Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần găng tay nam việt

115 30 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:54

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN CAO PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã Ngành : 60340102 TP Hồ Chí Minh, ngày 12 thág năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN CAO PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠICÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã Ngành : 60340102 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Đình Luận TP Hồ Chí Minh, ngày 12 thág năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Đình Luận Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T C T h TS Q P Phả biệ TS Phả C biệ TS Ủ H TS Ủ Trầ viê Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN CAO PHƯƠNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15 tháng 05 năm 1989 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820059 I- Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nhân tố ảnh hưởng đế công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty Đánh giá thực trạng, vấn đề khó khăn gặp phải trình tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Đưa số giải pháp, kiến nghị đào tạo tuyển dụng để giúp công ty hoàn thiện III- Ngày giao nhiệm vụ: : 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2018 V- Người hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Đình Luận NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS TS Nguyễn Đình Luận KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp đề tài tôi, kết số liệu khóa luận thực Công Ty cổ phần găng tay Nam Việt, không chép nguồn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trứơc nhà trường cam đoan Học viên thực Luận văn Nguyễn Cao Phương LỜI CÁM ƠN Trước tiên xin chân thành cám ơn quý thầy Khoa Quản trị kinh doanh Khoa đào tạo sau đại học Trường Đại Học Công Nghệ TP HCM tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian năm học Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến người hướng dẫn thầy : PGS.TS Nguyễn Đình Luận tận tình hướng dẫn cho em suốt trình nghiên cứu hồn thành đề tài Cuối cùng, tơi xin cảm ơn bạn bè, đơng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp thông tin để hồnh đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Học Viên thực Nguyễn Cao Phương TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực nghiệp nhằng nâng cao chất lượng nhân lực cho công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt Qua kết nghiên cứu tình hình thực trạng công ty, từ vấn đề công tác tuyển dụng đào tạo cho thấy ưu điểm, nhược điểm công tác tuyển dụng thấy nhu cầu cấp thiết nhân lực việc đào tạo công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt Với thực trạng công ty luận văn dưa giải pháp hoàn thiện để giúp ích cho doanh nghiệp hạn chế rủi ro mát tiền bạc, thời gian, nguời, v.v… việc tổ chức tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, mang lại ổn định chất lượng nhân lực nâng cao kiến thức, chuyên môn, kỹ mềm … để bù đắp thiếu hụt nhân lực công ty, qua phát triển mở rộng doanh nghiêp hướng đến thành công ABSTRACT The thesis reseach the factors that affect the recruitment and training of human resources to increase the quality of human resources for Nam Viet Glove company Based on the research results of the company's situation, from the issues in the recruitment and training has shown the advantages and disadvantages in the recruitment as well as seeing the need level in the Training of Nam Viet Glove Company With such a situation, the thesis has provided more complete solutions that can help enterprises to limit the risk of loss such as money, time, people, etc in recruit and train human resources, bring stability and quality of human resources to improve knowledge, expertise, soft skills to compensate for the shortage of human resources in the company , thereby expanding the business towards success MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 sở lý luận tuyển dụng nhân lực 1.1.1 Tuyển dụng nhân lực 1.1.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân lực 1.1.2.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 1.1.2.2 Quá trình tuyển chọn nhân lực 10 1.2 sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực 12 1.2.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 12 1.2.2 Vai trò, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực tổ chức 13 1.2.3 Nội dung công tác đào tạo nhân lực 14 1.2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 15 1.2.3.2 Xác mục tiêu cầu đào tạo 16 1.2.3.3 lựa chọ đối tượng để đào tạo 16 1.2.3.4 Xây dựng chương trình lựa chọ phương pháp đào tạo 17 1.2.3.5 Lựa chọn giảng viên đào tạo 19 1.2.3.6 Kinh phí đào tạo 20 1.2.3.7 Đánh giá chương trình kết đào tạo 20 1.2.3.8 Đánh giá hiệu đào tạo 21 1.3 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân lực 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu cung cấp Công ty Edwaed Peppit, 2005, Phương pháp quản lý nhân công ty Trần Kim Dung, 2005, Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mátushia Konosuke, 2000, Nhân - Chìa khố thành cơng (dịch sang tiếng Việt, Trần Quang Tuệ), Nxb.Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thân, 2003, Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống Kê Hà Nội Nguyễn Thanh Hội, 2011, Quản trị nhân sự, Nxb Thống Kê Ngô Thị Cúc, 1998, Quản lý doanh nghiệp chế thị trường, NXB trị Quốc gia PHỤ LỤC Bảng 2.2 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên Năm 2012 I Tổ Tr on Na Đả Dâ II C Tr Ti Th Đạ Ca Tr K C Gă Ki Kỹ Kh + Lu + Lá + Đi + Nh Tr S l N N T ữ ổ 78 43 66 30 42 Cử Tr Sơ Tr Cử Bằ Bằ Bằ Tr Bằ Bằ Kh H Kh Tu D Từ Từ Từ Từ Từ 51 đế 65 11 28 29 58 33 44 51 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2012 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) Bảng 2.3 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2013 I Tổ Tr on Na Đả Dâ II C Tr Ti Th Đạ Ca Tr K C Gă Ki Kỹ Kh + Lu + Lá + Đi + Nh Tr Cử Tr Sơ Tr Cử N ữ N a 2 2 4 1 1 1 S ố T ổ Bằ Bằ Bằ Tr Bằ Bằ Kh H Kh Tu D Từ Từ Từ Từ Từ 51 đế 9 3 3 2 6 4 3 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2013 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) Bảng 2.4: Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2014 I Tổ Tr on Na Đả Dâ II C Tr Ti Th Đạ Ca Tr K C Gă Ki Kỹ Kh + Lu + Lá + Đi + Nh Tr Cử Tr S l N T ổ 81 43 66 30 42 65 Sơ Tr Cử Bằ Bằ Bằ Tr Bằ Bằ Kh H Kh Tu D Từ Từ Từ Từ Từ Từ 28 29 58 33 48 54 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2014 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) Bảng 2.5 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2015 I Tổ Tr on Na Đả Dâ II C Tr Ti Th Đạ Ca Tr K C Gă Ki Kỹ Kh + Lu + Lá + Đi + Nh Tr Cử Tr Sơ S l N N T ổ 38 16 35 15 20 37 Tr Cử Bằ Bằ Bằ Tr Bằ Bằ Kh H Kh Tu D Từ Từ Từ Từ Từ Từ 18 10 34 16 25 25 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2015 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) Bảng 2.6 : Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2016 I Tổ Đo Đo Đả Dâ Đa Tr Ti Th Đạ Ca Tr Kh C Gă Ki Ch Kh Tr Cử Tr Sơ Tr Tố Ca Tr Sơ Kh N ữ 6 2 N T a ổ 5 9 1 4 5 2 4 2 2 2 6 5 3 5 3 6 1 2 Tr Tố Ca Tr Bằ Bằ H Kh Tu Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ * Tu II Tổ H H 8 0 7 1 5 2 5 2 5 3 1 2 2 3 (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2016 – phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) Bảng 2.12 : Thống kê chất lượng độ ngũ cán bộ, nhân viên năm (2012 -2016) C h N N T ỉ a ữ ổ Ct 2 2 N N Tổ N N Tổ N N T N N a ữ a ữ a ữ a ữ n n g n g ổ n T ổ n h ấ t T rì n hT -i T 3 3 2 6 40 6 40 6 48 3 49 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 h - 40 Đ C 2 a o T r K há c 2 C h u - y 16 G ă 16 16 15 16 1 28 4 28 4 28 4 2 35 5 37 3 4 4 1 1 1 1 1 K i K ỹ t -h K h c + L u ật + L 2 2 2 2 2 + Đ 1 1 1 1 i + N 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 h T rì n hC - n 36 T 36 36 42 7 46 1 1 1 6 2 1 1 1 1 2 19 19 21 21 r S c T rì n - C 1 n B ằ n g 19 B ằ n B ằ n 19 19 19 23 3 22 2 5 3 3 2 42 7 T -r T r ì n B ằ n B ằ n K h 35 35 35 42 4 4 3 4 4 c (Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên năm 2012-2016, phòng Tổ chức- Hành chánh Quản trị) ... Hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần Găng Tay Nam Việt II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nhân tố ảnh hưởng đế công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty Đánh... đào tạo nguồn nhân lực Công ty CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực 1.1.1 Tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng nhân lực trình... luận công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần găng tay nam việt , Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần găng tay nam việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay