Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh bến lức

87 10 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THANH PHONG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN LỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THANH PHONG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN LỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: GS TS Võ Thanh Thu Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C P h G P P T bi P S T bi Ng T Ủ V v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thanh Phong Giới tính: Nam Ngày 24 tháng 04 năm sinh: 1981 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản Trị kinh doanh MSHV: 1541820099 I- Tên đề tài: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bến Lức II- Nhiệm vụ nội dung: - Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa sơ lý luận quản trị RRTD ngân hàng thương mại + Phân tích thực trạng phòng ngừa hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bến Lức + Xác định yếu tố tác động đến RRTD khách hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bến Lức + Trên sở đó, đề xuất giải pháp hạn chế RRTD Vietinbank- CN Bến Lức III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: GS TS Võ Thanh Thu CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thanh Phong ii LỜI CÁM ƠN Trong trình học chương trình cao học ngành Quản Trị kinh doanh trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu viết luân văn tốt nghiệp, nhân hỗ trợ, động viên từ trường học, quan, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành gửi lời cám ơn tới: Quý Thầy, Cô trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức suốt thời gian mà học trường, đặc biệt tận tâm, tận tình GS TS Võ Thanh Thu dành nhiều thời gian hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi xin chân thành cám ơn tới Lãnh đạo đơn vị, anh chị em đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ tơi hồn thành luân văn Gia đình, bạn bè người động viên, hỗ trợ chỗ dựa tinh thần, chia khó khăn q trình tơi thực luận văn Trong q trình hồn tất đề tài, có tham khảo nhiều tài liệu, tham khảo nhiều ý kiến đóng góp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, song thiếu sót điều khơng thể tránh khỏi Rất mong nhân đóng góp quý báu Thầy, Cô, đồng nghiệp bạn Xin chân thành cám ơn Tác giả: Trần Thanh Phong MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU .1 Ý nghĩa đề tài: .1 Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: .5 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: .5 1.1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng: 1.1.3 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .10 1.2 Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .12 1.3 Mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng: 13 1.3.1 Mơ hình số Z (Z Credit scoring Model) 13 1.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 15 1.3.3 Mơ hình đánh giá khả tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội IRB 16 1.3.4 Mơ hình Binary Logistic .17 1.4 Lược khảo nghiên cứu liên quan: 18 1.4.1 Nghiên cứu nước: .18 1.4.2 Nghiên cứu nước .20 1.5 Mô hình nghiên cứu đề xuất: 22 1.5.1 Lý thuyết mơ hình 22 1.5.2 Các biến đưa vào mơ hình 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN LỨC .29 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Vietinbank- chi nhánh Bến Lức: 29 2.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức: .29 2.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức: 31 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Vietinbank – CN Bến Lức: .33 2.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng khách hàng Vietinbank- CN Bến Lức: .35 2.2.1 Rủi ro tín dụng khách hàng Doanh nghiệp 35 2.2.2 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH BẾN LỨC 47 3.1 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức xuất phát từ nguyên nhân 47 3.1.1 Nhóm giải pháp từ phía Ngân hàng 47 3.1.2 Nhóm giải pháp kiểm sốt khách hàng vay vốn 52 3.2 Các gợi ý quản trị xuất phát từ mô hình định lượng: .53 3.2.1 Nhóm giải pháp kiểm soát khách hàng doanh nghiệp 53 3.2.1.1 Xây dựng sách khách hàng sở yếu tố ảnh hưởng đến RRTD vay khách hàng khách hàng rút từ mô hình định lượng 53 3.2.1.2 Hồ sơ tài phản ánh thực tế .54 3.2.2 Nhóm giải pháp kiểm sốt khách hàng cá nhân 55 3.2.2.1 Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin khách hàng 55 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định hồ sơ vay 55 3.2.2.3 Hồn thiện cơng tác định giá tài sản đảm bảo .57 3.3.2 Các kiến nghị với quan Nhà nước .59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 63 KẾT LUẬN .64 TÀI LIỆU THAM KHẢO .65 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT S T T K NH Ng TM thươ NH Ng NN nước V N i g Xác suất k T thất k h nợ ngân hàng  Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng, bao gồm việc thành lập đoàn khảo sát trực nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, phân tích báo cáo tài xác định điểm có vấn đề Phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lý luận thực tiễn Xây dựng cách tiếp cận với công việc, đánh giá chất lượng quản trị rủi ro nội tổ chức tín dụng Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phòng rủi ro KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Hoạt động cho vay tiềm ẩn khả khách hàng không trả nợ vay ngân hàng Nhất giai đoạn lượng lớn khách hàng phá sản, khả toán hoạt động ngân hàng cạnh tranh khốc liệt với số lượng NHTM đông đảo Cạnh tranh khiến ngân hàng hạ thấp tiêu đánh giá để giành giật thị phần miếng bánh lợi nhuận ngày nhỏ Cũng từ đây, với lợi nhuận, quản trị RRTD mục tiêu mà ngân hàng ln muốn đạt Với tầm vóc ngân hàng có bề dày lịch sử tiềm lực tài mạnh so với ngân hàng địa bàn huyện, chi nhánh Bến Lức kênh cung ứng vốn cho khách hàng với khoản vay đầu tư cho kinh tế Tuy nhiên, hoạt động cho vay khách hàng ngân hàng nhìn chung nhiều hạn chế Khả khách hàng không trả nợ vay xảy khơng tránh khỏi Vì vây, hết, chi nhánh Bến Lức cần hoàn thiện mơ hình quản trị RRTD khách hàng, tách biệt nhóm đối tượng khách hàng để quản lý tốt KẾT LUẬN Với mong muốn tìm yếu tố ảnh hưởng đến RRTD vay khách hàng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức, nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng Vietinbank - chi nhánh Bến Lức, đề tài sử dụng nghiên cứu định lượng định tính để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đạt mục tiêu đề Bằng cách sử dụng mơ hình hồi quy Binary logistics, viết yếu tố ảnh hưởng đến RRTD khách hàng khách hàng khách hàng cá nhân Kết thực nghiệm ngụ ý Vietinbank – chi nhánh Bến Lức cần quan tâm đến yếu tố để đánh giá RRTD khách hàng Tuy nhiên, yếu tố tài thường có mối liên hệ mật thiết với nên Vietinbank – chi nhánh Bến Lức cần quan tâm đến yếu tố vĩ mô kinh tế tăng trưởng GDP, lạm phát, đầu tư nước vào kinh tế, Việc xem xét, đánh giá thực mang lại hiệu kết hợp với sách tăng trưởng tín dụng hợp lý thực tế cho thấy tăng trưởng tín dụng nhanh việc chấp nhận rủi ro cao Trong điều kiện kinh doanh khó khăn nay, việc sàng lọc lại khách hàng có tiềm lực tài mạnh, kinh doanh hiệu vấn đề cấp bách để ngăn chặn khả khách hàng không trả nợ Đối với khách hàng gặp khó khăn, Vietinbank – chi nhánh Bến Lức đánh giá có thiện chí trả nợ có khả phát triển trở lại sau khủng hoảng tiếp tục cho vay Nếu ngưng cho vay, khách hàng phá sản vay trước chuyển thành nợ khó đòi TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng Việt Hoàng Phê (1995) Từ điển tiếng Việt Nhà xuất Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội Lê Bá Trực (2015) Giải pháp hạn chế RRTD ngân hàng thương mại Việt Nam Kinh tế Dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư 2015 Số chuyên đề tháng tr 14 – 16 Ngân hàng Nhà nước (2013) Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Nguyễn Minh Hà Trịnh Hoàng Nam (2013) Các nhân tố tác động đến RRTD hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng S 88 (2013) Nguyễn Thị Cành Phạm Chí khoa (2014) Áp dụng mơ hình KMV- Merton dự báo RRTD khách hàng khách hàng khả thiệt hại Ngân hàng Tạp chí phát triển kinh tế số 289 trang 39-57 Rose P.S (2004), Quản trị NHTM, NXB Tài chính, Hà Nội Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toản (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học trường đại học mở TP HCM số (36) (trang 16-25)  Tài liệu tiếng Anh Bangladesh Bank (2010) Guidelines on stress testing Bangladesh research publications journal Barrons Edutional Series, Inc (1997) Dictionnary of banking terms Basel Committe on Banking Supervision, 2009 Principles for sound stress testing practices and supervision, Bank for international settlments, Switzerland Blaschke W, Jones M, Majnoni G, Peria M (2001) Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences IMF Working Paper, no 01/88 Edward I Altman, (2003) The Use of Credit Scoring Models and the Importance of a Credit Culture, New York University Karl L.Wuensch (2014) Scales of Measurement Wiley th Peter S Rose (2012) Bank Management and Financial Services Edition The McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate Simon Jackman (2007) Bayesian Analysis for the Social Sciences 1st Edition Wiley PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG Mã số phiếu:… Tên Khách hàng:……………………………………………… Đơn vị: triệu đồng C 20 hỉ T 16 ài T ài H àn K hấ N gN ợ n ợ vố nT hu D oa L ợi Q u y S ố nă G ía K há ch hà K há ch tổ nN hó Lị ch T h C ạn nă m đồ ng đồ ng nă m PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Mã số: ………………… Họ tên khách hàng: …… …………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Giới tính chủ hộ:………………………………………………………………… Tuổi tác chủ hộ:………………………………………………………………… Thu nhập hộ gia đình:…………………………………………………………… Đo lư ờn N Nh ợ ận qu giá áT trị % S C Nh hí ận nh giá sá trị ch Trì Cá nh n độ chu tín T % hu nh ập Tí Nh nh ận kh giá ảM trị Nh ức ận độ giá ản trị h M Nh ức ận độ giá ản trị h Tr Tí ìn nh PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG Correlations RR CONGN INHN BAYTA D Pearson Correlatio T GH GH IC D IE IE HI ROA HO - ** Q NGHO DONGTIEDONGONLUU MA I AN -.453** 441* 61 n ANHK HUONG 60 * S tai 012 000 000 000 000 138 138 138 N P 13 138 -.214 138 U AT NT TIE DO Y DO UD N N 039 * - - 294* * 646 000 011 000 000 138 138 13138 138 - -.061 100 01 024 043 041 481 244 8 778 613 637 138 138 13138 138 - .005 -.031 06 - 161 102 138 Pearson Correlatio * * 054 171 008 530 045 921 902 138 138 138 - n S tai 012 N 13 M ROE 138 138 054 138 Pearson - Correlatio 561 n ** - 154 191 S tai 530 000 000 071 025 138 138 138 N 13 DON Pear BAY son TAIC HINH Cor rela 138 138 138 953 000 4 717 060 235 138 138 13138 138 ** 453 171 16 ** 243 * * - .000 -.042 34 00 * 180 * S N 045 000 13 000 138 138 004 001 138 138 138 996 000 622 026 034 138 138 13138 138 138 ROA rso * - Pea 441 ** 008 154 - 297 n Cor rela tio 921 000 13 138 071 004 000 138 138 138 138 N - Pea rso 416 297 191 - ** - rela * tio 13 025 001 138 138 138 424 372 * 000 000 000 138 138 13138 138 * * * 902 000 332 000 4 138 n Cor - -.083 523** 06 000 138 138 - -.151 226** 02 294 229 * 077 000 008 007 0 000 138 138 138 13138 138 079 * - I Pea rso -.342** 420* 85 100 ** 602 ** * n Cor rela tio 244 000 13 138 138 000 000 000 000 138 138 138 - 212* 357 021 007 012 138 138 13138 138 138 O Pea rso * 184 - -.008 -.066 16 - 039 -.114 3 651 185 698 943 138 138 13138 138 n Cor rela tio 883 030 13 138 138 444 923 443 741 138 138 138 048 138 - -.006 KNANGHO ATDON Pearson 039 005 000 -.083 - Correlatio 079 -.016 6 - 357 855 061 4 046 138 138 13138 138 -.1 -.016 97 14 100 177 * 855 021 244 038 13138 138 014 075 170 * n 481 S 646 tai 13 N UDO 138 138 953 996 332 077 138 138 138 Pearson 523 Correlatio -.217 024 - -.042 * n 138 * * 226 S tai 778 011 717 622 000 008 138 138 138 N 13 N 138 138 138 138 138 -.066 3 092 444 215 284 867 380 138 138 13138 138 - -.160 03 100 061 007 244 000 138 138 13138 138 Pearson Correlatio -.03 158 - 168* tai 063 720 505 049 648 000 138 138 138 n -.039 538 06 S N 13 ONLUUDONG * 138 138 Pearson - Correlatio 298 n * 372 -.189 161 043 * ** 138 * 773 229 S tai 613 000 060 026 000 007 138 138 138 N 13 138 138 ROE Pea 294 n Cor 424 041 rso ** 138 2 * * * -.180 102 * * 294 - -.170 177* * 12 00 * 773 S N 637 000 235 034 000 000 046 012 13 138 138 138 138 138 138 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 138 038 000 138 13138 138 Model Summary Cox Nag Ste -2 & e p 31 67 912 a Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a edi R P R e Observ r Step 77 95 RRTD 1 55 96 cent 95 age a The cut value is 500 Variables in the Equation B a C O N G N G H I E P K I S W d S E 01 003 93 00 082 1 22 20 26 02 000 011 04 4 78 03 1 1 1 29 1 1 3 20 11 73 008 2 80 11 49 48 80 00 95 01 a Variable(s) entered on step 1: CONGNGHIEP, KINHNGHIEM, DONBAYTAICHINH, ROA, THANHKHOAN, THUONGMAI, QUYMO, KNANGHOATDONG, DONGTIENTUDO, DONGTIEN, VONLUUDONG, ROE PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Correlations X X4 Pe ars on Cor X7 Pe ars on Cor X9 Pe ars on Cor X3 Pe ars on Cor X2 Pe ars on Cor X8 Pe ars on Cor X6 Pe ars on Cor X X X X - - - 70 00 18 182 18 2 - 18 182 - 63 00 18 182 18 182 18 2 - 21 00 18 182 18 182 18 2 - - 02 02 18 182 - 19 18 182 72 18 182 - 20 18 182 00 18 182 - - 02 18 182 00 18 182 18 2 07 185 18 18 30 18 182 18 2 - X X X - 72 00 18 182 - 04 56 18 182 X Y 00 18 03 63 18 - 00 08 18 182 18 2 11 185 09 11 19 18 182 18 2 - 05 00 18 182 18 2 - - - 01 001 18 182 - 131 72 077 18 182 34 03 18 00 99 18 14 000 18 182 10 068 15 360 18 182 18 182 04 53 18 182 02 000 18 182 - 76 01 18 182 - - 06 000 18 182 10 26 - - X5 - - Pe 24 ars 00 08 03 46 000 on 18 182 18 182 18 18 182 18 18 182 Cor 2 2 2 - - - - X1 175 10 Pe 26 ars 01 02 14 46 000 on 18 182 18 182 18 18 182 18 18 182 Cor 2 2 2 - - Y1 Pe 76 ars 00 00 00 00 00 on 18 182 18 182 18 18 182 18 18 182 Cor 2 2 2 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Omnibus Tests of Model Coefficients C d 9 S t S 00 00 00 Model Summary Cox Nag Ste -2 & e p 54 62 867 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a edi P e Observ r 57 90 Step Y1 115 96 cent 94 age a The cut value is 500 Variables in the Equation B Ste a p1 X4 S W d S E - 67 07 79 76 1 79 17 49 20 01 01 41 00 97 1 52 00 14 - 08 91 01 90 89 1 3 67 41 1 49 00 13 1 08 2 02 a Variable(s) entered on step 1: X4, X7, X9, X3, X2, X8, X6, X5, X1 ... khách hàng Vietinbank- chi nhánh Bến Lức giai đoạn 2014-2016 Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bến Lức Đưa giải pháp nhằm hạn. .. TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN LỨC .29 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Vietinbank-... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THANH PHONG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN LỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh bến lức , Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh bến lức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay