Ứng dụng khai phá dữ liệu trong việc dự đoán kết quả tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch vũng tàu

129 4 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THUỲ OANH ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Công nghệ thơng tin Mã số ngành: 60480201 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THUỲ OANH ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số ngành: 60480201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.VŨ THANH HIỀN TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Vũ Thanh Hiền Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 17 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T Họ Chứ T tên c P Ch G ủ 2P G Ph ản 3T S Ph ản 4T S Ủ viê 5T S Ủ viê Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 17 tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Thuỳ Oanh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09-07-1988 Nơi sinh: Vũng Tàu Chuyên ngành: Công nghệ thông tin MSHV: 1541860020 I- Tên đề tài: Ứng dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu II- Nhiệm vụ nội dung: Tìm hiểu, phân tích trạng chất lượng học tập sinh viên để đề giải pháp hợp lý việc xây dựng triển khai hệ thống   Nghiên cứu lý thuyết KTDL, lựa chọn phương pháp KTDL thích hợp Nghiên cứu thuật tốn định, từ phân tích, đánh giá, triển khai áp dụng thuật toán C4.5, CART SVM dự báo kết III- Ngày giao nhiệm vụ: 9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 6/1018 V- Cán hướng dẫn: TS.Vũ Thanh Hiền CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thùy Oanh LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy TS Vũ Thanh Hiền người hướng dẫn khoa học giúp định hướng, hỗ trợ mặt thời gian qua cung cấp tài liệu khoa học giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin gởi lời cảm ơn đến Thầy, Cô lớp Cao học trường Công Nghệ Hutech TP HCM giảng dạy cung cấp kiến thức quý báu cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Do thời gian có hạn chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi kính mong nhận góp ý, bổ sung ý kiến quý Thầy, Cô bạn học viên Tôi xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Thùy Oanh TÓM TẮT Ngày công nghệ thông tin phát triển không ngừng đổi mới, lượng liệu thu thập ngày nhiều đòi hỏi phải rút trích thông tin tiềm ẩn nhằm đưa định đắn cơng việc Do ứng dụng lĩnh vực khai thác liệu phát triển giúp người sử dụng thu tri thức hữu ích từ sở liệu kho liệu khổng lồ, có nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực đời sống như: tài chính, ngân hàng, marketing,bảo hiểm, giáo dục, y tế an ninh…v.v Trong việc ứng dụng khai thác liệu vào nhiều lĩnh vực khác nhau, khai phá liệu lĩnh vực giáo dục dần trở thành cơng cụ hữu ích có tính khoa học cao, giúp nhà nhà quản lý giáo dục có tri thức quý giá phục vụ cho công tác quản lý sinh viên sử dụng kết hữu ích từ q trình chắt lọc liệu khai phá liệu, từ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường kết học tập sinh viên Từ nhu cầu thực tế, luận văn “ Ứng dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu” ứng dụng thuật toán việc đưa định hỗ trợ dự đoán kết học tập sinh viên, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giáo dục đào tạo nhà trường ABSTRACT Today, information technology is constantly evolving and constantly innovating, and the amount of data collected increasingly requires us to extract the hidden information to make the right decisions in the workplace Thus the application of the field of data mining has helped users gain useful knowledge from the database or the huge data warehouse There are many research projects in areas such as finance, banking, marketing, insurance, education, health and security, etc In the application of data mining in many different areas of life, data mining in the education sector is gradually becoming a useful and scientific tool for educators There is valuable knowledge for management and students can also use the results of data mining in the data mining to improve the quality of training School and student learning outcomes From the practical needs, the dissertation "Application of data mining to predict the learning outcomes of students at Vung Tau Tourism College" has applied algorithms in making decision according to improve the quality of education and training activities of the school MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .11 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 12 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 12 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 12 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU .13 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 13 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 13 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu 13 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN 14 1.4.1 Về mặt khoa học 14 1.4.2 Về mặt thực tiễn 14 1.5 BỐ CỤC LUẬN VĂN 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .15 2.1 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT KHAI THÁC DỮ LIỆU 15 2.1.1 Khái niệm khám phá tri thức khai thác liệu .15 2.1.2 Các ứng dụng khai phá liệu 16 2.1.3 Các bước trình phát tri thức 17 2.2 NHỮNG THÁCH THỨC TRONG KỸ THUẬT KTDL 19 2.2.1 Các vấn đề sở liệu 20 2.2.2 Một số vấn đề khác .22 2.3 CÁC KỸ THUẬT KHAI THÁC DỮ LIỆU 23 2.4 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN LỚP VÀ DỰ ĐOÁN 25 2.4.1 Chuẩn bị liệu cho việc phân lớp 25 2.4.2 So sánh mơ hình phân lớp .41 2.4.3 Các phương pháp đánh giá độ xác 42 2.5 KỸ THUẬT KTDL SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 43 2.5.1 Cây định 43 2.5.2 Các thuật toán khai phá liệu định .45 2.5.3 Cắt tỉa định 61 2.5.4 Đánh giá kết luận thuật toán xây dựng định 63 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 66 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC TRƯỜNGDU LỊCH VŨNG TÀU 66 3.1.1 Giới thiệu chung 66 3.1.2 Chương trình khung ngành học 67 3.1.3 Cách tính điểm, xếp hạng, tốt nghiệp hạ bậc 67 3.1.4 Quy trình quản lý điểm .67 3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 68 3.2.1 Giới thiệu toán 68 3.2.2 Mơ hình cấu trúc hệ thống 69 3.2.3 Mô tả đầu vào/ đầu 70 3.2.4 Phương pháp xây dựng .70 3.2.5 Thu thập liệu- Tiền xử lý liệu 70 3.2.6 Cấu trúc lưu trữ 71 3.2.7 Xây dựng hệ thống dự đoán .82 3.3 Thực nghiệm đánh giá kết 82 3.3.1 Dữ liệu thực nghiệm 82 3.3.2 Công cụ thực .82 3.3.3 Kiến trúc thực tế hệ thống 83 3.3.4 Sơ đồ giao tác lớp hệ thống 84 3.3.5 Kết lần chạy thực nghiệm 84 T Mổ H nT Mâ H Mm V H M ăn M H M ar N Đ M gN ĐN g M Đ M gN Đ gC I ác I Mm Ti Đ M ến Ti ĐT ến Mổ H nTi M H ến MV H Đ M ăn H H ịa Mệ H Lị M th H ch T M Đ M ổC H M ác K Đ M ỹS ĐK Mỹ Đ nă MN ĐT g M Đ M hH ĐT M Đ M uT Đ M oT ĐT o M Đ M uT Đo 2 2 2 2 7 4 3 2 4 2 3 0 0 03 01 30 25 38 03 01 03 23 58 03 02 0 1, 7 , 01 08 01 5 3 75 45 25 56 53 52 6 4 54 72 52 45 22 10 54 71 52 53 51 71 1 0 65 20 30 07 62 04 53 15 15 03 55 32 06 35 06 21 06 05 65 K ôT Mo Đ ur MQ Đ M uả T 30 Đ h Tổng 95 1,4 1 1212,55 cộn 0 49  Chương trình đào tạo Quản trị lễ tân Thời Tr gian học T on h S M ự Tố T T ã Lc ổ êt hi M ýh n ní H th / mn g u n K / ô y h iể M / m s 178 n c22 450 Các 243 I Mmơn C 96 H Mhí P 03 02 47 H Mhá G 06 14 H iá G Miá 3 Ho 6 MTi H MnTi 15 74 47 HC ến 0 I ác 2, 1, Im 1 13 Mô 14 255 128110 II.1 Mn Ti 79 HT ến ổ M 0 n HT Mâ 0 m H MM 1 H Mar K 03 52 35 Hỹ só cM I 1, 1, I 82 Mn Ti ĐS ến 03 15 10 02 M Đ Mơ A 03 81 01 Đ MnĐ 10 02 89 Đ Măn Tr 23 05 02 02 Đ an Đ Mó Đn 0 MP Đ MhTr 39 02 56 05 Đ MảB 04 51 02 Đ Máo Q 54 52 72 Đ Muả N 15 04 35 ĐT g 0 Mổ 1 H ch Ti Mn 4 Đh T Mổ Đ ch 0 ML Đ MễTi 15 05 08 Đ Mến N 54 51 52 03 ĐT g 45 25 27 M Đ MổN 15 05 28 Đ MgT 53 35 Đ hMôn 9 II.3 1132,550781,601 Tổng 99  Chương trình đào tạo Kế tốn doanh nghiệp Thời gian học tậpTr S M ố T ã mt M hí H mn / đuc M h C ác MC H M hí P H M há G T h ự T c ổ Lh ý n g th n u h/ s yế th on T hi / K iể m 2 9 6 03 02 47 06 14 07 23 H M iá G H M iá Ti 57 H M nTi 15 HI ến C 2,2 65 47 50 1,0 10 I ác IM I ôn 44 2 6 M Ti H M ến L 33 H uậ M Ki H nh M Ki H nh ML Hý MN H gu IM I ôn M Ti Đ ến MT H hu M Tà Hi 53 06 09 1,0 7 3 06 06 61 74 02 66 2 3 9 4 4 3 1, 28 6 4 M Tà Hi M Ti Đn MK Đế MK Đế MK Đế MK ĐK ế M ế Đ to MK Hế MK Hế M Ki Hể M Ti Đn MK Hế MT Đ hự MT Đ hự MT Đ hự IM I ôn T ổn g 53 83 12 10 01 04 57 3 07 54 54 3 3 56 10 31 24 5 5 4 3 4 1 110 2,550721,68 54 HỆ TRUNG CẤP  Chương trình đào tạo Trung cấp Kỹ thuật chế biến ăn M S THỜI GIAN T T r S h T T ố L ự ổ h M ý c n i H t th h g , / í u s k M n IC n ác MC H hí M Ph 1 H áp 1 2 3 I 1, Ic IM Iô MT Hổ MT Hâ I M 1, Iô M Ti Đ ến T Mổ Đ ch MT Đh MV Đệ MP Đh M Si Đn MN Đg ML ĐT K M iế Đn MT Đh MT Đh MT Đh TỔN 1, G9 M Gi H áo M Gi H áo M Ti Hn M Ti H ến C 2 2 2 5 8 5 8 8 9 3 2 1 2 2 , 2 3 3  Chương trình đào tạo Trung cấp Ngoại ngữ du lịch Thời gian học T S M Tố T ã L n ổ M mt n ý H th ơní gu / h n M yế C M ác C 52 83 12 H hí M Ph H áp M Gi H áo Gi M áo H dụ M Ti Hn Ti M H ến C I ác Im MK Đ M ỹK Đỹ MK Đỹ MK Đỹ MK Đỹ MK Đỹ MK Đ Mỹ K Đỹ MK Đỹ 1 2 3 1 T h ự c h n h r T h i/ K i 46 12 5 5 1, 52 7 34 83 06 05 09 09 09 5 09 43 83 43 34 83 05 05 83 06 05 MK Đỹ MK Đỹ MK Đỹ MT Đh 9 4 43 10 IM I ô TỔN 1, G0 5 6 05 10 5 9  Chương trình đào tạo Trung cấp Lễ tân Thời gian học tậpTr T h ự c h n h / on S M Tố T T ã L mtí hi ổ M ý hn / n th H mc K gu / đu h iể M yế ỉ m C 1 ác MC H M hí Ph 1 21 H M áp Gi 13 H M áo Gi H M áo Ti 10 23 71 H nTi M 32 HI ến C 1,0 30 II ác M MI ôn Ti 41 22 26 12 H M ến T H M ổn Tâ 46 51 53 85 21 91 21 05 07 59 33 20 03 02 H Mm M 03 01 HI ar M 1,0 25 MI ôn Ti 25 01 23 Đ ến 68 2 73 86 17 0 MS Đ Mơ A Đ Mn Đ Đ M ăn Đ Đ Mó P Đ Mh N Đ Mg Tr Đ M ảB 5 Đ áo Ti M n Đ Mh T ĐI h M 03 10 21 01 34 59 04 1 02 03 04 01 52 51 5 89 06 78 52 76 02 2 08 03 I ôn 69 1,57544 1,03 T ổn g PHỤ LỤC 02 – QUY CHẾ (Tóm tắt) Đào tạo trung cấp cao đẳng hệ quy (Ban hành kèm theo Quyết định Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH) QUI ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ - Kiểm tra thường xuyên giáo viên giảng dạy môn học, mô-đun thực thời điểm q trình học theo mơn học, mô-đun thông qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập hình thức kiểm tra, đánh giá khác; - Kiểm tra định kỳ quy định chương trình mơn học, mơ-đun; kiểm tra định kỳ hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập hình thức kiểm tra, đánh giá khác; - Số kiểm tra cho môn học, mô-đun phụ thuôc vào số môn học bảo đảm mơn học, mơ- đun có điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun - Mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức 02 kỳ thi kết thúc mơn học, mơ đun kỳ thi phụ; kỳ thi phụ tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học, mơ-đun có mơn học, mơ-đun có điểm chưa đạt yêu cầu kỳ thi chính; - Trước ngày thi 10 ngày môn/giáo viên nộp 02 đề cho phận khảo thí Đối với đề tự luận, phận khảo thí chọn đề đề thi thức, đề thi trắc nghiệm sử dụng 02 đề đề thi thức - Lịch thi kỳ thi phải thơng báo trước kỳ thi 02 tuần, lịch thi kỳ thi phụ phải thông báo trước kỳ thi 01 tuần - Thời gian dành cho ôn thi môn học, mô-đun tỷ lệ thuận với số mơn học, mơ-đun bảo đảm 1/2 ngày ơn thi cho môn học/mô đun Giáo viên hướng dẫn ôn thi, đề cương ôn thi phải công bố cho người học bắt đầu tổ chức ôn thi; - Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý phải công bố công khai trước ngày thi môn học, mơ-đun 05 ngày làm việc - Đối với hình thức thi viết, phòng thi phải bố trí hai giáo viên coi thi không bố trí 50 người học dự thi - Sau kết thúc buổi thi với học phần lý thuyết, thi thí sinh giao phận khảo thí đánh số phách, rọc phách giao lại cho môn/giáo viên chấm điểm Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận chấm thi, môn/giáo viên nộp kết thi phòng Đào tạo - Đối với mô đun, môn giáo viên tổ chức thi, coi thi chấm thi theo đặc thù nghề Điều kiện số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun 3.1 Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun - Người học dự thi kết thúc môn học, mô-đun bảo đảm điều kiện sau: + Tham dự 70% thời gian học lý thuyết đầy đủ học tích hợp, học thực hành, thực tập yêu cầu môn học, mô-đun quy định chương trình mơn học, mơ-đun; + Điểm trung bình chung điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 3.2 Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun - Người học dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất, điểm mơn học, mơ-đun chưa đạt u cầu dự thi thêm lần kỳ thi khác nhà trường tổ chức; - Người học vắng mặt lần thi mà khơng có lý đáng tính số lần dự thi phải nhận điểm cho lần thi đó, trường hợp có lý đáng khơng tính số lần dự thi hiệu trưởng bố trí dự thi kỳ thi khác Cách tính điểm mơn học, mơ-đun, điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy 4.1 Điểm mơn học, mơ-đun - Điểm mơn học, mơ-đun bao gồm điểm trung bình điểm kiểm tra có trọng số 0,4 điểm thi kết thúc mơn học, mơ-đun có trọng số 0,6 Điểm tổng kết mơn học/ mơ đun (ĐTKMH) tính theo công thức sau: ĐTKMH = 0,4 x TBKT + 0,6 x Điểm thi - Trong đó: điểm trung bình điểm kiểm tra ( TBKT ) trung bình cộng điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số loại điểm Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2; - Điểm mơn học, mơ-đun đạt u cầu có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên 4.2 Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy - Cơng thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy: Trong đó: + A: điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy; + i: số thứ tự mơn học, mô-đun; + ai: điểm môn học, mô-đun thứ i; + ni: số tín mơn học, mô-đun thứ i; + n: tổng số môn học, mơ-đun học kỳ/năm học/khóa học số mơn học, mơ-đun tích lũy - Điểm trung bình chung tích lũy điểm trung bình mơn học, mơ-đun mà người học tích lũy được, tính từ đầu khóa học thời điểm xem xét vào lúc kết thúc học kỳ; - Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học, điểm trung bình chung tích lũy bao gồm điểm môn học, mô-đun bảo lưu, không bao gồm điểm môn học, mô-đun miễn trừ môn học điều kiện; - Trường hợp người học tạm hỗn học mơn học, mơ-đun chưa tính khối lượng học tập mơn học, mơ-đun thời gian tạm hoãn 4.3 Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học bổng, khen thưởng sau học kỳ, năm học khóa học tính theo kết điểm thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thơi học tính theo kết lần thi kết thúc mơn học, mơ-đun có điểm cao 4.4 Mơn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh môn học điều kiện; kết đánh giá mơn học khơng tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp ghi vào bảng điểm cấp kèm theo tốt nghiệp Điều kiện dự thi số lần dự thi tốt nghiệp 5.1 Điều kiện dự thi tốt nghiệp Người học dự thi tốt nghiệp bảo đảm điều kiện sau đây: - Điểm tổng kết môn học, mơ-đun chương trình đạt u cầu trở lên; - Không thời gian: bị kỷ luật từ mức đình học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Người học khơng đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, quỹ thời gian để hồn thành mơn học, mơ-đun chương trình theo quy định hiệu trưởng xem xét, cho phép người học hồn thành môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; - Người học không đủ điều kiện dự thi bị kỷ luật mức đình học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận quan có thẩm quyền khơng thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật mức bị buộc thơi học hiệu trưởng tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; - Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật chưa mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho người học Số lần dự thi tốt nghiệp - Người học dự thi có mơn thi tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 điểm trở lên khơng dự thi lại mơn thi tốt nghiệp đó, 5,0 điểm dự thi lại mơn thi khơng q 03 lần thời gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định; - Thi lại lần thứ cho người học có mơn thi chưa đạt u cầu thời gian tối thiểu 30 ngày làm việc kể từ ngày trường công bố kết thi tốt nghiệp; thời gian thi lại lần thứ lần thứ hiệu trưởng quy định; - Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định, có mơn thi tốt nghiệp có điểm 5,0 hiệu trưởng xem xét ưu tiên số lần dự thi lại mơn thi tốt nghiệp quỹ thời gian tối đa hồn thành chương trình theo quy định; - Người học vắng mặt môn thi lý đáng phải nhận điểm tính số lần dự thi đó, trường hợp có lý đáng hiệu trưởng bố trí dự thi mơn thi kỳ thi tốt nghiệp khác chưa tính số lần dự thi, đồng thời phải bảo đảm quỹ thời gian tối đa cho phép để hồn thành chương trình ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THUỲ OANH ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC... sinh: Vũng Tàu Chuyên ngành: Công nghệ thông tin MSHV: 1541860020 I- Tên đề tài: Ứng dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu II- Nhiệm vụ nội dung:... dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu ứng dụng thuật toán việc đưa định hỗ trợ dự đoán kết học tập sinh viên, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong việc dự đoán kết quả tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch vũng tàu , Ứng dụng khai phá dữ liệu trong việc dự đoán kết quả tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch vũng tàu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay