Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT long an

139 5 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HOÀNG HƯNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HOÀNG HƯNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Hải Quang TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hải Quang (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TS Nguyễn Hải Quang Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 G S T S T S P G T S C h Phản bi Phản bi Ủy v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN HỒNG HƯNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1978 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820051 I- Tên đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN II- Nhiệm vụ nội dung: Vận dụng kiến thức học để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp Tiến hành thu thập số liệu, tài liệu để phân tích thực trạng nhằm tìm “ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN” III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Hải Quang CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Hải Quang KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Hoàng Hưng ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ Quý Thầy Cô, bạn bè tập thể Cán công nhân viên VNPT Long An Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hải Quang, người hướng dẫn khoa học Luận văn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi mặt để hồn thành Luận văn Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp làm việc VNPT Long An hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành Luận văn Cuối cùng, cho phép gởi lời tri ân cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua truyền đạt cho kiến thức quý báu để hồn thành Luận văn Học viên thực Luận văn Nguyễn Hồng Hưng TĨM TẮT Ngày nay, để đánh giá doanh nghiệp, vấn đề như: tiềm lực tài chính, trình độ cơng nghệ, hệ thống thơng tin trình độ quản lý… người ta quan tâm nhiều đến giá trị cốt lõi nó, VHDN Một doanh nghiệp xây dựng thành cơng VHDN riêng cho tức sở hữu tài sản đặc trưng, điều mà làm nên khác biệt với đối thủ nhằm tạo lợi cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp trường tồn Khi VHDN tài sản, nguồn lực cần thiết để tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho thành viên doanh nghiệp Trong điều kiện tồn cầu hóa q trình cạnh tranh ngày gay gắt nay, VHDN trọng xây dựng phát triển Những doanh nghiệp khơng có VHDN vững mạnh khó cạnh tranh thị trường Tồn cầu hóa hội nhập vào kinh tế giới vừa thời đồng thời thách thức doanh nghiệp Việt Nam, VNPT Long An phải đối mặt với hội thách thức Đối với VNPT Long An, đơn vị thành viên đứng đầu VNPT, chuyển sang kinh doanh theo chế thị trường, trình chuyển đổi cần thiết phải nhanh chóng củng cố, hoàn thiện thay đổi giá trị VHDN có, nhằm tạo cho VHDN vững mạnh có đặc trưng riêng việc làm tất yếu khách quan Đây biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh, biện pháp quan trọng để biến thách thức, khó khăn thành hội để phát triển doanh nghiệp Chính vậy, đề tài “Giải pháp phát triển VHDN VNPT Long An” lựa chọn đề tài nghiên cứu cho Luận văn Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương đề cập đến sở lý luận VHDN, Chương nghiên cứu thực trạng thực trạng VHDN VNPT Long An Chương đề xuât giải pháp nhằm phát triển VHDN VNPT Long An Với cách tiếp cận VHDN quan điểm quản trị đại, Luận văn đúc kết khái niệm chung VHDN, nêu lên vai trò VHDN, cấp độ VHDN, quy trình xây dựng VHDN công cụ để đo lường VHDN Dựa nội dung lý thuyết này, Luận văn tiến hành phân tích, nghiên cứu đánh giá thực trạng VHDN thông quan ba cấp độ gồm giá trị văn hóa hữu hình, giá trị tán đồng ngầm định Để nhận dạng mơ hình VHDN VNPT Long An, Luận văn sử dụng thang đo CHMA để khảo sát nhân viên cán cơng ty Qua phân tích kết khảo sát, Luận văn nhận thấy, mơ hình văn hóa gia đình chiếm ưu VNPT Long An Kết phân tích cho thấy mơ hình văn hóa mong muốn VNPT Long An tương lai giảm bớt đặc tính văn hóa cấp bậc, đồng thời tăng cường đặc tính văn hóa gia đình đặc tính văn hóa sáng tạo Với kết nhận thơng phân tích khảo sát, Luận văn đưa đánh giá tổng quan ưu nhược điểm VHDN VNPT Long An Thơng qua định hướng, tầm nhìn mục tiêu phát triển VNPT Long An thời gian tới, kết hợp với thực trạng phân tích, Luận văn đưa số giải pháp nhằm phát triển VHDN VNPT Long An bao gồm: nhóm giải pháp giúp hoàn thiện, củng cố giá trị văn hóa hữu hình, giá trị chấp nhận quan niệm VNPT Long An; nhóm giải pháp phát triển mơ hình VHDN VNPT Long An (giải pháp phát triển đặc tính văn hóa gia đình, giải pháp phát triển đặc tính văn hóa sáng tạo, giải pháp hạn chế đặc tính văn hóa cấp bậc) số giải pháp phát triển VHDN bổ trợ khác Từ giải pháp này, Luận văn mong muốn tiếp tục củng cố giá trị sẵn có phát triển nên giá trị VHDN mới, để từ xây dựng VNPT Long An có VHDN vững mạnh tương lai Cuối cùng, Luận văn đưa số kiến nghị cấp quản lý VNPT, đồng thời nêu hạn chế đề tài với mong muốn nghiên cứu sau VHDN nói chung VHDN VNPT Long An hồn thiện ABSTRACT Every organization has its own culture Organizational culture refers to the beliefs, ideologies, principles and values that the individuals of an organization share This culture is a determining factor in the success of the organization Business environment can be described today in two short words, these are fast changing This means that the fast changes that take place in technology, mostly regarding e- commerce and speed of data communication and work process, submit the business environment to respond as quickly as possible Organizations must be prepared to keep up with the fast changes in the business dynamics since today momentum is defined by globalization and liberalization of trade so that they can submit to the new coming demands This is why over the last years organizational culture became more and more important For an organization to work well and to complete its objective it must adapt to the external environment but it has to so by having solid criteria, standings, beliefs and values as an internal structure, internal structure that is implemented by leaders There fore, the subject “ Solutions to improve organizational culture at VNPT Long An” was selected for my thesis The purpose of this thesis envolved analyzing three levels of organizational culture of VNPT Long An, identify organizational culture models and find out solutions to improve VNPT Long An’s organizational culture Achieving this purpose required answers to several questions, What’s organizational culture? What are the components and models of existing organizational culturre? How to build organizational culture and how to measure it? The thesis will go though definitions of various researcher to find out the common understanding A few methods of approaching organizational culture are considered to find a prooer framework for VNPT Long An case study Then, thesis analyzed organizational culture of VNPT Long An base on Schein’s three levels of organizational culture: Artifacts, Espoused Values and Basis Underlying Assumptions Later, the patterns of organizational culture of VNPT Long An will be studied by using CHMA scales to conduct the survey to 103 employees and 17 managers of the organization The data then will be analyzed using KMC-CHMA sofware to find out whether the cultural pattern in VNPT Long An was Clan, Hierarchy, Market or Adhocracy The results suggest that cultural patterns at VNPT Long An was Clan Analysis results also show that the pattern desired culture of VNPT Long An in the future was to reduce levels of Hierarchy culture characteristics, while enhancing the Clan and Adhocracy cultural characteristics Through orientation, vision and development goals of VNPT Long An in the next coming period, combined with the real situation analyzed, thesis has launched a number of solutions to improve the organizational culture at VNPT Long An Finally, the thesis also provides some recommendations for the government and the management of VNPT Long An, pointed out the limitations as well as directions for future research, are discussed PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MƠ HÌNH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP THEO Ý KIẾN CỦA TOÀN THỂ CBCNV TẠI VNPT LONG AN H M Nội i o câu ệ n K n g1 h ô n g k hTi S T T ch í th V N P T L o nV N P T L o nM ọ i n g T ổ C T ỷ n l h ệ8 % % 8 % 8 % % H M Nội i o câu ệ n n T g1 h â n t h iệ A 6 S T T i v o V N N h ữ n g n gC h i ế n l ợ c S ự 10 t ự d o pL 11 ãn h đạ T ổ C T ỷ n l h ệ8 % 01 0 % % 9 % 8 % 3 01 0 % T ổ H M C T S Nội i o ỷ T câu ệ n n l T n g h ệ L uô nX â y 12 d ự n g đ L ãn 13 h đạ o C 14 c h q u ảV N 15 P T L o nM ọ 16 i n g V 17 N P T % 8 % - 12 % % 7 % 9 01 0 % S T T 18 T ổ H M C T Nội i o ỷ câu ệ n n l n g h ệ sá ch rõ rà Đ 8 ố 0 i % v i V Q u 19 ả n l ý cĐ n 20 g n g h i T r 21 o n g V N V N 22 P T L o n % 7 % 3 01 0 % 1 % S T T 23 T ổ H M C T Nội i o ỷ câu ệ n n l n C g h 1ệ n h % tr a nM 1 ọ 24 i n g 0 % PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MƠ HÌNH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP THEO Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN TẠI VNPT LONG AN S N H M T ội i o T du ệ n n n g1 K h ô n g k hTi ch í th V N P T L o nV N P T L o nM ọ i n g T ổ C T ỷ n lệ h % % 8 % 8 % 6 % T ổ C T ỷ n lệ h % S N H M T ội i o T du ệ n n n g1 T h â n t h iA 6 i 0 v % o V N N h ữ n g n gC h i ế n l ợ c S ự 10 tự ph L ãn 11 h đạ o % 9 01 0 % 8 % 2 01 0 % S N T ội T du n X â y 12 d ự n g đ L ãn 13 h đạ o C 14 c h q u ảV N 15 P T L o nM ọ 16 i n g V N 17 P T L T ổ H M C T i o ỷ ệ n n lệ n g 8h % 8 % - 1 % % % 9 01 0 % S N T ội T du n m ối qu Đ ố 18 i v i V Q u 19 ả n l ý cĐ 20 n g n g hT r 21 o n g V N V N 22 P T L o nC 23 ạn h tr T ổ H M C T i o ỷ ệ n n lệ n g h 8 % 9 01 0 % 8 % 3 01 0 % 1 % 9 01 0 % S N T ội T du n A n L uô M ọ 24 i n g T ổ H M C T i o ỷ ệ n n lệ n g h 1 % PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MƠ HÌNH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP THEO Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TẠI VNPT LONG AN H Nội iệ câu n K h ô n g k hTi S T T M o n g9 10 ch í th V 10 N P T L o nV 10 N P T L o nM ọi n g C n h2 T ổ T ỷ lệ 78 % 70 % 80 % 70 % 63 % S T T T ổ H M C T Nội iệ o ỷ câu n n n lệ g h gi an cô T 78 h % â n t h iA 86 i v o V N N h ữ n g n gC h i ế n l ợ c S ự 10 tự ph 11 L -1 ãn h % 78 % 89 % 75 % 13 % S T T 12 13 14 T ổ H M C T Nội iệ o ỷ câu n n n lệ g h qu yề n lự X 10 70 â % y d ự n g đ L 88 ãn % h đạ o C 6 10 c % h q u ảV 67 N % P 15 T L o nM 57 ọ % 16 i n g 17 V 89 N % P S T T 18 T ổ H M C T Nội iệ o ỷ câu n n n lệ g h đị n h lâ u Đ 89 ố % i v i V Q 78 u 19 ả n l ý cĐ 20 n g n g hT 3 r 21 o n g V N V 10 N 22 P T L o n % 78 % 10 % 90 % H Nội iệ câu n C 23 n h tr a nM S T T ọ 24 i n g M o n g10 C n h2 T ổ T ỷ lệ 80 % 10 70 % ... nhận quan niệm VNPT Long An; nhóm giải pháp phát triển mơ hình VHDN VNPT Long An (giải pháp phát triển đặc tính văn hóa gia đình, giải pháp phát triển đặc tính văn hóa sáng tạo, giải pháp hạn... viên doanh nghiệp  Tạo nên sắc riêng cho doanh nghiệp VHDN tài sản tinh thần doanh nghiệp phân biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác tạo nên sắc riêng doanh nghiệp. VHDN trì, bảo tồn sắc doanh. .. phát triển VNPT Long An thời gian tới, kết hợp với thực trạng phân tích, Luận văn đưa số giải pháp nhằm phát triển VHDN VNPT Long An bao gồm: nhóm giải pháp giúp hồn thiện, củng cố giá trị văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT long an , Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay