Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái

166 7 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN THÀNH KHU DÂN CƯ SINH THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN THÀNH KHU DÂN CƯ SINH THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS THÁI VĂN NAM TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Nam Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T C T h G C S hủ P P G T P S P Ủ G y T Ủ S y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/03/1991 Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường MSHV: 1441810006 I- Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư Thảo Điền thành khu dân cư sinh thái” II- Nhiệm vụ nội dung: a Nhiệm vụ: Đánh giá trạng môi trường, so sánh trạng với tiêu chí xây dựng KDC sinh thái, từ đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm định hướng KDC Thảo Điền thành khu dân cư sinh thái b Nội dung: Tổng hợp, biên hội tài liệu liên quan đánh giá tình hình, trạng sử dụng, khảo sát trạng công tác quản lý mơi trường; phân tích, lựa chọn tiêu chí cho KDC sinh thái Đánh giá KDC Thảo Điền theo yêu cầu KDC sinh thái; đề xuất giải pháp nhằm định hướng, phát triển KDC sinh thái III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS.THÁI VĂN NAM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân ii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành tốt luận văn, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thầy hướng dẫn PGS.TS Thái Văn Nam tận tình hướng dẫn, động viên cung cấp nhiều kiến thức quý báu cho tơi suốt q trình học tập Trường đặc biệt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn tất Quý Thầy, Cô trường Đại học Công nghệ TP HCM giảng dạy hướng dẫn suốt thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn Anh Chị thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 2, Ban Quản Lý khu hộ XI Riverview Palace giúp đỡ trình thu thập tài liệu, lấy mẫu phân tích mẫu khí, nước thải Các anh, chị bạn lớp Cao học mơi trường khóa 14SMT11 thường xuyên giúp đỡ trình học tập thực đề tài Xin chân thành biết ơn cô, chú, bạn hữu ủng hộ giúp đỡ cho suốt thời gian học thời gian thực luận văn Cuối gửi cảm ơn chân thành đến người thân gia đình hỗ trợ, động viên giúp tơi vượt qua khó khăn học tập sống để hồn thành khóa học luận văn Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô nhận xét phản biện đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận văn Xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Thị Kim Ngân TÓM TẮT Xây dựng đô thị sinh thái vấn đề quan trọng, cần thiết cấp bách, giai đoạn tốc độ thị hóa dấu hiệu suy thối thị ngày tăng cao Vì vậy, cần xây dựng quy hoạch khu đô thị, khu dân cư sinh thái từ bây giờ, cách tốt cho môi trường sống ngày lành, vào tình hình có Thảo Điền khu dân cư với mức sống Thành phố tương đối cao phù hợp cho xây dựng thành khu dân cư sinh thái Mục tiêu luận văn tập trung nghiên cứu xét đến trạng môi trường, vấn đề nhiễm tồn đọng Dựa vào thị sinh thái giới nước cộng với tiêu chí xây dựng giới, từ xây dựng nên tiêu chí phù hợp với điều kiện có, khắc phục tồn đọng đưa yếu tố sở hữu trở thành mạnh vốn có khu dân cư Với yếu điểm phát hiện, cần tập trung đưa giải pháp vào để góp phần cải thiện, nâng cao môi trường sống khu dân cư Đề tài thực thông qua việc lấy mẫu phân tích yếu tố mơi trường xung quanh, khảo sát thực địa, lấy ý kiến người dân, xem xét tiêu chí sẵn có giới, từ xây dựng nên tiêu chí với đặc điểm thực tế phù hợp với điều kiện khu dân cư, đánh giá, cho điểm, phát lợi yếu điếm, sở đề xuất giải pháp kỹ thuật thích hợp dễ áp dụng không ảnh hưởng đến thiết kế sẵn có địa phương, xây dựng nên khu dân cư sinh thái Thảo Điền ABSTRACT Ecological urban construction is an important issue, it is necessary and urgent, especially in the speed phase of urbanization and urban degradation signs increasingly high as the current one Therefore, the need to build urban planning, ecological residential area right now, the best thing now is to make the environment a fresh date, based on the existing situation, the Thao Dien is a residential area with the standard of living is relatively high at City suitable for a residential building ecology The objective of the thesis is focused on considering the environmental status, contamination issues outstanding Based on urban ecology in the world and in the country plus the construction criteria in the world, thereby building up a set of criteria consistent with the existing conditions, overcoming the backlog and put these elements become possesses inherent strengths of neighborhoods With the weaknesses are detected, they need to offer solutions in order to contribute to the improvement, improve residential environment This study was carried out through the sampling and analysis of ambient factors, site survey, consultation of people, considering the set of criteria available in the world, thereby building up a criteria with the actual characteristics suitable for residential conditions, evaluation, scoring, discovered the advantages and weaknesses, and on that basis to propose appropriate technical solution is easy to apply and does not affect the design of local availability, build ecological residential Thao Dien MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT X DANH MỤC CÁC BẢNG XI DANH MỤC CÁC HÌNH XII 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4.GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 2.2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1.Phương pháp luận 2.2.2.Phương pháp nghiên cứu cụ thể 2.2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 2.2.2.2 Phương pháp điều tra, khảo sát, vấn, thống kê số liệu 2.2.2.3 Phương pháp phân tích đa tiêu chí .8 2.2.2.4.Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu .9 2.2.2.5.Phương pháp đánh giá nhanh 2.2.2.6.Phương pháp so sánh 10 2.2.2.7.Phương pháp chuyên gia .10 Ý NGHĨA KHOA HỌC – Ý NGHĨA THỰC TIỄN 10 3.1.Ý NGHĨA KHOA HỌC 10 3.2.Ý NGHĨA THỰC TIỄN 10 a) Tờ trình UBND cấp tỉnh quản lý Khu đô thị lập gửi Bộ Xây dựng đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu b) Hồ sơ đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu bao gồm thành phần ghi bước 1, số lượng 20 c) Biên đánh giá, cho điểm Hội đồng cấp tỉnh ghi điểm b bước d) Văn tổng hợp Tổ điều tra xã hội đánh giá mặt chất lượng sống dân cư khu đô thị có đủ chứng thực UBND cấp nơi quản lý khu đô thị V THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU Bộ Xây dựng định thành lập Hội đồng thẩm định sở Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng thành viên khác liên quan để thẩm định hồ sơ xem xét, định công nhận Khu đô thị kiểu mẫu Trước phiên họp thẩm định, Bộ Xây dựng tổ chức khảo sát thực tế khu đô thị đề nghị công nhận khu đô thị kiểu mẫu, tổ khảo sát lập báo cáo trình Hội đồng làm đánh giá công nhận Quyết định công nhận Khu thị kiểu mẫu có thời hạn hiệu lực 05 năm; trước hết thời gian hiệu lực 01 năm danh hiệu khu thị kiểu mẫu cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá lại VI HIỆU LỰC THI HÀNH Thơng tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Trong q trình thực có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương gửi ý kiến Bộ Xây dựng nghiên cứu, giải Nơi nhận: - Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng CP, - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP, - HĐND, UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, - VP Chủ tịch nước, - VP Chính phủ, - Văn phòng Quốc hội, - Cơ quan Trung ương đoàn thể, - Website Chính phủ, - Sở XD tỉnh, Thành phố trực thuộc TƯ - Sở QHKT TP HN & TP HCM - Cục KT văn Bộ Tư pháp - Công báo - Lưu: VP, KTQH, PC, HTKT ỦY BA N NH ÂN DÂ N TH ÀN H PH Ố HỒ CH Í MI NH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ Đ ộ c lậ p T ự d o H n h p h ú c NA M Số: 3319/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng năm 08 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ BẮC XA LỘ HÀ NỘI, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Quy chuẩn, tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam; Căn Quyết định số 6577/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 02 năm 1998 củaỦy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung quận 2, thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tờ trình số 2266/TTr-SQHKT gày 20 n tháng năm 2008 Sở Quy hoạch - Kiến trúc ý kiến thẩm định nhiệmụ điều v chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà i, quận Nộ 2, thành phố Hồ Chí Minh (gửi đến ngày 18 tháng năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: /2000 Điều Duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1dung Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Với nội sau: Về vị trí, quy mơ nghiên cứu lý điều chỉnh: inh 1.1 Vị trí: Phường Thảo Điền phường An phú, quận 2, thành phố Hồ Chí M - Đơng giáp : Rạch Chiếc - Tây giáp : Sông Sài Gòn - Nam giáp : Xa lộ Hà Nội - Bắc giáp : Sơng Sài Gòn 1.2 Quy mơ: - Diện tích khu vực nghiên cứu: 454,38ha - Quy mô dân số khu điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự kiến 65.000 người 1.3 Lý điều chỉnh quy hoạch: ắc Xa Quận quận trung tâm, khơng gian thị quận có khu vực B trung lộ Hà Nội (thuộc phường Thảo Điền phần phường An Phú) nơi tập xây th hóa dựng cơng trình nhà dịch vụ cơng cộng cao cấp q trình ị thành phố Hồ Chí Minh Trước tình hình phát triển theo hướng gia tăng chất lượng đô thị, khu vực Bắc Xa lộ Hà Nội cần thiết phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng bao gồm giải pháp có liên quan đến nội dung sau đây: - Nâng cao hiệu sử dụng đất (FAR) thông qua việc tăng tầng cao mật độ cư trú hợp lý phạm vi khu vực gần tuyến trục giao thơng (tuyến Metro, tuyến xe bus…), giảm mật độ xây dựng để mở rộng khơng gian trồng xanh cơng trình hạ tầng xã hội Thiết kế đô thị sở kết hợp hài hòa khơng gian biệt thự, khơng gian cao tầng không gian mở, cảnh quan sông nước để hình thành thị mang tính đặc trưng cửa ngõ phía Đơng trung tâm thành phố; - Tăng thêm hệ thống hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, y tế…) cơng trình cơng cộng (thương mại, dịch vụ…) dựa mở rộng sở vật chất kết hợp dự án đầu tư mới, đáp ứng tốt nhu cầu người dân sinh sống khu vực; - Trên sở định hướng tuyến hạ tang kỹ thuật chính, cần thiết tiến hành việc điều chỉnh quy hoạch nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị san nền, giao thơng nội khu, cấp nước, cấp điện, vệ sinh môi trường chuyên ngành hác, k đáp ứng tốt việc phát triển gia tăng quy mô đô thị (dân số xây dựng) Trong giai đoạn đầu cần nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập úng ùn tắc giao thông khu vực quy hoạch Tính chất - chức quy hoạch: - Về bản, tính chất khu vực quy hoạch khu đại kết hợp ó c chỉnh trang khu dân cư hữu Hình thức loại nhà bao gồm nhà cao g kết tần hợp với nhà thấp tầng - Cơng trình hạ tầng xã hội thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, quản lý hành cơng viên nghỉ ngơi giải trí Cơ cấu sử dụng đất tiêu quy hoạch kiến trúc: 3.1 Cơ cấu sử dụng đất: a, Diện tích đất tự nhiên Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội, quận 454,38h đó: * Đất khu ở: 357,58ha chiếm 78,7%, đó: + Đất đơn vị : 212,4ha chiếm 46,75% + Đất cơng trình cơng cộng : 30,5ha chiếm 6,7% - Đất giáo dục : 11,0ha • Đất cho tiểu học trung học sở : 9ha • Đất cho trung học phổ thông : 2ha - Đất bệnh viện, y tế, hành : 19,5ha + Đất giao thông : 71,5ha chiếm 15,7% + Đất xanh công viên : 43,18ha chiếm 9,55% * Đất khác: 96,80ha chiếm 21,3%, đó: + Đất tơn giáo : 0,41ha + Đất công nghiệp : 4,88ha + Đất kho xưởng : 4,46ha + Đất quân : 3,32ha + Đất sông rạch : 83,8ha 3.2 Các tiêu quy hoạch kiến trúc chủ yếu: + Đất đơn vị : 20 - 30 m²/người + Đất cơng trình cơng cộng : ÷ m²/người + Đất giáo dục : ÷10 m²/chỗ + Đất giao thơng : 10 ÷ 11 m /người + Đất xanh cơng viên : - m²/người + Mật độ xây dựng : ≤ 40% + Tầng cao xây dựng tối thiểu - tối đa: • Tầng cao tối thiểu : tầng • Tầng cao tối đa : 45 tầng • Cơng trình cơng cộng : - tầng + Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt : 1.800 kWh/người.năm + Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : 250 lít/người/ngày đêm + Chỉ tiêu nước bẩn : 250 lít/người/ngày đêm + Cao trình san lấp : H > 2,2m + Chỉ tiêu điện thoại : 10 máy/100 người + Chỉ tiêu rác thải : - 1,5 kg/người/ngày Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị: 4.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Xác định chức sử dụng đất theo hướng sau: + Khu vực dọc đường Hà Nội: xác định trục phức hợp đa gồm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê kết hợp với nhà cao tầng + Khu vực dọc sơng Sài Gòn: khu vực cảnh quan Các kênh, rạch hữu phần giữ lại kết hợp mảng xanh phần thay cống hộp thoát nước, mặt trồng xanh công viên + Khu vực khu cao tầng khu cảnh quan: Bố trí loại nhà thấp tầng + Khu vực cơng trình cơng cộng: - Các cơng trình giáo dục bố trí theo trường có khn viên độc o đáp lập - Các cơng trình dịch vụ, thương mại, hành chính, trung tâm văn hóa đảm bả c Xa ứng tốt nhu cầu cho đời sống người dân, bố trí hợp khối đa dọ lộ Hà Nộ + Kh Kh sô ng ph ục - i Qu giả i+ Cô + Vi kh ôn điề u+ Kh hợ pnă ng đô thị hà nh kh ảcơ sở kiệ ntrú c+ Về ph át Kh tro ng đư ờn tập tru că ntro ng ch ovự cđ ộ kiế nKh tu yế xe ị bu ộ giới ọc oàn chơ bố cục khu u phức t chức ều kiện huyển đất ng điều kiến u tiên i nằm uyến ây hù hợp án kính ong khu a, mật ân số dự m a, trạm đô th Tại tập trung ưu tiên điều chỉnh dự án đầu tư lên cao tầng, kết hợp chức hộ với chức thương mại, dịch vụ văn phòng với ch ỉ số cao phù hợp không gian thiết kế đô thị theo tuyến Xa lộ Hà Nội Khu vực có chiều rộng 150m so với lộ giới Xa lộ Hà Nội nằm dọc theo trục Xa lộ Nội, H diện tích khoảng 25ha, mật độ xây dựng khoảng 30% - 40%, tầng cao tối40 đa tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng Chỉ tiêu đất nhóm khuIb tối vực thiểu 10,8 m /người Dân số dự kiến khoảng 11.000 người - Khu vực II: Vị trí nằm dọc tuyến đường có lộ giới 30m (đường Thảo Đi ền, nối đường Xn Thủy), tuyến đường giao thơng trục vào khu đô thị kết ực với Khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa tương lai Đây khu v có mật độ nén cư trú thấp khu vực I, điều chỉnh dự án đầu tư lên cao tầng phải đáp ứng điều kiện đô thị đặt khu vực Khu vực II có chiều rộng khoảng 50m, nằm dọc theo tuyến đường có lộ giới tối thiểu 30m, diện tích khoảng 23,5ha, mật độ xây dựng 30% - 40%, tầng cao tối đa 35 tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng 5.5 Chỉ tiêu đất nhóm khu vực II tối thiểu 13,2 m /người Dân số dự kiến khoảng 8.550 người - Khu vực III: Vị trí nằm dọc theo tuyến đường nhánh lộ giới tối thiểu 20m (ngoại trừ khu vực thuộc hành lang bảo vệ sơng rạch, khu vực có khoảng cách 50m từ bờ sơng Sài Gòn) nối từ đường Thảo Điền bờ sơng Sài Gòn, tuyến ường đ có lộ giới 20m (tham khảo đồ đính kèm), khu vực có mật độ nén trú thấp cư khu vực II Việc điều chỉnh dự án đầu tư lên cao tầng cần xét đến xem yếu tố cảnh quan bờ sông phải đáp ứng điều kiện ch khu diện tí đất, giao thông tiếp cận điều kiện đô thị đặt khu vựchu vực K hiểu III có chiều rộng khoảng 50m, nằm dọc theo tuyến đường có lộ giới tối t tầng 20m nêu trên, diện tích khoảng 42,5ha, mật độ xây dựng khoảng 30% - 40%,m cao tối đa 27 tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng Chỉ tiêu đất nhó đ nh khu vực III tối thiểu 14 m /người Dân số dự kiến khoảng 13.600 người - Khu vực IV: Vị trí nằm xen khu vực nêu xây dựng ổn liên ị kế hoàn thiện chủ yếu dự án nhà thấp tầng dạng biệt thự hay n trúc) sân vườn Kiến trúc sư Trưởng thành phố (nay Sở Quy hoạch - Kiến phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, giao thông phần lớDự kiến trục đường nội có lộ giới nhỏ, hội đủ điều kiện phát triển cao tầng tầng, phát triển theo quy hoạch phê duyệt trước khu nhà thấp vực IV nhằm bảo đảm hài hòa bố cục khơng gian thị có Diện tích khu ng, hệ khoảng 102ha, mật độ xây dựng khoảng 40% - 50%, tầng cao khoảng - tầ hiểu 25 số sử dụng đất chung tối đa khoảng Chỉ tiêu đơn vị đất khu vực IV tối t u Sài m /người Dân số dự kiến khoảng 18.050 người - Khu vực từ đường Nguyễn Văn Hưởng phía bờ sơng Sài Gòn (đoạn từ cầ Gòn đến rạch Dừa): khu vực cảnh quan bờ sơng Kiến nghị khơng bố trí xây dựng nhà cao tầng (hành lang khống chế xây dựng cao tầng 50m so với đường ven sông Sài Gòn), có nhà thấp tầng phép xây dựng theo định phê duyệt cũ trước - Khu vực dọc bờ sơng Sài Gòn từ rạch Dừa đến cầu Rạch Chiếc: khoảng 50m hành lang kỹ thuật bờ sông từ đường bao phía bờ sơng khu vực cảnh quan bờ sơng Trong khu vực kiến nghị không xây dựng thêm cơng trìnhiến k trúc - Các khu vực lại khu vực chỉnh trang xây chen công trình thấp g tần ục có bố - Dọc tuyến Xa lộ Hà Nội trục có xanh che bóng mát Các tr trí Nội, hướng tuyến vng góc với trục Xa lộ Hà Nội có lộ giới từ 16m trở lên hóng với vỉa hè (hành lang hai bên đường) nối với hành lang dọc Xa lộ Hà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực tiếp cận nhanh c ga Metro trục Xa lộ Hà Nội Các quy định cho phép dự án phép xây dựng cao tầng: - Diện tích khu đất tối thiểu phép xây dựng cơng trình cao tầng: + Khu vực Ia : 1.500m + Khu vực Ib : 2.000m 20m + Khu vực II - III : 3.000m - Các dự án phải tiếp giáp với tuyến đường có lộ giới tối thiểu chủ sở kết nối với đường liên khu vực - Trong trường hợp dự án gom đất biệt thự, cần có đồng thuận cácng cần hữu biệt thự cùng dự án - Cần xác định chế tài nhằm đảm bảo diện tích đất công cộ thiết cho phần dân số chức tăng thêm dự án Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: hình 5.1 Giao thơng: + Tuyến đường sắt nội đô Bến Thành - Chợ Nhỏ - Suối Tiên dự kiến qua quy v Các thành nhà ga nằm khu đất điều chỉnh quy hoạch xây dựng ro gồm: + Xây dựng hệ thống giao thông đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với hoạch chung quận Tuyến đường Bắc Xa lộ Hà Nội có lộ giới 152,5m.xây đường dự kiến kiến nghị có khoảng lùi để tạo hành lang nhà ga Met • Đường Thảo Điền lộ giới cũ 30m, phần khoảng lùi giới xây dựng.ng • Đường Nguyễn Văn Hưởng lộ giới cũ 20m, phần khoảng lùi giới dựng • Đường Quốc Hương lộ giới cũ 20m, phần khoảng lùi giới xây dự • Đường An Phú lộ giới 20m, phần khoảng lùi giới xây dựng • Đường dọc sơng lộ giới 20m, phần khoảng lùi giới xây dựng • ác khu Đ + ong khu M a sông vực 04 rên bờ S i G ò5 phố Cấ , 965) p trê n5 Ch uẩ hơk + Xây dựng bờ kè dọc sông Nạo vét mở rộng kênh rạch bị lấp để i thơng khả nước khu vực 5.4 Cấp điện: phố Nguồn điện: Khu vực cấp điện từ nguồn điện chung thành Hồ Chí Minh nhận điện trực tiếp từ trạm biến áp 110/15kV Sài Gòn 5.5 Thốt nước bẩn vệ sinh thị: ng (thoát - Thoát nước bẩn: Khu vực hình thành hệ thống nước chu m/ha nước mưa nước thải) có kích thước Ø400 đến Ø1000 mật độ xây dựng 56 - Vệ sinh đô thị: ác Rác thải: Khu vực dự kiến quy hoạch hình thành hệ thống thu gom rác, r ác tập thu gom ngày xe chuyên dùng đưa xử lý khu xử lý r trung thành phố Các điểm lưu ý triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000: * Các khu vực trục thể cảm thụ cảnh quan: Xa lộ - Khi có hệ thống vận tải hành khách có cơng suất lớn tiếp cận khu vực Bắcn ga Hà Nội cần định hướng tổ chức hành lang nối từ khu vực nhà tiếp cậvực đón đưa hành khách Các trục giao thơng hành lang khu trọng yếu tập trung giải pháp tạo hình trang trí khơng gian thị cho - Trong khu điều chỉnh cần nghiên cứu giải pháp bố cục không gian đô thị trục khu vực sau đây: + Khu vực dọc trục Xa lộ Hà Nội + Khu vực gần trạm Metro dọc trục Xa lộ Hà Nội + Khu vực dọc trục giao thơng khu vực II - III + Khu vực dọc bờ sơng Sài Gòn + Các khu cơng trình cơng cộng khu vực * Đánh giá tác động môi trường: - Việc phát triển khu dân cư, xây dựng đường giao thông khu vực Bắc Xa lộ Hà Nội làm ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí, nước, kinh tế - xã hội, cảnh quan đô thị - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường: + Quy hoạch sử dụng đất tổ chức không gian cảnh quan hợp lý + Xây dựng đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội + Ban hành quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch duyệt Điều - Trên sở nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung duyệt, Sở Quy ành hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Viện Quy hoạch Xây dựng thphố tỷ triển khai thực nghiên cứu đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội - quận trình duyệt theo quy định - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân quận xác lập ranh đất quy hoạch, thực tốt việc quản lý đất phạm vi quy hoạch Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài Phụ lục 2: Kết phân tích mẫu chất lượng mơi trường Khơng khí xung quanh chất lượng nước sau xử lý khu dân cư Thảo Điền, Quận MTN B CƠN G TY TNHH PHÂN TÍCH Địa chỉ: 93/30/ QT.16.080 76 PHI ẾU KẾ T : 12/08 /2016 Đườ Ngày Địa điểm lấy mẫu: 190 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2 Tên mẫu: Nước thải Khơng khí xung quanh Số lượng mẫu: mẫu Ngày nhận mẫu: 27/07/2016 Kết phối hợp thực Viện Nhiệt đới Môi trường Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu Thời gian lưu mẫu: kể QT.16.080 Ngày PHI3 ngày 76 : ẾU 12/08 KẾ /2016 T Nước thải: T T Phư h ơng ô phá T n p g thử S IS S O CSME OWW B SME O WW Đ n QC VN 40:20 v 11 m g m g m g K ế t q 1 C MP T ol C N if V / or N Ghi chú: (*): Phương 0 pháp Bộ TN&MT chứng nhận – VIMCERTS 009 (*): Nước mặt, đất, nước 1.nước Kết phối hợp thực Viện Nhiệt đới Môi trường Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu QT.16.080 76 PHI ẾU KẾ T Ngày : 12/08 /2016 Nước thải: T T Phư Đ QC h ơng VN T ô phá n 40:20 n p g thử v 11 S IS m S O g CSME m OWW g B SME m O WW g C TCV M 500 ol N P if 6187 N or (*): - Phương /1 pháp Ghi chú: K ế t q 1 0 Bộ TN&MT chứng nhận – VIMCERTS 009 (*): Nước mặt, nước đất, nước thải, nước biển; (**): Nước mặt, nước thải Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu Thời gian lưu mẫu: ngày kể từ ngày trả kết Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải việc khiếu nại kết phân tích BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHU NHÀ Ở THẢO ĐIỀN VÀ HƯỚNG THẢO ĐIỀN THÀNH KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Lời ngỏ: Khảo sát ý kiến người dân đánh giá yếu tố Khu nhà từ phát triển thành Khu đô thị sinh thái, đảm bảo vấn đề diện tích mảng xanh, vệ sinh mơi trường, an ninh khu vực, tạo môi trường sống lành Qua đó, biết khuất mắc mà người dân gặp phải từ đưa hướng giải Đây phiếu điều tra nhằm phục vụ cho đồ án Tôi xin cam kết bảo mật câu trả lời người Tôi xin chân thành cảm ơn quý người tham gia trả lời, đánh giá phiếu trả lời Cách trả lời: cách đánh dấu X vào phương án lựa chọn: a, b, c,d,…hoặc vào cột trả lời cho ý kiến câu trả lời Thông tin cá nhân Nghề nghiệp: a Cán nhân viên hành chính; b Lao động phổ thơng; c Học sinh, sinh viên d Kinh doanh; e Công nhân; f Hưu trí, nội trợ; g Nghề khác Thu nhập hàng tháng gia đình (gồm lương nguồn thu nhập khác): a Dưới triệu; b Từ triệu – triệu; c triệu – 10 triệu; d Trên 10 triệu Nội dung ý kiến đánh giá khu nhà ở: Theo Ông/Bà, Anh/Chị cơng trình kiến trúc khu thị có hài hòa, phù hợp với quy hoạch, với khí hậu, với đặc điểm địa hình văn hóa địa phương hay không? a Phù hợp b Không phù hợp c Khơng có ý kiến Ơng/Bà, Anh/Chị có cảm nhận mơi trường sống xung quanh bị ảnh hưởng khói bụi từ xe cộ, cơng trình xây dựng chung cư cao cấp hay tuyến Metro xây ngang qua a Có b Ít c Rất d Khơng có Ơng/Bà, Anh/Chị có tiến hành phân loại rác nhà a Có b Khơng c Khơng quan tâm d Ý kiến khác Ơng/Bà, Anh/Chị có hài lòng mức giá dịch vụ khu đô thị khơng? a Hài lòng b Khơng hài lòng c Khơng có ý kiến Các thiết bị sử dụng nhà Ơng/Bà, Anh/Chị có tốn q nhiều lượng, chi phí a Rất nhiều b Ít c Khơng có ý kiến Mức độ hài lòng người dân Cơ sở hạ tầng – An ninh – Công trình cơng cộng R H K Ý ấ h t i ô k A nC ôC ô n M ức7 Đánh giá người dân mức độ hoàn chỉnh Cơ sở hạ tầng – An ninh – Cơng trình cơng cộng T T CÝ ố h t m ưk C H ệP hQ uả n Đánh giá người dân không gian xanh khu vực K hô Tr ồTr o n S C hí K iể Đánh giá người dân vấn đề sử dụng lượng K hô S C óTr o n 10 Mức độ hài lòng người dân chất lượng cấp nước – chất lượng môi trường khu vực RH K K ấ ài h h t lò ơ H ệ th H ệ th C hấ t 11 Mức độ hài lòng người dân vấn đề môi trường RH K K ấ ài h h t lò ơ C n g N ớc T hi M ưa lớ N g u 12 Tóm lại, Ơng/Bà, Anh/Chị có thấy hài lòng với khu nhà khơng? a Hài lòng b Khơng hài lòng c Khơng có ý kiến CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN/ANH/CHỊ THAM GIA ĐÓNG GÓP TRẢ LỜI ... thiện NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng KDC Thảo Điền, Quận thành KDC sinh thái tập trung nghiên cứu nội dung cụ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN THÀNH KHU DÂN CƯ SINH THÁI LUẬN... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 2. 2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 2.1.Phương pháp luận 2. 2 .2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái , Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay