Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại tường vy

116 4 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 T S T S T S T S T S C h P bP b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TS Trương Quang Dũng TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: VÕ THỊ KIM LOAN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1989 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1541820072 I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau:  Xác định mô hình yếu tố cấu thành NLCT lĩnh vực XD,NV&SL  Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng NLCT công ty Tường Vy so với đối thủ cạnh tranh chủ yếu thị trường  Từ kết nghiên cứu, đề xuất số giải pháp để nâng cao NLCT cơng ty Tường Vy Nội dung luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận mơ hình lực cạnh tranh Chương 2: Thực trạng NLCT công ty Tường Vy Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT công ty Tường Vy III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Võ Thị Kim Loan ii LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Dương Cao Thái Nguyên tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp lớp 15SQT12 giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị công ty TNHH XD&TM Tường Vy, nhiên khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 05 năm 2017 Tác giả Võ Thị Kim Loan TÓM TẮT Cạnh tranh hoạt động mang tính then chốt doanh nghiệp để tồn thị trường Khơng có doanh nghiệp phát triển bền vững thị trường mà khơng có NLCT so với đối thủ Nghiên cứu NLCT thực nhiều giới Việt Nam cấp độ khác từ quốc gia tới địa phương doanh nghiệp Nghiên cứu NLCT luận văn góc độ doanh nghiệp hoạt động ngành tương đối ngành XD,NV&SL NLCT khái niệm đa hướng với ảnh hưởng từ nhân tố bên bên Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ chặt chẽ NLCT LTCT, LTCT lại phụ thuộc vào NLCL Để nhận diện NLCL cần sử dụng công cụ đánh giá nguồn lực chuỗi giá trị doanh nghiệp Nghiên cứu điều chỉnh mơ hình NLCT tổng qt thành mơ hình NLCT ngành XD,NV&SL thang đo thức yếu tố cấu thành NLCT ngành Kết nghiên cứu xác định thành phần 26 biến quan sát cấu thành NLCT ngành XD,NV&SL Nghiên cứu thức với kích thước mẫu n =138 gồm đối tượng chuyên gia khách hàng, đồng thời so sánh NLCT cơng ty Tường Vy với đối thủ công ty Sao Mai, công ty Song Thương công ty Minh Hằng Nghiên cứu giúp công ty Tường Vy đánh giá vị NLCT so với đối thủ nhận biết yếu tố có ảnh hưởng lớn đến NLCT cơng ty Nghiên cứu đưa khuyến nghị giải pháp dựa ma trận hình ảnh cạnh tranh Các giải pháp có khoa học rõ ràng có tiêu điểm hướng đến cải thiện nhằm giúp công ty Tường Vy cải thiện NLCT thời gian tới ABSTRACT Competition is a key activity of the business to survive in the market There is no business having sustainable development on the market without competitive capability against its competitors There are many research on competitive capability has been carried out over the world and Vietnam national level to level of local and enterprises The research on competitive capability in this thesis from the perpective of enterprises operating in a new relatively industry such as construcstion, dredging and leveling Competitive capability is a multidemensional concept with influence from both internal and external factors Research has shown a link between competitive and competitive advantage, while competitive advantage is dependent on core competencies To identify the core competencies, it is necessary to use a tool for assessing resources and the enterprise value chain Research modified general competitive capability model into a model of competive capability in industry of construcstion, dredging and leveling, and its official scale's components The result of the research have identified nine components and 26 observations that make up the competitive capability of this industry Official research conducts with sample size of 138 including experts and customers, and compares competitive capability of company Tuong Vy with three main competitors including Sao Mai, Song Thuong and Minh Hang The research help Tuong Vy assess its competition position against its rivals and identify which factors have a major impact on competitive capability of the company Research has provided solution recommendations based on competitve profile matrix The solutions have a clear scientific basis and focus on improvements to help Tuong Vy improve NLCT in the coming time MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, ĐỒ, HÌNH ẢNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học đề tài 5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN MƠ HÌNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái quát cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh 1.2 Khái quát lực cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Đặc trưng NLCT doanh nghiệp 10 1.2.3 Khung phân tích NLCT doanh nghiệp 11 1.3 LTCT LTCT bền vững doanh nghiệp 16 PHỤ LỤ C 2: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Bảng câu hỏi số: Phỏng vấn lúc:……giờ, ngày … tháng… năm 2017 Kính thưa q Ơng/Bà: Tơi Võ Thị Kim Loan, học viên cao học ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) Tôi thực đề tài nghiên cứu "Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty Tường Vy" Rất mong tham gia tích cực Anh/Chị, tất ý kiến trung thực Anh/Chị đóng góp vào thành công nghiên cứu Phần 1: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp Các câu hỏi liệt kê bên sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Xây dựng, Nạo vét San lấp Anh/Chị vui lòng đọc kỹ câu hỏi khoanh tròn số phản ánh đánh giá Anh/Chị tầm quan trọng yếu tố thành cơng doanh nghiệp ngành Xây dựng, Nạo vét San lấp Mức độ quan trọng quy ước theo thứ tự từ đến đây: H KT Q R o h ru u ấ ô n a t n(Lưu n gý: n khoanh q tròn số thích hợp cho phát biểu) 1 11 Yế u Lựa chọn Khả tài K K Q u 2 2 3 13 34 4 4 4 55 5 36 6 7 28 18 39 9 29 n g Trình độ khoa H ệ H ệ th nguồn Khả Q uC hấ V ăn Năng lực quản K P h K K nă K tín thương Uy T h ực S ự D an Năng lực sản C hấ K Năng lực nghiên K nă K cung Khả D ịc D ịc X Năng lực K nă K P há Phần 2: Đánh giá điểm phân loại lực cạnh tranh yếu tố Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại câu hỏi yếu tố cấu thành lực cạnh tranh ngành Xây dựng, San lấp Nạo vét Mức phân loại phản ánh lực cạnh tranh công ty Tường Vy so với công ty so sánh bảng câu hỏi Điểm phân loại qui ước số sau: Y TT r r m (Lưu ý: ghi số thích hợp cho phát biểu) 1 1 2 2 3 23 34 4 4 4 5 5 H T T M Y r in n ế ụ h g u c Htài Khả K K Q u y Trình độ H ệH ệ thKhả Q u C hấ V ănNăng lực K P h K K nă K hảUy tín T h ực S ự D an Năng lực sản xuất C & vận hành K hấ nă Năng lực K nă K 82 hảKhả Dị 18 ch Dị 28 ch X 39 Năng lực K nă K 29 P há Phần 3: Thơng tin cá nhân Anh/Chị vui lòng cho biết thơng tin cá nhân sau: Giới tính: □ Nam □ Nữ Tên doanh nghiệp Anh/Chị làm việc: □ Công ty Tường Vy □ Khác Vị trí cơng tác Anh/Chị doanh nghiệp: □ Quản lý □ Chuyên viên/nhân viên CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỖ TRỢ CỦA ANH/CHỊ PHỤ LỤ C 3: MỘT SỐ DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH CƠNG TY ĐÃ THỰC HIỆN G S T i T dựá Nạ 17 o 1, vé 06 t du G 54 ói 0, th 13 ầ u s ố 1H 93 ợp ,7 đồ 56 ng N W 5, cu Nạ 18 o vé t du G ói th ầu số 11 b: N o vNạ o vé t du T hi c ô n g g ói Nạ 1, 00 35 ,9 61 K h 02 /0 5/ 20 15 01 /1 0/ 20 14 25 /1 1/ 20 13 23 /0 9/ 20 15 04 /0 9/ 20 15 T hờ H oà 31 /1 2/ 20 16 41 ng ày t n18 th án g từ ng ày kh 70 ng ày từ ng 44 ng ày k ể t 11 0, 51 86 ,4 43 26 /0 9/ 20 14 18 /1 1/ 20 13 n 31 /1 2/ 20 14 15 /0 8/ 20 14 73 08 28 o ,2 /0 /0 vé 84 9/ 8/ t 20 20 T ổ n g cBa n qu ản lý dự án hà B a n q u ả n lý T ổ n g cBa n qu ản lý dự n đ ầ u T ổ n g c Ba n qu ản lý kh u ki Ba n qu ản C h ủ S T G T i K dựá h D W T, D ự Nạ o vé t 10 du Nạ o vé t 11 du G ó i 12 13 14 15 16 t hNạ o vé t du D ự án nạ oTh i cô ng m ột ph Nạ o vé t lu T h i c ô 17 nNạ o vé t 18 du D ự án : T hờ H C h ủ Hó a 64 06 30 T ,2 /0 /1 ổ 49 9/ 2/ n 20 20 g 24 14 22 14 30 cT ,2 /0 /1 ổ 88 9/ 2/ n 20 20 g 19 14 08 14 Cô ,6 /1 th ng 71 2/ án ty 20 g T 15 kể N 29 28 từ 10 H T ,0 /0 /0 ổ 59 5/ 9/ n 20 20 g 13 27 13 Tổ c 50 29 ,8 /0 /1 ng 00 5/ 2/ cô 20 20 ng 30 12 31 12 ty Ba ,0 /0 n 00 7/ qu 20 ản 13 lý dự 11 29 28 áC 4, /0 /1 ô 00 1/ 2/ n 20 20 g 38 11 26 12 ty B ,2 /0 a 54 8/ n 20 q 13 u ả 21 01 31 nTổ ,6 /1 /1 ng 90 0/ 2/ cô 20 20 ng 34 14 10 14 21 ty Cô ,3 /0 /0 ng 22 6/ 3/ ty 20 20 Cổ S T 19 20 21 22 G T i dựá Lu ck G 32 ói ,1 th 98 ầ u sT 15 hi ,1 c 90 ô n g 14 Nạ o ,3 vé 01 t lu ồn N 12 ,6 o 96 v 22 éCủ ng cố , nâ 23 ng T h ô n g ti n 24 hĐ ón g 25 m Đ ó n g 26 Cơ ng trì nh 41 ,0 00 9, 97 24 ,3 00 12 ,5 70 59 ,0 00 T hờ K H h oà 15 /0 4/ 20 10 10 /0 3/ 20 13 25 /1 1/ 20 13 9/ 11 /2 01 24 /0 7/ 20 12 23 /0 9/ 20 14 C h ủ 28 /1 2/ 20 11 10 /0 6/ 20 13 Tổ ng cô ng ty xTổ ng cô ng ty xâ 10 /0 3/ 20 13 10 /0 8/ 20 14 14 /0 7/ 20 15 n g 10 à10 /0 /0 4/ 8/ 20 24 20 24 /0 /0 6/ 9/ 20 14 20 24 /0 /0 8/ 3/ 20 20 Cô ng ty Li ên Ba n qu ản lý dự Cô ng ty Xi mă ng Ng hi Ct y T N Ct y C T Cô ng ty T Nguồn: Hồ lực công ty Tường Vy PHỤ LỤ C: BẢNG KÊ KHAI DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG L o M áy th ủM áy to àn M áy đ oM áy đị n h S ởC TN S ố í n l Đ o đạ tĐ o đạ t Đ o đạ tĐ o đạ t h ớữ N N hậ hà t th N ầu N hậ hà t th ầu M N ỹ hà th M ầu N ỹ hà th ầu h ấ T ốt T ốt T ốt T ốt Nguồn: Số liệu nội công ty Tường Vy PHỤ LỤ C 4: BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU L o Tà i u Tà u Tà u Tà uX án X án X án X án X án X án Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Sà la Tà uTà u C aC a X e X e X e X eX e X eX e S ố l 1ư 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 C ô n 30 50 00 00 70 tấ 61 tấ 16 6tấ tấ 15 tấ 15 20 16 86 18 57 19 35 19 95 16 12 17 10 15 10 95 95 95 99 35 040 75 C 40 C 17 m 1, 53 2, 31 12 82 K 10 N T í n c Hh V út V N H út V N H út V N H út C N V ạp V N C ạp C N V ạp V N C ạp V N C ạp V N C ạp V N C hở C N V hở V N C hở C N V hở V N C hở V N C hở C N V hở V N C hở C N V hở V N C hở V N C hở V N C hở V N K éo K N V éo V N K éo K N V éo N Đ N hậ Đ N hậ Đ H hậ Đ Đ Q T Đ Q L uSa ức N n hậ S N ă h m ữ 20 s C 15 C ôn 20 15 C ôn 20 11 C ôn 20 11 20 ôn C 12 C ôn 20 11 20 ôn C 11 C ôn 20 13 T ôn 20 10 C hu 20 15 C ôn 20 12 20 ôn C 12 C ôn 20 12 20 ôn C 12 C ôn 20 12 C ôn 20 12 20 ôn C 12 C ôn H C H ôn C C C ôn H C C ôn H C T ôn H C C hu 20 14 20 ôn C 15 C ôn 20 07 20 ôn C 11 C ôn 20 09 C ôn 20 09 C ôn 20 09 C ôn 20 09 20 ôn C 09 C ôn 20 09 20 ôn C 07 ôn C h ấ t l Tố t Tố t Tố t Tố tTố t Tố tTố t Tố t Tố t Tố t Tố tTố t Tố tTố t Tố t Tố tTố t Tố tTố t Tố t Tố t Tố t Tố tTố t Tố tTố t Tố t Tố t Tố t Tố tTố t Tố tTố t Nguồn: Số liệu nội công ty Tường Vy PHỤ LỤ C 5: KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TƯỜNG VY (20112016) Đơn vị tính: Triệu đồng N N N N N N S C ă ă ă ă ă ă T hỉ m m m m m m D 1oa 12 10 27 40 5, 8, 7, 3, nh C 79 2ác 0 0 kh D 3oa nh th 4Gi áL 5ợi nh uậ D 6oa nh 7C hi 8C hi C 9hi ph L ợi nh T uậ 11 hu C 21 hi L ợi T ổn 4g C hi ph C hi ph L ợi 7n 12 5, 03 11 9, 10 27 40 8, 7, 2, 81 06 10 91 93 27 94 39 2, 0, 1, 6, , , , , , 34 21 13 13 47 12 3, , , , 90 , , , 1 , , 53 60 11 359 - 11 35 18 79 18 0 0 22 2, , , 89 2245 , 0 84 25 5- -, 80 2243 , 50 49 72 0 31 1752 Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty Tường Vy PHỤ LỤ C 6: BẢNG TÍNH MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG YẾU TỐ CẤU THÀNH NLCT TRONG NGÀNH XD,NV&SL ST T 1 11 32 2 23 13 34 4 4 4 55 5 25 36 16 27 17 28 18 39 19 M Y Ứ Ế C U MỨ C 100 Đ Kh 0.1 ả 0.02 27% % Khả năn Khả 0.0 34% năn 0.04 39% Quy mơ Trì 0.15 100 % nh Hệ 0.03 47% thốn 0.04 53% Hệ thốn Kh 0.15 100 ả 0.02 33% % Quy mơ Chấ 0.0 38% t 0.05 29% Văn hóa Nă 0.14 100 % ng Khả 0.03 21% năn 0.05 21% Phư ơng 0.05 16% Khả năn 0.03 21% Khả năn 0.05 21% Khả năn Uy 0.15 100 % tín Thự 0.02 26% c 0.03 37% Sự trun Dan 0.05 37% hNă 0.05 100 % ng Chấ 0.09 48% tKhả 0.03 52% năn Nă 0.03 100 % ng 0.09 47% Khả năn Khả 0.0 53% năn 0.03 100 Kh % ả 0.09 31% Dịc hDịc vụ 0.03 37% h vụ 0.03 32% Xử lý Nă 0.13 100 % ng Khả 0.01 32% năn Khả 0.0 33% năn 0.04 35% Phát triể TỔ 1.04 NG PHỤ LỤ C 7: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CƠNG TY TƯỜNG VY Y S P Ế T H K U2 Kh Kh ả Qu ả y T rì Hệ Hệ th th K Qu Ch y 3 ất nN 4ă Kh ảPh ươ Kh ảKh Kh ả ảU 5y Th ực Sự D tru an N 6ă Ch ất Kh ảN 7ă Kh ảKh ảK 8h Dị ch Dị ch Xử lý N 9ă Kh ảKh ảPh át PHỤ LỤ C 8: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CÔNG TY SAO MAI Y S PH Ế T Â K U3 Kh ảKh ảQu yT rì Hệ th Hệ th K 3 Qu Ch y ất 3 nN 4 ăn Kh Ph ả 4 Kh ươ 4 Kh ả 4 ảKh ảU 5y Th Sự ực 5 tru Da nh N ăn Ch ất Kh ảN ăn Kh Kh ả ảK Dị Dị ch 8 ch X N ăn Kh Kh ả 9 ảPh át PHỤ LỤ C 9: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CƠNG TY SONG THƯƠNG Y S PH Ế T Â K U4 Kh ảKh ảQu yT rì Hệ th Hệ th K 3 Qu Ch y 3 ất 3 nN ăn Kh Ph ả Kh ươ Kh ả 4 ảKh ảU 5y Th Sự ực 5 tru Da nh N ăn Ch ất Kh ảN ăn Kh Kh ả ảK Dị Dị ch 8 ch X N ăn Kh Kh ả 9 ảPh át PHỤ LỤ C 10: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CÔNG TY MINH HẰNG Y S PH Ế T Â K U2 Kh ảKh ảQu 2 yT rì Hệ th Hệ th K Qu Ch y 3 ất nN ăn Kh Ph ả Kh ươ Kh ả 4 ảKh ảU 5y Th Sự ực 5 tru Da nh N ăn Ch ất Kh ảN ăn Kh Kh ả ảK Dị Dị ch 8 ch X N ăn Kh Kh ả 9 ảPh át ... công ty Tường Vy Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT công ty Tường Vy 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái quát cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN VĂN THẠC... TRANH CỦA CÔNG TY TƯỜNG VY 59 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển nhằm nâng NLCT công ty Tường Vy 59 3.2 Một số giải pháp nâng cao NLCT công ty Tường Vy 60 3.2.1 Giải pháp lực tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại tường vy , Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại tường vy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay