Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất thành đô

153 9 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỤY THU TRANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH ĐƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỤY THU TRANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH ĐÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH Cán hướng dẫn khoa học: TS LẠI TIẾN DĨNH Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: T T G S T S T S T S T S C h P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỤY THU TRANG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 02 tháng 12 năm 1980 Nơi sinh: Tp.HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820085 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần xây dựng Trang trí Nội thất Thành Đơ II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố tác động đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng Trang trí Nội thất Thành Đơ - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng Trang trí Nội thất Thành Đơ - Đưa số hàm ý nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty Thành Đô III- Ngày giao nhiệm vụ: : 02/01/2018 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 17/03/2018 V- Cán hướng dẫn: TS LẠI TIẾN DĨNH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS.Lại Tiến Dĩnh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “ Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần xây dựng Trang trí Nội thất Thành Đơ” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thụy Thu Trang ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tạo điều kiện cho tham gia học lớp Cao học Quản trị kinh doanh nhằm nâng cao trình độ, kiến thức góp phần giúp ích cho cơng việc thân tham gia giải vấn đề xã hội Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo anh, chị, em công tác Công ty Thành Đô tạo điều kiện giúp điều tra, khảo sát, cung cấp tài liệu để tơi thơng tin, liệu viết luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý thầy trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) truyền đạt kiến thức chuyên ngành làm tảng giúp thực luận văn Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn TS Lại Tiến Dĩnh - người Thầy ln tận tình hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn thời hạn Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, chia sẻ giúp đỡ nhiều suốt trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Trong q trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ Quý thầy bạn bè Xin chân thành cảm ơn Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Thụy Thu Trang TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu "NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH ĐÔ" thực mà tượng di chuyển lao động từ doanh nghiệp nước sang làm cho doanh nghiệp nước ngày tăng, làm thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao cho khối doanh nghiệp Việc tạo động lực làm việc cho người lao động ln vai trò quan trọng việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực Quan tâm tạo động lực làm việc cho người lao động, làm cho người lao động hăng say làm việc hiệu xuất cao, phát huy tối đa tiềm sẵn nhân viên Đề tài nghiên cứu khảo sát Công ty Thành Đô với số lượng người tham gia trả lời 180 người Đề tài đề cập đến vấn đề cốt lõi sau: Vấn đề thứ tìm hiểu sở lý thuyết động lực làm việc, nhân tố thúc đẩy động lực làm việc nhân viên Đánh giá mơ hình nghiên cứu động lực làm việc nhân viên với quan tác giả nghiên cứu trước, kết hợp với thực trạng Cơng ty Thành Đơ để đưa mơ hình nghiên cứu sơ gồm nhân tố Vấn đề thứ hai thực thảo luận nhóm để điều chỉnh mơ hình ban đầu, xây dựng thang đo, thiết kế bảng câu hỏi thực điều tra nghiên cứu chuẩn bị số liệu cho phân tích Vấn đề thứ ba phân tích xử lý số liệu phần mềm SPSS 20 tổng hợp lại kết phân tích Vấn đề thứ tư dựa vào kết tính tốn tác giả đưa số hàm ý để tác động nhằm nâng cao động lực làm việc nhân viên Công ty Thành Đô Các hàm ý đưa là: Đào tạo phát triển nhân viên không giúp cho nhân viên kiến thức làm việc tốt hơn, mà giúp cho thân họ tự khẳng định khả nên ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên nhiều Tăng thu nhập cho người lao động đồng thời gắn thu nhập với hiệu công việc Tạo công minh bạch sách thăng tiến cho nhân viên Thực đầy đủ chế độ sách cho người lao động lương thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi Đảm bảo công đánh giá, xây dựng hệ thống đánh giá cơng việc tác dụng hồn thiện thực công việc người lao động phát triển người lao động Tăng việc giao quyền tự cơng việc cho nhân viên, hạn chế bình luận, nhắc nhở cách tiêu cực trước lỗi mắc phải nhân viên Tạo cho nhân viên khoảng không gian cần thiết để đạt thành cơng riêng mình, tạo kết nối mục tiêu nhân viên với mục tiêu lớn cơng ty Giảm áp lực khơng khí tâm lý tổ chức, bố trí thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên công việc căng thẳng kéo dài, tìm cách giải mâu thuẫn cạnh tranh nhân viên, tránh tạo cho nhân viên cảm giác ln phải cảnh giác với đồng nghiệp mình, tạo hợp tác phối hợp cơng việc, tạo nên bầu khơng khí làm việc vui tươi, thoải mái hiệu ABSTRACT Rationale of the study "RESEARCH ON FACTORS AFFECTING THE EMPLOYEES' MOTIVATION IN THE COMPANY THANH ĐO " is that the phenomenon of labor migration from local businesses to overseas businesses are increasing Besides, the fact that the shortage of high quality labour in the state-run enterprises is clear Creating the employees’ working motivation has always been an important role in the development of human resources, to interest in creating the employees’ working motivation and make them eager to work much more effectively and productively The research is investigated with 180 informants in the company THANH ĐO The study refers to the following core issues: The first issue is to understand the basic theory of the satisfaction in the work and the relationship between this satisfaction and the motivation of labour At the same time, the study evaluates studied models about employees' motivation to the company of the previous researchers, combined with the fact of the company THANH ĐO to provide preliminary research model includes elements The first issue is the group discussion The aim is to adjust the original model, to build scale, to design questionaires and to prepare the data for analysis The third issue is to analyze the data by SPSS 20 software and to synthesize the analyzed results The fourth issue is to bring out some implications based on the calculated results to enhance the employees' motivation in the company THANH ĐO The implication is given as: training and staff development that not only helps employees better working knowledge but also help them to assert themselves by their ability to affect the motivation of the staff work very much Giving employees always feel proud of the company brand, from which want to stick with the company and believe in the value of benefits that the brand company for not giving its employees Ensuring fairness in assessment, develop a job evaluation system works complete the job performance of employees and employee development Increased autonomy in the allocation of work to staff, limited comments, reminding a negative way than before the employee mistakes Creating space for staff necessary to achieve their own success, create the connections between employee goals with corporate goals big Reduced air pressure in psychological organizations, such as arrangement respite for staff if the job is too stressful and lasts, seek to resolve conflicts and competition among employees, thus giving staff felt always be wary of their own colleagues, created in collaboration coordinate work, create a work atmosphere cheerful, comfortable and efficient CS2 866 CS1 777 CS3 224 254 Regression Descriptive Statistics M St e d Y P N 1 15 438 15 563 15 543 L Q H C V D 15 543 15 980 15 860 15 794 Correlations Y P e a Y P L 44 50 52 61 44 Q H C V D T 23 25 21 50 23 32 32 M T 58 13 22 650 CV 52 25 32 DT 61 21 32 34 51 MT 58 13 22 23 51 CS 46 13 14 16 43 40 LD 56 22 30 28 54 53 TN 58 17 33 27 46 5 52 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 04 00 00 0 00 00 00 Y PL QH 00 CV Sig (1-tailed) DT MT CS LD TN Y PL QH N CV DT MT CS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 34 00 04 00 00 00 23 00 159 159 159 159 159 15 159 159 159 159 159 15 159 159 159 159 159 15 159 159 159 159 159 15 159 159 159 159 159 15 159 159 159 159 159 15 L D 159 159 159 159 159 15 T 159 159 159 159 159 15 Correlations Y PL 46 565 585 on D T M T C S 13 22 175 14 305 331 16 28 279 43 543 467 40 533 521 1.0 00 27 307 1.0 27 00 443 L D T N Y C V S i g 1.0 30 443 00 00 000 00 0 014 003 04 000 00 03 000 00 000 01 00 000 TN 00 00 0 D T 159 15 159 159 15 159 159 15 159 159 M T 15 159 159 15 159 159 C S 15 159 159 15 159 159 L 15 159 159 D Variables Entered/Removed Mo del V a r i V a r i a M et ho d T N, PL Ent er , a Dependent Variable: Y b All requested variables entered b Model Summary Mo del RR S A Std d Ch S S q u a 72 712 E s t i RF C S ng 235 727 d f b Model Summary Mo del S C Dur n W o 15 1.7 a 00 87 a Predictors: (Constant), TN, PL, CS, CV, QH, LD, MT, DT b Dependent Variable: Y ANOVA Mo Su del m d M f ea Re 22 e n 150 055 Re sid F S i a 30 158 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), TN, PL, CS, CV, QH, LD, MT, DT Coefficients a Mo Unstan St del dardiz an ed da Coeffic rdi S B t e S Cor i rela g tion s Zer o- (Co 503 22 s ) PL 17 03 22 02 00 44 14 03 19 00 50 17 03 21 00 52 05 02 12 03 61 D 08 02 173 00 58 T 09 02 165 00 46 08 03 117 03 56 08 02 17 00 58 M Charts T-TEST GROUPS=Gti(1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=Y /CRITERIA=CI(.95) T-Test Group Statistics G t 27 Y N M e a n St d De via S t d 529 101 Nam13 419 036 Independent Samples Test Lev en e's Te t-test for Equa lity of S g E a 31 57 v n a me d f - 15 - Independent Samples Test tt Si g (2tai le d) M e a n D i f f e E l 48 v n a 54 me - - S9 t d % E r C r o r 092 L o - - 108 Independent Samples Test t % C Y Eq ual 117 Equal variances not assumed 15460 Onewa Descriptives Y N M e a n 22- 41 30 81 3040 4050 29 50- 15 60 4 St d D ev iat St 95% d Confid Er ror L U o p 499 7 407 460 Mi ni m u m 4 8 3 Descriptives 22- 5.0 30 30- 5.0 40 40- 4.7 50 50- 4.2 60 Test of Homogeneity of Variances Y Le ve d f d f S i 155 31 ANOVA Y Su m d M f ea F Bet we 897 29 en 155 Gro ups 29 552 158 19 Wit hin S i 19 Oneway Descriptives Y N M e a n 1-5 77 na m 41 610 41 na m 159 St d D ev iat St 95% d Confide Er ror L U o pp 441 431 4 4 4 Descriptives Y M 1-5 2.0 5.0 na 0 m 3.2 5.0 65 10 na m 3.0 5.0 0 Test of Homogeneity of Variances Y Le ve d f d f S i 156 35 ANOVA Y Su m d M f ea F Bet we 844 422 en 156 Gro ups 29 605 19 158 Wit hin 2 S i 11 Frequencies Statistics Gi oi V T Th u a 159 159 159 N M n 0 1 Min imu m Frequency Table Gioi tinh Fr eq ue nc Nu 27 Vali 13 d Na m 15 P V C er ali u c d m e P u 17 17 17 0 83 83 0 100 100 Tuoi Fr eq ue nc 2241 P V C er ali u c d m e P u 25 25 25 8 3081 50 50 76 9 18 18 95 Vali 29 2 d 408 5.0 5.0 100 50 5015 100 Tham Nien Fr eq ue nc 77 n P V C er ali u c d m e P u 48 48 48 4 41 25 25 74 8 n 41 Vali d 11 159 na 25 25 8 100 100 ... làm việc người lao động Công ty Cổ phần xây dựng Trang trí Nội thất Thành Đô II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố tác động đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng Trang. .. Trang trí Nội thất Thành Đơ - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng Trang trí Nội thất Thành Đơ - Đưa số hàm ý nhằm nâng cao động lực làm việc. .. HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỤY THU TRANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất thành đô , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất thành đô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay