Hoàn thiện văn hóa công sở tại ủy ban nhân dân phường 10, quận phú nhuận, thành phố hồ chí minh

117 7 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ NGỌC BÌNH HỒN THIỆN VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ NGỌC BÌNH HỒN THIỆN VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Trương Quang Dũng Luận văn Thạ ược bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội ồng ánh giá Luận văn Thạ T T 1P G 2P G 3T S 4T S 5T S gồm: Ch anh U n, Xác nhận Chủ tịch Hội ồng ánh giá Luận văn au Luận văn ã ược sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Bình Giới tính: Nữ Ng y, háng, năm inh: 09/03/1976 Nơi inh: Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh I- T n đ MSHV: 164 182 0004 i: HOÀN THIỆN VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhi v v nội ung Thứ nhất, luận văn n u l n lý luận quan nghi n u văn hóa, văn hóa ổ h văn hóa ơng v ưa ượ Thứ hai, ựa r n , văn hóa ơng ở, yếu ố ảnh hưởng ến yếu ố ấu h nh văn hóa ơng ở lý luận v phương pháp nghi n ơng rình yếu ố ấu h nh văn hóa ơng ở, u ịnh ính, quan hự hợp, luận văn ã phân í h hự ế, khảo , phân í h, rạng văn hóa ơng ại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, Th nh phố Hồ Chí Minh v rú h nh ựu ũng hạn hế òn ồn ại Thứ ba, r n phương hướng hoạ ộng rong hời gian ới v hạn hế văn hóa ơng ở, giả ã ề xuấ giải pháp nhằm hoàn văn hóa ơng ại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, Th nh phố Hồ Chí Minh III- Ng gi IV- Ng h n h nh nhi V- Cán ộ h nhi ng v 15/09/2017 v 18/03/2018 n TS Tr ơng Qu ng Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) Trương Quang Dũng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin am oan ây l nêu Luận văn l ơng rình nghi n rung hự v u riêng Các số liệu, kết hưa ừng ược cơng bố cơng trình khác Tôi xin am oan giúp ỡ cho việc thực luận văn n y ã ược cảm ơn v hơng in rí h ẫn luận văn ã ược rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Ngọc Bình ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin chân thành cảm ơn GVHD TS.Trương Quang Dũng người ã rực tiếp hướng dẫn, nhận xé , giúp ỡ em nhiều suốt trình thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn ập thể thầy, ô giáo rong Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, người ã ạy dỗ, bảo em suốt năm học tập rường Em ũng xin hân h nh ảm ơn ban lãnh ạo v ồng nghiệp công tác UBND phường 10, quận Phú Nhuận, Th nh phố Hồ Chí Minh ã ạo iều kiện thuận lợi giúp ỡ em hoàn thành luận văn n y Do thời gian thực có hạn, kiến th c chuyên mơn nhiều hạn chế nên luận văn khơng ránh khỏi thiếu sót nhấ ịnh Em mong nhận ược ý kiến óng góp thầy, giáo bạn ể hoàn thành luận văn với kết cao Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2018 Học viên làm luận văn TÓM TẮT Văn hóa ã v ang rở thành nhân tố ó ộng tới khía cạnh hoạt ộng UBND phường 10, Quận Phú Nhuận, Th nh phố Hồ Chí Minh Từ tổ ch c quản lý hoạ ộng, quan hệ tổ ch phong cách người lãnh ạo cách ng xử ho ến phong thái, h nh vi n rong quan Văn hoá ạo nên phong thái tổ ch c, giúp phân biệt tổ ch c với tổ ch c Văn hố ơng tạo nên lự hướng tâm chung cho toàn tổ ch c Trong văn hoá ổ ch c mạnh, thành viên nhận th c rõ ràng vai trò thân tồn tổng thể, họ làm việc mụ í h v mụ i u Văn hố ơng khích lệ q rình ổi sáng chế.Hồn thiện văn hóa ơng ở, suy cho tạo ộng lự v mơi rường hình thành giá trị mới, phù hợp với yêu cầu v ương lai, ịnh hướng uy ngh v h nh ộng thành viên cho phát huy cao ưu hế sẵn có nội lự , ồng thời khơi ậy nhân lên nguồn lực cho phát triển v nâng ao lực cạnh tranh tổ ch c Về văn hoá ông ược biểu ộng hú ẩy lãnh ạo tổ ch c Văn hố ơng khơng phải bất biến mà cần phải ượ hay ổi theo yêu cầu máy tổ ch c quản lý, phục vụ cho việc thực mục tiêu tổ ch c Nó phải ược hoàn thiện dựa tảng truyền thống sắc dân tộc Việ Nam Văn hoá ổ ch c phải ược sử dụng yếu tố nâng cao khả hí h nghi v lực cạnh tranh tổ ch c Tác giả khơng có tham vọng i hết toàn vấn ề lý luận văn hoá ổ ch c nghiên c u, ề xuấ giải pháp mà tập trung giải quyế v ầy ủ ã ho n h nh nhiệm vụ ã ặt ối với quan Th nhất, hệ thống hóa vấn ề lý luận văn hoá ổ ch c Nghiên c u làm rõ chấ văn hoá, văn hoá ổ ch c; biểu văn hoá ổ ch c; dạng văn hoá ổ ch c; nhân tố tạo lập văn hoá ổ ch c kinh nghiệm xây dựng văn hố ổ ch c số Cơng y a quốc gia giới Th hai, vận dụng thích hợp phương pháp ánh giá úng hực trạng văn hóa tổ ch c UBND phường 10, Quận Phú Nhuận luận văn ã ưa kết m ơn vị ược, tồn Từ kết ánh giá hực trạng, luận văn ã nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan dẫn ến tồn ó Th ba, Luận văn ã nghi n u ề xuấ ược số giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần hồn thiện văn hố ơng rong giai oạn tới Các giải pháp n y ồng v ều xuất phát từ tình hình hoạ ộng ơn vị, có tính khả thi cao Trong khả nghi n u, tìm tòi cộng với nhiệ ình hướng dẫn thầy giáo TS Trương Quang Dũng, giả luận văn ã rình b y vấn ề lý thuyế văn hóa ổ ch , văn hóa ơng giá trị văn hóa ổ ch c, thực trạng văn hóa ơng giải pháp chung theo ý kiến cá nhân ối với vấn ề hồn thiện văn hóa ơng ơn vị ABSTRACT Culture has become a factor affecting all aspects of activities of People's Committee of Ward 10, Phu Nhuan District From organization management activities, internal and external relations to the style, style of the leader and the behavior of members in the agency Culture shapes the organization, helping to distinguish one organization from another Corporate culture creates a centralized orientation for the whole organization In a strong organizational culture, members are clearly aware of their role in the whole as a whole and they work for the common good and purpose Office culture also encourages the process of innovation and invention Complete the culture of the office, after all, create motivation and environment to form new values, in accordance with present and future requirements, Orienting the thinking and action of members to maximize the available advantages of internal force and at the same time stimulate and multiply new resources for developing and enhancing the competitiveness of organizations Basically, the office culture is manifested as the motivation for organizational leadership Office culture is not invariable, it needs to be changed in accordance with the requirements of the management organization to serve the organization's goals It must be completed on the basis of Vietnamese tradition and identity Organizational culture should be used as a factor to enhance the organization's ability to adapt and compete The author has no ambition to go through all the theoretical issues of organizational culture and Studying and proposing solutions which only focus on resolving and fulfilling the tasks set for the agencies First, systematize the basic theoretical issues of organizational culture To study and clarify the cultural and organizational nature; expression of organizational culture; types of organizational culture; Factors to create organizational culture and experience building organizational culture of some multinational companies in the world Secondly, appropriate application of methods of assessing the real situation of organizational culture at the People's Committee of Ward 10, Phu Nhuan District has shown the results achieved by the unit, the shortcomings From the results of the assessment of the current situation, the thesis has pointed out the objective causes and subjective reasons leading to those problems Third, the thesis has studied some basic solutions to improve the culture of office in the coming period These solutions are quite synchronous and are derived from the operation of the unit, so it is highly feasible In the ability to study, explore their own plus the enthusiasm of the teacher guidance Truong Quang Dung presented the most basic issues of organizational culture, organizational culture and organizational culture, the culture of office and the most common solutions Your personal opinion on the issues of finishing the office culture of the unit phong trào trồng xanh, hoạ ộng từ thiện, thi sáng tác, viết Văn hố cơng sở Hoặc tổ ch c ợ hi ua h o ón ngày lễ lớn, kỷ niệm chặng ường phát triển quan heo nội ung như: hi chun mơn nghiệp vụ, bình bầu cá nhân tiêu biểu rong lao ộng, giao tiếp, ng xử Những phong trào nhỏ hường tạo khơng khí hi ua l nh mạnh, tạo ộng lực phấn ấu cho cán bộ, ặc biệt bổ sung quan niệm, nhận th c văn hố ơng ở, l m ho văn hố ông trở nên gần gũi, ự nhiên 3.3.7 Cần có hi u nhắc nhở nơi l vi c Khi ến quan, nơi nghi m ú , a hường bắt gặp bảng nhắc nhở : "Đi nhẹ, nói khẽ ", "Khơng hút thuố ” Mỗi lần nhìn thấy bảng nhắc nhở ó ự nhi n, ũng ự giác tuân theo Mộ người ù ó hói quen nói o, i mạnh, nhìn thấy bảng nhắc nhở ó ều iều chỉnh lại thói quen C vậy, ngày qua ngày khác, nhắc nhở ó ược ghi vào tiềm th c cách tự nhi n, hói quen ũ mấ i hay v o ó l thói quen văn minh hơn, lịch Tại nơi làm việ , quan n n bố trí hiệu làm việc nhắc nhở tinh thần làm việc, ý th c làm việc cán văn phòng Nội dung hiệu ó ần ược nghiên c u, cân nhắc cho phù hợp v em lại hiệu Trong phòng làm việc cán bộ, có hiệu như: “Cán văn phòng l m việc tích cực, chủ ộng”… Tại phòng tiếp dân nên có hiệu mà nội dung vừa nhắc nhở cán bộ, cơng ch c phải ó hái ộ giao tiếp lịch sự, vừa tạo ho người dân cảm giác tự tin, thoải mái ến làm việc Ví dụ, phòng tiếp dân, dùng hiệu với nội ung “Cán công ch c công bộc ân ” hay “Phục vụ nhân ân l ngh a vụ cán bộ, công ch nh nước" 3.3.8 Tăng c ờng cở sở vật chất, kỹ thuật tài cho vi c thực hi n văn hố cơng sở UBND ph ờng 10, quận Phú Nhuận - Căn vào tình hình thực tế quan, ần dự kiến kinh phí v ầu trang bị vật chất cơng sở, chẳng hạn mơ hình cửa ã tạo cho cơng sở có phong cách chuyên nghiệp, ngăn nắp, ại, phải ý ến yếu tố thẩm mỹ, ránh ưởng phơ rương ại phòng làm việc; hay trang bị trang phục, lễ phục cho CBCC nhằm tạo hương hiệu riêng cho công sở - Lắp ặt hệ thống camera tự ộng ối với phận hường xuyên tiếp xúc với nhân ân như: Phòng ao y h ng thực, kê khai nộp thuế, tiếp nhận giải quyế ơn hư khiếu nại, tố cáo công dân Hệ thống truyền thông in ến hệ thống trung tâm có khả lưu rữ ầy ủ liệu liên quan ến hoạ ộng suốt thời gian CBCC thực nhiệm vụ Tr n tiêu chí văn hố ông ã quy ịnh như: Phải ươi ười, niềm nở tiếp dân, phải hướng dẫn tận tình, trách nhiệm ó ơng ân ến liên hệ cơng việc, trang phục thực thi công vụ, hành vi gây phiền hà, tiêu cự òi hối lộ Kịp thời phát hiện, tiến hành lập biên áp dụng biện pháp xử lý phát sai phạm Qua ó, biế ược chấ lượng CBCC thực nhiệm vụ hế - Xây dựng tiêu chí ịnh m khen hưởng, kỷ luật vật chất q trình thực văn hố ơng UBND phường 10 Thiế ngh , thực việ khen hưởng vật chấ ối với cán bộ, cơng ch c thực tốt văn hố ơng hái ộ vui vẻ niềm nở, nhiệt tình tiếp dân; phát kịp thời ngăn hặn h nh vi nhũng nhiễu, òi hối lộ ồng nghiệp kích thích hưng phấn thực thi công vụ, tạo phong r o hi ua cá nhân, tập thể với tập thể rong ơn vị Ngược lại, không áp dụng biện pháp xử lý vi phạm vật chấ ối với cán bộ, cơng ch c có hành vi sai trái thực văn hố ơng làm cho tình trạng vi phạm ăng l n, hiệu lực văn quy phạm pháp luật hạn chế tác dụng 3.3.9 Tuyên truy n, phổ biến, giáo d c ý thức thực hi n văn h công sở cho cán bộ, công chức UBND ph ờng 10, quận Phú Nhuận Từ thực tế cho thấy, việc ban hành pháp luật cần thiế ể tạo hành lang pháp lý ể cho chủ thể thực Tuy nhi n, ể quy ịnh ó ược thực thi mộ h ầy ủ hiệu thậ không ơn giản Một nguyên nhân hạn chế ó l ự thiếu hiểu biết pháp luậ o rình ộ nhận th c thấp; hiểu luậ lợi dụng hở luậ ể thực hành vi trái luật mà ta hường quen gọi lách luậ ; ũng ó hể l ó ủ chế tài luật song thiết chế ể ảm bảo thự hi khơng ủ mạnh dẫn ến tình trạng luật khơng phát huy hiệu quả, gọi nhờn luật Vì vậy, ể văn quy phạm pháp luật nói chung Quy chế văn hố ơng nói riêng phát huy hiệu quả, thực i v o uộc sống cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục ý th c thực pháp luật giải pháp quan trọng Cụ thể cần làm tốt số nội dung sau: - Bằng nhiều hình th hông qua phương iện thông tin ại chúng, thi, tập huấn, nói chuyện huy n ề, toạ nghị quyế m, riển khai học tập ể lồng ghép tun truyền văn hố ơng ở, tránh nhàm chán cách th c tiếp nhận ũng phong phú, ễ nhớ, dễ thực Hay thông qua họp biện pháp n u gương phòng ban, cá nhân thực tốt nhắc nhở tồn tại, hạn chế mà UBND phường 10 hay cá nhân khác thực hưa nghi m - UBND phường 10 phải công khai nội ung, i u hí văn hố ơng ể nhân dân biết, hàng tháng thông qua lịch tiếp ân, qua hòm hư góp ý ể lắng nghe ý kiến phản hồi nhân ân ánh giá, góp ý văn hố ơng CBCC Qua ó, phá huy quyền làm chủ, thực vai trò giám sát nhân dân góp phần xây dựng phát triển văn hố ơng - Lãnh ạo UBND phường 10, người ng ầu tổ ch c phải gương mẫu thực gắn thực văn hố ơng với nhiệm vụ chun mơn quan, ơn vị phụ trách thể việ ưa quy ịnh cụ thể, dễ thực hiện; tránh hình th c theo phong trào phải ượ uy rì hường xuy n, ồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm ể nhắc nhở có biện pháp cần thiết cá nhân, tổ ch c cấp ưới vi phạm Làm tốt công tác giáo dục trị, ưởng cho cơng ch c ý th c trách nhiệm công việc, quản lý, bảo quản tài sản công; Lễ tiết, tác phong, hái ộ thực thi công vụ L m ho CBCC in ưởng v o lãnh ạo quan, yên tâm công tác, yêu mến công việ ược giao quan hệ tốt với ồng nghiệp Trái lại, thất bại hay tồn mặt hình th c quan, ơn vị ó có lãnh ạo ngại thực hay lý cá nhân không nghiêm túc ạo nhằm tạo khơng khí ơn ho , hay ưởng bình qn chủ ngh a, nể nang, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng ến vị trí, ch c vụ cơng tác dịp chuẩn bị quy hoạch, bổ nhiệm, bầu cử ể bảo tồn vị trí cơng tác Do vậy, ây l yêu cầu quan trọng ể văn hố ơng ượ ảm bảo thực có hiệu - UBND phường 10 cần xây dựng ho ược quy chế văn hố ơng ở, quy tắc ng xử riêng sở cụ thể hoá quy ịnh pháp luật văn hố ơng Luật Cán bộ, công ch năm 2008 Trong rình xây ựng quy chế cần ý ến số nội ung lấy ý kiến rộng rãi CBCC rong quan dự thảo quy chế Trang bị kiến th bản, thiết yếu văn hoá ông ho ội ngũ CBCC,VC, lẽ có nhận th c mộ h ầy ủ thấy ược tầm quan trọng cần phải hay ổi uy, quan niệm văn hố cơng sở ó ượ ội ngũ CBCC mẫu mực, trung thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ ược giao 3.3.10 Nâng cao chấ l ợng công tác giáo d c đạ đức cán công chức Nh nướ a l Nh nước dân, dân, dân; nhân dân chủ, cơng ch c nơ bộc dân Vì giá trị cao ạo quốc, tận tụy phục vụ nhân dân Mọi hoạ cán bộ, công ch ều nhằm mụ c công vụ trung thành với Tổ ộng máy nh nướ v ội ngũ í h phục vụ nhân dân với hái ộ, tinh thần làm việc tận tụy, trung thực, cần kiệm li m hính, hí ơng vơ ư, khơng ham nhũng, ham ơ… Để nâng ao ạo vừa ề cao giá trị ạo kiện cho giá trị ạo ạo c công ch c, cần có hệ thống giải pháp ồng c, hướng thiện on người, vừa ó hế tạo iều c phát triển ngăn ngừa, hạn chế sa sút, suy thối , rong ó giáo ục có vai trò quan trọng h ng ầu q trình hình thành phát triển nhân cách người cán bộ, công ch c Từ truyền thống coi trọng ạo c dân tộ v quan iểm ạo người cán heo ưởng Hồ Chí Minh, việc thực giáo dụ ạo ề cao giá trị , ề cao tự rèn luyện, u ưỡng cán bộ, công ch c việc chuyển văn hóa ạo cao nhấ c gốc c xã hội, giá trị tiến h nh văn hóa ạo ể ánh giá hiệu giáo dụ ạo c cá nhân; coi tiêu chí c chỗ tri th c, chuẩn mự ạo c xã hội ượ l nh hội biến thành s c mạnh ạo biểu ượng việc thực h nh vi ạo c không phụ thuộc vào tri th hệ v h nh vi ạo ạo c cá nhân, c thực tế Nói h , ó ạo c mà phụ thuộc nhiều vào quan c với tính cách gương ạo ch ng kiến Mỗi cá nhân tự ối chiếu tri th c họ quan hệ, hành vi gương ạo m nhân ược ược ạo c với c thực tế ể rút ịnh hướng giá trị cần thiết Bác Hồ dạy: “Một gương ống giá trị mộ răm b i diễn văn uy n ruyền”, o ó “ Muốn ược dân tin, dân phục, dân yêu, cán phải tự l m úng ời sống Ngh a l i ng năng, iết kiệm, sạch, Nếu khơng thực bốn iều ó, m muốn ượ lòng ân, hì ũng bắc dây leo trời” Vì vậy, tinh thần gương mẫu phẩm chấ sáng cán bộ, công ch tác giáo dụ ạo ạo c cách mạng lãnh ạo, quản lý ó ý ngh a o lớn ối với công c công ch c Cần ặc biệt trọng mối quan hệ mật thiết quy phạm pháp luật quy phạm ạo phạm, nguyên tắ c Ở chừng mự n o ó, ần thiết phải thể chế hóa quy ạo c thành quy phạm pháp luật Mặt khác, coi việc xử lý nghiêm minh, kịp thời công sai phạm cán bộ, cơng ch c có ý ngh a o lớn việc giáo dụ răn e án bộ, công ch , ồng thời củng cố niềm tin nhân ân v o Nh nước, vào pháp luật 3.3.11 Thúc đẩ văn hó sáng nơi cơng sở Thú ẩy sáng tạo công việ ang l mụ i u h ng ầu nhà lãnh ạo iều không l m ăng hiệu công việc, mà gắn kết nhân viên với quan Văn hóa ạo nơi ông ược xây dựng ưởng mẻ thấm nhuần từ người lãnh ạo ến nhân viên Chính vậy, lãnh ạo quan n n ạo mơi rường khuyến khích sáng tạo nhân viên, ồng thời lựa chọn thực hóa ý ưởng khả thi nhấ , ể tạo tiền ề cho ý ưởng Ngoài ra, cần có phần hưởng khen ngợi x ng ối với cá nhân có khả ạo tố , ể ộng viên tinh thần phát huy trí sáng tạo nhân viên nhiều Tó Từ hự ắ ch ơng rạng ã ánh giá ượ hương 2, ồng hời ăn Định hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Phú Nhuận năm 2018; Định hướng xây dựng phát triển văn hóa ơng UBND phường 10, quận Phú Nhuận Tác giả ã ưa giải pháp cụ thể phù hợp với thực trạng VHCS UBND phường 10, Quận Phú Nhuận Mong óng góp r n ẽ góp phần hoàn thiện VHCS UBND phường 10, Quận Phú Nhuận thời gian tới KẾT LUẬN Nâng ao văn hóa ơng ở, ảm bảo tính trang nghiêm hiệu hoạ ộng quan h nh hính nh nước, xây dựng phong cách ng xử chuẩn mực cán bộ, công ch c hoạ ộng công vụ, vấn ề ượ Đảng Nhà nước ta quan tâm nhằm áp ng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành hành nh nước Luận văn n y ã xem xé phân í h hực trạng văn hóa ông ở UBND phường 10, quận Phú Nhuận nhìn từ gó ộ khác nhau, chủ yếu dựa kết khảo sát vấn sâu tác giả thực Trong q trình phân tích, tác giả ũng ưa nhìn nhận, ánh giá vấn ề thực cải cách hành UBND phường 10, với mong muốn phản ánh mối quan hệ biện ch ng mật thiết hai l nh vực Tác giả ã n u ượ ược né ẹp ũng vấn ề hạn chế việc hồn thiện văn hóa ơng tiên tiến UBND phường 10 Từ ó, giả ã ề xuấ ược giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện xây dựng UBND phường 10 trở thành công sở văn minh mắ người dân Do hạn chế nguồn lực thời gian, quy mô mẫu khảo sát tác giả hưa bao gồm khối cán viên ch c nghiệp mà khảo ược tồn cơng ch c làm việc trụ sở UBND phường 10, kết nghiên c u luận văn hưa hể phản ánh ược toàn diện sâu sắc thực tế văn hóa ại tất vị thành viên UBND quận Phú Nhuận, ũng hưa lý giải hế ơn ược nguyên nhân tồn Tuy nhiên kết nghiên c u ũng ó hể ược tham khảo mở rộng cho nghiên c u văn hóa ông ở quan quản lý Nh nước cấp khác Do thời gian kiến th c có hạn n n ề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, bất cập.Vì vậy, tác giả mong nhận Thầy/Cơ, bạn bè v ược nhiều ý kiến óng góp từ quý ồng nghiệp ể ề tài thực ược hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn ự quan âm, giúp ỡ Thầy giáo TS Trương Quang Dũng, tập thể lãnh ạo, CBCC UBND phường 10 ã giúp ôi ho n thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Thuận An (2009), Văn hóa ơng - Ban hành theo mốt, truy cập ngày 15/12/2016, từ liên kết http://hienthuan.vnweblogs.com/post/8393/189054 Đỗ Minh Cương (2001), Giáo rình Văn hóa kinh oanh v Triết lý kinh doanh, Nhà xuất Chính trị quốc gia Lê Thị Đan Dung (2004), Văn hóa oanh nghiệp: nghiên c u rường hợp Công ty cố phần phát triển ầu ơng nghệ FPT, Khóa luận cử nhân, Trường ĐH Khoa học xã hội v Nhân văn, Phạm Văn Đồng (1996), “Văn hoá v ổi mới”, Tá phẩm bình luận, nhà xuất Văn hố hơng in H Nội Trần Ho ng (2004), Văn hóa ng xử cơng sở, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Hạnh (2016), Những nhân tố ảnh hưởng ến văn hóa cơng sở rong quan h nh hính Nh nước, truy cập ngày 14/12, từ liên kết:http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/33619/Nhung_nhan_to_anh_ huong_den_van_hoa_cong_so_trong_cac_co_quan_hanh_chinh_ nha_nuoc Nguyễn Thu Linh (2004), “Văn hoá ổ ch c – Lý thuyết, thực trạng giải pháp phát triển văn hoá ổ ch c Việ Nam” Nguyễn Viết Lộ (2009), Văn hoá ổ ch Đại học Quốc gia Hà Nội bối cảnh ổi hội nhập” Tạp chí Khoa họ ĐHQGHN, Kinh ế Kinh doanh số 25/2009; tr.230-238 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập Phan Ngọ (1994), Văn hóa Việt Nam cách tiếp cận mới, Nhà xuất Văn hóa hơng in, H Nội 11 Nguyễn Văn Thâm (2004), Tổ ch v iều hành hoạ ộng công sở, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đỗ Thị Thanh Tâm (2009), “Văn hóa oanh nghiệp Việt Nam xu hướng hội nhập”, Trung âm học liệu ĐH Kinh ế TP Hồ Chí Minh 13 Đo n Trọng Tuyến (1992) Từ iển Pháp – Việt pháp luật – hành Nhà xuất Thế giới 14 UNESCO (1989), Tạp hí “Người ưa in UNESCO”, ố 11-1989 tr5 UBND quận Đồ Sơn (2016), Quy hế Văn hóa ơng Quy tắc ng xử cán bộ,công ch c, viên ch quan huy n môn, ơn vị nghiệp thuộc UBND quận Đồ Sơn 15.UBND quận Phú Nhuận (2017), Đề án vị trí việc làm khối hành Nhà nước 16 UBND quận Phú Nhuận (2018), Báo cáo tình hình áp dụng, trì, cải tiến Hệ thống quản lý chấ lượngtheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạ ộng quản lý UBND quận 17 UBND quận Phú Nhuận (2017), Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc có 18 Bộ Nội vụ (2007), Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương 19 Nguyễn Thanh Mai (2012), Bài giảng Văn hóa cơng sở 20 Thủ ướng Chính phủ (2007), Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hóa quan hành nhà nước 21 Trần Ho ng, Trần Việ Hoa (2005), Văn hóa ứng xử nơi cơng sở, Nxb Văn hóa hơng in, H Nội 22 E gar H.S hein, 2012 Văn hóa oanh nghiệp v ự lãnh ạo H Nội: Nxb Thời ại 23 Bộ Nội Vụ, 2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007, “Ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương” H Nội 24 Bộ Nội vụ, 2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 , “Quy định mẫu thẻ việc quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, cơng chức” Hà Nội 25 Chính phủ nướ CHXHCN Việ Nam, 2014 Nghị số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XI, “ Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Hà Nội 26 Nguyễn Viế Lộ , 2009 Văn hóa ổ h Đại họ Quố gia H Nội rong bối ảnh ổi v hội nhập Tạp hí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, ố 25/2009, Tr.230-238 27 Các trang web: +www.vanhoahoc.vn +www.archives.gov.com +thuvienphapluat.vn +tailieu.vn PHỤ LỤC BẢNG THĂM DÒ Ý KIẾN CÁC CBCC LÀM VIỆC TẠI UBND PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN ( Đối với CBCNV rong quan ) Xin kính h o Anh/Chị! Tơi n l Nguyễn Thị Ngọ Bình, ại ôi ang heo họ ng nh Quản rị Kinh oanh ại Trường Đại họ Công Nghệ Th nh phố Hồ Chí Minh Để phụ vụ ho Luận văn ố nghiệp với n gọi “Hồn thiện văn hóa cơng sở UBND phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh” Tơi rấ ần ăn góp án ông h , nhân viên l m việ mong nhận ượ hự ế v ý kiến óng ại UBND phường Vì húng rấ ự giúp ỡ Anh/Chị việ rả lời v o âu hỏi ưới ây Câu 1: Anh / hị ó h i lòng với h b i rí rụ UBND phường 10 khơng? Khơng ố Trung bình Tố Câu 2: Cơ quan ơn vị anh hị ó rang bị ầy ủ hiế bị v văn phòng phẩm khơng? Khơng ố Trung bình Tố Câu 3: Anh / hị ó h i lòng với ịa iểm rụ UBND phường 10 ó huận iện khơng? Khơng ố Trung bình Câu 4: Anh/Chị hường bắ Tố ầu mộ ng y l m việ hế n o? - Dọn ẹp qua phòng l m việ - Uống r ùng ồng nghiệp - Trao ổi mộ ố hông in ần hiế - Bắ ầu l m việ Câu 5: Anh/Chị ó h i lòng với hái ộ giao iếp ng xử với ồng nghiệp - Ho n o n không phù hợp - Khơng phù hợp - Khơng ó ý kiến - Phù hợp Câu 6: Anh/Chị ó h i lòng với phong giao iếp, xưng hơ phù hợp v - Ho n o n không phù hợp huẩn mự ? - Khơng phù hợp - Khơng ó ý kiến - Phù hợp Câu 7: Anh/Chị ó h i lòng với hái ộ giao iếp với người ân không? - Ho n o n không phù hợp - Khơng phù hợp - Khơng có ý kiến - Phù hợp Câu 8: Anh/Chị hấy rang phụ CBCC ã phù hợp hưa? - Chưa phù hợp - Phù hợp Câu 9: Anh/ hị họn rang phụ lị h ự, nhã nhặn hay hời rang, iện lợi? - Lị h ự, nhã nhặn - Thời rang, iện lợi Câu10: Theo Anh/ hị ó n n rang bị ồng phụ ại UBND phường 10? - Đồng ý - Không ồng ý Câu11: Theo Anh/ hị Thủ rưởng lãnh ạo ó n n hăm hỏi ấp ưới? - Không hự - Thự không hường xuy n - Thự hường xuy n - Thự rấ hường xuy n Câu12: Theo Anh/ hị ó n n h o h ến li n hệ ông việ không? - Không hự - Thự không hường xuy n - Thự hường xuyên - Thự rấ hường xuy n Câu13: Theo Anh/ hị có nên bắ ay rong ông không? - Không hự - Thự không hường xuy n - Thự hường xuy n - Thự rấ hường xuy n Tôi xin hân h nh ám ơn ự giúp ỡ Anh/Chị! PHỤ LỤC BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG C h M ãM ứ C ấ N hi C ô n g vi c c Q u y n q u T r c C C hu C V 34 Tr T h ực C h ủ ộ n g n g hi ê n c u, Đ ề x u ất ý ki ế n v T r o n g p hC hị PHỤ LỤC Sơ đồ quy trình xây dựng ch ơng rình- kế hoạch cơng Y u ầu ơn vị, phòng ban ăng ký việ ơn vị gửi phòng Tổng hợp- Thư ký Ho n hỉnh ự hảo lần uối v rình lãnh ạo ph uyệ , ban h nh Phòng Tổng hợp- Thư ký hợp h nh hương rình ơng quan v ừng phòng Gửi hảo ến phòng ban ể láy ý kiến óng góp ... UBND phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Mộ ố giải pháp hồn văn hóa ông ại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Ch ơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ... Nơi inh: Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh I- T n đ MSHV: 164 182 0004 i: HOÀN THIỆN VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II-... phát triển văn hóa ơng UBND phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 77 3.3 Mộ ố giải pháp ho n văn hóa ơng ại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, Th nh phố Hồ Chí Minh 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện văn hóa công sở tại ủy ban nhân dân phường 10, quận phú nhuận, thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện văn hóa công sở tại ủy ban nhân dân phường 10, quận phú nhuận, thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay