Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ phường thuộc quận 2 thành phố hồ chí minh

151 14 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ PHƯỚC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THUỘC QUẬN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ PHƯỚC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THUỘC QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Trương Quang Dũng Luận văn Thạ ược bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội ồng ánh giá Luận văn Thạ T T 1P G 2P G 3T S 4T S 5T S gồm: Ch anh Xác nhận Chủ tịch Hội ồng ánh giá Luận văn au Luận văn ã ược sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS Tiến sĩ.Nguyễn Phú Tụ TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM NAM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Hồ Thị Phước Giới tính: Nữ Ng y, háng, năm inh: 07/11/1979 Nơi inh: Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: TPHCM 1648210184 I- T n đ i NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THUỘC QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhi vụ v nội ung Thứ nhất, Hệ hống hóa lý luận v án Hội Li n hiệp Phụ nữ Xá hự iễn lự ội ngũ ịnh yếu ố ảnh hưởng ến lự cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường huộ Quận 2, Th nh phố Hồ Chí Minh Thứ hai, ựa r n lý luận v yếu ố ấu h nh lự Hội Li n hiệp Phụ nữ phường, phương pháp nghi n hự lự án u ịnh ính, quan ế, khảo , phân í h, hợp, luận văn ã phân í h hự rạng ội ngũ Cán bội Hội Li n hiệp Phụ nữ phường huộ Quận v rú Ưu iểm ũng hạn hế òn ồn ại Thứ ba, Tr n phân í h hự rạng lự ội ngũ án Hội Liên hiệp Phụ nữ phường huộ Quận 2, Th nh phố Hồ Chí Minh năm qua, ề xuấ giải pháp nâng ao lự ho ội ngũ án Hội Li n hiệp Phụ nữ phường huộ Quận 2, Th nh phố Hồ Chí Minh rong hời gian ới… III- Ng y gi nhi vụ 09/10/2017 IV- Ng y h n h nh nhi V- Cán ộ h ng vụ 18/03/2018 n TS Tr ơng Qu ng Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TS Tr ơng Qu ng Dũng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin am oan ây l nêu Luận văn l ơng rình nghi n rung hự v u riêng Các số liệu, kết hưa ừng ược công bố cơng trình khác Tơi xin am oan giúp ỡ cho việc thực luận văn n y ã ược cảm ơn v hông in rí h ẫn luận văn ã ược rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Hồ Thị Ph c ii LỜI CẢM ƠN Lời ầu tiên xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô rường Đại học Công Nghệ TP.HCM người ã rang bị cho kiến th c thời gian tham gia học tập rường Xin chân thành cảm ơn TS Trương Quang Dũng, rong hời gian nghiên c u ề tài "Nâng cao lực đội ngũ Cán Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thuộc QuậnThành phố Hồ Chí Minh”, Thầy ã bổ sung cho nhiều kiến th c khoa họ quý báu, hướng dẫn, ịnh hướng ể tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn Lãnh ạo Quận ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Lãnh ạo Đảng ủy-UBND phường thuộc Quận ã ạo iều kiện cho khảo , iều tra thực trạng lực cán Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận ể nghiên c u luận văn n y Và cuối cùng, xin gửi ến người bạn, cán công ch Hội viên Phụ nữ phường lời cảm ơn hân h nh ã ó hỗ trợ v phường, óng góp ý kiến thật bổ í h ể luận văn ược hoàn chỉnh Do hạn hế iều kiện hời gian nghi n ế n n luận văn òn ó hiếu ó Thầy, Cơ bạn b u v kinh nghiệm ơng hự ính mong nhận ược chia sẻ, góp ý ể luận văn mang lại giá rị hự iễn ao Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2018 Học viên làm luận văn Hồ Thị Ph c TÓM TẮT Luận văn nghi n u việc tìm giải pháp nhằm nâng ao lự ội ngũ Cán Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thuộc QuậnThành phố Hồ Chí Minh, kết cấu luận văn gồm phần sau: Chương 1: Cơ lý luận chung lực, khái niệm cán Hội, khái niệm lực cán Hội, cơng trình nghiên c u rong nướ v ngo i nước chủ ề lực, cá quan iểm Đảng công tác phụ nữ thời kỳ ẩy mạnh CNH – HĐH ấ nước Tác giả kế thừa yếu tố mơ hình nướ , ăn ộng ến lực cán từ quy ịnh rong nước, tính chấ ặc thù ội ngũ cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường, tác giả ề xuất nhóm yếu tố lự ộng ến ội ngũ cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường Sau tham khảo ý kiến mười huy n gia, lãnh ạo Hội Li n hiệp Phụ nữ, tác giả rú ược sáu nhóm i u hí ộng ến lực cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh au: (1) Th nh phần lực cán Hội;(2) Thành phần phẩm chất cá nhân; (3) Thành phần kỹ cán Hội; (4) Thành phần Yếu tố khách quan; (5) Thành phần công tác cán bộ; (6) Thành phần M ộ tín nhiệm Từ lý luận áp dụng ánh giá hực trạng lực cán Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận hương Ở hương 2, giả ã giới thiệu lược lịch sử hình thành Quận phân tích thực trạng từ sáu thành phần cấu thành ảnh hưởng ến lực cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận Kết thu thập ược từ việc tìm ưu iểm hạn chế rong lực cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận l lự ưa giải pháp ề xuất nhằm nâng cao ội ngũ cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận hương Chương 3, tác giả xem xét thực trạng hương v ăn ịnh hướng, quan iểm công tác phụ nữ ịa phương; ịnh hướng ăng ường lự ội ngũ cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh ể ề xuất số giải pháp nhằm nâng ao lự hiệp Phụ nữ phường thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh ội ngũ cán Hội Liên ABSTRACT Thesis is going to find solutions to improve the capacity of Ward Women's Union Staff in District - Ho Chi Minh City, thesis structure consists of the following parts: Chapter 1: The general theoretical foundation on the capacity, concepts of the staff of the association, the concept of the staff capacity of the association, research works in the country and abroad on the topic of capacity, views of the Party The work of women in the period of promoting industrialization modernization of the country The author inherits factors influencing the capacity of staff from the model of the country, based on local regulations, specific characteristics of the staff of the Women's Union, the author proposed eight groups of factors to the capacity of the Ward Women's Union Staff After consultation with ten experts, the leaders of the Women's Union, the author draws six groups of criteria that affect the capacity of Ward Women's Union Staff in District 2, Ho Chi Minh City as follows: (1) Capacity of the Association Staff; (2) Personal qualities; (3) Skills of the Association Ataff; (4) Objective factors; (5) Cadre work; (6) Credibility From the theoretical basis, the capacity of Ward Women's Union staff in District was assessed In chapter 2, the author presents a brief history of the District and analyzes the situation from the six components that affect the capacity of District WU Women's Ward Staff From finding the strengths and weaknesses in the capacity of Women's Union women's committees in District 2, the basis for proposing solutions to improve the capacity of Ward Women's Union cadres in District is written in chapter Chapter 3, the author examines the current status of chapter and bases on local orientations and views on women's work; orientation to strengthen the capacity of the Ward Women's Union staff in District 2, Ho Chi Minh City to propose a group of 15 solutions to improve the capacity of Ward Women's Union staff in District 2, Ho Chi Minh City MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Lý i chọn đ Tổng qu n ình hình nghi n cứu đ i 3 Mục i u nghi n cứu 4 Đối ợng v phạ vi nghi n cứu 5 Ph ơng pháp iếp cận Kế cấu đ i Ch ơng CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Các khái ni v lực v lực củ cánHội Li n hi p Phụ nữ 1.1.1 Các nghi n cứu n c ng i 1.1.5 Khái ni m v lực Cán bộ: 15 1.2 Các mơ hình 16 1.2.2 Những i học kinh nghi v NL đ ợc rú r 17 1.3 Các yếu ố cấu h nh lực v yếu ố ảnh h ởng đến lực đội ngũ cánHội Li n hi p Phụ nữ ph ờng 17 1.3.1 Các yếu ố cấu h nh lực cơng rình nghi n cứu khác 17 1.3.2 Các yếu ố ảnh h ởng đến lực cánHội 18 1.3.3 Đ xuấ u chỉnh he ý kiến củ chuy n gi v lãnh đạ củ Hội Li n hi p Phụ nữ Quận 2, Th nh phố Hồ Chí Minh 23 Tó ắ ch ơng 26 Ch ơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THUỘC QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 27 2.1 Tổng qu n v Quận – Th nh phố Hồ Chí Minh 27 2.2.1 Chức năng, nhi vụ, nguy n ắc h động v ối qu n h củ Hội Li n hi p Phụ nữ Ph ờng 31 2.2.2 Kế v h động ph ng r Hội Li n hi p Phụ nữ huộc Quận 34 2.3 Đánh giá chung v kết hoạ động Hội Liên hi p Phụ nữ cấp ph ờng Quận 37 2.3.1 Th nh ựu đạ đ ợc: 37 2.4 Thực trạng lực cán Hội Liên hi p Phụ nữ ph ờng thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 41 2.4.1 Thực trạng thành phần lực cánHội 42 2.4.2 Thực trạng thành phần phẩm chất cá nhân 50 2.4.3 Thực trạng thành phần kỹ cán Hội 55 2.4.4 Thực trạng thành phần Yếu tố khách quan 59 2.4.5 Thực trạng thành phần công tác cán 63 2.4.6 Thực trạng thành phần Mức độ tín nhi m 66 2.5 Đánh giá chung v lực cán Hội Liên hi p Phụ nữ ph ờng thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 68 2.5.1 Những thành tựu đạ đ ợc 68 2.5.2 Những hạn chế 72 Ch ơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THUỘC QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 77 3.1 Những định h ng, qu n điểm v công tác phụ nữ nhằm phát huy vai trò phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đấ n c 77 3.2 Định h ng ăng c ờng lực đội ngũ cánHội Liên hi p Phụ nữ ph ờng thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 79 3.3 Một số giải pháp nâng c lực đội ngũ cánHội Liên hi p Phụ nữ ph ờng thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 83 3.3.1 Nâng c lực ch lãnh đạo Hội 84 3.3.2 Bố trí, xếp, sử dụng cán 87 3.3.3 Cần hoàn thi n công tác quy hoạch, tuyển chọn quản lý sử dụng cán 87 3.3.4 Giải pháp nâng cao chấ l ợng hoạ động từ Quận đến sở 89 3.3.5 Xây dựng ban hành tiêu chí chức danh 92 3.3.7 Nâng cao nhận thức trị 96 3.3.8 Nâng cao phẩm chất cá nhân 96 3.3.9 Khuyến khích cán Hội tự học tập, rèn luy n c lực, nghi p vụ 97 3.3.10 Đổi m i nội ung v ph ơng hức hoạ động tổ chức Hội 98 3.3.11 Thực hi n công tác xã hội hoá hoạ động Hội 98 3.3.12 Tiếp tục đầu sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạ động tổ chức Hội sở 99 3.3.13 Quan tâm chế độ đãi ngộ đối v i cán Hội sở 100 Tó ắ ch ơng 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CÁN BỘ HỘI CỦA HỘI VIÊN PHỤ NỮ -Xin kính chào bác, chị! Tôi ang iến h nh hu hập hông in việ nghi n u lự ội ngũ cán Hội Li n hiệp Phụ nữ phường huộ Quận 2, Th nh phố Hồ Chí Minh Xin ồng hí vui lòng ho ý kiến nhận xé heo mẫu ưới ây: I Thông tin cá nhân: Họ v n:………………………………………………… Tuổi: ………… 1.Trình ộ văn hóa: …………………………………………………………… 1.Địa hỉ :……………………………………………………………………… II Các hơng in cụ hể Th 1.1 gi h động Bác/chị có thường xuyên tham gia hoạt động Hội phụ nữ tổ chức khơng (năm 2017),? Có Không 1.2 Bác/chị thường tham gia hoạt động? hơng ó ý kiến Cá uộ họp, hội nghị, iễn n Có Khơng Tham quan, u lị h, họ ập rao Có Khơng Có Khơng - Tập huấn, bồi ưỡng Có Khơng - Cá hoạ Có Khơng ổi kinh nghiệm - Hoạ ộng VHVN, TDTT ộng 1.4 Bác/ chị tham gia hoạt động Hội do: Bắ buộ Tự nguyện 1.5.Theo bác/chị, tham gia hoạt động Hội là: Khơng có ý kiến Thiế hự kiến Chỉ mang ính hình h Bình hường Khơng có ý 1.6 Bác/chị có gặp khó khăn tham gia hoạt động? Có Khơng Khơng có ý kiến Nếu có: - Về kinh phí - Về hời gian Bác/chị ng uốn h không? gi nhi u h động Hội r ng hời gi n - Cá uộ họp, hội nghị, iễn Khơng Có - Tham quan, du lị h, họ ập rao ổi kinh nghiệm Khơng Có - Hoạ ộng VHVN, TDTT Khơng Có - Tập huấn, bồi ưỡng Khơng Có - Cá hoạ Khơng Có The n, ạo m i ộng khác ác/chị, chấ l ợng h động Hội? Tố Khá V nhận xé lực cán Hội Đã áp ng hế Trung bình Chưa áp ng Yếu Có òn hạn 4.1 Năng lực cán Hội đáp ứng yêu cầu chưa? Theo bác/chị Tố Khá Trung bình Yếu 4.2 Theo bác/chị, cán Hội Quận, phường, chi, tổ hội: - vận ộng hội vi n phụ nữ: Tố Khá Trung bình Yếu - Có uy ín rong hội vi n phụ nữ: Cao -M Tố 2 Trung bình ộ ho n h nh ông việ Khá Thấp ượ giao: Trung bình Thấp - ổ h Tố hoạ ộng Hội: Khá Trung bình - hiểu biế kiến h Tố Yếu kinh ế, xã hội: Khá Trung bình Yếu 4.3 Theo bác/chị, cán Hội cần hoàn thiện kỹ nào? - Tuy n ruyền, vận ộng hội vi n, phụ nữ - Chủ rì, iều h nh - Tổ h hoạ - Trình b y, nói rướ uộ họp, hội nghị Hội ộng ơng chúng - Viế báo áo, oạn hảo văn - iến h III Kiến nghị, đ xuấ kinh ế, xã hội …………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bác/chị Phụ lục PHIẾU TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ -1 Thông tin cá nhân: 1.1 Họ v 1.2 Ch n:………………………………………………… Tuổi:………… vụ:…………………………………………………………………… 1.3 Thời gian ham gia ông Hội phụ nữ: …………………………………… 1.4 Địa hỉ nơi l m việ :……………………………………………………… V kiến hức, rình độ chuy n mơn: 2.1 Trình độ văn hóa: Cấp Cấp Cấp 2.2 Trình độ chuyên môn; Trên Đại họ Sơ ấp ĐH/Cao ẳng Chưa qua o ạo Trung ấp 2.3 Trình độ lý luận trị: Sơ ấp Trung ấp 2.4 Trình độ tin học, ngoại ngữ: * Tin họ : Tố Khá Trung bình ạo * Ngoại ngữ: Tố ạo Khá Trung bình Cao ấp Kém Chưa qua o Kém Chưa qua o Kỹ năng, nghi p vụ 3.1 Việc điều hành hoạt động Hội: Rấ ố Tố Khá Trung bình Yếu 3.2 Khi gặp khó khăn thân thực nhiệm vụ, Bác/Chị sẽ? Tự giải quyế Nhờ người hỗ rợ Chưa biế 3.3 Chị thấy việc phát biểu trước hội viên, phụ nữ nào? Dễ 3.4 Bình hường Khó Chị thường phải tổ chức hội nghị, họp, hoạt động lần? - Trong háng:……… lần - Trong quý:………….lần - Trong năm:…………lần 3.5 Theo Bác/Chị, trước phát biểu trước viên phụ nữcần chuẩn bị: - Viế giấy rướ - Cần uy ngh , ắp xếp ý ưởng rong ầu - Ngh nói ấy, khơng ần huẩn bị 3.6 Bác/Chị tự đánh giá khả tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nói trước đám đơng nào? Rấ ố 3.7 Tố Khá Trung bình Yếu Trong họp, hội nghị Bác/Chị có thường xuyên điều hành hội nghị không? Thường xuyên Thỉnh hoảng Rấ 3.6 Theo Chị, việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể từ trước có cần thiết khơng? Rấ ần hiế 3.8 Cần hiế hông ần hiế Bác/Chị thường xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, viết báo cáo soạn thảo văn nào? Theo mẫu có ẵn Tự ngh Phối hợp ả hai 3.9 Khả viết báo cáo soạn thảo văn Bác/Chị ? Rấ thành hạo 3.10 Chưa thành hạo Rấ lúng túng Bác/Chị có thường xun thu thập thơng tin từ bên ngồi để xây dựng chương trình, kế hoạch, hoạt động khơng? Thường xuyên Thỉnh hoảng Rấ 3.11 Bác/ Chị thường sử dụng nguồn để thu htập thông tin phục vụ công việc? Ti vi 3.12 Đ i Báo Internet Khác Bác/Chị có thường xuyên xin ý kiến lãnh đạo địa phương trình triển khai thực hoạt động? Có 3.13 Khơng Các chương trình, kế hoạch Bác/Chị xây dựng có thường lãnh đạo đồng ý khơng? Có 3.14 Khơng Chị thường phối hợp với tổ chức, cá nhân địa phương q trình hoạt động (có thể chọn nhiều đáp án): Ủy ban Mặ rận Tổ quố Hội nông dân Hội Cựu hiến binh Đo n Thanh niên Li n o n lao ộng Các doanh nghiệp há ……… …… Nghi p vụ công tác: 4.1 + Qu + Qu + Qu a Chị đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cơng tác Hội chưa? Có Khơng - Nếu ó Chị ượ o ạo hế nào? lớ p lớ p lớ p ập 4.2 Đơn vị tổ chức tập huấn, đào tạo? - Trường nghiệp vụ - Cơ quan quản lý ấp 4.3 Bác/Chị thấy có đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn không qua nội dung tập huấn? Có Khơng - Nếu có: + Rấ phù hợp với ơng việ ại + Có phù hợp hưa ầy ủ, ần bổ ung + Chưa phù hợp, rấ ần hay ổi, iều hỉnh - Nếu không: + Cần hay ổi nội ung + Cần hay ổi hình h + Cần hay ổi hời gian + Cần hay ổi giảng vi n + Cần hay ổi phương pháp + Tấ ả ý r n 4.4 Bác/Chị thường tuyên truyềh, phổ biến nội dung cho hội viên? Ph -h n Củ -h Cô - h Cô -h Cư áơ Về lối sống, tác phong làm việc,Sự nhiệt tình, yêu nghề …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Các h động 6.1 Các hoạt động VHVN, TDTT Thường xuyên Thỉnh hoảng hông ổ h 6.2 Hỗ trợ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc Thường xuyên Thỉnh hoảng hông ổ h 6.3 Các hoạt động tập huấn KHKT: Thường xuyên Thỉnh hoảng hông ổ h 6.4 Tham quan, trao đổi kinh nghiệm: Thường xuyên Thỉnh hoảng hông ổ h 6.5 Dạy nghề, giới thiệu việc làm: Thường xuyên V chế độ đãi ngộ Thỉnh hoảng hông ổ h 7.1 Lương phụ cấp Chị? - Lương:…………………… ồng/ háng - Chế ộ phụ ấp:………………… ồng/ háng - Cơng tác phí:…………………………… ồng/ háng - Cá khoản hu nhập :……………… ồng/ háng 7.2 Bác/ chị thường làm việc vào thời gian nào? Trong h nh Ngo i h nh Bấ lú n o, heo nhiệm vụ 7.3 Bác/ Chị tham gia cơng tác địa phương khơng, ngồi cơng tác Hội phụ nữ? Có Không Bác/Chị ự đánh giá lực ản thân: 8.1 Bác/Chị đánh giá lực nào? - Vận ộng hội vi n, phụ nữ: Tố Khá - Tổ h hoạ Tố Trung bình Yếu Trung bình Yếu ộng Hội: Khá - Đẩy mạnh ông Hội v phong r o phụ nữ: Tố Khá - iến h Tố Trung bình Yếu Trung bình Yếu kinh ế, xã hội: Khá - Chủ rì, iều h nh hội nghị, uộ họp: Tố Khá Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Yếu - ỹ kế luận hội nghị: Tố Khá - Uy ín ối với hội vi n phụ nữ: Tố -M Tố Khá ộ ho n h nh ông việ : Khá - Lý o kế ông việ hưa ố là: Điều kiện l m việ khó khăn ỹ nghiệp vụ yếu Chế ộ hấp - Nguyên nhân khác ……………… Những khó khăn hân hự nhiệm vụ (kể í nhấ khó khăn heo h ự ưu iến: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 8.2 Tổ chức tập huấn cho hội viên phụ nữ: - Tập huấn kiến h xây ựng gia ình văn minh, hạnh phúc: Thường xuy n Thỉnh hoảng - Tiếp ận với kiến h nuôi ạy on ố : Thường xuy n Thỉnh hoảng - Tập huấn hoạ ộng xây ựng ổ h Thường xuy n Không Không Hội vững mạnh: Thỉnh hoảng Không Thỉnh hoảng Không - Tiếp ận nguồn vốn: Thường xuy n - Chuyển giao khoa họ kỹ huậ mới: Thường xuy n Thỉnh hoảng Không - Dạy nghề, giới hiệu việ làm: Thường xuy n Thỉnh hoảng Không - Tiếp ận hông in hị rường: Thường xuy n Thỉnh hoảng Khơng 8.3 Bác/ chị hài lòng với cơng việc khơng? Rấ hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Khơng có ý kiến Nguy n nhân khơng hài lòng: Do lự huy n môn Do công tác án Do không ượ o ạo, bồi ưỡng nâng ao nghiệp vụ Do hính h iền lương, phụ ấp Do hiếu kinh phí Cá nguy n nhân :………………………………………………… Để nâng c lực cánHội cần có giải pháp gì? 9.1 Về chế độ đãi ngộ: - Tăng lương, phụ ấp: Có Khơng - Chính h bảo hiểm xã hội: Có Không 9.2 Các bác/ chị cần trang bị kỹ năng, trang thiết bi? T R T ấ 1M áy vi tí nh T 5i liệ u hu y n 9m ôn T CC ầ h 9.3 Các lớp tập huấn cần? TT Nội ung ập huấn, bồi ưỡng Rấ ần hiế Cần hiế Chưa ần thiế Không ần hiế ỹ hoạ ộng Hội - ỹ lãnh ạo - ỹ hủ rì, iều h nh hội nghị - ỹ phá biểu rướ HVPN - ỹ ổ h hoạ ộng Hội - ỹ giao iếp - Phân í h, hợp viế báo áo, oạn hảo văn - Tiếp ận l m việ với lãnh ạo iến h bổ rợ: - Văn hóa, văn nghệ - Thể ụ hể thao - Tâm lý phụ nữ iến h phá riển kinh ế - Dạy nghề - Chuyển giao KHKT - iến h 9hế ? n - n, hộ n i T r C C K h quản lý kinh ế 10 Kiến nghị, đ xuấ củ Bác/chị ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Bác/Chị./ ... THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THUỘC QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 27 2. 1 Tổng qu n v Quận – Th nh phố Hồ Chí Minh 27 2. 2.1 Chức năng, nhi vụ, nguy... 164 821 0184 I- T n đ i NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THUỘC QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhi vụ v nội ung Thứ nhất, Hệ hống hóa lý luận v án Hội Li n hiệp Phụ nữ. .. là: + Năng lự ội ngũ án Hội Li n hiệp Phụ nữ phường huộ Quận 2, Th nh phố Hồ Chí Minh Đối ượng khảo : + Cán Hội Li n hiệp Phụ nữ Quận, phường, Hội vi n phụ nữ huộ phường + Cán lãnh ạo quận (Quận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ phường thuộc quận 2 thành phố hồ chí minh , Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ phường thuộc quận 2 thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay