Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng

136 9 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TÀI HẢI VẠN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật XDCT Dân dụng Công nghiệp Mã số ngành: 60580208 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.Nguyễn Thống TP.Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS.Nguyễn Thống Luận văn thạc sĩ bảo vệ trường Đại Học Công Nghệ TP HCM Ngày … … Tháng …… Năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS.Phạm Hồng Luân Chủ tịch TS Nguyễn Quốc Định Phản biện TS Đinh Công Tịnh Phản biện TS Trần Quang phú Ủy viên TS Nguyễn Việt Tuấn Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỌC TP HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Tài Hải Vạn Ngày sinh : 01/08/1987 Giới tính: Nam Nơi sinh : Ninh Thuận Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp MSHV: 1541870026 I Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng II Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng Nội dung kết đạt • Chương I : Đặt vấn đề luận • Chương II : Cơ sở luận quy trình quản dự án xây dựng • Chương III : Thực trạng chế quản dự án đầu xây dựng thời gian vừa qua • Chương IV: Cơ sở thuyết phương pháp nghiên cứu sử số liệu nghiên cứu Tìm kiếm nguyên nhân ảnh hưởng đến thất thoát, lãng phí quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình đưa giải pháp nâng cao quy trình quản đầu xây dựng cơng trình dân dụng Kết khảo sát phân tích yếu tố khảo sát • Chương V : Đưa giải pháp cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng • Chương VI : Kết luận - Kiến nghị III Ngày giao nhiệm vụ: 11/09/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V Cán hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Thống CÁ N BỘ H Ư Ớ N G DẪ N ( H ọ t ê n v c h ữ k ý ) PGS.T S.NGU YỄN THỐN G KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH ( H ọ t ê n v c h ữ k ý ) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài công trình nghiên cứu riêng tơi, khảo sát câu hỏi xử số liệu, kết phân tích nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình lĩnh vực xây dựng khác lĩnh vực liên quan khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn, tài liệu tham khảo luận văn trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Học viên thực Luận văn Tài Hải Vạn LỜI CẢM ƠN Để đạt thành này, người muốn gửi lời cảm ơn thầy Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thống Thầy người trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất tập thể cán bộ, nhân viên Thầy, Cơ Phòng quản khoa học đào tạo sau đại học Khoa Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN trường Đại học Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Tất kiến thức, kinh nghiệm thầy cô truyền đạt hành trang q giá cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu công tác sau Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp quan, công ty lĩnh vực xây dựng hỗ trợ đóng góp kinh nghiệm quý báu động lực cho tơi nhiều q trình thực nghiên cứu khảo sát phục vụ cho luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn người thân gia đình, người bạn thân tơi bên cạnh, quan tâm, động viên giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn, trở ngại để hồn thành luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Trân Trọng Tài Hải Vạn TÓM TẮT Trong bối cảnh đất nước đường hội nhập kinh tế với nước giới, vấn đề đầu xây dựng cơng trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật trở nên cần thiết đất nước ta Có nhiều dự án lớn giai đoạn thực đầu triển khai thi công với nguồn vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng dự án tuyến đường sắt metro, dự án chống ngập thành phố ảnh hưởng triều cường, nhà xã hội, khu công nghiệp Song song với việc triển khai dự án lớn, vấn đề giải pháp nâng cao quy trình quản đầu xây dựng cần khâu đầu quản Đề tài thực nhằm xác định, đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng đưa giải pháp nâng cao quy trình quản dự án đầu tối ưu Đề tài thực khoảng thời gian từ ngày 11/09/2016 đến ngày 30/03/2017 Kết 279 bảng trả lời hợp lệ, kết khảo sát nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến thực trạng quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng Chủ trương đầu hiểu quả,Tiêu chuẩn pháp luật sách khơng phù hợp, khảo sát phê duyệt, lập kế hoạch chưa tốt quy hoạch dự án chưa tốt, hiệu quản dự án đầu xây dựng chưa mục đích nhà thầu vấn giám sát chưa đủ lực Phương pháp phân tích thành phần Principal Components Analysis sử dụng để nhóm lại yếu tố có mức độ ảnh hưởng mạnh đến thực trạng chế quản quản dự án đầu xây dựng Sau kết dựa vào phân tích ro ràng, sở thành phần đặc trưng vừa xác định, kiến nghị thêm số ‘Giải pháp nâng cao hệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng nhằm tốt ABSTRACT In the context of the country is on the path of economic integration with the countries in the world, the issue of the construction of public utility, residential are becoming essential for our country today There are many major projects are in the implementation phase of investment or under construction with funding of up to thousands of billion as projects railway metro projects to prevent flooding the city due to the influence tides, public housing associations, industrial zones In parallel with the implementation of major projects, the issue of counterfeit measures to improve management processes of construction investment is also needed in the investment and management stages This thesis was undertaken to identify, evaluate the causes affecting the status process management project construction investment construction projects and offer solutions to improve the management process of investment projects optimal The subject is done during the period from 09/11/2016 to 30/03/2017 days, total including £ 279 valid responses The survey results showed the leading causes affecting the status of the project management process of investment in the construction of civil works Vietnam Investment policy ineffective legal standard policy rule does not match, the survey approved, planning is not well planned project is not good, effective management of investment projects in construction are not the rightpurpose contractors and consultants monitoring is not enough capacity Analytical methods Principal Components Analysis, the main ingredient used to group the factors that influence the levelof the status management mechanism to manage the construction project a Rotated Component Matrix Component TH31 ,732 ,137 TH29 ,706 ,139 ,241 TH30 ,691 ,208 ,156 ,145 TH28 ,627 ,174 ,109 TH32 ,626 TH27 ,565 TH9 ,113 ,759 TH8 ,218 ,693 TH10 TH7 ,156 ,575 TH6 ,525 TH20 TH22 ,210 TH23 ,189 ,170 ,232 ,236 ,747 TH36 ,145 TH33 ,174 ,181 ,194 ,239 ,109 ,167 ,115 ,143 ,378 ,258 ,766 ,233 ,667 ,276 ,173 -,161 ,277 ,122 ,222 -,199 ,144 ,689 ,251 ,150 ,281 ,108 ,117 ,178 ,776 ,177 ,125 ,280 ,632 ,200 ,176 ,103 ,784 ,220 ,623 ,127 ,610 ,241 ,165 -,117 ,107 ,115 ,472 -,119 ,384 ,294 ,218 ,130 ,388 ,173 ,115 ,643 ,107 ,108 ,184 ,151 ,194 ,156 ,157 ,156 ,270 ,146 ,227 ,212 ,732 ,106 ,226 ,170 ,139 ,686 ,121 ,175 ,119 ,323 ,142 ,188 ,585 ,169 TH4 ,369 ,151 TH34 TH21 ,168 -,201 ,809 ,175 -,108 ,220 ,140 TH5 ,295 ,132 ,132 TH19 ,140 ,686 ,194 TH17 ,224 ,727 ,620 TH16 ,239 ,152 ,177 ,185 ,140 ,105 TH15 -,171 ,137 ,297 ,728 TH3 ,116 ,392 ,171 TH12 ,138 ,262 ,216 TH13 ,228 ,107 TH1 -,198 -,151 ,196 ,128 ,372 ,131 TH35 TH14 ,191 ,181 TH26 TH2 ,192 ,157 ,119 ,282 ,686 TH11 ,114 ,338 ,137 ,690 ,219 ,223 ,119 ,105 ,424 ,639 -,133 ,290 ,158 ,585 ,545 a a Rotated Rotated Component Component Matrix Matrix Component TH31 ,753 ,156 ,201 TH30 ,713 ,219 ,119 TH29 ,676 ,109 TH32 ,622 ,156 TH28 ,603 TH27 ,600 ,111 TH9 ,130 ,761 TH10 ,707 TH8 ,212 ,688 TH7 ,225 ,670 TH11 ,584 TH6 ,504 ,149 ,169 ,122 ,134 ,115 ,701 TH33 ,221 ,130 ,555 TH22 ,181 ,214 ,158 ,120 ,131 TH3 ,162 ,161 TH15 ,196 ,209 TH19 TH17 TH4 TH5 ,232 ,747 ,247 ,732 ,112 ,720 ,219 ,695 ,620 ,168 ,108 ,260 ,349 ,270 ,111 ,107 ,150 ,177 ,159 ,236 ,206 ,166 ,114 ,124 ,282 ,186 ,152 ,125 -,212 -,143 ,257 ,118 ,267 ,101 ,128 ,138 ,141 ,189 ,778 ,193 ,707 ,180 ,644 -,161 ,249 ,148 ,236 ,160 ,702 ,110 ,532 ,408 ,214 ,115 ,492 ,467 ,292 ,102 ,189 ,682 -,264 ,640 ,216 ,266 ,159 ,119 ,114 ,727 ,241 Loại TH13 ,126 ,405 ,445 ,150 ,214 Loại TH21 ,122 ,425 ,161 TH16 -,149 ,249 ,138 ,228 TH13 ,252 ,126 ,165 TH12 -,199 ,217 ,150 ,814 TH1 TH14 ,123 ,158 ,142 ,137 TH2 ,183 ,276 TH36 ,151 ,200 -,186 ,194 ,233 TH26 ,166 ,126 TH34 TH23 ,124 ,335 ,198 TH20 ,231 TH35 ,119 ,128 ,253 ,172 ,336 ,142 ,370 ,617 ,150 ,659 ,169 ,594 a a Rotated Rotated Component Component Matrix Matrix Component TH31 ,752 ,155 ,203 TH30 ,713 ,212 ,123 TH29 ,677 ,119 TH32 ,622 ,170 TH28 ,603 ,127 ,162 TH27 ,598 ,174 ,108 TH9 ,126 ,749 TH8 ,211 ,695 TH10 TH7 ,689 ,222 ,560 TH6 ,534 ,140 ,137 ,116 ,702 TH33 ,221 ,115 ,558 TH22 ,184 ,146 ,213 ,178 TH2 ,119 ,120 TH3 ,164 ,172 TH15 ,196 ,176 TH17 ,215 TH5 ,272 ,747 ,245 ,153 ,733 ,116 ,709 ,222 ,691 ,637 ,168 ,261 Loại TH12 ,101 ,136 ,186 ,240 ,109 ,118 ,264 ,199 ,173 ,154 -,183 -,141 ,244 ,115 ,280 ,118 ,151 ,155 ,106 ,200 ,770 ,214 ,103 ,708 ,156 ,256 ,642 -,178 ,122 ,739 ,146 ,702 ,118 ,461 ,386 ,245 ,208 ,739 -,198 ,138 ,654 ,235 ,131 ,239 ,160 ,108 ,174 ,163 ,140 ,125 ,160 ,125 ,361 ,217 ,419 ,441 ,150 ,220 ,232 ,443 ,165 ,199 TH4 ,115 ,138 ,212 TH16 TH19 ,191 ,175 TH12 ,288 ,148 ,815 TH1 TH14 ,173 ,249 ,112 -,170 ,169 TH36 -,189 ,184 ,282 ,233 TH26 ,151 ,195 TH34 TH20 ,199 ,335 ,196 TH23 ,156 -,183 ,245 TH35 ,114 ,123 ,681 TH11 ,638 ,255 ,313 ,152 ,696 ,354 ,170 ,615 a a Rotated Rotated Component Component Matrix Matrix Component TH31 ,752 ,144 ,205 TH30 ,714 ,205 ,125 TH29 ,679 ,119 TH32 ,629 ,171 TH28 ,600 TH27 ,600 ,107 TH9 ,131 ,752 ,693 TH10 TH7 ,233 ,691 TH8 ,212 ,683 TH11 ,575 TH6 ,542 ,119 ,171 ,126 ,146 TH33 ,213 ,106 ,570 TH22 ,188 ,141 ,746 ,239 ,733 ,117 ,719 ,223 ,689 ,216 ,173 ,118 ,121 ,166 ,167 ,166 TH16 ,186 ,128 TH17 ,210 ,631 TH1 TH4 TH5 Loại TH6 ,137 ,423 ,119 ,254 ,192 -,106 ,201 ,252 ,103 -,102 ,258 ,214 ,179 ,187 -,154 ,235 -,152 ,105 ,108 ,256 ,159 ,201 ,110 ,206 ,119 ,708 ,125 ,262 ,115 -,191 ,241 ,778 ,222 -,154 ,229 ,670 ,131 ,167 ,629 ,639 ,192 ,261 ,181 ,150 ,141 ,154 ,172 ,117 ,112 ,770 ,186 ,220 ,253 ,181 ,440 ,146 TH2 TH14 ,121 ,102 ,369 ,403 ,816 TH26 ,172 ,173 -,180 ,249 ,217 ,117 ,179 ,705 TH15 ,169 ,285 ,122 ,110 ,177 ,198 ,132 ,214 ,200 ,150 TH36 TH19 -,166 -,186 ,173 ,238 TH3 ,147 ,125 TH34 ,147 ,122 ,327 ,197 TH23 ,246 TH35 TH20 ,114 ,272 ,757 ,127 ,161 ,699 ,306 ,125 ,712 ,346 ,182 ,641 a a Rotated Rotated Component Component Matrix Matrix Component TH31 ,752 ,138 ,206 TH30 ,713 ,200 ,125 TH29 ,677 ,129 TH32 ,634 ,162 TH27 ,604 ,176 ,124 TH28 ,602 ,122 ,176 TH9 ,125 ,769 TH8 ,206 ,703 ,697 TH10 TH7 ,236 TH11 ,117 ,153 ,143 ,285 ,812 ,148 ,232 ,739 ,249 TH36 ,143 ,715 TH33 ,212 TH22 ,189 ,218 ,159 ,117 ,120 ,572 ,737 ,113 ,722 ,225 ,690 ,633 ,185 ,158 TH16 ,187 ,126 TH17 ,219 TH19 ,226 TH15 ,171 TH14 TH4 TH5 Loại TH33 ,126 ,369 -,105 ,141 ,253 ,197 ,196 -,105 ,414 ,257 ,244 ,261 ,190 ,182 -,163 ,227 -,155 ,112 ,128 ,102 ,252 ,148 ,158 ,189 ,109 ,198 ,713 ,129 ,235 ,120 -,216 ,195 ,789 ,204 -,148 ,243 ,677 ,104 ,159 ,610 ,675 ,263 ,169 ,143 ,271 ,157 ,191 ,216 ,142 ,126 ,111 ,171 ,116 -,168 ,782 ,189 ,162 ,112 -,199 ,227 ,200 ,430 ,142 TH1 TH3 ,156 ,125 TH34 TH2 ,168 ,197 ,127 ,136 ,116 ,105 ,195 TH26 ,162 ,166 TH35 TH23 -,165 ,330 ,575 TH20 ,198 ,255 ,686 ,103 ,113 ,333 ,760 ,118 ,163 ,703 ,361 ,114 ,671 ,363 ,201 ,630 Rotated Component Matrix a Component TH31 ,749 ,163 TH30 ,690 ,274 TH29 ,686 TH32 ,642 TH28 ,621 ,238 TH27 ,613 ,192 TH9 ,117 ,775 TH7 ,230 ,694 ,194 TH8 ,207 ,187 ,200 ,149 ,343 ,113 ,128 ,122 ,295 ,130 ,138 ,109 ,173 ,648 ,180 ,136 TH11 ,500 ,133 ,290 ,739 ,210 ,706 ,145 TH2 ,102 TH4 ,140 ,670 ,220 TH3 ,154 ,667 ,150 TH5 ,177 TH22 ,199 ,201 TH23 ,134 ,184 ,486 ,193 ,108 ,259 ,708 ,122 ,135 ,254 ,699 ,159 ,299 -,123 ,695 ,210 ,153 ,226 ,173 TH35 ,209 ,132 TH36 ,164 ,737 TH34 ,308 ,245 ,721 TH19 -,108 ,250 TH16 TH17 TH15 ,176 TH14 Loại TH11 ,642 ,154 ,114 ,266 ,121 ,277 ,263 ,253 ,115 ,208 ,197 ,104 ,815 ,122 ,110 ,161 ,181 -,253 TH26 ,160 ,309 ,116 ,645 TH20 ,264 ,188 ,113 ,233 -,134 ,170 ,690 ,193 ,102 ,234 TH10 TH1 -,201 ,105 ,219 ,142 ,692 ,105 ,674 ,172 ,629 ,163 ,281 ,113 ,761 ,690 Rotated Component Matrix a Component TH31 ,747 TH29 ,681 TH30 ,167 ,190 ,115 ,220 ,676 ,287 ,177 TH32 ,656 ,130 TH28 ,624 TH27 ,620 ,147 ,240 ,200 TH1 ,735 TH2 ,704 ,101 ,192 TH4 ,149 ,678 TH3 ,151 ,660 TH5 ,187 ,656 TH9 ,100 TH7 ,220 ,192 ,703 TH8 ,199 ,116 ,695 ,197 ,633 TH10 TH22 TH26 ,221 TH35 ,204 TH36 ,170 TH34 ,243 TH19 ,269 ,159 TH14 ,135 ,287 ,136 ,131 ,108 ,240 ,192 ,101 ,132 ,125 ,196 ,137 -,262 ,148 ,108 ,205 ,189 ,154 ,182 ,113 ,192 ,239 ,717 ,142 ,286 -,137 ,706 ,126 ,130 ,258 ,131 ,704 ,201 ,183 ,646 ,135 ,136 ,259 ,127 ,271 ,737 ,317 ,728 -,107 ,133 ,170 ,210 ,224 Đã loại hết biến không phù hợp ,687 ,137 ,239 ,251 ,137 ,832 ,155 ,286 ,174 -,185 ,120 ,110 TH17 TH15 ,107 ,116 ,105 TH16 ,142 ,131 -,102 ,203 TH23 -,207 ,312 ,230 ,792 ,221 ,206 ,205 TH20 ,677 ,211 ,626 ,122 ,179 ,770 ,717 PHÂN TÍCH PRINCIPAL COMPONENTS ANALAYSIS KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,845 Approx Chi-Square 2734,649 Bartlett's Test of Sphericity df Sig Communalities Initial Extraction TH1 1,000 ,605 TH2 1,000 ,582 TH3 1,000 ,608 TH4 1,000 ,583 TH5 1,000 ,537 TH7 1,000 ,631 TH8 1,000 ,550 TH9 1,000 ,700 TH10 1,000 ,563 TH14 1,000 ,676 TH15 1,000 ,710 TH16 1,000 ,614 TH17 1,000 ,543 TH19 1,000 ,594 TH20 1,000 ,649 TH22 1,000 ,680 TH23 1,000 ,582 TH26 1,000 ,536 TH27 1,000 ,539 TH28 1,000 ,567 TH29 1,000 ,597 TH30 1,000 ,614 TH31 1,000 ,680 TH32 1,000 ,593 TH34 1,000 ,686 TH35 1,000 ,789 TH36 1,000 ,696 Extraction Method: Principal Component Analysis 351 ,000 Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 7,165 26,538 26,538 7,165 26,538 26,538 3,219 11,923 11,923 2,105 7,796 34,334 2,105 7,796 34,334 2,755 10,205 22,128 1,926 7,134 41,467 1,926 7,134 41,467 2,582 9,562 31,691 1,685 6,241 47,709 1,685 6,241 47,709 2,386 8,835 40,526 1,361 5,041 52,749 1,361 5,041 52,749 2,166 8,021 48,547 1,312 4,861 57,610 1,312 4,861 57,610 1,915 7,091 55,638 1,150 4,258 61,868 1,150 4,258 61,868 1,682 6,231 61,868 ,925 3,425 65,293 ,859 3,183 68,476 10 ,774 2,865 71,342 11 ,719 2,662 74,004 12 ,687 2,545 76,549 13 ,623 2,308 78,857 14 ,614 2,273 81,130 15 ,574 2,126 83,256 16 ,537 1,991 85,246 17 ,517 1,915 87,161 18 ,482 1,784 88,945 19 ,428 1,586 90,531 20 ,408 1,510 92,041 21 ,376 1,392 93,433 22 ,362 1,341 94,774 23 ,327 1,210 95,984 24 ,300 1,112 97,096 25 ,272 1,009 98,105 26 ,258 ,955 99,061 27 ,254 ,939 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix Component a -,218 -,239 TH30 ,634 -,232 -,205 TH27 ,632 -,137 TH29 ,618 -,216 TH28 ,598 -,211 TH7 ,557 ,142 TH10 ,553 ,322 ,228 -,295 TH31 ,540 -,346 -,290 -,260 TH20 ,536 ,196 ,474 TH26 ,528 ,171 ,266 -,116 -,261 ,274 TH36 ,520 -,305 ,441 ,312 -,199 TH32 ,517 -,484 -,170 -,159 -,154 ,114 TH9 ,506 ,244 ,325 -,485 TH22 ,505 -,248 ,314 ,396 TH34 ,502 -,434 TH23 ,498 TH8 ,498 TH4 -,218 -,150 -,212 -,400 -,172 ,142 -,279 -,415 -,210 ,125 -,147 ,165 ,296 -,247 -,108 -,293 -,118 ,173 ,315 ,474 ,288 ,284 ,176 ,111 -,478 ,497 ,258 -,388 ,183 TH14 ,490 ,403 ,163 TH2 ,467 ,423 -,394 TH17 ,451 ,142 ,437 ,129 TH5 ,450 ,400 -,349 ,188 ,441 -,108 TH1 ,388 -,401 ,216 ,439 ,183 TH3 ,183 -,439 TH16 ,395 ,276 ,120 ,326 ,506 ,559 ,410 TH35 -,366 -,140 TH19 ,395 TH15 ,481 ,151 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted -,336 ,130 ,243 ,170 ,173 -,323 -,371 ,124 ,327 ,126 ,562 ,167 ,305 ,147 ,333 -,280 -,114 ,460 -,121 -,587 a Rotated Component Matrix Component TH31 ,747 TH29 ,681 TH30 ,676 TH32 ,656 TH28 ,624 TH27 ,620 TH1 ,735 TH2 ,704 TH4 ,678 TH3 ,660 TH5 ,656 TH9 TH7 TH8 TH10 TH22 ,792 ,703 ,695 ,633 TH20 TH23 TH26 TH35 ,717 ,706 ,704 ,646 TH36 TH34 TH19 TH16 ,832 ,737 ,728 ,687 TH17 ,677 TH15 ,626 TH14 ,770 ,717 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC II BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG Kính chào : Q anh/chị Tôi tên : Tài Hải Vạn Quê Quán : Ninh Thuận Hiện học viên cao học chuyên ngành : Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM Hiện tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng Sau câu hỏi liên quan phân tích nghiên cứu thực trạng quản dự án đầu xây dựng cộng trình dân dụng nhằm mục đích đưa hướng Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng công trình dân dụng Câu trả lời Quý anh/chị nguồn thơng tin hữu ích cho nghiên cứu tơi Mong Quý anh/chị vui lòng dành chút thời gian để đánh giá câu hỏi sau Câu trả lời Q vị giữ hồn tồn bí mật sử dụng cho nghiên cứu Quý anh/chị trả lời cách cho điểm yếu tố từ – theo thang điểm sau: Đối với thang đo mức độ tác động: điểm Rất tác động điểm Ít tác động điểm Bình thường điểm Có tác động điểm Tác động mạnh BẢNG CÂU HỎI(Đánh dấu “X” vào câu trả lời) TT YẾU TỐ KHẢO SÁT Nhóm chủ trương đầu Ảnh hưởng lạm phát trượt giá Sự thay đổi giá nguyên vật liệu Đầu không dẫn đến lãng phí vào sử dụng Sự biến động thị trường Nhóm điều kiện pháp luật, sách Sự thay đổi sách pháp luật thường xuyên Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng thiếu sót Định mức xây dựng ban hành chưa phù hợp Chính sách địa phương khơng phù hợp cho dự án Nhóm trình tự đầu xây dựng Tổ chức lập, thẩm định phê duyệt chưa phù hợp 10 Chuẩn bị mặt bằng, giấy phép xây dựng chưa tốt 11 Quyết định đầu không đắn, khơng phù hợp Nhóm điều kiện xã hội 12 Q trình thi cơng ảnh hưởng sống người dân 13 Chi phí tính tốn đền bù khơng thỏa đáng Nhóm cơng nghệ 14 Biện pháp kỹ thuật thi cơng chưa áp dụng vào Nhóm bên tham gia QLDA, thực xây dựng 15 Biện pháp thi công nhiều phức tạp 16 Tiến độ thi cơng chất lượng thi cơng khơng tốt 17 Hình thức hợp đồng không phù hợp 18 Mâu thuẫn, xung đột bên tham gia dự án 19 Nhập nhằng điều kiện hợp đồng 20 Công tác an toàn – vệ sinh chưa đảm bảo cao 21 Thiếu truyền đạt thông báo bên tham gia dự án 22 Vướng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khác MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG Nhóm thiết kế xây dựng cơng trình 23 Thiết kế thiếu kinh nghiệm, sai sót vẽ thiết kế 24 Thiết kế điều kiện thi công phức tạp 25 Thiết kế chậm trễ giải vấn đề thiết kế Nhóm chủ đầu / ban quản dự án Chủ đầu / ban quản cung cấp thông tin giai đoạn thiết kế 26 không đầy đủ 27 Chủ đầu tư/ ban quản dự án yêu cầu thay đổi, sữa chữa chi tiết 28 Chủ đầu / ban quan dự án thay đổi kế hoạch dự án 29 Chủ đầu / ban quan dự án chưa đủ kinh nghiệm điều hành 30 Chủ đầu / ban quan dự án lựa chọn nhà thầu không phù hợp 31 Chủ đầu / ban quản dự án chậm trễ định nội dung Chủ đầu / ban quản dự án sai sót hồ sơ pháp liên quan dự 32 33 án Khó khăn tài chủ đầu Nhóm lựa chọn nhà thầu 34 Nhà thầu thiếu lực thực dự án 35 Khó khăn nguồn tài nhà thầu Nhóm vấn giám sát 36 vấn giám sát thiếu lực, chưa có chứng hành nghề chun mơn B THƠNG TIN CHUNG: Thời gian anh/chị công tác ngành xây dựng: ☐Dưới năm ☐ Từ – 10 năm ☐Trên 10 năm Trong dự án tham gia, phần lớn thời gian anh/chị làm việc cho: ☐ Chủ đầu tư, Ban QLDA ☐ Các phòng ban, sở ban ngành ☐ Nhà thầu thi công ☐Đơn vị vấn (thiết kế/giám sát) Phần lớn loại dự án xây dựng mà anh/ chị tham gia: ☐ Cơng trình dân dụng cơng nghiệp ☐Cơng trình khác Dự án xây dựng mà anh/chị tham gia thường có nguồn vốn từ: ☐ Vốn ngân sách nhà nước ☐Vốn ngân sách XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ ! ... Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án Chủ đầu tư định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án để quản lý thực dự án quy mơ nhóm A có cơng trình xây dựng cấp đặc biệt, dự án áp dụng công. .. niệm dự án dự án đầu tư xây dựng 2.1.2 Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng 2.1.3 Trình tự đầu tư xây dựng 2.1.4 Quy trình quản lý dự án 2.2 Tổ chức quản lý dự án đầu. .. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án 10 2.2.5 Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 11 2.2.6 Chủ đầu tư trực tiếp thực quản lý dự án 12 2.2.7 Quản lý dự án tổng thầu xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng , Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay