Phân tích đánh giá các nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ đến dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước ở tây ninh

122 7 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM LÊ THÀNH TRUNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM CHẬM TRỄ TIẾN ĐỘ ĐẾN DỰ ÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình DD & CN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM LÊ THÀNH TRUNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM CHẬM TRỄ TIẾN ĐỘ ĐẾN DỰ ÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình DD & CN Mã số ngành : 60580208 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỐNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS NGUYỄN THỐNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 03 tháng 05 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G T S T S T S T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THÀNH TRUNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 08/04/1984 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN MSHV:1541870022 I- Tên đề tài: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM CHẬM TRỄ TIẾN ĐỘ ĐẾN DỰ ÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÂY NINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ : Phân tích yếu tố gây chậm trễ tiến độ án nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh giai đoạn thi công Nội dung - Tìm hiểu thực trạng dự án xây dựng năm qua địa bàn tỉnh Tây Ninh -Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ dự án xây dựng nguồn vốn ngân sách phương pháp định tính -Kiểm định phân tích PCA để tìm nhóm yếu tố làm chậm tiến độ đề tài nghiên cứu -Bằng phương pháp phân tích vấn chuyên gia từ đưa biện pháp khắc phục đưa hướng nghiên cứu III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS NGUYỄN THỐNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Thành trung LỜI CẢM ƠN Luận văn tổng hợp kết trình học tập, nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trình cơng tác nỗ lực cố gắng thân Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý thầy (cô) giáo, cán công chức Trường Đại học cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy phó giáo sư - TiếnNguyễn Thống người trực tiếp hướng dẫn khoa học Thầy dày cơng giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin bày tỏ biết ơn đến công ty, đồng nghiệp, sở - ban - ngành, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công lĩnh vực Xây dựng địa bàn Tây Ninh tạo điều kiện giúp đỡ thực thành công luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tình cảm yêu mến đến gia đình, người thân tơi tạo điều kiện, động viên tơi suốt q trình học tập thực luận văn Tuy nỗ lực, cố gắng luận văn tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành q Thầy (Cơ) đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện ! Xin chân thành cám ơn ! Lê Thành trung TĨM TẮT Một dự án xem thành cơng hai tiêu chí phải thực tiến độ chi phí Nhưng thơng qua nghiên cứu gần tình trạng chậm tiến độ ngày tăng Đặc biệt dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước mức độ nghiêm trọng Thời gian gần cơng trình phục vụ xã hội ngày tăng địa bàn tỉnh nhiều dự án tình trạng chậm tiến độ tăng theo Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu luận văn “Phân tích đánh giá nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ đến dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh” Đề tài nghiên cứu thực dựa phương pháp nghiên cứu tổng hợp, bao gồm việc ứng dụng lý thuyết nghiên cứu trước, vấn, lấy ý kiến chuyên gia, thu thập xử lý liệu Mục tiêu đề tài xác định nhân tố gây chậm tiến độ dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh để từ đề xuất số giải pháp để giải tác động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến dự án cơng trình xây dựng dân dụng Tây Ninh Đề tài nghiên cứu 145 mẫu khảo sát với 29 yếu tố làm chậm tiến độ dự án xây dựng dân dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh Qua thu thập, phân tích liệu khảo sát nhờ phương pháp phân tích nhân tố (PCA) với phép xoay Varimax tác giả xác định 22 yếu tố chia thành nhóm khả gây chậm tiến độ cho dự án xây dựng dân dụng địa bàn tỉnh Tây Ninh: (1) liên quan đến lực nhà thầu nhà thầu phụ; (2) liên quan đến công tác quản lý giám sát; (3) liên quan đến chậm trễ trao đổi thông tin cơng việc hồn thành; (4) liên quan đến dự toán thiết kế; (5) liên quan đến hợp đồng; (6) liên quan đến điều kiện không lường trước Từ nhóm nhân tố tác giả đưa đề xuất nhằm mục đích khắc phục tình trạng chậm tiến độ dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh giai đoạn thi cơng Tóm lại, với đạt nghiên cứu, Luận văn đưa góc nhìn tổng qt cho Chủ đầu tư, đơn vị quản lý, tư vấn, thi công xác định yếu tố quan trọng gây chậm tiến đưa giải pháp tối ưu để kiểm soát gảm thiểu tình trạng chậm tiến độ dự án xây dựng Tây Ninh ABSTRACT A project is considered to be successful, the first two criteria that must be met are progress and cost But through recent studies, progress has been slowing Especially the projects with state budget funds the more serious the level Recently more and more social works in the province of many projects, the status of progress is also slow Therefore, the research objective of this thesis is "Analyze the factors that delays the progress of projects funded by state budget in Tay Ninh" This research topic is based on a comprehensive research approach, including the application of theory and prior research, interviews, expert opinion gathering and data processing The main objective of the project is to identify the main factors that slow down the progress of projects funded by the state budget in Tay Ninh and to propose some solutions to address the impacts to mitigate the impact Negative to civil construction projects in Tay Ninh Study topic 145 sample survey with 29 factors slowing down the progress of state-funded civil construction projects in Tay Ninh By collecting and analyzing survey data and using the main factor analysis (PCA) method with Varimax rotation, the author identified 22 factors and divided into six groups that could potentially delay the project Civil construction projects in the province of Tay Ninh: (1) related to the capacity of the main contractor and subcontractor; (2) related to management and monitoring; (3) related to information exchange delays and completed work; (4) related to estimation and design; (5) related to the contract; (6) related to unforeseen conditions From these six groups of factors, the author has made suggestions to overcome the slow progress of projects funded by the state budget in Tay Ninh during the construction phase In short, with what has been achieved in the study, the thesis gives a general perspective for the Owner, the management, consulting and construction units to 6 identify important factors that slow down the progress And offer the best solution to control and mitigate the slow progress of construction projects in Tay Ninh Bảng khảo sát 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 2 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 3 1 2 3 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 2 4 5 2 3 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 2 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 5 5 1 1 1 3 3 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 5 4 4 5 4 2 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 2 4 5 1 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 ... Phân tích đánh giá nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ đến dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh tìm hiểu vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh. .. tài: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM CHẬM TRỄ TIẾN ĐỘ ĐẾN DỰ ÁN CÓ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TÂY NINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ : Phân tích yếu tố gây chậm trễ tiến độ án có nguồn. .. nội dung Phân tích đánh giá nguyên nhân làm chậm trễ tiến tiến độ đến dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước Tây Ninh đề tài thiết thực, giúp hiểu rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đánh giá các nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ đến dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước ở tây ninh , Phân tích đánh giá các nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ đến dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước ở tây ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay