Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng nai

142 4 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ THỊ NGUYỆT ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành:60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ THỊ NGUYỆT ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành:60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS VÕ THANH THU Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T H C T ọ h P C G hủ T P S T P S T Ủ S y P Ủ G y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐỖ THỊ NGUYỆT ANH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1987 Nơi sinh: Thanh Hóa Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV:1541820007 I- Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: GS.TS VÕ THANH THU CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Đỗ Thị Nguyệt Anh ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghệ Thành phố (HUTECH) tạo điều kiện cho tham gia học lớp Cao học Quản trị kinh doanh nhằm nâng cao trình độ, kiến thức góp phần giúp ích cho công việc thân tham gia giải vấn đề xã hội Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh, chị, em công tác Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện giúp điều tra khảo sát cung cấp tài liệu để tơi có thơng tin, liệu viết luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) truyền đạt kiến thức chuyên ngành làm tảng giúp thực luận văn Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn GS.TS Võ Thanh Thu – người Cô ln tận tình hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn thời hạn Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ Quý thầy cô Xin trân trọng cảm ơn Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Học viên thực Đỗ Thị Nguyệt Anh TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu : “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai” thực áp lực công việc ngày tăng cao, thời gian cho cá nhân lại hạn hẹp,nhân viên ngân hàng phải đối mặt với tiêu “khủng”, chưa kể rủi ro lúc rình rập khiến nhiều người làm ngân hàng muốn bỏ nghề Việc tạo động lực làm việc cho nhân viên có ý nghĩa lớn hiệu hoạt động ngân hàng Đề tài đề cập đến vần đề cốt lõi sau: Vần đề thứ tìm hiều sở lý thuyết động lực làm việc, nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Vần đề thứ hai thực thảo luận nhóm để điều chỉnh mơ hình ban đầu, xây dựng thang đo, thiết kế bảng câu hỏi thực điều tra nghiên cứu chuẩn bị số liệu cho phân tích Vần đề thứ ba phân tích xử lý số liệu phần mềm SPSS 20 để có đánh giá cách xác nhóm nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên BIDV địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau sử dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM phần mềm AMOS để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên nhân tố tiềm ẩn Từ đề xuất hàm ý quản trị để ban quản lý BIDV địa bàn tỉnh Đồng Nai phát huy mạnh làm khắc phục khuyết điểm tồn để xây dựng đội ngũ nhân viên BIDV địa bàn tỉnh Đồng Nai giỏi chun mơn, ln hết lòng với công việc sớm trở thành ngân hàng không đứng hàng đầu Việt Nam mà đủ sức cạnh tranh với ngân hàng ngoại ABSTRACT Research topic: "Study of factors influencing the motivation of employees of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development in Dong Nai province" was implemented when the working pressure was increasing The personal time is limited, the bankers always face the "terrible" criteria, not to mention the risk always lurking that many people in the bank want to quit the job Motivating employees to work means a lot to the performance of a bank The first is to understand the theoretical basis of motivation, the factors that influence the motivation of the employee The second is to conduct group discussions to adjust the initial model, to develop a scale, to design the questionnaire, and to conduct a case study to prepare the data for the analysis The third issue is the analysis of data processing by SPSS 20 software to have the most accurate estimation of the groups of factors affecting the motivation of BIDV employees in Dong Nai province , Then use the linear SEM model in AMOS software to analyze the factors that influence the motivation of employees because of the potential for them From that, propose management implications for BIDV's management in Dong Nai province to bring into full play their strengths and overcome remaining shortcomings to build up the staff of BIDV BIDV in Dong Nai province is good at professionalism, always devoted to work and soon becomes one of the banks not only in Vietnam but also competitive with foreign banks MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH xi CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ .1 NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu .4 1.6 Kết cấu Luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm động lực làm việc người lao động 2.2 Một số học thuyết động lực 2.2.1 Các học thuyết nhu cầu 2.2.1.1 Học thuyết nhu cầu Maslow 2.2.1.2 Học thuyết hai nhân tố F.Herzberg 2.2.2 Các học thuyết nhận thức .10 2.2.2.1 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 10 2.2.2.2 Học thuyết tự .12 2.2.3 Học thuyết củng cố .13 2.2.3.1 Quan điểm công việc Hackman Oldman .13 2.2.3.2 Mơ hình mười yếu tố Kovach 13 2.3 Một số nghiên cứu trước luận văn 14 PHỤ LỤC 09 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CHÍNH THỨC BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Descriptive Statistics B a c l u o n g _ n t d t K h e n t h Me an 3.8 920 Std Dev 694 45 3.9 240 687 3.9 10 000 3.6 701 840 40 3.8 360 744 3.8 55 840 3.8 745 040 20 3.8 880 710 33 3.8 840 726 3.6 43 760 3.8 847 920 54 3.8 520 Ana lysis 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 KMO and Bartlett's Test Kais erMey erOlki n Mea 795 769 6.85 171 000 Communalities u Init Extr ial acti 1.0 897 00 923 1.0 943 00 568 1.0 00 810 o 1.0 B a c l Ytu 1.0 928 ong 00 Ca 1.0 755 mnh 00 Ca 1.0 440 mnh 00 Ca 1.0 867 mnh 00 Ca 1.0 605 mnh 00 Ca 1.0 960 mnh 00 Ca 1.0 867 mnh 00 Ca 1.0 879 mnh 00 Ca 1.0 859 mnh 00 Ca 1.0 937 mnh 00 Don 1.0 845 gluc 00 Don 1.0 787 gluc 00 Don 1.0 660 gluc 00 Don 1.0 595 gluc 00 Extraction Method: Principal Component Analysis Initial Eigenvalues Co Tot % Cu mp al of mul 10 53 53 220 790 790 3.4 17 71 04 918 707 1.5 7.9 79 01 01 609 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.1 5.8 85 03 07 416 4.2 89 803 27 643 3.1 92 590 04 746 1.5 94 300 81 327 1.4 95 284 94 821 96 176 924 745 97 145 763 508 98 116 612 121 98 100 524 645 99 073 382 027 Extraction Sums of Tot % Cu al of mul 10 53 53.7 220 790 90 3.4 17 71.7 04 918 07 1.5 7.9 79.6 01 01 09 Rotated Component Matrixa Component C a m n h a n _ k i e 951 949 947 924 916 902 888 _ 872 967 849 954 691 943 885 651 872 n 629 t 611 n t h u c p Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 010 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG CFA PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ SEM CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Trường hợp Chưa chuẩn hóa Trường hợp Chuẩn hóa Regression Weights: (Group number - Default model) Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng nai , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay