Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa khmer nam bộ tại trà vinh

136 6 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN NGỌC DIỆP NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG DU LỊCH VĂN HÓA KHMER NAM BỘ TẠI TRÀ VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Mã số ngành: 60340103 TP HCM - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN NGỌC DIỆP NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG DU LỊCH VĂN HÓA KHMER NAM BỘ TẠI TRÀ VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Mã số ngành: 60340103 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒ NGỌC PHƯƠNG TP HCM - 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Hồ Ngọc Phương (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 14 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G T S T S T S T S C h Phản biện Phản biện Ủ viên, Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – T ự d o – Hạnh phúc TP HCM, ngày 27 tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN NGỌC DIỆP Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1989 Nơi sinh: Trà Vinh Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành MSHV: 1641890004 I- Tên đề tài: Nghiên cứu tiềm du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu tiềm phát triển du lịch thành tố văn hóa Khmer Nam Trà Vinh Thực đề tài theo hướng nghiên cứu ứng dụng việc áp dụng phương pháp điều tra khảo sát, tổng hợp tài liệu, tham khảo ý kiến chuyên gia để đánh giá tiềm du lịch đối tượng nghiên cứu Kết đạt được: tiêu chí đánh giá điểm du lịch văn hóa Khmer, đánh giá tiềm điểm du lịch văn hóa Khmer Trà Vinh giải pháp chiến lược xây dựng thương hiệu “Trà Vinh – du lịch văn hóa xanh” III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/9/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 17/3/2018 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Hồ Ngọc Phương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CÁM ƠN “Nghiên cứu tiềm du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh” đề tài rộng cần thiết cho phát triển ngành du lịch tỉnh Trà Vinh Do vậy, trình thực đề tài, tác giả gặp phải khó khăn Để vượt qua khó khăn hoàn thành đề tài luận văn, tác giả nhận giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ thầy Hồ Ngọc Phương – người định hướng, góp ý ln theo sát q trình nghiên cứu Tác giả xin chân thành cảm ơn chuyên gia: thầy Trần Văn Thông, anh Trần Minh Thanh, Thạch Xuân Hoàng, chị Thạch Thị Út Linh, anh chị bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến quý báu cho nghiên cứu cho phát triển du lịch Trà Vinh Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đồng nghiệp đơn vị sẳn sàng hỗ trợ, chia sẻ công việc để tập trung vào công tác nghiên cứu đề tài Cuối cùng, tác giả cảm ơn quý thầy cô thuộc Khoa Quản trị Nhà hàng – Du lịch giảng viên tham gia giảng dạy, tập thể lớp 16SDL11 Nhờ có q anh, chị mà tác giả tích lũy nhiều kiến thức thực tế nghề nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tri ân tất quý thầy, anh, chị bạn bè Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Ngọc Diệp TÓM TẮT Trà Vinh tỉnh nhỏ thuộc vùng Đồng sông Cửu Long, với cộng cư ba dân tộc anh em Kinh – Khmer Hoa Trà Vinh Sóc Trăng hai địa phương có đơng đồng bào Khmer sinh sống Việt Nam, người Khmer văn hóa họ làm nên nét văn hóa đặc biệt cho vùng đất nơi Người dân Khmer Nam nói chung người Khmer sinh sống Trà Vinh nói riêng, trình cộng cư với dân tộc có giao thoa giữ nét riêng sinh hoạt cộng đồng, ẩm thực, lễ hội nghệ thuật biểu diễn truyền thống Với yếu tố văn hóa đặc sắc người Khmer, tỉnh Trà Vinh đưa mục tiêu chiến lược định hướng phát triển du lịch dựa vào văn hóa người Khmer địa Các văn pháp luật, hoạt động kêu gọi đầu tư, khảo sát thực địa, tổ chức hội thảo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Trà Vinh dần đưa du lịch văn hóa Khmer nói riêng du lịch Trà Vinh đến gần với nhà đầu tư tỉnh Tuy nhiên, hoạt động cho thấy, có vài đơn vị cố gắng thực mục tiêu phát triển du lịch, mà chưa có thống đồng tâm làm cấp, đơn vị, người dân chủ thể văn hóa Khách du lịch thích thú với văn hóa Khmer (đặc biệt khách nước ngoài), nhiên họ (du khách đơn vị lữ hành) chưa tìm phương tiện, cách thức để tiếp cận sử dụng tối ưu tài nguyên văn hóa Mặt khác, Trà Vinh đánh giá có tiềm du lịch khơng thua tỉnh lân cận lượng khách đến biết Trà Vinh Văn hóa Khmer dần bị mai ảnh hưởng kinh tế thị trường, thay đổi cấu nguồn nhân lực tỉnh nhà Tất có sức ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động trì, bảo vệ tơn tạo văn hóa người Khmer Nam Trà Vinh Sau nhiều trăn trở du lịch Trà Vinh sản phẩm du lịch văn hóa Khmer Nam tỉnh nhà, tác giả nhận thấy đề tài “Nghiên cứu tiềm văn hóa Khmer Nam Trà Vinh”, nghiên cứu mang tính ứng dụng cao cho thực trạng phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh Phương pháp nghiên cứu tác giả khảo sát thực địa, vấn tham khảo ý kiến chuyên gia (là cá nhân có nhiều kinh nghiệm, kiến thức thâm niên lĩnh vực du lịch) Với phương pháp này, tác giả thu nhận phát triển thêm nhiều hành động, giải pháp cho việc đưa thương hiệu “Trà Vinh – Du lịch văn hóa xanh” đến gần với đối tượng đã, tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch Trà Vinh Cụ thể, chương tác giả trình bày Cơ sở lý luận tiềm du lịch văn hóa văn hóa Khmer Nam bộ, kinh nghiệm làm du lịch văn hóa quốc gia khu vực kinh nghiệm địa phương có du lịch văn hóa bật Việt Nam Chương đề tài Thực trạng tiềm phát triển du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh, nghiên cứu vấn đề chính: thực trạng du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh du lịch tỉnh Trà Vinh; đánh giá tiềm du lịch thành tố văn hóa Khmer Nam Trà Vinh Tổng hợp nghiên cứu thực tế từ chương 1, với việc tổng hợp ý kiến chuyên gia, chương đề xuất giải pháp tác giả cho phát triển du lịch Trà Vinh nói chung du lịch văn hóa Khmer Nam nói riêng Kết nghiên cứu, tác giả đưa tiêu chí đánh giá điểm du lịch văn hóa Khmer, đánh giá điểm du lịch tiềm du lịch văn hóa Khmer Trà Vinh, sản phẩm tour du lịch trải nghiệm, kịch tiêu chuẩn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ Khmer Nam chùa Khmer địa bàn tỉnh Với sản phẩm du lịch văn hóa Khmer trên, tác giả mong đề tài “Nghiên cứu tiềm du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh” tham khảo, ứng dụng vào thực tế kinh doanh du lịch Trà Vinh ABSTRACT Tra Vinh is a small province in the Mekong Delta, with a population of three Kinh-Khmer and Hoa ethnic groups Tra Vinh and Soc Trang are the two most populated Khmer communities in Vietnam, the Khmer and their culture have made a special culture for this land The Khmer people in general and the Khmers living in Tra Vinh in particular, in the process of living with the ethnic groups have the interference but retains its own features in community activities, cuisine, festivals and art Traditional performance With the unique cultural elements of the Khmer, Tra Vinh province has set strategic goals and orientations for tourism development based on the culture of the Khmer indigenous Legal documents, activities calling for investment, field surveys, workshops organized by the Department of Culture, Sports and Tourism, Tourism Promotion Center of Tra Vinh province has gradually brought cultural tourism Khmer in particular and Tra Vinh tourism closer to investors in and outside the province However, these activities show that only a few units are trying to achieve the objectives of tourism development, but there is no uniformity and unity among all levels, units, people and owners, culture Travelers are very interested in Khmer culture (especially foreigners), however, they (visitors and travel agencies) have not found the means, the best way to reach and use this cultural resource On the other hand, Tra Vinh is considered as potential tourist less than neighboring provinces, but the number of visitors and know about Tra Vinh is very little Khmer culture is also gradually losing influence of the market economy, the change in the structure of human resources in the province All have a great influence on the maintenance, protection and embellishment of the culture of the Southern Khmer in Tra Vinh After many concerns about tourism in Tra Vinh province and the cultural tourism products of the province of Khmer, the author found that the topic of "Researching the Southern Khmer cultural potential in Tra Vinh", will be a study highly applicable for tourism development of Tra Vinh The main research methods of the author are field surveys, interviews and expert consultation (individuals with much experience, knowledge and seniority in the field of tourism) With this method, the author has gained and developed many new actions and solutions for bringing the trademark "Tra Vinh - Green tourism tourism" closer to those who have been and will participate Entering into tourism business in Tra Vinh Specifically, chapter presents theoretical background on the potential of cultural tourism and cultural Khmer in the South, experiences of cultural tourism of countries in the region and experiences of localities Cultural highlights in Viet Nam Chapter of the topic is the current situation and potential development of cultural tourism Khmer Southern in Tra Vinh, researched two main issues: the situation of cultural tourism Southern Khmer in Tra Vinh and tourism in Tra Vinh province; Assess the tourism potential of cultural elements Khmer Southern in Tra Vinh The practical synthesis of chapters and together with the synthesis of expert opinions, Chapter are recommendations of the authors for the development of tourism in general Tra Vinh and tourism Khmer Southern in particular As a result of the study, the authors set the criteria for assessing the Khmer cultural tourism sites, assessing the potential tourist destinations of Khmer cultural tourism in Tra Vinh, the experience tours, scenarios and The standard for organizing Khmer night cultural exchanges in Khmer temple in the province With the Khmer cultural tourism products as mentioned above, the author expects that the topic of "Studying the potential of Khmer cultural tourism in Tra Vinh" will be applied to the practical business of tourism in Tra Vinh Điều hành, cty lữ H C P u a h ỳ o ó n h tr T N Đ hạ g iề ch u M ời h in K N C H g D u n V yễ hâ q n n u R D ố L C G â iá m n m N C Đ g iề u n u yễ hâ h N C Đi g ều u n hà C C N hâ h u n â H hâ n N C Gi g u n m N C N g a h u o â yễ h n n ọ vi Tr C G ần iá C n m Cơ quan Nhà nước Tr P ần h M ó in G T C N hạ g ch n hi X h ê N C P g h u n ó Tr T C ần hạ h T c u Tr P ần hó L P ê hó H ng L C P â hó Đ C C a h N o u h h y N C P g hó u n tr D C Bí iệ th Đối tượng khác T Bi C hạ ên h ch đạ u T C C hạ h ch n u N h y PHỤ LỤC Bảng câu hỏi nghiên cứu (tổng hợp) Nhằm hoàn thiện đề tài luận văn Cao học chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ hành: Nghiên cứu tiềm phát triển du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh Tác giả kính nhờ hỗ trợ đóng góp ý kiến nhận định quý chuyên gia nội dung bảng câu hỏi nghiên cứu Ý kiến đóng góp quý vị giúp tác giả đánh giá xác tiềm phát triển du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh Bên cạnh đó, quý vị góp phần xây dựng chiến lược phát triển du lịch Trà Vinh nói chung, quy hoạch du lịch Trà Vinh phát triển theo hướng gắn kết văn hóa Khmer Nam nói riêng Trong bảng thành tố nghiên cứu này, cụm từ hiểu sau: - “Tiềm du lịch văn hóa Khmer Nam bộ” hiểu “Tài nguyên văn hóa Khmer Nam có khả khai thác hoạt động du lịch” - “Xã hội hóa du lịch” hiểu tham gia rộng rãi cộng đồng xã hội vào hoạt động du lịch -Quý vị vui lòng đánh dấu “x” vào số thích hợp theo quy ước sau: Khơng có ý kiến Khơng đồng ý/ Khơng quan trọng Hồn tồn khơng đồng ý/ Hồn tồn khơng quan trọng C â u 1 1 11 17 1 17 0 14 11 12 2 10 1 1 18 1.8 Yếu tố khác: Tín ngưỡng, trang phục dân tộc, tổ C â Đồng ý/ Quan trọng Hoàn toàn đồng ý/ Rất quan trọng c ó k 0 1 19 1 19 2 0 20 2 1 10 5 1 19 6 2.8 Yếu tố khác: Tổ chức cộng C â u 3 3 11 11 0 1 16 3 2 14 H 12 5 T 3 1 T 1 S ả 1 10 14 K 0 1 16 3 0 14 H 1 5 T 1 1 5 4 1 3 0 1 16 0 21 3.20 Yếu tố khác: Liên kết du lịch với công ty lữ C â u 4: 0 20 0 1 13 Đ 0 24 Đ 0 1 16 Li 2 5 X 0 1 16 H 1 12 N 4.8 Yếu tố khác: Đẩy mạnh truyền thống tiếp thị C â u 5 16 0 1 17 2 1 5 2 13 L 5.5 Hình thức khác: Xây dựng show văn hóa Đ ể 2 6 0 21 1 14 0 11 18 10 2 1 6 11 18 0 20 K 0 21 0 16 Y 1 12 6.12 Yếu tố khác: Điểm khác biệt bật riêng T h 0 1 19 0 23 1 11 7 0 15 5 H 4 11 7 1 Ý kiến khác cho phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh nói chung du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh nói riêng: - Cần đề phòng tính chủ quan, ỷ lại tự cao người dân, người dân tộc Khmer - Xây dựng, phát triển mô hình, dịch vụ du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa cộng đồng Khmer phù hợp mang nét đặc trưng tiêu biểu địa phương, mang tính vền vững - Cần có quy hoạch cụ thể cho loại hình, điểm đến, dịch vụ du lịch tỉnh; phải có phối hợp, liên kết chặt chẽ điểm đến, dịch vụ địa phương; có sách ưu đãi, thu hút, kếu gọi đầu tư vào du lịch (các dịch vụ hỗ trợ gồm lưu trú, ăn uống, hạ tầng giao thông, vui chơi giải trí, mua sắm, … tiêu chí góp phần lớn vào việc thu hút khách nên cần trọng đầu tư đồng bộ) - Tăng cường, đổi thực có hiệu công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến, dịch vụ du lịch Trà Vinh đến với du khách nước - Bên cạnh tài nguyên tự nhiên, văn hóa dịch vụ tổ chức nguồn nhân lực phục vụ du lịch nhân tố vô quan trọng, cần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chun mơn nghiệp vụ trình độ ngoại ngữ - Xây dựng hệ thống thông tin du lịch Trà Vinh để du khách nhớ tiếp cận dễ dàng - Đầu tạo nguồn nhân lực để phục vụ quảng bá hình ảnh du lịch mang nét riêng Trà Vinh - Xây dựng kế hoạch đề phương hướng liên kết điểm du lịch để tạo thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, thu hút đơn vị lữ hành tham gia - Cần điều tra phân loại xác tài nguyên du lịch tỉnh làm sở xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh có phần giai đoạn - Phát triển du lịch Trà Vinh nên có phối hợp hồn quyện văn hóa dân tộc Kinh Nam với dân tộc Khmer Nam bộ, không nghiêng nặng văn hóa Khmer Nam - Cần tập trung xây dựng sản phẩm du lịch địa phương hoàn thiện sở phối hợp xây dựng tour, tuyến nội tỉnh, liên tỉnh có chủ đề rõ nét cho tour, tuyến - Nên xây dựng sản phẩm tour tuyến sở nghiên cứu cho phù hợp với đối tượng khách, tránh chung chung hay cầu toàn dễ dẫn đến chương trình khơ cứng, đơn điệu dễ nhàm chán - Các sản phẩm du lịch phải quan tâm khai thác giá trị nguyên để làm tăng giá trị sản phẩm tránh ngộ nhận trùng lắp với địa phương khác - Quan tâm đặc biệt đến bảo tồn văn hóa Khmer Nam tỉnh Trà Vinh - Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ nghề trình độ ngoại ngữ; lực quản lý Nhà nước du lịch - Tăng cường liên kết quy hoạch phát triển du lịch với tỉnh, thành phố Đồng sông Cửu Long Thành phố Hồ Chí Minh - Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch - Quan tâm tồn diện đến phát triển loại hình du lịch cộng đồng - Khai thác du lịch bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Khmer - Kết hợp đồng nhịp ba nhà “Nhà nước – Nhà dân – Nhà làm du lịch” - Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch văn hóa có tham gia cộng đồng chủ (người Khmer) - Tìm khác biệt du lịch văn hóa tỉnh Trà Vinh Sóc Trăng để khẳng định thương hiệu sản phẩm - Kết nối, quảng bá sản phẩm “du lịch văn hóa Khmer” đến với khách du lịch quốc tế - Đầu tư khôi phục làng nghề truyền thống đồng bào Khmer (nghề đan đác, điêu khắc, thợ mộc) - Xây dựng phục hồi phum xây dựng nhà làm hàng rào tre sống - Bảo tồn sở thờ tự tôn giáo tín ngưỡng dân gian đồng bào Khmer (chùa thala) - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ du lịch - Cần xây dựng hệ thống giao thông đến điểm tham quan thật tốt - Cần xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng sẽ, bãi đổ xe thuận tiện cho khách tham quan - Đào tạo nghiệp vụ du lịch cho cá nhân/tổ chức điểm tham quan định kỳ - Tìm nhà đầu tư có lực tâm huyết để liên kết điểm tham quan lại với tạo thành chương trình tour đặc sắc Trà Vinh - Lên kịch chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật Khmer (ca, múa, hát tái truyền thuyết tiếng văn hóa Khmer) đưa vào chương trình tour - Tổ chức họp báo, hội nghị mời báo đài, công ty du lịch quảng bá hình ảnh sản phẩm - Làm để người Khmer thấy lợi ích họ tham gia làm du lịch - Cơ quan Nhà nước quan tâm đến người Khmer chủ yếu phương diện trị - xã hội, quan tâm đến lĩnh vực du lịch - Không gian điểm đến du lịch có khác biệt: thiết kế, phong cách phục vụ, thân thiện, - Các sản phẩm, chương trình du lịch tạo dấu ấn riêng, làm cho du khách hòa nhập với sống, sinh hoạt người dân địa - Cơ sở hạ tầng, giao thông phát triển toàn diện Thái độ nhân viên phục vụ hòa nhã thân thiện với du khách - Cần phải thực đồng từ Trung tâm xúc tiến đến lợi ích du lịch đến người dân, đẩy mạnh hình ảnh văn hóa người Khmer đến với cộng đồng quốc tế, mạnh dạng đầu tư sở hạ tầng: show văn hóa truyền thống, làng du lịch văn hóa truyền thống,… kết hợp tài nguyên du lịch từ nhân tạo đến tự nhiên cách hài hòa Đẩy mạnh liên kết dịch vụ với công ty lữ hành - Cần quy hoạch địa bàn loại hình phát triển du lịch phù hợp - Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp (tham khảo mơ hình du lịch Angkor Wat) - Đào tạo đội ngũ hướng dẫn phục vụ chuyên nghiệp - Xây dựng mối liên hệ tour, tuyến với địa phương vùng vùng - Đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thống du lịch THƠNG TIN CÁ NHÂN Trình độ chuyên môn:……… ……………………………………………… ……………………………………… Chức danh công việc tại: ……………………………… …………………………………………… Thâm niên công tác: ………… ……………………………………………… ………………………………………… Số lần quý vị đến với Trà Vinh: ……………………………… … Dân tộc:……………………… …… Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn hỗ trợ từ Quý vị ! PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Một góc danh thắng Ao Bà Om (Nguồn: Ảnh chụp tháng 12/2017) Hình 2: Mái chùa Khmer (Nguồn: www.google.com Hình 3: Bánh tét Trà Cn (Nguồn: Ảnh chụp tháng 7/2012) Hình 4: Hoạt động giã cốm dẹp (Nguồn: Ảnh chụp tháng 12/2012) Hình 5: Dệt chiếu phương pháp thủ công (Nguồn: ảnh chụp tháng 12/2012) Hình 6: Nghề làm mũ mão phục vụ văn nghệ truyền thống (Nguồn: www.google.com) Hình 7: Kịch múa Robam (Nguồn: www.google.com) Hình 8: Thả đèn trời lễ hội Ok – om - bok (Nguồn: www.google.com) ... tạo văn hóa người Khmer Nam Trà Vinh Sau nhiều trăn trở du lịch Trà Vinh sản phẩm du lịch văn hóa Khmer Nam tỉnh nhà, tác giả nhận thấy đề tài Nghiên cứu tiềm văn hóa Khmer Nam Trà Vinh , nghiên. .. chung: Nghiên cứu tiềm du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh 2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận nghiên cứu tiềm du lịch - Đánh giá tiềm văn hóa Khmer Nam đánh giá thực trạng du lịch Trà Vinh. .. động du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh - Các tài nguyên văn hóa Khmer có tiềm du lịch tiêu chí đánh giá điểm du lịch văn hóa Khmer Nam Trà Vinh 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Không gian nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa khmer nam bộ tại trà vinh , Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa khmer nam bộ tại trà vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay