Nghiên cứu đánh giá các nhân tố tác động đến lũ lụt, hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm thiểu trên hệ thống sông cái phan rang

190 13 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HỒ THỊ TRƯỜNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LŨ LỤT, HẠN HÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CÁI PHAN RANG LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HỒ THỊ TRƯỜNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LŨ LỤT, HẠN HÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CÁI PHAN RANG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HUỲNH PHÚ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS HUỲNH PHÚ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T H C T ọ h G C S hủ T P S P P G T Ủ S y T Ủ S y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày14 tháng 03 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SI Họ tên học viên: Hồ Thị Trường Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1983 Nơi sinh: Nghệ An Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường MSHV: 1541810021 I Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá nhân tố tác động đến lũ lụt, hạn hán đề xuất giải pháp giảm thiểu hệ thống sông Cái Phan Rang II Nhiệm vụ nội dung: - Giới thiệu lưu vực hệ thống sông Cái Phan Rang - Nghiên cứu sở khoa học đánh giá tác động nhân tố tự nhiên xã hội đến lũ lụt, hạn hán hệ thống Sông Cái Phan Rang - Phân tích tác động nhân tố tự nhiên xã hội đến lũ lụt, hạn hán hệ thống Sông Cái Phan Rang - Nghiên cứu lựa chọn cơng thức tính số khơ hạn vùng lưu vực Sông Cái Phan Rang - Đề xuất phương án ứng phó, giảm thiểu tác động hạn hán, lũ lụt hệ thống Sông Cái Phan Rang III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS.Huỳnh Phú CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS.Huỳnh Phú KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Đề tài “ Nghiên cứu đánh giá nhân tố tác động đến lũ lụt, hạn hán đề xuất giải pháp giảm thiểu hệ thống sông Cái Phan Rang” xây dựng dựa số liệu thống kê, tài liệu, báo cáo từ sở, ban ngành tỉnh Ninh Thuận cập nhật sở khảo sát thực địa Luận văn cơng trình nghiên cứu tác giả giúp đỡ Thầy PGS.TS.Huỳnh Phú; tài liệu kết nghiên cứu hướng dẫn cho phép Thầy PGS.TS.Huỳnh Phú Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Hồ Thị Trường ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm – Môi Trường, Viện Đào Tạo Sau Đại Học trường Đại Học HUTECH tất Quý Thầy Cô giảng dạy chương trình Cao học K.2015 - Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích ngành mơi trường làm sở thực tốt luận văn Tơi xin bày to lòng kính trọng gửi lời biết ơn đến PGS.TS.Huỳnh Phú tận tình hướng dẫn cho Tơi suốt thời gian học tập thực luận văn Tôi xin bày to cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty đồng nghiệp Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Hợp Nhất Công Ty TNHH TM BA LA tạo điều kiện động viên, giúp đỡ Tơi q trình học tập làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bạn Trần Thị Minh làm việc Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Ninh Thuận cung cấp nhiều tài liệu quý báu để hoàn thành luận văn Sau cùng, Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, đặc biệt chồng hai gái tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Chân thành cảm ơn tất cả! Học viên thực luận văn Hồ Thị Trường TÓM TẮT Nằm vùng duyên hải cực nam Trung Bộ, lưu vực sông Cái Phan Rang thuộc tỉnh Ninh Thuận có dải đồng hẹp, địa hình phức tạp, khí hậu nóng, khơ hạn quanh năm, nơi có hệ sinh thái vùng bán khô hạn với hệ số khô hạn cao Hiện nay, hạn hán trở thành thiên tai nguy hiểm vùng đất ngày có tác hại to lớn đời sống phát triển sản xuất người dân địa phương, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái Hạn hán xuất ngồi tác động điều kiện khí hậu còn vấn đề sử dụng nguồn nước hạn chế chưa thật hợp lý, chẳng hạn sử dụng loại trồng có nhu cầu sử dụng nguồn nước lớn, phương thức tưới lãng phí nước Ninh Thuận vùng có nguồn nước mặt vào loại khan nước, với lượng mưa bình quân nhiều năm toàn tỉnh khoảng 1.100 mm Bản thân lượng mưa oi tỉnh hàng năm phân bố không theo không gian thời gian Lượng mưa có xu tăng nhanh từ đồng lên vùng núi cao Trong vùng thượng nguồn sơng Cái Phan Rang có lượng mưa 2.000 mm vùng ven biển có lượng mưa xấp xỉ 700 mm Sông Cái sông huyết mạch tỉnh Ninh Thuận với diện tích lưu vực đến cửa sơng 3.043 km , chiều dài nhánh 105 km, cung cấp chủ yếu nguồn nước cho tỉnh suốt mùa khô Chế độ dòng chảy sông Cái Phan Rang phân phối theo mùa rõ rệt; lưu lượng mùa lũ cao tập trung thời gian ngắn, có nhiều đỉnh lũ vượt 5.000m /s; lưu lượng mùa kiệt đạt 3,35m /s Vùng hạ lưu sơng Cái Phan Rang, địa hình thấp nên thường xuyên bị lũ lụt tàn phá, thiệt hại đến đời sống sản xuất môi trường sinh thái Nghiên cứu đánh giá nhân tố tác động đến thiên tai lũ lụt, hạn hán lưu vực sông Cái Phan Rang cở sở để đưa giải pháp phòng tránh thích ứng nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng thiên tai đến đời sống người nơi ABTRACT Located in the southern coastal region of the Centre, Cai Phan Rang river basin Ninh Thuan Province characterized by semi-arid ecosystem with high aridity index, hot and sunny weather, lack of water throughout the year In addition to the impact of climatic conditions, unreasonable use of limited water resource also cause droughts like cropping high water demand plants and employing waste water irrigation methods Ninh Thuan province has scarest quantity of overground water in the country, with the annual rainfall of about 1.100 mm In fact, the rainfall is distributed irregularly spatially and timely Precipitation decreases from plain to mountainous place The upstream areas of Cai Phan Rang river have rainfall of over 2.000 mm while the coastal plain have only rainfall of 700 mm The Cai Phan Rang river is crucial with total area of 3.043 km , 105 km length, supply mainly water during drought season The flow of Cai Phan Rang river distributes during two different seasons; The flow of river is dense but focus on short time with the flood 3 peak of 5.000 m /s The flow of river in dry season is only 3,35m /s The downstream Cai Phan Rang river due to low terrain, is often devastated by floods, damage to production life and ecological environment Research on the factors affecting the floods and droughts in the Cai Phan Rang river basin is the basis for providing prevention and adaptation measures to minimize the impact of natural disasters on human life here MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC xii HÌNH MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU NỘI DUNG THỰC HIỆN 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ LƯU VỰC HỆ THỐNG SÔNG CÁI PHAN RANG 1.1 GIỚI THIỆU 1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.2.1 Vị trí địa lý 1.2.2 Địa hình .9 1.2.3 Thổ nhưỡng .10 1.2.4 Thảm thực vật 11 1.2.5 Khí tượng thủy văn 12 1.2.5.1 Khí tượng 12 1.2.5.2 Hệ thống sông ngòi 15 1.2.5.3 .Chế độ dòng chảy 16 1.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI .17 1.3.1 Dân số 17 1.3.2 Các hoạt động kinh tế 18 cơng trình giao thơng, thủy lợi, bến cảng, trường học, sở y tế môi trường sinh thái Tỉnh Ninh Thuận nói chung, vùng hạ lưu sơng Cái Phan Rang nói riêng vùng khí hậu khắc nghiệt, tổng lượng mưa năm đạt thấp nước (< 1.000mm), nhiên lượng mưa có biến động lớn theo thời gian khơng gian Trong tháng mùa khơ nắng nóng kéo dài, tình hình khơ hạn, thiếu nước cho sản xuất tiêu dùng diễn găy gắt thường xuyên Trong mùa mưa, mưa lớn tập trung thời gian ngắn gây lũ lụt úng ngập nghiêm trọng nhiều nơi, vùng đồng trũng thấp, địa hình bị chia cắt Khu vực nghiên cứu, phần lớn dân cư sinh sống chủ yếu sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản Đặc biệt thành phố Phan Rang Tháp Chàm, trung tâm kinh tế, trị tỉnh Ninh Thuận, địa hình thấp nên thường xuyên bị lũ lụt tàn phá, thiệt hại dân sinh kinh tế vô to lớn Qua nghiên cứu, Tôi nhận thấy lũ lụt vùng hạ lưu sơng Cái Phan Rang ngun nhân sau đây: - Do đặc điểm địa hình sơng Cái Phan Rang với biến động mưa lớn hạ, trung thượng lưu nên dòng chảy tập trung nhanh, đổ đồng khơng có vùng chuyển tiếp nên lũ dâng cao, lũ gặp pha triều lên vùng cửa sông ngăn chận tiêu thoát lũ, làm cho ngập lụt nghiêm trọng vùng hạ lưu - Một số lưu vực sơng ngồi hệ thống sơng Cái sơng Giêng, suối Bà Râu Kiền Kiền, sông Đông Nha cấu tạo địa hình đặc điểm đặc biệt yếu tố mưa với diện tích lưu vực nho, thảm phủ thực vật nghèo nàn bị tàn phá mạnh mẽ, mặc khác hệ thống tiêu thoát lũ kém nên thường gây úng ngập cục - Hiện tượng phá rừng đầu nguồn làm thảm phủ thực vật, gây xói mòn tầng đất phủ vốn oi, làm cho bề mặt lưu vực bị trơ đá gốc, độ che phủ rừng thấp, có mưa lớn, lũ tập trung nhanh, làm tăng mức độ ngập lụt đồng Nhất có tổ hợp hình thời tiết nguy hiểm khơng khí lạnh, hội tụ nhiệt đới, bão áp thấp nhiệt đới dễ sinh lũ lớn, lũ quét thiệt hại lớn không đồng mà vùng núi - Cùng với phát triển kinh tế xã hội địa bàn, tốc độ đô thị hóa khu dân cư nhanh chóng, cơng trình dân sinh cải tạo nâng cấp tuyến đường bộ, đường sắt, đê sông Dinh, cầu cống làm thay đổi cách đáng kể dòng chảy tự nhiên gây tượng ngập úng, xói lở cục nghiêm trọng nhiều nơi, số khu dân cư sống khu vực đê, phải chịu ảnh hưởng thường xuyên lũ lớn xảy Biện pháp cơng trình : - Tỉnh cần đầu tư cho công tác xây dựng thủy lợi theo qui hoạch địa bàn, xây dựng thêm hồ chứa vùng thượng lưu vừa có tác dụng lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp sinh họat dân sinh, vừa có tác dụng giảm lũ, chậm lũ, cắt lũ vùng hạ lưu - Mở rộng độ thoát lũ cầu dọc theo tuyến Quốc lộ 1A (hiện triển khai còn chậm), mở rộng cống đường sắt, đường tỉnh lộ để đảm bảo tiêu úng cho địa phương có tuyến đường sắt qua - Điều chỉnh điều kiện mặt đệm lưu vực cách trồng thêm rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, nghiêm cấm việc phá rừng đầu nguồn - Công tác qui hoạch xây dựng cơng trình dân sinh kinh tế cần ý đến cao trình vết lũ lịch sử Ngồi xây dựng cơng sở, trường học, bệnh viện cần xây dựng nhà cao tầng để kịp thời di dời tài liệu làm nơi cứu hộ cho học sinh nhân dân vùng lũ Biện pháp phi cơng trình : - Cần tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng công tác phòng tránh hiểm họa thiên tai Một số vùng dân cư ven sông hạ lưu cần tăng cường cảnh giác có mưa cường độ lớn, thời gian mưa liên tục > ngày - Công tác thông tin mưa lũ, bão đến với vùng dân sinh cần nhanh chóng đồng phương tiện thông tin đại chúng Đài Phát Thanh, Truyền Hình, loa phường xã Trong mùa mưa lũ, cấp quyền nhân dân cần tích trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men để đề phòng chạy lũ Nhà nước cần đầu tư điện thọai đến thôn, phương tiện cứu hộ phao cứu sinh, lều, bạt, dây thừng, thúng con, thực phẩm dự phòng vùng ngập trọng điểm, để địa phương chủ động với phương châm chỗ - Cần tuyên truyền giáo dục hệ thống trị xã hội Nhà nước từ tỉnh huyện đến sở công tác PCGNTT, vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng đạo quyền đóng vai trò quan trọng Tuân thủ nghiêm ngặt phương án phòng chống lụt bão địa phương, chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh BCH Phòng chống lụt bão cấp - Cần tăng cường mạng lưới trạm đo đạc KTTV lưu vực để thu thập tài liệu , theo dõi cảnh báo mưa lũ từ xa, nâng cấp trạm thủy văn Tân Mỹ thành trạm đo cấp I (đo lưu lượng nước ), trạm thủy văn Phan Rang đo mực nước quanh năm bố trí thêm mạng lưới trạm: - Cần tăng cường mạng lưới trạm đo đạc KTTV lưu vực để thu thập tài liệu , theo dõi cảnh báo mưa lũ từ xa, nâng cấp trạm thủy văn Tân Mỹ thành trạm đo cấp I (đo lưu lượng nước ), trạm thủy văn Phan Rang đo mực nước quanh năm bố trí thêm mạng lưới trạm Trạm thủy văn Tân Giang: vùng thượng nguồn hồ Tân Giang xã Phước Hà, huyện Ninh Phước Trạm thủy văn Ma Nới : nhánh sông Cha, thuộc hữu ngạn sông Cái Phan Rang, vị trí đặt trạm khu vực nhập lưu nhánh suối suối M Ghon, suối Ka Giai, suối Tra Trạm thủy văn Lanh Ra: thượng nguồn sông Quao, vị trí đặt trạm cầu tràn sơng Quao kênh Nam thuộc thơn Phước An xã Phước Vinh huyện Ninh Phước Một số trạm đo mưa vùng thượng nguồn hồ chứa Chuyển đổi cấu thời vụ, xử lý môi trường : Tỉnh cần đầu tư nghiên cứu bố trí lại cấu trồng, dân cư, sở hạ tầng vùng lũ cho phù hợp để sống chung với lũ hạn chế thấp thiệt hại lũ lụt gây Trước mắt đề nghị nên tổ chức gieo trồng vụ lúa đơng xn hè thu, kết thúc thu hoạch hoa màu nuôi trồng thủy sản phải tháng Sau lũ rút cần xử lý hậu môi trường, nước rút đến đâu làm mơi trường đến Giám sát chặt chẽ phát hiện, xử lý sớm bệnh dịch phát sinh sau lũ Vì địa phương cần phải trang bị dự phòng số thuốc chất tẩy phòng dịch trước mùa lũ hàng năm 4.3 Các giải pháp chính sách Nhằm giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, hạn hán cần có Uỷ ban Quốc gia quản lý thiên tai chịu trách nhiệm chung phòng chống thiên tai, có nhiệm vụ định, đạo, điều phối hoạt động ứng phó thiên tai, thu thập quản lý sở liệu thiên tai, chịu trách nhiệm hợp tác quốc tế lĩnh vực Uỷ ban đặt đạo Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Tại tỉnh nói chung tỉnh Ninh Thuận cần có Ban quản lý thiên tai đặt đạo Chủ tịch tỉnh, thành viên Ban đại diện đến từ tất đơn vị có thẩm quyền Sở ngành đặc biệt phải có tham gia UBND tỉnh Ninh Thuận, vai trò uỷ viên phải quy định rõ ràng, với chế khen thưởng, xử phạt cụ thể đây: BAN QUẢN LÝ THIÊN TAI TỈNH NINH THUẬN VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Sở NN&PTNT TIỂU BAN TIỂU BAN CẢNH QUY BÁO, DỰ HOẠCH TIỂU BAN TÀI TÍNH TIỂU BAN THÔNG TIN BAN QUẢN TUYÊN LÝ THIÊN BÁO THIÊN TAI CẤP CÁC CT KHAI THÁC THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI CÁC HTX BAN QLTT DÙNG NƯỚC CẤP XÃ Ban Quản ly thiên tai tỉnh có trách nhiệm: - Thường xu yên theo dõi diễn biến thời tiết để vận hành cho hồ chứa; quản lý chặt chẽ nguồn nước hệ thống cơng trình thu ỷ lợi, ao, đầm, vùng trũng Thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước để đảm bảo điều hòa dòng chảy, chống lũ cấp nước, trọng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, chăn nuôi, công nghiệp dịch vụ - Tổ chức nạo vét cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương thu ỷ lợi nội đồng; sửa chữa cống lấy nước, trạm bơm tưới, điều tiết không để gây thất nước mùa khơ gây cản trở dòng chả y mùa mưa - Xây dựng kế hoạch sản xuất mùa vụ hợp lý, bố trí diện tích cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với lực nguồn nước Đối với diện tích canh tác chưa phù hợp (nằm vùng trũng dễ bị ngập, nằm vùng cao khó khăn điều kiện cấp nước ) phải kiên đạo chuyển sang trồng trồng cạn, sử dụng nước ban hành chế hỗ trợ cho nhân dân thực chuyển đổi - Đối với vùng cao, vùng sâu, vùng ven biển thường xảy thiếu nước sinh hoạt mùa khô, phải xây dựng phương án giải pháp cấp nước, không để thiếu nước sinh hoạt xẩy ra, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân - Chỉ đạo quan thông tin đại chúng địa phương tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực phòng chống thiên tai lũ lụt hạn hán hiệu - Chủ động bố trí kinh phí để triển khai kịp thời biện pháp chống lũ lụt hạn hán Phân công trách nhiệm thành viên hệ thống: - Uỷ ban nhân dân tỉnh đạo chung: Chỉ đạo quan chức theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí hậu, tình trạng lũ lụt, khơ hạn, xâm nhập mặn địa bàn; kiểm tra, đánh giá, cân đối khả nguồn nước có vùng, khu vực để bố trí cấu sản xuất, trồng cho phù hợp; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu Đặc biệt phải có biện pháp giải nước sinh hoạt cho nhân dân vùng khan nước - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn đóng vai trò Văn phòng thường trực Ban đạo phòng chống giảm nhẹ thiên tai 01 Phó giám đốc Sở làm Chánh văn phòng Căn theo thơng báo đài khí tượng thu ỷ văn khu vực kịp thời xây dựng phương án phòng lũ, chống hạn; hướng dẫn đơn vị chu yên môn liên quan lập kế hoạch vận hành hệ thống thuỷ lợi; thực biện pháp phòng lũ lụt, hạn hán (tưới nước tiết kiệm, chuyển đổi trồng nhằm hạn chế dùng nước), phù hợp với nguồn nước sản xuất địa phương Tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh - Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủ y văn tỉnh tăng cường công tác quan trắc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, tình hình nguồn nước để làm tốt cơng tác quan trắc, dự báo, tính tốn nguồn nước cung cấp thơng tin kịp thời cho ngành, địa phương để đạo đối phó Cảnh báo nguy nhiễm nguồn nước để địa phương có kế hoạch sử dụng - Sở Công nghiệp ngành điện xem xét, cân đối nguồn điện để ưu tiên dành nguồn nước có hồ chứa thuỷ điện vùng sử dụng cho công tác phòng lũ, chống hạn Phối hợp với ban Quản lý thiên tai địa phương để có kế hoạch cấp điện phục vụ công tác chống lũ, ngập lụt hạn hán - Sở Nông nghiệp phát triển nơng thơn phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư địa phương xây dựng kế hoạch kinh phí thuộc nguồn ngân sách địa phương đề nghị Trung ương cấp kinh phí hỗ trợ - Sở Tài chính, sở Kế hoạch Đầu tư, sở lao động thương binh xã hội có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ thiên tai, phối hợp địa phương thực việc đánh giá thiệt hại, cứu trợ, cứu đói kịp thời hộ nghèo, khó khăn vùng bị thiệt hại theo quy định - Các Đồn, Hội tích cực tham gia phong trào, hoạt động phòng tránh lũ lụt chống hạn hán - Các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: Đài phát truyền hình, quan báo chí quan thơng tin chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước, sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao nhận thức người dân công tác phòng, chống cháy rừng, phòng ngừa dịch bệnh bảo vệ môi trường Nắm bắt đưa tin kịp thời tình hình hạn công tác đạo, biện pháp phòng chống hạn, bảo vệ sản xuất có hiệu bộ, ngành, địa phương - Các cơng ty Khai thác cơng trình thủy lợi kiếm tra thống kê đánh giá trữ lượng nguồn nước hệ thống, xây dựng phương án chống hạn, xây dựng phương án khai thác sử dụng nguồn nước, phương án cấp nước phân phối nước cho mức hạn khác Đồng thời kiểm kê máy móc thiết bị, phương án dự trù nhiên liệu, kiểm tra chất lượng trạm bơm điện, sửa chữa kịp thời để sẵn sàng bơm tưới - Uỷ ban nhân dân hu yện, thị xã phối hợp với cơng ty Khai thác cơng trình thủy lợi xác định vùng chu yển đổi cấu trồng, chuyển từ lúa sang màu có giá trị kinh tế vùng khó có khả cấp nước Chuẩn bị giống, vật tư có phương án hỗ trợ chu yển đổi Thành lập Ban đạo phòng chống hạn, phân công phụ trách theo dõi theo địa bàn, tổ chức giao ban hàng tuần - Các HTX nông nghiệp thực tốt công tác thủy lợi nội đồng, thường xuyên theo dõi bờ vùng bờ để giữ nước ruộng, hạn chế tối đa lượng nước tổn thất Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để tránh thất thoát nước thời gian cấp nước - Thực tốt công tác chu yển đổi cấu trồng theo phương án huyện Sử dụng nguồn lực địa phương máy bơm, công lao động để chống hạn Áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước - Ngồi ra, cơng tác lập qu y hoạch kế hoạch phát triển địa phương, ngành tỉnh phù hợp theo với qu y hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh đến năm 2020 với định hướng phát triển kinh tế ngành vùng Bộ, ngành Chính phủ Quy hoạch, kế hoạch phát triển địa phương, ngành gắn liền với phòng tránh thiên tai địa bàn xét chọn quy hoạch phát triển vùng kinh tế phù hợp để tránh thiên tai, nâng cao tần suất thiết kế phòng chống thiên tai Cần lồng ghép phòng chống thiên tai chung ngành; ngành đơn vị phải thật quan tâm mức tác động thiên tai nội dung qu y hoạch phát triển cấp Với mục đích phù hợp của nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp, ngành thật với quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh gắn liền với phòng, chống thiên tai, cần thiết phải tiến hành xây dựng quy định cụ thể nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai qu y hoạch, kế hoạch phát triển ngành, địa phương Và phải có quan chun mơn đảm bảo việc thẩm định trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thức có qu y hoạch công tác phòng, chống thiên tai 4.4 Nêu cao nhận thức tham gia cộng đồng Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng phương pháp hướng thành viên cộng đồng, đặc biệt người dễ bị tổn thương chủ động tích cục tham gia vào q trình phân tích tình trạng dễ bị tổn thương, xác định vấn đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Nâng cao kiên thức nhận thức phòng ngừa thảm họa tự nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán nhân dân - Tăng cường phối hợp tổ chức, ngành cộng đồng tổ chức hỗ trợ bên - Định hướng quản lý rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán có trách nhiệm Thiên tai lũ lụt hạn hán làm gia tăng phân hoá mức sống dân cư, làm cản trở làm chậm q trình xố đói giảm nghèo vùng thường xuyên phải đối mặt, khiến nhiều hộ gia đình vừa khỏi cảnh nghèo đói lại bị tái nghèo Thiên tai còn làm ảnh hưởng đến phát triển giáo dục, phá hoại sở hạ tầng giáo dục, gián đoạn thời gian đến trường học sinh, đặc biệt ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường sức khoẻ cộng đồng Thực tế diễn biến thời tiết thiên tai năm gần cho thấy dự báo hồn tồn có sở, lũ lụt, ngập úng ngày có xu hướng gia tăng, gây gia tăng thiệt hại người tài sản Đáng ý, lũ lụt, úng ngập Ninh Thuận 10 năm gần đâ y xảy với nhịp điệu mau hơn, ác liệt Mùa kiệt, việc suy giảm nguồn nước dẫn tới hạn hán, khan nước xảy thường xuyên hơn, phạm vi rộng lớn ngày nghiêm trọng Năm hạn hán xảy Mức độ gay gắt hạn hán khó dự đốn xác định trước Do tác động biến đổi khí hậu, hạn hán dự báo tăng lên khoảng cấp năm tới, tiếp tục gia tăng trình hoang mạc hố, mặn hố, rửa trơi, xâm thực, xói lở bờ sông, cát bay, cát chảy Các thiên tai gây thiệt hại tương đương 1,5%GDP, làm chết bị thương hàng trăm người Tu y nhiên thiệt hại, đặc biệt thiệt hại người hoàn tồn phòng tránh người dân nhận thức việc quản lý rủi ro thiên tai Bằng chương trình thơng tin truyền thơng, tổ chức lớp tập huấn phòng chống giảm nhẹ thiên tai, lập “kế hoạch làng xa an toàn” cho cộng đồng nhằm thay đổi nhận thức người dân khắc phục thái độ chủ quan không chịu sơ tán trước nguy bão lũ lớn, tránh xây dựng nhà cửa nơi có khả xảy thiên tai, chủ động neo chằng nhà cửa, tích trữ lương thực, thuốc men; theo dõi sát dự báo thời tiết thái độ tích cực với bảo vệ mơi trường nước thời kỳ khơ hạn Ngồi ra, cần thường xuyên tu yên truyền, phổ biến, diễn tập chuẩn bị tốt biện pháp phòng, chống, điều kiện triển khai phương châm “4 chỗ” (Chỉ huy chỗ, lực lượng chỗ, vật tư - phương tiện chỗ hậu cần chỗ) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Lưu vực sông Cái Phan Rang nơi hàng năm chịu ảnh hưởng nhiều loại thiên tai Lũ lụt hạn hán thiên tai gây thiệt hại lớn kinh tế, môi trường xã hội Thực phương châm “ Chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển”, để góp phần giảm nhẹ thiên tai, năm vừa qua, tỉnh Ninh Thuận thực nhiều biện pháp cơng trình, phi cơng trình thơng qua hoạt động: Nâng cao nhận thức cộng đồng phòng tránh thiên tai; Nâng cao khả dự báo, cảnh báo bão lũ, khả quản lý lưu vực sông; tiến hành quy hoạch, xây dựng cơng trình phòng, chống giảm nhẹ thiên tai cơng trình sở hạ tầng; thực quy hoạch di dời dân khoi vùng thường xuyên bị thiên tai uy hiếp Chuyển đổi mùa vụ, cấu trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù thiên tai vùng đồng ven biển, vùng trung du miền núi Những hoạt động nói đem lại hiệu to lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định địa bàn tỉnh Mặc dù công tác phòng chống thiên tai đẩy mạnh thiếu chiến lược lâu dài Trong điều kiện khí hậu, thời tiết có có biến đổi, thiên tai diễn biến ngày phức tạp, để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội ổn định, bền vững công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển gắn liền với quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai địa bàn Và chương trình, dự án xây dựng phát triển phải lồng ghép với nội dung phòng chống thiên tai Để đảm bảo yêu cầu đó, việc xây dựng chiến lược phòng tránh thiên tai cần thiết để làm sở cho việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai lưu vực sông Nhằm thực tốt quản lý rủi ro thiên tai, kiến nghị: - Đối với cơng trình thủy lợi, thủy điện hoạt động tỉnh: Bảo vệ an tồn tuyệt đối cơng trình thủy lợi – thủy điện, cần có biện pháp phòng, tránh vỡ đập, tác động dây chuyền gây thiệt hại nghiêm trọng người hạ du cơng trình vùng ngập lụt đồng - Thực quy trình vận hành liên hồ mùa kiệt nhằm phòng tránh trạng sông đứt dòng không đảm bảo dòng chảy tối thiểu hạ du - Nâng cao lực dự báo, cảnh báo thiên tai: + Kiện tồn hệ thống mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn lưu vực sông Đổi thiết bị đo đạc theo xu hướng tự động hóa nâng cao mức độ xác số liệu quan trắc Tăng cường trạm số vùng khí hậu đặc trưng, vùng thượng nguồn vùng hồ công trình thủy lợi thủy điện Trên địa bàn tỉnh Ninh Thụận khơng có trạm đo dòng chảy mặt nên thiếu nhiều liệu điều tra Do cần bổ sung thêm trạm phục vụ quản lỳ, quy hoạch, khai thác tài nguyên nước phòng chống lũ lụt địa phương + Tăng cường lực dự báo, áp dụng phương pháp dự báo dòng chảy lũ, ngập lụt, dòng chảy kiệt, hạn hán tiên tiến, đại - Củng cố sở hạ tầng quản lý thiên tai: + Các cơng trình xây dựng với tần suất thiết kế chống lũ cao, đảm bảo mức độ an tồn cơng trình + Nâng cấp, sữa chữa cơng trình xây dựng - Tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân việc tự phòng tránh thiên tai, hạn chế thiệt hại TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận (2005, 2006), Báo cáo tổng hợp tình hình hạn hán giải pháp chống hạn địa phương [2] Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận (2017) [3] Đào Xuân Học (2002), Nghiên cứu giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán tỉnh Duyên hải Miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận) Đề tài NCKH cấp Nhà nước.Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội [4] Đặng Thanh Bình, Phan Thị Hồn (2011), Nước vấn đề thiếu nước Ninh Thuận, Hội thảo khoa học - Bộ tài nguyên môi trường: “Nước cho phát triển thị” [5] Đặng Thanh Bình, Q Minh Trung ( 2015), Tình hình hạn hán thiếu nước Ninh Thuận, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số tháng 4-2015 [6] Đặng Thị Kim Nhung, Trương Thị Quỳnh Chi cộng sự, Rà soát quy hoạch phòng chống lũ tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận [7] Lê Sâm (2006-2008), Nghiên cứu giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hóa tỉnh Nam Trung Bộ Viện khoa học Thủy lợi miền Nam [8] Lê Văn Nghinh, Hoàng Thanh Tùng, Các giải pháp phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai miền Trung [9] Nguyễn Hồng Trường (2006), Hoang mạc hóa thối hóa đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giải pháp sống chung với hạn hán tỉnh Ninh Thuận Tạp chí Khí tượng Thủy văn, tháng 6/2006 [10] Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Đình Kỳ, Vũ Thị Thu Lan, Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng Nam Trung Bộ bối cảnh biến đổi khí hậu NXB Khoa Học Tự Nhiên Công Nghệ [11] Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Thị Thảo Hương, Vũ Thị Thu Lan (2007), Lũ lụt miền Trung nguyên nhân giải pháp phòng tránh”, Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ, Hà Nội [12] Nguyễn Quang Kim nnk (2005), Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên xây dựng giải pháp phòng chống Đề tài cấp nhà nước KC08-22, Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2, 6/2005 [13] Nguyễn Trọng Hiệu (1998), Phân bố hạn tác động chúng miền Trung Báo cáo kết đề tài cấp Tổng cục KTTV [14] Nguyễn Vũ Huy, Ứng dụng mơ hình lũ chiều mike flood quy hoạch Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, Viện Quy Hoạch Thủy Lợi Miền Nam, Bộ NN PTNT, Nhà xuất Nông nghiệp năm 2009 [15] Trần Văn Tuấn (2006), Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng chống hạn cho tỉnh Ninh Thuận Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật, Đại học Thủy lợi 2006 [16] Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2015), Báo cáo trạng môi trường tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm giai đoạn 2011 – 2015 [17] Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tổng kết tình hình cơng tác ứng phó hạn hán địa bàn tỉnh năm 2015, tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ, giải pháp tháng còn lại năm 2016 ... đề tài a Mục tiêu tổng quát Đánh giá nhân tố tác động đến lũ lụt, hạn hán hệ thống Sông Cái Phan Rang, phòng ngừa rủi ro cố thiên tai nhằm giảm thiểu lũ lụt, hạn hán hệ thống sơng Cái Phan Rang. .. cứu a Đối tượng nghiên cứu + Các nhân tố tác động đến hạn hán lũ lụt hệ thống Sông Cái Phan Rang + Các giải pháp giảm thiểu tác động hệ thống Sông Cái Phan Rang S Cái S Ông 215 km 28 km S Trà... lụt, hạn hán hệ thống sông Cái Phan Rang - Đề xuất giải pháp tích cực thực tế ứng phó, giảm thiểu lũ lụt, hạn hán hệ thống sông Cái Phan Rang Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố tác động đến lũ lụt, hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm thiểu trên hệ thống sông cái phan rang , Nghiên cứu đánh giá các nhân tố tác động đến lũ lụt, hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm thiểu trên hệ thống sông cái phan rang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay