Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong điều khiển máy phát điện nguồn kép trong hệ thống phong điện

195 8 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN THẾ VINH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN NGUỒN KÉP TRONG HỆ THỐNG PHONG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN THẾ VINH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN NGUỒN KÉP TRONG HỆ THỐNG PHONG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C hC P bP b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phan Thế Vinh Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1984 .Nơi sinh: TP Cà Mau Chuyên ngành: Kỹ thuật điện .MSHV: 1641830028 I- Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng logic mờ điều khiển máy phát điện nguồn kép hệ thống phong điện II- Nhiệm vụ nội dung: - Tìm hiểu tổng quan hệ thống phong điện - Tìm hiểu tổng quan ve máy phát điện nguồn kép - Tìm hiểu logic mờ, ứng dụng điều khiển máy phát điện nguồn kép hệ thống phong điện - Xây dựng mơ hình mơ Matlab - Viết luận văn III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15 tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thanh Phương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS TS Nguyễn Thanh Phương KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) PGS TS Nguyễn Thanh Phương LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CÁM ƠN Lời xin chân thành cám ơn thầy cô Viện Kỹ thuật HUTECH Viện đào tạo Sau đại học nhiệt tình giảng dạy hỗ trợ để tơi hồn thánh khóa học Đặc biệt PGS TS Nguyễn Thanh Phương truyền cảm hứng vá hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn Cám ơn bạn học viên lớp đồng hành, động viên giúp đỡ tơi học tập để vượt qua khó khăn học tập nghiên cứu trường Cuối cùng, xin chân thành cám ơn quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện vật chất tinh thần gia đình suốt trình học tập Phan Thế Vinh Trang i Trang ii Trang 118 Trang 119 Trang 120 Trang 121 Trang 122 Trang 123 Trang 124 Trang 125 Trang 126 Trang 127 Trang 128 Trang 129 Trang 130 Trang 131 Trang 132 ... thuật điện .MSHV: 1641830028 I- Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng logic mờ điều khiển máy phát điện nguồn kép hệ thống phong điện II- Nhiệm vụ nội dung: - Tìm hiểu tổng quan hệ thống phong điện. .. đề tài Nghiên cứu ứng dụng logic mờ điều khiển máy phát điện nguồn kép hệ thống phong điện làm đề tài nghiên cứu với mong muốn hiểu biết thêm phương pháp vận hành điều khiển truyền thống đến... CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN THẾ VINH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN NGUỒN KÉP TRONG HỆ THỐNG PHONG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong điều khiển máy phát điện nguồn kép trong hệ thống phong điện , Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong điều khiển máy phát điện nguồn kép trong hệ thống phong điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay