Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố hồ chí minh

149 3 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN BÙI THÀNH HỒI NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN BÙI THÀNH HOÀI NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH,Năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 01 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch TS Phạm Phi Yên Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện TS Phan Thị Minh Châu Ủy viên TS Trương Quang Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … GS.TS Võ Thanh Thu TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HỒ CHÍ MINH, tháng … năm …… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN BÙI THÀNH HỒI Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 11 tháng 07 năm 1990 Nơi sinh: Kiên Giang Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820183 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: - Nhiệm vụ đề tài xác định hài lòng khách hàng việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp, từ đề xuất kiến nghị nâng cao hài lòng khách hàng việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp Thành phố Hồ Chí Minh - Nội dung đề tài gồm năm nội dung chính: tổng quan đề tài, sở lý thuyết, mơ hình phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu, kết luận gợi ý giải pháp Đề tài tìm mơ hình, yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng qua kết phân tích cho phương pháp hồi quy - Hạn chế đề tài chưa nghiên cứu với số lượng mẫu lớn III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Luận văn thực với góp ý hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dương - Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Bùi Thành Hoài ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn này, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Quý Thầy, Cơ, giảng viên, lãnh đạo phòng khoa, Ban giám hiệu Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt nhiệt tình, trao đổi hướng dẫn cho kiến thức lý luận thực tiễn cách tận tình đầy trách nhiệm suốt thời gian học Trường Qua giúp thân tơi có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm để áp dụng vào công việc thực tế cơng ty Những tình cảm luôn trân trọng nhớ Đặc biệt thầy Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dương hướng dẫn tận tình phương pháp khoa học nội dung đề tài Lãnh đạo Công ty TNHH Bất Động Sản Đông Á Ban giám đốc, anh, chị đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian tham gia học tập hoàn thành khóa học Các đồng nghiệp phận kinh doanh, phận chăm sóc khách hàng giúp tơi điều tra phần liệu sơ cấp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn, gia đình, bạn bè bạn học viên lớp cao học 15SQT22 động viên, hỗ trợ, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm suốt q trình học tập mơn học thực Luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện Luận văn, trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp Thầy hướng dẫn bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu song tránh khỏi sai sót Rất mong nhận thơng tin đóng góp, phản hồi quý báu từ Quý Thầy, Cô bạn đọc Tác giả Luận văn Nguyễn Bùi Thành Hoài TĨM TẮT Do hệ q trình thị hóa tự phát di dân tự nên nhiều người dân thành phố lớn khơng có khả mua nhà Trước tình cảnh ấy, Đảng Nhà nước kịp thời triển khai sách xây dựng phân khúc nhà thương mại, nhà xã hội, chung cư… dành cho người thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm hội cho nhiều người dân từ tỉnh lẻ lên thành phố có nơi “an cư lập nghiệp” nghĩa Mục đích đề tài nhằm ” NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đồng thời tìm yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng với việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp, qua đề xuất giải pháp quản lý liên quan nhằm tăng cường hài lòng khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ mua nhà dành cho người có thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh Luận văn bao gồm ba vấn đề chính: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu tác giả dựa vào lý thuyết thang đo SERVQUAL (Service Quality) Parasuraman & ctg ( 1994 ) xây dựng làm móng Bằng phương pháp định tính dựa mơ hình nghiện cứu trước đó, kết hợp với thực trạng việc mua nhà người có thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, để đưa mơ hình nghiên cứu cho đề tài Thứ hai, qua phân tích liệu điều tra từ 300 người dân có nhu cầu mua nhà dành cho người thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu cho thấy yếu tố vị trí, yếu tố thu nhập, yếu tố chất lượng cơng trình, yếu tố giá tác động mạnh đến hài lòng khách hàng Thứ ba: từ thực trạng nhu cầu người dân việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát nêu trên, đề tài đưa kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hài lòng người dân Trên sở kết tìm thấy qua đề tài ta tiến hành khảo sát với nhóm khách hàng đa dạng hơn, số lượng mẫu lớn hơn, phạm vi nghiên cứu rộng Đồng thời thiết kế nghiên cứu định tính sâu tư vấn chuyên gia ngành để đảm bảo tính ứng dụng thực tế cao Do hạn chế kiến thức thiếu kinh nghiệm thực tiễn đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận thơng tin đóng góp, phản hồi q báu từ Q Thầy, Cơ bạn đọc ABSTRACT Due to the consequence of unplanned urbanization and the massive migration, most of people living in the big cities can not afford a house Therefore, Vietnamese communist party and the government opportunely deployed the policy of building commercial housing segmentation, social housing, and segmentation, and tenement segmentation This housing policy is for low-income people living in Ho Chi Minh City Morever, this policy provides provincial people with a meaningful living and working place The most important aim of the topic is to study the customers’ satisfaction of purchasing houses built for low income citizens in Ho Chi Minh City In addition, the research not only helps us find out the factors influencing on the customers’ satisfaction, but also proposes some relevant management solutions in order to improve customers’ satisfaction and quality of housing service for low-income earners The thesis consists of three main parts: First of all, the research topic is based on the theory about SERVQUAL (Service Quality) written by Parasuraman & ctg (1994 ) The qualitative method which is based on the previous research model combines with the real situation of house purchasing for low-income citizens to bring out the research model Secondly, by analyzing the investigative data from 300 low-income earners who wish to buy a house in Ho Chi Minh City, we found that the location, income, the building’s quality and the price have made a tremendous impact on the satisfaction of customers Finally, from the actual situation of housing demand of low-income households in Ho Chi Minh City to the aforementioned survey, the topic has brought out some petitions as well as suggestions to improve the housing purchaser’s satisfaction Based on the result of this research, we can carry out a survey with with the larger and more diversified group of customers more variously larger number of customers, more samples, larger scale of the research In addition, the qualitative research design is deeper under the consultancy of professional experts to guarantee the practical applicability As well as design deeper qualitative methodology under the consultancy of professional experts to guarantee the practical applicability, my topic cannot evade all the shortcomings I wish to get comments and feedback from my teachers and readers 19 11 20 9 21 9 22 9 23 24 25 26 7 27 28 29 9 30 10 Extraction Method: Component Analysis Principal a Rotated Component Matrix He tho Dic h vu Ch o Kh uon vie Gia o tho Gia cac loai Hin h Gia ban Nhi n chu 85 84 83 82 80 87 84 81 80 Chi nh sac Van de an Nha n vie nMoi truo ng Cac dic hXu ly cac VT tang cua Huo ng cua VT DL cua can VT can nha VT can nha Chu dau tu Chu dau tu Chu dau tu Con g trin Chu dau tu Kh ong gia 78 84 82 81 78 78 83 82 79 79 325 71 80 78 77 76 69 814 DT can nha dam CL 812 772 can nha Kie 771 n truc Cac 501 yeu cau Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Co mp 37 -.5 25 61 -.0 55 44 06 43 - 37 40 45 - 40 49 47 19 - - 42 05 - - 40 60 07 - - - 33 30 - - - 4 17 75 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUI Variables Entered/Removed Mo V V M del i Re e UT, Ent DV er , a All requested variables entered Model Summary C Std h R A R F Sq dj Err Sq Ch Mo R ua us or ua an df d Si D del f g u re g e re te of 67 293 1.79 63 (Constant), 6468 UT, 000 a Predictors: DV, HTKT, CLCT, G, VTDL b Dependent Variable: TPU b Dependent Variable: TPU Coefficients St Unstan an Collin dardize da earity Mo S B V ST del t e I i ol 1.75 1169 00 ( .8641 059 023 120 01 .8461 C 065 026 121 01 .8391 o 119 030 188 00 .8871 ns 061 024 117 01 .9051 ta 033 024 065 01 .8301 030 422 Variable: 00 TPU nt 264 a Dependent a b b Residuals Statistics Mi M MStd N ni axi e Pre 4 30 dict 30160 Res 30 idu 34440 Std - 1.00030 Pre 65 00 Std - 30 Res 65 00 990 a Dependent Variable: TPU a Correlations T P GV C D H U T L V T T TP 3 2 U Pea 00 00 00 00 00 00 rso 30 30 300 300 300 300 30 n 0 G 05 2 Pea rso 00 03 00 36 00 00 n 30 30 300 300 300 300 30 Cor 0 VT 2 06 DL Pea 00 03 00 00 28 00 rso 30 30 300 300 300 300 30 n 0 CL 2 09 CT Pea 00 00 00 00 11 00 rso 30 30 300 300 300 300 30 n 0 DV 2 1 05 Pea rso 00 36 00 00 03 00 n 30 30 300 300 300 300 30 Cor 0 HT 2 06 09 KT Pea 00 00 28 11 03 00 rso 30 30 300 300 300 300 30 n 0 UT 2 2 Pea rso 00 00 00 00 00 00 n 30 30 300 300 300 300 30 Cor 0 ** Correlation is significant at 0the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) One-Sample Test Gia ban Gia cac loai Chi nh sac Hin h thu Nhi n chu ng, dSi f g 299 000 299 000 95% Confid M ence e L U a o p 3.613.4933.73 667 94 3.663.5383.79 667 45 299 000 3.783.6583.90 333 82 299 000 3.813.6913.94 667 22 299 000 3.833.7093.95 333 76 One-Sample Test dSi f g 95% Confid M ence e L U a o p 299 000 3.963.8504.07 333 61 tang cua can Huo 299 000 3.853.7413.96 333 55 ng cua can VT 299 000 3.833.7133.95 333 30 299 000 3.903.7814.01 000 88 299 000 3.963.8414.09 667 23 VT DL cua can nha VT can nha VT can nha na One-Sample Test CL can nha DT t d Si f g 9000 95% Confid M ence e L U a o p 4.063.9604.17 667 28 9000 3.963.8524.07 333 38 n truc Kh ong gia Cac yeu cau 9000 4.003.8894.11 333 77 9000 3.973.8584.08 333 86 9000 4.154.0594.24 000 06 can nha da Kie One-Sample Test t d Si f g Cac dic h vu Van de an Nha n vie nMoi truo ng Xu ly cac 95% Confid M ence e L U a o p 9000 9000 3.933.8144.05 333 17 9000 3.813.6773.94 000 21 9000 3.543.4213.65 000 87 9000 3.773.6563.89 667 71 3.863.7453.98 667 76 One-Sample Test Dic h vu He tho Gia o tho ng Khu on vien Cho de xe dSi f g 95% Confid M ence e L U a o p 299 000 299 000 3.923.7964.04 000 40 3.863.7433.98 333 33 299 000 3.903.7914.02 667 22 299 000 3.953.8284.07 000 19 299 000 4.013.8934.13 333 34 One-Sample Test t Chu 80 dau 682 tu Con g 81 trin 127 hChu 71 dau 070 tu Chu 66 dau 922 tu Chu 75 dau 828 tu Me 95% Si an Conf g d Dif Lo U f ( fer we 4.0 3.9 4.11 13 154 12 9 3.8 3.7 3.98 93 989 78 33 3.9 3.8 4.08 76 666 68 3.9 3.8 4.05 40 241 59 4.0 3.9 4.19 93 871 96 Group Statistics G S ti N MStd t d e 19 TP 4978035 U 10 Na 3688036 Independent Samples Test Levene 's Test for Equalit PU E q u al v ar tte F Si g t 99 8 Sig (2d tail f ed) 95 % Con Lo U p M Std ea n Err Di or - 1506 261 47 - 1408 ANOVA TPU S u dM m f ea Bet we 433 108 Wit 62.229 hin 47 5211 Tot 62.629 al 80 F S i 51 72 Descriptives TPU 95 % Con N MSt St L U Mi Ma e d d o pp ni xi 18- 52 4.035 4.243 2.7 5.0 24 37510 25- 79 4.067 4.249 2.2 4.7 34 40660 5 35112 44 45- 35 54 Tre 22 n Tot 300 al 46960 65521 38360 45780 4.025 4.201 2.2 3.803 4.253 2.0 3.943 4.283 3.2 4.068 4.172 2.0 0 5.0 5.0 4.7 5.0 Descriptives TPU N Sin h Ca n Con g nha Hu u Kin h Kh ac Tot al 95% Confid ence S S Interval Lo U Mtd td we p Mi Maximu pe ni m e r 4.0 21 2059 912 50 00 4.0 10 5048 091 00 00 4.0 17 3039 950 25 00 3.9 4 08 3089 005 25 75 3.8 4 04 4070 994 75 75 50 629 79 25 25 4.0 12 4026 680 00 00 ANOVA TPU Bet we Wit hin Tot al S u dM m f ea 1.922 384 60.729 58 4207 62.629 80 F S i 10 Descriptives TPU N Tru ng hoc Tru ng Ca o Sau dai Tot al 18 30 St d M De ea via 4.2 75 4.1 118 4.0 96 4.1 56 4.1 20 95% Con fide S L U o p Mi Maximum t w p ni d 4 5.00 07 25 4 5.00 05 25 4 5.00 03 00 4.75 16 25 4 5.00 02 00 ANOVA TPU S u dM m f ea Bet we 837 279 Wit 61.829 hin 43 6209 Tot 62.629 al 80 F S i 26 Descriptives TPU S S N Mtd t e Du 4De d oi 31 duo 51 duo Tre n Tot al 95% Con fide L U o p Minimu M w p m a 4 3.50 5.00 4 2.25 5.00 2.00 5.00 3.00 4.75 4 2.00 5.00 ANOVA TPU S u dM m f ea Bet we 450 150 Wit 62.229 hin 30 6210 Tot 62.629 al 80 F S i 71 54 ... ” NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đồng thời tìm yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng với việc mua nhà dành. .. nhà dành cho người có thu nhập thấp TP.HCM Tác giả định chọn đề tài “ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm... tài: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: - Nhiệm vụ đề tài xác định hài lòng khách hàng việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay