Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện củ chi tp hồ chí minh

152 22 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐỨC CHÍ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CỦ CHI - TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Mã số ngành: 60340103 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐỨC CHÍ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CỦ CHI - TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Mã số ngành: 60340103 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 14 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G T S T S T S T S C h ứ C ủ P ả P ả Ủ v Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN ĐỨC CHÍ Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15 – – 1961 Minh .Giới tính: Nơi sinh:Thành phố Hồ Chí Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành MSHV: 1641890003 I- Tên tài: đề NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CỦ CHI – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, tổng quan lại đề tài, từ đưa mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, giới hạn đóng góp nghiên cứu Thứ hai, hệ thống hoá lại lý thuyết liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững Trên sở kế thừa nghiên cứu nước, tác giả tổng hợp, đúc kết nghiên cứu trước liên quan đến phát triển du lịch sinh thái bền vững Thứ ba, tác giả đưa phương pháp nghiên cứu, mơ hình nghiên cứu đề tài nhằm thu thập liệu phục vụ cho nghiên cứu định lượng Thứ tư, tác giả phân tích thực trạng du lịch sinh thái huyện Củ Chi, đưa kết nghiên cứu kiểm định giả thuyết nghiên cứu Cuối cùng, từ kết nghiên cứu tác giả nhận xét, đưa hàm ý sách liên quan đến phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi- TP Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: 09 - -2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15 – 2018 V- Cán hướng dẫn: PGS TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Đức Chí ii LỜI CẢM ƠN Bài luận văn “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi” hoàn thành với giúp đỡ nhiều Quý lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên sở, ban ngành Thành phố Uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi; thầy cô giảng dạy nghiên cứu khoa học viện, trường đào tạo cộng đồng doanh nghiệp, hướng dẫn viên hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch Ngồi tơi nhận động viên, hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè thầy, cô trực tiếp giảng dạy lớp Cao học Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ hành thuộc trường Đại học HUTECH Tôi mong muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc trực tiếp đến Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng Khoa Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Đại học HUTECH tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu để tơi hoàn thành luận văn tiến độ đạt mục đích, u cầu đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến lãnh đạo cán Sở Du lịch sở ngành Thành phố; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cán chuyên viên, doanh nghiệp du lịch địa bàn huyện Củ Chi chung Thành phố; Quý Thầy Cơ trường HUTECH, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình trực tiếp giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn./ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2018 Người thực luận văn Nguyễn Đức Chí TĨM TẮT Nghiên cứu nhằm tìm hiểu trạng du lịch sinh thái huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh mơ hình nghiên cứu liên quan đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tác giả ngồi nước trước Từ tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu với thang đo tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến phát du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi thực khảo sát du khách du lịch Cuối dựa kết khảo sát phân tích yếu tố ảnh hưởng có mức độ quan trọng nhằm đề xuất hàm ý sách để phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi Số liệu vấn thu thập năm 2017 với kích thước mẫu chọn lọc 316 phiếu khảo sát du khách nước tham quan du lịch huyện Củ Chi đưa vào phân tích phầm mềm SPSS Kết phân tích hồi quy cho thấy loại trừ yếu tố tham gia cộng đồng địa phương có 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi theo thứ tự giảm dần gồm: Bảo vệ môi trường, Tổ chức quản lý điểm đến, Sản phẩm dịch vụ du lịch, Cơ sở vật chất kỹ thuật Tài nguyên du lịch sinh thái Khảo sát cho thấy du khách có độ tuổi cao, thu nhập cao nghề nghiệp có nhiều kinh nghiệm khoa học mức độ đánh giá cao yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi Bên cạnh tài nguyên du lịch sinh thái hạn chế chưa có nhiều thuận lợi phát triển bền vững đặc điểm kinh tế nông nghiệp đô thị nên huyện Củ Chi cần nghiên cứu sách phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với du lịch xanh, du lịch nông nghiệp công nghệ cao trang trại, nhà vườn Mặt hạn chế đề tài với phương pháp lấy mẫu thuận tiện với đối tượng du khách nên đối tượng trả lời không chọn lọc sẵn, thời gian trả lời khách du lịch không lâu nên có phần trả lời sai lệch không trùng quan điểm dự kiến luận văn Đây hướng nghiên cứu cho đề tài sau Từ khoá: Du lịch sinh thái, yếu tố ảnh hưởng phát triển bền vững, Củ Chi, ABSTRACT This research aimed to explore the current status of ecotourism in Cu Chi District - Ho Chi Minh City and study the models of sustainable ecotourism development by local and foreign researchers From that, the author proposes a research model with scales of the importance of factors affecting sustainable ecotourism development in Cu Chi district and survey the tourists who have traveled here Finally, based on the results of the survey and analysis of the most important influencing factors to propose policy implications for sustainable ecotourism development in Cu Chi District Interview data collected in 2017 with selected sample size of 316 forms of questionnaires for domestic visitors who visited the district in Cu Chi were analyzed by SPSS software The results of the regression analysis showed that excluding the local community, there are five groups of factors affecting sustainable ecotourism development in Cu Chi district in descending order including: environment protection, destination management organization, tourism products and services, material facilities and eco-tourism resources The research also showed that the higher the age, the higher the income and the more experienced occupations, the higher the level of assessment for factors affecting the sustainable development of the eco-tourism in Cu Chi district Besides, due to the limited ecotourism resources and the characteristics of urban-agricultural economy, Cu Chi district needs to study sustainable ecotourism development policies in association with green tourism, hi-tech agricultural tourism and farm, horticultural tourism The drawback of the research is that with the convenient method of sampling, the tourists as respondents were not selected and they had not enough time to respond to questions, some answers may be wrong and not focused on the viewpoint of the thesis This disadvantage will also be the next research direction for later topics Key words: eco-tourism, factors influencing sustainable development, Cu Chi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………… ii TÓM TẮT………………………………………………………… iii MỤC LỤC………………………………………………………… v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… x DANH MỤC CÁC BẢNG ……………………………………… …… xi DANH MỤC CÁC HÌNH ……………………………………………… xiv Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU …………… 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài……………………………… … 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài……………………………… 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: ………………………………… 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu…………………………………… 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu…………………………………… 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu…………………………………… 1.4.Phương pháp nghiên cứu…………………………………… 1.4.1 Dữ liệu nghiên cứu…………………………………… 1.4.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp: ………………………… 1.4.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp: ………………………… 1.4.2.Phương pháp nghiên cứu………………………… 4 1.4.2.1 Phương pháp định tính………………………… 1.4.2.2 Phương pháp định lượng………………………… 1.5 Lược khảo tài liệu nghiên cứu điểm đề tài ……………… 1.5.1 Lược khảo tài liệu nghiên cứu………………………… 1.5.2 Điểm đề tài ………………………… 1.6 Kết cấu đề tài………………………… Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết phát triển du lịch sinh thái a components extracted Phân tích tương quan Bảng 17 Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Correlations T N V D T C M P 00 2 3 31 00 31 93 31 00 31 31 6 6 VC - Pe 1 13 ar so 00 31 00 31 72 31 01 31 31 n 6 6 D V 02 P 00 0 71 00 31 31 31 31 31 e 6 6 T - C P 00 00 62 00 31 31 31 31 31 e 6 6 CD - Pe 00 02 09 ar so 93 31 71 31 31 09 31 31 n 6 6 M T 09 P 00 00 09 31 31 31 31 31 e 6 6 PT Pea 3 5 08 rso n 00 31 00 31 13 31 00 31 31 BV 6 6 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Pe ar so n * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Phân tích hồi quy Bảng 18 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến Model Summary St C S Ad d R Sq ju d d i Mo R R Err ua F st C f f del 62 62 62 00 a Predictors: (Constant), MT, VC, TC, TN, DV Bảng 19 Phân tích phương sai ANOVAa ANOVAa Mo Su d M F S del 2515 50 1 00 Re 148 310 gre 47 399 315 ssio n a Dependent Variable: PTBV b Predictors: (Constant), MT, VC, TC, TN, DV Bảng 20 Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội Coefficientsa U n St an da rdi Collinea Model (Co nst ant ) V BSt B S Tol e - d era 20 00 11 04 00 81 16 03 00 92 C 21 04 00 65 29 04 00 74 D 49 04 00 76 V Dependent Variable: PTBV a V I Bảng 21 Kiểm định giả định phương sai phần dư Residuals Statisticsa M Pre dict ed Val ue Std Res M M S N 316 316 316 316 00 992 a Dependent Variable: PTBV Charts Hình Đồ thị phân tán giá trị phần dư chuẩn hoá giá trị dự báo chuẩn hố Hình Đồ thị phân phối tần số phần dư (đã chuẩn hóa) Hình Đồ thị P-P Plot phần dư chuẩn hoá Kiểm định nhân nhân học Bảng 22 Kiểm định theo giới tính Group Statistics G N T PTB V Mea Std Std n DeviErro 173 3.43 1.17 93 288 089 17 143 3.71 1.05 79 135 087 Bảng 23 Kết kiểm định T-test giới tính Independent Samples Test Levene'st-test for Test for Equality F Sig t df E 10.2 002314 a 19 2.20 v 311 a 2.22 916 e Independent Samples Test t-test for Equality of Means S Mea Std i n Erro g Diff r % ere Diff Low nce ere er nce ( E 028-.27 -.52 q 864 126 760 u a.027-.27 -.52 v 864 125 504 r Independent Samples Test ttest 95% Confi denc e Upp er -.02 E v969 a-.03 PTB 225 Bảng 24 Kiểm định phương sai theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances PTBV Lev df1 df2 Sig ene 311 000 9.21 Bảng 25 Kiểm định ANOVA theo độ tuổi ANOVA PTBV Su df Bet 29.1 wee 03 311 n 370 315 Gro 545 MeaF Sig 7.27 6.10 000 1.19 Bảng 26 Ảnh hưởng độ tuổi lên đánh giá phát triển DLST bền vững Descriptives PTBV 1518 1923 2440 41- N 33 33 77 129 44 316 95% Confiden S t Mea Std Low Upp Mini Maxi er d 2.93 1.34 2.46 er 3.41 1.00 5.00 94 230 233 34 54 1.33 5.00 3.28 1.17 66 2.86 3.70 1.00 5.00 28 887 48 08 1.00 5.00 3.51 1.11 205 3.26 3.76 1.00 5.00 52 285 21 26 77 1.00 5.00 3.64 1.07 3.45 3.83 Bảng 27 Kiểm định phương sai theo nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances PTBV Lev df1 df2 Sig ene 10.0 309 000 26 Bảng 28 Kiểm định ANOVA theo nghề nghiệp ANOVA PTBV Su df Bet 70.9 wee 33 309 n 328 315 Gro 715 MeaF Sig 11.8 11.1 000 22 13 1.06 Bảng 29 Ảnh hưởng nghề nghiệp lên đánh giá phát triển DLST bền vững huyện Củ Chi Descriptives PTBV H S S V C N V C N 48 81 19 23 65 34 46 316 95% Confid ence Low S Mea t Std er Upp Mini Maxi Bou 2.77 d 1.28 2.39 er 3.14 1.00 5.00 08 486 185 77 39 1.00 5.00 3.53 1.04 45 3.29 3.76 1.00 4.33 09 586 96 21 1.67 5.00 2.85 1.15 116 2.30 3.41 1.00 5.00 96 104 21 49 44 3.27 1.17 2.76 3.78 1.33 5.00 54 487 264 73 34 1.67 5.00 1.00 5.00 07 3.90 3.65 4.14 Bảng 30 Kiểm định phương sai theo mức thu nhập Test of Homogeneity of Variances PTBV Lev df1 df2 Sig ene 5.83 312 001 Bảng 31 Kiểm định ANOVA theo mức thu nhập ANOVA PTBV Su df Bet 16.9 wee 76 312 n 382 315 Gro 673 MeaF Sig 5.65 4.61 004 1.22 Bảng 32 Ảnh hưởng thu nhập lên đánh giá phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi Descriptives PTBV N < 113 trieu 127 5-1046 trieu 30 10 - 316 15 95% Confid Upp MeaStd Std Low er Mini Maxi er 3.41 1.12 3.20 Bou 3.62 1.00 5.00 59 558 105 61 57 1.00 5.00 3.46 1.17 89 3.25 3.67 1.00 5.00 46 975 74 17 2.00 5.00 3.84 104 3.55 4.13 1.00 5.00 06 978 69 01 10 PHỤ LỤC Bảng S H K S Đ X ố h ố ã P n Đá NẤ TPh/ ặn Ấp p ỉ ướ 2T S T B ố â ầ V 3A 1 T ũ n h Ph Đ T ươ h ng ờĐ 5T 1 T i hà / h Nn 6T T g h u 7H T KT uy ổ h h S T T1 Ph ú H 9N hu Ph ú H V ân Gi K ỳ H ồn T ùn Lê H oà H ải Ki M ộn Đ T h A ị 1 G T i h P h T h mị L T i B h ê K ị 2N T gN h T i h nN T g h u Đ T 9 â Q T L â 2 T T ổ â 1 1 1 1 1 Danh sách khách sạn huyện Củ Chi S T T S H K S Đ X ố h ố ã P n N L / Ph i T ươ ê â ng Tu n T T ỉ hù â Ph S n T T ượ ố ổ â H ồn g Li ên T T ổ T ỉ n Ấ T p â n T â 12n B T ế â n n Y ến Vi A , M ộn g Ph ươ ng T ổ 1 Đ H uy ền N gọ c H ồn Ki m H H ùn g Ki m Ki m N g 0 u N g T Ấu ổ Đp 8ư 9ờ 4nN g u Ty 1 ỉ 6 T n Ấ ỉ p n T â n T â n T â n T â P h P h N h u H òa 1 1 1 T r Bảng S T 1T T oK hu K hu K hu du K hu nh K hu dâ C ôn gK hu Đị a 10 K hu 11 tr C ôn 12 Sâ n xã A nxã Ph ú xã A xã Tâ nxã Ph úxã Ph úxã A nxã Bì xã Tâ xã Ph úxã Tâ K hu Các dự án phát triển du lịch huyện Củ Chi ĐVT:ha D i ệ 37 13 (Nguồn: Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi năm 2017) Bảng Danh sách vườn, trại, hợp tác xã du lịch sinh thái nông nghiệp 1./ Các trang trại nông nghiệp S Đ T Kơ h u n ô nN ô n g tr an g X H T X N Quy Đ mặc N d g i hi ệ ê n n d cS iệ ả n n tí x c u h ất ki n di Sả ện n tí xu ch ất k kh há ác ch h H ), d đế S T iệ ả X n n T tí x h c u ỏK hdi ất Sả h ện n u tí xu ch ni ât thủy sản 2./sảTrại S Đ Q Dị u 1T Tr di cch ại ện ó cá tí đ H ch ư nTr d ncó ại iệ đ cá n K tí ờn O c g I h ch H o ải xe H d c T iệ ó X n đ Si tí c lan, kiểng: 3./n Vườn S Đ Q Dị T u ch V d S iệ ả n n n tí l la c nV hd ợ S iệ ả n n n tí l la c n h ợ V n la n M ỹ V n la n N V n la nV n ki ển d iệ n tí c h d iệ n tí c h 4d iệ n tí c hd iệ n tí c h S ả n l ợ n g: S ả n l ợ nS ả n l ợ Sả n xu ất ki nh (Nguồn: Báo cáo Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tháng 7/2017) Bảng Cơ cấu dân số huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2015 Năm Cơ cấu dân số 1./ 3 3 2./ Dâ 16 18 1 DâT7 8 94 3./ ỷ 8 8 28 DâT8 9 5 05 4./ ỷ 11 11 21 21 12 DâT 95 84, 15, 15, 5, 5./ ỷ , 359 DâT4 9 9 89 ỷ 4 l , , , , , 2011 2012 ĐVT: người _ 2013 2014 2015 (Nguồn: Niên giám Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 2015) Bảng Quy hoạch 10 phân khu chức ven sơng Sài Gòn ĐVT: P h K hK hK h K h K h K h K h K hK hK h Đ ịa xã P xã A xã A xã A xã N xã P xã Tr xã H xã H xã Bì Di ện 33 5, 57 541 8, 20 8, 17 43 01 33 6, 43 5, 54 4, (Nguồn: Trích báo cáo Uỷ ban nhân dân Huyện Củ Chi 2017) Bảng Đánh giá số điểm du lịch tiêu biểu địa bàn huyện Củ Chi S K T h N Đ ô n g T r a n g X a n h K h u n ô n g n V iể m D L “ s n g tạ o ” tr B đ ầ u hì n h th C hủ S K T h H hạ tầ H H ng K h i u ệ D n i n tí a y c h K L h u m D ộ i t tí t cL rC ầ n n g n c g ó h ề c B á c n (Nguồn: Sở Du lịch TPHCM, Đề tài kiểm kê, đánh giá, xếp hạng tài nguyên du lịch địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 2017) HÌNH ẢNH KHẢO SÁT TẠI CỦ CHI H1 PHỎNG VẤN TẠI THÁI MỸ H2 KHẢO SÁT TẠI ĐỊA ĐẠO BẾN DƯỢC H3 PHỎNG VẤN DU KHÁCH TẠI CỦ CHI H4 THẢO LUẬN VỚI CHUYÊN GIA H5 LÀNG NGHỀ MÀNH TRÚC -TÂN THÔNG HỘI H6 TRẢI NGHIỆM TRÁNG BÁNH TẠI PHÚ HỒ ĐƠNG H7 VẮT SỮA BỊ- NƠNG TRANG XANH H8 THU HOẠCH NẤM - GREEN PARK H9 KHU DÃ NGOẠI - GREEN PARK H10 RAU AN TOÀN- TRUNG LẬP THƯỢNG -oOo - ... quát Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến phát triển DLST bền vững huyện. .. huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DLST bền vững huyện Củ Chi xây dựng mơ hình nghiên cứu - Đo lường kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DLST bền. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐỨC CHÍ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CỦ CHI - TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện củ chi tp hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện củ chi tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay