Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo tại công ty cổ phần sách và dịch vụ văn hóa long an

103 2 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHẠM TRƯỜNG AN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DỊCH VỤ VĂN HÓA LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHẠM TRƯỜNG AN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DỊCH VỤ VĂN HÓA LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ QUANG HÙNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MIINH Cán hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Lê Quang Hùng Luận văn thạc sĩ bảo vệ trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: S T 1P G 2T S 3T S 4P G 5T S C d Ủ vi Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ KH-ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 26 tháng năm2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN PHẠM TRƯỜNG AN tháng, năm sinh: 03/10/1985 ngành: Quản trị kinh doanh Giới tính: Nữ Ngày, Nơi sinh: Long An Chuyên MSHV: 1541820002 I Tên đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An II Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động tuyển dụng, đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2015 Đề giải pháp hoàn thiện thời gian tới III Ngày giao nhiệm vụ: ngày Quyết định giao đề tài 24/9/2016 IV: Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/3/2017 V Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Lê Quang Hùng Cán hướng dẫn (Họ tên chữ ký) Khoa quản lý chuyên ngành (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Phạm Trường An ii LỜI CÁM ƠN Qua trình học tập, nghiên cứu đến tơi hồn thành đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An” Đây khơng kết riêng thân mà phải kể đến công sức quý thầy trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình hướng dẫn, đơn vị công tác tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tham gia chương trình học thời gian nghiên cứu, người thân gia đình động viên giúp đỡ, Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An giúp tơi vê thơng tin liệu để nghiên cứu Qua luận văn xin trân trọng gởi lời cám ơn đến: - Tiến sĩ Lê Quang Hùng, người nhiệt tình hướng dẫn từ bắt đầu viết đề cương đến hồn thành luận văn; - Tiến sĩ Nguyễn Đình Luận truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu làm tảng cho luận văn này; - Các thầy trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; - quan nơi tơi cơng tác; - Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An; - đặc biệt đồng nghiệp, người thân bạn bè tạo điều kiện tốt giúp tơi hồn thành luận văn Nguyễn Phạm Trường An TÓM TẮT Một tổ chức, doanh nghiệp muốn vào hoạt động việc phải nói đến yếu tố người, hay gọi nguồn nhân lực Nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng hoạt động tổ chức Để đạt hiệu kế hoạch đề ra, tổ chức cần phải làm tốt hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cho đơn vị Trước tiên phải xác định vị trí cơng việc cần tuyển, trình độ chun mơn nghiệp vụ, khả hoàn thành nhiệm vụ, … để lập kế hoạch tuyển dụng hiệu Việc tuyển dụng phải gắn liền với hoạt động đào tạo tạo đội ngũ nhân viên đủ kiến thức, lực đảm bảo thực tốt công việc Nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp, tác giả luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích vấn đề xoay quanh nguồn nhân lực, hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Để làm rõ vấn đề, tác giả chọn “Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An” làm nơi nghiên cứu phát triển đề tài Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu Cơng ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An, tác giả nhận định thực trạng hoạt động tuyển dụng đào tạo công ty năm từ 2013 – 2015 kết đạt qua thực trạng Từ tác giả đưa giải pháp khắc phục nhằm mang lại hiệu mong đợi cho công ty thời gian tới Xoay quanh vấn đề trên, luận văn thể cụ thể nội dung sau: - Nghiên cứu tìm hiểu khái niệm nguồn nhân lực, hoạt động tuyển dụng phát triển nguồn nhân lực - Phân tích thực trạng hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An Nêu lên ưu điểm, khuyết điểm kết đạt từ hoạt động công ty - Nêu giải pháp khắc phục giúp hoạt động tuyển dụng đào tạo công ty cải thiện nhằm tạo nguồn nhân lực đạt yêu cầu, phù hợp với mục tiêu lâu dài công ty ABSTRACT An organization, businesses want to put into operation the first thing to say to the human factor, also known as human resources Human resources play a vital role in the operation of any organization To achieve the effect as planned, organizations need to better recruitment and training of human resources for their units First to locate job vacancies, professional qualifications, ability to complete the task to plan effective recruitment The recruitment must be associated with the new training activities generate enough staff knowledge and capacity to ensure the good work done Recognizing the importance of human resources for organizations, businesses, authors thesis focused research and analysis of issues surrounding human resources, recruitment and training of human resources To clarify matters, the author has chosen "Long An Cultural Service and Book Joint Stock Company" as a place of research and development topics Over time some research at Long An Cultural Service and Book Joint Stock Company, the author has identified the actual situation of recruitment and training of the company in the years from 2013 - 2015 and the results achieved through this reality Since then the author has taken the remedies to be effective as expected for the company in the future Revolves around these issues, specific thesis shows the following: - Research and learn the basic concepts of human resources, recruitment and human resource development - Situational Analysis recruitment and training of human resources at Long An Cultural Service and Book Joint Stock Company Raised the strengths, weaknesses and results achieved from current activities of the company - If these solutions to help recruitment and training of the company improved to produce satisfactory human resources, in line with long-term goals of the company MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ xii Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO 1.1 sở lý luận nguồn nhân lực quản trị nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.2 sở lý luận hoạt động tuyển dụng 1.2.1 Khái niệm vai trò tuyển dụng nhân lực 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực 1.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân lực 1.2.3.1 Phân tích nhu cầu tuyển dụng NNL 1.2.3.2 Lập kế hoạch tuyển dụng 1.2.3.3 Xác định nguồn phương pháp tuyển dụng Nội dung thực hiện: phòng TCHC báo cáo xác tiến độ q trình tuyển dụng đến BGĐ, lên lịch vấn BGĐ trực tiếp vấn mặt chứng kiến buổi vấn Lợi ích đạt được: tuyển nguồn lao động chất lượng, tránh tình trạng bỏ lỡ lao động tiềm chun mơn, kinh nghiệm, khả đáp ứng công việc giao Kết hợp chặt chẽ với công tác khác quản lý nhân sở thực hiện: thực trạng Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An nêu trên, việc tuyển chọn khơng độc lập phòng TCHC mà phải kết hợp nhiều phòng ban chun mơn khác, phòng ban chun mơn tính chất đặc thù cơng việc khác mà phòng TCHC khơng thể bao qt hết Mục tiêu: nắm rõ hoạt động vị trí cơng việc để lập kế hoạch tuyển dụng xác, tránh trường hợp tuyển dụng bố trí công việc không phù hợp với lực nhân viên Nội dung thực hiện: trước mắt cần thực tốt nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuyển dụng như: - Phân tích cơng việc: cơng tác ảnh hưởng đến tuyển dụng, lập bảng tiêu chuẩn tuyển dụng công ty, cần thực cải tiến triển khai từ bảng phân tích thực cơng việc thành bảng tiêu chuẩn tuyển chọn hoạt động phân tích thực công việc thực chất thực tương đối hiệu Để phân tích cơng việc đạt kết cao không nhiệm vụ nhân viên phòng TCHC mà kết hợp phận liên quan, cần phối hợp nhịp nhàng nhân viên công ty Đánh giá thực công việc, công tác giúp cho: - Công tác kế hoạch nguồn nhân lực xác Thơng qua đánh giá thực cơng việc kết nhân viên khơng hồn thành cơng việc, người thiếu khả năng, dự đốn cần phải tăng giảm nhân thời gian tới Từ cho số xác lượng nhân viên cần tuyển, tránh tình trạng sau đợt tuyển dụng sa thải nhân viên lúc thiếu nhân cho hoạt động kinh doanh cơng ty Vì vậy, lượng nhân viên tuyển không hẳn số chênh lệch nhu cầu có, mà cao số - Cơng tác cần thực xác để hỗ trợ cho nhận xét giai đoạn thử việc mức độ hồn thành nhiệm vụ ứng viên Do cơng tác đánh giá thực cơng việc vai trò công tác tuyển dụng nên việc hồn chỉnh cơng tác giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng Hiện công tác để thực hiệu cần phải lập phận chuyên môn, từ phận nhóm chuyên trách lĩnh vực Bộ phận ghi nhận thành đạt mà cần phải đánh giá thiếu sót q trình thực cơng việc nhân viên Như phát huy tác dụng công tác tuyển dụng nói riêng hoạt động quản trị nhân nói chung Lợi ích đạt được: giúp lập bảng kế hoạch tuyển dụng xác số lượng, chất lượng nhân viên, tránh trường hợp tuyển thừa, thiếu nhân viên khơng tiêu chuẩn 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện hoạt động đào tạo Cơng ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An Xây dựng mục tiêu giải pháp cho hoạt động đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An việc vấp thiết thời gian tới Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An khẳng định vai trò quan trọng NNL hoạt động kinh doanh cơng ty Do thấy NNL công ty quan trọng nào, công ty xác định người vừa tài sản vừa vốn tồn hoạt động Chính người lao động công ty không khác người đề mục tiêu, sách họ người thực công việc mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa cơng ty Do việc đào tạo NNL yêu cầu thiếu để tạo lực lượng lao động phù hợp với mục tiêu công ty Mục tiêu bao gồm mục tiêu lâu dài mục tiêu ngắn hạn tương lai, cần đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu phát triển công ty trước mắt mà lâu dài tương lai Do cần kế hoạch mang tính chiến lược để đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực Những mục tiêu chủ yếu công ty đến năm 2020 - Phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng lớn, dài hạn, chăm sóc khách hàng lẻ, thu hút nhiều nguồn tiêu thụ sản phẩm địa bàn tỉnh Long An, Tiền Giang tỉnh lân cận - Đa dạng mặt hàng kinh doanh công ty, cam kết chất lượng sản phẩm Xây dựng, sửa chữa mặt tiền chi nhánh cụ thể từ năm 2017 đến năm 2020 công ty thực hiện: + Xây mở rộng kho bia, nước (Chi nhánh Bến Lức) + Sơn sửa mặt tiền, làm bảng hiệu chi nhánh Nhà sách Gò Cơng, Tân Hiệp, Đức Hòa + Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh - Triển khai sản phẩm kinh doanh thời vụ như: chương trình khuyến sách dụng cụ học tập mùa khai trường, khuyến cho mặt hàng bia, nước dịp tết, dụng cụ trang trí mùa Trung thu, Noel, tết, dịp lễ hội …phải biết nắm bắt hội kinh doanh Như kế hoạch đào tạo dài hạn phải gắn chặt với kế hoạch kinh doanh công ty để đạt hiệu cao Mục tiêu cho hoạt động đào tạo công ty đến năm 2020 đặt sau: Chú trọng đào tạo phát triển NLĐ vị trí tập trung phát triển cơng ty, vị trí vai trò quan trọng phòng, ban Chú trọng đào tạo NLĐ phận quản lý phận bán hàng Để thực điều cần thực việc đào tạo nâng cao kiến thức kinh nghiệm cho 100% nhân viên quản lý nhân viên bán hàng nhằm phát triển thị trường, xây dựng giữ vững thương hiệu công ty Các kiến thức kỹ công ty cần đào tạo cho phận thời gian tới là: Đối với nhân viên quản lý - Quản lý cách chuyên nghiệp, áp dụng cơng nghệ đại: thiết kế phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh cho hệ thống công ty, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, … cho phận quản lý - Học hỏi trau dồi kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, tư sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kế hoạch, định hướng cho lãnh đạo - khả xử lý tình đột xuất xảy cách khoa học, hợp lý, quy định pháp luật - Đặc biệt phải tạo tôn trọng cho nhân viên cấp người vị trí quản lý Đối với nhân viên bán hàng - Nâng cao khả giao tiếp, thuyết phục khách hàng, tâm lý khách hàng - Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, không đơn giản người bán hàng người biết lấy hàng hóa khách u cầu tính tiền khách kết thúc công việc mua sắm - Hỏi hỏi thêm kinh nghiệm thẩm mỹ việc xếp, trưng bày hàng hóa, ln tạo cảm giác thu hút khách hàng Để thực mục tiêu trên, công ty cần thực giải pháp sau: Các phương pháp đào tạo phải phù hợp sở thực hiện: cơng ty chưa phương pháp đào tạo phù hợp cho vị trí cơng việc, mang tính chất thời đào tạo tập trung Đối với loại đối tượng đào tạo cần phải chọn phương pháp phù hợp đồng thời phải ứng dụng thêm phương pháp mang tính đại ngày để nâng cao chất lượng Mục tiêu: tăng hiệu cho nhân viên tham gia khóa đào tạo phù hợp, giúp họ dễ nắm bắt áp dụng kiến thức hiệu công việc Nội dung thực hiện: để tạo dựng đội ngũ lao động kiến thức kỹ cơng ty cần phải xác định phương pháp đào tạo hợp lý thu kết nêu Các phương pháp đào tạo áp dụng công ty để thực chiến lược đào tạo NNL là: + Phương pháp hội nghị hội thảo Đây phương pháp áp dụng cán quản lý công ty, đặc biệt cán quản lý cấp cao giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng Ở phương pháp công ty tổ chức buổi hội thảo với mặt người cán cấp cao, người nhiều kinh nghiệm Đồng thời cơng ty nên mời thêm chuyên gia lĩnh vực cần đào tạo hay chuyên viên cao cấp đơn vị cấp cao tham gia vào buổi hội thảo Như vậy, với buổi hội thảo chun viên trình độ chun mơn người kinh nghiệm trao đổi thông tin kiến thức cần thiết cho người tham gia Để thực phương pháp đào tạo cơng ty cần phải đầu tư sở vật chất, ví dụ cơng ty cần trang bị hệ thống trình chiếu, thuyết trình, hệ thống mô phỏng… để đảm bảo chất lượng đào tạo phương pháp + Phương pháp đào tạo dài hạn Vấn đề tồn việc đào tạo cơng ty chưa chiến lược đào tạo dài hạn NNL công ty Do để thực chiến lược đào tạo dài hạn tương ứng với cơng ty cần phải phương pháp đào tạo thích hợp Cơng ty áp dụng khóa đào tạo dài hạn (từ 1-3 năm) qua trang bị kiến thức kỹ cần đào tạo, đồng thời thời gian đủ cho học tập nghiên cứu áp dụng vào thực tế công việc công ty Phương pháp đào tạo thực cán nguồn công ty, cán khả đưa vào vị trí xác định cơng ty Do việc thực phương pháp đào tạo giúp cho họ chuẩn bị kỹ để thực công việc tương lai Sử dụng phương pháp đào tạo đại linh hoạt để phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty như: phương pháp mơ phỏng, tình huống, đóng kịch… phương pháp sử dụng hiệu để đào tạo NLĐ lĩnh vực kinh doanh bán hàng cơng ty chiếm khơng q nhiều thời gian gây ảnh hưởng đến công việc hàng ngày Đồng thời phương pháp hấp dẫn, mang tính thực tế cao đòi hỏi chi phí + Đào tạo khóa học ngắn hạn Đa phần lớp đào tạo kỹ mềm như: kỹ giao tiếp, kỹ quản lý, kỹ lãnh đạo, … + Phương pháp đào tạo công việc Đây phương pháp đào tạocông ty phải sử dụng để đào tạo người vào làm, giúp họ làm quen với công việc đồng thời giúp họ thành thạo kỹ sử dụng công việc Các phương pháp đào tạo cơng việc mà cơng ty sử dụng là: người cũ hướng dẫn người áp dụng vị trí nhân viên mới; phương pháp luân chuyển thuyên chuyển áp dụng cho cán nguồn để giúp họ làm quen với tất công việc cơng ty nắm rõ tình hình cơng ty, sau với người tiếp tục chuyển sang đào tạo dài hạn tập trung vào vị trí đảm nhiệm tương lai Lợi ích thực hiện: tiết kiệm chi phí áp dụng phương pháp đào tạo cho vị trí cơng việc đào tạo lại nhân viên không vận dụng kiến thức Giúp NLĐ cảm thấy tiếp thu cách thoải mái không bị áp lực, căng thẳng Xây dựng nguồn kinh phi dành cho hoạt động đào tạo sở thực hiện: kết thực hoạt động đào tạo hàng năm cho thấy việc đào tạo chưa kế hoạch cụ thể Hiện nguồn kinh phí đào tạo cơng ty phải hạch tốn vào chi phí kinh doanh, biến động hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu hoạt động đào tạo công ty Mục tiêu: nguồn kinh phi dành cho hoạt động đào tạo cần xây dựng cách ổn định gia tăng qua năm song song với kết hoạt động kinh doanh công ty chất lượng lao động Nội dung thực hiện: để thực chiến lược đào tạo NNL cơng ty cần nguồn kinh phí dành cho đào tạo cách ổn định gia tăng qua năm, để thực điều cơng ty nên thành lập quỹ dành riêng cho đào tạo NNL Đồng thời chiến lược kinh doanh công ty đến năm 2020 đề doanh thu tăng trưởng bình qn 30-35%/năm Do cơng ty cần tính tốn để mức kinh phí dành cho đào tạo NNL phải gia tăng đến năm 2020 phải lớn so với tỷ lệ doanh thu đảm bảo mục tiêu đề Ngồi cơng ty cần huy động thêm nguồn tài khác để phục vụ trình đào tạo Lợi ích đạt được: chủ động kinh phí việc việc tổ chức đào tạo NNL hàng năm, giúp phòng TCHC khơng gặp khó khăn việc lập kế hoạch đào tạo Đồng thời sở để đánh giá hoạt động đào tạo công ty đạt kết so với chi phí đầu tư Tăng cường đội ngũ cán thực công tác đào tạo sở thực hiện: nay, người làm công tác đào tạo NNL công ty thiếu so với đòi hỏi thực tế Đây hạn chế khơng nhỏ ảnh hưởng tới việc thực mục tiêu đào tạo NNL đề Do công ty cần phải tăng cường đội ngũ chất lượng Về mặt chất cần tăng cường khả chun mơn cán làm công tác đào tạo cách thường xun, lượng cơng ty cần đảm bảo đủ số cán thực công tác khâu phụ trợ cách hợp lý tất phát huy tác dụng cách tối đa thực mục tiêu đề Mục tiêu: củng cố lực lượng nhân cho phòng TCHC, giúp phòng TCHC thuận lợi việc quản lý, xếp nhân Thành làm việc phòng TCHC góp phần lớn vào kết hoạt động kinh doanh công ty Nội dung thực hiện: tuyển chọn thêm nhân viên kinh nghiệm cơng tác quản lý nhân sự, am hiểu hoạt động kinh doanh hiểu biết chương trình bồi dưỡng kỹ trường, trung tâm đào tạo, nắm bắt kịp thời đổi xã hội phát triển ngày Lợi ích đạt được: giúp máy cơng ty hoạt động hiệu nhờ vào định hướng, kế hoạch đắn nhân viên giàu kinh nghiệm từ phòng TCHC Với kinh nghiệm vốn có, họ nhận xét cách xác ưu khuyết điểm NLĐ nghiên cứu định hướng đào tạo nội dung cần thiết cho họ 3.2.3 Một số giải pháp khác Trước tiên cần đảm bảo điều kiện ban đầu phục vụ cho hoạt động đào tạo NNL công ty Hoạt động đào tạo nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược lâu dài công ty Do cơng ty phải nơi tạo điều kiện để công tác đào tạo thực cách hiệu Công ty cần đảm bảo điều kiện cần thiết hợp lý để hoạt động đào tạo công ty thực cách thuận lợi, hoạt động đào tạo công ty hai nhân viên thực hiện, cần phải tăng cường nhân viên thực công việc này, ngồi nên phân tích chức khác nhân viên để khơng tượng nhân viên đào tạo lại phải kiêm nhiệm thêm công việc khác gây hiệu không cao đào tạo Với nhân viên chuyên trách công tác đào tạo cần đào tạo lại họ chuyên ngành QTNNL để cung cấp cho họ thêm kiến thức mang tính từ kết hợp với kinh nghiệm việc thực công việc người phụ trách hoạt động đào tạo hiệu nhiều Ngoài công ty nên thực phối hợp với chuyên gia lĩnh vực lao động sở chuyên đào tạo lĩnh vực này, đủ sở để thực hoạt động đào tạo công ty hiệu lâu dài khoa học việc sử dụng người lao động sau đào tạo Công ty cần đảm bảo điều kiện cần thiết để hoạt động đào tạo thực cách trơi chảy, ví dụ cơng ty cần đảm bảo sở vật chất phục vụ cho trình đào tạo Cần phải tổ chức thực đào tạo địa điểm phù hợp thuận tiện cho người lao động tham dự đầy đủ,… Sau việc ý tới điều kiện để trình tổ chức thực diễn cách thuận lợi như: - Ngoài việc thực đánh giá xác định nhu cầu đào tạo NLĐ cơng ty cách xác để phục vụ cho việc xác định nhu cầu đào tạo tồn cơng ty việc tác động vào nhận thức NLĐ vấn đề đào tạo công ty cần thiết để hoạt động đào tạo thực phát huy tác dụng Phải để NLĐ nhận thức việc phải học tập nghiêm túc tham gia vào trình đào tạo, khóa học chắn khơng thể mang lại hiệu người đào tạo khơng ý thức việc thực Do cơng ty cần nâng cao ý thức người lao động hoạt động đào tạo, NLĐ thấy tầm quan trọng việc đào tạo họ động lực trách nhiệm để phấn đấu học hỏi Việc đem lại cho công ty khoản tiết kiệm khơng phải đào tạo lại NLĐ không nắm vững, NLĐ không tâm lúc đào tạo gây sai sót trình làm việc Mặt khác ý thức NLĐ cơng tác đào tạo tốt góp phần xây dựng chương trình đào tạo thêm hiệu NLĐ tích cực góp ý việc đào tạo cơng ty hoạt động đào tạo cơng ty đơn giản Để nâng cao nhận thức NLĐ hoạt động đào tạo cơng ty thông qua việc làm cho NLĐ thấy tầm quan trọng đào tạo công việc khả thăng tiến họ, thấy việc tham gia vào hoạt động đào tạo giúp cho thân NLĐ hội phát triển khơng NLĐ đào tạo trách nhiệm q trình học mà mong muốn cơng ty đào tạo họ Do làm NLĐ nhận thức vấn đề tạo thích thú mong muốn học tập người lao động chương trình đào tạo cơng ty dễ dàng thực với hiệu cao Ngoài với đội ngũ giáo viên giảng dạy giáo viên kiêm nhiệm cơng ty cần phải định rõ trách nhiệm vị trí tiêu chuẩn chun mơn nghiệp vụ, coi tiêu chí để đánh giá thực cơng việc họ Như nâng cao hiệu suốt trình lao động NLĐ trình độ kinh nghiệm phải trách nhiệm dẫn cho NLĐ cấp dưới, coi q trình đào tạo thực liên tục theo đợt mà cơng ty tổ chức Để thực hoạt động đào tạo cách hiệu cần quan tâm lãnh đạo người đứng đầu công ty Những người lãnh đạo công ty cần cam kết đảm bảo để thúc đẩy NLĐ tham gia nhiệt tình hơn, cam kết người lãnh đạo tạo an tâm phấn đấu cho người đào tạo Vì cam kết người lãnh đạo cho thấy vai trò hoạt động đào tạo quan trọng, ngồi làm người đào tạo hứng thú học họ thấy khả thăng tiến cụ thể người lãnh đạo cam kết - Sử dụng NLĐ sau đào tạo cách hiệu Những NLĐ sau đào tạo sử dụng với mục đích đào tạo ban đầu thể phát huy kết đào tạo, đồng thời tạo điều kiện cho q trình đào tạo tiếp tục sau Rõ ràng việc sử dụng NLĐ đào tạo vào công việc mà họ cần tạo hiệu cho hoạt động đào tạo, đồng thời khơng làm lãng phí nguồn lực Tuy nhiên để làm điều lúc đơn giản Ví dụ cơng ty muốn cử người đào tạo dài hạn cơng ty cần phải cách đảm bảo NLĐ sau trở lại đảm nhiệm vị trí mà họ dừng lại trước hay chí vị trí cao Làm điều khuyến khích NLĐ an tâm tham gia hoạt động đào tạo cách hiệu nhất, ngược lại làm NLĐ khơng an tâm hiệu đào tạo giảm sút làm lãng phí nguồn lực tổ chức Đây điều quan trọng mà công ty cần phải nghĩ đến thực công tác đào tạo NNL 3.3 Kiến nghị Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An tạo điều kiện để trường, trung tâm đào tạo uy tín liên kết với Long An thường xuyên mở lớp liên thông cao đẳng, đại học để người lao động nâng cao trình độ thân điều kiện vừa học vừa làm; lớp đào tạo kỹ ngắn hạn để bổ sung kiến thức phù hợp với công việc quan Liên đồn lao động cần nhiều chế độ sách cho cơng đồn viên nhằm khuyến khích thúc đẩy tinh thần làm việc cho NLĐ, điểm mạnh việc thu hút NLĐ họ thấy quyền lợi tham gia công tác công ty; cần tổ chức nhiều hoạt động thi đua cơng đồn để tạo khơng khí vui vẻ thoải mái cho NLĐ quan Đảng ủy Khối quan cần tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên đủ điều kiện đứng chân vào đội ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam, niềm vinh dự cho trình phấn đấu rèn luyện NLĐ Khi người Đảng viên, họ cố gắng rèn luyện thân từ tảng thúc đầy họ làm việc tốt Qua kết nghiên cứu thông qua đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng đào tạo Cơng ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An”, luận văn nêu ý sau: Hiểu rõ khái niệm nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực, hoạt động tuyển dụng đào tạo để áp dụng cách nhìn khoa học công tác quản lý công ty, khơng làm việc theo phương pháp cảm tính trước Nhìn ưu điểm hạn chế q trình thực cơng tác quản lý, tuyển dụng đào tạo lao động Theo thấy vấn đề cần phát huy vấn đề cấp thiết cần giải Đề giải pháp để giải vấn đề cấp thiết thời gian tới nhằm phát triển mạnh hoạt động tuyển dụng đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An đề xuất kiến nghị đến quan quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển, mở rộng thị trường địa bàn tỉnh Long An TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Lao động – Xã hội, 2004 Nguyễn Hữu Thân Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội, 2001 Lưu Thị Minh Ngọc, Giáo trình Quản trị Nhân lực, Hà Nội 2014 Lê Cẩm Hà, Luận văn số nội dung tuyển dụng nhân lực khu vực nhà nước, Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ, số 9/2010 Tài liệu hướng dẫn Quản trị Nhân Tiến sĩ Lê Đình Luận (Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh) Tài liệu Quản trị nhân lực PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Th.S Nguyễn Văn Điềm, NXB LĐ – XH, 2007 Báo cáo thống kê lao động phòng Tổ chức hành Cơng ty Cổ phần sách dịch vụ văn hóa Long An Báo cáo tăng giảm nhân công ty từ năm 2011 đến 2015 Quy trình tuyển dụngvà đào tạo nhân lực cơng ty 10 Sơ đồ tổ chức cán chủ chốt công ty, sơ đồ tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 11 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2013, 2014, 2015 12 Trang web công ty: http://laboco.com.vn 13 Tài liệu Giáo dục đào tạo trình đổi - Chủ trương thực hiện, đánh giá, NXB Chính Trị Quốc gia, 2002 14 Tài liệu quản trị nhân lực, NXB LĐ-XH, 2007 15 Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An năm 2013, 2014, 2015 PHỤ LỤC Mẫu đề xuất kế hoạch tuyển dụng P Vị SY h T N St ò t t ố ê n h h r u g ………… … u N NC T St g gá C h T t uc h u … ồ…h …i … i… y … N TT ể C g C h h St h ờ T t i i u i i c y … … …g… … ể C V NT C St Tt ị g h h c h t i n ………… … Q C V NT C u y St ị g h h c ế t t t i n đ ………… … ị n h PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Họ tên: Chức vụ tại: Bộ phận: Số hiệu nhân viên: Người đánh giá: Thời gian: Ngày…tháng…năm 201… C ác ch Th Kh Th Th N Đạ g Tí Nă Kế i t l qu Ng a 10 Kh o 11 Kh 12 đ Tín h ộ ho 13 n Kh ả g nă K Kh nă Kh ng Kh X Tr T K Y K u ố h u ế é ấ t n u m Ng oại ng ữ Để N ho h àn ữ nh Ki n ến tốt g th ng ức việ Để ho ề àn u Ki nh c nh ng ò ng việ hiệ c tổng thể…… Đánh giá n Đề nghị công tác đào tạo với công ty……………… Chữ ký người đánh giá *Chú ý: tiêu chí xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu, quy định thang điểm 5,4,3,2,1,0 ... giải pháp hồn thiện hoạt động tuyển dụng Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An 61 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện hoạt động đào tạo Cơng ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An. .. thực trạng hoạt động tuyển dụng, đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An 51 2.3.1 Nhận xét kết hoạt động tuyển dụng Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An ... tuyển dụng đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng, đào tạo Công ty Cổ phần sách Dịch vụ văn hóa Long An CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo tại công ty cổ phần sách và dịch vụ văn hóa long an , Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo tại công ty cổ phần sách và dịch vụ văn hóa long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay