Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 thành phố hồ chí minh

114 8 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN QUỐC DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN QUỐC DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.HOÀNG TRUNG KIÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS HOÀNG TRUNG KIÊN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T 1G S 2T S 3T S 4T S 5T S C ứ P b P b U vi Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN QUỐC DŨNG Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1983 Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV : 1641820011 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất hàm ý quản trị nâng cao tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung đề tài gồm năm nội dung chính: tổng quan đề tài, sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu hàm ý quản trị Đề tài tìm mơ hình, yếu tố tác động đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh qua kết phân tích cho phương trình hồi quy Hạn chế đề tài chưa nghiên cứu với lượng mẫu lớn, chưa nghiên cứu phạm vi toàn Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 09 tháng 10 năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: TS HOÀNG TRUNG KIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, TpHồ Chí Minh” hồn tồn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Học viên thực Luận văn Nguyễn Quốc Dũng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, Tp-Hồ Chí Minh” này, tơi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Khoa Quản trị kinh doanh thuộc Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM truyền đạt cho kiến thức lĩnh vực quản lý kinh tế có tầm quan trọng vĩ mơ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập trường Đó thành q trình tích lũy kiến thức q trình học trường làm tảng quan trọng cho việc thực nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn TS Hồng Trung Kiên Giảng viên hướng dẫn khoa học tơi tận tình hướng dẫn, góp ý giúp đỡ cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh đạo, Đội trưởng đội doanh nghiệp hoạt động địa bàn quân – Tp.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận tài liệu có liên quan đến nghiên cứu giúp tơi trả lời bảng câu hỏi khảo sát, làm nguồn liệu quan trọng cho việc phân tích cho kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, hỗ trợ, động viên tơi suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Học Viên Nguyễn Quốc Dũng TÓM TẮT Thuế nguồn thu chủ yếu NSNN, kết số thu ngân sách hàng năm CQT từ Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Chi cục Thuế quận, huyện nhiệm vụ quan trọng CQT Nộp thuế theo quy định pháp luật nghĩa vụ quyền lợi tổ chức, cá nhân Tuy nhiên thực tế, số người nộp thuế có quan niệm xem việc nộp số tiền thuế vào NSNN số tiền định, thực việc nộp thuế nghĩa vụ tránh né có hội khơng nộp thuế giảm bớt số tiền thuế phải nộp mà không bị xử lý họ khơng thực nghĩa vụ nộp thuế Hệ thống thuế Việt Nam chuyển đổi theo hướng tích cực thực chế tự khai, tự nộp Theo chế này, người nộp thuế tự kê khai, tính tốn số thuế mà phải nộp tự nộp số tiền thuế vào NSNN mà không cần vào thông báo nộp thuế CQT Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nên người nộp thuế lúc kê khai xác nộp đầy đủ, hạn số thuế phải nộp Do đó, CQT cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng Một cách giải tìm hiểu xem nhân tố tác động đến tuân thủ thuế người nộp thuế Xuất phát từ thực tế nêu trên, tác giả nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, Tp-Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu xác định nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp, xác định mức độ ảnh hưởng nhóm nhân tố, xây dựng giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp Luận văn nghiên cứu phương pháp: Nghiên cứu khám phá, sử dụng phương pháp định tính, trao đổi với công chức thuế làm việc phận khác phận quản lý, phận tuyên truyên hỗ trợ, phận kiểm tra Phát phiếu khảo sát thử số doanh nghiệp có loại hình, ngành nghề, quy mơ thời gian kinh doanh khác Nghiên cứu thức định lượng: Từ kết phản hồi thông qua phiếu khảo sát Dữ liệu làm sạch, thang đo kiểm định hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp phương trình hồi quy tuyến tính bội Dữ liệu xử lý phần mềm SPSS 20 Số mẫu chọn khảo sát n = 350 với 32 biến quan sát thông qua việc khảo sát thực tế, sau kết khảo sát xử lý phân tích để đưa kết đạt ý nghĩa thống kê, dựa việc kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu xây dựng Mối quan hệ tương quan hồi quy tuyến tính bội xây dựng ban đầu với biến phụ thuộc cam kết chấp hành tuân thủ nghĩa vụ thuế 10 biến độc lập gồm: (1) Lắng nghe giải đáp thắc mắc người nộp thuế; (2) Đồng hành tháo gỡ khó khăn thực sách thuế; (3) Thơng báo tổ chức tập huấn sách Thuế; (4) Tuyên truyền; (5)Thái độ phục vụ; (6) Tiếp nhận xử lý; (7) Yêu cầu thay đổi bổ sung; (8) Sự tin tưởng người nộp thuế; (9) Kê khai chứng từ thuế; (10) Kê khai số tiền thuế Sau kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, kết mơ hình khơng có loại biến nhân tố biến quan sát hết, giữ nguyên 10 nhân tố với 32 biến quan sát Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội cho thấy 03 nhân tố có ảnh hướng tích cực đến cam kết tuân thủ nghĩa vụ Thuế doanh nghiệp nộp thuế quan Thuế, H2: Đồng hành tháo gỡ, H8: Tin tưởng H9: Kê khai chứng từ Với kết nghiên cứu này, tác giả có đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế nhằm tăng cường tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp nhà nước Chi cục Thuế quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh ABSTRACT Tax revenue is mainly from the state budget, the result of budget revenues annually in the Tax Departments from the Tax Departments of the provinces and cities under central to the Tax Office district is one of the important tasks of the Tax Departments Pay taxes according to law is the obligation and the rights of all organizations and individuals But in fact, some taxpayers still have notions see the payment of tax amounts into the state budget is losing a certain amount, to file tax is only obligation can not be avoided if you have the Assembly does not pay taxes or reduce the amount of tax payable, without treatment, they can not implement the tax obligation Thesis was studied by methods: The study explored using qualitative methods, exchange with tax officials working in different departments such as department managers, the propaganda department support, inspection department Distribute the survey to try some business type, industry, size and different business time Formal quantitative research: From the results of the feedback through the survey Data cleaning, the scale is calibrated using coefficient Cronbach's alpha, factor analysis to discover EFA, assessing the impact of these factors on the tax compliance of the business equation linear regression multiple The data is processed by software SPSS 20 Number of sampling survey was n = 350 with 32 observed variables through the actual survey, then the survey results are processed and analyzed to give the achieved significant results, based on the verification of the hypothesis of the research model was constructed Relationship correlation and linear regression multiples also built originally with the dependent variable is the commitment to abide by and comply with tax obligations and 10 independent variables are: (1) Listen and answer questions taxpayers; (2) Co-operate and remove the difficulties in the implementation of tax policy; (3) Notify training tax policy; (4) Propaganda; (5) The service attitude; (6) Receiving and processing; (7) Requires changes and additions; (8) The trust of the taxpayer; (9) Declaring tax documents; (10) the amount of tax declarations After testing the reliability of the scale, factor analysis to discover EFA, model results with no type of variable factors and variables observed at all, remains the same 10 factors with 32 observed variables Results of linear regression analysis showed that multiple factors influence 03 positive commitment to comply with tax obligations of businesses paying taxes to the tax office (7) Requires changes and additions; (8) The trust of the taxpayer; (9) Declaring tax documents; (10) the amount of tax declarations After testing the reliability of the scale, factor analysis to discover EFA, model results with no type of variable factors and variables observed at all, remains the same 10 factors with 32 observed variables Results of linear regression analysis showed that multiple factors influence 03 positive commitment to comply with tax obligations of businesses paying taxes to the tax office (7) Requires changes and additions; (8) The trust of the taxpayer; (9) Declaring tax documents; (10) the amount of tax declarations After testing the reliability of the scale, factor analysis to discover EFA, model results with no type of variable factors and variables observed at all, remains the same 10 factors with 32 observed variables Results of linear regression analysis showed that multiple factors influence 03 positive commitment to comply with tax obligations of businesses paying taxes to the tax office With the results this study, the authors have proposed the solution to improve tax collection management to enhance compliance of tax obligations of businesses to the state at the Tax Office District 9, Ho Chi Minh City o Thang đo Tin tưởng Rel iab C r N o of n 754 Tin tưở Tin tưở Tin tưở Tin tưở S Scal Co c e rre al Vari e 11 anc 2cte 518 11 587 11 560 11 539 C r o n b 714 676 692 704 Thang đo Kê khai chứng từ Rel iab C r o N n of4 793 C Kê khai Kê khai Kê khai Kê khai S Scal Co c e rre al Vari e 12 anc 2cte 588 12 596 12 558 12 670 10 r o n 749 745 763 708 Thang đo Kê khai số thuế Rel iab C r o N n of 564 p C Kê khai Kê khai Kê khai Kê khai S Scal Co c e rre al Vari e 12 anc 2cte 375 12 2-.05 12 668 12 662 11 o n 470 841 233 239 Thang đo Chấp hành tuân thủ C r N o of n 774 Chấ p Chấ p Chấ p r R e S Sca Co c le rre al Vari e 8anc 1cte 281 818 820 C r o n b 999 438 437 q PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Thang đo nhân tố Giao tiếp với người nộp thuế Kaiser Meyer- 911 Bart App lett' rox s df 780 Tes t of Sig 000 Sph T o Rotation Sums of Squared Co mp on 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tot al 13.3 09 3.5 89 1.7 23 1.6 60 1.5 57 1.2 94 1.2 18 1.0 44 1.0 31 Extraction Sums of Initial Squared Eigenv % Cu % Cu % Cu mu mu mu T o lati Tot o lati o lati ot f f ve al f ve ve 313.3 3 1 309 3 0 3.5 89 4 1.7 4 23 1.6 60 1.5 57 3 1.2 94 1.2 6 18 6 1.0 6 44 2 1.0 6 31 6 1 9 r 26 99 27 93 28 82 29 81 30 72 31 71 32 66 33 62 34 61 35 55 36 47 37 46 38 41 39 03 40 01 Extraction Method: Principal Component 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Bảng ma trận nhân tố xoay Kê khai Kê khai Kê khai Kê khai Kê khai Kê khai Thô ng Thô ng Đồn g Đồn g Thô ng Đồn g Thô ng Đồn g Yêu cầu Yêu cầu Yêu cầu 6 R o C o s Yêu cầu Tin tưởn Tin tưởn Tin tưởn Tin tưởn Kê khai Tuy ên Tuy ên Tuy ên Tuy ên Lắn g Lắn g Lắn g Lắn g Tiếp nhậ Tiếp nhậ Tiếp nhậ Tiếp nhậ Thái độ Thái độ Thái độ Thái độ Kê khai Extraction 642 606 569 514 Method: Principal Component a Rotation converged in 11 iterations Phân tích lần Kaiser Meyer- 903 Bart App lett' rox s df 595 Tes t of Sig 000 Sph t Lắn g Lắn g Lắn g Lắn g Đồn g Đồn g Đồn g Thô ng Thô ng Thô ng Thô ng Tuy ên Tuy ên Tuy ên Tuy ên Thá i độ Thá i độ Thá i độ Thá i độ Tiếp nhậ Tiếp nhậ Tiếp nhậ Yêu cầu Yêu cầu Yêu cầu Yêu cầu Tin tưở Tin tưở Tin tưở Tin tưở Kê khai Kê khai Kê khai Kê khai Kê khai 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 639 698 593 556 575 601 565 556 627 676 646 631 633 679 599 637 645 657 593 629 635 621 609 737 682 691 576 642 555 587 962 550 788 957 966 E ac u Extractio n Sums of Squared %Cu Co mp on To tal 11 604 23 66 59 51 26 11 00 Initial Eige %C u To o m tal f ul 3311 3 8 60 42 47 51 56 59 62 65 68 10 71 11 73 12 75 13 77 14 79 15 81 16 82 17 84 18 85 19 87 20 88 21 89 22 1 90 23 1 92 24 1 93 25 94 98 T o Rotation Sums of Squared mul Total o ativ f3 e 3.97 3 3.55 2 4 3.25 7 3.16 5 2.87 3 2.50 2.47 2 1.19 %Cu mu o lati f ve 1 9 7 3 5 6 v 26 95 87 27 85 79 95 96 78 72 97 98 31 98 63 32 56 50 28 29 30 33 99 99 34 99 03 35 01 Extraction Method: Principal Component Bảng ma trận nhân tố xoay R o C o Thô ng báo Thô ng báo Đồn g hàn Đồn g hàn Đồn g hàn Thô ng báo Thô ng báo Tuy ên truy Kê khai số Kê khai số Kê khai Kê khai Tiếp nhậ n Tiếp nhậ n 68 64 62 59 56 55 53 50 95 95 95 55 6 w Tuy ên truy Tuy ên truy Tiếp nhậ n Tuy ên truy Yêu cầu tha Yêu cầu tha Yêu cầu tha Yêu cầu tha Tin tưở ng Tin 744 735 679 645 tưở ng Tin tưở ng Tin tưở ng Lắn g ngh Lắn g ngh Lắn g ngh Lắn g ngh Thá i độ phụ Thá i độ phụ Thá i độ phụ Thá i độ phụ Kê khai số Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: a Rotation converged in 11 iterations x PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN C o Lan Don Tho Tuy Thai Tie Yeu TinT KeK KeK Ch gNg gHa ngB en DoP Cau hai haiS ap pN u he nh ao C Ha Truy hu Tha oT o nh Lan Pea gNg rson 5 49 4 40 49 he ** ** Corr 3 3 Giai S Dap i 00 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 g N 35 35 35 3 3 3 350 0 5 5 5 Don Pea gHa rson 65 56 76 nh Corr 1** 2** S Tha oGo i 00 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 g N 35 35 35 3 3 3 350 0 5 5 5 Tho Pea ngB rson 58 5 49 49 ao Corr 3** 5** Tap S Hua i 00 00 0 0 0 00 n 0 0 0 0 0 g N 35 35 35 3 3 3 350 Tuy Pea rson enT Corr ruy S en i g N Th aiD Pea rson oP Corr S h i uc g N Vu Tiep Pea Nha rson n Corr XuL S y i g N Yeu Pea rson Cau Corr Th S ayD i oi g N TinT Pea uon rson g Corr S i g N 0 5 00 35 00 35 00 35 4 00 35 00 35 50 3** 00 0 35 00 35 00 35 64 6** 00 0 35 00 35 00 35 58 2** 00 0 35 00 35 00 35 59 8** 00 0 35 5 0 0 0 5 0 37 1** 0 0 3 5 55 7** 0 0 3 5 50 7** 0 3 5 0 5 59 8** 0 0 3 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 0 350 0 350 0 350 2 0 350 2 0 350 55 00 41 00 48 00 39 00 56 00 y Ke Kh Pea rson Corr aiC S h i ung g N Tu KeK Pea haiS rson o Corr Thu S e i g N Cha Pea pHa rson nh Corr Tua S nTh i u g N 00 35 00 35 3 00 35 00 35 00 35 00 35 ** Correlation is significant at the 37 1** 00 0 35 22 5** 00 0 35 55 4** 00 0 35 0 0 0 0 0 0 38 1** 0 0 3 5 22 3** 0 0 3 5 56 3** 0 0 3 5 0 350 5 0 0 350 0 350 57 00 38 00 z PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Variables Entered/Removedb Variables Model Variables Entered Method Removed F10_KeKhaiSoThue, F8_TinTuong, F5_ThaiDoPhucVu, F1_LangNgheGiaiDap, Enter F7_YeuCauThayDoi, F2_DongHanhThaoGo, F6_TiepNhanXuLy, a All requested variables entered Mode l Model R R Square Std Error of the Estimate Adjusted R Square 682 673 826 a Predictors: (Constant), F10_KeKhaiSoThue, 32351 F8_TinTuong, F5_ThaiDoPhucVu, F1_LangNgheGiaiDap, F7_YeuCauThayDoi, F2_DongHanhThaoGo, F6_TiepNhanXuLy, F3_ThongBaoTapHuan, F4_TuyenTruyen, b Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu b Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu Model Sum of Squares Regress ion Residua l Total df A N Mean Square F 76.234 10 7.623 35.480 339 105 111.714 349 Sig .000a a Predictors: (Constant), F10_KeKhaiSoThue, F8_TinTuong, F5_ThaiDoPhucVu, F1_LangNgheGiaiDap, F7_YeuCauThayDoi, F2_DongHanhThaoGo, F6_TiepNhanXuLy, F3_ThongBaoTapHuan, F4_TuyenTruyen, F9_KeKhaiChungTu b Dependent Variable: F11_ChapHanhTuanThu Unstandard ized Model (Constant) F1_LangNgheGiaiD ap Coeffici B Std Error Coeffi cientsa Standardized Coefficients Beta 20 04 Collinearity Statistics t 695 051 1.293 Si Tolerance g 595 VIF 1.682 aa F2_ Don F3_ -.1 Tho 51 F4_ Tuy F5_ Thai F6_ -.0 Tiep 59 F7_ -.0 Yeu 33 F8_ TinT F9_ KeK F10 _Ke a Dependent Variable: 638 04 - 04 057 04 007 04 - 04 04 172 04 267 05 016 05 39 43 39 58 43 52 54 38 48 Collinearity Diagnosticsa Di m Con Eig diti Mod ens en on el i on 10.9 v Inde 1 1.0 00 00 20.5 57 28.8 76 32.3 84 32.6 51 34.0 50 36.4 64 37.6 48 41.2 33 10 43.0 90 11 58.6 07 a V a F1_ F2_ F3_ F5_ F6_ F7_ F9_ F10 Lan Don Tho Tha Tiep Ye Ke _Ke (Co g F4_ i n u F8_ K gHa Nha Khai Tin ns Tuy Ngh nhT gB Do nXu Ca hai SoT Tuo t ao e Phu uT Ch eGi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Dependent Variable: R M M M S i a e t Pre 350 dict 4467 Res - 350 idu 000 318 Std 1.0 350 Pre 000 00 Std 350 Res 000 986 a Dependent Variable: F11_ChapHanhT bb Biểu đồ tần số Histogram phần dư chuẩn hóa Biểu đồ phân phối tích lũy P-Plot cc ... NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9- Thành phố Hồ Chí Minh, từ... QUỐC DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số... nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn quận 9, Tp Hồ Chí Minh 3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp địa bàn Quận 9-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay