Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông long an

114 16 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Lê Quang Hùng TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Lê Quang Hùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 C P h G T P N P bi P T T bi S T Ủ Võ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 26 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/04/1981 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820034 I- Tên đề tài: Giải pháp hồn thiện cơng tác Quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban Quản lý dự án cơng trình giao thông Long An II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng Ban QLDA CTGT Long An từ năm 2013 đến 2016 nội dung: + Quản lý thời gian tiến độ; + Quản lý chất lượng; + Quản lý chi phí; + Quản lý đấu thầu III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài): 24/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/3/2017 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Lê Quang Hùng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Bích Hạnh LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin cảm ơn UBND tỉnh Long An tạo điều kiện cho tham gia học chương trình đào tạo Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Lê Quang Hùng hết lòng giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Bên cạnh đó, cho tơi gởi lời cám ơn đến Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án Cơng trình giao thơng Long An, phòng nghiệp vụ Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp, người thân ủng hộ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Trân trọng! Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Bích Hạnh TĨM TẮT Luận văn thạc sỹ “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An” ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn kết cấu thành chương sau đây: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý dự án Chương 2: Thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thơng đường Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An giai đoạn 20132016 Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban Quản lý dự án cơng trình giao thông Long An giai đoạn 2016-2020 Trong Chương Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề chung hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tham khảo mơ hình quản lý thành công tác giả nghiên cứu trước đây: - Nguyễn Việt Dũng (2006), Luận văn Thạc sỹ kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân), "Quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam" - Phạm Hữu Vinh (2011), Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Đà Nẵng), “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư Tổng Công ty xây dựng cơng trình giao thơng 5” Trong Chương Luận văn giới thiệu thông tin chung, khái quát hoạt động quản lý dự án Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An giai đoạn 2013-2016 Tác giả tập trung vào nội dung sau công tác quản lý dự án Ban QLDA CTGT thời gian qua: • Những kết đạt được; • Những tồn tại, hạn chế; • Phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng đến hiệu QLDA Trong Chương Luận văn đưa số giải pháp hoàn thiện công tác QLDA xây dựng CTGT Ban QLDA CTGT Long An thời gian tới, bao gồm: • Hồn thiện cơng tác lập dự án đầu tư; • Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư; • Hồn thiện công tác quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng; • Hồn thiện cơng tác giám sát kiểm sốt q trình thi cơng; • Hồn thiện máy tổ chức QLDA Ban QLDA CTGT; Và kiến nghị với quan quản lý Nhà nước (Chính phủ Bộ) công tác QLDA ABSTRACT In the process of performing the function of state management of investment in construction of transport infrastructure, the Management Board of Long An Transportation Project in recent years has achieved certain results but still The shortcomings that need to be overcome, not really meet the requirements of the time, difficult to achieve the strategic goals of the Board in the coming time, need to further improve the management of construction projects Transport infrastructure at the Long An Transportation Project Management Unit Therefore, the topic of "Complete solutions for the management of projects on construction of road traffic works in Long An Traffic Project Management Unit" was selected as a research topic The dissertation, in addition to the introduction, conclusion, list of references and appendices, dissertations are structured into chapters The dissertation analyzes and evaluates the overall situation of PMU work at the PMU in the past years (2013-2016) Delivering achievements, shortcomings and causes of shortcomings in PMU work at the PMU in the past time so that the solutions can be further improved MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC xi HÌNH DANH BẢNG xii MỤC MỞ CÁC ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 5.1 Các nghiên cứu nước 5.2 Các nghiên cứu nước Bố cục đề tài CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 1.1 Tổng quan dự án quản lý dự án 1.1.1 Dự án 1.1.2 Quản lý dự án 1.2 Tổng quan dự án giao thông đường 1.2.1 Giao thông đường dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường 1.2.2 Quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường 1.2.3 Đặc điểm dự án cơng trình giao thơng đường 10 1.2.4 Tác dụng hạn chế quản lý dự án cơng trình giao thơng đường 12 Đ T ( đ o n t n úĐ T ( đ o n t t h ị t T ổ n g ch iề u dà i to àn tu yế n: T ổ n g ch iề u dà i to àn tu yế n: 5 3 4 1 % 6 0 0 9 8 1 9 % 0 d 1 ự k i ế 0 n n g u n T Ư K B : bê n tr rộ n g 4, m + bê n p i rộ n g Đ T ( đ o n t t r c ú đ ế n n g ã t H ậ u N g h T ổ n g ch iề u dà i to àn tu yế n: 31 1, 8 m + Đ oạ n K m + 0 4 3 2 0 1 % 0 5 0 0 D ự k i ế n n g u n T Ư K B 19 ,7 57 tỷ Đ T ( đG T ói ổ 5 n g ch iề u G dà ói i to àn tu yế n: 0 m , ch ia l m 0 % 0 % 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 D ự k i ế n n g u n T Ư m ; Đ oạ n K m + 6 C K C ải hi tạ ều o, dà nâ i n to g àn c tu ấ yế p n: m ặ tĐ T 5 2 % 6 3 3 d ự k i ế n n g u n T Ư d ự 0 k i đế n Đ P hầ n đ n g P h ầ n đ n g : d i t o n t u y ế n : 1 0 6 % T Ư K B : 25 tỷ th ô sơ x , m ( m ặ t P hầ n cầ u r ộ n g P hầ n cầ u: X â y d ự n g m 0 7 % bê n) , tả i tr ọ Đ n T 8C ố T n ải g tr kê ọ n n h g t h i ế t B k ắ ế 21 11 11 8 6 .9 0 % 9 C ứ n g h óa m ặ t đ Đ T 3 D ( H 11 C ầu N h ựt T ảo , Đ T M ặt đ n g l n g C h i ề u d i P hầ n đ n g: Đ n g 2 0 1 2 11 % 1 4 % 0 0 % 0 2 7 4 11 0 0 0 2 0 0 0 - 3, m x 2, lề gi a cố m x 2, lề đấ t , m x , C n g trì n h C t Đ ức – Bì G ói số G ói số T ổ n g ch iề u dà i tu yế n: , m c h i a l m 8 1 % 4 0 0 0 h oặ c bê n) Đ n g Q L 6G ói 2: C ầu H Đ n g L ê Q K m m ặt đ C ầu B T C T D P hâ n đ oạ n , 7 2 9 % 11 .6 5 % Đ C 1 7 hi ều n dà 0 g i % q tu ua yế c n ụ m c ô m n , g m ặ n t g đ h i ệ n p g 6 2 2 1 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU Do Ban QLDA CTGT thay mặt Sở GTVT Long An làm chủ đầu tư Đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh Mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn qua TP Tân An Đường Mỹ Yên - Tân Bửu Cầu Việt Kiều Cầu Vàm Thủ Đoàn Cầu Hữu Nghị ... cơng tác quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An Do đề tài Giải pháp hồn thiện cơng tác Quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thông đường Ban Quản. .. trạng công tác quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An giai đoạn 20132016 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý dự án xây. .. tài: Giải pháp hoàn thiện cơng tác Quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thông đường Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông long an , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông long an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay