Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD dung quất

127 5 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ ANH DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐTXD DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Mã số ngành: 60580208 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ ANH DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐTXD DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp Mã số ngành: 60580208 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN QUANG PHÖ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Trần Quang Phú Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS.TS Lương Đức Long TS Nguyễn Thanh Việt TS Nguyễn Việt Tuấn TS Đinh Công Tịnh TS Nguyễn Quốc Định Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Anh Dũng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 11/04/1991 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp MSHV: 1541870032 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng Ban quản dự án ĐTXD Dung Quất II- Nhiệm vụ nội dung: - Khảo sát thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất - Nghiên cứu xác định ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất - Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng tìm xây dựng mơ hình - Đưa số gải pháp hạn chế ảnh hưởng yếu tố đến đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất kết luận III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 23/04/2018 V- Cán hướng dẫn: TS Trần Quang Phú CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Anh Dũng ii LỜI CÁM ƠN Trong q trình hồn tthiện luận văn, nhận nhiều hướng dẫn , giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị đồng nghiệp bạn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Tiến sĩ Trần Quang Phú, người thầy kính mến hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình làm luận văn Khoa Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, đại học Công Nghệ TPHCM tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Quý Thầy, Cô hội đồng chấm luận văn cho tơi đóng góp q báu để hoàn thành luận văn Viện thiết kế - Bộ quốc phòng, phân viện miền nam tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập hoàn thành luận văn Ban quản dự án đầu tư xây dựng Dung Quất anh, chị, em hoạt động ngành xây dựng giúp có số liệu khảo sát để phục vụ luận văn tốt nghiệp Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, song khơng tránh khỏi có sai sót Rất mong nhận thơng tin góp ý từ Q Thầy, Cơ bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018 Người thực luận văn Lê Anh Dũng TÓM TẮT Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi xác định KKT tổng hợp tập trung phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, cơng nghiệp quy mơ lớn gắn với cảng biển nước sâu Sau khởi công dự án Nhà máy lọc dầu, Nhà máy vào vận hành làm tăng nhu cầu đầu tư vào KKT Dung Quất Theo điều chỉnh mở rộng quy hoạch phát triển đến năm 2025, KKT Dung Quất có tổng diện tích khoảng 45.332ha mang lại cho tỉnh Quảng Ngãi nhiều lợi ích kinh tế xã hội Tuy có định hướng phát triển mạnh mẽ trình triển khai thực cơng trình xây dựng tồn bất cập nhiều thách thức KKT Dung Quất mà cụ thể BQL dự án ĐTXD Dung Quất Chính cần phải tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất tìm biện pháp kiểm sốt, hạn chế ảnh hưởng yêu cầu cấp bách cần thiết Mục tiêu nghiên cứu xác định, phân tích, đánh giá lựa chọn danh mục yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đưa giải pháp thích hợp để hạn chế ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Trên sở thuyết nghiên cứu khảo sát 15 cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Từ kết khảo sát, kỹ thuật phân tích nhân tố qua kiểm định mơ hình hồi quy đa biến rút gọn tập hợp 17 yếu tố thành nhân tố đại diện, nhóm có mối tương quan ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Với kết trên, nghiên cứu đề xuất với chủ đầu tư cần phải nghiên cứu xây dựng kế hoạch vấn đề liên quan đến tài kịp thời ứng phó với thay đổi sách Lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi cơng có kinh nghiệm lực lĩnh vực xây dựng Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần nâng cao lực quản để thực dự án cách hiệu ABSTRACT Dung Quat Economic Zone (EZ) in Quang Ngai province is considered as a general economic zone focusing on the development of oil refineries and petrochemical industry,a large-scale industry in the deep-water port After the launch of the oil refinery project, the plant came into operation, which has increased demand of investment in Dung Quat Economic Zone According to the project of planning development until 2025, Dung Quat Economic Zone with a total area of about 45,332ha brings Quang Ngai province many socio-economic benefits In spite of its strong development, there are still many shortcomings and challenges for Dung Quat Economic Zone, especially Dung Quat Investment Construction Project Management Unit Therefore, it is necessary and urgent to study the factors affecting the quality of the construction in Dung Quat Construction Investment Project Management Unit and find out measures to control and limit the effect The objective of the research was to identify, analyze, evaluate and select the list of the key factors influencing the quality of the construction at Dung Quat Construction Investment Project Management Unit, thereby, find out the impact of these factors and propose the best solutions to limit their impact on the quality of the project invested and constructed in Dung Quat Construction Investment Project Management Unit Based on the theory, the survey has been conducted at 15 construction works at Dung Quat Construction Investment Project Management Unit Upon the result of the survey, using the factor analysis and multiple regression analysis techniques, we reduced the set of 17 factors into representative factors affecting the quality of the construction works at Dung Quat Construction Investment Project Management Unit Upon the result above, we suggest that investors should study and set up financial plan and timely cope with the change of the government policy In addition, investors should seek consultants, contractors who have experience and qualification in the field of construction Finally, investors need to improve their administrative skills to deploy the project optimally 48 59 05 15 52 53 54 56 57 85 96 60 61 62 63 46 56 67 68 79 70 71 27 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 2 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 74 75 67 78 89 80 81 82 83 48 58 86 87 09 19 29 93 94 95 96 97 89 5 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 2 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 01 01 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 12 12 12 12 21 2 5 1 2 5 2 4 5 1 1 1 1 5 3 2 2 3 5 1 2 1 5 3 4 4 3 5 2 1 3 3 3 5 2 5 2 1 2 3 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 2 5 3 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 2 5 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 S T 10 12 31 41 51 16 17 18 29 20 12 N T5 4 5 4 4 5 5 2 4 N T5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 N T4 4 4 4 5 5 5 4 N T5 4 4 4 5 5 5 4 5 N T4 4 5 4 5 5 4 5 5 N T3 4 5 4 5 5 3 5 N T4 4 5 5 5 5 4 4 5 N T4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 Nh Nhó ó N MmM M T4 T4 T4 T4 5 5 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 Y 4 5 4 4 5 5 2 4 24 25 62 72 28 39 30 31 32 43 53 36 37 38 49 04 14 24 43 45 46 47 84 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 2 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 1 3 5 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 5 3 4 5 2 4 2 5 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 50 51 25 35 54 56 57 58 69 06 16 62 63 64 65 76 86 79 70 71 72 73 47 5 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 2 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 3 3 3 5 3 5 3 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 5 76 87 98 80 81 82 83 84 85 68 78 90 91 29 39 49 95 96 97 98 19 01 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 01 01 10 10 10 10 1 1 1 1 1 21 12 12 12 12 4 4 5 3 2 3 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 2 2 2 5 4 4 5 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 1 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 PHỤ LỤC 04 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA Nhóm Chủ đầu tư (CDT) Reliability Statistics C N r of o Ite 875 CD T1 CD T2 CD T3 Item-Total Statistics S S C C c r c or al o e a re n M b 15 15 64 864 15 14 14 826 15 792 15 15 838 75 Nhóm Tư vấn (TV) Reliability Statistics C N r of o Ite 877 TV TV TV TV TV TV Item-Total Statistics S S C c c or al e a re M 31 33 55 32 31 31 32 60 31 31 31 30 64 32 30 32 55 31 29 C r o 870 865 861 870 855 854 Nhóm Nhà thầu (NT) Reliability Statistics C N r of o Ite 86 NT NT NT NT NT Item-Total Statistics S S C c c or al e a re M 28 22 66 27 23 28 28 69 21 28 28 24 67 28 24 28 61 C r o n b 848 847 848 854 852 Nhóm Mơi trường Reliability Statistics C N r of o Ite 89 S S C C c r c or al o e a re n M b MT 7.4 80 849 MT 7.2 877 Item-Total Statistics PHỤ LỤC 05 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC THANG ĐO KMO and Bartlett's Test Kai serMe yerOlki n Me 86 171 00 Total Variance Explained Co mp one nt Tot al 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.3 22 2.7 13 1.6 21 1.0 93 1.0 49 78 66 56 50 Initial Extraction Rotation Eigen Sums of Sums of values Squared Squared % Cu Tot % Cu Tot % Cu mu al mu al mul o lati o lati o ativ 37.3 33.4 1 822 803 7 2.7 3.1 5 5 9 13 61 3 3 0 91.6 92.5 9 21 84 5 21.0 22.5 93 72 8 1.0 2.0 7 49 78 7 5 5 5 6 0 5 5 9 0 7 2 43 Extraction Method: Principal Component Analysis Biến qu sát Nh 8 0 Eigen 1 venva Đ ộ 5 Đb ộ bi 6 ến thi PHỤ LỤC 06 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Sơ lược mơ hình hồi quy bội b Model Summary Mo del R R A St Du S d rbi d qu Err n 7878 388 a Predictors: (Constant), MT, CDT, NT, TV b Dependent Variable: BIENPHUTHUOC Phân tích ANOVA mơ hình quy a ANOVA Mo Su dM F S del 16 Re 67 e n 18 120 15 85 124 a Dependent Variable: BIENPHUTHUOC b Predictors: (Constant), MT, CDT, NT, TV Các thông số biến phương trình hồi quy Coefficients Mo Unstan Sta t Sig Collinea del B S To VI t ler F - ( 23 3.8 00 C 03 28 31 00 16 o 3065 32 05 00 59 n 2057 26 67 00 82 s 04 30 56 00 69 t a Dependent Variable: BIENPHUTHUOC a ... cầu quản lý chất lượng dự án xây dựng  Đặc điểm quản lý chất lượng dự án xây dựng: Quản lý chất lượng dự án xây dựng, cơng trình xây dựng hoạt động quản lý chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. .. hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng Ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất - Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng Ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất 2... xây dựng Ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất II- Nhiệm vụ nội dung: - Khảo sát thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất - Nghiên cứu xác định ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD dung quất , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD dung quất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay