Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện của dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhà nước bằng phương pháp AHP

162 12 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH TẤN LẠC XÂY DỰNG HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CUA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ HỘI THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP AHP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KTXD Cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp Mã ngành: 60 58 02 08 TP HCM, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH TẤN LẠC XÂY DỰNG HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CUA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ HỘI THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP AHP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KTXD Cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp Mã ngành: 60 58 02 08 CÁN BỘ HDKH: TS ĐINH CÔNG TỊNH TP HCM, năm 2017 -i- CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS ĐINH CÔNG TỊNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM ngày 03 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Lương Đức Long Chủ tịch TS Phạm Vũ Hồng Sơn Phản biện TS Chu Việt Cường Phản biện PGS TS Nguyễn Thống Ủy viên TS Nguyễn Thanh Việt Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS TS Lương Đức Long - ii - - ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HUỲNH TẤN LẠC tháng, năm sinh: 01/01/1989 Giới tính: nam Ngày, Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng MSHV: 1441870023 cơng trình DD & CN I Tên đề tài Xây dựng hình đánh giá hiệu q trình thực dự án xây dựng nhà hội theo quy định nhà nước phương pháp AHP II Nhiệm vụ nội dung Nhiệm vụ Mục tiêu chung việc nghiên cứu đề tài “Xây dựng hình đánh giá hiệu trình thực dự án xây dựng nhà hội theo quy định nhà nước phương pháp AHP” tìm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư dự án nhà hội nhằm xây dựng hình theo phương pháp AHP chung để đánh giá, định lựa chọn phương án đầu tư tối ưu Các phân tích đánh giá phạm vi luận văn gồm: (1) Nhận dạng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư dự án đầu tư nhà hội (2) Xác định xếp hạng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư dự án đầu tư nhà hội phương pháp nhân tố (PCA) -3- (3) Xây dựng hình AHP để đánh giá tính hiệu dự án, đồng thời, đánh giá, xếp hạng nhân tố ảnh hưởng tác động lên dự án nhằm lựa chọn phương án tối ưu, hiệu Nội dung Chương - Giới thiệu Trong chương trình bày lý chọn đề tài, mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Đồng thời, Phân tích, đánh giá cơng trình nghiên cứu có tác giả nước liên quan đến đề tài; nêu vấn đề tồn tại; vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải Chương - Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Trình bày nghiên cứu vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu Luận văn Chương - Một số thuật ngữ phương pháp nghiên cứu Trình bày sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học, phương pháp nghiên cứu hình nghiên cứu đề xuất sử dụng Luận văn Chương – Kết thu thập số liệu phân tích thành tố (PCA) Dữ liệu thu thập đưa vào SPSS xử lý Áp dụng phương pháp phân tích thành tố (PCA) giúp xác định nhóm gây ảnh hưởng nhiều đến hiệu đầu tư dự án xây dựng Từ kết giúp tác giả xây dựng hình cấu trúc thứ bậc (AHP) chương Chương – Xây dựng hình đánh giá thứ bậc AHP áp dụng vào dự án cụ thể Dựa vào phân tích chương 4, nhân tố ảnh hưởng hưởng đến hiệu đầu tư rút Với kết này, tác giả xây dựng hình cấu trúc thứ bậc (AHP), dùng phần mềm Expert Choice đánh giá, so sánh hiệu đầu tư dự án -4- xây dựng nhà hội Từ giúp chủ đầu tư có phương án so sánh, lựa chọn dự án tối ưu hiệu đầu tư dự án Chương – Kết luận kiến nghị - Kết luận: Trình bày kết Luận văn - Kiến nghị hướng nghiên cứu - Phục lục: Các kết khảo sát phân tích gồm số liệu, bảng biểu, hình ảnh liên quan đến nghiên cứu đính kèm phần III Ngày giao nhiệm vụ: /2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V Cán hướng dẫn: TS ĐINH CÔNG TỊNH -5C Á N B H Ư N G D Ẫ N T S Đ I N H C Ô N G T Ị N H KHOA QUẢN LÝ CHUYÊ N NGÀNH -6- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đồng thời, thơng tin trích dẫn Luận văn tôn trọng rõ nguồn gốc Tác giả HUỲNH TẤN LẠC -7- LỜI CẢM ƠN Xin cám ơn Thầy TS Đinh Công Tịnh Thầy đưa gợi ý để hình thành nên ý tưởng đề tài làm mạnh dạng tiếp cận với hướng nghiên cứu Đồng thời, Thầy người tận tụy giúp hệ thống hóa lại kiến thức quản lý định lượng phân tích hiểu biết thêm nhiều điều q trình nghiên cứu luận văn Để hồn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ tập thể cá nhân Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến tập thể cá nhân dành cho giúp đỡ quý báu Tơi xin chân thành cảm ơn Q Thầy Cơ thuộc Ban đào tạo Sau đại học, Khoa Xây dựng trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học nghiên cứu khoa học Đề cương Luận văn thạc sĩ hoàn thành với nỗ lực thân, nhiên khơng thể khơng có thiếu sót Kính mong Q Thầy Cơ dẫn thêm để tơi bổ sung kiến thức hoàn thiện thân Xin trân trọng cảm ơn TP HCM, ngày tháng năm 2017 HUỲNH TẤN LẠC - XVII - PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẦN (THỂ HIỆN TRÊN EXPERT CHOICE) Hình PL4.1 - Mức độ quan trọng tương đối thuộc nhóm sách quy hoạch - 18 - Hình PL4.2 - Mức độ quan trọng tương đối thuộc nhóm lực chủ đầu tư Hình PL4.3 - Mức độ quan trọng tương đối thuộc nhóm lực tư vấn - 19 - Hình PL4.4 - Mức độ quan trọng tương đối thuộc nhóm cơng tác thi cơng Hình PL4.5 - Mức độ quan trọng tương đối nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư - 20 - Hình PL4.6 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Quy định, sách phápnhà hội thường thay đổi Hình PL4.7 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Thời gian thẩm định, phê duyệt dự án cấp giấy Chứng nhận đầu tư kéo dài - 21 - Hình PL4.8 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Quy hoạch, bố trí phân khu chức khơng hợp lý Hình PL4.9 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố sách giá bán NOXH - 22 - Hình PL4.10 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Thiếu kinh nghiệm triển khai đầu tư dự án NOXH Hình PL4.11 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Năng lực quản lý dự án Nhà đầu tư yếu - 23 - Hình PL4.12 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Hợp đồng không chặt chẽ, thiếu ràng buộc Hình PL4.13 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Chậm trễ chi trả cho cơng việc hồn thành - 24 - Hình PL4.14 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Các sai sót thiết kế Hình PL4.15 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Dự toán thiếu xác - 25 - Hình PL4.16 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Giám sát cơng trình yếu Hình PL4.17 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Tổ chức Quản lý thi cơng cơng trình yếu - 26 - Hình PL4.18 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Khả tài Nhà thầu khơng đáp ứng u cầu dự án Hình PL4.19 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Sự yếu thầu phụ - 27 - Hình PL4.20 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Có nhiều sai sót q trình thi cơng Hình PL4.21 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Chậm trễ kiểm tra nghiệm thu cơng tác hồn thành - 28 - Hình PL4.22 - Mức độ quan trọng tương đối dự án, trường hợp so sánh nhân tố Chậm trễ trao đổi thông tin bên - 29 - PHỤ LỤC LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Tập hợp mẫu Tập hợp tập hợp tất đối tượng mà ta quan tâm nghiên cứu vấn đề Số phần tử tập hợp ký hiệu N a) Mẫu Mẫu tập hợp tập hợp Mẫu gồm số hữu hạn n phần tử Số n gọi cỡ mẫu: Tập hợp = {x1,x2…xN} Mẫu = {x1,x2…xn} b) Cách chọn mẫu Có nhiều cách chọn mẫu khác nhau, nguyên tắc quan trọng mẫu phải phản ảnh trung thực tập hợp Các cách chọn mẫu thường dùng: - Chọn mẫu ngẫu nhiên: cách chọn n phần tử từ tập hợp N phần tử cho tổ hợp tập có khả chọn - Cách chọn máy móc - Cách chọn phân lớp - Cách chọn hàng loạt - Cách chọn kết hợp (nhiều bậc) Kích thước mẫu Ta tăng độ xác (giảm độ rộng khoảng tin cậy) cách đơn giản tăng kích thước mẫu, nhiên độ xác tăng lên theo tỉ lệ với - 30 - bậc hai kích thước mẫu Nói cách khác, chi phí lấy mẫu tăng lên với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ tăng độ xác Ta dùng cơng thức tính tốn kích thước mẫu sau: Trong đó: N : kích thước mẫu SX : độ lệch chuẩn trị trung bình mẫu SX : độ lệch chuẩn mẫu E : sai số cho phép, khoảng tin cậy Z : giá trị phân phối chuẩn xác định theo hệ số tin cậy Kích thước mẫu hàm số phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro (biểu thị giá trị Z), độ biến thiên đám đông (ước lượng độ lệch chuẩn) khoảng tin cậy (sai số cho phép) Trên thực tế, việc tính tốn kích thước mẫu phức tạp nhiều so với công thức Trước hết, ta thường độ lệch chuẩn chưa thực bắt tay vào lấy mẫu Nhưng lại cần biết độ lệch chuẩn để định kích thước mẫu trước tiến hành khảo sát Thông thường, giá trị độ lệch chuẩn sử dụng công thức số đốn, đơi sử dụng từ nghiên cứu trước đó, từ nghiên cứu thí điểm, hay từ việc vấn thử nghiệm bảng câu hỏi Hoặc có ta bắt đầu kích thước mẫu thử nghiệm, sau thu số liệu, ta tính độ lệch chuẩn mẫu ấy, giá trị vào công thức tính kích thước mẫu - 31 - Nhìn chung, nhiều vướng mắc cơng thức tính kích thước mẫu, người ta sử dụng chúng mục tiêu dự án khơng đòi hỏi q cao độ xác cho thơng số dự đoán - Quy luật đoán cho thấy kinh nghiệm cần 30 phần tử mẫu để giá trị thống kê có ý nghĩa - Theo Hoelter (1983), số lượng mẫu tới hạn 200 mẫu - Theo Bollen (1989), số lượng mẫu tối thiểu phải mẫu cho tham số cần ước lượng (tỷ lệ 5:1) Thơng thường, ta xác đinh kích thước mẫu theo kiểu định tính Độ lớn mẫu tối đa 1000, đơn giản lấy 10% đám đơng, kích thước tối thiểu mẫu 30, tùy thuộc vào độ biến thiên đám đông mà điều chỉnh cho phù hợp Trong khoảng kích thước tối đa tối thiểu đó, định thường suy xét dựa vào ngân quỹ thời gian ... dựng nhà xã hội theo quy định nhà nước phương pháp AHP tìm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư dự án nhà xã hội nhằm xây dựng mơ hình theo phương pháp AHP chung để đánh giá, định lựa chọn phương án. .. thực dự án xây dựng nhà xã hội theo quy định nhà nước phương pháp AHP II Nhiệm vụ nội dung Nhiệm vụ Mục tiêu chung việc nghiên cứu đề tài Xây dựng mơ hình đánh giá hiệu q trình thực dự án xây dựng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH TẤN LẠC XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CUA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện của dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhà nước bằng phương pháp AHP , Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện của dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhà nước bằng phương pháp AHP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay