Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh tây ninh

171 8 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 11:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THANH HẢI PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN DỰ ÁN XÂY DỰNG BAN QUẢN DỰ ÁN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KTXD Công trình Dân dụng Cơng nghiệp Mã ngành: 60 58 02 08 TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THANH HẢI PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN DỰ ÁN XÂY DỰNG BAN QUẢN DỰ ÁN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KTXD Công trình Dân dụng Cơng nghiệp Mã ngành: 60 58 02 08 CÁN BỘ HDKH: PGS TS NGUYỄN THỐNG TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỐNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM ngày 03 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Phạm Hồng Luân Chủ tịch TS Trần Quang Phú Phản biện TS Nguyễn Quốc Định Phản biện TS Đinh Công Tịnh TS Nguyễn Việt Tuấn Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS TS Phạm Hồng Luân TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THANH HẢI Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 19/08/1977 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp MSHV: 1541870004 I Tên đề tài Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản dự án xây dựng Ban Quản dự án tỉnh Tây Ninh II Nhiệm vụ nội dung Nhiệm vụ "Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản dự án xây dựng Ban Quản dự án tỉnh Tây Ninh" đề tài nghiên cứu ứng dụng, mục đích đề tài nghiên cứu thực trạng, phân tích liệu nội dung quản dự án nhằm yếu tố tác động đến chất lượng quản dự án theo nội dung qui định Nghị định 59/2015/NĐ-CP Từ xác định nguyên nhân tác động đến hiệu quản dự án xây dựng phương pháp Phân tích thành phần (Principal Components Analysis – PCA) đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản dự án xây dựng tỉnh Tây Ninh thuộc Ban Quản quản Tại Điều 31 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, nội dung quản thi cơng xây dựng cơng trình Quản thi cơng xây dựng cơng trình bao gồm:(1) Quản chất lượng xây dựng cơng trình; (2) Quản tiến độ xây dựng thi cơng xây dựng cơng trình; (3) Quản khối lượng thi công xây dựng công trình; (4) Quản chi phí đầu tư xây dựng q trình thi cơng xây dựng; (5) Quản hợp đồng xây dựng; (6) Quản an toàn lao động, môi trường xây dựng Như vậy, nội dung quản dự án rộng thời gian thực đề tài không dài nên tác giả đề xuất nghiên cứu yếu tố gây tác động thường xuyên, trực tiếp đến hiệu quản dự án xây dựng là: (1) Chất lượng xây dựng; (2) Tiến độ thực (3) Chi phí đầu tư xây dựng Phạm vi địa địa bàn tỉnh Tây Ninh Hiệu hoạt động quản dự án xây dựng kết quản đạt Ban Quản Dự án xây dựng tương quan với mức độ chi phí nguồn lực, mối quan hệ hiệu kinh tế với hiệu xã hội Do đó, với 03 nội dung quản dự án đề xuất theo (quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP) hiệu hoạt động quản dự án xây dựng thể mặt sau: (1) Đạt mục tiêu tối đa chất lượng cơng trình với mức độ chi phí nguồn lực định (Quản chất lượng cơng trình); (2) Hồn thành mục tiêu xây dựng khoảng thời gian ngắn với mức độ chi phí nguồn lực tối thiểu (Quản tiến độ xây dựng thi công xây dựng cơng trình); (3) Đạt mục tiêu hồn thành dự án xây dựng cơng trình với mức chi phí thấp (Quản chi phí đầu tư xây dựng q trình thi cơng xây dựng); Nội dung Để đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả thực khảo sát nhân tố tác động đến hiệu quản dự án Các liệu thu từ khảo sát phương pháp thu thập tài liệu, bảng câu hỏi, vấn chuyên gia tổng hợp phân tích Từ kết đó, tác giả nhận định đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản dự án khu vực khảo sát tỉnh Tây Ninh Các công việc cụ thể đề tài gồm: - Xác định vấn đề: xác định mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu đề tài - Tổng thuật tài liệu: Phân tích, đánh giá cơng trình nghiên cứu có tác giả nước liên quan đến đề tài; nêu vấn đề tồn tại; vấn đềđề tài cần tập trung nghiên cứu, giải - Các định nghĩa, khái niệm Cơ sở thuyết: Trình bày định nghĩa, khái niệm, phương pháp nghiên cứu, phân tích số liệu nghiên cứu - Thu thập Phân tích số liệu khảo sát: Các dự liệu thu thập xử phân tích để xếp hạng định yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quản dự án xây dựng - Kết luận: Trình bày kết Luận văn III Ngày giao nhiệm vụ: 09/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 04/2017 V Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thống CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS TS Nguyễn Thống KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đồng thời, thơng tin trích dẫn Luận văn tôn trọng rõ nguồn gốc Tác giả NGUYỄN THANH HẢI ii LỜI CẢM ƠN Đề tài thực thời gian qua với giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn Trong trình thu thập phân tích liệu, khơng có giúp đỡ trực tiếp gián tiếp thầy, bạn anh/chị/em Ban Quản Dự án thuộc huyện/thị tỉnh Tây Ninh anh/chị/em công ty xây dựng thực dự án Tây Ninh khơng thể có kết Luận văn thực thiếu hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Thống Em đặc biệt cảm ơn thầy với lòng nhiệt tình, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm bổ ích để em hồn thành luận Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy dạy môn lớp 15SXD11, nhờ thầy trang bị cho kiến thức giúp em thuận lợi cho việc thực đề tài Thạc sĩ Cảm ơn bạn lớp chia sẻ, trao đổi, phản biện q trình làm bài, nhờ giúp cho nội dung phân tích tốt Cảm ơn anh/chị/em Ban Quản Dự án thuộc huyện/thị tỉnh Tây Ninh anh/chị/em cơng ty xây dựng, nhiệt tình cung cấp thông tin, ý kiến bảng câu hỏi, nhờ có số liệu giúp hồn thành nội dung Tác giả mong góp ý chân thành thành viên Hội đồng Khoa học để Luận văn hiệu chỉnh hồn thiện NGUYỄN THANH HẢI TĨM TẮT * Tên đề tài: Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản dự án xây dựng Ban Quản dự án tỉnh Tây Ninh * Từ khoá: Nâng cao hiệu quản lý, quản dự án, chất lượng, tiến độ, chi phí * Tóm tắt: Đề tài "Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản dự án xây dựng Ban Quản dự án tỉnh Tây Ninh" có ba nội dung quản dự án quản chất lượng, quản tiến độ quản chi phí Trong phạm vi nghiên cứu xác định trên, tác giả thiết kế bảng hỏi tương ứng với lĩnh vực nghiên cứu: - Bàng hỏi 1: gồm 28 câu hỏi, có 22 câu hỏi định lượng khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quản chất lượng dự án xây dựng câu hỏi định tính thông tin khách thể hỏi - Bàng hỏi 2: gồm 20 câu hỏi định lượng yếu tố ảnh hưởng đến quản tiến độ thực dự án xây dựng; - Bàng hỏi 3: gồm 14 câu hỏi định lượng yếu tố ảnh hưởng đến quản chi phí thực dự án xây dựng; Nội dung câu hỏi thiết lập dựa nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản dự án xây dựng nhiều người viết Đồng thời tác giả tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực quản dự án quản chất lượng công trình Qua trình nghiên cứu, phương pháp Phân tích thành phần PCA, tác giả nhận dạng nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản dự xây dựng Ban Quản dự án tỉnh Tây Ninh Bằng phương pháp phân tích thành phần PCA, xác định nhóm nhân tố với 31 yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hiệu quản chất lượng, tiến độ chi phí dự án xây dựng, trình bày chương 4, bao gồm: (1) Công tác khảo sát, thiết kế thẩm tra; (2) Giám sát hệ thống quản chất lượng; (3) Công tác chọn thầu liên quan đến thi công; (4) Sự chậm trễ công việc phát sinh; (5) Sai sót thiết kế lực nhà thầu thi công; (6) Chậm trao đổi thông tin vấn đề hợp đồng; (7) Công tác thiết kế phát sinh; (8) Những điều kiện không lường trước; (9) Vấn đề hợp đồng Tuy nhiên, có đặc điểm chung trùng lặp nhóm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chi phí nên tác giả rút kết nhóm nhân tố thành nhóm, là: Nhóm giải pháp 1: Nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, lập dự tốn thẩm tra Nhóm giải pháp 2: Thận trọng chọn thầu để lựa nhà thầu thi cơng có đủ lực Nhóm giải pháp 3: Thiết lập hệ thống quản chất lượng cơng trình xây dựng tăng cường chất lượng giám sát thi công Nhóm giải pháp 4: Soạn thảo theo dõi hợp đồng chặt chẽ Nhóm giải pháp 5: Tăng cường phản hồi thông tin dự báo trường hợp xấu xảy Khơng ảnh hưởng 5.6 5.6 8.5 Trung lập 23 16.2 16.2 24.6 Có ảnh hưởng 53 37.3 37.3 62.0 Hoàn toàn ảnh hưởng 54 38.0 38.0 142 100.0 100.0 Total 100.0 Đơn vị tư vấn giám sát thiếu chuyên gia giỏi Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 3.5 3.5 3.5 Không ảnh hưởng 6.3 6.3 9.9 Trung lập 36 25.4 25.4 35.2 Có ảnh hưởng 77 54.2 54.2 89.4 Hoàn toàn ảnh hưởng 15 10.6 10.6 142 100.0 100.0 Total 100.0 Chưa có biện pháp quản lý, kiểm soát lực giám sát viên đạo đức nghề nghiệp đội ngũ tư vấn giám sát Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 75 52.8 52.8 52.8 Không ảnh hưởng 40 28.2 28.2 81.0 Trung lập 14 9.9 9.9 90.8 Có ảnh hưởng 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Total 100.0 Hoạt động giám sát chất lượng Tư vấn thực chưa đầy đủ, khơng kiểm sốt chất lượng cơng trình q trình thi cơng nhà thầu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoàn toàn không ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 4.2 4.2 7.0 Trung lập 44 31.0 31.0 38.0 Có ảnh hưởng 77 54.2 54.2 92.3 Hồn tồn ảnh hưởng 11 7.7 7.7 142 100.0 100.0 Total 100.0 Hệ thống quản chất lượng nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ theo điều kiện quản chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật dự án Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 3.5 3.5 3.5 Không ảnh hưởng 5.6 5.6 9.2 Trung lập 40 28.2 28.2 37.3 Có ảnh hưởng 69 48.6 48.6 85.9 Hoàn toàn ảnh hưởng 20 14.1 14.1 142 100.0 100.0 Total 100.0 Ban chi huy cơng trình nhà thầu thi cơng yếu kém, dựng triển khai mặt thi công thiếu khoa học Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 87 61.3 61.3 61.3 Không ảnh hưởng 21 14.8 14.8 76.1 Trung lập 15 10.6 10.6 86.6 Có ảnh hưởng 14 9.9 9.9 96.5 3.5 3.5 142 100.0 100.0 Hoàn toàn ảnh hưởng Total 100.0 Bộ máy kiểm sốt chất lượng nội nhà thầu khơng có yếu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.1 2.1 2.1 Không ảnh hưởng 4.2 4.2 6.3 Trung lập 43 30.3 30.3 36.6 Có ảnh hưởng 73 51.4 51.4 88.0 Hoàn toàn ảnh hưởng 17 12.0 12.0 142 100.0 100.0 Total 100.0 Thiết bị công nghệ đơn vị thi công hạn chế, lạc hậu không phù hợp Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Hoàn toàn không ảnh hưởng 75 52.8 52.8 52.8 Không ảnh hưởng 40 28.2 28.2 81.0 Trung lập 14 9.9 9.9 90.8 Có ảnh hưởng 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Total 100.0 Chưa có chế tài xử vi phạm chất lượng cơng trình chế tài chưa đủ đe Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.1 2.1 2.1 Khơng ảnh hưởng 4.9 4.9 7.0 Trung lập 47 33.1 33.1 40.1 Có ảnh hưởng 44 31.0 31.0 71.1 Hồn toàn ảnh hưởng 41 28.9 28.9 142 100.0 100.0 Total 100.0 Sự yếu thầu phụ Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 4.9 4.9 7.7 Trung lập 30 21.1 21.1 28.9 Có ảnh hưởng 51 35.9 35.9 64.8 Hoàn toàn ảnh hưởng 50 35.2 35.2 142 100.0 100.0 Total 100.0 Các sai sót trình thi cơng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Khơng ảnh hưởng 3.5 3.5 6.3 Trung lập 41 28.9 28.9 35.2 Có ảnh hưởng 56 39.4 39.4 74.6 Hồn toàn ảnh hưởng 36 25.4 25.4 142 100.0 100.0 Total 100.0 Nhiều công tác thực đồng thời Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 91 64.1 64.1 64.1 Không ảnh hưởng 20 14.1 14.1 78.2 Trung lập 15 10.6 10.6 88.7 Có ảnh hưởng 12 8.5 8.5 97.2 2.8 2.8 142 100.0 100.0 Hồn tồn ảnh hưởng Total 100.0 Khả tài Chủ đầu tư không đáp ứng yêu cầu thi cơng Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 90 63.4 63.4 63.4 Khơng ảnh hưởng 30 21.1 21.1 84.5 Trung lập 13 9.2 9.2 93.7 Có ảnh hưởng 4.2 4.2 97.9 Hồn tồn ảnh hưởng 2.1 2.1 142 100.0 100.0 Total 100.0 Nhân công thiếu, không đáp ứng yêu cầu Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 72 50.7 50.7 50.7 Không ảnh hưởng 33 23.2 23.2 73.9 Trung lập 16 11.3 11.3 85.2 5.6 5.6 90.8 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Có ảnh hưởng Hoàn toàn ảnh hưởng Total 100.0 Sự khác biệt điều kiện thực tế thi công so với khảo sát thiết kế Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 1.4 1.4 1.4 Không ảnh hưởng 3.5 3.5 4.9 Trung lập 42 29.6 29.6 34.5 Có ảnh hưởng 52 36.6 36.6 71.1 Hoàn toàn ảnh hưởng 41 28.9 28.9 142 100.0 100.0 Total 100.0 Ảnh hưởng thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 92 64.8 64.8 64.8 Không ảnh hưởng 34 23.9 23.9 88.7 Trung lập 1.4 1.4 90.1 Có ảnh hưởng 7 90.8 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Hoàn toàn ảnh hưởng Total 100.0 PHỤ LỤC - KẾT QUẢ MÔ TẢ THỐNG KÊ THÔNG TIN KHẢO SÁT VỀ TIẾN ĐỘ Cơng tác giải phóng bàn giao mặt chậm trễ Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoàn toàn không ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 3.5 3.5 6.3 Trung lập 40 28.2 28.2 34.5 Có ảnh hưởng 52 36.6 36.6 71.1 Hồn tồn ảnh hưởng 41 28.9 28.9 142 100.0 100.0 Total 100.0 Công tác thiết kế nhiều hạn chế, thiếu sót Dẫn đến chất lượng không đảm bảo phải điều chỉnh, bổ sung Thiết kế thi công Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 3.5 3.5 3.5 Không ảnh hưởng 6.3 6.3 9.9 Trung lập 36 25.4 25.4 35.2 Có ảnh hưởng 77 54.2 54.2 89.4 Hoàn toàn ảnh hưởng 15 10.6 10.6 142 100.0 100.0 Total 100.0 Đơn vị tư vấn giám sát thiếu chuyên gia giỏi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 90 63.4 63.4 63.4 Không ảnh hưởng 30 21.1 21.1 84.5 Trung lập 13 9.2 9.2 93.7 Có ảnh hưởng 4.2 4.2 97.9 Hoàn toàn ảnh hưởng 2.1 2.1 142 100.0 100.0 Total 100.0 Hợp đồng không chặt chẽ, thiếu ràng buộc Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Hoàn toàn không ảnh hưởng 3.5 3.5 3.5 Không ảnh hưởng 11 7.7 7.7 11.3 Trung lập 29 20.4 20.4 31.7 Có ảnh hưởng 64 45.1 45.1 76.8 Hồn tồn ảnh hưởng 33 23.2 23.2 142 100.0 100.0 Total 100.0 Theo dõi quản hợp đồng Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 1.4 1.4 1.4 Không ảnh hưởng 2.1 2.1 3.5 Trung lập 23 16.2 16.2 19.7 Có ảnh hưởng 70 49.3 49.3 69.0 Hoàn toàn ảnh hưởng 44 31.0 31.0 142 100.0 100.0 Total 100.0 Chậm trễ kiểm tra nghiệm thu cơng tác hồn thành Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 4.2 4.2 7.0 Trung lập 40 28.2 28.2 35.2 Có ảnh hưởng 50 35.2 35.2 70.4 Hoàn toàn ảnh hưởng 42 29.6 29.6 142 100.0 100.0 Total 100.0 Khả tài Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu dự án Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoàn toàn không ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 4.2 4.2 7.0 Trung lập 44 31.0 31.0 38.0 Có ảnh hưởng 77 54.2 54.2 92.3 Hồn tồn ảnh hưởng 11 7.7 7.7 142 100.0 100.0 Total 100.0 Sự yếu thầu phụ Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 3.5 3.5 3.5 Không ảnh hưởng 5.6 5.6 9.2 Trung lập 40 28.2 28.2 37.3 Có ảnh hưởng 69 48.6 48.6 85.9 Hoàn toàn ảnh hưởng 20 14.1 14.1 142 100.0 100.0 Total 100.0 Các sai sót q trình thi cơng Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn không ảnh hưởng 2.1 2.1 2.1 Không ảnh hưởng 4.2 4.2 6.3 Trung lập 43 30.3 30.3 36.6 Có ảnh hưởng 73 51.4 51.4 88.0 Hồn tồn ảnh hưởng 17 12.0 12.0 142 100.0 100.0 Total 100.0 Khả tài Chủ đầu tư khơng đáp ứng yêu cầu thi công Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent 7 Hồn tồn khơng ảnh hưởng 79 55.6 55.6 56.3 Không ảnh hưởng 45 31.7 31.7 88.0 Trung lập 4.9 4.9 93.0 Có ảnh hưởng 4.2 4.2 97.2 Hoàn toàn ảnh hưởng 2.8 2.8 142 100.0 100.0 Total 100.0 Chậm trễ chi trả cho cơng việc hồn thành Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.1 2.1 2.1 Không ảnh hưởng 3.5 3.5 5.6 Trung lập 40 28.2 28.2 33.8 Có ảnh hưởng 57 40.1 40.1 73.9 Hoàn toàn ảnh hưởng 37 26.1 26.1 100.0 Total 142 100.0 100.0 Công việc phát sinh chủ đầu tư yêu cầu Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 1.4 1.4 1.4 Không ảnh hưởng 3.5 3.5 4.9 Trung lập 42 29.6 29.6 34.5 Có ảnh hưởng 52 36.6 36.6 71.1 Hoàn toàn ảnh hưởng 41 28.9 28.9 142 100.0 100.0 Total 100.0 Nhân công thiếu, không đáp ứng yêu cầu Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 75 52.8 52.8 52.8 Không ảnh hưởng 40 28.2 28.2 81.0 Trung lập 14 9.9 9.9 90.8 Có ảnh hưởng 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Total 100.0 Kênh thông tin trao đổi bên chậm trễ Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 3.5 3.5 3.5 Không ảnh hưởng 4.9 4.9 8.5 Trung lập 29 20.4 20.4 28.9 Có ảnh hưởng 52 36.6 36.6 65.5 Hoàn toàn ảnh hưởng 49 34.5 34.5 142 100.0 100.0 Total 100.0 Quan liêu, mâu thuẫn bên tham gia Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoàn toàn không ảnh hưởng 75 52.8 52.8 52.8 Không ảnh hưởng 40 28.2 28.2 81.0 Trung lập 14 9.9 9.9 90.8 Có ảnh hưởng 13 9.2 9.2 100.0 Total 142 100.0 100.0 Bất đồng việc xác định khối lượng, giá trị công việc làm Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 97 68.3 68.3 68.3 Không ảnh hưởng 16 11.3 11.3 79.6 Trung lập 15 10.6 10.6 90.1 Có ảnh hưởng 14 9.9 9.9 142 100.0 100.0 Total 100.0 Không lường điều kiện làm việc công trường Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 90 63.4 63.4 63.4 Không ảnh hưởng 30 21.1 21.1 84.5 Trung lập 13 9.2 9.2 93.7 Có ảnh hưởng 4.2 4.2 97.9 Hoàn toàn ảnh hưởng 2.1 2.1 142 100.0 100.0 Total 100.0 Sự khác biệt điều kiện thực tế thi công so với khảo sát thiết kế Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hoàn tồn khơng ảnh hưởng 92 64.8 64.8 64.8 Khơng ảnh hưởng 34 23.9 23.9 88.7 Trung lập 1.4 1.4 90.1 Có ảnh hưởng 7 90.8 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Hoàn toàn ảnh hưởng Total 100.0 Ảnh hưởng thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoàn tồn khơng ảnh hưởng 90 63.4 63.4 63.4 Khơng ảnh hưởng 30 21.1 21.1 84.5 Trung lập 13 9.2 9.2 93.7 4.2 4.2 97.9 Có ảnh hưởng Hồn tồn ảnh hưởng Total 2.1 2.1 142 100.0 100.0 100.0 Những trở ngại Quy định Nhà nước Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 92 64.8 64.8 64.8 Không ảnh hưởng 34 23.9 23.9 88.7 Trung lập 1.4 1.4 90.1 Có ảnh hưởng 7 90.8 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Hoàn toàn ảnh hưởng Total 100.0 PHỤ LỤC - KẾT QUẢ MÔ TẢ THỐNG KÊ THÔNG TIN KHẢO SÁT VỀ CHI PHÍ Cơng tác giải phóng bàn giao mặt chậm trễ Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 90 63.4 63.4 63.4 Không ảnh hưởng 30 21.1 21.1 84.5 Trung lập 13 9.2 9.2 93.7 Có ảnh hưởng 4.2 4.2 97.9 Hoàn toàn ảnh hưởng 2.1 2.1 142 100.0 100.0 Total 100.0 Cơng tác thiết kế nhiều hạn chế, thiếu sót Dẫn đến chất lượng khơng đảm bảo phải điều chỉnh, bổ sung Thiết kế thi cơng Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn không ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 3.5 3.5 6.3 Trung lập 40 28.2 28.2 34.5 Có ảnh hưởng 52 36.6 36.6 71.1 Hồn tồn ảnh hưởng 41 28.9 28.9 142 100.0 100.0 Total 100.0 Dự tốn thiếu xác Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 4.2 4.2 7.0 Trung lập 40 28.2 28.2 35.2 Có ảnh hưởng 50 35.2 35.2 70.4 Hoàn toàn ảnh hưởng 42 29.6 29.6 142 100.0 100.0 Total 100.0 Hợp đồng không chặt chẽ, thiếu ràng buộc Cumulative Frequency Valid Hồn tồn khơng ảnh hưởng Percent 3.5 Valid Percent 3.5 Percent 3.5 Không ảnh hưởng 6.3 6.3 9.9 Trung lập 36 25.4 25.4 35.2 Có ảnh hưởng 77 54.2 54.2 89.4 Hoàn toàn ảnh hưởng 15 10.6 10.6 142 100.0 100.0 Total 100.0 Theo dõi quản hợp đồng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.8 2.8 2.8 Không ảnh hưởng 4.2 4.2 7.0 Trung lập 44 31.0 31.0 38.0 Có ảnh hưởng 77 54.2 54.2 92.3 Hoàn toàn ảnh hưởng 11 7.7 7.7 142 100.0 100.0 Total 100.0 Khả tài Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu dự án Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 79 55.6 55.6 55.6 Không ảnh hưởng 46 32.4 32.4 88.0 Trung lập 4.9 4.9 93.0 Có ảnh hưởng 4.2 4.2 97.2 Hoàn toàn ảnh hưởng 2.8 2.8 142 100.0 100.0 Total 100.0 Công việc phát sinh chủ đầu tư yêu cầu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2.1 2.1 2.1 Không ảnh hưởng 3.5 3.5 5.6 Trung lập 40 28.2 28.2 33.8 Có ảnh hưởng 57 40.1 40.1 73.9 Hoàn toàn ảnh hưởng 37 26.1 26.1 142 100.0 100.0 Total Vật tư thiếu 100.0 Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hoàn toàn không ảnh hưởng 75 52.8 52.8 52.8 Không ảnh hưởng 40 28.2 28.2 81.0 Trung lập 14 9.9 9.9 90.8 Có ảnh hưởng 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Total 100.0 Sự biến động giá vật liệu xây dựng thị trường Cumulative Frequency Valid Hồn tồn khơng ảnh hưởng Percent Percent Valid Percent 3.5 3.5 3.5 Không ảnh hưởng 11 7.7 7.7 11.3 Trung lập 29 20.4 20.4 31.7 Có ảnh hưởng 64 45.1 45.1 76.8 Hồn toàn ảnh hưởng 33 23.2 23.2 142 100.0 100.0 Total 100.0 Bất đồng việc xác định khối lượng, giá trị công việc làm Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 97 68.3 68.3 68.3 Không ảnh hưởng 16 11.3 11.3 79.6 Trung lập 15 10.6 10.6 90.1 Có ảnh hưởng 14 9.9 9.9 142 100.0 100.0 Total 100.0 Không lường điều kiện làm việc công trường Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 1.4 1.4 1.4 Không ảnh hưởng 2.1 2.1 3.5 Trung lập 23 16.2 16.2 19.7 Có ảnh hưởng 70 49.3 49.3 69.0 Hoàn toàn ảnh hưởng 44 31.0 31.0 142 100.0 100.0 Total 100.0 Sự khác biệt điều kiện thực tế thi công so với khảo sát thiết kế Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hoàn tồn khơng ảnh hưởng 3.5 3.5 3.5 Khơng ảnh hưởng 4.9 4.9 8.5 Trung lập 29 20.4 20.4 28.9 Có ảnh hưởng 52 36.6 36.6 65.5 Hồn tồn ảnh hưởng 49 34.5 34.5 142 100.0 100.0 Total 100.0 Ảnh hưởng thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Hoàn tồn khơng ảnh hưởng 90 63.4 63.4 63.4 Khơng ảnh hưởng 30 21.1 21.1 84.5 Trung lập 13 9.2 9.2 93.7 Có ảnh hưởng 4.2 4.2 97.9 Hồn tồn ảnh hưởng 2.1 2.1 142 100.0 100.0 Total 100.0 Những trở ngại Quy định Nhà nước Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hồn tồn khơng ảnh hưởng 92 64.8 64.8 64.8 Không ảnh hưởng 34 23.9 23.9 88.7 Trung lập 1.4 1.4 90.1 Có ảnh hưởng 7 90.8 13 9.2 9.2 142 100.0 100.0 Hoàn toàn ảnh hưởng Total 100.0 ... Tóm tắt: Đề tài "Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án xây dựng Ban Quản lý dự án tỉnh Tây Ninh" có ba nội dung quản lý dự án quản lý chất lượng, quản lý tiến độ quản lý chi phí... quản lý dự án xây dựng Ban Quản lý dự án tỉnh Tây Ninh II Nhiệm vụ nội dung Nhiệm vụ "Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án xây dựng Ban Quản lý dự án tỉnh Tây Ninh" đề tài nghiên... THANH HẢI TĨM TẮT * Tên đề tài: Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án xây dựng Ban Quản lý dự án tỉnh Tây Ninh * Từ khoá: Nâng cao hiệu quản lý, quản lý dự án, chất lượng, tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh tây ninh , Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh tây ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay