Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy trong lực lượng TNXP tp HCM

179 3 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM –––––––––– LÊ MINH KHOA HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG LỰC LƯỢNG TNXP TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM –––––––––– LÊ MINH KHOA HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG LỰC LƯỢNG TNXP TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G T S P G T S T S C h P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Đình Luận TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ MINH KHOA Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1976 Nơi sinh: Tiền Giang Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820061 I Tên đề tài: Nâng cao hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 II Nhiệm vụ nội dung: Tổng hợp sở lý luận hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM; xác định tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM; phân tích, đánh giá hoạt động quản lý, giáo dục người nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM dựa phân tích số liệu cơng tác quản lý, giáo dục người cai nghiện 03 năm, từ năm 2013 đến năm 2015; phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 III Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27/03/2017 V Cán hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý, giáo dục học viên cai nghiện ma túy nhu cầu thân hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc nghiên cứu khoa học Các kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Minh Khoa ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học luận văn này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q Thầy Cơ Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), quý đồng nghiệp học viên đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh Trước hết, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Tụ, người dành nhiều tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp việc nghiên cứu khoa học, hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), đặc biệt q Thầy Cơ tận tình dạy bảo suốt thời gian học tập Trường Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy Cô Viện Sau đại học - Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt khố học Tơi xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp học viên đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hỗ trợ thực khảo sát ý kiến, cung cấp tài liệu góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Dù cố gắng để hồn thành luận văn nhiệt tình trách nhiệm mình, song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, vậy, mong nhận đóng góp ý kiến q báu từ q Thầy Cơ quý đồng nghiệp Trân trọng! Học viên Lê Minh Khoa TÓM TẮT Lực lượng TNXP TP.HCM tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù Thành phố; có chức tổ chức, quản lý lực lượng niên xung kích thực chương trình, dự án kinh tế - xã hội nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo yêu cầu Thành phố; lấy nhiệm vụ xã hội, cơng ích làm trọng tâm, nhiệm vụ kinh tế làm mục tiêu quan trọng để hỗ trợ cho thực tốt nhiệm vụ xã hội Đề tài: “Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM" thực nghiên cứu nội dung quy định công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy; phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM với nhân tố có liên quan như: công tác tiếp nhận, quản lý học viên; trạng máy cán bộ, nhân viên quản lý; nguồn kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động cai nghiện ma túy; trạng sở vật chất đơn vị quản lý người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ người cai nghiện ma túy; hoạt động giáo dục, tư vấn, đào tạo nghề, dạy văn hóa; đời sống tinh thần chế độ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng Từ kết phân tích thực trạng, kết hợp quan điểm công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Việt Nam đến năm 2020 địa bàn TP.HCM để đề xuất giải pháp có hiệu nhằm thực tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM theo hướng đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, giáo dục đối tượng cai nghiện ma túy với quy mô phù hợp; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô quản lý đối tượng cai nghiện ma túy theo yêu cầu thành phố Thực đa dạng hóa biện pháp mơ hình điều trị theo hướng tăng dần điều trị tự nguyện; giảm Trung tâm cai nghiện bắt buộc theo chủ trương chung Nhà nước; đồng thời bước mở rộng xã hội hóa cơng tác cai nghiện ma túy làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy, đảm bảo quy định Luật phòng, chống ma túy sửa đổi, bổ sung; phát huy lực kinh nghiệm đội ngũ cán viên chức gắn bó với chương trình cai nghiện ma túy, rèn luyện qua thực tiễn; tổ chức quản lý, bảo vệ thành sản xuất, tận dụng tiềm sẳn có sở vật chất xây dựng; Đảm bảo tất người cai nghiện ma túy hưởng đầy đủ sách, chế độ theo quy trình cai nghiện; chuẩn bị tốt cho trình chuyển sau cai hội nhập với cộng đồng trang bị kiến thức phòng, chống tái nghiện; Tăng cường khả tự chủ tài chính, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; bố trí nâng cao chất lượng đội ngũ cán viên chức làm công tác cai nghiện ma túy Sử dụng hiệu sở vật chất, đất đai, tận dụng phát huy tiềm sẵn có sở vật chất, đất đai để liên kết đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi với quy mô sản xuất hàng hóa; từ hiệu sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên đối tượng cai nghiện ma túy Do phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào đối tượng người cai nghiện ma túy đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP TP.HCM, chưa nghiên cứu đối tượng người cai nghiện Sở Lao động – Thương binh Xã hội TP.HCM quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trở địa phương, nên hạn chế chưa đánh giá tồn diện công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy địa bàn TP.HCM; chưa đánh giá kết quả, hiệu từ chương trình đào tạo nghề, giải việc làm cho học viên hiệu phòng chống tái nghiện sau hoàn thành thời gian cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng Đề tài giúp Lực lượng TNXP TP.HCM nhìn nhận tổng qt cơng tác quản lý, giáo dục người cai nghiện thời gian vừa qua, bổ sung số giải pháp để nâng cao công tác thời gian tới, đồng thời có hướng tiếp tục hồn thiện nghiên cứu cách tồn diện cơng tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy địa bàn TP.HCM nghiên cứu, đánh giá hiệu từ chương trình đào tạo nghề, giải việc làm cho học viên hiệu phòng chống tái nghiện sau hồn thành thời gian cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng ABSTRACT Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force is a specific social and economic organization which has some main functions such as organizing, managing voluntary youth to generate programs, social and economic plans and many urgent responsibilities in order to adapt the city government’s requirements The key economic aim of this organization is based on social responsibilities and public services Topic: “Completing addicts administration in Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force” intends to investigate some basic aims and terms in drug addicts management and education, analyze and evaluate problems in its managment and education activities.This dissertaion also concentrates on some related factors such as input, drug addicts management, employee structure, public money for this activitiy, fundamental structure of drug addicts management units, support activities for drug addicts, education, consulting, training and other supports after they come back to their family and society Along with analyzed results and new viewpoints toward drug addicts management and education in Vietnam till 2020 within Ho Chi Minh city area, the author will suggest some effective solutions in order to accomplish drug addicts management and education activities in this organization with modern methods In addition, these activites will be successfully managed with a suitable scale; Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force are willing to widen its scale to adapt the city government’s requirement in managing drug addicts due to drug use on the rise in Vietnam Practicing diversification on solutions and treatment model toward increasingly voluntary treatment, decrease obliged addition centers; socializing in drug detoxification step by step and working well on drug addicts management and education are very important There is a commitment that these activities based on Law of Drug Abuse Prevention repaired Showing the capacity and experience of people took drug detoxification training courses to protect the certain achievments Guaranted all drug addicts are served and provided all policies for drug addiction process They are well-prepared for returning to society and also taught how to avoid using drug again Strenghthen sustainable financial capacity, decrease in spending public money, improve the quality of human resources in drug addiction management Using effectively fundamental structures to generate, invest and develop in the fields of agriculture, feed and so on in order to produce good products then improve life quality for all employees as well as addicts Due to topic research scope merely concentrates on drug addicts at the undergrade units of the Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force, it has not studied the objects whom are drug addicts in Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ho Chi Minh City yet as well as post dexotifications who come back to their hometown That is the reason why the author cannot jugde entire drug addicts management and education within Ho Chi Minh City; it is not really easy to evaluate the effectiveness through vocational training program, job provision and readdiction prevention for such people This topic makes Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force recognize and look into drug addicts management and education activity in the last few years By this way, it can give some more solutions in order to improve the quality of this activity in the future Furthermore, the organization will continue to find new innovations with good ways to apply in practice Assessing effectivenesses in vocational program, job provision and readdiction prevention for drug addicts are some most essential responsibilities which Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force aims to achieve in the future time Câu 10 Bạn đánh tái hòa hòa nhập cộng đồng với nghề đào tạo đơn vị? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) (dành cho học viên cai nghiện) Khô Đ Khơ Tì ng áp ng Dễ m đáp ứn tìm tìm đượ Đ ứng g đượ việc S S S i T T T T T ố ố ố ố S ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ ể n n n n ố m g g g l g l l l l ư n 3ư t 7, 58 313 20 0, r ,3 4,6 ,4 , Câu 11 Theo bạn, phương pháp giảng dạy văn hóa giáo viên nào? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) T ố R t (Sử dụn g ố số Biế phư t ơng S T ố S T n ỷ ố ỷ g l n lệ 56 ,9 Ch ưa tốt lắ m t (K h hô ng S Squ T T ố ố ỷ ỷ n n g l g l ư B ì n h 20 ,7 1, Khôn g tốt S ố n g T ỷ Đ i ể m t r l u n 0 , Câu 12 Mức độ hài lòng bạn thái độ học tập bạn học viên khác tham gia học lớp văn hóa thời gian qua nào? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) K hô Hài Bình ng Rất lòng thườ hà hài Ho (Ngh ng i lòn àn iêm (Chấ lòng g tồ túc, p (Việ (Tô n chấp hành c n khô hành nội chấp trọn ng tốt quy hành g hài nội lớp nội học S S T T S T S T Số ố T ố ỷ ỷ ố ỷ ố ỷ n ỷ n n lệ n l g l n l g l Đ iể m tr u n g bì n 83 93 4, 0 h2 54 37 15 , Câu 13 Anh/chị nhận xét khả thực nội dung bước giao ban nhóm đội ngũ cán tổ buổi giao ban đơn vị thời gian qua? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) R T ấ ố S T S T ố ỷ ố ỷ 3 Ch Chư ưa a tốt tốt S T S T ố ỷ ốỷ l n , Đ iể m tr u 0 , Câu 14 Theo bạn, thơng qua buổi giao ban nhóm, thân bạn rèn đức tính, kỹ gì? (Chọn nhiều phương án trả lời) Rèn Rè Rèn R tính Rèn n tính Kh è chấp tính tín tơn ác n hành trung h trọng (g tí thực góp (cá S S S Shi S S T T T T T ố ố ố ố T ố ố ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ n n n n ỷ n l n l g l g l g l g l ệ 5ư ư 1 90 60 87 72 0 ,1 ,7 ,4 ,1 Câu 15 Bạn có nhận xét thái độ tham gia hoạt động mạn đàm giá trị sống bạn học viên khác đơn vị thời gian qua nào? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) S T T Rất hài lòng (nghi êm túc, chấp hành tốt nội quy lớp ST ốỷ n l g ệ5 21 50 Hài lòng (nghi êm túc, chấp hành tốt nội quy lớp S T ố ỷ n l g ệ4 38 ,1 Bìn h thư ờng (chấ p hàn h nội quy lớp ST ốỷ n l g ệ3 45 ,7 C h a h i l ò n g ST ốỷ n l g ệ2 3, 08 Kh ơng hài l ò n g (đi học cho có, chấ p hàn ST ố ỷ n l g ệ1 2, Đ iể m tr u n g bì n h , Câu 16 Bạn tự đánh giá mức độ chuyển biến nhận thức, thái độ, hành vi học viên tham gia chương trình mạn đàm giá trị sống thể nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) S T T C ó nh iề Su T ố ỷ n g l C ó C ó s chuy ển Sự S T T ố ố ỷ ỷ n n g l g l ư Ít K c h ó ô c n S S T T ố ố ỷ ỷ n n g l g l ư B ì Sn T ố ỷ n g l 36 ,2 Hoà n toàn S T ố ỷ n g l 1, Đ iể m tr u n g , , Y ế u t ố V ề 15 54 25 0 4, nh ,7 ,3 ,7 T há 14 48 32 0 4, ,3 ,6 ,8 i Câu 17 Theo bạn, thực trạng hoạt động TNVGD đơn vị thời gian qua nào? Rất T tốt ố S S T T ố S ố ỷ ỷ n Tn Tg l g l ư 1 7, 41 ,9 C h Sư T ố ỷ n g l 12 ,9 Đ iể m tr u n3 , Câu 18 Bạn cho biết mức độ hài lòng bạn kỹ sau đội ngũ TNVGD đơn vị thời gian qua? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) S T T Rất hài S Y ố T ế n ỷ ug l t K ỹ 66 nă ,5 ng K ỹ n ă K ỹ nă 35 ng ,7 t rK ỹ nă ng 25 t ,7 r i ể nK ỹ 47 nă ,1 ng Hài lòng S T ố ỷ n g l B ì Sn T ố ỷ n g l Ch ưa hài S T ố ỷ n g l Khô n Sg T ố ỷ n l g ệ 20 ,7 5 2, 22 ,2 9, 3 2, 1, 4 , 36 ,4 20 ,7 4, 2, , 32 ,9 30 ,7 6, 4, 3 , 7 27 ,9 17 ,2 5, 2, , Đ iể m tr u n 0, , Câu 19 Bạn cho biết mức độ hài lòng bạn hoạt động TNVGD sau đơn vị thời gian qua nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) S T T Y ế u t Hố oạ t đ T m vT m g i aT m g i a c T m g i a t h ự B ì Sn T ố ỷ n g l Ch ưa hài S T ố ỷ n g l Khô n Sg T ố ỷ n l g ệ 41 ,9 35 ,7 8, 6 2, 45 ,2 28 ,1 2, 13 ,3 33 41 ,3 ,5 8, 3, 3 , 31 ,4 31 ,9 29 ,5 6, 7 0, , 47 ,6 33 ,3 8, 3 , Rất hài S T ố ỷ n g l Hài lòng S T ố ỷ n g l 11 ,4 13 ,3 Đ iể m tr u n , , Câu 20 Theo bạn, mức độ tiếp cận thông tin từ kênh thông tin đơn vị thời gian qua (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) S T T Rất thườ ng x u Y yê ế Sn T u ố ỷ n t g l ốư Sá ch 59 , ,3 bá Ti 28 vi L 81 oa ,9 ph B ản g T h n g S T ố ỷ n g l T h ỉ n h Kh ông tiếp cận S S T T ố ố ỷ ỷ n n g l g l ư Hoà n toàn khôn g S T ố ỷ n l g ệ 0 0 12 ,6 0 8, 0 0 0 0 0 2, 0 0 18 ,1 30 ,4 0 Đ iể m tr u n g bì , 53 , , , Câu 21 Các bạn cho biết mức độ tham gia hoạt động vui chơi giải trí đơn vị thời gian qua nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) (dành cho học viên cai nghiện) S T T Y ế u t ố Rất thườ ng xu yên (hầ Su T ố ỷ n g l 8, 09 3, 35 ,6 29 ,5 8, Bi a K ar B ón B ón g B ón g C 5, tư ớn K há c 0 ( g T h n g S T ố ỷ n g l 15 ,6 39 15 ,6 69 25 ,2 16 ,3 T h ỉ n h 23 ,8 18 ,5 28 ,1 33 ,3 20 ,7 Ít tham gia (tha m gia S1T ố ỷ n g l 24 ,4 41 17 25 ,8 8, 17 ,8 31 ,1 20 ,7 22 ,2 23 ,7 28 ,2 , 0 0 0 0 , S ố n g 40 67 T ỷ l K h ô n Sg T ố ỷ n g l 28 ,1 10 44 18 ,43 2, Đ iể m tr u n g bì2 2, ,3 , , , Câu 22 Việc bố trí chỗ ở, sinh hoạt đơn vị nào? (Chọn phương án trả lời) (dành cho học viên cai nghiện) R Khá B Ch ộ rộ ì ật n n n hẹ S T S T S T S T S ố ỷ ố ỷ ố ỷ ố ỷ T n T n l n l g l3 n l2 Q uá Đ chậ S T iể ố ỷ m n l1 tr u 95 4, 00 0, ,1 01 , Câu 23 Bạn đánh giá điều kiện sau trường nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) (dành cho học viên cai nghiện) Rất tốt S T T T ố S S t Y ố T ố T ế n ỷ n ỷ ug l g l ư t Ăố 12 n, Si nh H ọc Gi ải C hă m C ôn g tá c q u ả n l ý ( 8 2 0 34 ,3 72 ,9 51 ,4 51 ,5 B ì n S T ố ỷ n g l ,8 22 ,9 24 ,3 12 ,9 4, 28 ,6 5, 21 ,5 2, 11 ,4 27 ,1 Chư a tốt S T ố ỷ n g l Khôn g tốt S T ố ỷ n lệ g % 0 1, 4 1, 2, 7, 1, 4 1, 2, 7, 2, 7, 0 Đ iể m tr u n , , , , , , Câu 24 Theo bạn, thái độ phục vụ cán bộ, nhân viên đơn vị việc công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục đơn vị thời gian qua? (Chọn phương án trả lời bạn cho phù hợp) Nhiệ Tôn Cửa Khá Y t Mện trọ quy c u tình, h ng ền, ( tố Scầ S S Slệnh S T T T T ố ố ố ố T ố ỷ ỷ ỷ ỷ n n n n ỷ n l Kg l g l g l g lệ g ệ ếư ư % 2ư q 1, 2, 0 u 20 20 ả Câu 25 Bạn tự đánh giá mức độ tự tin khả phòng chống tái nghiện lúc vào cai nghiện nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) Y ế u t ố L úc m ới Hi ện na Tự tin Tự tin S S T ố ố T n ỷ n ỷ g l g l ư Khô ng tự Đ S T iể ố n ỷ m g l tr u n Rất tự Stin ố T n ỷ g l Khá tự tin S ố T n ỷ g l 36 ,3 7 28 ,1 8 3 60 ,7 27 ,4 10 ,4 1, 0 Câu 26 Theo bạn, sau học xong chương trình giáo dục nay, bạn có thay đổi nhận thức, hành vi, kỹ sống? (Đánh dấu X vào 01 cột bạn cho nhất) T Khá ố t Y S T S T ếố ỷ ố ỷ un l n l tg ệ g ệ S T T Th độ T h đ ộT h đ T h đ T h 20 21 , 16 , 30 , 23 , Ý th ứ Ý th ứ c K ỹ n 12 , K ỹ n 12 , K ỹ nă 18 , 14 , 0 Thay Có đổi thay đổi S T S T ố ỷ ố ỷ n l n g ệ g l Khôn g thay S T ố ỷ n g l Đ i ể m t r u 43 , 47 , 30 , 5, 0 , 25 , 4 3, 1, , 43 , 38 , 34 , 3, 1, 25 , , 5, 0 45 , 4 52 , 47 , 50 , 45 , 25 , , 5, 0 30 , , 9 3, 0 32 , , 1, 0 27 , 3 , 7, 0 32 , , 7, 1, , 0 0 0 0 , Câu 27 Đánh giá chế độ lao động trị liệu áp dụng người cai nghiện ma túy trường Hồ Bì Khơ Đồn n nh ng gý thư đồn toàn S S S S Yố T ố T ố T ố T ếun ỷ n ỷ n ỷ n ỷ tg l g l g l g l ư ư S T T C ô n g vi ệc T h ời gi a H V đ ợ c n g hỉ H V th a m gi a la V iệ c tổ c h ứ Hồ n tồn khơng S T ố ỷ n g l Đi ể m tr u n 5 5 , 6 5 , 5 5 , 7 5 8 0 0 , 6 5 5 , Câu 28 Đánh giá chế độ thăm, gặp áp dụng người cai nghiện ma túy S T T Hồ Bì Khơ Đồn n nh ng gý thư đồn toàn S S S S Yố T ố T ố T ố T ến ỷ n ỷ n ỷ n ỷ ug g g g l l l l ư ư t Đ n vị c óHà ng th án g, đ N h u c ầ u ă n u ố n g cQ u a th ă m g ặ p, Hồ n tồn khơng S T ố ỷ n g l Đ iể m tr u n , 8 0 0 , 3 5 , 6 5 4 , Câu 29 Công tác hỗ trợ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng S T T Hoà Đồn n gý toàn S S Y ố T ố T ế ỷ ỷ n n u g l g l ư t Mố ọi H V c h u ẩ n bị tá Đ n vị c ó tư v ấ n c h o Đ n vị c ó h ỗ tr M ọi hư ớn g d ẫ n B Kh ì ơng n đồn S S T T ố ố ỷ ỷ n n g l g l ư Hoà n toàn Sk T ố ỷ n g l Đ iể m tr u n 9 4 , 1 5 3 0 , 9 0 0 , 9 0 0 , ... luận quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Chương 2: Thực trạng công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP. HCM Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị người cai nghiện. .. hưởng đến hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP. HCM đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP. HCM giai đoạn 2016... QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 1.2.1 Nghiện ma túy điều trị nghiện ma túy 1.2.2 Hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy 10 1.2.2.1 Hoạt động quản lý người cai
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy trong lực lượng TNXP tp HCM , Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy trong lực lượng TNXP tp HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay