 21 22 23 24 25 Rối loạn tâm thường gặp người già mắc bệnh là: @A Rối loạn tính tình cảm xúc B Rối loạn vận động C Rối loạn giấc ngũ D Rối loạn cảm giác E Rối loạn thần kinh Về nội tâm , người già mắc bệnh : @A Lo nghĩ diễn biến bệnh tật chết đợi B Khơng thay đổi C Khơng lo lắng cho bệnh tật D Hòa nhã, vui vẻ với người E Tự chủ cảm xúc Vì khám bệnh người già phải khám bệnh tỷ mỉ A Khó giao tiếp B Tính cẩn thận người già C Người già lớn tuổi, phải tôn trọng @D Người già thường mắc bệnh mãn tính mắc thêm bệnh cấp tính, triệu chứng khơng điển hình, có nhiều rối loạn tâm E Người già dễ tự Cần ý tiếp xúc với người già họ dể tự ty có tư tưởng cho người quan tâm đến họ @A Đúng B Sai Khi khám điều trị cho người già, thầy thuốc cần phải: A Giữ bí mật bệnh tật đời tư họ B Đúng hẹn, giờ, tỷ mỉ, giải thích rỏ ràng C Tác phong giản dị, chân thành, không bê tha D Tơn trọng, khiêm tốn, chăm sóc tận tình, tác động tâm @E Tất Những việc cần thực đón tiếp trẻ em vào viện A Chỉ cần tiếp xúc với bố mẹ B Lập hồ sơ đưa bệnh nhi đến giường bệnh C Nhắc nhở gia đình việc chăm sóc trẻ @D Cần phải biết tên trẻ giới thiệu cho trẻ thầy thuốc bệnh viện E Giúp cho trẻ thời gian điều trị Vì phải đón tiếp tốt, giới thiệu khoa phòng với trẻ lần đến bệnh viện @A Tạo môi trường quen thuộc nhà, trẻ nhận thức thái độ thầy thuốc nóì B Khơng cần thiết trẻ chưa biết C Khơng cần thời gian D Việc bố mẹ, người thân thực E Thể tôn trọng nhân phẩm đứa trẻ Tôn trọng không gian sinh hoạt trẻ bệnh viện có nghĩa là: A Khơng tụ tập xung quanh giường bệnh wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 26 27 28 29 30 31 32 33 Cactus B Khơng nói chuyện ồn giường bệnh C Khơng tụ tập đông đúc xung quanh giường bệnh @D A, B, C E A B Tôn trọng nhân phẩm trẻ có nghĩa là: A Khơng phê phán đứa trẻ B Không nhục mạ đứa bé C Khơng trích đứa bé @D A, B, C E Tất sai Để tôn trọng tập quán sinh hoạt trẻ, người chăm sóc trẻ cần: A Chăm sóc tốt cho trẻ B Cho người nhà đến để chăm sóc trẻ C Thường xuyên thăm hỏi trẻ @D Tham khảo bà mẹ sở thích trẻ E Tạo điều kiện cho thân nhân đến thăm trẻ Khi trẻ ngủ ngon giấc, cần thăm khám, thầy thuốc đánh thức trẻ để khám A Đúng @B Sai Điều nói với trẻ trẻ mắc bệnh năng, dị tật: @A Đúng B Sai Mê sâu tiến hành thủ thuật, phẫu thuật cho trẻ là: A Khơng cần thiết thuốc gây hại cho thần kinh trẻ B Không cần thiết thuốc gây sốc C Khơng cần tiểu phẫu tiến hành nhanh D Khơng cần có bố mẹ anh chị giữ lại @E Rất cần thiết để tránh stress tâm cho trẻ, giảm biến chứng hậu phẫu Khi thăm khám tiến hành thủ thuật ởí trẻ em : A Tiến hành người lớn B Cần phải tiến hành nhanh C Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị @D Phải tiếp xúc giao tiếp cách có ý thức E Cần phải có nhiều người xung quanh trẻ Đối với trẻ, an ủi lời là: A Là khơng cần thiết trẻ chưa có đủ ý thức B Khơng cần thiết hiệu C Khơng cần thời gian @D Rất hiệu trẻ tri giác giọng nói, cử chỉ, điệu E Chỉ thực trẻ lớn Nên nói trước với trẻ việc thực hiện, thủ thuật chẳng hạn, vì: @A Giúp cho trẻ thích ứng, có chổ dựa có phương cách phòng vệ B Giúp cho bố mẹ chuẩn bị tốt C Để yên tâm tư tưởng gia đình wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 34 35 36 37 38 39 40 Cactus D Để hết trách nhiệm thầy thuốc E Để người nhà hợp tác tốt với thầy thuốc Để nói trước điều làm với trẻ chưa biết nói, ngươiì ta: A Sử dụng tín hiệu phi ngơn ngữ @B Thường thao tác hình nộm C Nói với bố mẹ, người thân D Dùng hình vẽ để diễn tả điều làm E Nói với trẻ nhiều lần ngày Về tâm lý, thai nghén phụ nữ : A Là tượng sinh không ảnh hưởng đến tâm phụ nữ @B Là bước ngoặt trình phát triển tâm lý, cảm xúc C Làm cho tâm bị rối loạn D Làm cho người phụ nữ thay đổi tính tình E Làm cho người phụ nữ lo lắng Khi mang thai thai, người phụ nữ cần A Chăm sóc văn hố xã hội B Cho ăn uống bồi dưỡng để nâng cao sức khoẻ C Thăm khám thường xuyên @D Cần nâng đỡ toàn diện sức khoẻ, kinh tế, tâm văn hố xã hội E Kiêng cử thức ăn có hại cho thai Trạng thái tâm đặc trưng thường gặp phụ nữ lúc mang thai thưòng : @A Lưỡng lự đắn đo chấp nhận hay không chấp nhận thai B Tưởng tượng đứa bung C Lo lắng khó khăn lúc sinh đẻ D Lo lắng giới tính đứa E Sợ phải mổ sinh đẻ Trạng thái tâm thơng thường giai đoạn có thai tháng là: A Là chấp nhận hay không chấp nhạn thai B Có nhiều rối loạn thực vật làm cho người phụ nữ lo lắng C Lo lắng kinh tế khó khăn @D Là tưởng tượng hình ảnh đứa bụng E Lo lắng nơi sinh an tồn Trạng thái tâm thơng thường giai đoạn có thai tháng cuối là: @A Mong đến ngày đẻ lo lắng cho đẻ B Lo lắng kinh tế khó khăn C Quan tâm đứa trẻ trai hay gái D Tưởng tượng đứa giống E Tâm bà mẹ ổn định Trạng thái tâm thai phụ bắt đầu vào đẻ là: @A Là lo hãi đau đớn điều xãy mẹ B Tâm không bị thay đổi C Lo lắng đỡ đẻ cho D Là tưởng tượng hình ảnh đứa bụng wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 41 42 43 44 45 46 47 Cactus E Lo lắng giúp sau sinh Để giảm lo hãi cho bà mẹ đẻ, cần: @A Chuẩn bị tâm tốt cho bà mẹ thời kỳ mang thai lúc chuyển B Đưa bà mẹ mang thai đến sinh bệnh viện tuyến C Sử dụng thuốc D Thăm khám nhiều lần E Mời nhiều bác sĩ chuyên khoa đến thăm khám Nguyên nhân bệnh trầm nhược sau đẻ: A Rối loạn nội tiết tố @B Những kiện gây stress sống sau sinh, đứa trẻ không mong ước bà mẹ C Sử dụng thuốc D Không nghĩ ngơi thời kỳ mang thai E Không khám thai thời kỳ mang thai Về tâm lý, cho đứa trẻ sau sinh nằm bên cạnh mẹ sớm vì: @A Giúp mẹ hồ vào nhau, quan hệ tương tác để phát triển tốt B Trẻ cần bú sớm C Đứa trẻ an toàn D Tạo tâm tốt cho bà mẹ E Đứa trẻ chăm sóc bà mẹ Tại bệnh viện, nâng đỡ xã hội tác động tốt tâm sản phụ, yếu tố quan trọng là: A Quan hệ tình cảm với bố mẹ B Chất lượng quan hệ hôn nhân C Thái độ người chồng D Lịch sử thân @E Thái độ nhân viên y tế Một hoạt động quan trọng dự phòng rối loạn tâm thời lỳ thai nghén là: A Chế độ dinh dưỡng nghĩ ngơi hợp @B Khám thai định kỳ C Tiêm chủng, uống viên sắt D Cải thiện điều kiện sinh hoạt, quan hệ gia đình xã hội E Cải thiện điều kiện văn hoá xã hội Chuẩn bị tâm tốt cho bà mẹ, bà mẹ giảm lo hãi sinh giảm đau đớn, hoạt động đóng vai trò quan trọng là: @A Sự phối hợp, mối quan hệ sản phụ NHS B Sự chăm sóc người chồng C Sự chăm sóc bố mẹ D Thái độ nhân viên y tế E Sự chịu đựng sản phụ Khi mắc bệnh ngoại khoa cần phải mổ để cứu sống bệnh nhân, bệnh nhân người nhà thường lo lắng về: A Bệnh có cần mổ không?û B Mổ nào? wWw.Yhocduphong.neT Trắc nghiệm TLYH - YD 48 49 50 51 Cactus C Mổ có lâu khơng? @D Mổ có nguy hiểm khơng? mổ? Có để lại di chứng, biến chứng, tàn phế sau mổ khơng? E Chi phí cho mổ Tác động tâm bệnh nhân trước mổ vai trò của: A Điều dưỡng B Người nhà C Bác sĩ D Hộ @E Bác sĩ Điều dưỡng Đối với bệnh nhân cần mổ cấp cứu, thầy thuốc A Không cần tác động tâm B Tác động tâm người nhà @C Phải phân tích, giải thích tỷ mỷ bệnh tật , chuẩn bị tư tưởng tốt D Động viên người nhà E Chăm sóc điều dưỡng đặc biệt Đối với bệnh nhân cần phải phẫu thuật, bệnh nhân thường lo lắng mổ có nguy hiểm khơng? sau mổ có lành khơng? có bị di chứng, tàn phế không? @A Đúng B Sai Đối với bệnh nhân bị bệnh cấp tính đau quằn quoại cần phải phẫu thuật cấp cứu để cứu sống bệnh nhân, họ thường không sợ phẫu thuật A Đúng @B Sai wWw.Yhocduphong.neT ... sinh lý tâm lý y học mà bệnh chứng, người ta : A Hiểu rõ sinh lý bệnh học @B Tìm cách xác định phần thuộc thể chất, phần thuộc tâm lý cần tác động thể chất hay tâm lý C Ứng dụng kỹ thuật y học. .. kỹ tâm lý bệnh nhân, để nắm rối loạn trình tâm lý bệnh nhân D Thăm khám hàng ngày E Giải thích đầy đủ bệnh lý cho người bệnh Quá trình tác động tâm lý: A Phải tiến hành để giải nhanh rối loạn tâm. .. người bệnh @A Đúng B Sai 22 Thể chất tâm lý tách rời nhau, không ảnh hưởng lẫn A Đúng @B Sai 23 Căn nguyên tâm lý xã hội luôn gây bệnh lý A Đúng @B Sai 24 Mỗi nguyên tâm lý nguyên nhân loại bệnh lý
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm TÂM LÝ HỌC VÀ BỆNH LÝ, trắc nghiệm TÂM LÝ HỌC VÀ BỆNH LÝ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay